PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Výpočet dovolenky-skrátená prac.doba
 2. Dovolenka vs. PN
 3. Mesačný výkaz ZP v Money S3
 4. Hodnotenie vedúceho podriadeným? resp. podvojné hodnotenie (ako?)
 5. Exekúčna zrážka a príspevok z UPSVaR
 6. Preplatok dane a doplatok DB po ročnom zúčtovaní - firma v konkurze
 7. Dohoda o vykonaní práce - výpočet mzdy na jeden deň pre dohodára
 8. Odstupne vs. odmena
 9. Vysluhovy dochodca a dohoda
 10. maximálny vek dieťaťa na danový bonus
 11. aký je fond pracovného času u čašníkov, ak pracujú pondelok-nedeľa, pracovná zmena 7.00-17.30,11.30-22.00
 12. ukončenie PPV
 13. ukončenie PPV
 14. Posledna otazka k hlaseniu
 15. zápočet rokov na nárok na dôchodok
 16. nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky
 17. zmena pracovnej zmluvy
 18. § 72 ZP Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 19. Výpovedná doba
 20. Ukončenie pracovneho pomeru v skušobnej dobe §72
 21. Ukončenie pracovneho pomeru v skušobnej dobe §72
 22. Daňové a odvodové tipy II. (2013) - Seminár KASKÁDY 27.-28.5.2013
 23. Preddavky na poistné 2011 mala som platiť alebo nie? študent+SZČO
 24. Nárok na dávky v nezamestnanosti z ČR a práca na dohodu
 25. Je možné vykonať zápočet praxe dodatočne?
 26. Dobrovolne platenie nemocenskeho pred porodom
 27. zmluva na dobu určitú na kratku dobu
 28. Mzda starostu od 1.1. do následného prerokovania zastupiteľstvom
 29. Ako dorucit doporuceny list,ak nebyvam na adrese trv.pobytu?
 30. hodnota bezpečnostnej previerky
 31. praca nadcas
 32. ošetrovanie člena rodiny a rodičovská dovolenka
 33. Daňový bonus a stredná škola v Maďarsku
 34. Narok na minimalne materske ak nezamestnana
 35. zdrav. stav zamestnanca
 36. Povinnosti ZĽ ak zamestnankyna prechadza z MD na RD
 37. zamestnanec aj SZCO - odovdy do ZP
 38. Odmietnutie sluzobnej cesty do Juznej Korei.
 39. Vedenie štatistík dopravnej nehodovosti PZ SR
 40. Platenie manka po rozviazaní pracovného pomeru dohodou.
 41. Nepravidelný príjem dohodára a výkaz poistného a príspevkov
 42. Odmena vs. odstupne
 43. Odmena vs. odstupne
 44. Ročné zúčtovanie
 45. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 46. nastup po ukonceni rodicovskej dovolenky
 47. Ročné zúčtovanie a venovanie 2%
 48. Môže lekár odmietnuť potvrdiť priepustku?
 49. Stravné lístky
 50. 2 x po sebe dočasná služobná zmluva spolu s 3 mesačnou skúšobnou dobou v štátnej správe
 51. Preplácanie ÚPSVR odvodov zamestnávateľovi za zamestnanca - ukončenie prac. pomeru
 52. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2012
 53. rozviazanie pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky!
 54. podávanie nulového prehľadu
 55. Podmienky pracovnej zmluvy
 56. preplatky z ročného zúčt. dane
 57. ako si doplnit 270 dni pre socialku
 58. Opravné daňové priznanie
 59. Prepočet mzdy
 60. Nadčasový príplatok a príplatok za prácu v sobotu
 61. opätovný odchod na materskú
 62. Cestovanie v ramci sluzobnej cesty sa nepovazuje za vykon prace
 63. Detektor lži a jeho využitie v pracovnom živote
 64. priemerna hodinova mzda
 65. 13 ty plat vyplateny pocas materskej + prispevok zo SF
 66. zamestnanec v s.r.o.
 67. nevycerpana dovolenka pri skoncenom pracovnom pomere
 68. Zodpovednosť za škodu
 69. Rozvrhnutie pracovného času
 70. nárok na dovolenku
 71. zasa archivácia
 72. Dohoda v prac. činnosti a nezdaniteľná časť 2013
 73. ELDP
 74. mzda za nadčas
 75. PP na dobu určitú_tehotenstvo_
 76. Cestovné náhrady a súkromne predĺžený pobyt na pracovnej ceste
 77. Prosím o radu .... Zamestnanec podal okamžitú výpoveď z dôvodu nevyplatenia mzdy do 15 po termíne
 78. Zrazka podla par. 131 ods. 3 z cestovnych a stravnych nahrad
 79. Práva a povinnosti vo výpovednej dobe
 80. Pouzite socialneho fondu a jeho zdanenie
 81. Mzdárka - plat
 82. Dovolenka - vek 33 rokov
 83. minimálny mzdový nárok??
 84. Výsluhový dôchodca a dávka v nezamestnanosti
 85. Odchodné ?
 86. Preddavkova dan
 87. Oprava mzdy z predchádzajúceho roku
 88. Odvody
 89. SZCO-chcel by som zamestnať manželku bez mzdy.
 90. odmena a odvody do SP
 91. kontrola rzzp - subeh zamestnanec, szco + ine prijmy
 92. PN v ochr.lehote + DNP
 93. Dohodar- nepravidelny prijem
 94. OČR
 95. rizikové prostredie
 96. SURNE - okamzita vypoved pre bezprostredne ohrozenie zdravia
 97. Odvod do zdravotnej poisťovne
 98. Výpoveď zamestancovi-čiastočnému invalidovi.
 99. Odchádzam do Prahy a som evidovaná na UPSVaR!!!
 100. Cestovné náhrady - pomôcky
 101. podpora v nezamestnanosti po RD
 102. Dohodar do 31.12.2012 s dodatocnym narokom na odmenu - odvody?
 103. Náhrada príjmu a nemocenské - dohodár
 104. dohody po novom
 105. DOTAZNIK k diplomovej praci - PROSIM POMOZTE a VYPLNTE
 106. starobný dôchodca a mandát poslanca
 107. Ako na žiadosť o NV ?
 108. RZD zamestnavatel
 109. Ako postupovať pri odchode zamestnanca do invalidného dôchodku?
 110. koniec PP, PN a preplatená Dov
 111. platnosť výpovede
 112. Dohoda o pracovnej činnosti
 113. Výpočet dovolenky
 114. priznáva sa zamestn.prémia z úhrnu príjmov od všetkých zamestnávateľov?
 115. Kto mi ochotne zodpovie otázky týkajúce sa registratúry dokumentov?
 116. Odvody do ZP - študent denného štúdia VŠ + SZČO + práca na dohodu
 117. Dohoda o brigádnickej práce študenta-bakalára
 118. zamestnanecká prémia
 119. vypocet cisteho priemerneho hodinoveho zarobku
 120. Vyplatenie zrážok zo mzdy zamestnanca, ktorý má PN a zároveň preplatok na dani
 121. narok na dovolenku
 122. Policajt - poslancom obecného zastupiteľstva
 123. Zamestnanie viac študentov + MD, aká zmluva?
 124. Zápočtový list a výpoveď zamestnanca pri prevode práv a povinností
 125. Výpoveď v zmysle §63 ods.1 pism.b)
 126. Narok na podporu v nezamestnanosti po skonceni rodicovskej dovolenky
 127. Čo spraviť keď som zabudol podať DP FO za rok 2011 ako zamestnanec
 128. Zamestnanecka premia 2012
 129. Nový zákon - ochrana osobných údajov - kto potrebuje skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov
 130. výpoveď daná správcom v zmysle par. 63ods.1písm. b
 131. zle podane rocne zuctovanie dane
 132. Pracovný čas počas PN
 133. Ake su zmeny od aprila 2013 tykajuce sa absolventskej praxe?
 134. Kompenzovaný preplatok z RZZP
 135. Varadenie z UPSVaR
 136. Vznika mi povinnost platit odvody ak som bol SZCO 1 mesiac a zarobil 3000eur?
 137. Ukončenie pracovného pomeru po materskej dovolenke
 138. Nariadenie prekážky v práci , nariadenie dovolenky počas výpovednej lehoty
 139. živnostník a rodičovská dovolenka
 140. Daňové priznanie po vykonaní RZD
 141. ročné zúčtovanie 2012
 142. Optimalizácia platenia zdravotných odvodov z dividend
 143. zamestnávanie ZŤP
 144. Ako navrhnúť odmeňovanie za prac. ohodnotenie zamestnancov
 145. Ukoncenie roka v mzdach 2012
 146. Odvod poistného do nesprávnej ZP
 147. Dovolenkový nárok
 148. Zamestnanecká prémia
 149. szčo - preplatok alebo nedoplatok za rok 2012
 150. Zvyšuje sa celkový príjem zamestnanca o firmou zaplatené poistné v jeho rodnej krajine?
 151. Zaplatit poistne za zomreleho??
 152. Ročné zúčtovanie u zamestnanca, ktorý mi minulý týždeň dozadu oznámil, že má zníženú pracovnú schopnosť
 153. Chýbajúce potvrdenie o príjme za rok 2012
 154. Študent VŠ-dohoda nepravidelná - čo a kedy podať do SP?
 155. dávky v hmotnej núdzi - odstupné
 156. Živnostníčka - nemocenské dávky, materské
 157. Dohodár s nulovým zárobkom
 158. Odvody do SP prvýkrát
 159. Ako vyuzit VZ z ukonceneho PP pri planovanej materskej a PN?-uz registrovana na UPSVaR
 160. Skončenie PP na dobu určitú pred uplynutím dohodnutej doby
 161. Výpoveď zamestnancovi
 162. Konateľ a odvody
 163. Dobry vecer prajem, potrebovala by som podrobnu odpoved na totu otazku, Akým spôsobom sa vykonáva aktualizácia operátu katastra nehnuteľností po prijatí vkladovej listiny?
 164. zamestnankyňa na MD z delimitovanej školy
 165. Zabezpečenie stravovania
 166. platový dekrét nepedag. s 5% zvýšením od 1.1.2013
 167. Nárok na MD
 168. platenie odvodov soc.poisť.
 169. Sezónne práce
 170. Ako to vyriešiť?
 171. Hlásenie a ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 172. Výpočet preiemernej hod. sadzby pre odstupné anáhradu pre dovolenku po 1 ročnej PN
 173. Aké odvody musím platiť štátu
 174. VšZP a PN
 175. sprevádzanie člena rodiny na lekárskom vyšetrení
 176. Začínajúci pedagogický zamestnanec a 6% príplatok
 177. prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov
 178. Podnikateľ ktorý obchádza zákon
 179. SZCO alebo SRO som DOCHODCA
 180. Rozpustenie nevyčerpanej dovolenky
 181. Koniec PP pocas trvania sluzobnej cesty
 182. Poistné v jednoduchom účtovníctve
 183. program OBERON - DOHODÁRI - sviatky
 184. Zaplatiť nezaplatené zdravotné poistenie po zomrelom?
 185. Práca počas PN
 186. Tvorba sociálneho fondu - zamestnanec cez príkaznú zmluvu
 187. Rozviazanie pracovného pomeru
 188. poberanie rodičovského príspevoku pracujúcim manželom
 189. dohodár a sviatok
 190. Ako vyplatiť preplatok dane bývalému zamestnancovi
 191. vlastný príjem manželky
 192. Nepravidelný príjem
 193. praca pocas Velkonocnych sviatkov
 194. Prechod práv a povinností § 27-
 195. dočasné pridelenie zamestnanca
 196. Nárok na dovolenku pocas materskej
 197. Zamestnanie počas rodičovskej dovolenky
 198. Ukončenie dohody o vykonaní práce - Zápočtový list a ELDP
 199. Elektronický prístup do DRSR
 200. Osobná asistencia počas materskej dovolenky
 201. exekučné zrážky - účtovanie
 202. Zdaniteľný príjem a preventivna prehliadka
 203. Zánik inv. dôchodku a vznik starobného dôchodku
 204. rozviazanie pracovneho pomeru
 205. Daňové priznanie B a zmluva o vytvorení diela - autorský zákon
 206. dohodár v čechách - český občan a s tým súvisiace povinnosti SR zamestnávateľa v ČR
 207. Dividendy (2011,2012) - odvody do ZP
 208. Aktivačný príspevok
 209. dohodari- ako rozlisit pravidelny / nepravidelni
 210. Prerušenie poberania predčasného dochodku a nezdanitelná čast
 211. NČZD na manželku
 212. usla mzda
 213. Zdravotné odvody zo zisku vyplatené zahraničnej osobe
 214. Autor a socialne odvody
 215. Náhradné výživné a odpočítateľná položka na manželku
 216. Verejná správa
 217. Odmena člena lesného a pozemkového spoločenstva
 218. Oznámenie o vzniku, zániku, zmene platiteľa poistného
 219. Premia pri DoPC
 220. Evidencny list dochodkoveho poistenia
 221. Vyššie odvody SZČO po zahrnutí celosvetových príjmov?
 222. Preddavky na daň z dohody za rok 2012
 223. student na TPP -odvody
 224. odstupné
 225. praca na tpp + praca vedlajsia
 226. socialne poistenie - zacinajuca SZCO
 227. Výkazy v JU
 228. odvolanie voci nepriznaniu materskej
 229. Stupeň náročnosti a minimálna mzda
 230. Životné miminum
 231. Rozhodujúce obdobie pri oznamovaní choroby z povolania
 232. DNP a materská
 233. dcéra bola do 31.8.študent poberala som na nu rod. príd na akú nazdaniteľnú čiastku má nárok
 234. DPN presahujúca 52 týždňov
 235. ako sa odvolat voci vypovedi od zamestnavatela ?
 236. Priemerná mzda učiteľa
 237. Daňový preplatok z ročného hlásenia
 238. zamestnavanie cudzinca - urcenie legislativy
 239. Odvody do SP, min. hruby prijem a dlzka podnikania v 2012
 240. Hlásenie choroby z povolania - aký je postup?
 241. Opätovné prihlásenie zamestnávateľa do SP
 242. Prerušenie premávky
 243. Nárok na dovolenku výpočet
 244. Zisteny vyssi prijem v roku 2006 - vzniknuty nedoplatok ako si overit SP vyratany nedoplatok?
 245. Úprava prac.času - zamietnutie
 246. Na podnikateľský účet manžela možu isť moje materské peniaze?
 247. Dividenda a tantiema odvody
 248. vypocet PN
 249. Zrušené pracovné miesto - práva a povinnosti zamestnanca počas výpovednej doby
 250. Musím si vybrať dovolenku pred matereskou?