PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Musí ukončiť súčasné zamestnanie pred materskou z dôvodu, aby jej bola materská počítaná z toho vyššieho príjmu?
 2. Invalidný dôchodok Slovákov požiadaný v Českej republike - ako prebieha vybavenie?
 3. Ako si zvýšiť materskú
 4. náhrada škody - doba
 5. prihlásenie zamestnanca do SP a ZP
 6. materská termin pôrodu maj 2014 - zmena zamestnavateľa
 7. opatrovatelsky prispevok v DP
 8. Vyhlásenie na uplatnenie nezd. časti ..... - tlačivo
 9. preplatenie dovolenky pri ukončení PP v čase PN
 10. Dostanem výpoveď k 31.3.2014, budem pracovať na dohodu 3 mesiace, mám nárok na podporu
 11. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa
 12. Dohoda so zamestnancom na 60 %
 13. nárok na odstupné?
 14. prosím o vyrátanie dovolenky za materskú dovolenku
 15. DDS 2. pilier, povinnosti Sociálnej poisťovne
 16. doplatenie poistneho pre ucely davky v nezamestnanosti
 17. Aké odvody nastaviť pre zamestnanca s výsluhovým dôchodkom?
 18. konateľ bez príjmu a registrácia do SP
 19. Vyhlásenie na zdanenie príjmov....
 20. Nezdaniteľná časť základu dane dobrovoľné príspevky na II. pilier za rok 2013
 21. Mám nárok na odstupné?
 22. kolko mam brat za vedenie uctovnictva lekarovi/JU nie sro+vykazy poistovniam, ZP, SP, DU/
 23. Výpoveď dohodou a nové zamestnanie.
 24. POdpora v nezamestnanosti
 25. skončenie pracovného pomeru po RD
 26. dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
 27. Ak pouzijem § 68 ods. pism .b - kedy je datum ukoncenia?
 28. § 62 ods. 8, ak sa nezdri pocas vypovednej doby u zamestnavatela,
 29. rozhodnutie zo SP o priznaní vyššieho invalidného dôchodku spätne a spracovanie mzdy
 30. Narok na odstupne pri predaji s.r.o.?
 31. Moze cudzinec s trvalym pobytom vo Viedni poberat danovy ponus na SK, ked tu ma pracovny pomer
 32. Prihlásenie zamestnanca na SP hodinu pred nástupom do práce.
 33. nezdanitelna cast na danovnika
 34. PN a materská
 35. Ročné zúčtovanie 2013 -materská, rodičovská, PP
 36. Musím odniesť do sociálnej poisťovne potvrdenie o evidencii na úrade práce?
 37. Zmena pracovnej pozície navrhnutá zamestnávateľom
 38. materská
 39. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - riadok 9
 40. Prechod práv a povinností
 41. ..aj keď mal dôchodok vyšší ako 3735,94 €? Viem, že doteraz si museli takýto dôchodcovia podávať sami DP! Je to teda za rok 2013 novinka?
 42. Môže dôchodca požiadať zamestnávateľa o RZD za rok 2013, ak jeho príjem bol menej ako 1867,97 eur, alebo si podáva DP?
 43. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 44. Daňové licencie a ZŤP zamestnanec
 45. Ako zamestnavatel uctuje benefity.
 46. povinnosti pri novom (prvom) zamestnancovi sro
 47. zmena formy štúdia a rodinné prídavky
 48. Rapid life - poistný podvod - čo robiť?
 49. mam narok na matersku ak mam zmluvu na zastupovanie MD?
 50. Kolko dni si mozem uplatnit ako jednodennu navstevu u lekara?
 51. zodpovednosť za škodu ak má prístup do skladu viac pracovníkov? - Je možné aby mal podpísanú hmotnú zodpovednosť iba jeden?
 52. PN SZČO a DNP
 53. Dohodár na úrade práce
 54. Vrátenie dane - starobný dôchodca zomrel
 55. rzd dohodár
 56. Dávka v hmotnej núdzi
 57. Služobná cesta a pracovný čas
 58. Ide o prednostnú exekúciu, ak ju vymáha oprávnená spoločnosť, ktorá pohľadávku odkúpila pôvodne od Sociálnej poisťovni?
 59. Zamestnanie dlhodobo nezamestnaného
 60. Zamestnankyna na RD v predchádzajom prac.pomere, uzatvorený nový pracovný pomer a počas skušobnej doby ochorie dlhodobá PN, má nárok na preplatenie PN u zamestnavateľa a následne v soc.poist. ??
 61. Skončenie pracovneho pomeru vypovedou alebo dohodu?
 62. Materská dovolenka
 63. Podpisovanie vyhlásenia k dani r. 2014
 64. Povinný prídel do SF
 65. Musí mať dohodár minimálnu mzdu podľa stupňov náročnosti?
 66. Predĺžená rodičovská dovolenka zo zdravotných dôvodov a škôlka
 67. Student odvodova vynimku - druha stredna skola
 68. jednostranne zrusenie dohody o skonceni PP - §60 ZP
 69. Kedy budem mať nárok na Materskú?
 70. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2013
 71. vyradenie z ÚP pri skratenom pracovnom pomere
 72. výška dávky v nezamestnanosti
 73. mzda u nového učiteľa
 74. Príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy doručený v 1/2014 - zo mzdy za ktorý mesiac zraziť prvú zrážku?
 75. Ročné zúčtovanie dane
 76. § 164 a krátenie mzdy
 77. Vie niekto v súvislosti s touto otázkou poradiť, aj mňa zaujíma odpoveď, vďaka.
 78. Nerovnomerne rozvrh.prac.čas
 79. Ešte doplnok.To aj vtedy,keď budú zaplatení iba za počet zasadaní výboru?
 80. Nerovnomerne rozvrh.pracovný čas
 81. V januári sa zaregistruje naše pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivtou.Nebudeme podnikať,pozemky (lesy) budeme prenajímať. Budú predseda,podpredseda a ďalší členovia výboru ako zamestnanci?
 82. Daňový úrad - výkaz cez e-dane (EZU)
 83. preplatenie dovolenky a hlásenie na urade práce
 84. Dodatocne uplatnit danovy bonus pri RZD
 85. Ako mam ukoncit pracovny pomer so zamestnancom?
 86. Môže mi zamestnávateľ preratávať pracovnú dobu, ktorá je 10,5hod. denne (krátky a dlhý týždeň) na 8 hodinovú pracovnú dobu vo výplatnej páske???
 87. Výpočet výkonu zamestnanca
 88. príplatok za triednictvo 2014
 89. Chcela by som poradiť : aké dokumenty by mali obsahovať personálne zložky zamestnanca pracujúceho vo verejnej správe?
 90. stravné lístky
 91. Odchodné
 92. vyplacanie podpory v nezamest.
 93. Ako vydať potvrdenie o príjmoch fyz.os. ak nedostali výplaty za všetky odpracované mesiace. Spoločnosť je už v LIKVIDÁCII
 94. vypoved počas pn
 95. personalne zložky
 96. odpočitateľná položka na manželku za rok 2013
 97. Materska 2014
 98. Je potrebne pri vstupe do noveho zamestnania nahlasovat doplnkovu dochodkovu poistovnu?
 99. Dohodári a RZD za rok 2013
 100. Je možné pri poberaní dávky v nezamestnanosti, poberať aj príjem z brigády?
 101. Nástup na materskú
 102. Môže byť pracovná zmluva uzratvorená na kratší pracovný čas?
 103. praca popri RD a vplyv na vypocet naslednej materskej
 104. Daňové z príjmov z ČR
 105. Ročné zúčtovanie 2013 a dohodári
 106. Mám nárok na stravné lístky, ktoré som nedostal, ale na ktoré mám podľa mňa nárok?
 107. Je možne dva plne pracovne úväzky v jednej organizacií
 108. nezdanitelna cast na manzelku - dochodkynu
 109. výpočet podpornej doby
 110. PN posledný deň pracovného pomeru
 111. 11.2.2011 som nastúpila na MD a trvala do 6.10.2011. RD trvala od 7.10.2011 do 31.12.2013. Mám nárok na dovolenku za roky 2012 a 2013? Ďakujem
 112. výpočet dovolenky pred nástupom na MD
 113. Ak chceme poslať pracovníka domov s náhradou mzdy 60%, musím to niekde hlásiť? Potrebovala by som viac informácií o tomto postupe, aby sme niečo neurobili v rozpore so zákonom.
 114. podanie daňového priznania cudzincom
 115. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky vo verejnej správe
 116. Tlačivá na ročné zúčtovanie
 117. nezdaniteľná časť základu dane na manželku, ktorá je SZČO
 118. Údaje na účely platenia sociálneho poistenia ...
 119. RZD
 120. Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
 121. Môže pracovník dostať výpoveď so zlým dátumom ?
 122. stravné - dohodár
 123. Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/-lku za rok 2013 - invalidná osoba
 124. Musím platiť náhradu sviatku, ak neboli plánované zmeny cez sviatky?
 125. Predlzenie skus. Doby o Pn
 126. výpoveď pri opakovanom pracovnom pomere na dobu určitú
 127. Práca na dohodu a evidencia na úrade práce
 128. Dôchodkový vek 55 rokov
 129. Kde nájdem nové tlačivo Vyhlásenia na zdanenie príjmov 2014?
 130. preplatenie sviatku
 131. Dovolenka
 132. Nárok na dovolenku pred materskou
 133. Dovolenka vs. sviatok a narok na mzdu ( nerovnomerny pracony cas -smeny)
 134. registratúra
 135. pracovna zmluva na dobu urcitu a predlzenie
 136. Prechod z rodičovskej na materskú
 137. Potvrdenie o príjme za rok 2013 - "druhá strana"
 138. Vyplatia mi spätne dávku, ak som bola na dohode a predtým som pracovala?
 139. Zahranicna pracovna cesta
 140. Akým spôsobom vyplatí firma - osobe - nie zamestnancovi províziu?
 141. Ako podpísať nové Vyhlásenie na zdanenie príjmov - 2014
 142. Započítava sa mi MD do započítanej praxe pre určenie tarifného platu, ak som do zamestnania nastúpila prvýkrát po MD?
 143. PN po skončení PP
 144. tvorba rezervy na dôchodok vypočet
 145. Vyhlásenie na zdanenie prijmov - tlačivo 2014
 146. Dávka v nezamestnanosti po skončení RD
 147. štatistické výkazy povinne, či nie?
 148. Preukaz ZTP na auto
 149. Mam narok na matersku dovolenku?
 150. Nezamestnaný na dohodu a odpočítateľná položka dane
 151. Sociálna poisťovňa - sankcie v 2014
 152. Rozdvojenie pracovneho miesta pocas MD
 153. Krátenie dovolenky počas materskej a rodičovského
 154. Dovolenka pocas MD a nasledne MD a RD
 155. musím absolvovať skúšku na ochranu osobných údajov, ked pracujem vo firme, kde robím mzdy 500 ľudom a z osobnými údajmi prichádza do styku ja a 5 manažérov?
 156. Žiadosť o vykonanie RZD 2013
 157. RLFO do SP zmena
 158. Patrí vedúcemu štátnemu zamestnancovi pri zastupovaní nadriadeného vedúceho okrem príplatku za zastupovanie aj jeho príplatok za vedenie?
 159. Vypoved zamestnavatelom a zamedzenie pristupu do prace
 160. POMOC - Socialna poisťovňa - RLFO
 161. Doba určitá
 162. Výkaz pre SP - nepravidelný príjem
 163. Exekutor nekomunikuje so zamestnavatelom
 164. Kolko dni ma exekutor na vratenie preplatku.
 165. Upozornenie- porusenie pracovnej discipliny.
 166. finančný príspevok pre zamestnávatela na mzdy při zamestnaní dlhodobo nezaměstnaných po novelizácii zákona z novembra 2013
 167. Zamestnávateľ môže bez môjho vedomia vypísať lekárske vyšetrenie?
 168. Stravné v Rusku v rubliach alebo v Eur?
 169. opätovné predĺženie prac.zmluvy na DU
 170. PNS a DOHODA
 171. Práca na Silvestra
 172. Výpočet mzdy pre personálneho asistenta
 173. Nepeňažný príspevok na stravu zo SF - kód položky v Olympe
 174. Pracovný pomer cez úrad práce.
 175. Zrušenie pracovného pomeru - dohodou
 176. krátenie dovolenky
 177. Z akého VZ sa vypočíta materské?
 178. Ochrana osob. údajov-kamerový systéma a BOZP
 179. Aké doklady sa vystavujú pri prechode zamestnanca - predaj firmy
 180. Priemerný zárobok na výpočet odstupného po dlhodobej PN?
 181. Nahrada za prijazd na poruchu
 182. možem súčasne poberať nemocensku aj starobný dochodok
 183. Ukoncene DNP a materska 2014
 184. Zvyšuje sa z titulu valorizácie tarifných platov od 1.1.2014 aj príplatok za riadenie?
 185. Môže mi zamestnávateľ strhnúť diety ked dam výpoveď
 186. Odmeny vyplatené v januárovej výplate
 187. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013, potvrdenie o zaplatení dane - dvaja zamestnávatelia
 188. stravné lístky
 189. Zamestnanec je PN od 01.01.2013 do 30.07.2013, praceschopny je od 31.07.2013 do 29.10.2013. Od 30.10.2013 doteraz . Je spravne krátenie dovolenky o 5/12?
 190. nárok na paragraf
 191. PN v tehotenstve
 192. Kto mi spraví Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 ak som dostala výpoveď vo februári 2013 a toho času som stále vedená na ÚPSVaR?
 193. Študent na polovičný úvazok - daň
 194. Ako je to s odvodmi pri PP na skrateny uväzok podla platnych zakonov v r.2014?
 195. RZD a prijem zo zahranicia
 196. Zamestnanie manzelky - dohoda, zivnost, zamestnanec na sktrateny uväzok?
 197. Zapocet rokov v ramci materskej dovolenky
 198. ako sa aplikuje zákon o ochrane osobných údajov ked si podnikateľ vedie sám účtovníctvo a spracováva mzdy pre 1 zamestnanca. potrebuje registrovať svoj účt. program ???
 199. Čerpanie dovolenky určené zamestnávateľom
 200. Manželka ako spolupracujúca osoba živnostníka
 201. ......
 202. Príspevok na podporu udržania pracovných miest
 203. ako postupovat pri krádeži na predajni?
 204. hlasy
 205. ide do roč. zúčtovania daní príjem vyplatený z garančného fondu zo sociálnej poisťovne
 206. Materska dovolenka
 207. potrebovala by som nejaký návod, resp. prehľad toho ako prídem nato, do ktorej platovej triedy, či tarify je zaradený učiteľ, učiteľka v škole, škôlke??
 208. dvojsmenná prevádzka-výmena smien
 209. Mám zamestnankyňu, ktorá nastúpila 16.12 na dohodu o prac.činnosti, odpracovala 4 dni po 2 hod. mzdu má 2e/hod. a neviem, prečo mi program hovorí, že nedosahuje minimálnu mzdu?
 210. Príspevok z úradu práce výpočet
 211. zaradenie učiteľky MŠ - pomôžte
 212. Trabalo sa nahlásiť na DÚ ako zamestnávateľ?
 213. problém určiť platovú triedu začínajúcej učiteľke MŠ
 214. Ako sa postupuje v pripade, ze pride poziadavka na vykonavanie zrazok zo mzdy od dvoch veritelov?
 215. stravne listky 2013?
 216. Pedagogický zamestnanec - skrátený úväzok a výpočet skráteného pracovného času...
 217. Chcela by som sa spýtať či je povinné podať mesačný prehľad na DÚ za 12/2013 elektronicky?
 218. zmena tlačív v SP
 219. Mozem sucastne byt na PN a RD?
 220. Výpočet priemeru dovolenky
 221. plat nepedagogického zamestnanca od 1.1.2014
 222. preplatenie dovolenky pri skončení PP a odvody
 223. Dovolenka
 224. Rozhodujúce obdobie pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN
 225. Prečo sa mi v programe POHODA v tlačive o dávke v nezamestnanosti nevyplnia VZ?
 226. A ak bude mať miesto výkonu práce v tej reštaurácii, netreba potom nahlásiť tú reštauráciu ako prevádzku?
 227. Miesto výkonu práce pre rozvozcu v pizzérii môže byť doma?
 228. Oplatí sa požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať do januára 2014?
 229. Predĺžená neplatená rodičovská dovolenka
 230. prepočet dovolenky pri zmene úväzku
 231. skončenie RD a následne PN
 232. preplatenie nevyčerpanej dovolenky z dôvodu MD po ukončení PP
 233. mzdový výmer
 234. Aké osoby spadajú podľa zákonnika práce do pojmu rodinný príslušník?
 235. Aké nemocenské dávky dostanem?
 236. školenie
 237. Odchodné a spätné zamestnanie zamestnanca
 238. Dátum na potvrdení pre ÚPSVaR
 239. Oprávnené osoby
 240. dohoda o zrážke v zmysle OZ
 241. Ako prihlásiť zamestnankynu do ZP na rod. príspevku, ked jej bol vyplatený príspevok zo SF?
 242. Co v pripade, ze zamestnanec nechce stravne listky?
 243. Dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov
 244. DP pri DoVP
 245. príjem po skončení PP
 246. ahojte potrebujem poradit RD mi konci 25januara to je to je sobota ako mam postupovat na kolko sa zamestnat aby mi vysla podpora vysia ako minimalna .dik
 247. Verejné rodné čísla a iné osobné info na firemnej sieti v práci.
 248. aké je číslo nariadenia alebo zákona, ktorým sa upravujú platy zamestnancov vo verejnej službe od 1.1.2014
 249. aká je novelizácia zákona 553/2003 odmeňovanie pracovníkov vo verejnej správe od 1.1.2014 aká je novelizácia zákona 553/2003 odmeňovanie pracovníkov vo verejnej správe od 1.1.2014
 250. Striedanie zmien po tyzdnoch