PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. vypocet PN prvych 10 dni
 2. DzZČ za 12/2011 - číslo účtu
 3. Nárok na materskú dovolenku - výpočet
 4. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov
 5. Dohoda o vykonaní práce a preddavok na daň
 6. Preddavková daň u zamestnaného dôchodcu
 7. Povinnosti zamestnávateľa za dohodára ktorý má aj TPP
 8. zamestnanec s obmedzením na výkon prác
 9. NČZD
 10. Poberanie podpory v nezamestnanosti a práca
 11. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 12. Dodatok k PZ kvoli navýšeniu minimálne mzdy
 13. je možné mať 3 brigády?
 14. zamestnanec a žiadosť o predčasný SD
 15. PN
 16. Krátenie dovolenky
 17. Dohodári a registrácia v sociálnej poisťovni
 18. Dobrovolne nezamestnany v roku 2012
 19. Neplatenie odvodov a nenahlasenie do socialky a zdravotky.
 20. výpočet mzdy
 21. Stravné v potravinách
 22. exkluzivita u zamestnavatela
 23. prenesenie starej dovolenky
 24. Výpoveď § 63 ods.2 písm.a) ZP a práceneschopnosť
 25. Dovolenka pri nástupe v priebehu mesiaca
 26. Cestovné náhrady + stravné pre dohodárov
 27. Potvrdenie o príjme na pôžičku
 28. maródka
 29. Živnostníčka, Poberanie rodičovského príspevku, zamestnanie
 30. Odvody a mzda zamestnanca v SRO a odvody zamestnávateľa
 31. rodičovská a štátny plat?
 32. Výpoveď dohodou.
 33. Nárok na dovoleku
 34. Nárok na odstupné
 35. Nárok na dovolenku
 36. dohoda vyplatená v 12/2011 a daň
 37. odstupné v 2011 a dovolenka
 38. odstupné pri výpovedi podľa §63 ods.1 pismeno b
 39. Z materskej do práce, poberanie materského a rodičovského príspevku.
 40. Deputát
 41. Oplatí sa po ukončení živnosti dobrovoľne poistiť v soc. poisťovni?
 42. DNP a adopcia
 43. Zamestnanecký benefit nie pre všetkých
 44. mzda a zisk za 2011 (spoločnik, konatel, zamestnanec v jednom)
 45. odhláška z poisťovní
 46. Nárok na dovolenku za r. 2011
 47. Odvody z preplatenej dovolenky
 48. Určenie rozhodujúceho obdobia na výpočet dávky v nezamestnanosti
 49. odvody pri kratšom pracovnom čase??
 50. DNP a materská
 51. DNP po novom
 52. dohodárka na materskej dovolenke
 53. Krátenie dovolenky z dôvodu PN
 54. Z rodicovskej na matersku
 55. Koncoročné posedenie
 56. dohoda o brigádnickej práci študentov
 57. Nevyčerpaná dovolenka a jej preplatenie po novom?
 58. Paragraf od lekára
 59. Olymp - nevycerpane dovolenky (technicky problem)
 60. Mesačný výkaz
 61. práca v noci
 62. ODSTUPNE
 63. Nezdanitelna polozka na manzelku a jej prijmy
 64. PN alebo evidencia na ÚP
 65. rodicovsky prispevok
 66. register dlznikov
 67. Zivnostnik-denné štúdium-odvody do ZP-diera v zákone?
 68. podpora v nezamestanosti pre navratilca
 69. Nerovnomerne rozložený prasovný čas a sviatok
 70. spolocna hmotna zodpovednost 21.12.2011
 71. Dôchodca a dohoda v roku 2012
 72. pracovný pomer
 73. diety zamestnancov v organizačnej zložke
 74. Doručovanie písomností zamestnancovi
 75. Výpoveď,dohoda o vyplatení odstupného, PN
 76. výpočet materskej
 77. Nočná práca
 78. Ako na materskú ?
 79. Odvolanie zamestanca z dovolenky a preplatenie nákladov
 80. Príplatok za prácu v noci
 81. obnovenie zivnosti pocas PN
 82. Strateny zapoctovy list
 83. učtovanie miezd k datumu??
 84. EXEKUCIE - SLOBODNY PRISTUP K INFORMACIAM
 85. Vyplatenie dovolenky
 86. Preplatenie dovolenky
 87. Neprítomnost v práci, doprovod rod. príslušníka
 88. rodinné prídavky
 89. príspevok z úradu práce
 90. dovolenka počas vedľajšieho PP
 91. predvolanie na súd - ušlá mzda
 92. Stravné pre rok 2012
 93. Poradí mi niekto?
 94. Podpora v nezamestnanosti pri s.r.o. a u SZČO
 95. Koľko stojí firmu zamestnanec za jeden rok?
 96. Dobrovoľne nezamestnaná po výpovedi kvôli uznaniu materskej
 97. Nárok na odpočinok (prespanie) pri náročnej pracovnej ceste
 98. Spätné vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 99. Dobrovoľné poistné živnostník
 100. Neplatene volno zo strany zamestnavatela
 101. Výpoveď zamestnanca
 102. zamestnanec mal PN
 103. Materske 2012 - dva pracovne pomery
 104. pôžička zamestnancovi
 105. Materská
 106. Tlačivá pre ročné zúčtovanie dane z príjmov za 2011 a nové na 2012
 107. ukoncenie PN
 108. Odmeňovanie členov komisií MsZ
 109. skončenie prac. pomeru a pn
 110. Zrážka zo mzdy za letenku
 111. pracujúci dôchodca - výpoveď, odstupné
 112. Pam system
 113. zdravotné poistenie
 114. Školenie v osobnom volne.
 115. odvodovo-daňová reforma
 116. Nedoplatok na zdravotnom poistení
 117. podpora v nezamestnanosti
 118. Treba vstupnu prehladku pri kratsom prac. case?
 119. Výpočet dovolenky.
 120. Ukončenie nároku na dávku v nezamestnanosti
 121. Odstupne a garancne poistenie
 122. Výnimka zo vzdelania.
 123. Zárobok dôchodcu v roku 2011
 124. 2 alebo 3 mesacne odstupne
 125. zamestnanie ZŤP
 126. PN a skončenie pracovného pomeru
 127. Materska a dohoda o skonceni PP
 128. Účtovanie preplácania poistného z UPSVaR
 129. Chyba v špecifickom symbole pri platení poistného
 130. Ako ďalej??? Neplatenie zdravotnej a iné perličky
 131. Vypocet priemerneho zarobku pre pracovnopravne ucely v novom pracovno pravnom vztahu
 132. Zmena obsahu prac.zmluvy
 133. Zmluva pre studenta
 134. Práca a mterská dovolenka
 135. práca popri rodičovskom príspevku
 136. PN a uznanie invalidného dôchodku na 55%
 137. Materská 2012
 138. Kratenie stravneho za ranajky v roku 2011
 139. Čiastočne invalidny dochodca
 140. Odmeňovanie pedagogických zamestnancov od 1.1.2012
 141. Daňový bonus
 142. Dohoda
 143. Prepadnutie nevyčerpanej dovolenky
 144. Nárok na Dovolenku v skúšobnej lehote
 145. kratší pracovný čas
 146. Mzda
 147. Zákonník práce s komentárom
 148. Zamestnanecká prémia 2011 vs predaj zdedených pozemkov
 149. Materská, dnp, nezamestnanosť
 150. Vyska materskej z DNP
 151. Vypoved dohodou - nasledne pokus o zosobnenie straty firmy
 152. Automobil v podnikani aj na sukromne ucely a odvody do SP a ZP v roku 2011
 153. ZASTUPOVANIE KOLEGYNI - MZDA
 154. MZDA
 155. kratenie dovolenky - rodicovska dovolenka
 156. Mzda dohodár
 157. Odvody SP pri pracovnej zmluve na skrátený pracovný čas
 158. Sociálny fond a bývalý zamestnanec.
 159. Nezamestnaná a materská 2012?
 160. Ukoncenie cinnosti o.z. a odstupne zamestnancov
 161. Krátenie dovolenky rok 2011
 162. Čo po skončení dohody
 163. DNP
 164. SZČO, PN a výpočet odvodov pre nasledujúci rok
 165. konateľ + spoločník a materská/rodičovská dovolenka
 166. Ako je to s ukončením pracovného pomeru a práceneschopnosťou?
 167. Odmena zamestnancovi pri životnom jubileu 50. a 60. rokov
 168. szčo a pnka
 169. Vyplatenie daňového bonusu 1x ročne
 170. Rodičovský príspevok + dohoda, alebo skrátený pracovný pomer
 171. Dohodári-odvody na dôchod. poistenie a ZP
 172. Dobrovoľné nemocenské postenie od 1.1.2012
 173. Potvrdenie o príjme
 174. IP Prešov
 175. Rozviazanie prac. pomeru po novele Zakonnika prace-SURNE
 176. daňový bonus
 177. Zrušenie výpovede zo zamestnania
 178. Nočná práca vo sviatok
 179. MRP mzdy pre DVP
 180. Zákonník práce 2011 paragraf 138
 181. Materska 2012
 182. smernica o zastupovani
 183. písomna výpoveď z nájmu bytu
 184. Pracujúci dôchodca a PN
 185. vyhlasenie
 186. dochodca
 187. Ako ďalej
 188. odhlásenie zamestnávateľa z DÚ
 189. Odvody do ZP pre Szčo v roku 2004
 190. Kedy končí pracovný pomer zamestnankyne na rodičovskej dovolenke
 191. Odvody z pohľadu sprostredkovateľov poistenia + SZČO + pozastavenie živnosti 2011
 192. 3tudent VŠ - dohoda o brig. práci študenta a RZZP
 193. absencia a aký VZ
 194. PN a rodičovská dovolenka
 195. preventívne prehliadky - dane a odvody
 196. Spravne konanie
 197. Kratší pracovný čas a fond
 198. PN viac ako rok
 199. priepustka sprevádzanie
 200. Budem mať nárok na matersku? Zanikne mi DNP v r.2012?
 201. Dohodar a zrazka dane
 202. zamestnávateľ nechce vyplatiť odstupné
 203. Nové vymeriavacie základy pre odvod SP
 204. Najvyššia materská - r. 2012
 205. Postup pri PN
 206. Celomesačná PN, vyplatená ročná odmena - aké odvody do SP, ZP?
 207. Stravné lístky - nárok
 208. Rodičovský, Dohoda a Nezdaniteľné minimum u manžela
 209. skončenie RD a nárok na riadnu dovolenku
 210. návrat do zamestnania po rodičovskej dovolenke ale nemám kam
 211. Pn-ka a materská v roku 2012
 212. pohoda zaúčtovanie miezd
 213. urad prac, mandantna zmluva
 214. Ktorá obdobie sa zarátava do 270 dní DNP?
 215. Nepretržitá prevádzka - príplatky vo sviatok
 216. Maximálny vymeriavací základ pre déčasnú pracovnú neschopnosť
 217. Som na rodičovskej dovolenke a chcem sa zamestnat v novej práci, čo s dovolenkou?
 218. nezamestnaný a práca na dohodu
 219. Nemocensky dobrovoľne poistená osoba od 01.01.2012.
 220. Dobrovolné nemocenské poisteni je zrušené
 221. nepreterzita prevadzka
 222. Ukončenie rodič. dovolenky
 223. Praca na dohodu/nezamestnany/zdravotne poistenie
 224. Nevyplnenie ELDP do 3 dní od ukončenia pracovného pomeru
 225. Nevyplatenie odstupneho
 226. Zdravotné poistenie v ČR
 227. Príspevok na stravné lístky zo sociálného fundu
 228. evidenčný list dôchodkového poistenia
 229. Nezvestný zápočet
 230. spatne materske 2010
 231. výsluhový dôchodca
 232. ako sa ráta materská dovolenka
 233. Akú dohodu pri opakujúcej sa činnosti?
 234. čerpanie dovolenky pred materskou dovolenkou
 235. Výkaz na vykonanie RZZP za rok 2011 pre zamestnávateľov
 236. Roky do dôchodku
 237. príjmací pohovor
 238. asistent učiteľa
 239. Čo s dovolenkou z r. 2010?
 240. § 63 1b - nárok na odstupné
 241. Nárok na stravenky v prípade čerpania náhradného voľna za nadčasy
 242. Stravné počas dovolenky v mieste vyslania v zahraničí
 243. odvod preddavku
 244. Externý študent, vyradenie z evidencie ÚP a zdravotné poistenie
 245. narok na invalidny dochodok
 246. stravovanie zamestnancov
 247. Prosím o radu, som na dlhodobejšej PN vyplýva mi zo zákona nejaká povinnosť ?
 248. Dovolenka - pomerná časť a dovolenka za odpracované dni
 249. Krátenie vymeriavacích základov
 250. Hromadné prepúšťanie - ako sa mu vyhnúť