PORADA.sk

Zobraziť plne funkčnú verziu príspevku : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Ako môžem "fakturovať" za služby, keď nie som živnostník?
 2. RZZP za rok 2010 - SZČO, zamestnanec a DOPČ s preddavkovou daňou
 3. Zápisnica obecného zastupiteľstva
 4. Kamerový systém
 5. Poistné na ZP za rok 2010
 6. Hlásenie o vyučt. dane rok 2010
 7. Daňový bonus-pracujúca študentka
 8. Platobný príkaz a úroková sadzba.
 9. Praca z domu, prijem zo zahranicia
 10. Odvody za zamestnanca
 11. SOFTIP
 12. DANE O ODVODY Z PRENAJMU
 13. Pracovné voľno s náhradou mzdy
 14. Cena za potvrdenie priepustky u lekára
 15. Univerzálny alografný závet
 16. príjem na rodičovskej dovolenke
 17. preplatená dovolenka
 18. Odvody zamestnanec a SZCO
 19. Potvrdenie o príjmoch FO - akú výšku NZ uviesť?
 20. Nedoplatok na RZZP - ako sa to prejaví na daniach?
 21. Ako správne počítať mzdu za prácu nadčas?
 22. Navrat do prace z rodicovskej dovolenky
 23. dohoda o pracovnej činnosti
 24. Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2010
 25. dôchodca a odvody od 1.3.2011 a nezd.časť
 26. Ročné hlásenie aj za odpracovaný 1 deň?
 27. príklad - nepravidelný príjem
 28. Z materskej d. na podporu a potom spät na rodicovsku d.
 29. Hlásenie o vyúčtovaní dane z pr.
 30. Nepreplácanie priepustiek
 31. Dávka v nezamestnanosti a zárobková činnosť
 32. Paragraf 141 - otázka
 33. Zdravotné poistenie , existuje v nom niečo také ako doba premlčania ?
 34. Porovnanie fyzického stavu zamestnancov
 35. Student zivnostnik - odvody do socialnej poistovne - Kalkulacka
 36. rodičovský príspevok - materská dovolenka
 37. Zamestnanec zamestnaný v ČR, práca vykonávaná na SR - podpísanie vyhlásenia
 38. mesačná mzda a doplatok
 39. Daň z DoBPŠ
 40. Má nárok na stravné lístky SZČO pracujúca doma?
 41. Pohovor !!!!!!
 42. Doba určitá a PN
 43. prilezitostny prijem - ake vyplyvaju povinnosti pre platcu?
 44. občan Chorvátskej republiky
 45. RZ zdravotna poistovna
 46. vypoved s 2 mesacnou vypoved dobou zo str. zamestnanca
 47. Ročné zúčtovanie u pracujúceho študenta
 48. zrusenie pracovneho miesta
 49. Pravdepodobný zárobok
 50. Materské prerušenie poistenia
 51. Pracovný úraz Dohodára v deň uzatvorenia Dohody o vykonaní práce
 52. ročné zúčtovanie
 53. Môže zamestnanec zrušiť dovolenku a nahradiť ju paragrafom?
 54. výpočet PN
 55. SOFTIP
 56. nezdanitelna cast na manzelku
 57. Potvrdenie k príspevku na kompenzáciu soc.dôsledkov ŤZP
 58. Nezdanená odmena za vyplnenie dotazníka Median
 59. Čo robiť, keď som nenahlásila zmenu bydliska počas RD?
 60. Aká má byť pracovná zmluva počas zastupovanie MD? A aké mám práva a možnosti?
 61. materská a sociálny fond
 62. Ceny zo sociálneho fondu - dane a odvody
 63. Prehľad a dohodári
 64. Celodenné ošetrenie
 65. Dovolenkový priemer
 66. Poistenec štátu a odvody do soc. a zdrav. poistovne
 67. kratenie vycerpanej dovolenky
 68. RZZP a PN szčo
 69. Dovolenka, skusobna doba
 70. Nočný strážnik bez OS?
 71. výpočet mzdy-koeficientom...???
 72. hospodárka
 73. Pomoc s výpoveďou
 74. Prihlasovanie do SP
 75. mesacna min. mzda
 76. Nástup po rodičovskom príspevku
 77. PNka
 78. Hlásenie o vyúčtovaní dane - časť V.
 79. szčo od 03.12.2010 bez príjmov a RZZP 2010
 80. dotácia z UPSVAR a príjem pre výpočet odvodov do SP
 81. ročné zúčtovanie
 82. Ročné vyúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010
 83. Termín na prihlásenie dohodára
 84. mzda zarobená 2009 - vyplatená 2010
 85. poskytnutie služby živnostníkom do zahraničia
 86. dobrovolne nemocenske poistenie
 87. Škoda spôsobená zamestnávateťovi
 88. RZZP
 89. RZZP poštou
 90. Výpočet materskej dávky - ako je sa ráta, keď v som PN, ale stále si platím DNP??
 91. vznik dovodu na poskytntie nemocenskej davky
 92. podpora v nezamestnanosti pre absolventov skol(do 25 r)
 93. Nárok na zamestnaneckú prémiu
 94. podmienky nároku na vyplácanie materskej a jej výška
 95. Študent a dane+odvody
 96. Ukoncenie prac. pomeru, vyplata..
 97. Prihláška do sociálnej poisťovne pre SZČO
 98. ZP a splatkovy kalendar
 99. Vyplnenie tlačiva A
 100. Hlasenie
 101. RZZP - rodič.dovolenka,odstupne,urad prace,dohoda o vyk.práce
 102. vypoveď
 103. Ročné zúčtovanie dane
 104. dohoda o VP - tlaciva na DU
 105. daňový bonus
 106. Doktorand a platenie odvodov
 107. Dá sa právne ošetriť aby dohodári neprestupovali pod iné agenúry v tej istej firme?
 108. Výzva z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 109. Športovanie počas pracovnej doby
 110. Narok na podporu v nezamestnanosti
 111. Ako podať výpoveď...
 112. aký typ tlačiva RZZP
 113. Dopočítanie do minimálnej mzdy
 114. Dobrý deň,chcela by som sa spýtať na koľko dní mám nárok na dovolenku
 115. RZZP za rok 2010 a HM do 2000 eur
 116. Vypoved a odstupne od 01.04.2011
 117. Odvody SZCO popri studiu na VS
 118. Ročné zúčtovanie dane
 119. porusenie platovych podmienok uz v uzavretej pracovnej zmluve zo strany zamestnavatel
 120. Danove priznanie
 121. Maximálna materská
 122. výpočet odstupného keď som na MD
 123. výpočet odstupného keď som na MD
 124. RZZP a PN
 125. Kde podať danové priznanie SR, či ČR?
 126. Prídavok na dieťa a výživné pri prerušení štúdia, evidencia ÚPSVAR?
 127. Ako správne uvádzať akademické tituly?
 128. smrť zamestnanca
 129. skrátený úväzok
 130. Nariadeny nadcas aj po 22:00 hodine
 131. Prílohy k DP
 132. zamestnanec alebo konateľ štatutar
 133. Neoprávnene vyplatená mzda
 134. RZZP
 135. krátenie dovolenky z titulu PN
 136. Tovar po zaruke...platí to zamestnanec???
 137. Koniec pracovneho pomeru k 28.2.2011 zaciatok PN od 1.3.2011. Podpora v nezamest.?
 138. RZZP cudzinca
 139. vypoved pocas PN
 140. ročné zúčtovania
 141. oprava mzdy v softipe
 142. Kradez na pracovisku
 143. rocne zuctovanie zdravotneho poistenia
 144. Nástup na materskú a práca na dohodu 2011
 145. predlzenie RD do 6r.+ skolka+PP?
 146. materska
 147. Všeobecný vymeriavací základ
 148. DP typ A a vysoký základ dane
 149. socialny fond
 150. DVZ zamestnanca
 151. SZČO-dobrovoľné nemocenské poistenie
 152. RzDP - preplatok
 153. zodpovednosť zamestnanca za škodu
 154. Dobrovolne nemocenske poistenie
 155. daňový bonus u dôchodcu
 156. Sčítanie obyvateľstva
 157. Kaderníctvo - pracovná zmluva
 158. Moze mi niekto poradit, ci moze mat student viac dohod o BPŠ?
 159. Ukončenie prac. pomeru počas PN
 160. Dotácia úradu práce na zamestnanca
 161. odvod SZČO zaplatený v 1/2011 za 12/2010
 162. Dôchodca,ukonč.PP 11/2010 - odchodné v1/2011 - prihlášky, odvody???
 163. ročné zúčtovanie alebo DP
 164. SZČO - súhlas dotknutej osoby
 165. Prerušená živnosť - ročné zúčtovanie do zdravotnej poistovne
 166. szčo a odvody
 167. Nahrada za sviatok.
 168. Prihláška
 169. Stravné lístky
 170. DOCHÁDZKA
 171. Ročnú zúčtovanie zdr.poistenia.
 172. Daňové priznanie-príjem z ČR
 173. Nárok na čistiace prostriedky zamestnancov
 174. Ako platia zdravotné odvody SZČO študenti?
 175. doklad o výške príjmu - RZZP príloha
 176. vrátenie daň.bonusu
 177. materska dovolenka pri druhom dietati podla noveho zakona
 178. HLásenie o vyúčtovaní dane r.2010
 179. Personálna agenda
 180. Materská
 181. Daňové priznanie+prenájom a nárok na zam.prémiu
 182. Daňové priznanie a zamestnanecká prémie
 183. rozvedená živnostníčka a daňový bonus
 184. absolventská prax
 185. Žiadosť o ošetrovné
 186. Živnostník a dohoda
 187. Prijatie zamestnanca na dohodu o vykonaní práce
 188. Náhrada za dovolenku
 189. výpočet priemernej hodinovej mzdy
 190. Chránená dielňa
 191. nástup po rodičovskej dovolenke, ale odmietajú ma prijať
 192. Dohoda od 1.1.2011
 193. zamestananec v EU a SR súbežne
 194. Treba platit odvody do ZP, ak je osoba dlhodobo v zahranici?
 195. Skúška počas soboty
 196. Urad Prace, dohoda a zamestnanecka premia
 197. Ako sa počíta pomerná časť odpočítateľnej položky na manžela/-ku k RZD?
 198. Zdravotné odvody pri ZŤP ?
 199. Odstúpenie od dohody o vykonaní práce zo strany zamestnanca?
 200. Neaktívna prac.pohotovosť mimo pracoviska - odvody
 201. vyplatenie dotacie zamestnancovi
 202. Výpočet hrubej mzdy z čistej
 203. odvody do zdravotnej poistovne
 204. Kamerový systém
 205. Nezdaniteľná čiastka od 1.1.2011
 206. Co so socialnou poistovnou?
 207. Zamestnancká prémia a dohoda
 208. Nevyplatenie mzdy a odstupného
 209. daňové priznanie FO
 210. SOFTIP
 211. Nárok na dávku v nezamestnanosti pri otvorenej živnosti.
 212. Práca štátneho zamestnanca
 213. potrebujem poradit
 214. RZZP 2010
 215. Rodičovský príspevok a dohoda resp. HPP
 216. nárok na novú a čerpanie starej dovolenky
 217. Priznany predcasny starobny dochodok - ukony s tym suvisiace
 218. kedy zvysit nemocenske poistenie na vyssiu matersku?
 219. nedoplatok v dovere z r. 96 -97
 220. Zaevidovanie na UPSVR po okamzitom skonceni prac.pomeru ZAMESTNANCOM
 221. Pracovná zmluva pre kaderničku
 222. Zrušenie predajne
 223. PN v ochrannej lehote
 224. Hlásenie 2010
 225. SZČO ako zamestnanec v štátnej správe
 226. SZCO - odvody do SP
 227. Nárok na dovolenku
 228. RZZP – vyplatí sa dobrovoľne podať? matka na RD a MD, príjem - preplatenie dovolenky
 229. Peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP
 230. Dá sa PN zmeniť na dovolenku?
 231. PN
 232. Dobrovoľná PN-ka ???!!!
 233. Priemerny hodinovy zarobok - novy zamestnanec
 234. nárok na dovolenku
 235. platba odvodov do SP-zabudnutý špecif. symbol
 236. výpočet PN po zvýšení hrubej mzdy - musí/nemusí uplynuť 90 dni???
 237. neplatené voľno
 238. Nástup na materskú-ako nezamestnaná, a dohoda o práci
 239. Nevyplatená mzda
 240. ODCHODNE - ako vypocitat?
 241. Nárok na riadnu dovolenku
 242. Maximalna materska v roku 2011
 243. danove priznanie
 244. Prihlasovacie povinnosti v roku 2003
 245. Môžem poberať nezamestnaneckú podporu?
 246. Výpoveď zo strany zamestnanca-pracovná zmluva na zástup MD,RD
 247. star. dôchodca a nezd. časť na manžela
 248. Prekážka v práci - predvolanie na UPSVaR
 249. skrátený úväzok
 250. Vypocet vym. zakladu na matersku