PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zaplatiť nezaplatené zdravotné poistenie po zomrelom?
 2. nečinnosť štatnej polície
 3. denný študent + TPP a vplyv na stypendium
 4. Osobný asistent - oznámenie o príjmoch
 5. Je možné prejsť po skončení absolventskej praxe na dobrovoľnícku činnosť?
 6. Krátenie a nárok na dovolenku
 7. Občan SR, trvaly pobyt v ČR - dp povinnost podat na SK aj tak?
 8. zrušenie spoločnosti zlúčením bez likvidácie
 9. Software na mzdy
 10. Doba premlčania pohľadávky, resp. záväzku voči zdravotnej poisťovni
 11. odchod do predcasneho dochodku- kedy odist
 12. PREPUSTENIE ZAMESTNANCA
 13. Spravny platovy vymer?
 14. Zamestnanci a praca mimo SR
 15. Zamestnanci v inom štáte
 16. dochodkove sporenie
 17. zamestnávanie rodinných príslušníkov, je svokra v priamom rade ,akoby matka ?
 18. Cestovne nahrady za cerpanie nahradneho volna pocas pracovnej cesty
 19. Zahraničná pracovná cesta a hospitalizácia v zahraničí z dôvodu choroby
 20. Zaradenie nepedag. zamestnanca.
 21. nezamestnana-materska ako maxmalna?
 22. Rôzne typy skončenia PP a PN
 23. obnovenie zníženej pracovnej schopnosti
 24. neoprávnená exikúcia soc. poisťovne
 25. neplatenie koncesionárskych poplatkov
 26. Podpora a strata novej práce
 27. Výplatný termín / splatnosť mzdy verzus skutočné vyplatenie mzdy
 28. dohoda o vykonaní práce a úpsvar
 29. brigadnicka praca studentov
 30. Hromadne oznamenie- rok 2007
 31. Polovičný pracovný úväzok
 32. Problem s vyplatenim odstupneho a dovolenky
 33. skončenie PP počas PN
 34. Návrat po materskej dovolenke
 35. Pitny rezim pre zamestnancov v lete
 36. Aký je rozdiel medzi exekučným príkazom a Výzvou na vykonávanie zrážok zo mzdy?
 37. poistovna
 38. Vysokoškolský študent vs. odvody
 39. Aké vzdelanie potrebujem na pomocného nočného vychovávateľa na stredoškolskom
 40. výpomoc rodinných príslušníkov
 41. Študent a daň z príjmu
 42. Vymáhanie premlčaného zdravotného poistenia od dedičov
 43. Odvody jediného konateľa bez platu v spoločnosti bez zisku
 44. Budem mat narok na materske?
 45. Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
 46. povinnosti pri PN zamestnanca
 47. PZ vs. KZ
 48. Čepranie dovolenky
 49. Fzyické testy k Policii
 50. na koľko dní dovolenky mám nárok
 51. §60 Zákonníka práce
 52. Cestovne nahrady-miesto vykonu prace
 53. zamestnanec - dohoda o pracovnej činnosti
 54. podpisanie pracovnej zmluvy
 55. vreckové pre zahraničnej pracovnej ceste
 56. pragraf 50a
 57. podala som zlý výkaz do ZP, čo ďalej?
 58. Pracovná zmluva na dobu určitú a PN
 59. Ako je zaplatený nadčas zamestnanca
 60. Vyplatenie dovolenky po skončení rodičovskej dovolenky
 61. DOVOLENKA A VÝPOVEDNÁ LEHOTA
 62. Vyska cistej mzdy, ked som zacal pracovat 14.maja?
 63. Mám nárok na odstupné?
 64. miesto výkonu práce - nemecko
 65. Hráčska zmuva
 66. skončenie pp na dobu určitú
 67. MANKO a životne minimum
 68. ako nahodiť PN-ku elektronicky v dôvere
 69. Odstupné
 70. za čo hmotná zodpovednosť
 71. Sociálna poisťovňa ma v máji 2012 vyzvala na podanie výkazu za máj 2001.
 72. Zastupovanie manažéra - nárok na vyššiu mzdu
 73. Ukončenie PP počas tehotenstva
 74. danový bonus pre danovnika s obmedzenou danovou povinnostou
 75. zahraničná pracovná cesta a preplatenie mzdy
 76. OČR
 77. Materské
 78. Výpočet materskej
 79. Prihlásenie zamestnávateľa na daňový úrad
 80. Náhrada škody
 81. Podpora po okamžitom ukončení PP (hrubé porušenie prac. disciplíny) - §68 1. b)
 82. Vyplatené dividendy a zdravotné poistenie
 83. Odpracované roky
 84. čerpanie sociálneho fondu
 85. Nárok na odstupné a podporu v nezamestnanosti?
 86. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 87. okamžitá výpoveď
 88. Prednáška v zahraničí a odvody
 89. preobsadenie §50a
 90. Príplatok za prácu vo sviatok
 91. Odstupné
 92. SZČO + ZŤP + zdravotná poisťovňa
 93. Odchodné
 94. Osobná prekážka - pohreb
 95. Odovzdanie rozhodnutia o poberaní starobného dôchodku pre mzdovú účtovníčku
 96. odvody Socialna poistovna -dodatocne DP
 97. Načo si dať pozor pri domáckej práci?????
 98. zrusene pracovne miesto
 99. miesto výkonu práce
 100. Zrážky zo mzdy - základy
 101. Oprava zle odvedenej práce cez víkend - bez nároku na mzdu
 102. trvalý PP
 103. exekučné zrážka
 104. výpočet PN
 105. DIC alebo ZIVNOST
 106. Doktorandské štúdium a DoBPŠ
 107. Odvody do sociálnej poisťovne a zrušenie SZČO
 108. Vypovedanie na polícii a prekážka v práci na strane zamestnanca
 109. Prerušenie poistenia
 110. Slozobna cesta - je cakanie na kolegov zapocitane do pracovneho casu?
 111. Vrátenie odvodov z vráteného odstupného?
 112. Hlásenie za rok 2012 o príjmoch zo závislej činnosti
 113. Odstupné a nerozhodný zamestnávateľ.
 114. Mandátna zmluva
 115. platba zdravotnej poistovni - potvrdenie
 116. Odchodné zamestnancovi
 117. dobrovolne odvody konatel s.r.o. z roznych zakladov
 118. Dobrovolne nezamestnana na PN a odvody do ZP
 119. Zrážky zamestnanca
 120. Dobrovolne poistenie v nezamestnanosti.
 121. Odchodné
 122. náhrada za nevyčerpanú dovolenku
 123. Vycerpana dovolenka a vypoved
 124. Nečestný zamestnanec.
 125. povinnosť zamestnanca zaučiť na 100% svoju náhradu
 126. Chcem sa spýtat,kedy je pre mna najvhodnejšie si čerpat dovolenku koli nastupu na MD.
 127. minimálna mzda vodiča
 128. Povinné a dobrovoĺné odvody do SP
 129. výkazy
 130. Čech pracujúci u slovenského zamestnávateľa
 131. Reštaurácia - zmluvy s firmami - gastrolístky
 132. Výpoveď zamestnanca, podpora pri nezamestnaní
 133. na co mam narok pri zahranicnej sluzobnej ceste?
 134. ošetrovanie člena domácnosti
 135. strata/poskodenie firemneho mobilneho telefonu
 136. DNP a PN
 137. OČR či PN?
 138. Sociálny fond - vstupenky na predstavenie ako dať zamestnancovi správne do výplaty
 139. Nárok vyplatenia nemocenskej dávky
 140. Čo s druhou materskou keď som na RP
 141. Ako vymazať mzdy z POHODY
 142. pokuta
 143. Opätovné predĺženie PP
 144. dovolenka
 145. praca nad čas
 146. Alkohol,vypoved a zmluvna pokuta v pracovnej zmluve
 147. vypoved + dovolenka
 148. Prijate do PZ - ocny test
 149. Zamestnanec - ZŤP - znížená sadzba
 150. Nárok na dávku v nezamestnanosti po RD
 151. Pracovna zmluva kratky a dlhy tyzden
 152. Ak som na UP a manželka na predlženym rodičovskom prispevku do 6 rokov
 153. SZČO a PN
 154. Nárok na odstupné po 12 rokoch starostovania
 155. Nárok na dovolenku po RD, MD
 156. Odmena pri živ.jubileu-soc.fond
 157. Zmena názvu firmy
 158. Dávka zo SP a práca na dohodu
 159. ČID na chránenom pracovisku a ukončenie PP
 160. Otázky z pracovného práva
 161. Odstupné
 162. Stravne resp. diety
 163. neplatené voľno a konatel
 164. dohoda o pracovnej činnosti a odstupné
 165. nevyplatenie nemocenského
 166. Zdravotné poisťovne - elektronické doručovanie
 167. skoncenie PP
 168. Exekučné zrážky zo mzdy
 169. Vypoved dana zamestnancom
 170. Odchodné-povinnosti
 171. zápočet rokov a úrad práce
 172. daňový bonus a rodičia dôchodcovia
 173. Dohoda o prac.činnosti 20 hod týždenne?
 174. vypoved
 175. Zamestnávateľ nechce dať odstupné
 176. Príplatok za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok
 177. DOVP a EXEKÚCIA
 178. Ukončenie VŠ (máj 2012)
 179. OČR verzus paragraf
 180. Učiteľky MŠ
 181. Odvody po opätovnom začatí podnikania
 182. zdravotné poistenie a doba zamestnania
 183. Vymeriavacie základy, rozhodujúce obdobie
 184. Výpočeť dovolenky
 185. výpočet HM z čistej mzdy
 186. Guláš párty pre zamestnancov
 187. cudzinec a praca na slovensku
 188. dohodar a preplatenie vybavovania zdrav.preukazu
 189. vedúci zamestnanci
 190. ukončenie pn výpoveď
 191. dovolenka na koľko dní nárok
 192. Kolko dni mam narok na dovolenku?
 193. Pracovný pomer na zastupovanie počas MD a RD
 194. dohoda, rodičovský príspevok a socialne dávky
 195. Dopočítanie mzdy-nižšie dovolenkové priemery
 196. Mám nárok na nemocenské aj ked som nezamestnaný?
 197. zák.553/2003-zaradenie do 10.plat.tr.
 198. Nárok na dovolenku
 199. Nárok na dovolenku počas PN
 200. Kvalifikácia
 201. DOVP - dátum uzatvorenia
 202. Rodičovská dovolenka po dovŕšení 3. roku dieťaťa a odvody
 203. narok na materske - pre mna prilis narocne
 204. ako je chraneny ztp proti prepusteniu
 205. práca v ČR
 206. dobrovoľné poistenie
 207. Vypoved zo strany zamestnavatela
 208. Preplatenie dovolenky.
 209. Vrátenie odmeny - mínusová výplata?
 210. Živnosť a podpora
 211. osobná asistencia a zdravotné odovody?
 212. starobný dôchodca, konateľ, spoločník - dohoda
 213. PN po skončení pracovného pomeru.
 214. Preplatenie dovolenky ak nie je možnosť čerpania
 215. Skoncila mi materska a zabudla som sa ihned prihlasit na dochodkove v soc. poistovni.
 216. Môžu tehotnú prepustiť alebo zreorganizovať?
 217. Príjem počas štúdia na škole MV PZ SR
 218. Náhrada mzdy za sviatok - účasť na odborárskom školení
 219. Nárok na vdovský dôchodok.
 220. Aka bude materska dva mesiace po ukonceni rodicovskej dovolenky?
 221. Mám nárok na odstupné??????????????????
 222. výpočet pn u zamestnávateľa
 223. Je to v poriadku s PP na dobu určitú a počas zastupovania?
 224. PREMLCACIA DOBA - VSZP
 225. Zrážky zo mzdy - ako zrážať výživné a inú pohľadávku?
 226. SZČO +Dôchodca a odvody do ZP 2012
 227. prehlady z miezd
 228. Odmena pre konatela/spolocnika/zamestnanca
 229. Spĺňa znaky nepretržitej prevádzky?
 230. ČERPANIE Z DNP
 231. potvrdenie
 232. pracovna zmluva počas zastupovania
 233. Čerpanie sociálneho fondu - preprava
 234. Adopcia a pracovné voľno
 235. Materská a SZČO
 236. TPP a SZČO
 237. Zamestnanec v ČR, miesto výkonu SR
 238. PN-výška nemocenského
 239. môžem získať nejakú dávku v nezamestnanosti?
 240. dôchodca na dohodu bez výkonu
 241. prosiim ako postupovat????
 242. dôchodok živnostník
 243. vysluhovy dochodok
 244. Poradte ohľadom podpornej doby
 245. nárok na dovolenku po materskej a rodičovskej
 246. Poskytovanie obedov zamestnancom
 247. Odstupné
 248. Započítanie praxe pri práci vo verejnom záujme
 249. Mám, či nemám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 250. Platenie odvodov ZP -SZČO+zamestnanec