PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Doručovanie písomností
 2. Prehľad o zrazených preddavkoch vrátane RZD a daňového bonusu
 3. Termíny na podanie výkazov
 4. čistý príjem a čistá mzda
 5. Su diety cisty prijem?
 6. Zle uvedená suma
 7. Ako vypočítať dovolenku?
 8. hodinovu mzdu moze zamestnavatel zmenit na fixnu mesacnu mzdu?
 9. Odvod do SP pri invalidite nad 70%
 10. preplatenie nevyčerpanej dovolenky z roku 2016
 11. Je možné zamestnať na dohodu o vykonaní práce dohodárov na práce spadajúcich do 4. rizikovej skupiny?
 12. má nárok na nezd. časť na manželku za r. 2017 , ak je invalid 45% ?
 13. Pracovná pohotovosť od 1.5.2018
 14. Čo robiť po schválení čiastočného invalidného dôchodku?
 15. Zobrat si hypoteku a hned na to odist z prace
 16. vstupná prehliadka
 17. Nočný príplatok
 18. Vystavenie zápočtového listu
 19. Kontrola z Dôvery
 20. Spätne priznaný dôchodok a opravné výkazy do sociálnej poisťovne
 21. úloha na DOVP
 22. Zaplatenie poistenia cudzinca CR
 23. ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a nárok na nemocenské
 24. Zamestnávanie neplnoletého cudzinca - španiel
 25. Može byť výmena na pracovisku ked zamestnanec nechce tu vymenu?
 26. Jediný vlastník s.r.o. - zamestnanec
 27. Najvyssia podpora v nezamestnanosti
 28. voľné pracovné miesto - nahlásenie na úrad práce
 29. Zahraničná pracovná cesta s dovolenkou
 30. Odborná prax študenta strednej školy
 31. Kto má povinnosť vypracovat dokumentaciu GDPR?
 32. Odmietam zamestnať fajčiara a človeka, ktorý má exekúcia
 33. Priemerny zárobok - peňažné plnenie pri príležitosti letných dovoleniek
 34. ukončenie PP dohodou zo zdravotných dôvodov a odstupné
 35. Potrvdenie o zaplatení dane
 36. Prestávka na obed odpracovaná za týždeň v jeden deň.
 37. Minimalna mzda v 12 smennej prevadzke
 38. Ukončenie pracovného pomeru
 39. mzdovy program
 40. Nedoplatok RZD na rodicovskej
 41. Potvrdenie o zaplatení dane-podpis
 42. Neprávom vyplatený daňový bonus
 43. Od akeho veku moze brigadnik pracovat na kase s hotovostou ?
 44. Vypocet materskej pri skratenom pracovnom pomere
 45. Prečo sa líši náhrada mzdy za dovolenku?
 46. Nový príplatok za sobotu, nedelu sa započíta do priemerného zárobku?
 47. Predĺženie skúšobnej doby
 48. mimoriadna odmena
 49. MRP Mzdy a personalistika - tlačenie výkazu pre VšZP
 50. Koľko hodín je povinný uznať zamestnávateľ za celodenného lekára ?
 51. Materská - konateľka odmena za výkon funkcie
 52. náležitosti dohody mimo pracovného pomeru
 53. Otec na materskej a výpoveď
 54. ročné zúčtovanie dôchodcu
 55. Daňový bonus
 56. Mzdové ohodnotenie
 57. derogačná klauzula
 58. Môže otec poberať materské, ak je zároveň konateľ a spoločník vo vlastnej firme?
 59. Odstúpenie od pracovnej zmluvy
 60. Kedy sa nerátajú roky materskej a rodičovskej dovolenky do odpracovaných rokov (započítanej praxe)?
 61. Stravne lístky (Dovolenka 1/2 dna resp. lekar)
 62. Čo robiť ak nebolo vykonané ročné zúčtovanie dane zamestnancovi?
 63. Príplatky od 01.05.2018
 64. môžem preplatiť pri vstupnej prehliadke EKG?
 65. Zmena pracovného čas
 66. Musím akceptovať potvrdenie od lekára a dať stravné lístky zamestnankyni.
 67. Zaráta sa mi práca počas štúdia do odpracovaných rokov?
 68. Financny prispevok na stravovanie od zamestnavatela-aka je min.vyska
 69. Priplatok za nepretrzitu prevadzku od 14.00 do 18.00
 70. Umrtie poberatela DB
 71. Jednorazové posunutie termínu miezd
 72. Ďalšia PN po ukončení podpornej doby
 73. Ake mam "prava" pri navrate do zamestnania po rodicovskej dovolenke?
 74. Soka Bau a slovenská dovolenka
 75. dohoda + rodičovský (oznam.povinnosti)
 76. Prednostná exekucia
 77. Odvody z odstupneho
 78. Predcasny starobny dochodok a praca v chranenej dielni
 79. Celodenne osetrenie
 80. VK na riaditeľa školy
 81. Musia mať všetci zamestnanci rovnaký plat?
 82. Práca v UK a SK - poistenie
 83. Exekúcia výživné
 84. Stravné lístky - je už schválená nová výška cestovných náhrad?
 85. Dôchodca - dohodár
 86. Co vsetko predlozit socialnej poistovni pri predlozeni formulara U1,ktorym ziadame o podporu v nezamestnanosti?
 87. nesprávne prihlásený dohodár do SP
 88. Preplatok na daňovom bonuse
 89. Výška finančného príspevku na stravu
 90. Zamestnanec - neplatené voľno zákonné
 91. Ako postupovať pri zmene PP na kratší úväzok na normálny PP
 92. Práca od 5.40 hodiny ráno, musí byť nočný príplatok?
 93. Aký typ pracovného pomeru je najvýhodnejší pre poberateľa opatrovateľského príspevku?
 94. Preddavok na mzdu a odvody+daň
 95. Doba určitá - dvakrát bola predĺžená, môžem teraz dať zmluvu na zástup MD?
 96. 4 hodinový pracovný úväzok
 97. Zamestnanec a 6 hodinový pracovný úväzok
 98. Dochodca k 1.1. a RZD
 99. skončenie pracovného pomeru počas dlhodobej PN
 100. Nárok otca na platené voľno pri narodení dieťaťa
 101. RD verzus staré zamestnanie, nové zamestnanie
 102. doprava zamestnancov na miesto výkonu práce
 103. Aký doklad odovzdať k ročnému zúčtovaniu dane?
 104. Ročné hlásenie na DÚ - termín.
 105. Ako riešim v mzde predvolanie na súd?
 106. druhý pracovný pomer pred nástupom na materskú
 107. Tehotenstvo, zanik zamestnavatela. Narok na podporu v nezamestnanosti a materske?
 108. Exekúcia - počet vyživovaných osôb
 109. musím napísať žiadosť o odstupné?
 110. Výkaz poistného a príspevok - súvisia s ním ďalšie povinnosti zamestnávateľa?
 111. Odborná prax študenta vo firme
 112. Môže si otec uplatniť daňový bonus na dieťa ak nie sú zosobášený?
 113. Príplatok za sobotu a nedeľu
 114. Nástup otca na rodičovskú dovolenku.
 115. Ako je to s preplatenim cestovnych nakladov v zahranici pri chorobe?
 116. Ako sa bude počítať mzda za nadčas odpracovaná pred 1.5.2018 v mzde po novom?
 117. NCZD na manzelku
 118. Zrážky pre nebankovky
 119. Ročné zúčtovanie dane otca na materskej
 120. Daňové priznanie typ B, výška odvodov
 121. Dohoda - posúdenie pravidelnosti príjmu
 122. Dobry den chcem sa spytat ohladom PN cez sviatok.
 123. Agentúra
 124. Dohoda o vykonaní práce s účtovníčkou z Čiech
 125. Výpočet čistej mzdy - postup
 126. ciastkovy zaklad dane je 3.984 aka bude z tejto sumy dan_?
 127. Brigáda študenta a ukončenie povinnej škol.dochádzky...
 128. Poradie zrážok pri vicerych exekúciach.
 129. Mám nárok na nejaký príspevok z úradu práce?
 130. Má nárok zamestnanec na platené voľno keď ide k doktorovi s cudzím človekom t.j. nie s rodinným príslušníkom?
 131. Od akého veku môže študent pracovať formou dohody o brigádnickej práci študentov?
 132. skusobna doba, pn a ukoncenie pracovneho pomeru
 133. Tlačivá na vyhlásenie o poukázaní 2 %
 134. Moze sa zamestnanec podpisom vzdat stravnych listkov?
 135. Je muz v ochrannej lehote po oznameni, ze o mesiac nastupuje na matersku dovolenku?
 136. Stravné lístky - navyse, ako to zuctovat?
 137. Konateľ spoločnosti a priemerný evidenčný počet zamestnancov
 138. Nárok na dovolenku
 139. Pracovný čas od 10 do 30 hodín týždenne
 140. Odpočitateľná položka na manžela
 141. Je nárok na uplatnenie DB v RZD keď mama robila 6 mesiacov/príjem 5 581,89€/ a 6 bola na ÚP .
 142. Denný vymeriavaci zaklad pri PN
 143. Prijatie zamestnanca na zástup
 144. Skončenie a obnovenie TPP
 145. BOZP a lekárska prehliadka pred nástupom do práce
 146. Krátenie dovolenky
 147. Skončenie podpory v nezamestnanosti a PN
 148. Zamestnavateľ vyžaduje dochádzku a opis činnosti od ineho zamestnávateľa
 149. Ročné zúčtovanie dane a daňový bonus
 150. Môže vidieť výplatnú pásku nadriadený zamestnanca?
 151. Kto posiela OČR do SP
 152. Rožširujúce štúdium
 153. účasť na súde-náhrada za ušlú mzdu
 154. Potvrdenie o zaplatení dane
 155. Ake je rozhodujuce obdobie pri retazovom porode?
 156. Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa, ktorý má prerušenú živnosť
 157. nárok na odpočítateľnú položku
 158. Dovolenka a skrátený úväzok
 159. Nástup na MD a práca pre toho istého zamestnávateľa
 160. Môže si manžel uplatniť v RZD nedzaniteľnú položku na manželku počas RD, keď ona si na seba uplatnila v RZD nezd. položku?
 161. odborná prax študenta
 162. ČZD pre výpočet odvodov do SP
 163. Materská vo výpovednej lehote?
 164. Má zmysel dobrovoľné dôchodkové poistenie kvôli rokom?
 165. Narok na dovolenku
 166. Nárok na dovolenku
 167. Povinnost zamestnavatela vratit dan pri likvidacii
 168. Patri mi danovy bonus aj za mesiace PN v roku 2017?
 169. Zrážky zo mzdy
 170. DP SZČO jeden mesiac príjem z ČR
 171. exekucne zrazky
 172. Kontrola RZD - nesprávna výška
 173. NČZD na manželku
 174. Snimka dna
 175. Nahradne volno za pracu cez vikend v zahranici
 176. Počet pracovných dní pri výpočte mesačnej mzdy
 177. Podpora v nezamestnanosti po skončení materskej dovolenky
 178. Je možné dostať počas RD odstupné?
 179. Stravné zamestnancov v JÚ
 180. Hruba mzda na zmluve, alebo hodinova mzda ?
 181. RZD + potvrdenie o príjme ČR
 182. Hlásenie ocr
 183. Otec na materskej a zároveň v práci
 184. Diety vodič MKD
 185. exekúcia
 186. Výška podpory v nezamestnanosti po reťazovej rodičovskej dovolenke
 187. Dokumentácia GDPR
 188. Za koľko mesiacov v ročnom zúčtovaní dane má zamestnankyňa nárok na daňový bonus?
 189. RZD - ktora suma je preplatok?
 190. Materská dovolenka
 191. NČZD na manželku - počíta sa do jej príjmu aj náhradné výživné?
 192. Mzdová agenda
 193. Náhrada za sviatok - krátky/ dlhý týždeň
 194. zamestnanie Rumuna v Rumunsku
 195. RZD_vysporiadanie
 196. a čo robíte s neprebratými výplatnými páskami?
 197. vypoved v dobe neurcitej aky dovod musia mat
 198. Vyplnenie ELDP pri absenciách
 199. Dlhodobá PN po 52. týždni
 200. RZD_NČZD na manželku a počet mesiacov
 201. Delimitácia jedného zamestnanca bez zlúčenia firiem
 202. Opravy odvodov poistného a preddavkov pri schválení starobného dôchodku
 203. Moze u zamestnavatela na jednom stredisku pracovat viac zamestnancov s roznym zmenovym kalendarom?
 204. nezdaniteľná časť základu dane
 205. Potvrdenie o zaplatení dane a RZD
 206. Záloha obnova mzdy a personalistika MRP
 207. nedoplatok 5 centov v RZD a potvrdenie na poukazanie 2% dane.
 208. Obsah osobného spisu zamestnanca
 209. NČZD - DDS
 210. Z akeho rozhodujuceho obdobia sa mi bude pocitat vyska materskej dovolenky?
 211. Mám nárok požiadať DU o preplatok dane z odstupného aj keď mi nebolo vyplatené v celej výške?
 212. Ako nastavím v programe Pohoda rôzne druhy odmien?
 213. Práca na dohodu
 214. Potvrdenie o zaplatení dane
 215. môže starosta poberať odmenu za výkon funkcie ako člen výboru urbárov
 216. K DP potrebujem doložiť doklad od DDS?
 217. NČZD na manželku
 218. DP - príjem len na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru
 219. Skončenie pracovného pomeru dohodou zo zdravotných dôvodov
 220. Rozdelenie zrážky zo mzdy pri vyplatení odstupného.
 221. Výplatná páska a viac odpracovaných dní
 222. mám narok na stravný lístok pri náhradnom volne?
 223. Dohoda neplnoleteho a narok na stravne listky
 224. Skončenie PP dohodou
 225. DP FO typ B - dôchodca - živnostník
 226. zamestnany zivnostnik
 227. Môžem podpísať predĺženie zmluvy k 30.08., ked som na MD?
 228. Nedoručenie PN zamestnávateľovi
 229. MRP a zamestnanec celý mesiac PN,
 230. Zamestnankaňa nie je prihlásená v ZP ako poistenec
 231. Dohoda o pracovnej činnosti
 232. Výška príplatkov vzhľadom k ust.týžd.prac času
 233. Zmena pracovnej zmluvy
 234. co ak zamestavatel neplatil cely rok dan za zamestanca ?
 235. Ktoré publikácie o mzdách a personalistike odporúčate?
 236. Pracovná cesta - zástup
 237. Môže učiteľ pracovať počas materskej dovolenky u toho istého zamestnávateľa?
 238. Služobná cesta
 239. pracovná zmluva
 240. Rodičovská dovolenka v MRP a mesačný výkaz do ZP
 241. Priepustka - doprovod starého otca
 242. Príspevky na DDS - ako zistím či môžem ponížiť základ dane?
 243. Daňový bonus na 4 deti - jeden otec, rôzne matky...
 244. daňové priznanie
 245. Koľko trvá výpovedná lehota?
 246. Otec na materskej dovolenke - kedy podat ziadost?
 247. Praca na dohodu a nočný príplatok
 248. RZD za rok 2017
 249. Príplatok za prácu v noci - služobná cesta
 250. Započítanie praxe SZČO - jazykový lektor