PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika




 1. Skúšobná doba a tehotenstvo
 2. Výpočet materskej SZČO plus zamestnanie
 3. Ukončenie DoVP
 4. Krátenie dovolenky pri nerovnomernom prac.čase
 5. Nerovnaké vyplácanie rizikových príplatkov
 6. Viete mi poradiť ako ukončiť poverenie zodpovednej osoby?
 7. prihlasovanie zamestnancov
 8. Jednorazový štátny sviatok
 9. Mesacne prepocitavanie priemeru pre nahrady
 10. Okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom na PN
 11. Akým priemerom vypočítam náhradu mzdy zamestnankyne, ktorá po 3 ročnej rodičovskej dovolenke, čerpá dovolenku ?
 12. Voľby do samosprávnych orgánov a náhrada mzdy pre člena volebnej komisie
 13. Hlavný kuchár v školskej jedálni tarifný plat
 14. Dohoda - pravidelný príjem - odmena 0
 15. využitie § na sprevádzanie rod.príslušníka
 16. Evidencia stravnych listkov
 17. Účtovanie preplatku z RZZP bez dokladu
 18. Výpoveď zamestnanca s kratšou ako zákonou dobou
 19. DVZ pri pracovnom úraze
 20. Nárok na dovolenku - výpočet
 21. Sociálna poisťovňa - predloženie dokladov kontroly - konkrétny výstup z olympu
 22. marodka nemecko
 23. Nárok na dávku v nezamestnanosti osoba starajúca sa o dieťa do 6rokov
 24. Chceme dat zamestnancom balicek vitaminov na podporu imunity. Ale nechceme im to zdanovat. Ake su moznosti?
 25. Datum platnosti pri zaradeni do vyššieho platoveho stupňa v školstve
 26. Odpracované dni_výplatná páska
 27. Platí dohodár odvody do ZP ak je vedený na úrade práce?
 28. Má zamestnávateľ povinnosť dávať druhú prestávku v práci?
 29. Nárok na dovolenku dlhodobá PN
 30. Má zamestnanec nárok na nemocenské dávky
 31. Môže zamestnanec využiť ZV - lekára aj keď má poobednú zmenu?
 32. nadčas v nepretržitej prevádzke
 33. Dovolenka pri nepravidelnej pracovnej dobe
 34. Okamžité skončenie PP.
 35. nárok na sprevádzanie člena domácnosti
 36. Pracovna doba a pracovna cesta
 37. Výpoveď daná zamestnávateľom a odstupné, ochranná lehota
 38. RZZP pri odklade DP za rok 2017
 39. 3/4 úväzok v nepretržitej prevádzke
 40. prihlasovanie do sociálky
 41. Cestovné náhrady počas víkendu
 42. Z akého obdobia sa mi bude počítať výška materskej?
 43. Môžeme opätovne prijať zamestnanca, ktorému bolo vyplatené odstupné z dôvodu dlhodobej pracovnej nespôsobilosti?
 44. Môže žena poberať daňový bonus na dvojročné dieťa, keď sa zamestnala, ale ešte stále poberá aj rodičovský príspevok?
 45. Absencie zamestnanca
 46. Nová nezdaniteľná časť ZD na zaplatenú úhradu v kúpeľoch - ako vydokladovať pri RZ?
 47. zdravotné poistenie zamestnanca - cudzinca
 48. Ked mame zabehnuty standard 2. predlzovania doby urcitej na dalsi 1 rok, mozem v pripade 1 cloveka spravit vynimku a predlzit mu 2.x zmluvu len na 4 mesiace?
 49. Nárok na dovolenku pri nástupe na materskú dovolenku
 50. Škoda spôsobená zamestnancom zamestnávateľovi
 51. Pracovný úväzok 24 hodín týždenne
 52. Výplatná páska poštou
 53. Mzdový systém
 54. Správne vyplnenie ELDZ
 55. Kratši pracovný čas a nadčas?
 56. zaradenie tajomníčky v škole
 57. Memorandum o úprave platových pomerov
 58. Výmenný listok obvodný lekár
 59. PP na dobu určitú
 60. Keď nieje pre zamestnanca robota, môže ostať doma?
 61. Vyslaný zamestnanec
 62. Vyslaný zamestnanec_Mzda
 63. Ukončenie TPP-PN-preplatenie dovolenky
 64. zaokrúhľovanie funkčného platu
 65. Dohodár evidovaný na ÚPSVaR
 66. Kedy sa mám zaevidovať na úrad práce keď som ešte na PN,ale 30.9. mi končí zmluva na dobu určitú?
 67. Materská, nevyčerpaná dovolenka, odstupné
 68. Vydatá dcéra a daňový bonus
 69. Dohodári a príplatok za prácu v sobotu
 70. Možem akceptovať na vyplatenie daňového bonusu stredoškoláka Potvrdenie zo školy na účely prídavku na dieťa?
 71. Rodinné prídavky
 72. Mzda za prácu vo sviatok ?
 73. Nárok na dovolenku za obdobie čerpania MD
 74. materská dovolenka a nárok na dovolenku
 75. Započítaná prax
 76. osetrenie lekara a kratenie
 77. špeciálna pedagogika
 78. Ako funguje nárok na doprovod rodinného príslušníka - 10 dní?
 79. dátum účinnosti dodatku prac. zmluvy
 80. Onkopacient a invalidný dôchodok
 81. Sme dvojzmenná prevádzka?
 82. Výplatná páska - účtovanie
 83. Priemerný mesačný zárobok
 84. PREKAŽKA V PRACI - pohreb manželky
 85. Minimalna mzda pri pohyblivej zlozke
 86. Nevycerpana dovolenka z minuleho roka - kratenie dovolenky
 87. dohodár cestovné
 88. Platené voľno_pohreb otca
 89. daňový bonus za 9/2018
 90. Pravdepodobný mesačný vymeriavací základ.
 91. Nadčasy - neplatené
 92. ist na ID alebo urad
 93. RZ zdravotná
 94. Pracovná cesta počas MD
 95. výstupná lekárska prehliadka
 96. EXEKÚCIA - Dobre rozumiem, podľa vloženej prílohy, že zamestnancovi treba zraziť celú výplatu ?
 97. invalidny dôchodok nad 70% a uplatnovanie nczd mesacne?
 98. dva pracovné pomery a PN
 99. sedenie na pracovisku
 100. dohody dôchodcov a výnimky
 101. Exekúcia
 102. Zdokladovanie zmeny rodinného stavu po svadbe
 103. Dodatok k pracovnej zmluve
 104. Pracovný fond
 105. Nepretržity odpočinok
 106. Bude stačiť takto vymedziť skutok na okamžité skončenie PP pre reťazovú absenciu?
 107. dostal som vypoved
 108. Vznik dovolenky počas MD
 109. Osobitná stupnica platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme od 1.1.2018
 110. Mám správny postup pri ukončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom?
 111. Nárok na stravné lístky
 112. starobny dôchodca a odv.ulava
 113. Môžem byť na očr ked pracujem a poberam rodicovsky prispevok?
 114. ako zadať v olympe ak jeden den odpracuje zamestnanec viac a druhy den menej
 115. Nárok na dovolenku - výpočet
 116. vyslanie zamestnanca
 117. dohoda o vyslaní zamestnanca
 118. Danova exekucia
 119. Nepretržitý denný odpočinok
 120. Doručenie PN zamestnávateľovi
 121. Nástup cudzinca do zamestnania
 122. cestovné
 123. Práca počas rodičovskej dovolenky
 124. Nárok na dovolenku
 125. Nariadenie o nahlasovaní čerpania dovolenky
 126. Náhradná pracovná zmluva a jej dodatok
 127. Skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca
 128. dovolenka pri pp na dobu určitú
 129. Náhradné voľno za nadčas
 130. Zaradenie do platovej triedy
 131. Preplatok odvodov pri starobnom dôchodku
 132. "Služba za službu" medzi FO a PO - ide o zamestnanie?
 133. živnosť v rakúsku a prac. pomer na slovensku
 134. Pracovná zmluva - podmienka zamestnávateľa
 135. Opustenie pracoviska pocas prestavky
 136. PN + Rodičovský
 137. Výška odstupného po 35 rokov práce - § 63. ost.1, písm. b)
 138. Doručenie Výpovede podľa § 63, odst. 1, písm. b)
 139. Dva priplatky za nedelu?
 140. Kolko spatne mozem ziadat o opravu vo vyplatnej paske
 141. Nevyplatene odchodne
 142. Čo všetko je potrebné pri výpovedi z nadbytočnosti ?
 143. Otec na materskej - ELDP
 144. Starobný dôchodca a príjem z TPP
 145. Dohodar a vstupna lekarska prehliadka.
 146. zrážka zo mzdy za neodpracované hodiny
 147. Môžem ukončiť prac pomer okamžite, ak odišla na MD v 7/2015 a odvtedy nekomunikuje.
 148. Zrusenie dohody o vykonani prace
 149. prednostná exekúcia
 150. krátenie dovolenky počas materskej a rodičovskej dovolenky?
 151. Exekučný príkaz - dvaja povinní
 152. Komu odniest potvrdenie na penazite davky za PN?
 153. Prepočet dovolenky
 154. materske po odstupnom
 155. Ako sa ochrániť ak zamestnávateľ potrebuje aby som pracovala na dohodu popri MD ?
 156. Ukončenie štúdia a uplatnený daňový bonus
 157. odmena za prácu vo sviatok a v nedeľu u šoféra autobusu
 158. Musí byť pri zmene agentúry dočasného pridelenia ale u toho istého užívateľského zamestnávateľa v novej zmluve dohodnutá skúšobná doba?
 159. Vie mi niekto poslať vzor tlačiva potvrdenie o zamestnaní v r.2003 ?
 160. 2 tyzdne po sebe nocna zmena
 161. Zmena pracovného úväzku
 162. podpora v nezamestnanosti
 163. pracovna zmluva pravoplatnosť
 164. Deň voľna pri pracovnom jubileu
 165. Stará dovolenka z roku 2017 a jej preplatenie
 166. dovolenka po navrate z rodicovskej dovolenky
 167. Rizikové pracovisko-príplatok pre szčo?
 168. Pracovná zmluva so slovenským zamestnávateľom s výkonom práce v Nemecku:
 169. Stravne v praci
 170. Je praca vo sviatok nadcasom?
 171. Zaradenie ped. zamestnanca
 172. Nový pracovník odpracoval 1 deň
 173. Dovolenka
 174. ukončenie pp a pn
 175. Ako krátiť Dovolenku ak PN prechádza z jedného roka do druhého?
 176. Stručná charakteristika práce asistent učiteľa
 177. Člen DR v akciovej spoločnosti a odvody
 178. Zdravotné poistenie v ČR
 179. Matersky prispevok poberany otcom dietata
 180. Duplicitne podaný mesačný prehľad na DÚ
 181. Konateľka a materské
 182. Ako ukončiť PN?
 183. nepretržitá prevádzka a časový fond
 184. Môže mi zamestnávateľ nevyplatiť príplatok za sviatok ak som pracoval cez sviatok a ako náhradu som mal voľno iný deň?
 185. zahraničná služobná cesta počas sviatku na SK
 186. Dva TPP u rôznych zamestnávateľov a vysielanie na pracovnu cestu.
 187. Vyplacanie nemocenskeho
 188. Materská z dvoch HPP.
 189. Vyplacanie PN po skonceni MD
 190. Može mať jeden človek v jednej firme viacero dohôd o pracovnej činnosti?
 191. Aký je nárok na lekára pri pohyblivej pracovnej dobe?
 192. Som nezamestnaný a pred dôchodkovým vekom, ale dostal som pracovnú ponuku - aký pracovný vzťah je najlepší?
 193. absencia a následná PN
 194. Rozhodné obdobie pre výmer PN
 195. Ako krátim dovolenku pri PN?
 196. Narok na minimalnu mzdu mesacnu/hodinovu
 197. Novy zamestnanec a GDPR
 198. Aká je výška daňového bonusu od 1.7.2018?
 199. Od akej sumy a koľko dania študenti zo svojej mzdy ?
 200. Miesto výkonu práce_cestovné náhrady
 201. Je výpočet nároku na dovolenku správny?
 202. "Prechod" podnikania z FO na PO
 203. Ako správne vystaviť aditívny výkaz pre ZP
 204. Uctovnicka neuplatnila nezdanitelnu cast zakladu dane ani danovy bonus na deti
 205. Ráta sa do doby 270 dní nároku na materské matky aj dohoda o pracovnej činnosti?
 206. Úradníkov "púšťajú domov" po 4 hodinách práce?
 207. Pravdepodobný zárobok u hodinovo odmeňovaných zamestnancov
 208. Je výpočet dovolenky správny?
 209. Výpoveď dohodou počas PN
 210. Nahlasenie zmeny bydliska zamestnanca v SP a ZP
 211. práca v štátny sviatok
 212. Pracovné zmluvy a kontrola zo strany inštitúcií.
 213. RZZP zamestnanca a dividendy
 214. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 215. Vstupná lekárska prehliadka - pri opakovanom nástupe do zamestnania u toho istého zamestnávateľa
 216. Ako mám presne rozumieť pojmu - doručiť do 2 týždňov pred predpokladaným dátumom skončenia pracovného pomeru?
 217. Priemer na dovolenku
 218. Zmena ID na starobný a odvody
 219. nárok na dovolenku
 220. Vyhlásenie_NČZD
 221. Vykonanie inventarizácie
 222. nahlásenie oznamovacej povinnosti ZP Dôvera
 223. Denny vymeriavaci základ pri PN
 224. Nárok na stravný lístok - spoločný výlet organizácie
 225. Zvýšenie mzdy a prepočet
 226. Invalidný dôchodca a ZŤP
 227. Podpora v nezamestnanosti
 228. materské
 229. OČR
 230. Môžem poberať rodičovský príspevok a zároveň pracovať, keď budem mať dieťa v škôlke?
 231. Zamestnanec odmieta nastúpiť do práce po rodičovskej dovolenke
 232. nevyplatenie odmeny štatutárom
 233. sociálny fond
 234. Príplatok za sobotu a nedeľu - fixný plat
 235. Doktorand a dohoda o vykonaní pracovnej činnosti
 236. volno kvoli elektrike - preplatenie
 237. Preplatenie odpracovaného sviatku u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 238. znížené zdravotné odvody - zástupca primátora
 239. nárok na nemocenské
 240. Ukončenie PP a RD
 241. Podpora v nezamestnanosti - prerusena zvnost a skoncenie TPP
 242. Garančné poistenie
 243. Otec na materskej a dieta v skolke
 244. NČZD
 245. ukončenie rodičovskej dovolenky a vypoved
 246. pozastavená živnosť a pracovná zmluva
 247. Dva pracovné pomery z toho jeden uzatvorený v ČR druhý na SK
 248. Zlé meno na registračnom liste
 249. Práca cez sviatok - náhradné voľno
 250. dochodca vynimka pri DoVP - nepravidelny prijem