PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zrušenie pracovnej zmluvy
 2. Koniec rodicovskej dovolenky a vypoved zo strany zamestnanca
 3. Nárok na stravný lístok
 4. Mam narok na prispevok?
 5. Mam narok na prispevok?
 6. Mzdy
 7. Nástup do práce a poberanie rodicovskeho prispevku
 8. Vyslanie zamestnancov do zahranicia
 9. ročné zúčtovanie a doklady
 10. export údajov z POHODY
 11. Dobrovoľné positenie v nezamestnanosti a daňové priznanie
 12. KONTROLA
 13. Dátum odovzdania prehľadu 1/2012?
 14. Max.základ zo zisku
 15. Mesačný prehľad a nulový príjem
 16. Výška mzdy pre VŠ a nárok na dovolenku
 17. Zamestnanecká prémia
 18. Nevycerpanie dovolenky z dovodu dlhodobej PN a prenos do r.2012
 19. zamestnanecká prémia a práca v zahraničí
 20. Ukončenie PP dohodou a PN
 21. Dohoda alebo brigáda počas materskej dovolenky
 22. Zmena software a ročný výkaz na DU
 23. ročné zúčtovanie dane a platenie dobrovoľného nemocenského poistenia
 24. stravné lístky/cestovné náhrady
 25. krátenie dodatkovej dovolenky
 26. mesačný prehlad o zrazených preddavkoch
 27. Dohoda o pracovnej činnosti - druh práce
 28. znema zdrav.poisťovne kto a kde to ohlasuje pri nezamestnaných ?
 29. náhrada mzdy počas pn
 30. Zmluva s vlastníkmi PS o poskytnutí služieb.
 31. Zamestnanie pracovníka evidovaného na UP
 32. Ročné zúčtovanie
 33. práca na dohodu a odvody
 34. Mám nárok v dávku v nezamestnanosti???
 35. Cudzinec na dohodu
 36. predcasny starobny dochodca a nezdanitelna ciastka
 37. Daňové priznanie - A - mladistvý zamestnanec
 38. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 cez MRP
 39. nedoplatok VšZP
 40. Zápočtový list a PN
 41. ročné zúčtovanie pri dlhodobej PN
 42. Ročné zúčtovanie dane-invalidný dôchodca
 43. výpočet PN
 44. zrušenie prac pomeru v súšobnej dobe ešte dnes
 45. Odvody
 46. Vyplatenie náhrady počas PN
 47. účtovné podklady
 48. Ročné zúčtovanie ZP - aké doklady a termín?
 49. Nezdanitelna cast zakladu dane - spaniel
 50. formulár E 115
 51. Chcem dať výpoveď a čerpať dovolenku, ovplyvní to aj dovolenku v ďalšej práci?
 52. OČR počas RD
 53. výkaz preddavkov ZP rok 2011
 54. Za čerpanie 1 dňa dovolenky mi zamestnávateľ stiahne 1,5 dňa z celkovej dovolenky !!!
 55. Zamestnanie dôchodcu na 3 hodiny mesačne?!?
 56. Odvod za nezamestnanie ZŤP
 57. mzdovy uctovnik porusuje mlcanlivost?
 58. Szčo vs. dobrovolný platca do soc. poistovne.
 59. Darovana sodexo poukazka zamestnancovi
 60. Odvody do ZP za dohodárov
 61. Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
 62. Odpočítateľná položka
 63. súbežný pracovný pomer a PN
 64. čiastočný invalidný dôchodok
 65. Diety
 66. Začínajúci pedagogický zamestnanec v materskej škole
 67. Výkaz preddavkov - ročný
 68. priplatky
 69. odvody pri 60% mzde
 70. zamestnanecká prémia za rok 2011
 71. Skončenie pracovného pomeru po skúšobnej doby
 72. Náhrada príjmu pri dočasnej PN.
 73. Skončenie pracovného pomeru uplynutím výpovednej doby
 74. kalendár podnikateľa
 75. Musím robiť mesačné prehľady?
 76. vyplnenie nového tlačiva Prehľadu za 01/2012
 77. ako dlho platí sociálna poisťovňa PN-ku?
 78. Dohoda o ukončení PP a zostatok dovolenky
 79. Odpočítateľná položka na dohodu pre plne invalidného dôchodcu.
 80. Ukončenie štúdia
 81. Zníženie NČZD na daňovníka
 82. Darovanie krvi
 83. Dôchodca a RZD
 84. Praca v administrative
 85. Nárok na nezdaniteľnú čiastku
 86. Upozornenie na porušenie prac discipliny
 87. Súbeh PN a dohody
 88. Odvody, dane a príspevok z UP
 89. Plynutie mesačnej výpovedej doby- pokračovanie PN
 90. RZ ZP za rok 2011
 91. Rozviazanie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
 92. Hladame novy dochadzkovy system
 93. Spätné zvýšenie mzdy
 94. nepodpísaná výpoveď
 95. Nárok na dovolenku po materskej a rodičovskej
 96. výpočet dovolenky
 97. mzdy na konci úč.obdobia
 98. Zamestnanec z Madarska
 99. výpoveď v skúšobnej dobe počas PN
 100. Ochranná doba a okamžité skončenie prac.pomeru
 101. Dohoda o pracovnej činnosti - potvrdenie o príjme
 102. práca v zahraničí prostredníctvom sprostredkovateľskej agentúry
 103. Aký účtovnícky softér?
 104. podpora v nezamestnanosti
 105. dovolenka
 106. Dotácia z ÚPSVARU na vytvorenie pracovného miesta
 107. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2011
 108. Materská dovolenka
 109. Ročné zúčtovanie zdravotnej poisťovne
 110. MD a dovolenka+pnka
 111. povinne socialne poistená SZČO, je možné aj dobrovolne sa pripoistiť?
 112. Podnikanie v strate a NČZD
 113. Príplatok za zmennosť
 114. Ukončenie PP a nástup na predlženú RD
 115. Práceneschopnosť - celý rok.
 116. Trieda pedagogického zamestnanca.
 117. Prerušenie štúdia na SŠ a daňový bonus
 118. odvody ztp do spc.poist
 119. Omega - zlozky mzdy Z10
 120. dovolenka
 121. Nariadená práca nadčas
 122. prepadnutá dovolenka
 123. Prihláška
 124. Zamestnanec zamestnaný na hlavný pracovný pomer a na dohodu
 125. dovolenka po rodičovskej
 126. Z čoho sa mi vypočíta materská dovolenka?
 127. Daň z príjmu zo závislej činnosti
 128. vypočítanie odvodov a mzdy
 129. zníženie mzdy
 130. Daňový bonus a rodičovská dovolenka
 131. mam narok na prispevok na starostlivost o dieta popri praci na dohodu?
 132. znizenie mzdy a socialna poistovna
 133. spolocnici v sro - cerpanie pozicky namiesto mzdy (zjednodusene)
 134. Minimálna mzda
 135. Dľžka dovolenky.
 136. koniec pracovneho pomeru a materska dovolenka
 137. Ako a z coho sa mi pocita materská?
 138. PN počas výpovednej doby
 139. Nadčas a THP
 140. Zamestnanie dôchodcu na predčasnom dôchodku
 141. nárok na platový postup
 142. Manžel zamestnaný v ČR - rodičovský príspevok z ČR?
 143. PN a nemocenské poistenie
 144. výpoved a čo dalej
 145. mzda zamestnanca - zlodeja
 146. OČR alebo PN?
 147. Nastavenie miezd a odvodov v roku 2012 v Money S3
 148. Výpočet dovolenkové priemeru
 149. Výpoveď zo strany zamestnávateľa.
 150. Nárok na dovolenku, počas materskej a rodičovskej dovolenky
 151. Oprava nesprávne vypočítaného preddavku na daň zo ZČ zamestnanca
 152. Povolenie alebo potrvrdenie
 153. navrat do parce po materskej - na to iste miesto?
 154. výpočet hrubej mzdy dohodara z čistej mzdy
 155. DNP - odpočítanie zo základu dane
 156. dohoda + odstupné
 157. kredity, 1. atestacia
 158. prenájom auta - príjem manželky
 159. ukončenie PP počas MD
 160. Dávka v nezamestnanosti po práci na dobu určitú
 161. rozpustenie rezervy - nevyčerpaná dovolenka
 162. príspevky na zamestnanca
 163. cestovná náhrada
 164. Odkedy platiť odvody do soc. poisťovne 2012-SZČO
 165. odpočitateľná položka 2012
 166. vypocet vymeriavaceho zakladu - ukoncenie MD a vypoved - prosim poradte....
 167. Žiadosť o kreditový príplatok, ako postupovať?
 168. Odpočitateľná položka na manžela - plného invalida u SZČO
 169. dovolenka - hodiny
 170. odvody do ZP
 171. Zmeny v Zákonníku práce s účinnosťou od 1.1.2012.
 172. Ako zamestnat lodnikov na SR?
 173. Poistenec šátu (matka na rodičovskej) a popri tom práca na dohodu
 174. Prečerpaná dovolenka
 175. Hrube porusenie pracovnej discipliny
 176. Materska - DNP a ukonceny PP
 177. odvody
 178. Dobrovoľné nemocenské poistenie po 1.2.2012
 179. základná mzda
 180. Dochodca a RZD 2012
 181. Dávky štátnej sociálnej podpory platné od 01. 01. 2012
 182. Zrusenie dopravy do prace
 183. Nezdaniteľná časť ZD - zamestnávateľ neuplatnil
 184. Odhlasenie z UPSVaR
 185. dohoda o brigádnickej práci študenta
 186. Dohoda o brigadnickej praci studenta - spor hruba/cista mzda
 187. Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca
 188. Ročné zúčtovanie dane a žena na rodičovskej dovolenke
 189. Ako je to vlastne s MATERSKOU???
 190. MD - RD
 191. Výmera dovolenky - 25 dní
 192. RZD 2011
 193. Aké potvrdenia potrebujem?
 194. Ako sa počíta dovolenkové?
 195. Ako sa počíta dovolenkové?
 196. SPOLOČNÍK-ZAMESTNANEC-SZČO-je to jedna osoba
 197. Stravné
 198. ukončenie PP - smrť ZC
 199. Vrátenie nezákonne preplatenej dovolenky
 200. Úrad práce a prednáška.
 201. dohodar a vratenie dane z prijmov
 202. Oznamovacie povinnosti firmy a SZČO
 203. pridelenie kreditov
 204. PN po roku s pretrvávajúcou chorobou
 205. vypoved doba urcita
 206. DDS v olympe
 207. štátny zamestnanec a práca v OVB
 208. Zamesnanec a ČID
 209. rodičovská dovolenka a nástup na MD
 210. Odvody
 211. Fond pracovnej doby v nepretržitej prevádzke
 212. mzda cudzinca
 213. Daňový bonus
 214. umowa zlecenia - dohoda o VP?
 215. Prednostná exekúcia
 216. Vyplatené odstupné z garančného fondu
 217. Osoba ŤZP, odvody a nahlásenie zmeny do ZP
 218. zvýšenie min.mzdy a dodatok
 219. vlastný príjem manželky
 220. danovy bonus a vratenie dane
 221. Dávka v nezamestnanosti a prechod na rodičovský príspevok
 222. odpočinok medzi zmenami
 223. podiel na zisku zamestnancom
 224. Výpočet zrážky zo mzdy pre 2012
 225. Pôžička zo sociálneho fondu
 226. vypoved zamestnanca počas pn
 227. vypoved zamestnanca počas pn
 228. Stravné lístky - obmedzenie použitia
 229. RZD po skončení pracovného pomeru
 230. Stravné lístky za plnú cenu
 231. Predčasný starobný dôchodok
 232. Kúpeľná liečba zamestnaného invalidného dôchodcu.
 233. Vypocet PN - vymeriavaceho zakladu pri dvoch zamestnavateloch
 234. Výplata na inom účte
 235. Ročné zučtovanie 2011 a dobrovoľné nemoc. poistenie
 236. nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku
 237. Práca u exekútora - administratíva
 238. Dohoda o pracovnej činnosti - odvody, daň a iné náležitosti
 239. Presné určenie odmeny v dohode o vykonaní práce
 240. Pracovný pomer u nás aj v Nemecku
 241. Patrí zamestnancovi dovolenka pri skončení Pracovného pomeru dohodou
 242. výpočet rezervy na nevyčerpanú dovoleku
 243. Prispevky z UP a zamestnanecka premia-nie je narok
 244. Časť odchodného vyplatená po ukončení PP-odvody, daň, nepravidelný príjem?
 245. pracovná zmluva na dobu určitú
 246. Daňový bonus, rozvod a exekúcia na výživné
 247. Tlačivo _ Potvrdenie o príjmoch FO zo závisl.činnosti...
 248. aký narok je pri narodení dietata
 249. Dodatok k pracovnej zmluve - pri zvýšení mzdy
 250. Pracovná zmluva na kratší pracovný čas