PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. novela ZP vs. platna kolektivna zmluva a odstupne
 2. nárok na odchodné
 3. Pracovný poriadok
 4. Materská dovolenka-konatelka s.r.o.-zamestnaná v inej firme
 5. Daňové priznanie za rok 2010. Práca v ČR aj v SR
 6. ked pojdem na urad prace, mam narok na podporu, a v akej vyske?
 7. Absencia a ukončenie pracovného pomeru
 8. riziková práca a mzda
 9. Exekúcie
 10. Materská 2011
 11. nadčasy a náhradné voľno
 12. Evidenčný list dôchodkového poistenia
 13. pokračovanie rodičovskej dovolenky po nástupe do zamestnania po 3 rokoch
 14. Prepočet náhrady za súkromné jazdy
 15. posun výplatných termínov
 16. Dve dohody
 17. RP, škôlka, materská a dohoda 2011
 18. vzor žiadosti o odpustenie penálov zo SP
 19. Výška materskej počas plynutia rodičovskej
 20. dovolenka pri práci na smeny
 21. odvody do SP: zivnostnik + prijmy z prenajmu
 22. Skoda sposobena zamestnavatelovi.
 23. Výpočet základnej mzdy
 24. Dôverujete zvolenému GP SR
 25. Na akú materskú mám nárok ???
 26. Daňový bonus a príspevok podľa par. 50a
 27. praca na dohodu
 28. bývalý zamestnanec a nepeňažný príjem zo SF
 29. Poistné zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri prac. úraze
 30. Praca nadcas a nahradne volno
 31. Neodpracovaný pracovný fond
 32. Skrátený pracovný úväzok
 33. postup pri výpovedi po skončení rodičovskej dovolenky
 34. praca na dohodu
 35. ELDP za dohodárov
 36. Výpočet materskej a PN
 37. Platenie DNP
 38. Materská dovolenka a príspevok zo SF
 39. Voľno čerpané počas výpovednej doby
 40. zamestnala som študenta. musí byť DoBPŠ alebo DoVP.
 41. Stravné alebo stravné lístky
 42. Mzdové dokumenty - archivácia
 43. 2-zmenná prevádzka
 44. Dohoda o PC a odmena
 45. poker
 46. MATERSKÁ
 47. Výpoveď daná zamestnancom
 48. PN do kedy???
 49. 2 pracovné pomery
 50. Okamžité skončenie PP podľa §69/1 písm.b
 51. Zamestnanie na DoPC a daň z príjmu
 52. Odvody z dohody o vykonaní práce
 53. skončenie PP
 54. Praca v statnej sluzbe-mozu spolu pracovat manzelia?
 55. práca v čechách
 56. dovolenka -učitelia
 57. Práca v úkole a pravdepodobný zárobok .
 58. PN a urad prace
 59. 15-ročná brigádnička
 60. Neospravedlnena nepritomnost v praci
 61. predaj chaty a odvody do poisťovní?
 62. Staznost na mestskom zastupitelstve
 63. Pracovný pomer na dobu určitu dohodnutý v pracovnej zmluve na zastupovanie počas PNS
 64. Chcem sa spytat, ci mozem prekrocit povooleny pocet odpracovanych hodnin na dohodu?
 65. Zmena platového výmeru počas PN, prípadne počas dovolenky
 66. ODVODY
 67. stravne listky
 68. Daňový bonus
 69. Mesačné výkazy na SP a ZP
 70. práca nadčas a kratší pracovný úväzok
 71. súbežný pracovný pomer
 72. PN kontrola
 73. platnosť vstupnej lekárskej prehliadky
 74. Rozhodujúce obdobie pri výpočte DVZ
 75. zákonník práce od 1.9.
 76. Povinnosti pri ukončení RD a nástupu na PN a potom MD
 77. Okamžita vypoved
 78. môžem zrušiť prihlásenie?
 79. Nový Zákonník práce
 80. Mám nárok na odstupné?
 81. zastupovanie MD a RD
 82. ako zistit poistne v českej republike.
 83. Nárok na pracovné voľno
 84. Zdravím vás. Potreboval by som poradiť ohľadom pracovného fondu.
 85. Dohoda a študent
 86. Zaradenie do platovej triedy - marketing v kult.inštitúcii
 87. Dohoda o zrážkach zo mzdy
 88. Dobrovoľné nemocenské poistenie a materská 2011
 89. pracovný pomer na kratší pracovný čas
 90. Choroba z povolania
 91. Hasic
 92. skusobna doba
 93. Nepretržitá prevádzka - odmeňovanie
 94. Predčasný starobný dôchodok a DVP
 95. Ak nemam narok na prestavku, mozem pozadovat stravny listok?
 96. Správne zaradenie MOV.
 97. praca a rodicovska dovolenka
 98. Výpoveď, ak zamestnanec nesúhlasí so skrátením prac.času
 99. Študent pracujúci na dohodu a práca popri tom
 100. invalidný dôchodca - úrad práce
 101. Príjem popri MD
 102. Absolventská prax
 103. exekucia
 104. nárok na dovolenku
 105. nezdanitelna cast na danovnika
 106. odkedy priznať dovolenku?
 107. Je potrebné skončenie pracovného pomeru ak je pracovná zmluva s dobou určitou?
 108. Výpoveď zo strany zamestnanca alebo žiadosť o ukončenie pracovnej zmluvy dohodou?
 109. Info o zamestnancovi
 110. vodič - výpomoc
 111. Vypočet materskej - subeh s DNP
 112. Dovolenka
 113. Stravné lístky
 114. program olymp
 115. priznanie invalidného a nezdaniteľná čiastka
 116. stravne listky
 117. spatné priznanie invalidného dochodku
 118. Tichy spolocnik - dane a odvody 2011/2012
 119. prerušenie dovolenky
 120. cesta na školenie
 121. Zamestnávateľ "zabudol" uplatňovať povinný odvod zamestnancovi....
 122. oznamenie daňového úradu, prosím o vysvetlenie
 123. Materská a výhra v súťaži
 124. hrozba spätného vyradenia z evidencie úradu práce
 125. zdravotne ťažko postihnutá a výpoveď
 126. Prehľad o zrazených preddavkoch-zrážková daň
 127. Rozhodujúce obdobie zamestnanca pri PN od roku 2011
 128. prefakturovanie mzdy
 129. Daňový bonus
 130. Zamestnanec odmietol nárok na stravné
 131. nemocenske poistenie pocas druhej materskej
 132. Povinnost byt samoplatitelom ZP pre dohodarov po zmene zakonov.
 133. Autor v pracovnom pomere a odvod do autorskeho fondu
 134. prekročenie jedného roka PN
 135. predlzena rodic.dovolenka a platenie zdravot. poistenia
 136. Platnost dodatocne zmenenych pokynov zamestnanca
 137. Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca
 138. Súbeh 2 dohôd - DoVP a DoBPŠ
 139. Spätný predaj gastrolístkov.
 140. doba určitá na neurčitú
 141. Exekúcia na plate, potrebujem súrne investora, resp. finančnú pomoc...
 142. pracovná zmluva a konateľ s.r.o.
 143. začiatok PN a nerovnomerne rozvrhnutý PČ
 144. Ukončené bc. štúdium - som študent alebo nie ?
 145. Zmena platiteľa poistného
 146. Vyplatenie zamestnancovi zo sociálneho fondu
 147. Opakovaný pracovný pomer
 148. Zmluva o prevode nehnuteľnosti.
 149. Veľká novela dôležitých zákonov
 150. nárok na voľno (svadba)
 151. Rodicovska+podpora v nezamestnanosti + SZCO
 152. Zamestnanie na DoVPC a zdravotný odvod.
 153. Zivnost na Slovensku - je mozne odvadzat socialku napr. v Cesku?
 154. výpoveď zamestnancovi
 155. výpoveď zamestnancovi
 156. smrť zamestnanca a ukončenie PP
 157. Odvody-invalidný dôchodca
 158. Materska pri druhom dietati / max. materska
 159. Predčastné ukončenie MD.
 160. Pohoda -mzdy
 161. Pracovná zmluva
 162. DOVP
 163. Výpoveď
 164. Čo platiť a kolko?
 165. daňový bonus a dieťa na špeciálnej ZŠ
 166. Dedicske konanie - vypocet mzdy
 167. penále zo SP
 168. Pracovny cas
 169. Úlohova mzda
 170. Zabudnute gastrolistky
 171. Ukončenie RD , dátum skončenia prac. pomeru.
 172. Zaratavanie vysokej skoly v zahranici do naroku na dovolenku
 173. platnosť občianskeho preukazu zamestnanca
 174. studenti
 175. Dva pracovne pomery
 176. Dobrý deň, som na rodičovskej dovolenke, od 1.8. nastupujem do práce.
 177. Dovolenka a alikvôtne prerátaná mzda?
 178. Nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke
 179. Mzdové nároky - pracovníčka obce, vedúca školskej jedálne
 180. Konateľ - dobrovoľne nezamestnaný
 181. Vszp
 182. Zrušenie DDS AXA
 183. zrušenie dohody o vykonaní práce
 184. Nárok na stravné lístky - tehotná zamestnankyňa
 185. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 186. sluzobna cesta vlastnym vozom - spolusediaci a nhrada
 187. Zamestnavatel odmieta vypoved na dohodu
 188. Nárok na daňový bonus
 189. Odchodné
 190. Dohoda o vykonani prace
 191. Hmotná zodpovednosť a útek z benzínky bez zaplatenia
 192. Vedený na UP a práca na dohodu
 193. Exekúcia - poradie zrážok
 194. dohodár - práca vo verejnom záujme
 195. po materskej do prace
 196. dobrovolne pripoistenie v nezamestnanosti - zamestnanec
 197. konateľ a doktoranské štúdium
 198. Ako zamestnať študenta?
 199. Práca na dohodu - odvody
 200. Vyhlásenie
 201. Náhrada príjmu - zamestnancom menej ako 90 dní
 202. Hodinová mzda
 203. Dobrovolne poistenie v nezamestnanosti a narok na davku v nezamestnanosti
 204. DNP pocas rodicovskej dovolenky
 205. dnp a rodičovská dovolenka
 206. tehotenstvo a skúšobná doba
 207. " Prezývky "
 208. Poprosim RADU
 209. Odvody - preplatena dovolenka, neplatene volno
 210. Zmeny v odvodoch od 01.07.2011 pre povinne SZČO
 211. Je to OK: vnutorna kontrola a verejne obstaravanie-podriadenost jednej osobe?
 212. Dobrovoľné nemocenské poistenie a materská
 213. učiteľská dovolenka - výpočet
 214. Prečerpaná dovolenka
 215. DoVP / DoPČ a obcan CR?
 216. fond prac. času
 217. štipendium
 218. Výška VZ na SP a ZP
 219. Výber dôchodku y práce v Taliansku
 220. zdravotná poistovna a neplatene volno a materska
 221. starosta obce-pracovna doba
 222. Potvrdenie o výške mzdy.
 223. Ukončenie PP zo zdrav. dôvodov – kroky
 224. Kompenzácie za sťažený výkon prác -Je vôbec toto možné?!
 225. súdny spor
 226. Kurz personalistiky a miezd
 227. chyba vo výplate
 228. Materská-živnostníčka
 229. Dobrý deň, poprosím o radu, do koľkých dní som povinná sa odhlásiť, resp. prihlásiť
 230. Pracovný úrad
 231. nemocenske poistenie - výpočet
 232. živnostník - nárok na odstupné?
 233. živnost v dvoch krajinach
 234. vypoved
 235. Podporná doba - DPN
 236. Nezamestnaná a materská dovolenka
 237. Odvody sčítacieho komisára
 238. Dovolenka -jej čerpanie - predchádzala PN
 239. Nepeňažný príjem zamestnanca ?
 240. málo odpracovaných hodín, vyčerpaná dovolenka,
 241. Výberové konanie pre obecné úrady.
 242. MZDY-Oberon
 243. szco a polovicny uvazok
 244. cerpanie nahradneho volna za pracu nadcas
 245. Prihlasovanie do SP a nelegálna práca
 246. Tehotenstvo a pracovný pomer na dobu určitú
 247. SZČO - dobrovoľné platenie odvodov a vplyv na výšku dávok
 248. výpoveď+ ponuka inej práce
 249. Vypoved - chranena dielna
 250. Preplatená dovolenka