PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Exekúcia
 2. Syn bol po skončení školy 1,5 roka nezamestnany,evidivany na Urade práce.25.11.2013 nastúpil do zamestnania.Vzťahuje sa nanho danový bonus -platny od 1.11.2013?
 3. Dovolenka čerpana po hodinach - dá sa to?
 4. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 5. PN & invalid.dôchodok
 6. Dotacia z UPSVAR na zamestnanca
 7. registrácia IS je potrebná nanovo
 8. Koľko učiteliek má byť na vychádzke v zmiešanej triede pri vek. skupine 2-6 ročných detí? počet detí 15-18
 9. Aký je pracovný čas učiteľky v Mš na 82% úväzok?
 10. Mam narok na odchodne?
 11. Cestovné náhrady pri zahraničnej služobnej ceste z projektu Commenius
 12. Nárok na dovolenku - výpočet
 13. Narok na preplatenie cestovneho
 14. Rozdelenie prostreidkov socialneho fondu pre aktivnych zamestnancov
 15. Nechce mi zobrať do výkazu ZP dohodára
 16. Zápočtový list
 17. Do akej lehoty je možné uplatniť nárok na doplatenie odstupného? Sme povinní doplatiť 1 mesiac aj po 1,5 roku?
 18. Výpoveď v skúšobnej dobe
 19. Vypovedna lehota
 20. Iná ospravedlnená neprítomnosť v práci - patrí tu aj dovolenka?
 21. Návšteva lekára-prekážka v práci
 22. Lekárske vyšetrenie
 23. Skončenie pracovného pomeru
 24. tehotenstvo vo výpovednej dobe
 25. Odmena vyplatená po výstupe zamestnanca
 26. Predčasný dôchodok a PN-ka
 27. Nezamestnaný na Pn má nárok na na finančnú podporu do štátu?
 28. Konto pracovného času
 29. predloženie PN
 30. Vypoved a porusovanie zakonnika prace
 31. Predlženie skúšobnej doby po PN
 32. Ako sa zamestnancovi prepocita dôchodok?
 33. Výpočet exekučnej zrážky
 34. Má narok na odstupné pracovník pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti? Má nárok na stravné lístky ? Ďakujem
 35. dohoda pravidelný prijem
 36. Pracujúci dôchodca-vymeriavací základ
 37. Dohoda s občanom ČR - odvody
 38. Môže zamestnávaťeľ započítavať viac minút na obedovú prestávku?
 39. Ochrana osobných údajov v školstve
 40. Výška HM/materská.
 41. výpoveď a nárok na dovolenku a PN
 42. ak exmanžel má malú marodku a a nemá dostatok penazí na vyplatenie vyživného,kto mi to má doplatiť?
 43. szco a materska v 2014
 44. na koho sa mám obrátiť ,ked mi exekutor nevyplatí do siedmich dní vyživné od exmanžela?
 45. do kolko dní mi ma vyplatiť exekutor peniaze za vyživné?
 46. ukončenie dohody o prac. činnosti a uzatvorenie zmluvy
 47. 9.2.2012 som nastúpila do zamestnania, zlmuva mi bola predlžená dva krát do 31.10.2013,do dnešného dna ale nemám žiadny další dodatok.
 48. Výška Pnky
 49. invalidný dôchodok
 50. mam narok vycerpania dovolenky do konca marca buduceho roku Zamestnavatel ma nuti vycerpat do polovice decembra
 51. odvody a príjmy zo zahraničia
 52. nočná zmena a začiatok PN
 53. Platí sa poistenie v nezamestnanosti pri zamestnaní ZŤP na 70 %?
 54. Zrušenie DDS
 55. som zamestnaná, práve na PN a prechádzam na predĺženú rodič. dovolenku
 56. rušenie chránenej dielne a odstupné
 57. Poukážky zo SF a výška mzdy
 58. zmena bydliska zamestnanca
 59. Ing. Janoška - Uzatvorenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom
 60. PN v novej práci
 61. Povinnosti voči daňovému úradu
 62. Zákon o ochrane osobných údajov - SZČO
 63. Môže mi zamestnávateľ nariadiť, aby som si vyčerpal najprv riadnu dovolenku a až potom náhradne voľno za prácu nadčas?
 64. Moze mi zamestnavatel pisat absenciu pocas neplatenej ocr?
 65. Ako je to s exekúciou od 1.11.2013 u invalid. zamestnancov?
 66. PN po ukončení pracovného pomeru
 67. Daň zo závislej činnosti a dátum odvodu dane
 68. 60 odpracovaných dní sa počíta ako 60 pracovných dní alebo kalendárnych?
 69. Náhrada škody zamestnávateľovi
 70. Dohodár - DoVP, pravidelný príjem, invalidný dôchodca je na PN. Nárok na nemocenské zo SP nemá a na náhradu príjmu od zamestnávateľa za prvých 10 dní?
 71. Vyska 2. materskej
 72. Zvyšovanie platov zamestnancov - ponovom
 73. odstupné a skončenie PP zo zdravotných dôvodov
 74. nedoplatky v vszp za rok 2002-2003
 75. Ako si mám vypočítať PN-ku?
 76. nevyplatenie mzdy okamžité skončenie pracovného pomeru
 77. nevyplatenie mzdy okamžité skončenie pracovného pomeru
 78. Je možný súbeh podpory v nezamestnanosti a polovičného invalidného dôchodku?
 79. Na aku dobu sa može vyhotoviť zmluva na prácu na dohodu
 80. Dodrzujem pracovny fond?
 81. Ochrana osobných údajov - sprostredkovateľ
 82. Ako postupovať pri podaní výpovede pre nevyplatenie mzdy?
 83. Dohoda o vykonaní práce - odvody a UPSVaR
 84. Pracovná zmluva - oprava
 85. Dohodár s nepravidelným príjmom
 86. Použitie sociálneho fondu
 87. obed v práci
 88. Sociálny fond - dohodari
 89. Paragraf na menej ako polovičný úvazok
 90. som tehotná,zamestnaná môžem si ešte zvýšiť materskú
 91. Podmienky spracúvania osobných údajov.
 92. ako zamestnať člena EU
 93. výpovedná doba
 94. Podľa ktorého zákona má (?) nárok zamestnanec na odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku? V akej výške?
 95. Dobrý deň. Prosím o radu.Pracovník na TPP je vo vyš.väzbe. Môžeme s ním rozviazať PP dohodou alebo mu dať výpoveď? Ďakujem.
 96. výpoveď a odstupné
 97. Ktoré informačné systémy je potrebné registrovať?
 98. Vyradenie z úradu práce pri prekročení limitu
 99. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN
 100. Poškodená kartička SVYDO a vydanie novej, preco nefunguje?
 101. výpoveď 2 roky pred dôchodkom_ako preklenúť obdobie?
 102. Zamestnanec požiadal o dôchodok k 2.11.2013, ale chce pracovať ďalej aj keď mu príde rozhodnutie, ale zamestnávateľ ho už nechce potom ďalej zamestnávať, ako máme postupovať?
 103. Príspevok na dopravu do prace zo SF
 104. Odchodné
 105. výpoveď počas materskej
 106. Práceneschopnosť pred ukončením pomeru.
 107. Sociálna poisťovňa - úroky z omeškania
 108. Vznika narok na riadnu dovolenku zamestnancovi pocas materskej dovolenky a rodicovskej dovolenky?
 109. ahojte, ako je to, ked si idete prevziat janskeho plaketu.....treba si vziat dovolenku, alebo vam to zamestnavatel preplati tak, ako ked idete krv darovat? prajem pekny vecer :)
 110. PN v skúšobnej dobe
 111. Môže zamestnávateľ zmeniť pracovnú dobu zo dňa na deň ako mu to vyhovuje?
 112. Čo ak, nestihnem uviesť deň nástupu na rodičovsku dovolenku?
 113. Výpoveď z organizačných dôvodov
 114. životné jubileum - odvody
 115. škoda spôsobené zamestnávateľovi
 116. Dohoda - nepravidelný príjem - výkazy do SP, ZP a Prehľad
 117. Potrebujem poradiť, ak žena po ukončení rodičovského príspevku nenastúpi do práce a nijako nedá o sebe vedieť, pošta sa vracia ako neprebratá, čo v takom prípade robiť?
 118. pracovný pomer na dobu určitú
 119. narok na očr
 120. Prechod na starobný dôchodok, čo z toho vyplýva
 121. Dohodár s nepravidelným príjmom
 122. zamestnanec pracujúci pre ČR
 123. doba určitá
 124. Narok na podporu v nezamestnanosti po navrate zo zahr.
 125. odvody z odmien členov predstavenstva
 126. manžel poberal danový bonus na dieta,ale odišiel z práce...kedy si ja možem uplatniť danový bonus na dieťa?teraz v mesiace november,alebo stačí až pri ročnom zúčtovaní?
 127. Mozem dorucit dohodu o skonc. pracovneho pomeru zamestnavatelovi ja?
 128. Členovia predstavenstva a dozornej rady
 129. Mám nárok na podporu i po 5 mesačnom odstupnom?
 130. PNku si uplatňujem u zamestnávateľa kde pracujem na zmluvu, môžem si uplatniť PNku aj u zamestnávateľa kde pracujem na dohodu?
 131. MATERSKÁ
 132. Príspevok na podporu na zamestnávania
 133. Narok na materske
 134. Odchodné, exekúcia, 2 prac. pomer
 135. Môžem dostať výpoveď z prac. agentúry počas PN?
 136. Zvýšenie min.mzdy a dodatok k PZ
 137. Môže dostať materskú aj žena ktorá prvé dieťa porodila v 2001, druhé v 2008 a odvtedy celý čas vôbec nepracovala a teraz je tretíkrát tehotná? Rodiť bude v 2014.Nie je vedená ako nezamestnaná.
 138. Mám dovolenku ešte 25 dní. Do konca roka 2013 si ju určite nestihnem vyčerpať. Náhle som ochorela. Mám nárok na paragraf ?
 139. mam zostat v evidencii na urade prace
 140. Mám nárok na stravný lístok, ak pracujem len na nočnej zmene (12 hod.) vrátane sobôt, nediel, štátnych sviatkov?
 141. zvýšenie min.mzdy a dodatok k PZ
 142. Čo v mojej situácii urobiť, aby som mala nárok na materskú?
 143. Nevyplatena cela odmena/odstupne
 144. Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi zamestnávateľa?
 145. doplnujuca otazka - poistenie
 146. Výpočet mzdy sPN
 147. Co ma obsahovat ziadost o vyplatenie nahrady mzdy za nevycerpanu dovolenku?
 148. Nespravne uplatnená nezdanitelná čiastka u pracujuceho dochodcu?
 149. rodičovská dovolenka manžel a ja neplatené voľno
 150. Novovzniknutý PP a následná PN
 151. Nárok na dovolenku
 152. Od 6.2.2013 sa ako zmenil zákon o sociálnom fonde?
 153. Rocne zuctovanie dlhodobo chorého zamestnanca.
 154. Príjem za nevyčerpanú dovolenku a prerušené poistenie
 155. Preplatenie dovolenky
 156. Porušenie PD za alkohol a následná PN
 157. Kontrola zamestnavatela Vszp
 158. odmena pre hráča-športovca
 159. stravné 2x ???
 160. Materska kombinacia prac.pomeru s dohodou
 161. Pracovný úväzok a mzda
 162. poplatky pre predajcov stravných lístkov
 163. Môže dať zamestnávatľ výpoveď z dôvodu, že zamestnanec nemá adekvátne vzdelanie, hoci prácu vykonáva už vyše 10 rokov?
 164. Chýbajúce doklady k PN
 165. konkurz na mzdu zamestnanca
 166. Týždenný pracovný fond !
 167. Ukonc.prac.pomeru dohodou a následná PN v ochrannej lehote
 168. Mzda vs. PNka
 169. možem dať okamžitú výpoveď ?
 170. budem mat narok na odstupne?
 171. úrad práce si pýta od dohodára(mala DoPČ) zápočet rokov. Ako si to môžu žiadať, keď podľa zákonníka práce sa zápočet nevystavuje?
 172. Výpočet pomernej časti dovolenky pri MD
 173. Aky je narok na RD
 174. Denný vymeriavací základ
 175. Raňajky - krátenie
 176. Evidenčný list
 177. štatutárny zástupca - zrážky zo mzdy
 178. Zmena pracovnej pracovnej zmluvy z doby neurcitej na polovičny uväzok doby urcitej
 179. Software na správu užívateľov
 180. Ako je to s vrátením dane, ak som brigádnik - študentka v ČR ?
 181. Ako vypočítať mzdu DPČ nepravidelný príjem a ako to je s inými nákladmi v zmluve?
 182. som mamička na rodičovskej dovolenke
 183. Mozem dat vypoved pocas doby urcitej?
 184. nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke
 185. preplatenie dovolenky
 186. preplatenie dovolenky
 187. Uplatnenie nezdaniteľnej časti - 2 rôzne zmluvy u jedného zamestnávateľa v priebehu mesiaca
 188. Odpocita va sa nezdanitelna ciastka 311.25 eur nezamestanemu na brigade a exter. Student.
 189. Pri importe miezd z oberonu do PU mi hlási chybu. PREČO?
 190. Má zamestnankyňa nárok na dovolenku, ak pracuje na úväzok počas RD?
 191. Zmena hodinovej odmeny bez upozornenia
 192. Úmrtie zamestnanca dlhodobo na PN-ke
 193. Nepodpísaná hmotná zodpovednosť a vzniknutý schodok, je povinny mi to uhradiť?
 194. Sme ubytovatelia vedieme knihu ubytovaných. Aké povinnosti máme podľa zákona o ochrane osobných údajov?
 195. V roku 2010-11 som pracovala ako dôchodkyňa na dohodu o vykonaní práce. Mám nárok aj z tejto činnosti na zvýšenie , či prepočítanie dôchodku?
 196. opatovna marodka po 3 dnoch - narok na nemocenske
 197. Dohodár s hodinovou mzdou
 198. Ako vypočítam dovolenkový priemer, ak som odrobila za mesiac viac ako 23 dní
 199. Terajsie zamestnanie aj vlastne podnikanie na zivnost?
 200. môže ísť dohodár na PN (samozrejme že si platí odvody)?
 201. zamestnanec v ČR a živnosť na Slovensku
 202. Oprava čistej mzdy zamestnanca pri nesprávne vypočítaných a odvedených odvodod do SP, ZP a DU
 203. Nákupné poukážky zo sociálneho fondu
 204. vymeriavaci zaklad pre davku v nezamestnanosti po rodicovskej dovolenke
 205. Môžu šoférovi z povolania strhnúť pokutu z diét?
 206. ako správne zaúčtovať rozpis mzdy
 207. výpoveď počas skúšobnej doby
 208. Podnikateľská zmluva
 209. Vymeriavací základ pre výpočet materskej
 210. Je nárok na gastrolístky počas 2x 1/2 dňovej dovolenky?
 211. Koľko krát môže zamestnávateľ predlžiť zmluvu na dobu určitú v prípade, ak bol pracovný pomer uzatvorený s platnosťou od 07/11/2011.
 212. Konateľ bez príjmu ale výsluhový dôchodca
 213. Výplatná páska platná v ČR - vzor
 214. Kto je oprávnený vystaviť taký posudok?
 215. Môžem sa uchádzať o prácu na úrade a dostávať dávky v nezamestnanosti, ak som konateľ vo firme?
 216. Konateľ a pracovná zmluva
 217. Prejdem lekárskou prehliadkou do ZVJS ak mi chýbajú tri zuby?
 218. Môžu zamestnanci nebrať stravu?
 219. Aký je postup, ak sa zamestnanec stal invalidným a zamestnávateľ nemá pre neho vhodnú prácu?
 220. PN v skusobnej dobe
 221. Môžem zraziť preddavok na mzdu ?
 222. znizenie platu
 223. Dlhodobá PN, prerušenie - ako postupovať pri oprave?
 224. Som povinná podať prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň?
 225. Nečerpaná dovolenka
 226. Prenesenie dovolenky po nástupe.
 227. Zvýšenie odstupného podľa novej kolektívnej zmluvy na rok 2013 ?
 228. započítaná prax a zatriedenie zamestnanca do PT
 229. chcela by som sa informovať ako je to s vyplatením podielu zo zisku za rok 2011 zamestnancovi bez majetkovej účasti na ZI:
 230. Bezpečnostný projekt a smernica
 231. Storno pracovnej zmluvy
 232. Ak som odhlásila dohodára elektronicky zo sociálnej poisťovne, je potrebné odhlášku aj fyzicky vytlačiť a zaniesť do poisťovne ?
 233. dohoda o skončení prac. pomeru podľa § 60 ZP
 234. Ako dať výpoveď aby som nemusel odpracovať výpovednú lehotu?
 235. Mozem podat hodinovu vypoved, ak som uz podal ,,normalnu vypoved zo zamestnania" a este nazacala plynut dvojmesacna vypovedna lehota?
 236. môžem dostať priepustku od zamestnávateľa na lekárske vyšetrenie s uvedením času od 7.00hod., keď moja pracovná smena začína o 8.00 hod?
 237. tuzemská pracovná cesta a obed v Maďarsku
 238. Kópia občianskeho preukazu v osobnom spise
 239. dobrý deň, poprosím o radu. Zamestnanec má manželku na materskej: má nárok na paragraf na dieťa? (7dní má minutých už so sebou ) . ˇˇDakujem
 240. Mimoriadne vyplatenie stravného zo sociálneho fondu
 241. Je niekde stanovené koľko metrov štvorcových by mala upratovať jedna upratovačka pri 8 hod prac.dobe?
 242. Ako získať späť peniaze, ktoré boli zaslané na nesprávne číslo účtu?
 243. Stravné lístky, nárok, zrážka
 244. zrážky zo mzdy
 245. Čo s nevyčerpanou, aj minuloročnou, dovolenkou pri nástupe na MD?
 246. mzdový dektét - úkolová mzda
 247. Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce počas celomesačnej dovolenky
 248. 2 prace a platenie odvodov
 249. elektronická prihláška
 250. Registrácia zamestnanca do sociálnej poisťovne