PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dovolenkový priemer_stupne náročnosti
 2. Gastrolistky u zivnostnika
 3. Zákonník práce §69 ods. 3
 4. Zaškolil by ma niekto na mzdový program VEMA ?
 5. dochádzková tabuľka excel
 6. sviatok/fond pracovného času. Počíta sa sviatok do pracovného fondu pri vo firmách s nepretržitou prevádzkou?
 7. Kráti sa otcovi na materskej dovolenka?
 8. Vyzná sa niekto v tejto výplatnej páske??
 9. Môže mi zamestnávateľ odrátať odvody zo mzdy?
 10. Minimalna mzda pre 2. stupen narocnosti prace od 1.1.2019
 11. Nahrada mzdy na prac. ceste -statny sviatok
 12. Práca bez odmeny
 13. Skúšobná doba a tehotenstvo
 14. Doplatok do min. mzdy
 15. Oprava mzdy_RZ,inv.dôchodok
 16. Skončenie pracovného pomeru v strede mesiaca
 17. Ako si vypočítať mzdu?
 18. odmena dohodára
 19. Zamestnávateľ neprepláca prácu nadčas
 20. Odpracovaný sviatok v sobotu
 21. dohoda o vyslaní a GDPR
 22. Mzdový systém: Olymp alebo Human?
 23. Služobná cesta a odpracovaný čas
 24. Zmena pracovneho kalendara 1 zamestnancovi zo skupiny
 25. Výsluhový dôchodca a dohoda o VP - doklady
 26. Ráta sa pn do nemocenského poistenia
 27. Môže zamestnávateľ zobrať dovolenky?
 28. Tehotna zamestnankyna, navsteva u gynekologa a nahrada mzdy?
 29. rzzp - čo ak poistovna nevykona zuctovanie
 30. Do kedy trva materske dovolenka OTCA, ked zacina 1.11.2018?
 31. Odpracované hodiny
 32. invalidný dôchodca v prac.pomere bol celý mesiac PN
 33. rzzp
 34. exekučná zrážka
 35. DoPč z roku 1996
 36. Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy - úmrtie manželkinho prarodiča
 37. Priem. zárobok na výpočet mzdy
 38. Opatrovatelsky prispevok na matku + zamestnanie - exekucia?
 39. Nárok na daňový bonus pri nadstavbovom štúdiu
 40. Materská - kedy nahlásiť zmenu do SP a ZP?
 41. Nahradne volno za odpracovanu nedelu
 42. Chcem zamestnať na dohodu pracovníčku na nezamestnaneckej podpore, aké zákony musím dodržať.
 43. Ako dostať maximalnu materskú
 44. Vyúčtovanie služobnej cesty a stravného
 45. Zúčtovanie RZZP so mzdami zamestnancov
 46. Trovy exekúcie
 47. Rozdielny nočný príplatok dohodárovi a zamestnancovi na HPP
 48. Novela zákona 578/2004
 49. ukončenie absencie
 50. RZZP ovplyvní výšku dane zo ZČ?
 51. Preplatok RZZP zamestnancovi so skoncenym PP
 52. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN a nástup do inv.dôchodku...
 53. musí DOBPŠ mladistvému podpísať aj zákonný zástupca?
 54. Ako krátiť dovolenku?
 55. Exekučné zrážky z prednostnej aj neprednostnej exekúcie
 56. Ako je to s dovolenkou v nepretržitej prevádzke
 57. Má nárok na odstupné, ak má v zmluve uvedené PPV do doby trvania podmienok poskytovania opatrovateľskej služby?
 58. DVZ pri náhrade príjmu počas PN
 59. Aký pracovný pomer založiť pre odborného zástupcu, ktorého budem potrebovať možno 2x do roka?
 60. dohodar- odvody
 61. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a následná PN
 62. absencia zamestnanca - dalsie kroky
 63. Dávka v nezamestnanosti v prípade ak zamestnanec popri rodicovskej dovolenke pracuje
 64. Archivacia osobného spisu zamestnanca po úmrtí
 65. Priemerný hodinový zárobok_nadčas
 66. Priemer na náhradu pri práci v zahraničí.
 67. Skončenie pracovného pomeru a PN
 68. predčasný dôchodok
 69. Preplatok od exekútora
 70. Kedy je výhodnejšie ísť do starobného dôchodku?
 71. preplatok z RZZP za zamestnanca, ktorý medzičasom skončil pracovný pomer
 72. Zahraničná pracovná cesta a cestovný pas
 73. Nadčas u zamestnancov THP
 74. Budem mať nárok na dovolenku po skončení rodičovskej dovolenky po reťazovom pôrode, v prípade podania výpovede?
 75. Musím robiť dodatok k PZ ak zamestnanec zastupuje iného počas D?
 76. PN, stará dovolenka
 77. SZČO,rodičovsky prispevok a pracovna zmluva
 78. Rozvedený rodič starajuci sa o skolopovinne dieťa
 79. Re-pas kurz. Online
 80. Akým spôsobom pocítate príspevok na dopravu zamestnancom?
 81. uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti po ukončení TPP
 82. odvody dohodára v evidencii UP
 83. Mám nárok na osobitný príspevok z Úradu práce?
 84. Vodič nákladného auta a cestový príkaz
 85. RLFO - uvedenie zlej adresy
 86. Mám prirátať doplatok do mzdy dohodnutej v pracovnej zmluve?
 87. Mám nárok na náhradu mzdy za ošetrenie u lekára, keď pracujem na dohodu o vykonaní práce?
 88. Neplatené voľno, resp. dôležité osobné prekážky na strane zamestnanca
 89. zahraničný zamestnávateľ
 90. kedze nikto neodpovedal, tak napisem moju skusenost - Otec na materskej a dieta v skolke
 91. Absencia a PN
 92. Zmenový zamestnanec a neopracované hodiny
 93. nezdaniteľná časť na daňovníka - invalidný dôchodok, dosiahnutý dôchodkový vek
 94. Ukončenie PP medzi materskou a rodičovskou dovolenkou - zamestnanec a konateľ v jednej osobe
 95. Práca na dva úväzky v škole
 96. Dohodár a poberateľ invalidného dôchodku
 97. Tehotenstvo, skúšobná doba a PN
 98. Ma inspektorat prace presny sadzobnik pokut?
 99. Ukončenie pracovného pomeru
 100. Dar zamestnancovi a zdanenie
 101. 1% z OC auta a celý mesiac PN - výpl.páska mínusová
 102. Omylom vyplatená vyššia mzda?
 103. Dohodár_prihlasovanie v ZP
 104. Stupne náročnosti
 105. Zamestnanec zamestnávateľa podľa par. 7 ods.2
 106. Skúšobná doba a tehotenstvo
 107. Výpočet materskej SZČO plus zamestnanie
 108. Ukončenie DoVP
 109. Krátenie dovolenky pri nerovnomernom prac.čase
 110. Nerovnaké vyplácanie rizikových príplatkov
 111. Viete mi poradiť ako ukončiť poverenie zodpovednej osoby?
 112. prihlasovanie zamestnancov
 113. Jednorazový štátny sviatok
 114. Mesacne prepocitavanie priemeru pre nahrady
 115. Okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom na PN
 116. Akým priemerom vypočítam náhradu mzdy zamestnankyne, ktorá po 3 ročnej rodičovskej dovolenke, čerpá dovolenku ?
 117. Voľby do samosprávnych orgánov a náhrada mzdy pre člena volebnej komisie
 118. Hlavný kuchár v školskej jedálni tarifný plat
 119. Dohoda - pravidelný príjem - odmena 0
 120. využitie § na sprevádzanie rod.príslušníka
 121. Evidencia stravnych listkov
 122. Účtovanie preplatku z RZZP bez dokladu
 123. Výpoveď zamestnanca s kratšou ako zákonou dobou
 124. DVZ pri pracovnom úraze
 125. Nárok na dovolenku - výpočet
 126. Sociálna poisťovňa - predloženie dokladov kontroly - konkrétny výstup z olympu
 127. marodka nemecko
 128. Nárok na dávku v nezamestnanosti osoba starajúca sa o dieťa do 6rokov
 129. Chceme dat zamestnancom balicek vitaminov na podporu imunity. Ale nechceme im to zdanovat. Ake su moznosti?
 130. Datum platnosti pri zaradeni do vyššieho platoveho stupňa v školstve
 131. Odpracované dni_výplatná páska
 132. Platí dohodár odvody do ZP ak je vedený na úrade práce?
 133. Má zamestnávateľ povinnosť dávať druhú prestávku v práci?
 134. Nárok na dovolenku dlhodobá PN
 135. Má zamestnanec nárok na nemocenské dávky
 136. Môže zamestnanec využiť ZV - lekára aj keď má poobednú zmenu?
 137. nadčas v nepretržitej prevádzke
 138. Dovolenka pri nepravidelnej pracovnej dobe
 139. Okamžité skončenie PP.
 140. nárok na sprevádzanie člena domácnosti
 141. Pracovna doba a pracovna cesta
 142. Výpoveď daná zamestnávateľom a odstupné, ochranná lehota
 143. RZZP pri odklade DP za rok 2017
 144. 3/4 úväzok v nepretržitej prevádzke
 145. prihlasovanie do sociálky
 146. Cestovné náhrady počas víkendu
 147. Z akého obdobia sa mi bude počítať výška materskej?
 148. Môžeme opätovne prijať zamestnanca, ktorému bolo vyplatené odstupné z dôvodu dlhodobej pracovnej nespôsobilosti?
 149. Môže žena poberať daňový bonus na dvojročné dieťa, keď sa zamestnala, ale ešte stále poberá aj rodičovský príspevok?
 150. Absencie zamestnanca
 151. Nová nezdaniteľná časť ZD na zaplatenú úhradu v kúpeľoch - ako vydokladovať pri RZ?
 152. zdravotné poistenie zamestnanca - cudzinca
 153. Ked mame zabehnuty standard 2. predlzovania doby urcitej na dalsi 1 rok, mozem v pripade 1 cloveka spravit vynimku a predlzit mu 2.x zmluvu len na 4 mesiace?
 154. Nárok na dovolenku pri nástupe na materskú dovolenku
 155. Škoda spôsobená zamestnancom zamestnávateľovi
 156. Pracovný úväzok 24 hodín týždenne
 157. Výplatná páska poštou
 158. Mzdový systém
 159. Správne vyplnenie ELDZ
 160. Kratši pracovný čas a nadčas?
 161. zaradenie tajomníčky v škole
 162. Memorandum o úprave platových pomerov
 163. Výmenný listok obvodný lekár
 164. PP na dobu určitú
 165. Keď nieje pre zamestnanca robota, môže ostať doma?
 166. Vyslaný zamestnanec
 167. Vyslaný zamestnanec_Mzda
 168. Ukončenie TPP-PN-preplatenie dovolenky
 169. zaokrúhľovanie funkčného platu
 170. Dohodár evidovaný na ÚPSVaR
 171. Kedy sa mám zaevidovať na úrad práce keď som ešte na PN,ale 30.9. mi končí zmluva na dobu určitú?
 172. Materská, nevyčerpaná dovolenka, odstupné
 173. Vydatá dcéra a daňový bonus
 174. Dohodári a príplatok za prácu v sobotu
 175. Možem akceptovať na vyplatenie daňového bonusu stredoškoláka Potvrdenie zo školy na účely prídavku na dieťa?
 176. Rodinné prídavky
 177. Mzda za prácu vo sviatok ?
 178. Nárok na dovolenku za obdobie čerpania MD
 179. materská dovolenka a nárok na dovolenku
 180. Započítaná prax
 181. osetrenie lekara a kratenie
 182. špeciálna pedagogika
 183. Ako funguje nárok na doprovod rodinného príslušníka - 10 dní?
 184. dátum účinnosti dodatku prac. zmluvy
 185. Onkopacient a invalidný dôchodok
 186. Sme dvojzmenná prevádzka?
 187. Výplatná páska - účtovanie
 188. Priemerný mesačný zárobok
 189. PREKAŽKA V PRACI - pohreb manželky
 190. Minimalna mzda pri pohyblivej zlozke
 191. Nevycerpana dovolenka z minuleho roka - kratenie dovolenky
 192. dohodár cestovné
 193. Platené voľno_pohreb otca
 194. daňový bonus za 9/2018
 195. Pravdepodobný mesačný vymeriavací základ.
 196. Nadčasy - neplatené
 197. ist na ID alebo urad
 198. RZ zdravotná
 199. Pracovná cesta počas MD
 200. výstupná lekárska prehliadka
 201. EXEKÚCIA - Dobre rozumiem, podľa vloženej prílohy, že zamestnancovi treba zraziť celú výplatu ?
 202. invalidny dôchodok nad 70% a uplatnovanie nczd mesacne?
 203. dva pracovné pomery a PN
 204. sedenie na pracovisku
 205. dohody dôchodcov a výnimky
 206. Exekúcia
 207. Zdokladovanie zmeny rodinného stavu po svadbe
 208. Dodatok k pracovnej zmluve
 209. Pracovný fond
 210. Nepretržity odpočinok
 211. Bude stačiť takto vymedziť skutok na okamžité skončenie PP pre reťazovú absenciu?
 212. dostal som vypoved
 213. Vznik dovolenky počas MD
 214. Osobitná stupnica platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme od 1.1.2018
 215. Mám správny postup pri ukončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom?
 216. Nárok na stravné lístky
 217. starobny dôchodca a odv.ulava
 218. Môžem byť na očr ked pracujem a poberam rodicovsky prispevok?
 219. ako zadať v olympe ak jeden den odpracuje zamestnanec viac a druhy den menej
 220. Nárok na dovolenku - výpočet
 221. vyslanie zamestnanca
 222. dohoda o vyslaní zamestnanca
 223. Danova exekucia
 224. Nepretržitý denný odpočinok
 225. Doručenie PN zamestnávateľovi
 226. Nástup cudzinca do zamestnania
 227. cestovné
 228. Práca počas rodičovskej dovolenky
 229. Nárok na dovolenku
 230. Nariadenie o nahlasovaní čerpania dovolenky
 231. Náhradná pracovná zmluva a jej dodatok
 232. Skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca
 233. dovolenka pri pp na dobu určitú
 234. Náhradné voľno za nadčas
 235. Zaradenie do platovej triedy
 236. Preplatok odvodov pri starobnom dôchodku
 237. "Služba za službu" medzi FO a PO - ide o zamestnanie?
 238. živnosť v rakúsku a prac. pomer na slovensku
 239. Pracovná zmluva - podmienka zamestnávateľa
 240. Opustenie pracoviska pocas prestavky
 241. PN + Rodičovský
 242. Výška odstupného po 35 rokov práce - § 63. ost.1, písm. b)
 243. Doručenie Výpovede podľa § 63, odst. 1, písm. b)
 244. Dva priplatky za nedelu?
 245. Kolko spatne mozem ziadat o opravu vo vyplatnej paske
 246. Nevyplatene odchodne
 247. Čo všetko je potrebné pri výpovedi z nadbytočnosti ?
 248. Otec na materskej - ELDP
 249. Starobný dôchodca a príjem z TPP
 250. Dohodar a vstupna lekarska prehliadka.