PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Náhrada príjmu a dohodár dôchodca
 2. narok na dovolenku pri odpracovaní 3 dní v mesiaci
 3. DOVP v roku 2013 a PN
 4. dohoda popri TPP 2013
 5. Minimálna hodnota stravného poskytovaného vo vl. stravovacom zariadení
 6. Evidovaný nezamestnaný - dohoda o vykonaní práce 2013
 7. TPP + dohoda
 8. je zmluva bez mojho podpisu platna?
 9. Splátkový kalendár - sociálna poisťovňa.
 10. Refundácia mzdy v neziskovej organizácii
 11. Daňový bonus - prerušené štúdium
 12. Zamestnanie nezamestnaného do 29. roku.
 13. sociálna poisťovňa- rozhodnutie
 14. Pracovný pomer na dobu určitú
 15. Program MRP !!!
 16. Zásah obecného zastupiteľstva
 17. Dohodár,starobný dôchodca, odpočet na manželku v RZ za 2012
 18. Daňový bonus pri striedavej starostilivosti.
 19. Dovolenka - počítam správne ??
 20. Nie sme manzelia,mame 8-mesacneho syna,mam narok na nejake vratenie dani?Dakujem za odpoved
 21. Budem mat narok na vyssiu matersku?
 22. Trojktiteriálny test
 23. náhrada príjmu pri DPN 2013
 24. príspevok § 50a po skončení pracovného pomeru
 25. platenie odvodov z dohody
 26. Podanie danoveho priznania - prijmy na Slovensku a v USA
 27. Fluktuácia a jej výsledky
 28. tabuľka na výpočet zahraničných diét
 29. Zmluva o výkone funkcie riaditeľa - daňové a odvodové povinnosti.
 30. Predčasný starobný dôchodca, HPP,nezdaniteľná čiastka pri RZ 2012
 31. Mam narok na davku v hmotnej nudzi?
 32. Nedoplatok z RZZP za r. 2011
 33. prihláška študenta s výnimkou
 34. Mamička na rodičovskej dovolenke na dohodu - zdravotna poisťovňa
 35. Výpovedná doba
 36. Ročné zúčtovanie dane zo ZČ
 37. Čerpanie rodičovskej dovolenky a výpoveď u pôvodného zamestnávateľa
 38. Narok na nemocenske u dohodara
 39. Príspevok na dopravu alebo zabezpečenie dopravy zamestnávateľom.
 40. odchodne po 1.1.2013
 41. Odvody pre výsluhového dôchodcu
 42. sprostredkovateľská zmluva so zamestnancom
 43. Doplatok daňového bonusu pri RZD
 44. Pracovný úraz - vyplácanie náhrady mzdy v sume priemerného zárobku
 45. Daňový bonus
 46. Daňové priznanie a príspevok od ÚPSVaR
 47. nesprávne potvrdenie na účely dávky v nezamestnanosti
 48. Rozdiel vo mzde na 6 hodín a na 8 hodín
 49. Súrne pomoc! Odobrali mi aktivačný príspevok + otázka o PN
 50. DoBPŠ s DôchP s nulovým mesačným príjmom pod akým kódom sa zahlasuje na RLFO do SP?
 51. Registrácia zamestnávateľa externou firmou
 52. Platenie odvodov počas PN
 53. Celozávodná dovolenka a ošetrenie u lekára
 54. Aký je čistý plat z brutto 750 € ?
 55. Príjmy počas materskej nemusia ohroziť poberanie tejto dávky - zo stránky Sociálnej poisťovne
 56. Dohodar a rocne zuctovanie dane za rok 2012
 57. Zauzlený výpočet materskej...
 58. Pravdepodobný denný VZ pri náhrade príjmu
 59. Daňové nedoplatky
 60. dovolenka
 61. štátny zamestnanec - odstupné, vzdelávanie
 62. Popri štúdiu dve zamestnania na dohody?
 63. voľno a postihnuté dieťa
 64. Registrácia dohodára
 65. Do akej platovej triedy patrim?
 66. náhrada škody od zamestnanca
 67. náhrada škody od zamestnanca
 68. Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študentov
 69. Zmluva o dielo s fyzickou osobou, platba dane, platba odvodov
 70. maximálny invalidný
 71. Žiadosť o dôchodok
 72. Ako označiť dohodára (vo výkaze) ktorý má nepravidelný príjem?
 73. ZŤP na dohodu o PČ
 74. nulová mzda dohode
 75. mzdy v zahraničí
 76. nadčas - max. počet hodín
 77. Denná forma štúdia kombinovanou metódou
 78. Pomaturitné štúdium, 21 rokov
 79. materské a DNP
 80. dovolenka verzus paragraf
 81. zmluva o dobrovolnickej cinnosti
 82. Reťazenie dohôd na vykonávanie pracovnej činnosti
 83. E101 pre SZČO
 84. skrátený pracovný úväzok/ 30hod. týždenne
 85. Ukončenie RD a nenastúpenie do práce ...
 86. odstupne a vypovedna doba
 87. Praca pre jednoosobovu sro na živnosť a prac pomer
 88. Predčaný dôchodca a NĆ
 89. hlásenie
 90. hlásenie o vyuctovani miezd
 91. nezdaniteľné minimum a starobný dôchodok?
 92. NEmocenské dávky a RZD 2012
 93. OČR 2013
 94. Používanie vozidla konateľom na súkromné účely - platby do SP
 95. Zam. prémia a PN
 96. DP dôchodcu za rok 2012
 97. Odvody do ZP - študent denného štúdia VŠ + SZČO + práca na dohodu
 98. ktoré sú kontrolné mechanizmy finančnej kontroly?????
 99. Zrazkova dan - povinnosti zamestnavatela voci DU (a inde?)
 100. Dohoda o brigádnickej činnosti študenta - odvody
 101. Prehľad o mesac. predd.
 102. nárok na podporu
 103. Mám v daňovom priznaní FO za r.2012 uviesť aj príjem za obdobie,za ktoré mi bývalý zamestnávateľ mzdu doteraz nevyplatil? Nemá to byť úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov? Ďakujem za odpoveď.
 104. Ročné zúčtovanie dane a PN
 105. Zamestnanie cudzieho štátneho príslušníka na dohodu
 106. Nový zamestnaec a PN
 107. Evidovaný nezamestaný dohoda na 4 dni pravidelný/nepravidelný príjem??
 108. Pracovný pomer a materská
 109. doplatok do mminimalnej mzdy
 110. Uplatnenie ZNČ u dôchodcu
 111. Dohoda o pracovnej činnosti a evidencia na UP
 112. Praca nadcas nariadena na sobotu ako den prac.pokoja
 113. Radsej by som bola za odstupne ako za vypovednu dobu
 114. Ročné zúčtovanie dane 2012
 115. Pracujúci invalidný dôchodca a zrážky zo mzdy
 116. materská a neprerušená práca
 117. Odvody - SZCO + zamestnanec
 118. Zrazene a odvedene preddavky na dan z min. mzdy?
 119. Poliak na dohodu
 120. skončenie 52 - týždňovej podpornej doby
 121. Príjem starobného dôchodcu
 122. Dohoda a urad prace
 123. Dohodár po novom na PN ?
 124. Podmienky pre vypovedi pre neuspokojive plnenie pracovnych uloh
 125. Daňový bonus za rok 2012 a dohoda
 126. Zdravotná poisťovňa-oznámenie podielu zo zisku
 127. Zdravotná poisťovňa
 128. Ročné zúčtovanie
 129. predlzenie zmluvy
 130. Ako napíšem "ϋ" v OLYMPE
 131. uhrada odstupneho zamestnancovi az po vykonani danoveho priznania a vratke
 132. Ročné zúčtovanie dane za rok 2012
 133. Dávka v nezamestnanosti 2013
 134. Predkladate potvrdenia na ucely uplatnenia naroku na nemocensku davku?
 135. Dodatok na dobu neurcitu podmieneny vykonom prace nadcas
 136. Zmluva o dielo
 137. Hmotná zodpovednosť
 138. mam si spravit sam danove priznanie?
 139. skúšobná doba a dovolenka
 140. Príspevok na zamestnanie mladých do 29 rokov
 141. Danove priznanie pocas rodicovskej
 142. ako vypocitam mzdu dohodara, ked ma dohodnutu mesacnu mzdu a odrobil len 4 dni?
 143. Ako vyplatit prispevok na podporu udržania v zamestnani zamestnancov podla §50a zákona c.5/2004 v mzde?
 144. Daňové priznanie, prijem zo zamestnania a z prenajmu
 145. Mozem odist zo zamestnania skor ako mi uplynie vypovedna doba bez sankcii
 146. odvody studenta
 147. Súhlas zamestnanca
 148. Potvrdenie o príjme - dlhodobá PN
 149. Dohodár - prihlásenie do zdravotnej poistovne
 150. skončenie PP v skúšobnej dobe
 151. Ročné zúčtovanie dane a materská dovolenka
 152. Dobrovolný prispevok II. pilier
 153. zamestnaný konateľ a výkon mimo zamestnania
 154. Vypoved v PP na dobu urcitu
 155. bonusovy system
 156. Syn má epilepsiu. Potrebujem riešiť situáciu!
 157. hlasenie o vyuctovani miezd za rok 2012
 158. Financovanie CVČ z podielových daní
 159. Rodičovský príspevok a príjem na dohodu
 160. dotácie z úradu
 161. daňový úrad tlačivo - osobitná daň
 162. Pracujúca starobná dôchodkyňa, dôchodok 259.30 -(celý pracovný úväzok) hrubá mzda 312,-má dostať výplatu 228,- alebo 261,60 alebo inú sumu?
 163. Zdravotné odvody z príjmu z FVE
 164. Skrátenie úväzku po materskej a zostatková dovolenka
 165. Daňový bonus
 166. Dohodár a ošetrovné
 167. Minimálna mzda - zamestnanec odmietol podpísať zvýšenie
 168. nezdaniteľná časť mzdy a dohoda o vykonaní práce 2012
 169. Mozu mi dat vypoved ked neprijmem znisenie platu ,pracujem 5,5 roka vof firme a na co mam narok ak mi daju vypoved,,?
 170. Fond pracovného času
 171. Vymeriavací základ zamestnávateľa
 172. DRAK "Odpovede do 24 hodín".
 173. Nezamestnaný na úrade práce už nemôžu pracovať na dohodu od 1. mája?
 174. Daňové priznanie
 175. Nevyplatene peniaze z Akademie vzdelavania
 176. starobný dôchodok a renta
 177. Praca v Ceskej republike
 178. Dohoda o vykonaní práce.
 179. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 180. Zneužívanie pracovníkov na úrade práce na Vazovovej ulici
 181. Nárok na preplatenie cestovného
 182. Odchodné
 183. dohodár-cudzinec a odvody do zdravotnej poisťovne
 184. Potrebujem poradiť - aké sú vymeriavacie základy pre odvod poistného do SP pre zamestnávateľa, ak jeho zamestnanec mal v 1/2013 príjem, ktorý presiahol maximálny VZ a zároveň ako štatutár(nepravidelný
 185. dohodári-min.hod.mzda-37,5 hod.týždeň
 186. Odvody z odstupného
 187. Osobní asistent vykon. osobnú asistenciu svojej mame
 188. Zamestnávateľ-zamestnanec
 189. invalidný dôchodok príjem zamestnanca
 190. Dohodár invalidný dôchodca 50% PN
 191. evidenčný list dôchodkového poistenia a absencia zamestnanca
 192. výmer dovolenky s nástupom od 2 januara 2013
 193. Nariadenie aj dohoda o výkone práce nadčas
 194. Dohoda a PN
 195. Som povinný nahlásiť novému zamestnávateľovi, že mi bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok?
 196. VYSLEDOK PODANIA DANOVEHO PRIZNANIA
 197. RZD - Rodičovská dov. a príjem z dohody u iného zam-teľa
 198. Vypomáhajúci člen domácnosti.
 199. Premlcacia doba splatnosti VSZP
 200. kredity za publikovanie
 201. Stravné a nadčas
 202. Invalidný dôchodca, má zmysel pracovať v SR?
 203. Minimálna mzda pri s krátenom pracovnom čase
 204. Nárok na dovolenku
 205. ročné zúčtovanie, áno, či nie?
 206. Výpoveď zo strany zamestnávateľa - invalidný dôchodca a súhlas UPSVaR
 207. dohoda o pracovnej cinnosti a nocna praca
 208. žiadosť o RZ
 209. RZD a materska , rodicovska
 210. DNP a ročné zúčtovanie dane
 211. Nepreplatená nevyčerpaná dovolenka.
 212. ročné zúčtovanie dane a štrajk učiteľov
 213. Dohoda o pracovnej činnosti a PN
 214. Dohpda o vykonaní práce + aj zmluva =aké odvody?
 215. davky v materstve pre konatela-vlastníka
 216. starosta klame
 217. 60 % náhrada mzdy a odvody
 218. opravny mesacny prehlad
 219. DOBROVOLNE NEMOCENSKY POISTENÁ-PN-MATERSKÁ
 220. Koniec doby určitej - čo dalej?
 221. prechodný pobyt
 222. PN celý mesiac, skončenie PP a preplatená dovolenka a odvody
 223. DP typ B- ZČ+živnostník+rodič príspevok od manželky
 224. Nepravidelný príjem
 225. Som na predlženej rodič.dovolenke bez príspevku .Ak som si našla prácu na dohodu na 15hod. mesačne tak prídem o ne?
 226. Odmena z dohody o pracovnej činnosti
 227. Cestovné náhrady
 228. príspevok z úradu práce na podporu pri zamestnaní nezamestnaného
 229. živnostník alebo závislá činnosť
 230. živnostník alebo závislá činnosť
 231. VZ na PN po materskej
 232. Materská dovolenka
 233. dohody
 234. Ročné zúčtovanie dane
 235. Daňový bonus na dieťa
 236. Dovolenka z roku 2012 - dokedy vyčerpať
 237. PN, krach firmy, materský a rodičovský príspevok.....rok 2012
 238. Zamestnanecká prémia za rok 2012
 239. Vypocet materskej dovolenky - ukoncenie pracovnej zmluvy
 240. Dohoda a hmotná núdza
 241. Aka bude vypovedna doba?
 242. Nesprávne odvedený preddavok zo mzdy
 243. Nárok na nemocenské
 244. daňový bonus a náhradný maturitný termín
 245. starobny dôchodca a odvody
 246. Nezdaniteľná čiastka uplatnená mesačne?
 247. Vypocet materskej 2013
 248. Práca konatela spoločnosti
 249. jubileum zamestnanca
 250. splatnosť poistného SP