PORADA.sk

Zobraziť plne funkčnú verziu príspevku : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe
 2. mesačný výkaz poistného a príspevkov
 3. podpora v nezamestnanosti
 4. Ako do PZ ???
 5. nespravne rocne zuctovanie zdravotneho poistenia od zamestnavatela
 6. Zaverecna lekarska prehliadka pre prijatie do policajneho zboru
 7. prídavky na dieťa
 8. Nárok na rodičovský príspevok.
 9. Ak mám zmluvu na polovičný úväzok aké platí odvody zamestnávateľ Sociálnej poisťovni?
 10. Darovanie 2% z daní
 11. Návrat do práce po rodičovskej dovolenke vs odstupné
 12. nároky zamestnanca
 13. Prehĺbovanie kvalifikácie
 14. Výpovedná doba zamestnanca
 15. Vodič na dohodu
 16. vymeriavaci základ
 17. Hlavný kontrolór obce
 18. PN vs. sviatok
 19. Odchod na materskú dovolenku
 20. Platené sviatky počas práce v zahraničí
 21. som zamestnaný na dohodu, neregistrovaný na UPSVaR,mám nárok na platenú PN?
 22. Odchod zamestnanca bez výpovede
 23. Odstupné a odvody do SP a ZP
 24. výpočet úrokov pri exekúcii
 25. Praca mimo PP
 26. nadcasy + priplatky
 27. minimalna mzda a nemocenske davky
 28. Odvody do SP
 29. voľno pri zvyšovaní kvalifikácie
 30. OČR a nový prac.pomer
 31. Novy zakon o odvodoch
 32. Daňový bonus na dieťa študujúce v ČR
 33. vystavena fa
 34. okamžité skončenie PP
 35. AKo na vrátenie preplatku z DNP, ked bol priznaný invalidný dôchodok?
 36. Výpočet odstupného zamestnanca vo verejnej službe
 37. Stravné lístky
 38. vplyv maturity na vysku triedy a platu - urgent
 39. Archív tlačív
 40. Dohoda o vykonani prace s obcanom CR
 41. Dovolenka pri PN
 42. Prázdniny a vzdelávanie učiteľov.
 43. Výpoveď a dovolenka
 44. Ochrana osobných údajov
 45. MZDY-SOFTIP
 46. Dohoda o pracovnej činnosti
 47. dôchodca na dohodu a podpísané vyhlásenie
 48. Príplatky
 49. II pilier - oneskorenec
 50. prvych 10 dni PN
 51. Zamestnanec je na PN už rok - aké má zamestnávateľ možnosti ukončenia PP?
 52. Finančný príspevok na stravu
 53. organizačná štruktúra a prijatie nového zamestnanca
 54. Práca na polovičný úväzok a nadčas
 55. Dátum odhlásenia zamestnanca zo zdrav.poisťovne
 56. Konateľ = spoločník
 57. zamestnanecká prémia
 58. zmena pracovného času
 59. Z HPP na PPP
 60. odvody - verejná diskusia
 61. občianske združenie
 62. ročné zúčtovanie dane v programe MRP Brezno
 63. Dohoda o pracovnej činnosti
 64. Ročné zúčtovanie dane
 65. 15 rokov funkčná živnosť
 66. práca v zahraničí - nie na živnosť
 67. Hlavný kontrolór obce
 68. zamestnanec-živnostník
 69. Sociálne & zdravotné odvody + daňové priznanie
 70. Mladistvý zamestnanec
 71. exekucia dvoch tretin
 72. Odvody dohodára
 73. odvody
 74. Mandátna zmluva
 75. mzdová účtovníčka informuje (bonzuje)
 76. Na kolko dni dovolenky mam narok za dve MD
 77. Praca
 78. Materska a doba urcita
 79. Predčasný starobný dôchodok
 80. Obednajsia prestavka
 81. prijem za pouzivanie vozidla na sukromne ucely
 82. Zrušenie odvodov z prenájmu
 83. Verejné obstarávanie - automobil
 84. Ročné zúčtovanie dane
 85. ZŤP
 86. skončenie PP počas PN pre zánik FO
 87. skončenie predčasného starobného dochodku
 88. DVZ u noveho zamestnanca
 89. dohodar a jeho odmena
 90. VÝPOČET ODVODOV ZA ZAMESTNÁVATEĽA A ZAMESTNANCA
 91. kontrola priepustiek zo strany zamestnávateľa
 92. krízový štáb
 93. Na kolko dni dovolenky mam narok za dve MD
 94. Je preplatenie nevyč.dovolenky nepravidelný príjem???
 95. Poprosím Vás o radu....
 96. Odvody z odchodného,výstup 31.1.11, odchodné vyplatené v 3/11
 97. Študijné voľno pred štátnou skúškou
 98. exekúcia
 99. Štvrťročný prehľad 2011
 100. Výpoveď v skúšobnej dobe 2011
 101. archivovanie vykaz do ZP
 102. Nástup po materskej dovolenke.
 103. Potvrdenie o príjme na posudenie príspevku v hmotnej núdzi
 104. konateľ-stanovisko SP
 105. dobry den, potrebovala by som poradit ohladom splacania manka.
 106. Postih aj pri dokazaní neviny ???
 107. vypocet dovolenky
 108. Potvrdenie o ČP a RZD
 109. Nárok na dovolenku
 110. Potvrdenie o zamestnaní.
 111. Zákonník práce - okamžité skončenie pracovného pomeru
 112. náhrada mzdy
 113. Nárok na podporu
 114. Odstupné
 115. narok na dovolenku 1/12 z dovolenky
 116. Vyššia daň zo mzdy - čo je za tým?
 117. Ukončenie pracovného pomeru dohodou a PN
 118. Vznikol mi pocas MD narok na dovolenku?
 119. Nárok na dovolenku nepravidelné zmeny
 120. škoda spôsobená zamestnávateľovi
 121. kontrola zamestnávateľom počas PN
 122. PN a urad prace
 123. skončenie pracovného pomeru počas PN zo strany zamestnanca
 124. Obedy, doklady, účtovanie
 125. Práva rodičov detí do 6 rokov
 126. Nárok na dovolenku nepravidelné zmeny
 127. daňový bonus v roku 2010
 128. Zamestnanec zároveň SZČO a zároveň aj dohodár
 129. Zakonik prace
 130. Mzdová politika
 131. videoškolenie - zákonník práce
 132. Ako vypočítať zrážku zo mzdy, ak zamestnancovi vyšiel pri ročnom zúčtovaní preplatok?
 133. vymeriavací základ - časť mesiaca OČR
 134. MATERSKÁ 2011
 135. Ako v tomto prípade doručiť výpoveď?
 136. danove priznanie
 137. Príplatok za prácu v noci.
 138. PN, výpoveď a doba určitá
 139. materska
 140. materska dovolenka
 141. zamestnávanie na dohodu
 142. dovolenka
 143. co vsetko ma vybavit po RD byvaly zivnostnik
 144. kratenie dovolenky
 145. Nastup na matersku a podpora v nezamestnanosti
 146. Formulár E101 - potrebujeme ho?
 147. Náhrady PN pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003
 148. nový pracovný pomer a dovolenka
 149. PN
 150. zamestnaný na 3 dni v týždni
 151. Zmluva o dielo pre cudzinca
 152. dlhodobá DPN
 153. Ochranná lehota
 154. Materska
 155. § 75 ZP - skončenie PP
 156. Dohoda o vykonani prace so SZCO
 157. Môže byť konateľ s. r. o. dobrovoľne nezamestnaný?
 158. Obnovenie zivnosti, prerusenej v roku 2010
 159. Krízový management
 160. dobrovoľné nemocenské pripoistenie od 1.1.2011
 161. verejná správa - platy nadriadených podľa školy podriadených
 162. dobrovoľné nemocenské poistenie - zmeny
 163. Nárok na dovolenku počas materskej
 164. Sú aktivačné práce povinné????
 165. Hromadné prepúsťanie
 166. ročné zúčtovanie dane 2010 a koniec zamestnávatela
 167. pracovná cesta
 168. Čerpanie dovolenky medzi materskou a rodičovskou dovolenkou
 169. Práca na dohodu denný limit odpracovaných hodín
 170. Skusobna doba a PN
 171. Diety alebo nie?
 172. Je zamestnávateľ v práve, ak mi nezaplatil 10 dní PN?
 173. Suma v pracovnej zmluve
 174. Zamestnanie počas MD
 175. student dava vypoved, nejasnost vypovednej lehoty
 176. Ukončenie živnosti , PN, DNP
 177. Má zamestnanec nárok na stravné ?
 178. Vyuctovanie zahr.pracovnej cesty
 179. výpoveď v skúšobnej dobe daná zamestnávateľom
 180. základný plat a provízna časť , upresnenie v zákone.
 181. Kreditový príplatok učiteľa
 182. ako vysporiadať
 183. Výpoveď daná zamestnankyni počas RD ale bez vedomia zamestnankyne, bez doručenia!!!
 184. Podpora v nezamestnanosti 2011
 185. 90 dňová lehota nemocenského poistenia
 186. Ročné zúčtovanie ZP
 187. Dobrý deň, mám jednu otázku: mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 188. Smenová prevádzka
 189. Zdravotné poistenie, živnosť a pobyt v zahraničí.
 190. Okamžité skončenie pracovného pomeru.....
 191. Výška podpory po RD
 192. zivnostnicka ide na matersku
 193. Druhá MD a výpoveď
 194. nám nárok na nemocenské dávky?
 195. RZZP zamestnanca s min. mzdou
 196. Dohoda o pracovnej činnosti
 197. doba urcita- vypoved od zamestnavatela
 198. Nárok na aktivačný príspevok
 199. polovicny dochodok a rocne zuctovanie zdrav poistenia
 200. Ake odvody z DoVP do ZP pre dobrovolne nezamestnanych? Neviem si poradit s RZZP.
 201. Dochodkyna a nemocenske
 202. tlacivo na RZZP
 203. Ročné zúčtovanie zdravotneho poistenia - tlačivo
 204. RLFO zmena
 205. Hlásenie za rok 2010
 206. Ročné zúčtovanie dane a preplatok
 207. výpoved
 208. Kvalifikačné predpoklady vychovávateľa v detskom domove
 209. štúdijné voľno
 210. RZZP - samoplatiteľ + zamestnanec
 211. Zamestnanec + SZČO v strate - Výpočet dane
 212. Vypĺňam oddiel II. RZZP?
 213. Zamestnanec+SZČO príjem zo živnosti väčší ako 3834,96
 214. PN a zrušenie spoločnosti
 215. Vymeriavaci základ ZP
 216. RZZP: zamestnanec - evidovaný na ÚP - dobroboľne nezamestnaný - SZČO
 217. Dohody a agentúry
 218. RZZP súbeh zamestnanie a SZČO
 219. Komplexný prípad
 220. Hlásenie, pár pochybností
 221. Okamžité skončenie pracovného pomeru z dovodu nevyplacania celej mzdy
 222. RZZP - aké tlačivo
 223. nárok na dovolenku-rata sa aj poberanie rodičovského príspevku?
 224. Nárok na doberanie dávky v nezamestnanosti
 225. Živnosť + odvody + invalidný dôchodok
 226. Vypoved pre porusenie pracovnej discipliny
 227. Hladam potvrdenie do soc.p. potvrdenie o prijme (nastup na matesku dovolenku) dakujem
 228. Čo hradí zamestnanec
 229. RZZP typ S
 230. Výplata / PN - ako to vlastne je???Ako ?????
 231. Urad prace - nahlasenie
 232. príspevok odborom - výpočet
 233. Zamestnanec + SZČO v strate - RZZP
 234. odvody dobrovoľne nezamestnaného
 235. RZZP a príjmy umelca
 236. zrážky zo mzdy - exekúcia
 237. rzzp - zamestnanec+SZCO
 238. prosíííííím poradte....:(
 239. RZD
 240. všeobecná zdravotná poisťovňa
 241. Výpoveď zamestnávateľa z organizačných dôvodov
 242. všeobecná zdravotná poisťovňa
 243. Započítava sa vreckové do priemerného zárobku?
 244. odvody do zp z prenájmu- nezamestnaný
 245. stravné lístky a dph
 246. Ako namietať voči nedoplatku v RZZP?
 247. Má nárok na dovolenku ?
 248. SZČO-PN, pozastavenie živnosti
 249. PN-ka nárok zo SZČO a DNP
 250. náhradné voľno alebo preplatená dovolenka