PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. DPO a zamestnany na plny uvazok
 2. kumulovaná dovolenka počas materskej a rodičovskej dovolenky
 3. Zmena dohody na trvalý pracovný pomer
 4. predĺženie skúšobnej doby
 5. plat pre živnostníka
 6. preplatenie nevyčerpanej dovolenky...
 7. exekúcia
 8. Potvrdenie od lekara
 9. Vypocet mzdy za sept 2011
 10. odvody pocas neplateneho volna
 11. Povinná základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodiča
 12. Má nárok na odstupné
 13. Pracovná doba
 14. Porušenie pr.disciplíny.
 15. minimalna mzda
 16. "Jednoosobová sro" - treba zamestnať manželku?
 17. Pracovný poriadok - kedy nie je potrebný súhlas zástupcov zamestnancov
 18. Ako uctovat PN
 19. Poskytnutie informácii o zamestnancoch tretej strane cez telefon
 20. navštíviť úrad práce
 21. vypovedna lehota
 22. exekucia na byte
 23. Zastupovanie počas MD a RP
 24. Práca na 1/2 úväzok a strava
 25. Práca popri rodičovskej dovolenke
 26. noční strážnici
 27. koniec rodicovskej dovolenky-socialna poistovna
 28. Dohoda-materska(rodicovsky prispevok) v roku 2011
 29. mzdové znevýhodnenie žien po nástupe z materskej dovolenky
 30. Zamestnanie počas rod. dov.?
 31. Vyplatenie odmeny
 32. Neodpracovaný počet hodín z DOVP
 33. neplatena RD do 6rokov veku dietata
 34. Nezamestnany a odvody do Soc.poistovne+pocet odpracovanych rokov
 35. Odmena
 36. predčasné čerp.novej dovolenky
 37. Mám nárok na PN ak som sa zranila pri nehode, ktorú som spôsobila ja?
 38. PN - regres. Dostanem nemocenské?
 39. Zrážky zo mzdy na základe Dohody o ZzoM s Home Creditom
 40. SOFTIP
 41. Ukoncenie pracovneho pomeru
 42. Narok na odstupne
 43. Výpoveď
 44. odstupné
 45. Hrubé porušenie pracovnej disciplíny ?
 46. rodičovská dovolenka a mesacné výkazy ZP , SP
 47. Skončenie PP a nástup na PN
 48. PP na dobu určitú
 49. Nárok na dovolenku
 50. Pocet dni na osetrenie u lekara pri zamestnani na dobu urcitu
 51. Nástup do práce v deň sviatku
 52. Má žena na RD nárok na OČR ?
 53. obedňajšia prestávka mimo pracoviska
 54. Výpoveď
 55. dôchodok a odvody
 56. zrážky exekučné
 57. Doručenie odpovede na výpoveď
 58. PN-ka zamestnaného dôchodcu
 59. Prehlad
 60. Opatrovateľka
 61. Maximálna materská 2012
 62. Zmluva na dobu určitú
 63. Platové zaradenie pedagogického zamestnanca.
 64. Zodpovedný zástupca - ako sa chrániť
 65. Zdravotné poistenie - neodhlásenie
 66. podpora poradte prosiiiim:)
 67. Dohoda konto pracovného času
 68. Začínajúci živnostník, doteraz na HPP, a odvody?
 69. Zamestnávanie starobných dôchodcov podľa ZP platného od septembra 2011
 70. Výkaz preddavkov zamestnávateľa soc. poist 2011
 71. Krátenie dovolenky
 72. Rozhodujúce obdobie na určenie denného VZ pre nemoc
 73. Doktor ma ženie na PN !
 74. Zbor väzenskej a justičnej stráže - otázka
 75. Skončenie pracovného pomeru dohodou
 76. prihlasenie Ceskej firmy
 77. Prepočet úväzku.
 78. Nárok na dovolenku
 79. cest. náhrady
 80. Domáca práca a prekážky v práci
 81. Exekúcia
 82. Ako to vyzera zo zakonom o DNP?
 83. Odvody a zdanenie honrarov
 84. Slovák v ČR a odvody na Slovensko
 85. rodičovský príspevok a nezdaniteľná čiastka
 86. Vyplácanie príspevku soc.fondu dôchodcom členom poľ.sružstva.
 87. príkazná zmluva bez prihlášky
 88. Oplatí sa mi zvyšovat dobrovoľné nemocenské poistenie?
 89. Personálny leasing
 90. ZH KREDIT - predžalobná upomienka
 91. Marodka a zas marodka
 92. Okamžité skončenie PP a PN
 93. Prijem FO z prenajmu automobilu PO
 94. Zmluva o dielo so študentom - odvody a dane
 95. tehotenstvo a zmluva do 1.12.2011
 96. Skončenie pracovného pomeru počas RD
 97. Zvýšenie mzdy kvoli materskej- rozdiel odvodov
 98. koniec rodicovskej-co robit?
 99. výpoveď daná zamestnancom
 100. Rámcová zmluva o dielo so SZČO
 101. Nadčasy
 102. druhý HPP pri rodičovskej dovolenke.
 103. Odvolanie z funkcie
 104. vrátenie peňazí zo zdravotnej poisťovne pri úľave z dôvodu že som zťp
 105. Obedné prestávky
 106. TPP,Dohoda, živnosť
 107. PN a koniec PP v skúšobnej dobe
 108. platy starostov....
 109. Dovolenka po skončení PN
 110. Poberanie dávky v nezamestnanosti
 111. Chcem sa zamestnať, živnosť si ponechať.
 112. pracovný čas predavača
 113. Materská 2012
 114. PN po materskej
 115. Prenájom zamestnancov
 116. Čo všetko treba vybaviť po ukončení VŠ
 117. Výpočet mzdy zamestnanca na HPP s kratším prac. časom
 118. zamestnanie študenta
 119. Náhradné voľno a riadna dovolenka
 120. účtovanie mzdy cez banku s EK
 121. vypoved zamestnanca po 1.9.11
 122. Platenie odvodov
 123. Vzor výzvy na úhradu nevyplatenej mzdy
 124. DOVOLENKA
 125. Príplatok k prídavku na dieťa
 126. Výpoveď počas PN
 127. vypocet podpory v nezamestnanosti
 128. Dovolenka nad rámec ZP
 129. náhradné plnenie
 130. dobrovolne nemocenske poistenie (DNP)
 131. vedenie mzdovej agendy - šanon
 132. Minimálna mzda od 1.1.2012
 133. Priemerný zárobok-dohodár
 134. Pracovná zmluva a dohoda počas RD
 135. Minimálna mzda 2012 -vyšlo v zbierke zákonov č. 343/2011 Z.z.
 136. Neplatená PN
 137. Úplné znenie Zákonníka práce č.341/2011 zverejnené v Zbierke zákonov 20.10.2011
 138. Mimosúdne vyrovnanie - na akej sume sa dohodnúť?
 139. PN a prechod na invallidný dôchodok
 140. OČR
 141. Dočasné preradenie
 142. správnosť výpočtu mzdy
 143. Dohodár - správny dátum nahlásenia na SP?
 144. Výpoveď daná zamestnancom a počet mesiacov poberania dávky v nezamestnanosti
 145. absolventská prax a DVP
 146. Pracovný odev
 147. Nevyplatená mzda po odchode na dohodu!
 148. výpoveď zamestnancovi
 149. Je možné zmeniť spätne spôsob výpočtu mzdy?
 150. nesuhlas s dohodou o skonceni PP
 151. Učiteľka v MŠ - nárok na dovolenku
 152. Zákon o zdravotnom poistení
 153. dobrovoľné nemocenské poistenie pri plánovaní bábätka
 154. Praca na polovicny uvazok
 155. Vedenie mzdovej agendy
 156. vykazovanie počet dní na výkazoch pre socp a zdravotnú poisťovňu
 157. Invalidná dôchodkyna a živnostníčka zároveň
 158. výsluhový dôchodok zmenený na invalidný
 159. danovy bonus na dieta
 160. Výpočet dávky v nezamestnanosti
 161. nárok na podporu 2011
 162. Zistovanie zdravotneho stavu zamestnanca
 163. Nahrada mzdy pri okamžitom skončení
 164. Vypoved pred odchodom na predcasny dochodok
 165. Skusobna doba a jej ukoncenie
 166. Určenie VZ pre OCR + možné dobrovolne pripoistenie
 167. 3. Pilier a odvody
 168. učiteľ a stravné lístky
 169. prechod zamestnanca z dohody na tpp
 170. ZP - rodičoská dovolenka
 171. zamestnanie starobného dôchodcu na pracovnú zmluvu
 172. nárok na dovolenku pri rodičovskej
 173. denný vymeriavací základ
 174. Výpoveď v dobe určitej v pn
 175. zamestnanie cudzinca - povinnosti
 176. Cestovné náhrady - interná smernica
 177. Započítavanie pedagogickej praxe za MD nepedagogickému zamestnancovi.
 178. Odchod y prace na vlastnu past
 179. Materská dovolenka a výpočet nároku na riadnu dovolenku
 180. Nárok na vyššiu materskú 2012
 181. Materská 2012
 182. materská dovolenia a predtým PN
 183. Zapocet rokov
 184. nariadený nadčas vo sviatok
 185. Zaměstnávání cizinců a důchodců
 186. súbeh pracovného pomeru a SZČO - odvody
 187. priemerný počet pracovných hodín v roku
 188. Nárok na ošetrenie u lekára
 189. neuhradená mzda- výpoveď
 190. prispevok podla § 50i a odchod do dochodku
 191. Nárok na dovolenku
 192. Nárok na dovolenku.
 193. Nevyplatenie diéty zo zahraničnej cesty
 194. mzda za vedenie motorového vozidla
 195. Praca vo sviatok vz. chybajuce hodiny.
 196. Štvrťročný prehľad preddavkov na daň
 197. Pracovna zmluva na dobu urcitu - zrazky zo mzdy
 198. PN
 199. Príkazná zmluva
 200. Materska
 201. Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania v organizáciách
 202. ročné zúčtovanie dane a podpis
 203. Zápočtový list - počet dní
 204. Divna vypoved
 205. Práca na dohodu prac.zmluvu.
 206. Personálny koordinátor
 207. Započítavanie praxe pedagogických zamestnancov.
 208. odchod do dochodku - vypocet koeficientu
 209. Znovuprihlásenie do SP - SZČO
 210. Prosím poradiť
 211. správne zaradenie do platovej triedy
 212. Zamestnanie invalidného dôchodcu s priznanou invaliditou nad 70 %
 213. Pracovná cesta Dánsko
 214. Od kedy platiť zvíšené nemocenské?
 215. priemerný zárobok poda § 134-135 ZP
 216. Žiadosť na zrušenie registrácie z NBS?
 217. Materská (rodičovská) dovolenka a živnosť
 218. Práca počas SO, NE
 219. Hmotna zodpovednost
 220. Exekučný príkaz-zražka zo mzdy
 221. Podpora v nezamestnanosti vs. Dobrovolne nemocenske poistenie
 222. Trvalý PP na kratší pracovný čas
 223. POtvrdenia od lekára
 224. Suma životného minima .
 225. absencia zamestnanca
 226. Prednášky ministra J. Mihála k novele ZP
 227. Dohoda o vykonaní práce a hmotná zodpovednosť
 228. dan
 229. stravovanie zamestnancov v reštaurácii
 230. dochodca
 231. nerovnomerný prac. čas - mzda vo sviatok
 232. pracovná zdravotná služba
 233. prerusenie dovolenky
 234. Priplatky za pracu v rizikovom prostredi
 235. chyba v zadani MD
 236. vypočet exekucie zo mzdy
 237. mzda nižšia ako minimálna
 238. preplatenie dovolenky
 239. Výpočet priemernej mzdy na náhradu za dovolenku
 240. Tehotenstvo a zamestnanie
 241. Vyplatenie zisku
 242. Po dohode o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti ?
 243. aké odvody sa platia z odstupného?
 244. nezamestnany a (ne)ohlasenie na urade prace a dalsich... co z toho plynie?
 245. Počet odpracovaných dní v mesiaci,denná vs.štvorsmenka.
 246. Sociálna poisťovňa - EZU
 247. Dovolenka
 248. Slávny diplomat
 249. SZČ popri štúdiu v zahraničí
 250. muze obcan CR pracovat na slovensku na dohodu ?