PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. dovolenka počas MD
 2. Študent ukončená SŠ, SZCO cez prázdniny a odvody
 3. Môže byť člen SKSI evidovaný na Úrade práce kvôli poberaniu podpore v nezamestnanosti?
 4. Odmena za výkon konateľa, ako sa schvaľuje?
 5. Mam narok na absolvensku prax?
 6. Moze riaditel uzavriet dohodu o vykonani prace?
 7. Zákona o ochrane osobných údajov od 01.07.13 - zodpovedná osoba
 8. Ako riešiť predĺženie dohody o vykonaní práce? Musím prihlasovať do SP?
 9. chcem vyplatiť dodatočne odstupné. pracovníčka u nás nepracuje od 1.11.2011.
 10. Dohody
 11. Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti - vylúčenie platiť poistné + VZ
 12. Socialna poisťovňa - MV - dočasne bez zamestnanca
 13. PN a VYPOVED, Mam narok na nejake peniaze?
 14. Fiktivny zamestnanec
 15. Skúšobná doba
 16. PN počas výpovednej doby
 17. Ukončenie DOBŠ
 18. Nárok na dávku v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke a roku v práci
 19. platová trieda
 20. Dohoda o brigadnickej praci studentov
 21. Dohoda o brigadnickej praci studentov
 22. PN - zamestnávateľ
 23. Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú
 24. Sťažený výkon a mzdové zvýhodnenie
 25. chýbajúce dni poistenia
 26. Nárok na dovolenku - polovičný aj plný pracovný pomer v jednom roku
 27. Asistent učiteľa
 28. Nezotrvanie u zamestnávateľa počas výpovednej doby.
 29. Zastupovanie staničnej sestry sestrou na lôžkovom oddelení
 30. A čo sa týka predčasného starobného dôchodku?
 31. Dovolenka po RD
 32. Mam narok na podporu v nezamestnanosti?
 33. narok na dovolenku
 34. Brigáda študentov
 35. Ukončenie pracovného pomeru
 36. Vypocet PN v skusobnej lehote
 37. asistent učiteľa a kredity
 38. nárok na dovolenku
 39. Musí si čerpať starú dovolenku hneď po nástupe z rod.dovolenky?
 40. Čo sa uprednostňuje : výživné alebo exekúcia ?
 41. Dovolenka na preplatenie - rodičovská dovolenka
 42. nástup na materskú
 43. Koniec PP dohodou a pracovný úraz zamestnanca (PN) - má to vplyv na ukončenie PP?
 44. ELDP
 45. Môžem ísť na "paragraf" na celý deň?
 46. Vema - docházka
 47. Pokuta za nezaslanie mesačného výkazu o dani
 48. Nástup na MD pred ukončením PP na dobu určitú
 49. firma L.P.B., s.r.o.
 50. Skúsenosti s in-careers.com
 51. Platová trieda vychovávateľa.
 52. Prepočítava sa starobný dôchodok?
 53. Vypocet materskej
 54. Problem so zamestnavatelom
 55. aky bude moj dochodok?
 56. Moze mi zamestnavatel predlzit zmluvu na dobu urcitu po roku na dalsie dva roky?
 57. preradenie na inu pracu pocas cerpania dovoleniek
 58. Invalidný dôchodca a odvody
 59. Dohoda o vykonaní práce mám nárok na príplatky?
 60. Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia
 61. Môže dať zamestnávateľ brigádnikovi - študentovi podpísať Dohodu o zrážkach zo mzdy uzavretú v zmysle § 20 ods. 2. zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov?
 62. Sezónne práce každý rok 8 mesiacov. Neplatí pritom §48 ods.2,3 ?
 63. Aké tlačivo predkladá UoZ (po novinkách v zákone) v prípade DPN na UPSVaR ?
 64. Pouzitie socialneho fondu
 65. Platit odvody za jeden den?
 66. slovenska studentka studujuca v zahranici (poistena v zahranici) brigadujuca na Slovensku
 67. Svedočné platené na súde a povinnosti zamestnávateľa/zamestnanca voči SP a ZP v súvislosti s neplateným voľnom
 68. odborná prax študentov
 69. Odmeny pre dohodárov?
 70. Súbežné čerpanie dovolenky u predošlého a nástup u nového zamestnávateľa - je to možné?
 71. Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN
 72. Pokuta za neodvádzanie sociálneho?
 73. Ak som učiteľka s dovolenkou 45 dní za kalendárny rok a do práce som nastúpila 8.1., koľko dní dovolenky mi má zamestnávateľ odpočítať?
 74. Ak má od 1.5.2013 druhý pracovný pomer, má nárok aj na dva materské príspevky?
 75. dva prac pomery a PN
 76. Môže ma zamestnávateľ vyhodiť kvôli nesplneným nadčasom?
 77. Dohoda o vykonani prace a vodic MKD
 78. Je možná dohoda o skončeni PP bez odstupného a výpovednej doby?
 79. Výpoveď z org.dôvodov s odstupným
 80. Form E106
 81. Mám nárok na zvýšenie rodičovského príspevku?Alebo existuje vôbec taká možnosť?
 82. Nábor a výber zamestnancov u nas a v EU.
 83. narok na danovy bonus pri skratenom pracovnom pomere
 84. Ako je to so študentskou bridádou a dávkami v hmotnej núdzi?
 85. Odvody z nevyčerpanej dovolenky
 86. Prispevok na starostlivost o dieta podla Zákona č. 561/2008 Z.z
 87. Zostatok dovolenky pri ukonceni PP
 88. Preukazovanie nároku na daňový bonus
 89. Práca v sobotu a voľno
 90. Zamestnanie oboch manželov na rovnakej škole - je to možné?
 91. Odstupne vs. Vypovedna lehota
 92. Mzdy v programe MK Soft
 93. Pracovanie v skolstve
 94. Finančný príspevok od zamestnávateľa pri jubileu (50 rokov)
 95. Narok na volno kvoli svadbe
 96. Čo je výhodnejšie - príkazná zmluva alebo dohoda o brigádnickej činnosti?
 97. príspevok DDP a odvody
 98. dohoda na 2 dni a nepravidelný príjem
 99. PN po ukončení materskej a rodičovskej dovolenky
 100. Robí organizácia za rok 2012 ročné zúčtovanie do zdravotných poisťovní?
 101. pružný pracovný čas a návšteva lekára
 102. Vymeriavaci zaklad-dohodar nepr.prijem
 103. Neplatena PN dlhsia ako rok?
 104. čerpanie náhrádného voľna
 105. SVYDO dochadzkovy system
 106. Prechod pod agentúru
 107. Zaradenie do platového stupňa
 108. Administratívna pracovníčka a platová trieda
 109. Personálnu agentúru LABOR A .
 110. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 111. Príplatok za zmennosť
 112. Mozem neuznat paragraf od lekara? Surne...
 113. Mzdy v súkromnej vysokej škole
 114. Nevycerpana dovolenka za r.2012
 115. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru a vyplatenie nalezitosti
 116. Predĺženie zmluvy na dobu určitú
 117. výpočet odchodného
 118. Výpoveď zo strany zamestnanca
 119. Zamestnávateľ ma vyslal,(zapožičal),do Rakúska na výkon práce,mám Rakúsku zmluvu ,zo slovenskej strany mám nárok aj na diety v plnej výške45€ na deň?
 120. Zmena minimalnej mzdy - je potrebny dodatok k PZ?
 121. okamzite skoncenie pracovneho pomeru
 122. Nevycerpana dovolenka za rok 2011
 123. Uzavrieť so stážistom zmluvu o stáži a prihlásiť ho do SP?
 124. privyrobenie popri materskej
 125. Koľko dni mam dovolenky ?
 126. Moze sa zatajit predchadzajuce zamestnanie v zivotopise?
 127. výpovedná lehota a odstupné
 128. Výpočet dovolenkového priemeru
 129. Mám narok na odstupne alebo vyp.doba, pripadne oboje ?
 130. Nesprávne vypočítaná rezerva za nevyčerpanú dovolenku
 131. vysvetlenie od mzdovej učovníčky ohľadom odprac. hodím v mesiaci
 132. Započítava sa práca na dohodu o vykonaní práce do odpracovaných rokov do dôchodku?
 133. mam narok na mzdu ked mam dohodu zo zamestnavatelom na jeden mesiac
 134. ELDP ako vyplniť pri nepretržitej PN? V koľkých vyhotovaniach a kam posielam ELDP?
 135. Odvody do zdravotnej poisťovne pri predaji bytovky
 136. Kedy podať Žiadosť o dôchodok?
 137. MRP alebo MK-Soft - ktorý z týchto dvoch si vybrať?
 138. Zmena výplatného termínu
 139. Zamestnanec z ČR
 140. ako je to s povinostami vratnika informatora?
 141. Dôchodca starobný zamestnaný na dohodu sa do ZP vôbec neprihlasuje na odpracované dni?
 142. Provízia za sprostredkovanie práce v zahraničí???
 143. Ako sa dostanem k prehľadom za druhé firmy?
 144. Obvinenie z korupcie v praci
 145. Dohoda s občiankou z Talianska
 146. Formulár PD A1
 147. príspevok
 148. Hostesing
 149. Dôchodkyňa a odstupné
 150. Odchod do dôchodku a odstupné
 151. Tantiémy - Môže akcionár schváliť vyplatenie tantiém iba súčasnému vedeniu podniku?
 152. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 153. Okanzite skoncenie PP a PN.
 154. Súbeh výpovednej lehoty a PN
 155. pracovný úraz bez PN
 156. vymeriavací základ-rozhodujúce obdobie
 157. Materská dovolenka bez zamestnávateľa
 158. Dohoda o pracovnej činnosti - odrobené hodiny
 159. Nariadenie cerpania dovolenky
 160. Na koľko dní dovolenky mám nárok za rok 2013 ?
 161. Odchod do dôchodku v roku 2013 alebo 2014?
 162. PN zamestnanca
 163. Zvýšenie platu po absolvovaní kvalifikačnej skúšky
 164. adresovanie okam. skončenia prac. pomeru
 165. Mohli mi zrusit vyplacanie davok v nezamestnanosti?
 166. z MD na MD, na 3 dni do prace a opat na MD
 167. Dovolenka a PN- ka
 168. Rizikový stupeň č. 3 a č.4
 169. Kto vypláca rodinné prídavky
 170. Ako postupovať ak z-nec nepodpísal pracovnú zmluvu?
 171. Odstúpenie od pracovnej zmluvy zo strany zamestnávateľa
 172. Dohodar-nepr.prijem
 173. Platí doba neurčitá, či určitá?
 174. skončenie pracovného pomeru dohodou
 175. Priplatok za sviatok
 176. paragraf 68 ZP
 177. Dohodár a sviatky
 178. Výsluhový dochodok
 179. Ukončenie RD, nárok na PN alebo?
 180. Zákony
 181. vypoved, zalozenie SZCO a materska
 182. Odvody a neplatené voľno
 183. Ukončenie PP po skončení OČR
 184. dobrovolna praca (pomoc) z hladiska dani
 185. okamžite skončenie pracovného pomeru
 186. Dohoda o zrážkach zo mzdy
 187. preplatenie zostatku dovolenky
 188. Práca cez agentúru
 189. Je možné zamestnávať rodinných príslušníkov?
 190. mesačný prehľad o dani 2013
 191. Môže manželka (dôchodca) bezplatne vypomáhať vo firme manžela ?
 192. Neplatené voľno a odvody
 193. Ako urobiť rozpis smien pri nerovnomerne rozvrhnutom prac.čase
 194. Vyplnenie_mesacneho_vykazu_SP
 195. Dostala som papier od soc. poisťovni, koľko za práce neschopnosť dostanem na deň, Chcem vedieť či sa tam započítavajú iba pracovné dni či aj víkendy?
 196. Chcela by som sa opýtať ukončila som prace neschopnosť PN a o dva dni som navštívila zdravotnícke zariadenie P. Mení sa suma za navštevu zdravotníckeho zariadenia či každý mesiac je to rovnaké?
 197. Nástup do práce počas poberania rodič. príspevku
 198. Krive obvinenie a okamzite skoncenie PP
 199. Praca na dohodu o vykonani prace a predlzena materska dovolenka
 200. okamzite skončenie prac. pomeru
 201. Ak SZČO nie je povinný platiť si odvody do SP
 202. z coho sa mi bude pocitat vyska materskej?
 203. ako ovplyvni dochodok dohoda s nepravidelnym prijmom pocas rodicovskej?
 204. Hlavný kontrolór - materská dovolenka
 205. aká je minimálna čiastka na výplatu pri zrážke exekúcii
 206. Ukončenie pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky a výška podpory v nezamestnanosti
 207. Ako rieši mamička na RD zdravotnú poisťovňu?
 208. Okráda sociálna poisťovňa okráda ľudí?
 209. Daňové a odvodové tipy II.
 210. Stravne listky odovzdávané až po odpracovaní dňa. Je to ok?
 211. Zamestnankyňa na RD a PN
 212. Vyplácanie vodičov
 213. Pracuje niekto s VEMA? - mzdy
 214. Rodinné prídavky a rodičovský príspevok
 215. odvody studentov na dohode
 216. Český študent na dohodu o vykonaní práce
 217. Prerušuje sa poistenie v nezamestnanosti (platenie do sociálnej poistovne za účelom nároku na dávku v nezamestnanosti) počas doby, keď je zamestnanec na PN alebo OČR?
 218. Zamestnanie nezamestnaneho z uradu prace
 219. Výpoveď od zamestnávateľa po skončení RD
 220. výpoved po skončení RD dohodou
 221. Môže zamestnávateľ odmietať dať výplatnú pásku dohodárovi?
 222. Vypoved alebo dohoda o skonceni PP z dovodu nadbytocnosti
 223. Vyplatí SPmaródku SZČO?
 224. Dohodár s nepravidelným príjmom - ako ho nahlásiť do ZP
 225. Náhrada za sviatok a základná mzda
 226. praca na skrateny uväzok - je nutny preukaz ZTP?
 227. narok na odchodne
 228. Zamestnávanie vers. zákon o ver. službe
 229. Existuje nejaká lehota na vydanie zápočtového listu bývalému zamestnancovi?
 230. Ako prihlásiť dohodára do SP?
 231. Môže invalidný dôchodca podpísať vyhlásenie a mesačne pri dohode uplatňovať odpočítateľnú položku???
 232. Výpočet náhrady príjmu,PN a dohoda o pracovnej činnosti
 233. Skončenie PP v skúšobnej dobe a zaradenie na UPSVaR, aký je postup?
 234. Hlasenie za rok 2012 a zamestnanecká prémia
 235. Zdravotné dôvody
 236. Formulár PD A1
 237. Výpoveď od zamestnávateľa po skončení RD
 238. Skončenie pracovného pomeru zamestnancovi (zastupuje počas MD a RD)
 239. Používa tu niekto program WinPAM od Sunsoft?
 240. Nepretržitá prevádzka platí na všetkých zamestnancov firmy?
 241. Ako správne určiť pracovný čas v nepretržitej prevádzke a ako to je s dovolenkou?
 242. exekučné zrážky
 243. Výpoveď § 63 ods 1 písm b - musí tam byt spomenute vyplatenie nevycerpanej dovolenky ?
 244. materská dovolenka
 245. Dohodári a ELDP
 246. Evidenčné listy dôchodkového poistenia za zamestnancov vykonávajúcich zárobkovú činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
 247. Môže zamestnávateľ dopredu preplácať dovolenku k mesačnej mzde?
 248. Daň z príjmu pri dohode o pracovnej činnosti
 249. Môže mať študent dohodu DoBPŠ u viacerých zamestnávateľov?
 250. Môžem opätovne predĺžiť zmluvu na dobu určitú na jeden rok?