PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Odchodné
 2. dohodár-cudzinec a odvody do zdravotnej poisťovne
 3. Potrebujem poradiť - aké sú vymeriavacie základy pre odvod poistného do SP pre zamestnávateľa, ak jeho zamestnanec mal v 1/2013 príjem, ktorý presiahol maximálny VZ a zároveň ako štatutár(nepravidelný
 4. dohodári-min.hod.mzda-37,5 hod.týždeň
 5. Odvody z odstupného
 6. Osobní asistent vykon. osobnú asistenciu svojej mame
 7. Zamestnávateľ-zamestnanec
 8. invalidný dôchodok príjem zamestnanca
 9. Dohodár invalidný dôchodca 50% PN
 10. evidenčný list dôchodkového poistenia a absencia zamestnanca
 11. výmer dovolenky s nástupom od 2 januara 2013
 12. Nariadenie aj dohoda o výkone práce nadčas
 13. Dohoda a PN
 14. Som povinný nahlásiť novému zamestnávateľovi, že mi bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok?
 15. VYSLEDOK PODANIA DANOVEHO PRIZNANIA
 16. RZD - Rodičovská dov. a príjem z dohody u iného zam-teľa
 17. Vypomáhajúci člen domácnosti.
 18. Premlcacia doba splatnosti VSZP
 19. kredity za publikovanie
 20. Stravné a nadčas
 21. Invalidný dôchodca, má zmysel pracovať v SR?
 22. Minimálna mzda pri s krátenom pracovnom čase
 23. Nárok na dovolenku
 24. ročné zúčtovanie, áno, či nie?
 25. Výpoveď zo strany zamestnávateľa - invalidný dôchodca a súhlas UPSVaR
 26. dohoda o pracovnej cinnosti a nocna praca
 27. žiadosť o RZ
 28. RZD a materska , rodicovska
 29. DNP a ročné zúčtovanie dane
 30. Nepreplatená nevyčerpaná dovolenka.
 31. ročné zúčtovanie dane a štrajk učiteľov
 32. Dohoda o pracovnej činnosti a PN
 33. Dohpda o vykonaní práce + aj zmluva =aké odvody?
 34. davky v materstve pre konatela-vlastníka
 35. starosta klame
 36. 60 % náhrada mzdy a odvody
 37. opravny mesacny prehlad
 38. DOBROVOLNE NEMOCENSKY POISTENÁ-PN-MATERSKÁ
 39. Koniec doby určitej - čo dalej?
 40. prechodný pobyt
 41. PN celý mesiac, skončenie PP a preplatená dovolenka a odvody
 42. DP typ B- ZČ+živnostník+rodič príspevok od manželky
 43. Nepravidelný príjem
 44. Som na predlženej rodič.dovolenke bez príspevku .Ak som si našla prácu na dohodu na 15hod. mesačne tak prídem o ne?
 45. Odmena z dohody o pracovnej činnosti
 46. Cestovné náhrady
 47. príspevok z úradu práce na podporu pri zamestnaní nezamestnaného
 48. živnostník alebo závislá činnosť
 49. živnostník alebo závislá činnosť
 50. VZ na PN po materskej
 51. Materská dovolenka
 52. dohody
 53. Ročné zúčtovanie dane
 54. Daňový bonus na dieťa
 55. Dovolenka z roku 2012 - dokedy vyčerpať
 56. PN, krach firmy, materský a rodičovský príspevok.....rok 2012
 57. Zamestnanecká prémia za rok 2012
 58. Vypocet materskej dovolenky - ukoncenie pracovnej zmluvy
 59. Dohoda a hmotná núdza
 60. Aka bude vypovedna doba?
 61. Nesprávne odvedený preddavok zo mzdy
 62. Nárok na nemocenské
 63. daňový bonus a náhradný maturitný termín
 64. starobny dôchodca a odvody
 65. Nezdaniteľná čiastka uplatnená mesačne?
 66. Vypocet materskej 2013
 67. Práca konatela spoločnosti
 68. jubileum zamestnanca
 69. splatnosť poistného SP
 70. Zamestnanecká prémia 2012
 71. OČR a zamestnávateľ ma volá do práce /termíny/, hrozí mi postih ak odmietnem?
 72. Dividendy
 73. Rodičovska dovolenka do 6-teho roku dieťata a szčo ?
 74. Rodičovska dovolenka do 6-teho roku dieťata a szčo ?
 75. Účtovanie kapitálových nákladov a odmena IT zamestnanca za vývoj aplikácie
 76. Preukázanie nároku na daňový bonus
 77. Dobrovoľne nezamestnaná osoba-samoplatca po navrate zo zahranicia.
 78. Dá se "brániť" výpovedi?
 79. OLYMP - zmena minimálnej mzdy
 80. Odvody z dohody o BPŠ
 81. Roky pre narok na dochodok?
 82. Rodičovská dovolenka vs. rodičovský príspevok
 83. Exekúcie a zápočet rokov
 84. VZ v ELDP po 1.1.2013
 85. Lahsia fyzicka praca podla osetrujuceho lekara ...
 86. Ročné zúčt.zdrav.poistenia za rok 2012
 87. Výpovedná lehota - vyplatenie
 88. Pravidelný a nepravidelný príjem
 89. odvody z DoBPŠ
 90. narok dovolenka
 91. Potvrdenie o prijme
 92. Ako má vyzerať ukončenie dohody o pracovnej činnosti
 93. RE: UP - RADA
 94. nárok na nemocenské počas podpory v nezamestnanosti
 95. MRP - DOS (vyhadzuje mi chybu) pri odoslaní výkazu SP
 96. Dohodári od 1.1.2013 - nočná práca a sviatok
 97. Mzdový list a sumy oslobodené od dane
 98. PN a nákup
 99. Zvýšenie základu dane pri DP
 100. Prerusena zivnost a odvody
 101. Ako srávne vystaviť potvrdenie k zdaniteľnej mzde v prípade čiastočne vyplatenej mzdy
 102. priemer dovolenky
 103. NČZD na manžela
 104. Prosím o radu čo robiť ked ruším prevádzku
 105. Dohoda popri zamestnaní
 106. Vratenie preplatku zdravotnej poistovni
 107. Dohodár a minimálna mzda
 108. ÚP - rada
 109. príspevok na opatrovanie zdravotne postihnutého syna
 110. výpovedná doba
 111. Pokuta a exekúcia napriek poctivému splácaniu
 112. Moja pracvná zmluva v základnej škole kde pracujem pozostáva z dvoch zmlúv na polovičný úväzok. 50% tvorí úväzok školského špeciálneho pedagóga a 50% asistent učiteľa. Aká je moja pracovná doba?
 113. Dovolenka za čas materskej a rodičovskej dovolenky
 114. rozviazanie PP a PN
 115. Zmluva o dielo - platenie odvodov
 116. Prihláška do ZP pri dohode o pracevnej činnosti - pravidelný príjem
 117. Príspevok na zdravé stravovanie
 118. súhrnný ročný výkaz preddavkov za 2012
 119. narok na odstupne a na podporu v nezamestnaosti po rodicovskej dovolenke
 120. Plán dovoleniek v exceli
 121. Žiadosť o rozviazanie prac. pomeru zo strany zamestnanca
 122. maximalna mozna materska
 123. Nárok na stravný lístok a práca na doma
 124. Musíme zamestnávať ZŤP?
 125. Zamestnanec na RD a konkurzne konanie
 126. Materská dovolenka - do započítanej praxe
 127. materska dovolenka-rodicovska dovolenka a prijem
 128. PN po skončení PP bez nároku na podporu
 129. znížiť daňový základ zamestnanca
 130. Volno za sobotu a nedelu
 131. Prestávky v práci
 132. Nárok na odstupné a skončenie prac. pomeru dohodou
 133. Konateľ - príjem
 134. zamestnanec dovŕšil dôchodkový vek, a nechceme ho
 135. výpočeť VZ pre DNP
 136. Prac.zmluva-vyslanie do zahraničia
 137. Sociálna poisťovňa - odstávka elektronických služieb
 138. Co nam /zamestnancom so zmiesanou mzdou/ ma zaplatit zamestnavatel za sviatky?
 139. výpočet čistej mzdy
 140. Ako postupovať ak mi nebola vyplatená mzda a ani ukončená práca na dohodu?
 141. Výpoved zamestnancovi bez nároku na odstupné od 01.01.2013
 142. ročné zúčtovanie dane z príjmu
 143. Vypocet dochodku
 144. PN
 145. konkurz - pohladavka proti podstate
 146. PN a skončenie PP
 147. Odvody - výsluhový dôchodca, zamestnanec a SZČO
 148. Ochranná doba tehotnej a rizikové tehotenstvo - ako sa vyhnúť zníženiu platovej triedy?
 149. Pracovná trieda predavačka
 150. ročné zúčtovanie dane
 151. premlčacia doba
 152. RZD za rok 2012
 153. výpoveď daná zamestnávateľom
 154. predčasný dôchodca a príjem
 155. PN živnostník
 156. Zrusenie uplatnovania nezdanitelnej ciastky (student)
 157. Nárok živnostníka na PN ak ešte nebol zahlasený do sociálnej poistovne.
 158. Začínajúci učiteľ - kreditový príplatok
 159. Zúčtovanie nepravidelného príjmu dohodára 2013
 160. SZČO - platby so VšZP
 161. Kreditový príplatok 2013 - zaokruhľovanie
 162. Doba určitá ale.neurčitá
 163. Dôchodca a ročné zúčtovanie za rok 2012
 164. dohody
 165. Dohoda o vykonaní práce - žena na rodičovskej dovolenke
 166. Pobyt v zahraničí ked som nezamestnaná
 167. Údaje na účely platenia sociálneho poistenia a na účely platenia zdravotného poistenia za rok 2013
 168. MRP a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012
 169. Zamestnaný živnostník a zároveň konateľ s.r.o.
 170. vyplácanie materskej po nepredĺžení zmluvy
 171. Preradenie z veducej funkcie pocas PN z dovodu tehotenstva.
 172. cestak a prehlad a vykazy do poistovni
 173. odvody dohodára
 174. Dohoda o vykonaní práce a nárok na OČR
 175. Výška podpory v nezamestnanosti
 176. Mzdové tarify prer rok 2013
 177. Pozastavil som živnosť na 3 roky a som konateľom s.r.o., zostávam v druhom pilieri?
 178. Ukončenie dohody o vykonaní práce - nepravidelný príjem
 179. PN v ochrannej lehote
 180. Mam narok na dovolenku?
 181. Zrušené pracovné miesto,VD,odstupné
 182. zníženie počtu zamestancov
 183. P&I Loga ano/nie?
 184. Odpracovaná zmena a zároveň začiatok PNky
 185. Problém s PN-kou koncom roka
 186. Druhý pilier - Ako je to s 2. pilier-om?
 187. Problém s PN-kou koncom roka
 188. skrátený pracovný úväzok
 189. Policajt - inštruktor
 190. Daňový bonus a príjem zamestnanca
 191. dochodkovy fond
 192. Náhrada príjmu pri neplatnom skončení prac pomeru v štátnej službe
 193. ročné zúčtovanie - robiť, či nerobiť?
 194. vyhlásenie na dani z príjmov a RZZP
 195. vyhlasenie k dani
 196. Výkaz poistného
 197. hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012
 198. Kam na urady po skon.prac.pomeru dohodou pocas PN s odstupnym
 199. Vypoved zamestnávateľa
 200. THP a mzda za sviatok
 201. Sociálny fond-smernica pre s.r.o.
 202. Ako získať dodatočne EDLP?
 203. Skončenie PP s konfliktným z-com
 204. Nárok na PN u dôchodcu
 205. vyhlásenie na zdanenie príjmov
 206. Nový odmeňovací systém
 207. skončený pp a preplatená dovolenka a odvody
 208. Rozdelenie personalno-mzdoveho oddelenia
 209. PN zamestnanca po skonceni pracovneho pomeru vzajomnou dohodou - povinnosti zamestnavatela?
 210. Zo slobodného povolania na polovičný úväzok s.r.o.
 211. Zmluva o dielo popri závislej činnosti - daňové povinosti
 212. Doba určitá
 213. Pracovná zmluva a povinnosti voči SP a ZP
 214. Odvody SZČO od 1.7.2013
 215. PN živnostnik
 216. Dohodár-cudzinec a odvody.
 217. Použitie firemného auta na súkromné účely - z akej spotreby PHM vychádzať?
 218. Nezdaniteľné minimum
 219. Predcasny navrat po RD
 220. preddavky zp od 1.1.2013
 221. Ako postupovať pri nepriznanom invalidnom dôchodoku, o aké prispevky môžem požiadať.
 222. zvýšenie materského príspevku?
 223. Konateľ pravidelný a nepravidený príjem
 224. Narok na dovolenku a nastup do zamestnania pri statnych sviatkoch.
 225. NZČ na manželku - rozvedení v r. 2012
 226. dohoda so študentom a ZP
 227. Podpora v nezamestnanosti
 228. Stravenky pri darovaní krvi
 229. Výplaty miezd v hotovosti
 230. Práca na dohodu v SR popri HPP v zahraničí
 231. PN prosim poradte mi
 232. Mam narok na matersku pri druhom dietati?
 233. nastup do zamestnania po ukonceni RD
 234. Stravné počas soboty a nedele pri zahraničnej pracovnej ceste
 235. Skrátenie pracovnej doby na 60%
 236. Co znamena subeh vypovednej doby a odstupneho?
 237. CESKY ZAKONNIK PRACE - PRACA V CR a PODNIKANIE NA SK?
 238. Predlzena rodicovska dovolenka - zdrave dieta - povinnosti z-ca a z-tela
 239. Prilohy k DP typ A
 240. Ročné zúčtovani
 241. dohoda § 60 zp
 242. Vyplatenie jednorázovej odmeny pre FO
 243. Potrebujem poradiť = pracovna zmluva + dohoda/ZP
 244. Podanie DP počas materskej dovolenky
 245. DVP od 1.1. - zahranicny obcan s trvalym pobytom na Slovensku
 246. zmluva o dielo so szčo 2013
 247. Výpoveď, výpovedná doba a PN
 248. Platná hmotná zodpovednosť??
 249. dohody 2013 a nárok na mzdové zvýhodnenia
 250. Nevycerpana dovolenka