PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Polovičný uväzok - vyhody/nevyhody pre zamestnanca
 2. Chcela by som vedieť, či zamestnanec je povinný sa stravovať v zamestnaní,ked nechce a nepožaduje inu náhradu za stravu
 3. Danove vyrovnanie 2013
 4. Dve zamestnania naraz, môže sa to?
 5. invalid a RZD
 6. RZD a nezd. cast na manzelku
 7. RZD
 8. DoPČ nepravidelný príjem
 9. rodičovský príspevok
 10. invalid
 11. prekážky v práci na strane zamestnávateľa.
 12. Má zamestnávateľ právo vyžiadať si prístupové heslo do firemného e-mailu zamestnaca?
 13. Zdravim vas,chcem sa spytat kolko mi moze stiahnut exekutor zo mzdy z neprednostnej pohladavky alebo teda presnejsie mam cistu mzdu 450 eur kolko mi musi ostat po stiahnuti?
 14. nevyčerpaná dovolenka
 15. Ukončenie pracovného pomeru dohodou
 16. Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku
 17. nesprávne vykazované sociálne poistné a oprava spätne za rok 2013
 18. Nárok na dovolenku po návrate z RD
 19. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia za rok 2013
 20. Práca hostesky na dohodu na jeden víkend
 21. garančné poistenie
 22. nikto mi nevie poradit?
 23. špeciálny pedagóg a prax
 24. rocne zuct. dane za r.2013
 25. Ak je preplatok na dani z prijmu za rok 2013 vysoky, musim ho zamestnancovi vyplatit v jednej (marcovej) mzde alebo ho mozem aj rozdelit do dalsich miezd?
 26. Prehľad zmien vo výške minimálnej mzdy
 27. Môže si uplatniť NČZD zamestnanec na manželku, ktorá opatruje chorého otca, ale jej bol odňatý príspevok za opatrovanie?
 28. NčZD ma manžela 2013
 29. Príspevok z UPSVaR č. XXI na zam. do 29 rokov
 30. Dávka z garančného poistenia a potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 31. Môže zamestnávateľ obmedzovať dobu lekára gravidita?
 32. daňový bonus
 33. Uplatnenie daňového bonusu
 34. Daňové priznanie po vykonaní ročného zúčtovania dane
 35. Po vykonaní RZ za r.2013,ktoré bolo zohľadnené vo výplate za 02/2014,zamestnankyňa prišla nato,že si zabudla uplatniť NČZDM,ktorý je celý rok v evidencií na ÚP bez príjmu a čo teraz mám urobiť?
 36. zaradenie do platovej tarify v školstve
 37. Môžem dostat výpoved počas rodičovskej dovolenky?
 38. Zamestnanec ml vyplatený príjem na dohodu v ČR(300CZK), ktoré boli zdanené zrážkovou daňou. Môžem mu urobiť Ročné zúčtovanie dane alebo si musí podať sám DP?
 39. pracovná zmluva pre cudzinca.
 40. Pomenovanie základu mzdy pri dohode
 41. Dohodár nepravidelný príjem-odvody SP
 42. Koniec RD - zamestnavatel ma nemoze vziat spat do prace a dalsie tehotenstvo - čo robiť?
 43. Výpočet nároku na dovolenku po návrate z RD
 44. Darovanie 2% dane
 45. Príkazná zmluva
 46. NZČ na manželku - kontrola
 47. Má dôchodkyňa v trvalom prac. pomere nárok na nezdaniteľnú časť 316,94 eur zo mzdy? K začiatku roka 2014 nebola osobou na starobnom dôchodku (stala sa ňou až 10.1.2014).
 48. Pracovnik mimo pracoviska
 49. Je funkčné obdobie riaditeľa školy s výkonom na dobu určitú v poriadku?
 50. SZČO a pn
 51. daňový bonus
 52. Ročné zúčtovanie a následné daňové priznanie
 53. zamestnanecká prémia a nepravidelný príjem z DoVP
 54. Môže žena na rodičovskej dovolenke pracovať?
 55. Ročné zúčtovanie dane - daňový bonus
 56. Dobrý deň, aký je maximálny počet dohôd pri hlavnom pracovnom pomere podľa súčasnej legislatívy. Ďakujem.
 57. Musí podať daňové aj na Slovensku?
 58. zdravotne poistovne vs. suhrny vykaz 2013?
 59. Danovy bonus pri rocnom zuctovani
 60. Mozem robit RZD 2013 zamestnankyni, ktorá mala este aj príjem na príkaznu zmluvu?
 61. 2 exekúcie z 2 tretín
 62. Pracovná zmluva - masér
 63. Nárok na daňový bonus
 64. Poberanie podpory a dalsie tehotenstvo
 65. skrátený pracovný čas
 66. Nuznany paragraf
 67. Zamestnanecká prémia a nízky príjem
 68. ošetrenie člena rodiny
 69. Hľadá sa mzdárka.
 70. doplnkove doch.sporenie - NCZD???
 71. Ukončenie DDS
 72. NCZD na manzelku v roku 2013
 73. Nárok na daňový bonus
 74. Preplatenie dovolenky po MD a RD
 75. Zamestnanec + dohoda
 76. Odvody z dohody u poberateľa opatrovateľského príspevku
 77. NČZD na manžela - spravny vypocet ?
 78. Douplatnenie danoveho bonusu za obdobie kedy nebola zam-com firmy
 79. Narok na PN pri praci na dohodu s pravidelnym prijmom?
 80. Mám nárok na zamestnaneckú prémiu ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdy za všetky mesiace r.2013 ale len za obdobie 1-6/2013?
 81. aký je nárok na dovolenku ak zamestnanec pracuje na kratší pracovný čas ?
 82. Som účtovníčka a firma mi nariadila sanitárny deň v piatok po pracovnej dobe /umývať kuchyňu, hrnce, chodbu atď./ Má nato právo?
 83. NČZD na manželku za rok 2013
 84. Zamestnanecká prémia
 85. Ročné zúčtovanie dane
 86. Smrť FO zamestnávateľa a jeho povinnosti
 87. Moze odomna zamestnavatel pozadovat peniaze za kratenu dovolenku ?
 88. Nezdaniteľná čiastka na danovníka
 89. aké urobiť DP typ A alebo B
 90. Skončenie MD, neposkytli sme dovolenku
 91. mozem dostat vypoved:
 92. Narok na materske
 93. Ako je to s paragrafmi po novom roku 2014 ci mam na nich pravo a ci su platene.
 94. Oplatí sa založenie účtu v ČR keď tam aj pracujem a následné posielanie mzdy na EUR účet v SR?
 95. Po skončení maródky ,môžem ako dôchodkyňa na plnom invalidnom dôchodku poberať podporu v nezamestnanosti ?
 96. Ako vysporiadať preplatok z ročného zúčtovania DzP zo ZČ, v hlásení, v prehľade, alebo požiadať písomne o vrátenie preplatku? Prosím vysvetliť možnosti.
 97. Zaokruhľovanie nedoplatkov pri ročnom zúčtovaní dane
 98. Prehlad na DU - pisomne alebo elektronicky ?
 99. Platia sa od 1.1.14. odvody do sociálnej poisťovne z príspevku UPSVAR, ktorý pripočítavame k hrubej mzde zamestnanca? UPSVAR nám prepláca odvody za zamestnanca podľa par. 50a.
 100. Môže si zamestnanec uplatniť daňový bonus na dieťa za mesiac apríl, ktoré doštudovalo vysokú školu do 23.apríla 2013 a 27.apríla sa evidovalo dieťa na úrade práce?
 101. nezdaniteľná časť základu dane
 102. dokedy treba vyčerpať RD po rodičovskej?
 103. Vyrovnanie výsledku RZD
 104. RZD a zaplatenie zdravotného poistenia z podielu na zisku za rok 2011.
 105. daňový bonus v RZD
 106. česká pracovná neschopnosť
 107. PN- ukončenie
 108. Ako je to v pripade ak lekar na priepustku uzna celodenne vyšetrenie?
 109. Výpoveď,PN a odstupné
 110. Ukoncenie PP pocas PN + žiadosť o dôchodok
 111. Opakovaná materská dovolenka a vymeriavací základ
 112. Môžem vykonať ročné zúčtovanie-nezdaniteľná čiastka u dvoch zamestnávateľov celý rok súčasne?
 113. má nárok na odstupné?
 114. povinné zamestnávanie ZŤP
 115. ročné zúčtovanie danie pre zahraničných zamestnancoch
 116. Potrebujem fakturu k vydeoskoleniu z 22.10.2013, kde si ju viem stiahnut. na vasej stranke. Dakujem
 117. Pravdepodobný priemerný výrobok - zlý výpočet v 1/2014 - ako to opraviť?
 118. Akym sposobom zasielat potvrdenia o zdanitelnych prijmoch?
 119. Ako vypočítam pomernú časť dovolenky pre zamestnanca prijatého počas roka?
 120. Hlásenie o vyúčtovaní dane - údaje o dedičovi, zástupcovi ...
 121. Daňový bonus v RZD
 122. Daňový bonus pri PN
 123. Skrátený pracovný úväzok a dovolenka
 124. preplatok na dani zamestnanci- a vrátenie preplatku z Dú
 125. Zamestnanec a pracovné voľno z dôvodu dedičského konania
 126. pracovná zmluva a ukončenie pracovného pomeru počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky
 127. Daňový bonus
 128. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2013 - riadok 01
 129. Som tehotna..Mozu ma nutit podpisat zmluvu na dobu urcitu v skusobnej dobe?
 130. Prerušenie pracovného pomeru
 131. Môže si zamestnanec uplatniť daňový bonus pre dieťa, ktoré študuje v nultom ročníku vysokej školy na dennom štúdiu ?
 132. Príjem od dvoch zamestnávateľov súčasne.
 133. Daňový bonus
 134. Strhnuť centový nedoplatok v ročnom zúčtovaní??
 135. Nezdaniteľná časť dvakrát v mesiaci?
 136. Mám nárok na minimálnu mzdu?
 137. Skončenie pracovného pomeru dohodou u dôchodcu
 138. Predcasny porod,umrtie dietata a dlzka materskej dovolenky
 139. Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancom prácu v sobotu a v nedeľu?
 140. Môže si zamestnanec zo základu dane odpočítať platby na zdravotné poistenie, ktoré si platil ako dobrovoľne nezamestnaný?
 141. RZD konateľa s pravid. mesačnou odmenou za výkon funkcie
 142. Zamestnanecká prémia pri príjme z dohody o BPŠ nie je.
 143. skončenie pracovného pomeru dohodou v posledný deň rodičovskej dovolenky
 144. Po ako dlhej dobe strácajú dedičia nárok na odstupné po strostovi obce?
 145. optimalizacia miezd zo zlej financnej situacie firmy
 146. výpoveď podľa § 63, odst.1 písm a) - zamestnávateľ v konkurze
 147. cestovné a stravné preplatené v mzde + iné príjmy
 148. preplatená dovolenka
 149. preplatená dovolenka
 150. Nárok na ročný danový bonus a NCZD na manzelku ?
 151. preplatok na dani zamestnanca z rocneho zuctovania dane
 152. Má nárok na daňový bonus daňovník ?
 153. mám nárok na adekvátnu cast dovolenky za obdobie pn, materskej a rodicovskej dovolenky?
 154. Výpočet miezd v Poľsku a Maďarsku
 155. nedoručenie potvrdenia o PN zamestnávateľovi
 156. pravdepodobny priemerny zarobok
 157. aké výdavky sa môžu dať z nájomného v daňovom priznaní pri prenajímaní bytu?
 158. Jeden deň v týžni mám delenú pracovnú dobu, v rámci ktorého mám aj pracovnú pohotovosť - mám nárok na nejaký príspevok ku mzde ? Som vychovávateľkou v ŠKD.
 159. Postupuje zamestnávateľ správne, ak mi neposkytuje SL - som vychovávateľka v ŠKD.
 160. predlzeny rodicovsky prispevok
 161. Ako zvysit matersku, ked som SZCO
 162. Nárok na materskú - nízky VZ
 163. DP provízia z AVONU
 164. narok na materske
 165. Výpočet priemeru pre náhrady - nástup do zamestnania, prvá výplata
 166. Ak je zamestnanec na TP a popritom má aj živnosť, je povinný platiť odvody zo živnosti ?
 167. Odpočitateľná položka na manžela / manželku
 168. Okamžité skončenie DPČ?Je nenastúpenie do práce dôvodom na okamžité skončenie DPČ?
 169. RZD bývalého zamestnanca
 170. Mam narok na zamestnanecku premiu? - Konkretny pripad
 171. VEMA
 172. Pri ZŤP - od ktorého dňa nižšie odvody?
 173. NČZD na manželku, príjem z dotácie z úradu práce
 174. Výpoveď zo zamestnania na dobu určitú
 175. Výpoveď po ukončení RD
 176. Zamestnanecka premia
 177. krátenie limitovaných náhrad
 178. prechod z rodičovskej dovolenky na PN
 179. výpočet mzdy
 180. zamestnanecká prémia
 181. Kto plati dva dni ktore uplynu v ochrnnej lehote ked idem na pn a este nie som na UP
 182. OČR - ako vyplniť ukončenie
 183. Pohotovosť
 184. Vypoved a dovolenka
 185. invalidny dochodok v rakusku
 186. Oboznámenie so spracúvaním os. údajov - dohodári
 187. predĺženie príkaznej zmluvy uzavretej podľa § 724 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka
 188. Na kolko dni dovolenky mam narok pri vypovedi
 189. odpočitateľná položka na manželku
 190. mzda + účtovanie repre
 191. Ako vyrátam úrazový príplatok,keď nejde o pracovný úraz?
 192. Co treba k davke v nezamestnanosti,ak som pracovala v zahranici?
 193. Zaradenie do platovej triedy a pracovná zmluva
 194. postup pri vybavovaní - Formulár A1
 195. Pomoc s papiermi pri zamestnavani ludi v Nemecku
 196. O koľko euro môže agentúra krátiť diety pri práci v DE-môže ich aj nevyplatiť?
 197. Daňový bonus
 198. NČZD na manžela
 199. Živnosť 1 mesiac
 200. Praca na dohodu (pocas evidencie UPSVaR)
 201. Práca na dohodu a rodičovská dovolenka
 202. SÚRNE - patri odstupne ak z-nec odmietol ponuku ineho vhodneho miesta???
 203. dohodár na nepravidelný príjem
 204. Zamestnanec ako svedok na daňovom úrade
 205. ZP - Prihláška / Odhláška
 206. Zmena výkonu práce (Pracovná zmluva)
 207. narok na dovolenku
 208. Dovolenka naviac - danovy dopad
 209. Predĺžená rodičovská dovolenka a skončenie PP
 210. zákonný zástupca
 211. Mzdové nároky dohodára
 212. mozem si uplatnit danovy bonus za cely rok, ak som na rodicovskej a zamestnavatel mi vyplatil jednorazovu vyssiu odmenu?
 213. Ahojte,viete mi prosím poradiť,či možeme pre obchodáka dať miesto výkonu práce územie SR a ČR? A či je nutné pri pracovnom čase viac ako 11 hodín mu zabezpečiť 2 teplé jedlá?
 214. Môžem nastúpiť do novéj práce aj keď som PN
 215. Pracjujúci na dohodu môže dostať výpoveď počas PN ?
 216. Môžem uplatniť nezdaniteľnú časť po skončení PP ?
 217. Výpoveď dohodou
 218. Ukoncenie pracovneho pomeru pri dohode o pracovnej činnosti
 219. Ahojte, poprosím o radu, dcera má na potvrdení o prjíme meno za slobodna, v decembri sa vydala, aké priezvisko mám zadať na daňové priznanie?
 220. Oznamovacie povinnosti pri skončení PP počas RD alebo PN
 221. Ako správne postupovať, aby som dostala max podporu v nezamestnanosti?
 222. prechod TPP na dohodu
 223. zrazka zo mzdy za mobil
 224. moze mzdarka odmietnut mi info o mojej hodinovej mzdy
 225. Davka v hmotnej nudzi / nezamestnanosti patri do vlastneho prijmu zamestnanca v RZD?
 226. Potrebovala by som náplň práce predavačky a vedúcej predajne
 227. Odvodová úľava
 228. daňový bonus na druhé dieťa ak je na MD
 229. Daňový úrad - odoslanie mesačného prehľadu ZČ
 230. Stornovanie mesačného výkazu v poisťovni UNION
 231. nepretrzity odpocinok v tyzdni vs nadcas
 232. Aké odvody zraziť z odstupného ?
 233. Ktoré zložky mzdy sa krátia pri čerpaní dovolenky ?
 234. ukončenie pracovného pomeru, pnka podpora
 235. Náhrada mzdy pri DPN sa vypláca za každý kalendárny den, alebo len za dni ktoré som mal pracovať ?
 236. Z akej sadzby sa vyratava preplatenie nadcasov a 25% mzdove zvyhodnenie za pracu nadcas ?
 237. Vypocet priemerneho mesacneho zarobku pri vypovedi zamestnankyni po RD
 238. Ukončenie pracovnej zmluvy dohodou + PNka+podpora
 239. Musí podať DP zamestnanec star.dôchodca ak mal príjem z úroku z cenných papaierov?
 240. odvody za zamestnancov na skrateny pracovny uväzok
 241. Priemerne mzdy na Slovensku 850€, aká je realita ?
 242. evidenčný list inf.systému
 243. Koľko my má nechať mzdová učtárka keď som rozvedená matka dvoch detí a mam zrážky zo mzdy
 244. rocne zuctovanie a hlasenie o vyuctovani dane
 245. Poprosím o kontrolu DP A
 246. Ako správne vypočítať alikvotne dovolenku zamestnancovi za rok 2014, ktorý rozviazal pracovný pomer k 28.02.2014?
 247. Preplatok z RZD a dane
 248. Daňové priznanie typ A - kontrola
 249. Hlásenie o vyúčtovaní dane - riadok 11
 250. praca na dohodu