PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Ukoncenie roka v mzdach 2012
 2. Odvod poistného do nesprávnej ZP
 3. Dovolenkový nárok
 4. Zamestnanecká prémia
 5. szčo - preplatok alebo nedoplatok za rok 2012
 6. Zvyšuje sa celkový príjem zamestnanca o firmou zaplatené poistné v jeho rodnej krajine?
 7. Zaplatit poistne za zomreleho??
 8. Ročné zúčtovanie u zamestnanca, ktorý mi minulý týždeň dozadu oznámil, že má zníženú pracovnú schopnosť
 9. Chýbajúce potvrdenie o príjme za rok 2012
 10. Študent VŠ-dohoda nepravidelná - čo a kedy podať do SP?
 11. dávky v hmotnej núdzi - odstupné
 12. Živnostníčka - nemocenské dávky, materské
 13. Dohodár s nulovým zárobkom
 14. Odvody do SP prvýkrát
 15. Ako vyuzit VZ z ukonceneho PP pri planovanej materskej a PN?-uz registrovana na UPSVaR
 16. Skončenie PP na dobu určitú pred uplynutím dohodnutej doby
 17. Výpoveď zamestnancovi
 18. Konateľ a odvody
 19. Dobry vecer prajem, potrebovala by som podrobnu odpoved na totu otazku, Akým spôsobom sa vykonáva aktualizácia operátu katastra nehnuteľností po prijatí vkladovej listiny?
 20. zamestnankyňa na MD z delimitovanej školy
 21. Zabezpečenie stravovania
 22. platový dekrét nepedag. s 5% zvýšením od 1.1.2013
 23. Nárok na MD
 24. platenie odvodov soc.poisť.
 25. Sezónne práce
 26. Ako to vyriešiť?
 27. Hlásenie a ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 28. Výpočet preiemernej hod. sadzby pre odstupné anáhradu pre dovolenku po 1 ročnej PN
 29. Aké odvody musím platiť štátu
 30. VšZP a PN
 31. sprevádzanie člena rodiny na lekárskom vyšetrení
 32. Začínajúci pedagogický zamestnanec a 6% príplatok
 33. prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov
 34. Podnikateľ ktorý obchádza zákon
 35. SZCO alebo SRO som DOCHODCA
 36. Rozpustenie nevyčerpanej dovolenky
 37. Koniec PP pocas trvania sluzobnej cesty
 38. Poistné v jednoduchom účtovníctve
 39. program OBERON - DOHODÁRI - sviatky
 40. Zaplatiť nezaplatené zdravotné poistenie po zomrelom?
 41. Práca počas PN
 42. Tvorba sociálneho fondu - zamestnanec cez príkaznú zmluvu
 43. Rozviazanie pracovného pomeru
 44. poberanie rodičovského príspevoku pracujúcim manželom
 45. dohodár a sviatok
 46. Ako vyplatiť preplatok dane bývalému zamestnancovi
 47. vlastný príjem manželky
 48. Nepravidelný príjem
 49. praca pocas Velkonocnych sviatkov
 50. Prechod práv a povinností § 27-
 51. dočasné pridelenie zamestnanca
 52. Nárok na dovolenku pocas materskej
 53. Zamestnanie počas rodičovskej dovolenky
 54. Ukončenie dohody o vykonaní práce - Zápočtový list a ELDP
 55. Elektronický prístup do DRSR
 56. Osobná asistencia počas materskej dovolenky
 57. exekučné zrážky - účtovanie
 58. Zdaniteľný príjem a preventivna prehliadka
 59. Zánik inv. dôchodku a vznik starobného dôchodku
 60. rozviazanie pracovneho pomeru
 61. Daňové priznanie B a zmluva o vytvorení diela - autorský zákon
 62. dohodár v čechách - český občan a s tým súvisiace povinnosti SR zamestnávateľa v ČR
 63. Dividendy (2011,2012) - odvody do ZP
 64. Aktivačný príspevok
 65. dohodari- ako rozlisit pravidelny / nepravidelni
 66. Prerušenie poberania predčasného dochodku a nezdanitelná čast
 67. NČZD na manželku
 68. usla mzda
 69. Zdravotné odvody zo zisku vyplatené zahraničnej osobe
 70. Autor a socialne odvody
 71. Náhradné výživné a odpočítateľná položka na manželku
 72. Verejná správa
 73. Odmena člena lesného a pozemkového spoločenstva
 74. Oznámenie o vzniku, zániku, zmene platiteľa poistného
 75. Premia pri DoPC
 76. Evidencny list dochodkoveho poistenia
 77. Vyššie odvody SZČO po zahrnutí celosvetových príjmov?
 78. Preddavky na daň z dohody za rok 2012
 79. student na TPP -odvody
 80. odstupné
 81. praca na tpp + praca vedlajsia
 82. socialne poistenie - zacinajuca SZCO
 83. Výkazy v JU
 84. odvolanie voci nepriznaniu materskej
 85. Stupeň náročnosti a minimálna mzda
 86. Životné miminum
 87. Rozhodujúce obdobie pri oznamovaní choroby z povolania
 88. DNP a materská
 89. dcéra bola do 31.8.študent poberala som na nu rod. príd na akú nazdaniteľnú čiastku má nárok
 90. DPN presahujúca 52 týždňov
 91. ako sa odvolat voci vypovedi od zamestnavatela ?
 92. Priemerná mzda učiteľa
 93. Daňový preplatok z ročného hlásenia
 94. zamestnavanie cudzinca - urcenie legislativy
 95. Odvody do SP, min. hruby prijem a dlzka podnikania v 2012
 96. Hlásenie choroby z povolania - aký je postup?
 97. Opätovné prihlásenie zamestnávateľa do SP
 98. Prerušenie premávky
 99. Nárok na dovolenku výpočet
 100. Zisteny vyssi prijem v roku 2006 - vzniknuty nedoplatok ako si overit SP vyratany nedoplatok?
 101. Úprava prac.času - zamietnutie
 102. Na podnikateľský účet manžela možu isť moje materské peniaze?
 103. Dividenda a tantiema odvody
 104. vypocet PN
 105. Zrušené pracovné miesto - práva a povinnosti zamestnanca počas výpovednej doby
 106. Musím si vybrať dovolenku pred matereskou?
 107. Mám nárok na materský príspevok od zamestnávateľa?
 108. 1.Výstupné doklady pri dohode; 2.Tlačivo - Ročné hlásenie dane
 109. nočný príplatok 2013
 110. Navrat z materskej dovolenky
 111. navrat do prace po skonceni rodičovskej dovolenky
 112. nezdanitelna cast zakl.dane na danovnika-dohodar
 113. dohoda o vykonani prace
 114. Výpočet dovolenky
 115. Zamestnanec mal zle vyrátené ročné zúčtovanie preddavkov na daň, lebo si neuplatnil nezdaniteľnú časť na manželku, ako urobím opravu?
 116. Dovolenka
 117. Úhrada exekúcie
 118. tehotenstvo a narok ist k lekarovi
 119. nárok na dovolenku
 120. Vyhlásenie o podaní písomnosti
 121. Zahraničný slovák - odvody
 122. Dohoda s pravid.prij. a dávka hmotnej núdze
 123. Aku formu spoluprace zvolit ak mame viac ako 1000 spolupracovnikov?
 124. ZŤP so sprievodcom - DVP
 125. Okamžitá výpoveď
 126. 14 hodín denne prevádzka
 127. Pravdepodobný dovolenkový priemer
 128. Ukoncenie PP zo strany zamestnanca v skusobnej dobe pocas OCR
 129. VYPOVED zo strany zamestnanca § 69 alebo § 67??
 130. Výpočet dávky v nezamestnanosti.
 131. VÝZVA - Dobrovoľ. poistenie v nezamestnanosti 2012
 132. skončenie PP dohodou
 133. Ročné hlásenie o zrazených preddavkoch na daň 2012
 134. MRP Mzdy a personalistika
 135. navsteva zdravotnickeho zariadenia
 136. Nárok na DOVOLENKU.
 137. Nesprávne platové zaradenie, ako ďalej?
 138. Materská, hospitalizácia a OČR
 139. mzdar-statistiky
 140. Ročné zúčtovanie dane
 141. 3. pilier - povinnosť prispievať do 3piliera (rizikoví zamestnanci)
 142. SÚRNE - Je to dovod na okamzite skoncenie PP?
 143. odvody a dan z prikazna zmluva, zmluva o dielo - po zmenach od 1.1.2013
 144. Okuliare hradí zamestnávateľ?
 145. minimalna mzda a doplatok do nej
 146. Nulove odvody z dohody
 147. študent s výnimkou
 148. Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti
 149. rodičovská dovolenka,výpoveď,ďaľšie tehotenstvo
 150. Odvody do zdravotnej poisťovne po predaji nehnuteľnosti
 151. predcasne ukoncenie PP - doba urcita - odstupne
 152. zdravotné odvody za predaj nehnutelnosti?
 153. Danovy bonus
 154. Práca na dohodu v zahraniči u zamestnávatela, ktorý nemá v SR organizačnú zložku
 155. hrubé porušenie disciplíny - neodvedenie trzby
 156. Sprevádzanie člena rodiny
 157. Predaj handmade výrobkov a zamestnanie manželky
 158. ročné zúčtovanie alebo DP
 159. Zamestnanecká prémia
 160. Zamestnanecká prémia
 161. pracovny cas
 162. mzda počas očr
 163. Zamestnanec zároveň SZČO a paltby predd. na ZP
 164. archivácia dokladov v osobnej zložke zamestnanca
 165. statistické vykazy
 166. Dovolenka - skrátený úväzok
 167. zamestnavatel odmietol urobit za zam. rocne zuctovanie a nedodal podklady na vypracovanie DP
 168. PN
 169. Kedy som povinný platiť do Sociálnej poisťovne ?
 170. Zoznam ulic podla katastralnych uzemi / miestnych casti v BA
 171. Ako platiť zdravotné poistenie ? Byť alebo nebyť na Úrade práce ako nezamestnaný?
 172. dohodár - čiastočný invalid
 173. nepravidelný príjem - prihlásenie do ZP a odvod poistného
 174. odvody do zdravotnej poisťovne
 175. Oznámenie príjmov SZČO za rok 2012 do zdravotnej poisťovne
 176. dohodár - čiastočný invalid
 177. Daňový bonus na maturanta v roku 2012
 178. ziadost
 179. Podpora...
 180. Zrážky zo mzdy
 181. Rocne zuctovanie Zdravotneho poistenia za rok 2012
 182. Náhrada príjmu a dohodár dôchodca
 183. narok na dovolenku pri odpracovaní 3 dní v mesiaci
 184. DOVP v roku 2013 a PN
 185. dohoda popri TPP 2013
 186. Minimálna hodnota stravného poskytovaného vo vl. stravovacom zariadení
 187. Evidovaný nezamestnaný - dohoda o vykonaní práce 2013
 188. TPP + dohoda
 189. je zmluva bez mojho podpisu platna?
 190. Splátkový kalendár - sociálna poisťovňa.
 191. Refundácia mzdy v neziskovej organizácii
 192. Daňový bonus - prerušené štúdium
 193. Zamestnanie nezamestnaného do 29. roku.
 194. sociálna poisťovňa- rozhodnutie
 195. Pracovný pomer na dobu určitú
 196. Program MRP !!!
 197. Zásah obecného zastupiteľstva
 198. Dohodár,starobný dôchodca, odpočet na manželku v RZ za 2012
 199. Daňový bonus pri striedavej starostilivosti.
 200. Dovolenka - počítam správne ??
 201. Nie sme manzelia,mame 8-mesacneho syna,mam narok na nejake vratenie dani?Dakujem za odpoved
 202. Budem mat narok na vyssiu matersku?
 203. Trojktiteriálny test
 204. náhrada príjmu pri DPN 2013
 205. príspevok § 50a po skončení pracovného pomeru
 206. platenie odvodov z dohody
 207. Podanie danoveho priznania - prijmy na Slovensku a v USA
 208. Fluktuácia a jej výsledky
 209. tabuľka na výpočet zahraničných diét
 210. Zmluva o výkone funkcie riaditeľa - daňové a odvodové povinnosti.
 211. Predčasný starobný dôchodca, HPP,nezdaniteľná čiastka pri RZ 2012
 212. Mam narok na davku v hmotnej nudzi?
 213. Nedoplatok z RZZP za r. 2011
 214. prihláška študenta s výnimkou
 215. Mamička na rodičovskej dovolenke na dohodu - zdravotna poisťovňa
 216. Výpovedná doba
 217. Ročné zúčtovanie dane zo ZČ
 218. Čerpanie rodičovskej dovolenky a výpoveď u pôvodného zamestnávateľa
 219. Narok na nemocenske u dohodara
 220. Príspevok na dopravu alebo zabezpečenie dopravy zamestnávateľom.
 221. odchodne po 1.1.2013
 222. Odvody pre výsluhového dôchodcu
 223. sprostredkovateľská zmluva so zamestnancom
 224. Doplatok daňového bonusu pri RZD
 225. Pracovný úraz - vyplácanie náhrady mzdy v sume priemerného zárobku
 226. Daňový bonus
 227. Daňové priznanie a príspevok od ÚPSVaR
 228. nesprávne potvrdenie na účely dávky v nezamestnanosti
 229. Rozdiel vo mzde na 6 hodín a na 8 hodín
 230. Súrne pomoc! Odobrali mi aktivačný príspevok + otázka o PN
 231. DoBPŠ s DôchP s nulovým mesačným príjmom pod akým kódom sa zahlasuje na RLFO do SP?
 232. Registrácia zamestnávateľa externou firmou
 233. Platenie odvodov počas PN
 234. Celozávodná dovolenka a ošetrenie u lekára
 235. Aký je čistý plat z brutto 750 € ?
 236. Príjmy počas materskej nemusia ohroziť poberanie tejto dávky - zo stránky Sociálnej poisťovne
 237. Dohodar a rocne zuctovanie dane za rok 2012
 238. Zauzlený výpočet materskej...
 239. Pravdepodobný denný VZ pri náhrade príjmu
 240. Daňové nedoplatky
 241. dovolenka
 242. štátny zamestnanec - odstupné, vzdelávanie
 243. Popri štúdiu dve zamestnania na dohody?
 244. voľno a postihnuté dieťa
 245. Registrácia dohodára
 246. Do akej platovej triedy patrim?
 247. náhrada škody od zamestnanca
 248. náhrada škody od zamestnanca
 249. Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študentov
 250. Zmluva o dielo s fyzickou osobou, platba dane, platba odvodov