PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Príspevok na stravovanie
 2. Interná smernica pre personalistiku a mzdy
 3. Nárok na pn z DNP aj po 01.02.2012 - pokiaľ trvá pn
 4. Maximálna mzda pri dohode o vykonaní práce
 5. Výpočet materskej
 6. dobrovoľné nemocenské poistenie
 7. zlý VS pri platbe DÚ
 8. materská - správny úsudok??
 9. Pomoc k DNP surne!!!
 10. nárok na nemocenské dávky
 11. okamzite skoncenie pp
 12. Co uviest pri hranici 3 nasobok zivotneho minimac za rok 2011?
 13. Zmena pracovnej zmluvy na kratši pracovný čas -dohoda o zmene vzor
 14. vypoved formou dohody podla paragrafu 60
 15. Absencia zamestnanca
 16. Práca na dohodu súčasne s evidenciou na úrade práce
 17. Daňový bonus
 18. dobrovolné poistenie
 19. Pracovná doba (upravený krátky-dlhý týždeň)
 20. ZTP a pracovna doba
 21. Ochranná doba
 22. predčasný starobný dôchodca
 23. odvody do zdravotnej
 24. pn a nárok na dovolenku
 25. Priepustky_nárok
 26. pracovna zmluva - dodatok - doba neurcita limitovana?
 27. Koniec Materskej dovolenky
 28. Akceptujete staré tlačiva k RZD?
 29. Podiely na zisku - za r. 2011
 30. materská
 31. cestovné náhrady
 32. cestovné náhrady a výpoveď
 33. Ukočenie pracovného pomeru a nariadená dovolenka.
 34. PROFESIJNE POISTENIE
 35. Mesačný prehľad na daňový úrad
 36. Stravný lístok - nárok
 37. materská, rodičovské príspevky ... je možnosť nároku?
 38. poistné - invalidný dôchodca
 39. nahrada za DPN vo vyske 80 % - platenie poistneho?
 40. Rocne zuctovanie dane
 41. Zamestnanecka premia
 42. preddavková daň zo závislej činnosti
 43. Nevyčerpaná dovolenka z roku 2010
 44. zaradenie zamestnanca do platovej triedy vo verejnom záujme
 45. PN- počas, alebo po skušobnej doby
 46. Ročné zúčtovanie dane
 47. doba určitá nad 3 roky - neplatené voľno
 48. Zamestnanec va zahrničí
 49. Podpora v nezamestnanosti
 50. RZD 2011 riadok 18
 51. doplatok mzdy za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 52. Dodatočné ročné zúčtovanie do zdravotnej poisťovne za rok 2007
 53. Dohodári
 54. ročné zúčtovanie dane pre bývalého zamestnanca
 55. dobrovoľné nemocenské poistenie
 56. DoBPŠ a PN
 57. Vymahanie zdravotnych odvodov za rok 2011 po 3 mesiacoch exekutorom???
 58. Aku budem mat matersku?
 59. Studium na VS-poberanie sirotskeho dochodku a praca na plny uvazok
 60. MATERSKÁ 2012 po RP
 61. Ako postupovať pri zmulve o brigáde?
 62. Pracovna zmluva prosim o radu
 63. Dividendy za rok 2011
 64. Kratenie dovolenky z dovodu PN
 65. Práca na dohodu a rodičovský príspevok
 66. Materská 2012 aj z DNP
 67. nezdaniteľná časť
 68. zmena vymeriavacieho základu z DNP
 69. Porušenie pracovnej disciplíny
 70. Daňový bonus
 71. co najvyssia podpora v nezamestnanosti po RD
 72. Do koľkých dní treba nahlásiť návštevu lekára ????
 73. Koľko dovolenky?
 74. Stravne listky a premie...PROSIM O RADU
 75. výška materskej z DNP
 76. Ročné zúčtovanie dane 2011 a životná poistka
 77. Aká je minim. hodinová mzda?
 78. SZČO a PN
 79. Koľko môže zarobiť dohodár, aby nebol vyradený z evidenice od 1.1.2012
 80. Bonus_ZŤP
 81. Nezdaniteľná čiastka za 2011 - od akej sumy je nula?
 82. Daňový bonus
 83. pracovná zmluva na dobu určitú
 84. Odpracovaná doba a odstupné
 85. Správne vypočítané odstupné ???
 86. PZ SR a platove triedy
 87. nemocenske poistenie dobrvolne po novom....
 88. TPP v Rakusku, VPP na slovensku
 89. Ako správne vyplniť ELDP?
 90. Pomoc pri vyplnení potvrdenia o príjmoch FO
 91. Ake odvody platim z odstupneho ktore mi je vyplatene pocas rodicovskej dovolenky.
 92. Ako zamestnat na pol roka?
 93. študent - podnikateľ a odvody
 94. preradenie zamestnanca
 95. dobrovolne poistenie
 96. rocne zuctovanie ZP, rocne zuctovnanie preddavkov na dan, danove priznanie???
 97. Odmena konatel ...
 98. Ako si uplatniť nezdaniteľnú položku na manželku?
 99. Vypocet vymeriavacieho zakladu ak zamestnanec pracoval len par dni
 100. Držiteľ preukazu ZTP
 101. DVOJICKY - neplatené voľno
 102. Aká je minimálna hodnota stravného lístka?
 103. Je výhodné lístky kupovať na mesiac alebo na celé obdobie do konca roka?
 104. Čo keď podnikateľ spätne kúpi stravné lístky za uplynulé časové obdobie?
 105. Aké chyby pri uplatňovaní výdavkov na stravné robí najčastejšie podnikateľ?
 106. Môže si živnostník/SZČO dať do nákladov stravné aj za sobotu a nedeľu? Ako preukáže p
 107. Ako sa preukazujú výdavky na stravovanie u živnostníkov?
 108. Aká je lehota vrátenia stravovacích poukážok zo starého roka?
 109. Aká je najvýhodnejšia nominálna hodnota stravovacích poukážok pre zamestnávateľa?
 110. Môže si stravné lístky alebo stravovaciu kartu kupovať aj živnostník?
 111. Podiely na zisku za rok 2010
 112. Úprava priemerného zárobku zamestnanca
 113. Vyplnenie žiadosti
 114. Vyplnenie žiadosti
 115. Alkohol na pracovisku
 116. Priplatky za pracu v sobotu nedelu a vo sviatok
 117. Mzda a exekúcia
 118. Upozornenie na menej závažné porušenie prac discipliny
 119. dovolenka z roku 2010 a aktuálny rok 2012
 120. skončenie pracovného pomeru bez výpovednej lehoty
 121. navrat z rodicovskej trochu inak
 122. Vyplatené dividendy za rok 2010
 123. práva zamestnanca
 124. zdravotné poistenie
 125. Paušálna náhrada na pohonné hmoty - zdanenie
 126. Ročné zúčtovanie dane z príjmov za 2011 - termíny, veličiny
 127. Chyba ci nie? Ak mam pausalnu mzdu?
 128. ukoncenie pracovného vzťahu v skúšobnej dobe
 129. Zlúčenie dvoch oddelení vo verejnej správe
 130. Predčasný dôchodok
 131. Hurbé porušenie pracovnej disciplíny
 132. Ročné zúčtovanie dane
 133. výpoveď daná zamestnávateľom po nástupe z materskej dovolenky
 134. Určenie platu pre učitela s kratším pracovným úväzkom zaokrúhľovanie.
 135. Doba určitá pri zastupovaní počas MD a RD dlhšia ako 3 roky
 136. Ako vypočítam dan zo mzdy pre zamestnancov
 137. Ukončenie pracovné pomeru dohodou a následne PN
 138. výpočet PN zo starého na nový rok
 139. Môžem pracovať a súčasne poberať rodičovský príspevok?
 140. Zdanenie oopp
 141. ročné zúčtovanie alebo daňové priznaie
 142. Davka v nezamestnanosti - detaily
 143. uchádzač o zamestnanie a dodatočne vyplatená odmena
 144. Odvody spoločníka z podielu na zisku s.r.o. za rok 2003
 145. Priepustka vs dovolenka
 146. Szčo a výška materskej.
 147. koniec VŠ
 148. Smrť živnostníka a zamestnanci
 149. Mám nárok na nemocenskú?
 150. Výpočet nároku na dovolenku
 151. Nezamestnany a Dnpo
 152. odchodné a odvody
 153. Platenie do socialnej poistovne
 154. Preplatenie dovolenky
 155. Zamestnávateľ mi chce nariadiť dovolenku - môže?
 156. (Ne)Správne vypočítané odvody do Sociálnej Poistovne
 157. Krátenie dovolenky - dlhodobá pracovná neschopnosť
 158. PN a dlhodobo doborvolen nezamestnaný
 159. danovy bonus na dieta
 160. Zamestnávanie českého občana
 161. dohoda vs. študenti
 162. Vyučtovanie pre dohodárov
 163. konatel/spolocnik v jednej osobe a urad prace
 164. materská 2012
 165. Zápočtový list
 166. konci mi RD zamestnavatela nahanam 2 tyzdne
 167. Ako u vás prebieha podpisovanie Vyhlásení a preberanie podkladov k RZD?
 168. Tlačivo k 2% z dane
 169. Tehotná a pracovný čas
 170. Mám nárok na daňový bonus za rok 2011?
 171. Nárok na nezd. časť daňovníka
 172. Odvody do SP
 173. Zaškolený zamestnanec - problém s výpoveďou?
 174. Zamestnavatel vratil PN neakceptuje ju
 175. Dohoda o vykonaní práce
 176. Výpočet dovolenky počas RD
 177. pracovná zmluva na dobu určitú
 178. Narok pri narodeni dietata
 179. Preplatenie dovolenky po RD a skončenie pracovného pomeru
 180. Zdravotná poisťovńa študent rok 2012 !
 181. Výplata mzdy
 182. Vyplatenie mzdy zamestnancom v hotovosti
 183. Dohoda o vykonaní práce
 184. Zamestnanie starobného dôchodcu
 185. Preprepustený zamestnanec -okamžite a jeho PN doručná o 14 dní
 186. Dohoda a dochodca
 187. Poskytnutá strava
 188. Zrážky zo mzdy
 189. odmena po uplynutí doby určitej
 190. MD a pracovný pomer na dobu určitú
 191. Zmena v platení odvodov od 1.1.2012?
 192. rzd 2011
 193. odchodné
 194. nadčas a pružný pracovný čas
 195. preddavkova daň
 196. Výpočet zrážky pri výkone rozhodnutia
 197. Materská dovolenka a riadna dovolenka
 198. odchod do predcasneho dochodku z neplatenej pn
 199. Prekážka na strane zamestnávateľa.
 200. Zákon o sociálnom poistení a Občiansky súdny poriadok.
 201. pracovná zmluva a paušálna mzda ?
 202. Ukončenie PP
 203. Ročné zúčtovanie za rok 2011
 204. Opravný výkaz do SP ??
 205. Podiely zo zisku za rok 2010
 206. Práca na dohodu popri materskej dovolenke
 207. fond prac. času v reštauračnej prevádzke
 208. Dva typy Dohôd - ku ktorej podpísat vyhlásenie na zdanenie
 209. Celomesačná PN a nezdaniteľná čiastka
 210. Dohoda - viac zamestnavatelov - vratenie daní
 211. Stravne listky po datume platnost
 212. Výpoveď dohodou neuznaná
 213. Čerpanie dovolenky po ukončení rodičovskej dovolenky
 214. Ciastocny invalidny dochodca
 215. dohodár a služobná cesta
 216. Výpočet dovolenky
 217. nárok na stravné lístky
 218. Dohoda o pracovnej činnosti alebo o výkone prác...?
 219. Absolvent. prax
 220. dohody od roku 2012
 221. DNPO
 222. Práca starobného dôchodcu na živnosť
 223. rocne zuctovanie dane
 224. Platit socialku alebo nie ?
 225. Dovolenka pri pracovnom uraze
 226. Denný vymeriavací základ pri PN
 227. odvody pri preplateni dovolenky zene pri rodicovskej dovolenke
 228. Daňové priznanie za rok 2011
 229. Dohoda o skončení PP a odstupné
 230. Podpisovanie dokladov počas PN
 231. v akej vyske mam narok na preplatenie dovolenky
 232. Mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 233. Práca pre vlastnú sro "zadarmo"...?
 234. ukončené PhD - učiteľ SŠ
 235. príspevok na starostlivost o dieťa
 236. DNPO a zmeny od roku 2012
 237. Nepeňažný príjem u žien na rodičovskej dovolenke
 238. kreditový príplatok od 1.1.2012
 239. Stupne náročnosti a nadčasy
 240. RZZP za 2011
 241. štvrťročný prehľad má byť už mesačný?
 242. Vypoved podla §63 ods.1 pism. b) ZP
 243. Zrušenie a založenie SZČO
 244. Odhlasovanie dohodárov k 31.12.?
 245. Dohoda o zvyseni kvalifikacie zamestnanca §155
 246. materska dovolenka a narok na dovolenku
 247. Pracovná cesta a stravné
 248. Nulové výkazy do SP za pracovníčku na materskej dovolenke.
 249. vypocet materskej u PhD studentov
 250. Skratena pracovna doba a odstupne?