PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dobrý deň, riešim takúto dilemu: Klient má spätne priznaný starobný doôchodok k 15.4.2011. Až terza mu to priznali.
 2. Ako ukoncit vypoved
 3. Vypoved zo zamestnania
 4. Ake su rizika pre zamestnanca, ktory pracuje pocas neplateneho volna v inej spolocnosti?
 5. Ako požiadať o prepočítanie dôchodku?
 6. Potvrdenie zamestnávateľa na dávku v nezamestnanosti
 7. Môže zamestnávateľ nevyplatiť odmeny a osobné ohodnotenie?
 8. vyplatenie cestovného príkazu cez účet
 9. okamžité skončenie pracovného pomeru pre nevyplatenie mzdy
 10. výpočet produktivity práce pre oddelenie, ktoré nič nevyrába a nemá tržby
 11. keď meníme zamestnávateľa kvôli predaju firmy, preberá nový zamestnávateľ na seba aj povinnosti voči zamestnancom?
 12. Poberateľ výsluhového dôchodku pracujúci na dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom po dovŕšení dôchodkového veku platí aké druhy odvodov ?
 13. Dohodar - nepravidelny prijem
 14. Vrátenie odstupného
 15. zrážka zo mzdy výživné
 16. Má zamestnanec nárok na príplatok za prácu v sobotu ak mal aktívnu pohotovosť?
 17. ako sa rátajú hodiny nadčasu?
 18. Je možné dať zmluvu na dobu určitú na dobu 5 rokov? ako to upravuje zákon? v septembri 2011 zamestnávateľ so mnou uzatvoril zmluvu do roku 2015.
 19. Náhrada stravného pri zahraničnej pracovnej ceste
 20. Výkonnostná odmena
 21. Dovolenka a pracovný úraz
 22. Ako je to prosím so stavnými lístkami pre zamestnancov v chránenej dielni?
 23. Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012
 24. Stravné lístky po rozviazaní PP
 25. Pravidelný vs. nepravidelný príjem - registrácia
 26. Rusenie prevadzky a odstupne?
 27. Koľko zarobí dohodár cez agentúry?
 28. Mám nárok na odstupné?
 29. Pracovny pomer na dobu urcitu 3x.
 30. oznámenie o práce nadčas
 31. Výplata odchodného
 32. mzda pre občana SR, ktorý pracuje na SK pre českú firmu na TPP....
 33. Vzor odvolania - vyradenie z evidencie uradu prace
 34. Práca vo sviatok v týždni
 35. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti ak mám zároveň živnosť (ale pozastavenú) ???
 36. Prehľad o zrazených preddavkoch
 37. RZZP
 38. exekučné zrážky zo mzdy
 39. Problém s výkazy od zamestnávateľa na davku v nezamestnanosti.?
 40. student a 2 dohody
 41. zápočtový list
 42. z rodicovskeho na matersku-podnik v konkurze
 43. Reštrukturalizácia a nevyplatené mzdy zamestnancov
 44. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2012
 45. refakturácia miezd medzi materskou a dcerskou spoločnosťou
 46. Ošetrenie u lekára a výplata
 47. Zle zaúčtovaná mzda pre študentskú dohodu?
 48. Opakovane uzavretá pracovná zmluva - prihláška a odhláška do SP a ZP
 49. PN a výpoveď
 50. Mesačná vs. hodinová mzda
 51. budúci študent a SZČO
 52. Môže poslanec obecného zastupiteľstva pracovať v obci na dohodu pri voľbach.
 53. Poliaci vinou diery v zákone vyžierajú sk zdravotný systém
 54. Výpočet dovolenky pri skončení pracovného pomeru.
 55. Ktorý zákon odkazuje na kontrétne doklady potrebné na zmenu údajov u zamestnávateľa?
 56. Odmena konateľa
 57. Zvýšenie materskej v r. 2013
 58. Z čoho sa mi bude vypočítavať materská dávka?
 59. DoBPŠ - platba do SP
 60. Vymeriavací základ pre PN
 61. minimálny mzdový nárok pri podpore zamestnávania z úradu práce
 62. krátenie dovolenky absencia
 63. Práca vo výškach
 64. Preradenie na inú pozíciu
 65. Pracovný úraz - rozsah zodpovednosti za škodu
 66. Odvod od ZP poistenie v zahranici
 67. Dohoda o zrážkach zo mzdy
 68. Vykazovanie trasy súkromných jázd na služ. aute
 69. Kratší pracovný týždeň
 70. Zoznam na úrade práce
 71. Poraďte prosím dobrú publikáciu Personalistika a mzdy
 72. môže organizácia vypísať konkurz ak som dostal výpoveď §63,odst1,písmb z org zmien
 73. SZČO a Dohoda o vykonaní práce
 74. nizsi uvazok po rodicovskej dovolenke
 75. Rozviazanie PP so zamestnancom, ktorý zastupuje iného z-nca počas PN
 76. ZAMESTNANEC odmietol nastúpiť do práce
 77. Závislá práca a živnostník
 78. Žiadosť o materské
 79. Poberanie materskej dovolenky a práca na dohodu na 4 hodiny
 80. dovolenka
 81. krátenie dovolenky pri PN 2012 až 2013
 82. Prosím vás, čo sa stane, ak do VšZP odovzdám výkazy v papierovej podobe?
 83. Nárok na okamžité skončenie pracovného pomeru.
 84. Preplatiť zdravotný preukaz?
 85. odvolanie z dovolenky
 86. platová tieda
 87. krátenie dovolenky
 88. DoBPŠ- sviatok
 89. Dohoda o vykonani práce
 90. Viete mi poradiť čo sa pýtajú na informatívnom pohovore?
 91. Doručenie
 92. Podvody a manko v pokladni a okamžité skončenie PP - pomôžte, prosím, súrne
 93. Zamestnávateľ FO zomrel, má nárok zamestanec na odstupné 4 priem. mesačné platy ak bol zamestnaný 15 rokov a pracovný pomer mu skončil v deň úmrtia zamestnávateľa?
 94. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN
 95. Premlčacia doba pri plate
 96. Rodičovská dovolenka
 97. Časové rámce pre nový zákon č.122/2013 Z.z. o osobných údajoch sú:
 98. skončenie prac.pomeru s tehotnou
 99. Môžem dostat výpoved počas rodičovskej dovolenky?
 100. Mozem dostat vypoved pocas rodicovskej dovolenky?
 101. Zamestnávateľ nenahlásil dohodu v zdravotnej poisťovni
 102. Úrad práce
 103. Refundácia dovolenky medzi zamestnávateľmi
 104. Môže sa ísť z vyššej pozície na nižšiu v školstve.
 105. Nástup do práce
 106. Registračný list FO elektronicky
 107. Refundácia nákladov za nevyčerpanú dovolenku
 108. Dohoda o pracovnej činnosti
 109. Ochrana osobnych udajov - zodpovedna osoba
 110. suhlas so spracovaním osobných udajov
 111. koniec živnosti a daňový bonus
 112. Ochranná lehota starobnej dôchodkyne
 113. Výpoveď zamestnanca a následné pokračovanie pracovného pomeru
 114. Môže byť PP s invalidným dôchodcom ukončený dohodou podľa par. 60 ZP ?
 115. Tehotna a skusobna doba.
 116. DoBPŠ - výnimka z dôch.poistenia, ELDP
 117. Ochrana osobných údajov - žiadosť o zamestnanie
 118. Výpoveď dohodou a časť výplaty"na ruku"
 119. Daňový úrad,soc.poisťovňa,zdravotná poisťovňa-dohoda s nepravidelným príjmom
 120. Zápočtový list
 121. kedy a kam za PN ak mam zmluvu
 122. Vypoved dana brigadnikom
 123. Prerušenie pracovného pomeru z dôvodu štúdia neplnoletého dieťaťa v zahraničí.
 124. Okamžité skončenie PP z dôvodu nevyplatenej mzdy
 125. Mám nárok na úrazovú rentu aj v dôchodku?
 126. Doplatiť si poistenie v nezamestnanosti?
 127. Mandátna zmluva
 128. Občan ČR pracujúci na dohodu v SR a poistné v ČR
 129. praca na dohodu a podpora v nezamestnanosti
 130. Pitny režim
 131. Dohoda o PČ-nepravid.príjem
 132. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 133. Odvody do SP a ZP z odstupného
 134. DBPŠ
 135. Daňový bonus
 136. Dohoda o vykonani prace sucastne so SPP resp TPP
 137. Ktore druhy zamestnania maju zo zakona vyplyvajucu povinnost od zamestnanca pozadovat vypis, alebo odpis z registra trestov?
 138. Nárok na daňový bonus
 139. Praca v zahranici
 140. Okamzite ukoncenie pracovneho pomeru - ziadna prac. zmluva / neplatenie mzdy nacas
 141. Môže živnostník vykonávať riadiacu funkciu a riadiť zamestnancov iného zamestnávateľa?
 142. Pracovníci odmietli podpísať záznam o škode... čo ďalej.
 143. Mozem sa sucastne zamestnat v novej firme a zaroven byt zamestnany vo firme v likvicacii a neprist tak o odstupne?
 144. Ako ukončiť pracovný pomer OKAMŽITE?
 145. Može mi zamestnavateľ zmeniť pracovnú zmluvu z doby neurčitej na dobu určitú ?
 146. Nevycerpana dovolenka a jej preplatenie?
 147. Odvody zahranicny dohodar
 148. Výpomoc manželovi v obchode
 149. Predčasný dôchodok - vypláca sa odchodné??
 150. Možnosť práce pre mladých cez úrad práce?
 151. Rodičovská dovolenka a práca na dohodu
 152. Platnosť dohody o pracovnej činnosti
 153. PN, MD, čerpanie dovolenky a povinnosti
 154. nárok na preplatenie Dovolenky
 155. Musím ako SZCO platit tento rok odvody do soc. poistovne ak som mala hruby prijem iba 5900e bez odratania nakladov?
 156. Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
 157. dôchodca na dohodu a odvody do sociálky
 158. PN a odmena z mimopracovného pomeru
 159. výpočet výšky kreditového príplatku
 160. Paragraf na dohodu ??
 161. Akceptačný list
 162. Koľko môžem zarobiť na brigáde?
 163. Zistené nedostatky po kontrole Inšpektorátu práce.
 164. Dohodár a dovolenka?
 165. Musím odpovedať na žiadosti o prijatie do zamestnania?
 166. Výpoveď bez nároku na odstupné
 167. Má moldavec pracujúci na SR nárok na dôchodok zo SR?
 168. Pravdepodobný vymeriavací základ pre účely SP
 169. Má zmysel sa dobrovoľne nemocensky poistiť?
 170. Môže byť DOPČ aj na viac ako 40 hodín mesačne?
 171. Dohodári - ELDP
 172. odplata Dochodkovej spolocnosti (DSS) za indexovy fond
 173. Na koho sa mám obrátiť, keď mi nechce zamestnávateľ vyplatiť pokladňu?
 174. preplatenie dovolenky pocas PN, PP na dobu urcitu?
 175. zrážky zo mzdy exekúcia
 176. Moze byt vyplatena odmena konatela za rok 2012 teraz pocas Materskej dovolenky bez straty materskej?
 177. kratenie dovolenky počas dlhodobej pn
 178. Koľko môže zarábať cca asistent auditora?
 179. Mozem pracovat 7 nocnych za sebou v 1 tyzdni ?
 180. Je povinný zamestnávateľ preplatiť lekársku prehliadku ?
 181. Odchodné nad rámec ZP a odovlacie konanie ID
 182. vyplata odchodneho
 183. vylepšenie otazky - nárok na dovolenku pri pracovnom úraze
 184. Koľko hodín môže dôchodca dohodár ročne odrobiť?
 185. Môžu mi počas PN-ky znížiť hodinovú hrubú mzdu za účelom preplatenia dovolenky a odstupného?
 186. Správny výpočet mzdy
 187. Môžem ako absolvent I. stupňa vysokej školy pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta ?
 188. Ochrana osobných údajov - musím súhlasiť s poskytnutím dátumu narodenia?
 189. Predlženie rodičovskej dovolenky - pracovný pomer trvá
 190. Dohoda o brigadnickej praci studenta-opravna maturitna skuska v septembri
 191. Súhlas so pracovaním údajov
 192. dodatok alebo zmena pracovnej zmluvy?
 193. Mesačné výkazy na základe neplatne skončeného pracovného pomeru
 194. mandátna zmluva a odvody
 195. Ako sa platí zamestnancom??
 196. Sociálna poisťovňa zamietla pracovný úraz
 197. Počas RD nastupujem na materskú
 198. Predlženie PP
 199. Upravenie mzdy - komplikovaný prípad
 200. Predlzenie SD 2.
 201. Ako "zamestnať" na výpomoc rodinného príslušníka?
 202. Zamestnávateľ sa mení z FO na PO
 203. Z rodicovskeho prispevku na matersku -podnik v konkurze
 204. Evidenčný list za dohodára sa predkladá po poslednej dohode
 205. Uvadzat ci neuvadzat RD v zivotopise?
 206. Podpora - budem mat este narok na podporu
 207. Materská a dohoda o vykonaní práce
 208. Daňový bonus "večnému študentovi"
 209. Môže mi zamestnávateľ počas trvania prekážok na strane zamestnávateľa súčasne nariadiť povinné čerpanie dovolenky ?
 210. Odchod do predčasného starobného dôchodku
 211. Musím platiť odvody a preddavky na daň z odškodného vyplateného na základe Dohody o sporných nárokoch?
 212. Kedy sa menil zákonník práce ohľadom nezapočítavania obedňajšej prestávky do pracovného času?
 213. Odchod do predčasného starobného dôchodku
 214. Podporná doba počas PN.
 215. dotácia z ÚP
 216. výpoveď a pn?
 217. co musi obsahovat osobny spis zamestnanca
 218. Poistenie v nezamestnanosti- chýbajúce dni
 219. Mám dobe vypočítanú mzdu?
 220. Tehotenstvo 2 mesiace po skonceni TPP-mam narok na matersku??
 221. Je mozne pracovat pocas vypovednej doby u druheho zamestnavatela na dohodu?
 222. Vypoved a nasledne nastup k inemu zames. počas marskej
 223. Potrebuje študent strednej školy v období prázdnin potvrdenie o štúdiu k dohode o brigádnickej práci?
 224. Je potrebná registrácia mzdového a personálneho programu napr. OLYMPU podľa zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov... ?
 225. Zamestnanie rodinného príslušníka bez mzdy v rodinnom podniku
 226. Z čoho mi vyrátajú výplatu dovolenky po rodičovskej dovolenke?
 227. Registrácia informačného systému osobných údajov
 228. náhrada za DPN v ochrannej lehote
 229. Základná škola - oprávnená osoba
 230. Výpoveď dohodou po RD a nárok na odstupné?
 231. Výpoveď a dohoda podľa paragrafu 63
 232. nikde som nedostala odpoveď na otázku : je povinný vyplatiť bývalý zamestnávateľ zamestnancovi peňažné plnenie z konkurenčnej doložky aj v prípade, keď zamestnanec bol cca. 6 mesiacov na PN? ďakujem
 233. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 234. Môže zamestnávateľ akceptovať iba 4 hodín priepustky, keď lekár napísal celý deň?
 235. Pracovný pomer na dobu určitú
 236. Pracovna zmluva na skrateny uvazok a hodinova mzda
 237. Mam 26 rokov a som studentkou denneho studia VS, ako je to s odvodmi do socialnej a zdravotnej poistovne, ked nie som v pracovnom pomere?
 238. Predlzenie SD
 239. Ako rozvrhnúť dovolenku a PN?
 240. Predlzenie skusobnej doby
 241. Odvody z preplatenej dovolenky v roku 2013?
 242. Nárok na § v dobe určitej
 243. Skúšobna doba
 244. moze mi zamestnavatel zobrat cely osobny motivacny priplatok?
 245. datum vo vypovedi na zmluve
 246. Preplatok z RZD
 247. Je toto zákonné ?
 248. Dochádzka
 249. Odhlásenie a znovu prihlásenie na ÚP
 250. Môžem zrážku zo mzdy na prvú exekúciu presunúť na druhú exekúciu, alebo po zrušení prvej exekúcie ju vyplatím zamestnankyni?