PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Vychadzky počas dlhodobej PN
 2. Príjem z ČR- agentúra dočasného zamestnania - daňové priznanie
 3. Oprávnený daňový výdavok-platby na DNP za konatela
 4. Štvrtinový úvazok a zdravotné poistenie
 5. Dohoda o vykonaní práce vs. Dohoda o pracovnej činnosti
 6. Tvorba sociálneho fondu
 7. Dodatok k zmluve
 8. Nadštandartná dĺžka štúdia na VŠ a daňový bonus
 9. zamestnanecká prémia PN
 10. Zrážka zo mzdy - neviem za čo
 11. Dohoda zamestnavatela s personalnou agenturou
 12. DOVP
 13. Dobrovoľné nemocenské poistenie a PN
 14. Odvody do zdravotnej poisťovne
 15. Zamestnanecká prémia
 16. Výpoveď po rodičovskej dovolenke
 17. Štatistický výkaz Práca 2-04
 18. Daňové priznanie - dávka v nezamestnanosti
 19. Praca na dohodu
 20. Môže zamestnávateľ vykonať RZ dane z príjmu zamestnancovi, ktorý má i príjem
 21. štátny zamestnanec - výpovedná doba a odstupné
 22. pracovný čas upratovačky
 23. odchod do dochodku
 24. Dohoda?prosiiiiiiiiiiimn o raadu
 25. odvody sociálna poisťovňa
 26. Ročné zúčtovanie dane za rok 2011
 27. PN a zasielanie dokumentov do SP
 28. stála prevádzkareň v ČR a zamestnanci vykonanávajúci prácu v prevádzkarni
 29. SZCO - vypocet vymeriavacieho zakladu do ZP a SP
 30. Cerpanie neschvalenej dovolenky
 31. Dobrý deň,som na pn zamestanec a chcem sa spýtať či sa dá na pn podať vypoved ????
 32. Mzda pre zamestnanaca - dôchodcu.
 33. Dohodári, prehľad
 34. Nárok na RD počas materskej dovolenky-prosím pomôžte
 35. Vypocet materskej v pripade, ze som bola cele tehotenstvo doma na PN
 36. exekúčná zrážka
 37. dovolenka
 38. Zárobok počas PN
 39. Živnostník a hasič naraz...
 40. skoncenie pracovneho pomeru §69 ods. b?
 41. Dohoda o vykonaní práce
 42. Ročné zúčtovanie
 43. zamestnávania občana z ČR na pracovnú zmluvu
 44. Moze mat 1 osoba za 1 rok u 1 FO- zivnostnika viac Dohôd o VP?
 45. Ročné zúčtovanie dane a opravné daň. priznanie
 46. Uznesenie súdu a odvody
 47. RE:2otazku
 48. Dovolenka počas MD a RD
 49. Zabudnuty vypocet ZP
 50. konateľ spoločnosti a starobný dôchodok
 51. Pracovná náplň
 52. 2 materské po sebe a vypoved
 53. narok na sirotsky dochodok
 54. Ako sa robi zuctovanie ZP za rok 2011 - SZCO ?
 55. ako získať čo najvyššiu podporu v nezamestnanosti po RD
 56. Subeh zamestnani na SK a v zahranici a cestovne nahrady
 57. Relevantnosť údajov ŠÚ a ÚPSVaR ohľadom nezamestnanosti
 58. Výkaz preddavkov na poistné na zdravotné poistenie
 59. Doktorand a dohoda o pracovnej cinnosti
 60. MUSí PODAť DANOVE TYPU B KED NEVYKAZUJE NIC ZA ROK 2011?
 61. DDS a základ dane
 62. Zahraničný podnikateľ a Zdrav.poisťovňa
 63. Potvrdenie o dočas.pracovnej neschopnosti
 64. RE:chcem sa spýtat ci mam platnu pracovnu zmuvu?
 65. Jednorazovy prijem z reklamy a RZD
 66. Výlatný termín
 67. Plat za prácu nadčas v škole.
 68. hrubá mzda
 69. Druha materska po skonceni rodicovskej dovolenky
 70. Zachovanie mlčanlivosti o všetkych skutočnostiach zamestnavatela
 71. Potrebujem súhlas zamestnávateľa?
 72. Môžu ma držať proti mojej vôli???
 73. Preplatenie na návštevu rodiny
 74. kompenzácia mzdy tehotnej zamestnankyne
 75. praca v cudzine a urad prace
 76. Nedodanie potvrdenia o prijmoch pre dohodara
 77. Predĺženie zmluvy na dobu určitú koľko krát ?
 78. nezdaniteľná časť ZD na manžela
 79. dovolenka
 80. cerpanie dovolenky medzi MD/RD vs retazovy porod
 81. zmena pracovnej zmluvy z doby neurčitej na dobu určitú
 82. E101 a nahlásenie zmeny do soc. poisťovne.
 83. Neopravnene stiahnuta dan
 84. Daňový bonus v Prehľade
 85. preplatena dovolenka
 86. podiely zo zisku vyplatané v 2011 za roky 2005-2010
 87. Prosim o info poistenie v rakusku
 88. návrh ukončenia PP
 89. Pracujúci dôchodca
 90. ukončenie Pn zároveň ukonečenie PP
 91. Oznam o odstávke elektronických služieb
 92. Prehľad o príjmoch zo zavíslej činnosti
 93. príjem z dohôd do daňového priznania za rok 2011
 94. Rodičovská dovolenka - aké su možnosti privyrobiť si?
 95. kompenzacia mzdy tehotnej zamestnankyne
 96. Zamestnanecká prémia - nárok za mesiace počas PN????
 97. PN po 52.týždňoch a ZP a SP
 98. skončenie PP
 99. vznik choroby z povolania počas výpovednej doby
 100. Doktorandské štúdium a trvalý pracovný pomer
 101. Škoda spôsobená zamestnancom
 102. Povinnosti voci SP a ZP pri preruseni RD a nastupe do prace
 103. Dohoda o vykonaní práce - paragraf 226,a zárobok vyšší ako 139,80 € pre úrad práce
 104. Aká je možnosť výpovede z prípravnej štátnej služby
 105. Zdaňovanie príjmu za rok 2011 -dôchodca
 106. Exkúcia zamestnanca - ročné zúčtovanie dane
 107. Daňové priznanie SZČO - zamestnanec a nulový príjem zo živnosti
 108. aký špecifický symbol uviesť pri platbe do SP za zamestnanca...
 109. porusenie prac.disciplíny, výpoveď, odstupné
 110. Skončenie PP zo strany zamestnávateľa
 111. Dobrovolne nemocenske poistenie
 112. Aký výkaz poslať do SP a ZP pri PN-ke
 113. Zmluva o poskytovaní odborných služieb
 114. Základ dane
 115. Nezdaniteľná časť základu dane
 116. dohoda o pracovnej činnosti - prac. čas a odmena
 117. elektronické zasielanie na DÚ
 118. Ramcová zmluva
 119. Čerpanie dovolenky pred materskou dovolenkou
 120. Daňové priznanie príjem Nemecko
 121. invalidný dôchodca odvody
 122. pocitanie a vykazovanie odpracovanych hodin pri DoPC
 123. Okamžitá výpoveď vo výpovednej lehote
 124. dovolenka a skončenie pracovného pomeru
 125. skončenie pracovného pomeru
 126. karnéé
 127. Zníženie pracovného úväzku čiastočnému invalidovi
 128. Odpracované roky - prax
 129. Mínusové hodiny
 130. Sociálny fond a sviatok platený priemerom
 131. mzda zaslaná na zle číslo a sankcie?
 132. ZŤP zamestnanec v skúšobnej dobe - ukončenie PP
 133. krátenie dovolenky
 134. Skoncenie prac. pomeru, ochranna lehota, dlhodoba marodka...
 135. Odvody počas PN
 136. PN počas RD
 137. Odvody za zamestnanca u mandátnej zmluvy?
 138. Práca v Čechách na dohodu popri HPP na Slovensku.
 139. Nárok na dovolenku a PN
 140. Poistenec štátu a drobné príjmy zo živnosti
 141. Mzda za obdobie dovolenky
 142. RZZP - zaúčtované 2x vo výplate
 143. Prehľad o DzZČ - mesačný, v roku 2012
 144. podpora v nezamstnanosti
 145. praca a zivnost
 146. Dohodári - mzda raz za pol roka
 147. výpoveď
 148. Odvody do ZP clen dozornej rady a PP
 149. Zmluva so živnostníkom
 150. Som živnostník aj zamestnanec, ako je to s odvodmi?
 151. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2011
 152. výhodná zmluva pre študenta
 153. odvody pri dohode
 154. Platove triedy a stupne pre kucharky
 155. Vyplatenie prémie z nadzisku za rok 2011.
 156. Odvody starobného dôchodcu
 157. Neviete prosím ako postupovať keď chceme vyňať kultúrnu pamiatku??
 158. Prosím o radu formular E101
 159. pravidelný alebo nepravidelný príjem
 160. Zrážky zo mzdy
 161. výpočet DVZ na úrazové....
 162. Dovolenka, skončený PP a znovu uzatvorený PP
 163. aké doklady treba k registrácii fi na DÚ - zasielanie elektronicky
 164. Z čoho sa počíta vym.zák.do SP
 165. nahradne volno - radiologický laborant
 166. Voľby 2012
 167. Nástup na materskú dovolenku - firma v konkurze
 168. Nezdaniteľná časť za odpracovaných 8 mesiacov
 169. Kontrola zamestnanca počas PN
 170. Nedodanie potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
 171. Doklady pri skončení PP
 172. Daňové priznanie alebo RZD
 173. Dodatok k prac. zmluve
 174. Decembrová mzda vyplatená vo fobruári
 175. 2 pracovne pomery a OČR
 176. študent nad 26 rokov
 177. danove priznanie
 178. z coho vyplaca firmu odstupne? zo socialneho fondu alebo ako ine mzdy?
 179. premenovanie s.r.o. - text dodatku k pracovnej zmluve
 180. porušenie prac. disciplíny
 181. Volba zamestnaneckej rady
 182. Exekúcia
 183. mesačný prehlad o zrazených preddavkoch
 184. štúdium MBA - konateľ a zdanenie
 185. Oznamovanie zahranicnej sluzobnej cesty socialnej poistovni
 186. Doba opatrovania rodinného príslušníka - do započítanej praxe
 187. RZZP 2011
 188. Prihlásenie dohodárov + GRIDKARTA
 189. MRP a žiadosť o RZD
 190. ročné zúčtovanie dane 2011 - zamestnanecká prémia
 191. Výpočet mzdy - príspevok z UPSVAR §50a
 192. nové prehľady od 1.1.2012
 193. Nepravidelný príjem
 194. platba mincami
 195. PN vs. výpovedná lehota
 196. Povinná identifikácia platieb od 1. marca 2012 do Sociálnej poisťovne
 197. Materská dovolenka
 198. Dobrovoľne poistená osoba. Prosím o radu.
 199. zakladny plat
 200. Ročné zúčtovanie zdravotnej poisťovne
 201. vysluhovy dochodok
 202. Platnosť výpovede
 203. odvody do SP - elektronicky
 204. Nárok na dovolenku u nového zamestnanca
 205. Kedy moze ist muz vojak z povolania na matersku?
 206. Poradie zrážok-viac exekúcií-PROSÍM O POMOC
 207. Skončenie DDS
 208. Naroky zamestnanca s minimalnou mzdou.
 209. RRZP 2011 a SZČO
 210. Zamestnanecká prémia - nárok
 211. Čistá mzda - výpočet exekúcie vo vzťahu k daňovému bonusu
 212. čiastočne invalidný dôchodca...
 213. Postih za prekročenie rýchlosti zamestnávateľom
 214. Tehotenstvo a zmluva na dobu určitú
 215. podporna doba
 216. Organizačné zmeny
 217. RZD - vlastný príjem manželky
 218. Pracovný čas
 219. Daňový bonus
 220. Odvody do SP po 1.1.2011
 221. vypocet naroku dovolenky
 222. Výpoveď zo strany zamestnanca podaná v deň začatia jeho práceneschopnosti
 223. Ukončenie PP dohodou po skončení RD
 224. SZCO - vymeriavaci zakad
 225. minulorocne gastrolistky
 226. Ukončenie poberania podpory v nezamestnanosti ako daľej
 227. Musím podať ročný výkaz preddavkov na účely ročného zúčtovania?
 228. Zrušenie pracovnej zmluvy
 229. Koniec rodicovskej dovolenky a vypoved zo strany zamestnanca
 230. Nárok na stravný lístok
 231. Mam narok na prispevok?
 232. Mam narok na prispevok?
 233. Mzdy
 234. Nástup do práce a poberanie rodicovskeho prispevku
 235. Vyslanie zamestnancov do zahranicia
 236. ročné zúčtovanie a doklady
 237. export údajov z POHODY
 238. Dobrovoľné positenie v nezamestnanosti a daňové priznanie
 239. KONTROLA
 240. Dátum odovzdania prehľadu 1/2012?
 241. Max.základ zo zisku
 242. Mesačný prehľad a nulový príjem
 243. Výška mzdy pre VŠ a nárok na dovolenku
 244. Zamestnanecká prémia
 245. Nevycerpanie dovolenky z dovodu dlhodobej PN a prenos do r.2012
 246. zamestnanecká prémia a práca v zahraničí
 247. Ukončenie PP dohodou a PN
 248. Dohoda alebo brigáda počas materskej dovolenky
 249. Zmena software a ročný výkaz na DU
 250. ročné zúčtovanie dane a platenie dobrovoľného nemocenského poistenia