PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Evidencia dochádzky
 2. Môžem byť PN počas hospitalizácie v nemocnici a následnej rehabilitácií?
 3. Mzdové listy
 4. Štátnicová otázka - zamestnanosť pri ťažbe a spracovaní palív
 5. Postup pri nevyplatení mzdy a diét
 6. zabudnutá prihláška dohodára
 7. registrácia Všzp a internet expplorer 9
 8. Rozdiely v počete zamestnancov
 9. Je to možné????
 10. SOCIALNA POISŤOVŇA - potrebne dokumenty k "POTVRDENIE ŽIADATEĽA NA ÚCELY...
 11. poberanie materskej a rodicovskeho prispevku
 12. Dávky v nezamestnanosti počas štúdia
 13. modernizácia verejnej správy
 14. Zápisník bezpečnosti práce
 15. povinné garančné poistenie - prihláška zamestnávateľa
 16. výpočet odstupného
 17. Žiadosť na Obecný úrad - berie na vedomie?
 18. Cerpanie dovolenky pocas druhej materskej dovolenky po prvej rodicovskej dovolenke
 19. vypocet mzdy
 20. Akou formou rozviazať PP s inv. dôchodkyňou nad 70%
 21. Materská pri druhom dieťati
 22. oprava ročného zúčtovania dane
 23. Nepracovný úraz
 24. Dohoda o brigadnickej praci studenta
 25. opätovné požiadanie o dávku v nezamestnanosti
 26. Mam narok na podporu po ukonceni RD?
 27. podpora v nezamestnanosti a pracovná zmlluva na 20 hodín týzdene
 28. Dávky v nezamestnanosti
 29. Podpora
 30. nárok na dovolenku
 31. Zmena diagnózy na PN
 32. ukoncenie rodicovskej dovolenky, nastup do prace, nastup na matersku
 33. zrušenie odmien konateľa
 34. Rozviazanie PP dohodou- na vlastnú žiadosť zamestnanca
 35. Čo môže obsahovať mzdový dekrét_
 36. Zmena - ZP elektronické výkazy od 31.5.2011
 37. Predĺženie pracovnej zmluvy od 1.7.
 38. Pobyt v zahranici a materska v 2012
 39. Patrí daňový bonus?
 40. Prerusenie skoly
 41. Odpoved na žiadost o vyplatenie mzdy!
 42. DP FO typ A
 43. pracovna cesta a ubytovanie
 44. Daňový bonus a rozvedení rodičia.
 45. Pracovný pomer na dobu určitú
 46. Zamestnanec-szčo (doteraz slobodné povolanie) a materská dovolenka
 47. o prevode práv a povinností medzi zamestnávateľmi
 48. Sociálne davky
 49. Príspevok zamestnávateľa na DDP
 50. ukoncenie PN, UP a platenie DNP
 51. Ošetrovné áno/nie ? ? ?
 52. Práca na "Dohodu"?
 53. Refundácia odvodov zamestnanca.
 54. výpoveď - súrne
 55. Exekucia - hruba mzda
 56. ODMENA - akou formou???
 57. Mam platit zdravotku a socialku?
 58. vypocet mzdy
 59. Dobrovolne nemocenske poistenie
 60. Može dostat pracovnik výpoved ked bol na očr
 61. dohoda o brigádnickej práci študenta
 62. dohoda o brigádnickej práci študenta
 63. Dávka v nezamestnanosti?
 64. Zdravotné poistenie nad 26, študenti
 65. socálná poisťovňa
 66. szco a invalidny dochodok a prispevky na kompenzaciu
 67. Platba poistného -kam ju zaradiť v Ju
 68. ztp a odvody
 69. platenie odvodov na RD?
 70. Výpočet poistného do SP za rok 2010
 71. Help: Davka v nezamestnanosti a jednorazovy prijem nad 200 eur
 72. povinnosti zamestnanca pri vstupe do PP
 73. je srpávne ked čašník pracuje v jednom týždni 44 hodín a v ďalšom 36
 74. Veeelka prosba o pomoc.
 75. náhrada mzdy a voľno na vlastnej svadbe
 76. vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca
 77. Ako riešiť návrat do práce pred skončením rodičovskej dovolenky?
 78. čestné prehlásenie do poistovne
 79. NÁSTUP PO RD
 80. konatel a DoVP
 81. rodičovský príspevok
 82. dan.bonus
 83. evidencia stravy pre zamestnacov
 84. dohoda o pracovnej činnosti
 85. Musím platiť zdravotné poistenie?
 86. Danovy bonus a svadba
 87. zamestnanie sa na materskej dovolenke
 88. Pracovná zmluva
 89. zápočtový list
 90. Exekúcia
 91. 13. a 14. plat v statnej sprave?
 92. DoBPŠ
 93. Reorganizacia v statnej sprave
 94. Starostlivosť o dieťa
 95. Výška dávky nezamestnanosti
 96. VsZP a 'nedoplatok' od r.1995!!!
 97. Prosím o radu
 98. Môže vzniknúť pracovný pomer aj pred zapísaním spoločnosti do OR?
 99. Materská DNP
 100. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky počas rodičovskej dovolenky + odvody
 101. Pracovný úraz
 102. Spoločník v s.r.o.
 103. Výška Pn pri úraze
 104. Odhlásiť zo ZP?
 105. Dobry den? Ma zamestnavatel pravo prezerat si moj pocitac v praci bez mojho vedomia?
 106. Prajem príjemný deň. Chcem požiadať o radu...
 107. Nariadenie čerpania dovolenky
 108. Exekučné zrážky z iných príjmov
 109. Typ zmluvy
 110. Nárok na podporu v nezamestnanosti
 111. Odstupné - samospráva
 112. OČR + RODIČOVSKÁ DOVOLENKA
 113. pravdepodobny zarobok podla ZP pri vymahani sudnou cestou
 114. Študent zamestnany na TPP a vratenie dane
 115. Podpis pracovnej zmluvy
 116. nástup na doktorandské štúdium..
 117. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 118. RZZP 2010 - chyba pri vyplnení
 119. Budem mať nárok na najvyššiu materskú?
 120. Dohoda o prac. činnosti vykonávaná poslancom OZ.
 121. Štvrťročný prehľad a zapisovanie r.8 -zaplatené preddavky
 122. MD/RD-zmena, prerušenie
 123. Pracovná zmluva na kratší pracovný čas - VZOR
 124. Odvody - oprava
 125. Čo všetko má obsahovať mzdový list?
 126. Štatutár a PN
 127. Výpoveď
 128. Prenájom obecnej plochy
 129. Práca na Slovensku a zahraničná živnosť
 130. nastupila som na kupelné ličenie v trvaní 1 mes.mala som prac úraz,
 131. Spoločnik a PN
 132. Mozu ma preredit na pracu v smenach?
 133. osobny pripltok
 134. Absolventská prax mimo vyštudovaného odboru
 135. Dobry den.Potreboval by som poradit ohladom socialneho poistenia.
 136. Nástup do zamestnania po rodičovskej dovolenke
 137. Cestovné náhrady
 138. Pracovno-právne vzťahy spojenej školy
 139. Hmotna zodpovednost
 140. danovy bonus a doklady pre zamestnavatela
 141. Rakúsko rodinné prídavky
 142. Krátenie dovolenky
 143. Dobrovolné poistenie v nezamestnanosti - výška podpory
 144. dohoda a PN
 145. aktuálne NP menej ako 90 dní
 146. § 49 ZP - nárok na dovolenku
 147. Návšteva u logopéda
 148. Prechod z ID na PSD
 149. Zostatok a nárok na dovolenku počas dlhodobej PN...
 150. oprava prerušenia v Sociálnej poiťovni
 151. Subezna dohoda o vykonani prace a zmluva u jedneho zamestnavatela
 152. prikázaná dovolenka (celozávodná dovolenka)
 153. Závislá práca
 154. Stravné lístky
 155. Vypoved a dovolenka
 156. Ako si dať do nákladov, keď chcem prispievať zamestnancom na ich životntné poistenie?
 157. Dokedy sa má vyčerpať minulotočná dovolenka?
 158. Mzda
 159. Nahrada mzdy za sviatok a navstevu lekara
 160. Ako odist zo zamestnania.. (vypoved)
 161. prihlásenie zamestnanca - EZU
 162. rodičovská dovolenka a mesačný výkaz SP
 163. Dodatočné DP FO zo záv.činnosti
 164. Dohoda o vykonaní práce
 165. Príplatok za prácu nadčas
 166. dobrovolne poistenie pocas nezamestnanosti
 167. nástup do práce po uplynutí výpovednej doby?
 168. pracovná zmluva v noci
 169. nástup na doktorandské štúdium počas rodičovskej dovolenky
 170. rodičovská dovolenka
 171. skončenie PP v skúšobnej dobe, zápis škodovej udalosti, PN
 172. Vyplatenie odstupného
 173. 60% mzdy počas výpovednej doby
 174. Predvolanie na súd
 175. Môže ma presunúť na inú prac. pozíciu?
 176. Dodatok k PZ -skratenie pracovného času z ekonomických dôvodov
 177. Nárok na odstupné...prosím o radu...
 178. Externý študent
 179. Chcela by som Vás požiadať o radu ako vypočítať stravné u vodiča?
 180. Živnostníci a dohoda o vykonaní práce
 181. Povinnosti pri PN po skončení pracovného pomeru
 182. Brigáda vysokoškoláčky
 183. Zmluva na dobu určitú.
 184. pracovna zmluva na dobu urcitu - tlacivo 2011
 185. pracovna zmluva na dobu urcitu - tlacivo 2011
 186. Info ohladom PN a denneho vymeriavacieho zakladu
 187. odhláška
 188. nárok zamestnanca na nemocenské poistenie
 189. prosím o pomoc-vypočet dovolenky,vypoved....
 190. Dovolenka pri ukončení PP
 191. prosím o radu: dôchodca SZČO -
 192. výpočet MD s DNP
 193. ZP a materska / PN
 194. výpočet MD s DNP
 195. Ako podať výpoveď ?- Faxom, listom?
 196. Nezamestnaný v zahradničí
 197. Dobrovoľné nem.pripoistenie-ako?
 198. Výpoveď zo strany zamestnanca
 199. športovec-ukončenie zmluvy-ukončenie SZČO?
 200. AKOTO VYRIEŠIŤ?
 201. Ako je to s navstevou lekara a vyplaty?
 202. Dobrovoľné nemocenské poistenie
 203. Pomoc pri ukonceni dohody o vykonani prace
 204. Davka v nezamestnanosti
 205. Postup pri ukončení RD
 206. Vdovský, vdovecký dôchodok
 207. nárok na dovolenku a MD
 208. Náhrada za vyčerpanú dovolenku
 209. registrácie na elektronické výkazy?
 210. exekúcia
 211. Hlavný pracovný pomer a Dohoda
 212. Ako možno obmedzit dobu určitú počas zastupovania na MD?
 213. Daňový bonus od 1.5.2011
 214. materska a cerpanie dovolenky
 215. SZCO a Pn
 216. PN zamestnanec a oznámenie od ZP
 217. výpočet dávky na nemocenské
 218. plat štátný zamestnanec- verejná správa
 219. Práca v školskom bufete a zaradenie do platovej triedy
 220. Ako na odvody zo SZCO
 221. Priemerna hodinova mzda - zrusenie miesta po materskej
 222. nárok na dávku v nezamestnosti
 223. rodičovský príspevok a práca na dohodu
 224. Krátenie dovolenky
 225. Dohoda a okamžité skončenie dohody
 226. Nástup do práce po skončení RD
 227. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia dôchodcu
 228. Nárok na náhradu - pohreb manžela
 229. platba do SP po obnovení živnosti - SZČO
 230. Akú vysokú mám dať mzdu ?
 231. ukončenie pracovného pomeru a odstupné
 232. vymeriavací základ pri PN, náhrada príjmu a výpočet PN
 233. Komplikovany vypocet odstupneho
 234. zmeny v mzdach platne od 01.07.2011?
 235. Štúdium učiteľov
 236. výpoveď podľa § 68 ZP
 237. Je možné dať výpoveď zamestnancovi od zamestnávateľa počas PN?
 238. skočenie pracovné pomeru dohodou
 239. Podpora v nezamestnanosti, dávky?
 240. PN SZČO+DNP PO ROKU
 241. Rozvrhnutie prac. času zamestnanca
 242. Pracovná zmluva pedagogockého zamestnanca
 243. Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú a znovu sa zamestnanie v tej istej firme
 244. dovolenka a skušobná doba
 245. Má právo ZP takto postupovať ???
 246. Výpoveď podľa §69
 247. študent a odvody do SP a ZP
 248. praca v noci
 249. čo je skutočná výška príjmu - §20 zákona o ZP od 1.5.2011
 250. Dohoda o ukončení PP...čo ďalej?