PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. posiela SP odvody do II.piliera v nespravnej vyske ?
 2. Prerušenie živnosti a odvody od roku 2013
 3. Rozna vyska materskej?
 4. Študent živnostník/konateľ s.r.o. bez odmeny a odvody do ZP
 5. Vypocet odstupneho
 6. Absolventská prax a dovolenka?!
 7. Použil som vlast.voz. na služ.cestu bez nároku na náhradu PHM a hrozí mi za to postih
 8. Ako sa odovolať voči rozhudnutiu Soc.poisťovne???
 9. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a následné nariadenie čerpania dovolenky
 10. DOVP- smrť zamestnanca
 11. Zákonník práce a pragraf 95
 12. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 13. Zamestnanec odmieta prevziať stravné lístky!!!!!
 14. výška odvodov z odmeny
 15. Rok 2013 a VZ z nemocenského poistenia.
 16. výpočet dovolenky po skončení rodičovskej dovolenky
 17. Neplatené voľno na dobu neurčitú
 18. odvody do SP za rok 2010
 19. Seminár k aktuálnym zmenám v odvodoch s Jozefom Mihálom
 20. vypoved zo zdravotnych dovodov
 21. Odvody z dohody od 1.1.2013
 22. Dohody mimo pracovného pomeru od 1.1.2013
 23. ELDP - kal. dní vylučiteľných dôb
 24. Odvody z prémií vyplácaných zo zisku za r.2011
 25. cestovne nahrady a soc.+zdrav.poistenie
 26. Ukončenie SZČO a nástup do štátnej správy
 27. DoVP a opatrovanie
 28. Ukoncenie PP s dovodu rusenia prevadzky. Su body vo vypovedi spravne?
 29. Kto za mňa platí odvody do zdravotnej poisťovne?
 30. Exekučné zrážky- doloženie dokladov
 31. Čerpanie dovolenky po rodičovskej.
 32. povinnoť podania daňového priznania r. 2012, mamina pracujúca na dohodu, mimo TPP?
 33. Vypoved zamestnancovi po udeleni absencie
 34. povinnosti pri ukončení zdrav,poistenia
 35. Novela Zákonníka práce č. 361/2012 účinná od 1.1.2013
 36. Vrátenie poistného pri spatnom priznani starobneho dochodku
 37. príspevok zo soc. fondu na vitamínové preparáty
 38. ochranja lehota po vypovedi cez agenturu
 39. Jedná sa o opätovne uzatvorený PP alebo nie?
 40. Vypocet OCR
 41. výpočet dovolenky po návrate z rodičovskej
 42. Opäť skúšobná doba ale PP dohodnutý na dobu neurčitú
 43. Výpočet nároku na D - reťazenie MD, RD
 44. Rozhodujúce obdobie
 45. Trvalý pracovný pomer plus doha o vykonaní práce od 1.1.2013
 46. Odvolanie na Ministerstvo financií
 47. sirotsky dochodok/TPP/externe studium na SS
 48. Pracovný poriadok
 49. materska - vymeriavaci zaklad
 50. Podpis novej pracovnej zmluvy počas materskej dovolenky
 51. brigádnici od agentúry v r. 2013
 52. koeficient minimálnej mzdy
 53. Priepustka k lekárovi - uznanie času
 54. Práca na DOVP u zamestnávateľa u ktorého som v pracovnom pomere
 55. Ukončenie rodičovskej dovolenky a návrat na RD
 56. Študent VŠ a Autorská zmluva
 57. Pracovný pomer od 01.01.2013
 58. Potvrdenie zo súdu
 59. PN po ukončení DNP
 60. Ukončenie dohody o vykonaní práce
 61. !!! URGENTNÉ - krádež - môžem okamžite ukončiť PP !!!
 62. odstupne a exekucny
 63. Ekonomky pomoc - Chránena dielňa
 64. Stravné lístky
 65. § 83 Zákonníka práce
 66. Zaradenie do plat.triedy
 67. Neoficiálna mzda
 68. pracovný pomer počas dlhodobej PN
 69. Nevpustenie na pracovisko zamestnavatelom.
 70. Hrubý zárobok - nárok na starobný dôchodok
 71. pri neplatnosti okamžitej výpovede je potrebné ju späť vziať písomne ?
 72. vypoved naj.zmluvy z dovodu
 73. termín, lehota, doba
 74. Pracovné zmluvy, dohody
 75. živnostník - výslohový dôchodca
 76. dodatky k pracovnej zmluve
 77. zmluva o dielo a odvody
 78. PZ - hodinová mzda bez určenia počtu hodín!!!
 79. Nový zákonník práce od 01.01.2013 jedná sa o ukončenie HPP z organizačných dôvodov
 80. SZČO a závislá činnosť zároveň
 81. Minimálna mzda pri prac. čase 25 h. / týždeň
 82. zdr.odvody z vyplateneho podielu na zisku
 83. priemerný mesačný príjem
 84. Sociálne poistenie a študenti od 01. 01. 2013
 85. doplatenie mzdy
 86. Materské z ochrannej lehoty
 87. Dobrovoľné nemocenské poistenie 2012, ochranná lehota, podpora v nezamestnanosti
 88. Výpovedná lehota v dobe určitej.
 89. Odvody - pracujem a mám aj živnosť
 90. vypoved najomnej zmluvy
 91. Brutalne odvody do socialnej poistovni po preruseni zivnosti, po jeden a pol roku.
 92. Kompetencie ministrstiev
 93. Daňový bonus na dieťa - administratíva
 94. SZčO namiesto povinných platil dobrovolne
 95. prípravné atestačné vzdelávanie
 96. AKo skončiť pracovný pomer
 97. evidencia dochádzky počas SC
 98. Dochodca a dohoda o vykonani prace
 99. Konatel odvody po novom
 100. Dohodári od 01.01.2013
 101. Dohod o vykonani prace + dodatky na ukoly
 102. Výpoveď pre porušenie prac. disc. - odstupné, výpovedná doba
 103. Poukazy z príspevku zo sociálneho fondu
 104. Podpora vytvárania pracovných miest
 105. Nerozdelený zisk v a.s.
 106. Dohoda o zrážkach zo mzdy pri DPČ
 107. Platový postup - I.atestácia
 108. Priznaný rodičovský príspevok po 3 roku veku dieťaťa
 109. Neplatene volno - odvody zo strany zamestnaca ?
 110. Nepovinne kreované oragny obce
 111. Autorska zmluva - kto co preco zaco naco
 112. maximálna výška príjmu pre neplatenie sociálnych odvodov
 113. Opätovné predĺženie PP po 01. 01. 2013
 114. Odstúpenie zamestnanca od pracovnej zmluvy
 115. Výpočet dovolenky
 116. Skrátenie prac. úväzku
 117. Vypoved zo strany zamestnavatela-ako na to podla zakona
 118. cestovne naklady SZCO
 119. ako riešiť problém krivého obvinenia zo strany nadriadeného
 120. Socialne odvody SZCO - student
 121. Môže vyčíslenie odpisov znížiť motivačnú zložku mzdy?
 122. reťazové pôrody a určenie dovolenky
 123. Odtupné a odvody
 124. príspevok na zamestnávanie občanov do 29 rokov
 125. OČR
 126. Odvody do ZP z vyplatených úrokov z pôžičky
 127. Dobrý deň...
 128. Skúšobná doba
 129. navrat na MD
 130. prepočítanie úväzku
 131. práca na živnosť v roku 2013
 132. PN Začínajúceho živnostníka
 133. Podpora v nezamestnanosti a dohoda o vykonaní práce
 134. PN a odpracovaný 1.deň
 135. Dohoda o pracovnej činnosti a odmena
 136. dobrovolne_pripoistenie_dochodku
 137. podpora zamestnavania mladych
 138. nadčasy
 139. Odchod do dochodku
 140. dávka v nezamestnanosti
 141. práca na dohodu
 142. Prerušenie živnosti a platenie ZP
 143. Zdravotne odvody student - SZCO
 144. Lehota na vydanie zápočtového listu
 145. platenie odvodov ZP počas DNP živnostníka
 146. Dohodár vs. zamestnanec vs. živnostník
 147. Dobrovoľné priplácanie som v 8 mesačnej lehote mám nárok na vyššiu marodku a meterskú
 148. Práca v zahraničí
 149. Zivnost pozastavena 12/2008 a obnovenie v 1/2013 - odvody do SP
 150. Tvorba RF
 151. MD a nástup do pracovného pomeru
 152. Nárok na RP po nástupe do zamestnania po MD ?
 153. zamestnanie v zahraničí
 154. Odstupné od 1.1.2013
 155. Výpočet predpokladaného príjmu na materskú / firma v konkurze
 156. odstupné a odchodné
 157. podpora v nezamestnosti...kolko?
 158. začínajúca pamistka v základnej škole
 159. zníženie platu
 160. Mám nárok na dovolenku po skončení RD?
 161. OČR, manželka na "materskej" a ZC
 162. mzda v pracovnej zmluve
 163. Prepočet dovolenky...
 164. PN versus vypoved - potrebujem poradit
 165. Započítavajú sa hodiny strávené na školení do fondu pracovného času
 166. Úprava (skrátenie) pracovného času (§ 164) počas tehotenstva
 167. Zdravotne poistenie platene v SR aj v Rakusku?
 168. Nárok na alikvotnú časť dovolenky
 169. vyucovanie hodin nepretrzitej prevadzky
 170. Prechodka PN z mesiaca na mesiac
 171. Rodné číslo uvedene v hromadnom emaili
 172. Vyplatenie likvidačného zostatku a zdravotné poistenie
 173. Dohoda o vykonani prace
 174. rodič. príspevok a podpora v nezamestnanosti
 175. Zaevidovaná na úrade práce a tehotná.
 176. Podpora v nezamestnanosti a praca na dohodu
 177. PN a narok na dovolenku
 178. exekucia
 179. Navrat do prace po dlhodobej PN
 180. DOVP - cestovné náhrady
 181. manažer pre 2 krajiny zmluva
 182. Výpoveď počas rodičovskej dovolenky - firma v konkurze
 183. MD a prechod na zivnost
 184. EZU - absencia
 185. Nárok na materskú dovolenku 2013
 186. Výpočet náhrady príjmu
 187. ako zistiť či je auto už prihlásené v evidencii a má už ŠPZ
 188. dovolenka v sobotu a nedelu
 189. Súbeh príjmov u 2 rôznych zamestnávateľov a odvody
 190. náhrada mzdy pri vlastnej svadbe
 191. Výpoveď zo zamestnania a PN
 192. MATERSKÁ 2013
 193. vyriešte pre mňa najvýhodnejšie - výpoveď
 194. nejasná náplň práce
 195. Absolvent a doba určitá.
 196. Výpoveď v r. 2012 alebo 2013?
 197. Najprv zamestnanec a potom živnostník počas PNky
 198. cudzinec a dohody od 01 01 2013
 199. Práca na dohodu,evidencia na UP od 1.1.2013
 200. urad prace, hned PN, "dlzka pobytu" na urade prace
 201. Reťazový pôrod a nástup na materskú dov. z PN-ky
 202. DOVP- strava
 203. Poslal som späť celú poštovú zásielku a ich reakcia bola, že som si niečo nechal, ako
 204. Výpoveď zo strany zamestnávateľa - vyplatenie odstupného
 205. Preplatenie dovolenky z roku 2011
 206. Sociálna výpomoc pri úmrtí zamestnanca
 207. Osobný príplatok - postup pri priznaní, či inej jeho úprave
 208. vypoved po skonceni RD - dohodou s vyp.dobou - zo strany zamestnanca - podpora
 209. Nárok na odstupne.
 210. Čo bude rozhodujúcim obdobím pre výpočet DVZ?
 211. Zmena pracovnej zmluvy z doby neurčitej na dobu určitú
 212. ako dat vypoved
 213. Prihlasenie zamestnanca na pracovny pomer
 214. pracovny uvazok
 215. Práca na dohodu a služobná cesta
 216. dohoda a minimálna mzda
 217. Flexikonto
 218. Neprevzatie predžalobnej výzvy zamestnávateľom
 219. Platenie odvodov za pracovníka na dohodu od 1.1.2013.
 220. Dohoda o ukončení pracovného pomeru po skončení rodičovskej dovolenky, odstupné
 221. Zamyslenie sa - zamestnávanie na dohody po 1.1.2013
 222. Je interný predpis nadradený nad Zákonník práce??
 223. Trvalý pracovný pomer + živnosť - aké odvody a dane?
 224. Stiahnutie výpovede (pred začiatkom plynutia výpovednej doby)
 225. doba určitá
 226. PN v čase plynutia podpory v nezamestnanosti po uplynutí ochrannej doby
 227. výpočet prekážky na vlastné vyšetrenie
 228. Pracovný úraz zamestnanca
 229. Kam so životopismi po výbere nového zamestnanca
 230. dohody po novom a PN-ka
 231. Zdravotne odvody z dividend / podielov na zisku - moznosti optimalizacie
 232. Konatel na skrateny pracovny uvazok
 233. Zamestnavatel nam skratil pracovny tyz. na 4 pracovne dni- co to ovplyvnuje?
 234. Kontrolor z Inspektoratu prace: "Ja som tu akoze ani nebol"
 235. autorská odmena zo zahraničia
 236. Exekučný príkaz
 237. Vypoved zamestnavateľa z PP podľa §63 odst. 1 písm. a)
 238. podpora po materskej
 239. Podpora v nezam z dohody po 1.1.2013
 240. Brigadnicka dohoda od roku 2013
 241. Narok na davku v nezamestnanosti po opatovnom prihlaseni sa na urade prace
 242. Neskorší nástup na materskú
 243. MD a RP
 244. Dlhodobá pn a krátenie dovolenky
 245. Stratená PN-ka
 246. Živnost na Slovensku, TPP v zahraničí
 247. Nová zmluva či dodatok k zmluve
 248. Dohodár od roku 2013
 249. Návšteva u lekára
 250. Ako postupovať, ak zamestnanec odmieta podpísať náplň práce?