PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Je dodatok k pracovnej zmluve na dobu určitú platný?
 2. Zrážka zo mzdy a nepostihnuteľné minimum
 3. podpora v nezamestnanosti po navrate zo zahranicia
 4. Sviatok, dovolenka, ukončenie PP
 5. Prosím skontrolovať výšku exekúčnej zrážky
 6. mám nárok na zaplatenie nadčasov?
 7. Nevyplatená mzda, okamžitá výpoveď podaná zamestnancom
 8. živnosť a MD
 9. Zákonník práce § 141 odsek 2 písm. c): pracovne volno pri sprevadzani
 10. DoVP a DoPČ - sviatok a príplatky za sviatok
 11. Odhlásenie sa z ÚP na jeden deň
 12. Opravný výkaz
 13. zánik povinného sociálneho poistenia SZČO
 14. zánik povinného sociálneho poistenia SZČO
 15. Oplatí sa robiť na dohodu počas evidencie na UPSVAR alebo mimo a platiť odvody?
 16. Preplatok na RZD za firmu a následné podávanie prehľadu o zrazených preddavkoch na daň.
 17. Nahrada nakladov spojenych s prehlbovanim kvalifikacie v pripade vypovede z dovodu porusenia prac.discipliny
 18. zaradenie do 12. platovej triedy
 19. ako nezvýšiť daň z príjmu ?
 20. výpočet minimálneho mzdového nároku
 21. Ako postupovať pri OČR ak som živnostníčka a zároveň zamestnaná na dohodu
 22. Zápočtový list - odpracované roky
 23. Prekročenie príjmu na úrade práce
 24. živnosť a TPP
 25. co ak nesuhlasim s dohodou,je mi nanutena,lebo mam narok na § 63?cize zdavotne dovody,mam aj lekarske posudky
 26. Absolvent vysokej školy a prac. zmluva
 27. DoVP - nárok na stravný lístok a dovolenku
 28. Je možné si privyrobiť na dohodu popri rodičovskej dovolenke a nepokaziť si pri tom ďalšiu materskú, alebo dôchodok?
 29. Invalidný dôchodca, opatrovanie ZŤP a živnosť
 30. Odvody do ZP
 31. Som tehotná a v skúšobnej dobe. Pre MD potrebujem 270dní, zatiaľ však mám len 180dní poist.
 32. DDP-ukoncenie zmluvy
 33. Dali sme zamestnancovi v skúšobnej dobe výpoveď a on sa dal na PN. Kedy ho mozem odhlasit zo SP a ZP?
 34. Ukončenie zmluvy DDS 3.pilier
 35. Zdravotná starostlivosť v súkromnom centre do nákladov?
 36. Náhrada mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru
 37. má nárok na podporu v nezamestnanosti konateľ, ktorý nemá žiadnu mzdu ani plat za výkon funkcie ?
 38. mzda
 39. Sociálna poisťovňa a PN
 40. Ako vypočítam čistý ročný príjem SZČO?
 41. Výpočet mzdy predavačky vo večierke
 42. výpočet mzdy
 43. nevycerpana dovolenka po RD
 44. Re: stravne listky
 45. Spravne pocitam narok na D po MD a RD?
 46. Odvody do zdravotnej poisťovne pre zamestnanca pracujúceho na skrátený pracovný úväzok a s príjmom nižším ako minimálna mzda
 47. Brigáda v zahraničí- platenie odvodov
 48. výpoved a nárok na podporu
 49. Musi si vycerpat celu staru dovolenku po navrate z rodicovskej dovolenky?
 50. odstupné pracujucemu dochodcovi??
 51. dobrý deň, mám otázku ohľadom dohôd a odvodov.
 52. Vypocet naroku na dovolenku pri MD, RD
 53. Materská dovolenka a nárok na dovolenku
 54. Odstupné pri pracovnej zmluve na dobu urcitu a neskor neurcitu
 55. Nárok na dovolenku-doba určitá
 56. termín mzdy pri dohode
 57. odvody SZČO vs. zamestnanec na TPP
 58. vypocet cistej mzdy.
 59. cestak
 60. Zdravotné poistenie z dividend.
 61. dovolenka počas MD
 62. narok na podporu v nezamestnanosti
 63. Odvody pri neplatenom voľne
 64. Škoda spôsobená zamestnancom - výška "spoluúčasti"
 65. Exekučná zrážka
 66. Chybný zápočtový list
 67. Majú zahraniční dohodári povinnosť preukázať sa formulárom PD A1 aj v prípade, keď DoVP trvá len 2 dni?
 68. dohoda o pracovnej činnosti na jeden deň v mesiaci
 69. Alikvotný VZ pre SP - dohodár
 70. Nárok na dovolenku pred odchodom do dôchodku?
 71. Nárok na dovolenku?
 72. Odvody zamestnávateľa za dohodára
 73. Ochranné pomôcky pri práci
 74. Ako máte v kolektívnej zmluve ošetrený nárok na deň voľna pri darovaní krvi?
 75. ukončenie VŠ 1.stupňa ukončené štátnicou a pokračovanie štúdia na Vš 2.stupňa od septembra. ako je to s daňovým bonusom
 76. Poldenná dovolenka a obed
 77. mozu mi branit v zamestnani cerpat ostatu dovolenku pred ukoncenim prac.pomeru<
 78. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 79. prihlásenie dochodcu-dohodara do ZP
 80. Neoprávnené poberanie mzdy
 81. Mohol SZČO presunúť zamestnancov na iného SZČO bez ich vedomia?
 82. Musí zamestnávateľ vrátiť zamestnancovi pri ukončení PP všetky papiere?
 83. odvody počas nezamestnanosti
 84. Živnosť v AT plus práca na dohodu v SR
 85. Dedicske konanie - pracovne volno s nahradou mzdy
 86. Dovolenka 0,5 dňa
 87. Krátenie dovolenky pri PN.
 88. nedodanie výplatnej pásky a potvrdenia o preddavku na naň.
 89. Program OLYMP
 90. pn dohodára
 91. Môže maturant počas prádnin podpísať vyhlasenie podľa par. 227 ods. 1 Zákonníka práce ?
 92. odmietnutie zvýšenia platu
 93. preplacanie vydavkov na energie...
 94. DoBP študenta -odmena
 95. platba do ZP po skončení PP.
 96. kópia uradných dokumentov
 97. Odstupné
 98. skončenie štúdia a daňový bonus
 99. Neprevzatie výpovede počas rodičovskej dovolenky
 100. ELDP dohodár
 101. sro konci vypoved na cierno odstupne vypoved zamestnanec
 102. ukoncenie pracovneho pomeru po RD
 103. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní dohodára ?
 104. Napomenutie zamestnavatelom + tehotenstvo
 105. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 106. prac pomer na urcito
 107. Dohoda o skončení PP alebo dohody
 108. Ako je to s prácou v kaviarni na Veľkonočnú nedeľu?
 109. Poberanie daňového bonusu na študenta pracujúceho na TPP
 110. Vplyv neplateného voľna na dávky zo Sociálnej poisťovne
 111. DoBP študenta /opakovane dávam otázku keďže som ju zle zaradila/
 112. vyplácanie dividend
 113. Ukoncenie pracovneho pomeru z dovodu nadbytocnosti a nasledne prijatie dalsieho zamestnanca
 114. Zrážka zo mzdy
 115. Odstupné
 116. Splatnosť poistného
 117. Je prípustný veľký rozdiel v platoch medzi zamestnencami na jednom oddelení s rovnakým vzdelaním?
 118. výpočet mzdy po skončení pracovného pomeru dohoda o urovnaní
 119. Dohoda o PČ - pravidelný príjem a PN
 120. zaokrúhlenie skráteného úväzku
 121. Tehotenstvo a doba urcita + maximalna materska
 122. Absolvent strednej školy, zamestnanie a nárok na prídavky na deti a daňový bonus.
 123. dohodári a minimálna mzda
 124. Ako ospravedlnit zamestnanca v praci, ked bol na posudkovej komisii?
 125. dohoda o zmene pracovných podmienok
 126. WINPAM pomooc
 127. Náhrada príjmu počas PN - DPČ - zároveň evidovaný nezamestnaný
 128. Účtovanie odmeny konateľa
 129. odvody z dohody
 130. Povinnosti brigadnika evidovaneho na UP
 131. tpp a konateľ vo vlastnej s.r.o.
 132. Nedostatok práce a nariadené voľno v piatky zamestnávateľom.
 133. Robíte všetky interné smernice aj pri 2 zamestnancoch?
 134. Ukončenie VŠ a práca na dohodu o vykonaní práce
 135. PN alebo invalidný dôchodok?
 136. Ukončenie PP počas trvania PN
 137. Musí byť každý rok nová smernica o odmeňovaní?
 138. EXEKUCIA???
 139. Ako správne zaokrúhliť daň z príjmu, keď vychádza 9,196 €?
 140. Exekúcia
 141. Pracovná cesta a nároky z nej
 142. Skončenie pracovného pomeru dohodou a odstupné
 143. Odhláška zo SP keď PP končí a MD pokračuje
 144. výpoveď vo verejnej správe s odstupným
 145. Smenosť
 146. Odstupné
 147. Dobrý deň v jednej firme som pracovala od 1.10.2010 do 30.11.2011, v druhej som pracovala od 1.6.2012 do 31.5.2013, vzniká mi nárok na podporu v nezamestnanosti?
 148. Gastrolístky
 149. Je nárok na odchodné u dôchodcu, ktorý ukončil riadny PP, prešiel na dohodu, a teraz pri ukončení práce na dohodu chce požiadať o vyplatenie odchodného.??
 150. študent a práca
 151. má nárok na materské
 152. Výpoveď pre nadbytočnosť.
 153. Kam po RD - PN, OČR alebo nastup do roboty?
 154. Skúšobná doba predĺžená o čas PN-ky
 155. Predĺženie skúšobnej doby ak bol zamestnanec PN.
 156. Ako sa do dôchodku započítava čiastočný úväzok a ako rodičovská dovolenka?
 157. Danovy bonus za rok 2012
 158. Výpoveď dohodou, dĺžka pracovného pomeru a nárok na odstupné
 159. zmena zamestnavatela a ukoncenie PP dohodou
 160. VýpoveĎ v skušobnej dobe a PN
 161. Nárok na dovolenku
 162. zmena zamestnavatela,neplatene volno a vplyv na matersku
 163. Stravné lístky - konateľ preto odmieta kupovať stravné lístky sám sebe a jeho manželke
 164. čo robiť na PN po 52 týždňoch?
 165. Ak odpracujem cely maj a zamestnavatel mi da povedzme 8 juna okamžitu vypoved pre hrube porušenie pracovnej discipliny patri mi mzda za maj???? dakujem za poradenie
 166. Starobný dôchodok - odchodné
 167. praca dohodou 3 dni v tyždni popri predlženom rodičovskom príspevku?
 168. Odvody - DoBČ študent
 169. problem so zapojemin externej pamate Synology DS-101j
 170. Podpora v nezamestnanosti
 171. Robim nieco zle?
 172. Brigada v zahranici pocas cerpania neplateneho volna
 173. Častá zmena pracoviska- stravné
 174. Valorizácia pohotovostných príplatok
 175. cestovné náhrady
 176. Zamestnanie bývalého zamestnanca
 177. Musím platiť zdravotné poistenie aj ako samopaltitel(55,02), ak pracujem na dohodu s pravidelnym prijmom a je mi zp strhavane?
 178. V cas neoznamena prekazka v praci - OČRka - mozem ju neuznat a vykazat absenciu?
 179. Zrušenie pracoviska
 180. Nepodané daňové priznanie A
 181. Darovanie krvi - su paragrafy odlisene? ci plati na nevyhnutny cas alebo cely den?
 182. Je to dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti?
 183. Dododa o BPŠ a ukončenie bakalárskeho štúdia
 184. PP skončený dohodou §60 ZP k 31.5.2013
 185. Môže zamestnanec zároveň vystaviť faktúru svojmu zamestnávateľovi ?
 186. Výpočet PN
 187. Dohoda popri evidovaní na úrade práce?
 188. Oprávnená osoba - kamerový systém
 189. Ukončenie PP výpoveďou §63 ods. 1b
 190. dopocula som sa, ze ak som na PN (som zivnostnik) a neplatila som do socilaky, tym padom som nepoberala nemocenske, tak si musim platit ZP sama.
 191. dovolenka počas MD
 192. Študent ukončená SŠ, SZCO cez prázdniny a odvody
 193. Môže byť člen SKSI evidovaný na Úrade práce kvôli poberaniu podpore v nezamestnanosti?
 194. Odmena za výkon konateľa, ako sa schvaľuje?
 195. Mam narok na absolvensku prax?
 196. Moze riaditel uzavriet dohodu o vykonani prace?
 197. Zákona o ochrane osobných údajov od 01.07.13 - zodpovedná osoba
 198. Ako riešiť predĺženie dohody o vykonaní práce? Musím prihlasovať do SP?
 199. chcem vyplatiť dodatočne odstupné. pracovníčka u nás nepracuje od 1.11.2011.
 200. Dohody
 201. Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti - vylúčenie platiť poistné + VZ
 202. Socialna poisťovňa - MV - dočasne bez zamestnanca
 203. PN a VYPOVED, Mam narok na nejake peniaze?
 204. Fiktivny zamestnanec
 205. Skúšobná doba
 206. PN počas výpovednej doby
 207. Ukončenie DOBŠ
 208. Nárok na dávku v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke a roku v práci
 209. platová trieda
 210. Dohoda o brigadnickej praci studentov
 211. Dohoda o brigadnickej praci studentov
 212. PN - zamestnávateľ
 213. Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú
 214. Sťažený výkon a mzdové zvýhodnenie
 215. chýbajúce dni poistenia
 216. Nárok na dovolenku - polovičný aj plný pracovný pomer v jednom roku
 217. Asistent učiteľa
 218. Nezotrvanie u zamestnávateľa počas výpovednej doby.
 219. Zastupovanie staničnej sestry sestrou na lôžkovom oddelení
 220. A čo sa týka predčasného starobného dôchodku?
 221. Dovolenka po RD
 222. Mam narok na podporu v nezamestnanosti?
 223. narok na dovolenku
 224. Brigáda študentov
 225. Ukončenie pracovného pomeru
 226. Vypocet PN v skusobnej lehote
 227. asistent učiteľa a kredity
 228. nárok na dovolenku
 229. Musí si čerpať starú dovolenku hneď po nástupe z rod.dovolenky?
 230. Čo sa uprednostňuje : výživné alebo exekúcia ?
 231. Dovolenka na preplatenie - rodičovská dovolenka
 232. nástup na materskú
 233. Koniec PP dohodou a pracovný úraz zamestnanca (PN) - má to vplyv na ukončenie PP?
 234. ELDP
 235. Môžem ísť na "paragraf" na celý deň?
 236. Vema - docházka
 237. Pokuta za nezaslanie mesačného výkazu o dani
 238. Nástup na MD pred ukončením PP na dobu určitú
 239. firma L.P.B., s.r.o.
 240. Skúsenosti s in-careers.com
 241. Platová trieda vychovávateľa.
 242. Prepočítava sa starobný dôchodok?
 243. Vypocet materskej
 244. Problem so zamestnavatelom
 245. aky bude moj dochodok?
 246. Moze mi zamestnavatel predlzit zmluvu na dobu urcitu po roku na dalsie dva roky?
 247. preradenie na inu pracu pocas cerpania dovoleniek
 248. Invalidný dôchodca a odvody
 249. Dohoda o vykonaní práce mám nárok na príplatky?
 250. Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia