PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. strava - týždňovky
 2. Mozem odmietnut poskytnutu stravu na zahranicnej pracovnej ceste?
 3. výkaz poisteného a príspevkov
 4. register poistencov
 5. Ako správne realizovať zrážky z dôchodku?
 6. Je možné aby mi vyrátali DVZ 26,466 eur na deň, na poberanie dávky v nezamestnanosti?
 7. Vyrovnávacia dávka tehotnej ženy
 8. Minimálna mzda
 9. odpočtit.položka na manželku
 10. práca v zahraničí
 11. Aký je rozdiel medzi dôchodkovým a starobným poistením
 12. príkazné zmluvy a inšpektorát prácel
 13. Dokedy si zamestnanec musí vyčerpať dovolenku z minulého roku?
 14. Zodpovednost pri bankovych prevodoch, autorizovanie platieb
 15. nejasnosti na vyplatnej paske
 16. čo ked som sa nezaregistrovala do 31.12.2013 podla nového zákona o ochrane osobných údajov?
 17. Dochodok - dilema - ist pracovat za minimalnu mzdu?
 18. manko v kase vo výške 1500 eur
 19. Uhrada odvodov skor ako miezd - je to mozne
 20. žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
 21. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 22. Dochodok - dilema - ist pracovat za minimalnu mzdu?
 23. Nezdaniteľná časť - manželka
 24. daňový bonus otec vs. manžel
 25. nezdaniteľná časť na manželku
 26. nárok na zamestnaneckú prémia - príspevok z úradu práce
 27. Odvodové povinnosti
 28. Súrne: Nejde mi poslať mesačný výkaz za zamestnancov do všzp
 29. Zrusenie pracovneho miesta a preradenie na ine
 30. Ako urobiť dochádzku zamestnancovi s nepravidelne rozvrhnutým pracovným časom v MRP?
 31. Ročné zúčtovanie a zamestnanec vo väzeni
 32. Základ pre ohodnotenie práce v sobotu
 33. ročné zúčtovanie dane za rok 2013 a platenie zdrav.poistenia
 34. Možem si uplatniť NCZD a ak áno v akej výške
 35. vypísať sa z PN v piatok alebo v nedelu?
 36. Výpočet odstupného po skončení rodičovskej dovolenky
 37. Dovolenka za odpracované dni
 38. Dane
 39. Oneskorene vyplatenie mzdy
 40. vypocet sumy zrazky za stravne listky
 41. Odchodné a dohoda o pracovnej činnosti
 42. Aky typ TPP je idealny?
 43. príplatky učiteľov v materskej škole
 44. Splatnosť poistného - výkaz poistného a príspevkov..
 45. DP
 46. Jasná definícia zametnávateľa podľa § 7 ods. 2 Zákoníka práce
 47. Prechod z MD na RP a dovolenka
 48. Nezauctovana PN 12/2012 a vyplatená 01/2013
 49. nárok na odpočitateľnú položku
 50. nesprávne vypočítaná daň zo závislej činnosti - opraviť?
 51. Ako vytvorit pracovny kalendar, ak praca zamestnancov zavisi od zakaziek?
 52. Vyhlásenie na uplatnenie NČ - nové tlačivo
 53. Výpoveď
 54. Nezdaniteľná časť základu dane na manžela za rok 2013
 55. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za 2013 - zosnulý
 56. Môže ovplyvniť dovolenka a sviatok hrubú mzdu?
 57. Nezdaniteľná časť základu dane a nevyplatená mzda
 58. Je možné pracovať na plný úväzok a zároveň navštevovať VŠ dennou formou? Ak áno, sú tam nejaké obmedzenia (napr. prídavky, a pod.)
 59. RZZP 2013
 60. Vzor - Dohoda o delenom pracovnom mieste
 61. Daňové z celostvetových príjmov podané na Slovensku
 62. Nárok na NČZD dôchodcu od júla 2013
 63. Nárok na dovolenku pri vzniku PP
 64. Aké sú povinnosti medzi ukončením a začiatkom nového pracovného pomeru v čase 1 mesiaca?
 65. Kedy sa mam ísť zaevidovať na ÚP?
 66. Dobry den, chcem sa spytat ako treba pocitat CN pri plavbe lodou? Dakujem
 67. dohoda-študent
 68. dohoda o brig, práci študenta
 69. Ročné zúčtovanie dane
 70. Ucitelka po RD a letne prazdniny
 71. Sťahovanie pauzy z pracovného času u čašníka.
 72. Predĺžená starostlivosť o dieťa z dôvodu neumiestnenia dieťaťa do MŠ.
 73. Môžem prerušiť rodičovskú dovolenku a znovu na ňu nastúpiť?
 74. darovanie krvi
 75. Dohoda, ZP, štátny sviatok
 76. Ročné zúčtovanie dane - rodičovská dovolenka a príjem z dohody
 77. Ako správne vypočítať Pn-ku zamestnanca
 78. Nezdaniteľná časť na manželku
 79. Nenahlásenie PN zamestnancov do zdravotných poisťovní
 80. Pn-ka zamestnanca
 81. rodičovská, zamestanie a uplatnenie NCZD
 82. Zamestnávanie prostredníctvom agentúry
 83. Musím ako zástupca základnej školy podávať majetkové priznanie riaditeľovi školy?
 84. Vymeriavaci základ v skúšobnej dobe.
 85. Narok na mzdu pocas PN pri pracovnom uraze.
 86. Jednorazová odmena - člen výkonného výboru
 87. Narok na matersku a ochranna lehota
 88. Práca na zmeny
 89. Ako treba postupovať aby mi vznikol nárok na materskú dovolenku ak som absolventka a teda nezamestnaná???
 90. ročné zúčtovanie zamestnankyne s nízkym mesačným príjmom
 91. Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím-výkaz
 92. DP poberateľov starobného dôchodku
 93. ročné zúčtovanie poberateľov starobného dôchodku,,
 94. Materská dovolenka a dohoda.
 95. Ukončenie rodičovskej dovolenky a následné čerpanie starej dovolenky
 96. Sprievodný list k ELDP
 97. Ak dala firma zamestnancovi výpoveď lebo preňho nemajú prácu a on je v trojmesačnej výpovednej dobe, môže si nájsť inú prácu aby neprišiel o odstupné? Teda že by mal dva pracovné pomery či tak nejak?
 98. preplatenie stravných lístkov po ukončení pracovného pomeru
 99. Vylepšenie materskej
 100. Socialne a zdravotne poistenie pre dobrovolne nezamestnaneho
 101. môže uplatniť manželka s nízkym príjmom NČ na manžela??
 102. Manzel na materskej
 103. Nezdaniteľná časť na manželku
 104. Nezdniteľná časť
 105. ročné zúčtovanie dane
 106. Pracujúci dôchodca
 107. ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov
 108. Ročné zúčtovanie
 109. Nezdaniteľná časť na manželku
 110. Max. VZ pre Náhradu príjmu za DPN
 111. RZ dôchodca
 112. Uviest "stratovy" predaj nehnutelnosti v rocnom zuctovani dane z prijmov FO?
 113. platená OČR 2x do mesiaca na toho istého člena rodiny
 114. Daň za rok 2013
 115. posúdenie kvalifikovanosti a platového zaradenia učiteľa
 116. Ročné zúčtovanie dane za r.2013
 117. zvýšenie materskej u SZČO
 118. Neskorší odchod na materskú dovolenku
 119. kredity za štátnu jazykovú skúšku vs. FCE cambridge certifikát
 120. Ako prepočítam dovolenku v programe MRP?
 121. Ročné zúčtovanie dane & ČID
 122. podpora v nezamestnanosti po skončení RD?
 123. potvrdenie o zdaniteľnej príjmoch fyz. osoby zo závisl. činnosti r. 2013
 124. Ročné zúčtovanie dane zamestnanca - uplatnenie nezdaniteľných častí na manželku
 125. Dá sa pracovná zmluva nahradiť novou?
 126. Vyhlásnie
 127. Mám správny výpočet dovolenky - krátenie za čas rodičovskej dovolenky ?
 128. Daňový bonus u podnikateľa, ktorý má aj závislú činnosť
 129. Dobrovoľné nemocenské do 1/2012
 130. Čestne prehlásenie
 131. Zapocitava sa odpracovana doba pocas absolventskej praxe do naroku na materske?
 132. zamestnavatel odmieta vydat zapoctovy list a vystupny list
 133. odpocitatelna polozka
 134. Dva zaměstnavatelé - přesáhnutí maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění - jaké jsou úhrady u druhého zaměstnavatele?
 135. budúci dôchodca a nčzd
 136. iban
 137. niekto zo školstva??
 138. Zamestnanie Zťp osoby
 139. Povinnosť zamestnať ZTP občana
 140. Zamestnávateľ má zo zákona povinnosť vystaviť tlačivo o príjme za predchádzajúci rok ?
 141. rodinný príslušník
 142. Zamestnávateľ mi nedal výpoveď
 143. Kedy je mozne zrazit nahradu mzdy za dovolenku na ktoru nevznikol narok?
 144. Davka v nezamestnanosti po skonceni RD?
 145. je výhodou - nevýhodou - mandátna zmluva a neskôr dohoda počas RD - ak mi trvá u zamestnávateľa pracovná zmluva?
 146. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2013
 147. PN ako vypočítať nemocenskú dávku?
 148. Dôležité osobné prekážky v práci
 149. Týždenný pracovný čas v Olympe
 150. Narok na rodicovsky prispevok a navrat do zamestnania v 1,5roku dietata
 151. pracovna zmluva a odvody za zamestnanca drzitela preukazu ZTP
 152. RZD 2013 dohodári
 153. dohoda o prac.činnosti a odvody pri invalidných dôchodcoch
 154. počet študentov na dohodu v s.r.o.
 155. Odvod do garančného fondu za štatutára s viac ako 50% podielom na majetku v programe MRP
 156. Ak požiadam zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a pracoval som u neho len na dohodu počas roka a mám podpísané vyhlásenie je mi povinný ho vykonať?
 157. môže zamestnávateľ zistiť, či bol pracovník naozaj u lekára
 158. Dôchodok z EU
 159. Nárok na dôchodok
 160. Co robit ak byvaly zamestnavatel nedoruci Potvrdenie o príjmoch za rok 2013
 161. Drzitel preukazu ZTp pokles schopnosti 75%
 162. Ako si môžem dodatočne nárokovať na stravné lístky za tri mesiace, ktoré neboli poskytnuté, keď už nepracujem v tej firme?
 163. Prihlasovanie dohodárov do poisťovne UNION
 164. Podmienky registrácie § 34
 165. Konateľ a odvody
 166. Odmena člena dozornej rady a predstavenstva
 167. Bezpečnostný projekt - iba ak je PC pripojený k internetu?
 168. Zamestnanecká prémia
 169. zrušenie PN ?
 170. Čerpanie PN počas evidencii na ÚP
 171. Delimitácia, dovolenka, PN
 172. Prechod z armády k vojenskej polícii
 173. dohodár - samoplatca ZP
 174. Absolventská prax a výlúčenie zo štúdia?
 175. Materské a odpracovaná doba pre odstupné
 176. Viac pracovných pomerov
 177. V 8/2014 idem na matersku, pracujem nepretrzite. Z akeho obdobia sa pocita materska - z predchadzajuceho kalendarneho roka 2013 alebo z predchadzajucich odpracovanych 12 mesiacov
 178. Zvýšenie miezd sa týka aj ZUŠ?
 179. Musí zamestnať manželku?
 180. Odpočitateľná položka na manželku počas PN v RZD za rok 2013
 181. Ako predlzit dohodu o brigadnickej praci studenta po 01.01.2013?
 182. Hlásenie za zrazené preddavky 2013
 183. Ročné zúčtovanie za 2013
 184. Pracovná zmluva
 185. Nezdanitelné minimum na r. 2014
 186. Dodatok platný len na určitú dobu
 187. Má nárok na odchodné pri skončení prac. pomeru dohodou zo zdravotných dôvodov zamestnanec so ZPS?
 188. RZDmaterská
 189. RZD, DP
 190. Dohoda o vykonaní práce s českou firmou, práca robená na SK - písanie textov.
 191. Invalidný dôchodca + PN + úrad práce
 192. môžem žiadať o podporu v nezamestnanosti?
 193. Môže zamestnávateľ zahrnúť v zmluve do mzdy aj 150 hod. nadčasov ročne?
 194. Môže zamestnávateľ zadržiavať zamestnanca na pracovisku ľubovoľne dlho tým, že nariadi neprimerane dlhé a aj viac prestávok v práci?
 195. Ukončenie PP dohodou a PN
 196. Musím si vyčerpať zostatok dovolenky z roku 2013 do konca apríla 2014?
 197. Zrážka zo mzdy
 198. Môže zamestnávateľ zmeniť pracovný čas z nepretržitého pracovného režimu na nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času ?
 199. Zasielanie PN do Socialnej poistovne
 200. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch...2013.Ako dosiahnem aby sa mi v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch..2013zobrazovala v riadku 09 suma zrazených dobrovoľných príspevkov na SDS ?
 201. Výplata mzdy za 01/2014 a požiadavka SP
 202. Odpočítateľná položka na manželku 2013
 203. valorizácia a povinnosť zamestnávateľa valorizovať platy
 204. Môže zamestnávateľ prepustiť tehotnú ženu pracujúcu na dobu určitú?
 205. Praca popri rodicovskej dovolenke?
 206. Odpracované hodiny počas práce na dohodu o vykonaní práce
 207. priplatok za pracu v noci
 208. Dodatok k pracovnej zmluve
 209. Je možné byť na rodičovskej dovolenke u jedného zamestnávateľa a zároveň pracovať na trvaly pracovny pomer u druhého zamestnávateľa?
 210. Súbežne 2 pracovné pomery.
 211. PN a výpoveď
 212. Dovolenka v januári
 213. Mám nárok na dovolenku za rok 2013, ak som v minulom roku od konca januára bola na PN a 24.6.2013 som nastúpila na materskú dovolenku.
 214. Ako postupovat ked som pn uz vyse roka-,podala som na invalidny dochodok a moj zdrav.stav mi neumoznuje nastupit do prace,kedze som bez fiancii, musis situaciu riesit a neviem ako??
 215. Univerzálna faktúra pre celý svet
 216. Ročné zúčtovanie dane dohodárom
 217. NČZD na daňovníka rok 2013
 218. Zodpovedný zástupca
 219. Materská a OČR.
 220. Započítanie nepedagogickej praxe
 221. Dovolenka za odpracované dni
 222. Ako sa moze branit kolektiv ked nam dosadili ineho veduceho zmeny namiesto povodneho?
 223. DOBPŠ, nepravidelný príjem s výnimkou na SP
 224. RZD a dlhodobá PN
 225. Odchod do predčasného dôchodku vs. odchod do dôchodku ako nezamestnaný
 226. Materska + odmena od zamestnavatela
 227. Narok na materske pri odchode na matersku dovolenku z prace na dohodu o pracovnej činnosti
 228. Dôchodok_dostupné a odchodné
 229. Pracovny poriadok bez suhlasu zastupcov zamestnancov
 230. Doprava do zamestnania zabezpecena zamestnavatelom
 231. Exekučný príkaz
 232. VZ a odvody
 233. S ktorým dátumom urobiť zmenu priezviska zamestnanca do SP?
 234. uplatniť si daňový bonus mesačne alebo stačí na konci roka súhrnne??
 235. Použite služ.vozidla na súkromné účely
 236. Má právo zamestnávateľ presunúť zamestnancov na inú pobočku?
 237. Evidovaný na ÚP a dohoda
 238. Mzdy a PN
 239. Predĺženie dohody o pracovnej činnosti
 240. Ročné zúčtovanie dane
 241. Ako sa počíta dovolenka?
 242. Vyhľadávanie vhodných zamestnancov
 243. co sa este da robit na vyssiu matersku
 244. Zodpovedný zástupca na kratší pracovný čas
 245. miera inflácie
 246. Vedúca školskej jedálne
 247. Zamestnanecké prémia a príspevok na činnosť pracovného asistenta § 59
 248. Dovolenka po RD
 249. Čerpať alebo si nechať preplatiť dovolenku?
 250. Nevyhovujuca ponuka z UPSVaR.