PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Je nutná nová zmluva pri prechode pod nového zamestnávateľa?
 2. uoknčenie vyplacania daňového bonusu
 3. Polovičný úväzok
 4. pocet dni dovolenky pocas materskej dovolenky
 5. Zmena vysokej školy - nesledujem štandard. dĺžku štúdia_daňový bonus
 6. Prečerpaná dovolenka
 7. Potvrdenie o návšteve školy
 8. Zaradenie do PT v MŠ.
 9. materská vs rodičovská?
 10. pracovny pomer na kratsi pracovny cas u dvoch zamestnavateloch
 11. stravné od 1.9.2012
 12. RZZP - ako sa človek dostane k preplatku?
 13. Vypoved v case RD a odstupne
 14. Mám nárok na materskú dovolenku?
 15. Výnimka z podmienok v kolektívnej zmluve
 16. Podpora v nezamestnanosti
 17. potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa
 18. Odstupné,koniec RD
 19. celé zle - príkazná zmluva dôchodcu
 20. Okamžité skončenie PP
 21. Dohodár a PN
 22. Prerušenie štúdia a tehotenstvo
 23. Dobrý deň, chcem Vás požiadať o nasledovné:
 24. Odvody zamestnávateľa a práca na dohodu počas materskej
 25. Vyplatenie odmeny zamestnancovi, ktorý už v spoločnosti nepracuje
 26. Nastup na MD neskor
 27. Oprava mesačného prehľadu
 28. tlačivo pre 2 pilier -výstup
 29. Praca nadcas ktora presiaha do statneho sviatku
 30. Koniec MD
 31. Dohoda o brigádnickej práci študenta.
 32. starobný dôchodok
 33. dovolenka
 34. vypoved po neplatenom volne, odstupne a vypovedna lehota
 35. dochodca a zamestnanie
 36. výpočet dôchodku
 37. Odvody na dohodu a poistenie v EU
 38. Kontrola cesťáka
 39. Pracovna zmluva
 40. Opätovná materská-mám nárok
 41. cestovne nahrady v cudzej mene
 42. sviatok v deň kedy nepracuje zamestnanec
 43. Vyúčtovanie náhrad
 44. zastupovanie na MD a súčastne pracovný pomer na dobu určitú
 45. Zamestnanie rodinneho prislusnika
 46. Rodičovská dovolenka+polomŕtva firma+výpoveď
 47. Výpočet odchodného a odstupného
 48. Mesačný VZ ak by pracovala....
 49. Odvody pri odstupnom.
 50. Zamestanec-skončenie pn a uznanie invalidity 70%
 51. pocita sa mesacna odmena do priemerov
 52. SURNE - SZCO - odhlasenie z platenia odvodov
 53. Mám nárok?
 54. odvody do socialnej poistovne po ukonceni zivnosti
 55. Stravné od 20.8.2012
 56. Moze ma zamestnavatel nutit dodrzat vypovednu lehotu?
 57. Z plného úväzku na polovičný.
 58. Neplatene volno - akoby som zacinala v praci odznova?
 59. Narok na dovolenku po MD a skrateny uvazok
 60. Cestovné náhrady štatutárneho orgánu
 61. Vypoved zo strany zamestnanca.
 62. Krátenie dovolenky pri skončení PP.
 63. Aku mat strednu školu
 64. Exekucia a Navratka dane
 65. Krátenie dovolenky počas RD
 66. Stupeň náročnosti práce a výplatná páska
 67. predlzena rodicovska + zivnost ..zdravotne poistenie
 68. RZZP dôchodca
 69. ZAHRANIČNÝ ZAMESTNANEC - ODVODY
 70. Výsledok RZ ZP 2011.
 71. Ak z - nec nechce predĺžiť dobu určitú .......
 72. Sumy stravneho od 1.9.2012
 73. Ako vyplácať honoráre novinárom
 74. MD , výpoveď a podpora v nezamestanosti
 75. Nedoplatok RZZP za rok 2011 a MRP
 76. RZZP a prijem z predaja bytu
 77. Predvolanie na súd_prac.voľno s náhradou mzdy
 78. Vypoved po ukonceni prace neschopnosti
 79. úmrtie pracovníka v zahraničí
 80. Zrušené rozhodnutie SP a odchodné
 81. Polovičný pracovný pomer
 82. Práca nadčas a čerpanie náhradného voľna v inom mesiaci
 83. konatel firmy a odvody
 84. materska dovolenka
 85. ukončenie PN
 86. Vznik nároku na daňový bonus
 87. Potvrdenie že nič nedlhujem poistovniam a daňovákom.
 88. ODSTUPNE a výpočet odvodov
 89. zmena výplatného termínu
 90. Okamžité ukončenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia mzdy.
 91. Zamestnanie cudzieho štátneho príslušníka
 92. odvody do ZP z príjmu z predaja domu
 93. Ako je to s jednorázovou príkaznou zmluvou a odvodmi do SP??
 94. praca na dohodu a evidovanie na up.
 95. Náhrada za ušlý zisk pri ukončení TPP
 96. moze zamestnavatel manipulovat s vyskou nahrady mzdy za dovolenku?
 97. vypocet PN v Pohode
 98. pozastavenie živnosti a odvod do poisťovní
 99. Nástup do práce počas rodičovskej dovolenky a následné ukončenie prac.pomeru
 100. ako zamestnať nového učiteľa na úväzok budúceho riaditeľa
 101. krátenie dovolenky
 102. Pracujúci dôchodca
 103. Zamestnanie neplnoletej osoby na krúžkovú činnosť na ZŠ
 104. praca na dohodu-budem si platit odvody sama?ake mozem ocakavat ohodnotenie-mzdu?
 105. Výpoveď pre nadbytočnosť, dlhodobá PN a odstupné
 106. Preplatenie dovolenky po skončení pracovného pomeru
 107. Nárok na materské v ochrannej lehote
 108. Prepočet cestovných náhrad
 109. Dlhodobá PN a skončenie PP a preplatenie dovolenky
 110. neospravedlnena absencia v zapoctovom liste
 111. Súhlas o poukazovaní mzdy na osobný účet zamestnanca
 112. zamestnanec z SR - pobyt v nemocnici zahraničí
 113. Ako co najjednoduchsie jednorazovo vyplatit cloveka?
 114. Brigáda študenta nečakane neštudent
 115. Semináre s Jozefom Mihálom k novelám zákonov (odvody, daň z príjmov, Zákonník)
 116. osobne udaje -životopis
 117. Výpoveď § 63 odst. 1 písm.b
 118. zdravotné poistenie
 119. stravné lístky
 120. Skončenie PP v skúsšobnej dobe a PN
 121. Zamestnávatel S.R.O. v konkurze
 122. Návrat z RD a zložky mzdy
 123. Študent - daňový bonus, prídavky
 124. Po skončení školy evidovaná ako nezamestnaná na ÚP, presiahla 139,90 eur
 125. zrušenie pracovného miesta
 126. Odvody pre dohodarov
 127. Poskytnutie stravy
 128. nárok na odstupné
 129. Zdravotné poistenie študent
 130. Náhrada za školenie
 131. pracovná náplň
 132. Zastupovanie a odmena
 133. licitátor a prac pomer
 134. odvody pre dohodárov od 01.01.2013
 135. Môžu dohodárovi odčítať obedovú prestávku?
 136. vypocet materskej - prosim o kontrolu
 137. Zanechanie štúdia, práca, úrady, poisťovne
 138. Autorska zmluva
 139. Potvrdenie o zamestnani
 140. Zamlčanie poberania dôchodku zamestnávateľovi
 141. dovolenka
 142. prestriedanie na rodicovskej dovolenke
 143. Odvody do sociálnej poisťovne - študent
 144. Má zamestnávateľ právo organizovať školenie v piatok a sobotu?
 145. Porušenie pracovnej disciplíny
 146. zivnostnik zamestnavajuci dohodara
 147. Nastup na MD a nasledne ukoncenie PP na dobu urcitu - treba ist na UP?
 148. Pracovala som v BAZ-ke, ktorá už neexistuje, kde si mám vyhľadať odpracované roky?
 149. Nástup do práce počas rodičovskej dovolenky
 150. členovia združenia
 151. nárok na daňový bonus za 2 deti
 152. Poskytnutie informácie
 153. pracovná zmluva a minimálna mzda
 154. smernice
 155. Koniec predlzenej RD
 156. Daňové priznanie - A - Anglicko
 157. Degradovanie zamestnanca
 158. Kedy zamestnanať zahraničného zamestnanca
 159. Absencia
 160. práca nadčas a fond pracovného času
 161. jednodnove neplatene volno - dlhujem ako zamestnanec nikomu nieco?
 162. Zvýšenie pedagogickému zamestnancovi
 163. Likvidacia firmy a odstupne
 164. Právo vidieť svoju dochádzku?
 165. Dovolenka - krátenie dovolenky
 166. Daňový bonus a zverené dieťa do spoločnej pestúnskej starostlivosti
 167. Pracovná zmluva
 168. priznanie kreditov pre dohodára
 169. cestovné náhrady do výšky cestovného lístka
 170. Dovolenkový priemer
 171. Motorové vozidlo na pracovné účely - povinnosti zamestnanca
 172. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 173. Vypocet dovolenky pri PN - neviem si rady :(
 174. nepravoplatne skoncenie pracovneho pomeru
 175. Finančný príspevok z úradu práce podľa § 50a zákona č. 5/2004
 176. Výpočet odchodného pre učiteľa
 177. Koniec a začiatok pracovného pomeru
 178. Skončenie pracovného pomeru výpoveďou/ dohodou podľa §63 ods. 1
 179. Po RD dobrovolne poistena a nasledne nezamestnana
 180. Odvody zo sociálneho fondu
 181. uplatnená strata a odvody do sociálnej
 182. daňový bonus
 183. Príplatky za nadčas a prácu v sobotu a nedeľu
 184. Doba archivácie dohôd o vykonaní práce
 185. dohoda o pracovnej činnosti
 186. szčo - práca na dohodu - odvody
 187. Zdravotná starostlivosť o zamestnancov
 188. Neplatné skončenie pracovného pomeru
 189. Evidencia na úrade práce-návrat za zahraničia
 190. Dá sa opäť dohodnúť PP na dobu určitú?
 191. Odvody do SP ako SZČO a práca dohodu
 192. Je materská rozhodujúcim príjmom?
 193. Ako je s prácou na dohodu ak som vedený na UP ?
 194. povinnosti zamestnávateľa a práca na dohodu
 195. Rozviazanie PP a PN
 196. Pracovný úraz a odstupné
 197. Nedodžanie dvojmesačnej lehoty od poslednej výpovede danej z nadbytočnosti
 198. služobná cesta
 199. Dovolenka pedagogických zamestnancov
 200. Skúšobná doba - dodatok
 201. Dohodar z uracu prace
 202. Pracovný úraz - náklady na cestu domov poškodenej zamestnankyne
 203. nepravidelný príjem
 204. vratenie odvodov
 205. prehľad o príjmoch zo zavislej činnosti rok 2012
 206. priznanie starobného dôchodku pre výplatu odchodného
 207. Skončenie PP - v skúšobnej dobe
 208. dovolenka a PN
 209. odvody do socialky - slobodne povolanie (umelec) po 1.7.2012
 210. Pokračovanie v zamestnaní po skončení platnosti zmluvy na dobu určitú
 211. Ako prihlásiť nové FI do Sociálnej poisťovni?
 212. szčo a zamestnanci a odvody v ČR
 213. Da sa prejst z prispevku na starostlivost o dieta spat na rodicovsky prispevok?
 214. Voľno bez náhrady mzdy a odvody
 215. starobný dôchodca a práca na dohodu
 216. zodpovednosť za zverené prostriedky
 217. odvody SZCO od 1.7.2012
 218. Civilná ochrana
 219. Materska z PN vs.z UPSVR ?
 220. Je potrebné vyhotoviť dodatok pri zmene napr. bydliska?
 221. rodičovský príspevok
 222. Prekážky na strane zamestnávateľa počas výpovednej doby
 223. Narok na dovolenku cez pracovnu agenturu
 224. evidencia dochádzky
 225. Kolko dní pred nástupom na materskú dovolenku musím byť zamestnaná?
 226. Vypoved §72 ZP
 227. pracovny uraz lehota na zaslanie kopie zapisnice
 228. vyslanie dohodára do zahraničia
 229. Kam zaradiť zamestnanca.
 230. dovolenka medzi RD a druhou MD
 231. materska po skonceni PP
 232. Poplatok za prebiehajúce štúdium - ako zaúčtovať?
 233. Čerpanie sociálneho fondu
 234. Koľko exekúcii môžem zamestnancovi max. zrážať?
 235. Kolko dní pred nástupom na materskú musím byť zamestnaná?
 236. Nárok na materskú - súrne
 237. celozávodná dovolenka pri novoprijatom zamestnancovi
 238. 2 trvale pracovne pomery sucasne : 1 na SVK, druhy v zahranici.. je to mozne?
 239. Práca na dohodu.
 240. Čiastočný úväzok v štátnej správe - v súdnictve
 241. mám narok na odstupne? ak podám výpoveď ja- dohodou ?
 242. Platba zdravotneho poistenia na SK pri praci v CR
 243. zrušenie štátnozamestaneckého miesta
 244. Zápočet praxe u pedagogického zamestnanca
 245. Pozastavený predčasný dôchodok a nezdaniteľná časť od 1.1.2012
 246. Kedy ukoncit PN-ku???
 247. brigadnicka praca
 248. Spôsobilá na výkon práce iba za dodržania podmienky - práca v sede
 249. na kolko dni dovolenky mam narok po nastupe z RD?
 250. Pracovná cesta a posudzovanie práce nadčas u zamestnanca s pružným pr.časom