PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. rodičovská dovolenka a práca na PP
 2. Platenie odvodov postovou poukazkou
 3. okamžité skončenie pracovného pomeru &69 ZP?
 4. Dohoda o vykonaní práce - nezdaniteľné minimum
 5. Výpočet starobného dôchodku
 6. Ukončenie PP zo straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu
 7. Aký mám nárok na dovolenku, počas trvania md a rd?
 8. cerpanie PN v ochrannej lehote
 9. exekúcia a dohoda o zážkach
 10. Starobný dôchodok a odvody
 11. Je VZ do SP z odstupného ak zamestanec nedopracoval ani jeden deň v mesiaci?
 12. Výpočet dovolenky- krátenie
 13. aky narok ma priatelka bez prace
 14. Moze zamestnavatel nariadit zamestnancovi neplate volno?
 15. zakon o ochrane osobnych udajov 1.7.2013
 16. Pracovný pomer na dobu určitú
 17. ELDP a žiadosť o dôchodok
 18. Môžem ukončiť pracovný pomer dohodou so spätným dátumom? dátum ukončenia: 30.09.2013
 19. Ako má zamestnanec odviesť daň z daru
 20. Pracovný pomer na jeden rok
 21. nárok na podporu v nezamestnanosti po skončení rd
 22. Pracovná zmluva na určito a PN
 23. Nástup do práce po materskej dovolenke
 24. Nezdaniteľná časť
 25. mám nárok na dávku v hm.núdzi ak zarábam 380 eur
 26. Som ZTP nad 70%a chcem sa zamestnat,kolko bude moj zamestnavatel odvadzat da SP a ZP?
 27. výpoveď a odstupné
 28. zmena pracovneho casu a dovolenka
 29. Je odstupné nepravidelný príjem?
 30. Zamestnanie FO v členskom štáte EÚ
 31. Som SZČO mám nárok na nemocenské dávky?
 32. Oznámenie o prechode práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu
 33. Odchod zamestnanca na starobný dôchodok
 34. Povinnosti SZCO pri zacati zamestnavania dohodara
 35. Dovolenka a neplatené voľno
 36. Podľa akého paragrafu sa dajú presunúť zamestnanci z jednej firmy na druhú?
 37. opravný prehlad zo miezd za 072013
 38. Výpoveď a odstupné
 39. po RD ako sa mi vypočíta podpora v nezamestnanosti?Počas RD pracujem na dohodu,taktiez od roku 2000 mam trvali pracovny pomer.Dakujem za odpoved
 40. Žiadosť o registráciu informačného systému
 41. Chcem vystupit z odborov v praci ako naformulovat ziaodst resp. pisomnu odhlasku?
 42. Má manžel nárok na dovolenku keď je cez agenturu v zahranici?
 43. dohodár zo zahraničia - potrebujem prihlášku do ZP? Aké tlačivo pre SP?
 44. Daňový bonus po rodičovskej
 45. Mám zamestnanca, na čo nemám zabudnúť, je to všetko?
 46. Použitie sukromneho auta v škole
 47. Výpoveď dohody o pracovnej činnosti zo strany zamestnanca
 48. Mzda v UK
 49. odchod počas výpovednej doby
 50. ked si na TPP uplatnujem nezdanitelnu ciastku mozem aj na brigade?
 51. Dohoda o vykonani prace alebo dohoda o umeleckom diele
 52. Zápočet rokov pre dohodárov áno al. nie ?
 53. Konateľ - invalidný dôchodca (50%), nepravidelný príjem od 01.10.2013
 54. výpočet materskej
 55. dohoda o brigádnickej práci študenta
 56. Pn pracovníčky
 57. Preradenie na inu funkciu vs. okamzite ukoncenie pracovneho pomeru zo strany zamestnavatela a preplatenie nevycerpanej dovolenky
 58. Paragraf počas skúšobnej doby
 59. PP na dobu určitú alebo neurčitú???
 60. Ak mám zamestnanca, ktorý začal pracovať 15.8. a skončí 29.9. toho istého roku, môžem spočítavať pracovné dni z oboch mesiacov na nárok dovolenky?
 61. Moze mi zamestnavatel nariadit dovolenku aj ked som uz vsetku minula?
 62. dohoda o vykonani prace
 63. Praca na dohodu
 64. skrátený pracovný pomer
 65. Mešačný prehľad DÚ
 66. Čo sa považuje za 1 deň dovolenky u zamestnanca, ktorého pracovný týždeň tvoria dve 12-hodinové smeny?
 67. Je rozdiel medzi exekúciou a pohľadávkami?
 68. Staci nahlasit PN-ku sekretarke a personalistke, alebo musim informovat priamo nadriadeneho?
 69. Okamžité skončenie pracovného pomeru za porušenie pracovnej disciplíny
 70. Pracovný fond, aký?
 71. povinnosti zamestnanca pri skončení PP
 72. počet dní "paragrafu"
 73. počet dni dovolenky pocas MD
 74. Odvody - rozdielny vymeriavaci zaklad pri odvodoch na zdravot. a invalid. poistenie.
 75. odpočet praxe
 76. Môže sa ešte niekto pozrieť na otázku?
 77. Môžem zdrážať jednému zamestnancovi naraz dve exekúcie?
 78. Náhrada príjmu a DVZ
 79. minimálny a maximálny DVZ
 80. DOhoda o PČ a PN
 81. Zápočet praxe
 82. výpoveď invalidnej dôchodkyni
 83. Nárok na dovolenku počas MD a vykonávaní práce počas RD
 84. Ako sa zamestnat vo vlastnej firme?
 85. Výpočet nároku na dovolenku
 86. Náhrada príjmu v roku 2013
 87. Technik PO, BOZP - je potrebná zmluva o sprostredkovaní alebo stačí poučenie oprávnenej osoby?
 88. Zamestnanec na materskej
 89. Pozastavenie živnosti a auto zaradené v majetku
 90. Odvody do SP z dohody
 91. konkurz o výbere uchádzača o zamestnanie
 92. Ako zaviazať zamestnanca k odpracovaniu určitého času po skončení vzdelávania ktoré mu umožnil zamestnávateľ ?
 93. dohodár bez zdravotného poistenia?
 94. Dovolenka pri zmene pracovného úväzku v priebehu kalendárneho roka.
 95. odvody pri práci na dohodu u invalida
 96. Nástup na materskú dovolenku
 97. Mam este narok na pn z DNP a matersku z DNP?
 98. OOU a mzdár
 99. Výpoveď a výplata odstupného
 100. Dobrý deň, ake odvody do SP plati dôchodca pracujúci na dohodu Ďakujem.
 101. zakon o ochrane osobných údajov a mzdár
 102. mení sa niečo pre zamestnancov pri predaji sro?
 103. Nárok na materskú dovolenku a PN
 104. Nárok na paragraf a dovolenku v skúšobnej dobe
 105. Vypoved natlakom na moju osobu, bez odstupneho
 106. Nárok na príspevok na dopravu do zamestnania v zahraničí
 107. nárok na dovolenku
 108. Dĺžka podpory v nezamestnanosti po opätovnom zamestnaní sa na krátku dobu
 109. Nedoplatok RZZP v dôsledku PN
 110. Vypočet ušlej mzdy
 111. Druhá materská a odpracovaných menej ako 270 dní?
 112. Je možné čestným prehlasením vzdať sa nároku na stravné listky?
 113. Práca na dohodu
 114. Môžem dostať výpoveď ak v čase skončenia prac.zmluvy na dobu určitú budem ešte tehotná?
 115. Odvody do ZP pri skrátenom pracovnom pomere
 116. Práca v noci a práca nadčas
 117. Pracovný pomer na dobu neurčitú???
 118. Je pracovna prestavka povinnost alebo narok zamestnanca?
 119. RZZP za rok 2012
 120. Mam narok na nemocensku po vypovedi v skusobnej dobe?
 121. pracovna zmluva predavacky a dni nepretrziteho odpocinku
 122. Nárok na materskú a PN
 123. Ako vypočítať materskú?
 124. Dohoda o výkone práce
 125. čerpanie dovolenky po RD
 126. Materská dovolenka
 127. rozhodujúce obdobie
 128. Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2014
 129. Dobrý deň, kde sa zapisuje odstupné a zvyšná dovolenka na vyplatenie v programe moneys3? Ďakujem.
 130. Poskytuje sa este tento prispevok?
 131. ochrana osobných údajov
 132. Môže ma zamestnávateľ nútiť prichádzať o 10 minút skôr a o 5 minút neskôr končiť mimo 8,5 h pracovného času?
 133. Vypoved v ramci materskej
 134. Porušenie pracovnej disciplíny - napomenutie
 135. VSZP - doplatky za lieky
 136. Vypoved v skusobnej dobe.
 137. Môžem čerpať náhradné voľno za odpracované nadčasy nad 150 hodín, alebo aj tieto nadčasy sa považuju za zohľadnené v mzde.?
 138. Materské z dvoch krajín
 139. nárok na dávku v nezamestnanosti po PN
 140. Zamestnankyňa z rodičovskej na PN.
 141. Zamestnankyňa z rodičovskej na PN.
 142. Narok na paragraf zamestnany od 23.7.2013
 143. Nárok na DB pri nahlásení na Úrad práce.
 144. Odborný zástupca - lekár
 145. Narok na dovolenku pocas skusobnej doby?
 146. dobry den,moze mi niekto zaslat rakusky BS a P&L 2012 ako vzor v anglickom jazyku? najlepsie v exceli dakujem velmi pekne
 147. potvrdenie o výške priemerného čistého mes. príjmu
 148. Mzda na dohodu o vykonani prace
 149. Dohoda o vykonaní práce - kedy končí? Naplnením 350 odprac. hodín, resp. dátumom uvedeným v dohode?
 150. Oznamenie zamestnavatela o poistencoch pri zmene platitela poistneho
 151. Absencia a neodhlásenie zo SP a ZP.
 152. Priplatok za prácu vo sviatok a cez víkend.
 153. prosim o radu koli platu
 154. odstupné
 155. Dohoda o PČ a úrad práce
 156. Nárok na aktivačný príspevok
 157. poskytnutie uveru
 158. SRO -> 0 zamestnancov = 0 odvodov
 159. Rušenie prevádzky - odstupné, výpovedná doba
 160. ABSENCIA a krátenie dovolenky
 161. Anketa
 162. Sprostredkovanie brigadnickej prace do zahranicia
 163. Potrebujeme podpísanú výpoveď alebo doručenku pri registrácii na UPSVR?
 164. Musim ukoncit PN, aby ma zamestnavatel mohol poslat na kontrolu do PZS?
 165. Pracovný úraz PN tri dni
 166. Nepravidelný príjem a poberateľ starobného dôchodku
 167. Zrážky zo mzdy zamestanca PZ SR
 168. Ako vyriešiť legálne veľký nadčas
 169. RZZP 2012 nedoplatok zamestnanca , ktorý už nie je v PP
 170. Sprevádzanie člena rodiny k lekárovi - aké tlačivo?
 171. Konateľ a preplácanie sviatkov
 172. Správnosť postupu pri daňovej ex.zrážke
 173. Ukončenie pracovného pomeru a pn?
 174. vypoved zamestnancovi
 175. neospravedlnená absencia v práci
 176. Ako správne postupovať pri dohodároch?
 177. študent vysokej školy, sirotský dôchodok a práca na skrátený pracovný pomer
 178. Poradie exekučných zrážok
 179. nedoplatok soc. poistenie
 180. Ak budem reálne pracovať len jeden deň v týždni a zarobím cca. 40 Euro mesačne, stávam sa samoplatiteľom poistného za tie dni kedy nepracujem?
 181. neuplne vyplnene potvrdenie o docasnej praceneschopnsti
 182. rozdiel medzi odídením na materskú počas zamestnania a odídením po ukončení pracovného pomeru, ak tieto termíny sú blízko seba.
 183. nová pozícia, ktorá sa mi nehodí
 184. Odstupné verzus výpovedná doba
 185. výpoveď dohodou a PN
 186. 48% invalid
 187. Prosím Vás, poraďte mi, či musím mať nejakú dohodu alebo zmluvu ak idem nezištne pomôcť manželovi pri predaji na jarmoku?
 188. Viaceré po sebe nasledujúce materské dovolenky (medzitým rodičovské dovolenky) a nárok na dovolenku
 189. Administratíva pri odchode do starobného dôchodku
 190. Zlé platové zaradenie.
 191. ELDP v Olympe
 192. Nárok na priepustku
 193. Výpoveď v skúšobnej dobe počas MD zo strany zamestnankyne
 194. Aká dohoda?
 195. Môže dohodár o prac.činnosti byť na PN? Pracuje každý deň 2 hodiny.Ďakujem
 196. Musím si čerpať dovolenku počas prekážky v práci ?
 197. Je potrebný podpis zamestnávetela pri výpovedi v skúšobnej dobe?
 198. 3.pilier - vrátený príspevok
 199. Príspevok na zamestnávanie mladých do 29 rokov sa dá opätovne čerpať !!!
 200. Zastupovanie pracovníčky na MD a RD
 201. PP a súbežné poisťovanie
 202. Pracovník mal pozitívny test dychovej skúšky... vraj z liekov...
 203. Spoločnosť s ručením obmedzením bola založená podľa § 105 až 153 Obch.zák. zakladateľskou listinou, zakladateľom je obec, súhlas na zriadenie spoločnosti udelilo obecné zastupiteľstvo.
 204. Dočasné vyplácanie doplnkového starobného dôchodku z III. piliera
 205. Dočasné vyplácanie doplnkového starobného dôchodku
 206. Dátum rozviazania PP
 207. Odmeňovanie konateľa sro-čky založenej obcou
 208. okamžité skončenie PP - doručenie
 209. Invalidný dôchodok, práca popri dôchodku, vplyv čiastočného úväzku na výšku budúceho starobného dôchodku.
 210. Práca rodinného príslušníka
 211. Koniec PP a nevyčerpaná dovolenka
 212. invalidný dôchodok - ako vybaviť
 213. vypocet mzdy cistej
 214. Odvody na zdravotné poistenie u ZŤP a nárok na spätné vyplatenie.
 215. vypoved po rodicovskej dovolenke, odstupne, vypovedna doba
 216. Výpoveď s tehotnou zamestnankyňou
 217. Kratší pracovný čas
 218. Môže poberateľ starobného dôchodku vykonávať funkciu riaditeľa gymnázia?
 219. dohody a UPSVaR
 220. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 221. Nárok na vreckové ako hosť
 222. Dohodár a úrad práce
 223. Nepravidelný pracovný čas a dovolenka
 224. Ak dlhoročná vdova ide do dôchodku, má nárok na vdovský dôchodok?
 225. Aký priemer na dovolenku a výpočet PN v takejto situácii?
 226. Vypocitanie a preplatenie zbytku dovolenky pri ukonceni pracovneho pomeru
 227. Môžete mi prosím vypočítať "mzdu" počas 14 dňovej PN ?
 228. Exekúcia z dohody
 229. dohoda a vykonani prace - vodic
 230. Školský špeciálny pedagóg, čo treba všetko vedieť?
 231. Skončenie HPP počas PN a živnosť
 232. preplatenie autoškoly
 233. dôchodca na dohodu a PN
 234. osobný príplatok podľa zákona č.553
 235. Počet dní dovolenky pri dobe určitej
 236. preddavok na daň pri minimálnej mzde
 237. dohoda
 238. Prekážky v práci a gastrolístky
 239. Odvody z odchodného
 240. Dohoda o pracovnej činnosti, odmena za prácu a odvody.
 241. Uznanie kvalifikácie
 242. Vyhlasenie na zdanenie prijmov fyzickych osob zo zavislej cinnosti
 243. Môže mi niekto napísať presný výpočet čistej mzdy pri hrubej mzde 337,7 eur. Zaujímalo by ma aké náklady by mal zamestnávatel pri prac.zmluve a aké pri dohode.
 244. Kto má nárok na dodatkovu dovolenku.
 245. Pracovná zmluva + dohoda....ako?
 246. Môže zamestnanec na plny uväzok ešte brigadovať?
 247. Mám si doplatiť poistné, keď mám PN od piateho dňa ochrannej doby a nie som evidovaná na úrade práce?
 248. Evidencia na ÚP a príkazna zmluva
 249. Uviedencia na UP a prikazna zmluva
 250. Dodatočné daňové priznanie - typ A