PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Nadčasy u znovuprijatého zamestnanca
 2. Preverenie oprávnenosti PN
 3. RZZP výpočet
 4. vzor dohody o mzde
 5. brigada cez PJ servis
 6. Otec na materskej a práca na dohodu.
 7. Stravné a zrážka zamestnancom MRP systém
 8. Zrušenie prihlasenia v sociálnej poisťovni
 9. Stravné lístky
 10. Kolko rokov mam archivovat dovolenkove listky, priepustky?
 11. Dohoda o vykonaní práce - zápočet?
 12. Pridelené sl.vozidlo aj na súkr.účely
 13. Výkaz PaP od 7/2018
 14. denný vymeriavací základ
 15. dohoda o zrážkach za stravné lístky
 16. čo so zamestnancom po skončení podporného obdobia?
 17. Výška odstupného
 18. Oznámenie sociálnej poisťovni o uplatnení si odvodovej výnimky starobného dôchodcu
 19. Výnimka dôchodku dohoda do 200 eur
 20. Platene voľno
 21. Otec na materskej dovolenke.
 22. pracovný pomer podľa potreby, hodinová mzda
 23. DoBPŠ_hodinová mzda
 24. Aký typ zmluvy?
 25. Inzerát
 26. Zamestnanci v SR z EÚ - jazyková bariéra
 27. je v poriadku takato dohoda o skonceni pracovneho vztahu?
 28. Dohoda, potvrdenie o exekucii
 29. Garančný fond a konateľ
 30. Ako postupovať ked dieta zmaturuje?
 31. Zmenou sídla spoločnosti sa zmení aj pobočka sociálnej poisťovne? A túto zmenu stačí oznámiť len registračným listom zamestnávateľa?
 32. ako správne určiť poradie exekúcie
 33. Výplatná páska v angličtine
 34. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 35. ako postupovať keď som zadala študenta na soc. poisťovni pod kódom 9, ale mal byť pod kódom 7?
 36. vypoved zo strany zamestnavatela
 37. ELDP a príjem po skončení pracovného pomeru
 38. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
 39. dohoda o vykonaní práce
 40. Invalidný dôchodca – by sa chcel zamestnať
 41. Ako vypočítam odchodné - hod. mzda - 40 hod. úväzok ?
 42. Hodinová mzda SZČO
 43. Ukončenie poberania materského_odvody
 44. Práca v sobotu_náhradné voľno
 45. Ako správne vypísať odsek4. na Potvrdení o dočasnej PN
 46. prerušenie PP a sociálna poistovna
 47. dohoda o vykonaní práce-pravidelný/nepravidelný
 48. Pracovná doba od 5.50 a príplatok
 49. Dohoda o pracovnej činnosti a náhrada mzdy za návštevu u lekára
 50. účet zamestnanca
 51. Krátenie dodatkovej dovolenky
 52. Dohoda a odvody?
 53. 13-ty,14-ty plat, odmeny,odstupné
 54. Mladistvý - ukončenie povinnej školskej dochádzky
 55. Výpoveď z Dohody o pracovnej činnosti - odhláška
 56. Musí zamestnávateľ držať pracovnú pozíciu aj počas neplatenej PN?
 57. Skončenie pracovného pomeru
 58. Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, v noci - je v 3. stupni náročnosti - príplatok % z 1. alebo 3. stupňa?
 59. DoBPŠ_mladistvý
 60. Konateľ a priplatky
 61. Zníženie pracovného úväzku - možnosti.
 62. môžem kvalifikovane učiť matematiku?
 63. Do 15 dni musia preradit na lahsiu pracu?
 64. Dôchodca dohodár - uplatnenie výnimky - prihláška SP
 65. Predčasný dôchodca pracujúci na DVP a zdravotné poistenie
 66. Môže sa počas RD pracovať na dohodu?
 67. 13. plat - odvodová úľava
 68. Čiastočný invalidný dôchodca, zamestnanec 1/2 úväzok, odvody daň
 69. nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
 70. Dohoda o prac.činnosti.
 71. Živnostnik a pracovna zmluva.
 72. Môžem pracovať ako brigádnik počas interného doktorandského štúdia?
 73. dohoda o pracovnej činnosti - oznámenie do zdravotnej poisťovne
 74. Prišlo Vám už RZ ZP?
 75. Ako zdanit prispevok zo SF na wellness pobyt zamestnancom pri pracovnom vyroci?
 76. Prechodny a trvaly pobyt zamestnanca
 77. Pracovné voľno platené pri vybavovaní pohrebu strýka
 78. aditívny mesačný výkaz
 79. Nárok na odstupné ak na pracovnú pozìciu prispieval UPSVaR ?
 80. Odmena pri PN
 81. Dovolenka
 82. Zamestnávanie študentov
 83. ID miera poklesu schopnosti vykonávať prac.činnosť
 84. Nárok na dovolenku
 85. Ako napísať žiadosť po vykonaní atestácie na preradenie do vyššej platovej triedy
 86. Sociálny fond v MRP
 87. adaptačné vzdelanie
 88. Konateľ a diety.
 89. prihlásenie dôchodcu do zdravotnej poisťovne
 90. Zamestnávanie cudzincov a minimálna mzda
 91. čo všetko musí zabezpečiť zamestnávateľ pri zamestnancoch?
 92. Súbeh materskej dovolenky a nastup do nového pracovného pomeru
 93. Výpoved z nadbytočnosti
 94. Rozhodujúce obdobie pre materské
 95. Nástup do práce po odstránení prekážky zo strany zamestnávateľa
 96. Priznaný ID 80% aký VZ SP v nezamestnanosti keď je PN v mesiaci?
 97. Otec poberajúci dávku materské_krátenie dovolenky
 98. platové zaradenie
 99. Stravné lístky
 100. Slovenský zamestnávateľ chce uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s občanom ČR, ktorý je tam sociálne aj zdravotne poistený.
 101. Koľko krát je možné uzatvoriť po sebe dohody o pracovnej činnosti ?
 102. Výnimka z platenie dôchod. poistenia prac. dôchodcov
 103. stravné pri zahraničnej pracovnej ceste
 104. Nárok na podporu po RD
 105. starobný dôchodca a pracovná zmluva
 106. Dohody a lekárske prehliadky
 107. Výpoveď po skončení RD
 108. Dobrovoľné nemocenské poistenie a tehotenstvo.
 109. pravidelný alebo nepravidelný príjem
 110. Výpoveď daná zamestnancom a PN
 111. nepravidelný príjem ZP
 112. Ak maródi 8 mesiacov, potom bude dva mesiace v práci a znovu pôjde na PN tak na 8 mesiacov, bude dostávať nemocenské?
 113. Paragraf pocas dovolenky
 114. Môžem sa opätovne prihlásiť do evidencieUP?
 115. príplatok za soboty a nedele
 116. Ukončenie predĺženia pracovného pomeru?
 117. Dohoda - pravidelný, alebo nepravidelný príjem
 118. Môžu mi stravné lístky prepadnúť z dôvodu ich nevyzdvihnutia do konca mesiaca?
 119. podpisovanie dovolenkoveho listka
 120. Pracovná zmluva na dobu určitú - pedagogický zamestnanec
 121. dohodár - denný študent VŚ, ktorý v júni ukončí Bc. štúdium
 122. Platí za mňa UPSVaR nemocenské poistenie ?
 123. DOBPŠ-príjem 100€ - prihlasujem študenta do SP?
 124. Pracovný pomer na dobu určitú
 125. Musím pri výpovedi dohodara urobiť ELDP?
 126. GDPR - ubytovacie zariadenie
 127. Žiadosť o úver a dlhodobá PN-ka.
 128. Pracovná doba
 129. Brigadnici a potvrdenie o zrazkach
 130. zmena platu pedagogického zamestnanca
 131. úmrtie zamestnanca
 132. Výpočet dovolenky pri nerovnomernom rozvrhnutom pracovnom čase a skrátenom úväzku
 133. Čo sa počíta z odrobených rokov do tabuľkových platov ?
 134. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri úmrtí zamestnanca
 135. Odmeňovanie zamestnancov
 136. Dva pracovné pomery
 137. má nárok na odstupné?
 138. Zvyšovanie platu a kolektívna zmluva
 139. Výška materskej po skonceni rodičovskej dovolenky?
 140. Skoncenie PP po rodicovskej dovolenke a vyplatenie odstupneho
 141. Musím stihnúť urobiť úhradu za opravné výkazy do 15?
 142. Príplatok za prácu sobotu, nedeľu sa týka len zamestnancov, ktorí majú zmenu počas víkendu?
 143. Som konateľ v s.r.o., chcem sa zamestnať vo svojej s.r.o. ako zamestnanec
 144. Gastrolístky
 145. HPP + brigáda
 146. odvody SZCO invalidu 2004-2010
 147. Povinnosť doručiť rodný list?
 148. DB - ukončená stredná škola maturitou v 5/2018 a od 6/2018 živnosť
 149. Práca strážnika - vrátnika v nočných zmenách
 150. SZCO/PN a zmena v poistovni
 151. Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
 152. Farby po záruke
 153. Dostanem podporu v nezamestnanosti keď mám inv. dôchodok?
 154. Ohodnotenie zamestnancov
 155. Výpočet denného VZ
 156. Práca nadčas cez víkend (v noci).
 157. MRP mzdy - dochadzka zamestnanca
 158. Materské bez nároku
 159. výpočet výšky odstupného
 160. Ako vypočítam priemerný zárobok dohodára?
 161. Výpoveď pre nadbytočnosť z dôvodu organizačných zmien po PN.
 162. Platenie štátnych sviatkov a príplatkov za Štátny sviatok
 163. Dohoda o prac. činnosti - prihlasujem občana do ZP aj SP?
 164. Nárok na Pn
 165. Vyhlásenie - NČZD
 166. Preplatenie dovolenky po materskej dovolenke
 167. Prechod z PN na materskú dovolenku
 168. Môže správca bytového domu žiadať súhlas so spracovaním osobných údajov aj údaj POVOLANIE?
 169. pracovný pomer
 170. oprava neuplatnenia nezdanitelnej časti dane v predošlom mesiaci??
 171. Mám nárok na materskú dovolenku pri zmene zmluvy z TPP na dohodu ?
 172. Má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi prestávku, ak bol v práci napr. 6 hodín a 10 minút (má 8 hodinový pracovný čas, ale v daný deň mal napr. lekára...)?
 173. Ako vyrátať tarifný plat?
 174. registračný list pri prechode z MD na RD
 175. Poistenie vo Švajčiarsku a zároveň aj na Slovensku
 176. Dohodar ako bagrista na DH112 - musi mat specialny kurz na kopac?
 177. Stravovanie zamestnancov
 178. Zamestnávanie zamestnanca na dohodu vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 179. Pracovná cesta
 180. Práca vo sviatok
 181. Príplatky za víkend
 182. maju zamestnanci narok na mzdove zvyhodnenie
 183. Príplatok za víkend od mája 2018
 184. Syn nezmaturoval,dokedy mám nárok na prídavky?
 185. Príplatok za prácu vo sviatok
 186. Nižšia suma mzdového zvýhodnenia
 187. dohoda - nepravidelný príjem vyplatený v mesiaci skončenia dohody
 188. prečerpaná dovolenka
 189. Aký počet hodín uviesť pri náhrade za PN-ku dohodárovi s pravidelným príjmom?
 190. Suhlas a oboznamenie zamestnancov so spracovanim os.udajov
 191. Čerpanie sociálneho fondu-príspevok na dopravu.
 192. Správne rátam náhradu mzdy za § zamestnanca?
 193. Preplatena dovolenka a odvody do soc.poisťovne
 194. NČZD - zrušenie
 195. Dedicske konanie
 196. Dochádzka zamestnanca
 197. Môže študent u jedného zamestnávateľa pracovať v rovnakom období na dohodu o brigádnickej práci študenta a aj na dohodu o vykonaní práce (rôzne pracovné úlohy)?
 198. Správne chápem rozhodujúce obdobie pre výpočet náhrady PN dohodára s pravidelným príjmom?
 199. Je v poriadku ak na jún dám zamestnancom krátený počet gastrolístkov, keď ich hodnota nie je rovnaká?
 200. Výpoved po materskej a zamestnanie zamestnankyne v novej firme
 201. Príspevok na bývanie pre zamestnanca
 202. Príplatky na nadčas u rizkových zamestnancov
 203. Mzda pri práci na turnusy
 204. rozhodujuce obdobie pre vypocet vysky materskej dovolenky
 205. navýšenie dní odchodu do dôchodku
 206. Mzda za sobotu
 207. Nevyčerpaná dovolenka z minulých rokov
 208. povinnosť zamestnávateľa vyplatiť poslednú mzdu po výpovedi
 209. Dohoda o pracovnej činnosti - príplatky od 1.5.2018
 210. nezdaniteľná časť
 211. materská a jej výpočet
 212. Potvrdenie o príjme_vyživované osoby
 213. Aký kurz použiť pri výpočte obstarávacej ceny vozidla, ktoré bolo obstarané v českých korunách?
 214. Kedy treba posielať do SP Evidenčný list dôchodkového poistenia?
 215. Kto doručí sociálnej poisťovni "pokračovanie PNky? Zamestnanec alebo zamestnávateľ?
 216. manazerska pozicia a nove priplatky
 217. Prekážka na strane zamestnávateľa, dochádzka na miesto výkonu práce - home office
 218. pružný pracovný čas ak nemám zamestnaneckú radu?
 219. ukončenie PZ tehotna a nezamestnana
 220. Ako má postupovať zamestnávateľ pri PN-ke dohodára o PČ.
 221. Ako zmením heslo v mzdách od MRP?
 222. Zamestnávanie cudzincov
 223. Príplatku sobota a nedeľa
 224. Brigáda v 15
 225. Sobota-pracovný deň príplatok
 226. Ako interpretovať odsek v zmluve na vydaj knihy?
 227. Príplatky od 1.5.2018
 228. Pracovný čas-práca nadčas
 229. Má nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky?
 230. Odvody invalidného dôchodcu v TPP od 15.4., ako postupovať?
 231. Dohodár_cestovné náhrady
 232. Stravné lístky - dorovnanie do 3,60
 233. Doplatenie mzdy zamestnancovi
 234. Môžem zvoliť rôzny spôsob výpočtu nočného príplatku platného od 1.5. pri rôznych pozíciách?
 235. Dovolenka a narok na stravny listok
 236. danovy bonus a II.stupen
 237. Výkon v neaktívnej pohotovosti.
 238. Príplatok za sobotu po novom
 239. Vyplácanie stravného
 240. Náležitosti PZ
 241. Nárok otca na materské
 242. Výpočet dovolenky za dobu na MD + RD, pomoc s výpočtom.
 243. Zvyšovanie kvalifikácie
 244. DoBPŠ_hodiny
 245. Pn po skončení prac.pomeru
 246. Vyžiadanie potvrdenia od starobného dôchodcu a študenta
 247. Praca a odvody v dvoch statoch EU . UK a Slovensko.
 248. Rôzny výplatný termín
 249. vstupné prehliadky u lekára
 250. Uchádzač o zamestnanie a dohoda