PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Stravne v praci
 2. Zamestnanec má mesačnú mzdu, jeho pracovný týždeň je od po-pi 5.7.2018 odpracoval sviatok , dáme mu 100% príplatok za sviatok a má nárok aj príplatok za prácu nadčas?
 3. Zaradenie ped. zamestnanca
 4. Nový pracovník odpracoval 1 deň
 5. Dovolenka
 6. ukončenie pp a pn
 7. Ako krátiť Dovolenku ak PN prechádza z jedného roka do druhého?
 8. Stručná charakteristika práce asistent učiteľa
 9. Člen DR v akciovej spoločnosti a odvody
 10. Zdravotné poistenie v ČR
 11. Matersky prispevok poberany otcom dietata
 12. Duplicitne podaný mesačný prehľad na DÚ
 13. Konateľka a materské
 14. Ako ukončiť PN?
 15. nepretržitá prevádzka a časový fond
 16. Môže mi zamestnávateľ nevyplatiť príplatok za sviatok ak som pracoval cez sviatok a ako náhradu som mal voľno iný deň?
 17. zahraničná služobná cesta počas sviatku na SK
 18. Dva TPP u rôznych zamestnávateľov a vysielanie na pracovnu cestu.
 19. Vyplacanie nemocenskeho
 20. Materská z dvoch HPP.
 21. Vyplacanie PN po skonceni MD
 22. Može mať jeden človek v jednej firme viacero dohôd o pracovnej činnosti?
 23. Aký je nárok na lekára pri pohyblivej pracovnej dobe?
 24. Som nezamestnaný a pred dôchodkovým vekom, ale dostal som pracovnú ponuku - aký pracovný vzťah je najlepší?
 25. absencia a následná PN
 26. Rozhodné obdobie pre výmer PN
 27. Ako krátim dovolenku pri PN?
 28. Narok na minimalnu mzdu mesacnu/hodinovu
 29. Novy zamestnanec a GDPR
 30. Aká je výška daňového bonusu od 1.7.2018?
 31. Od akej sumy a koľko dania študenti zo svojej mzdy ?
 32. Miesto výkonu práce_cestovné náhrady
 33. Je výpočet nároku na dovolenku správny?
 34. "Prechod" podnikania z FO na PO
 35. Ako správne vystaviť aditívny výkaz pre ZP
 36. Uctovnicka neuplatnila nezdanitelnu cast zakladu dane ani danovy bonus na deti
 37. Ráta sa do doby 270 dní nároku na materské matky aj dohoda o pracovnej činnosti?
 38. Úradníkov "púšťajú domov" po 4 hodinách práce?
 39. Pravdepodobný zárobok u hodinovo odmeňovaných zamestnancov
 40. Je výpočet dovolenky správny?
 41. Výpoveď dohodou počas PN
 42. Nahlasenie zmeny bydliska zamestnanca v SP a ZP
 43. práca v štátny sviatok
 44. Pracovné zmluvy a kontrola zo strany inštitúcií.
 45. RZZP zamestnanca a dividendy
 46. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 47. Vstupná lekárska prehliadka - pri opakovanom nástupe do zamestnania u toho istého zamestnávateľa
 48. Ako mám presne rozumieť pojmu - doručiť do 2 týždňov pred predpokladaným dátumom skončenia pracovného pomeru?
 49. Priemer na dovolenku
 50. Zmena ID na starobný a odvody
 51. nárok na dovolenku
 52. Vyhlásenie_NČZD
 53. Vykonanie inventarizácie
 54. nahlásenie oznamovacej povinnosti ZP Dôvera
 55. Denny vymeriavaci základ pri PN
 56. Nárok na stravný lístok - spoločný výlet organizácie
 57. Zvýšenie mzdy a prepočet
 58. Invalidný dôchodca a ZŤP
 59. Podpora v nezamestnanosti
 60. materské
 61. OČR
 62. Môžem poberať rodičovský príspevok a zároveň pracovať, keď budem mať dieťa v škôlke?
 63. Zamestnanec odmieta nastúpiť do práce po rodičovskej dovolenke
 64. nevyplatenie odmeny štatutárom
 65. sociálny fond
 66. Príplatok za sobotu a nedeľu - fixný plat
 67. Doktorand a dohoda o vykonaní pracovnej činnosti
 68. volno kvoli elektrike - preplatenie
 69. Preplatenie odpracovaného sviatku u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 70. znížené zdravotné odvody - zástupca primátora
 71. nárok na nemocenské
 72. Ukončenie PP a RD
 73. Podpora v nezamestnanosti - prerusena zvnost a skoncenie TPP
 74. Garančné poistenie
 75. Otec na materskej a dieta v skolke
 76. NČZD
 77. ukončenie rodičovskej dovolenky a vypoved
 78. pozastavená živnosť a pracovná zmluva
 79. Dva pracovné pomery z toho jeden uzatvorený v ČR druhý na SK
 80. Zlé meno na registračnom liste
 81. Práca cez sviatok - náhradné voľno
 82. dochodca vynimka pri DoVP - nepravidelny prijem
 83. Nepreplatenie dovolenky po skončení pracovného pomeru
 84. Cas medzi skoncenim PP a nastupom na MD -ako mám postupovať?
 85. Práca v zahraničí aj na Slovensku
 86. Nezrovnalosť vo vyplatnej paske
 87. Daňový bonus - zamestnané dieťa
 88. materská : zotrvať v zamestnaní aj napriek viac ako 50% zníženiu mzdy?
 89. preplatenie nevycerpanej dovolenky a dovolenkovy listok
 90. skrátený pracovný pomer
 91. Zamestnanie poliakov je často lacnejšie ako vyslanie nášho slovenského zamestnanca?
 92. ako vypočítať nadčasy počas mesiaca s plateným sviatkom
 93. Exekúcia na výživné obdobie 1989-2006
 94. Ročné zúčtovanie ZP
 95. Môže kandidovať na funkciu starostu zamestnanec obce ???
 96. krátenie dovolenky počas pn
 97. nárok na materskú
 98. Pravdepodobný zárobok
 99. Neprevzatie písomnosti zamestnancom
 100. Poučenie osoby oprávnenej spracovávať osobné údaje
 101. Koniec doby urcitej a PN
 102. Paragraf na skončenie pracovného pomeru za krádež
 103. Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
 104. príplatok za nočnú prácu
 105. Poskytnutie gastrolistkov
 106. práca cez sviatok počas pracovného týždňa a náhradné voľno, resp. nadčas
 107. oznámenie zamestnavateľa do zdravotnej poisťovne
 108. odvody do zdravotnej poisťovne
 109. Nárok na preplatenie dovolenky
 110. Dôchodca DoPČ a od 1.8.2018 úľava
 111. Výpovedná doba
 112. Pravdepodobný vymeriavací základ
 113. Výpoveď zamestnanca
 114. dovolenky pri zmene pracovného kalendára
 115. kontrola miezd a zmluv
 116. Plynie 15 dňová lehota pre zamestnávateľa aj v sobotu nedeľu keď mám pracovný čas nepretržite?
 117. Evidenčný stav zamestnancov
 118. Oznamovanie ZP čerpanie dovolenky počas poberania rodičovského príspevku
 119. Dohoda popri materskej
 120. Ukončenie brigádnickej práce študenta
 121. Zníženie základu dane na daňovníka
 122. Absolventská prax - tlačivo (evidencia dochádzky)
 123. TPP a skrátený úvazok u toho istého zamestnanca
 124. Nadčasy u znovuprijatého zamestnanca
 125. Preverenie oprávnenosti PN
 126. RZZP výpočet
 127. vzor dohody o mzde
 128. brigada cez PJ servis
 129. Otec na materskej a práca na dohodu.
 130. Stravné a zrážka zamestnancom MRP systém
 131. Zrušenie prihlasenia v sociálnej poisťovni
 132. Stravné lístky
 133. Kolko rokov mam archivovat dovolenkove listky, priepustky?
 134. Dohoda o vykonaní práce - zápočet?
 135. Pridelené sl.vozidlo aj na súkr.účely
 136. Výkaz PaP od 7/2018
 137. denný vymeriavací základ
 138. dohoda o zrážkach za stravné lístky
 139. čo so zamestnancom po skončení podporného obdobia?
 140. Výška odstupného
 141. Oznámenie sociálnej poisťovni o uplatnení si odvodovej výnimky starobného dôchodcu
 142. Výnimka dôchodku dohoda do 200 eur
 143. Platene voľno
 144. Otec na materskej dovolenke.
 145. pracovný pomer podľa potreby, hodinová mzda
 146. DoBPŠ_hodinová mzda
 147. Aký typ zmluvy?
 148. Inzerát
 149. Zamestnanci v SR z EÚ - jazyková bariéra
 150. je v poriadku takato dohoda o skonceni pracovneho vztahu?
 151. Dohoda, potvrdenie o exekucii
 152. Garančný fond a konateľ
 153. Ako postupovať ked dieta zmaturuje?
 154. Zmenou sídla spoločnosti sa zmení aj pobočka sociálnej poisťovne? A túto zmenu stačí oznámiť len registračným listom zamestnávateľa?
 155. ako správne určiť poradie exekúcie
 156. Výplatná páska v angličtine
 157. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 158. ako postupovať keď som zadala študenta na soc. poisťovni pod kódom 9, ale mal byť pod kódom 7?
 159. vypoved zo strany zamestnavatela
 160. ELDP a príjem po skončení pracovného pomeru
 161. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
 162. dohoda o vykonaní práce
 163. Invalidný dôchodca – by sa chcel zamestnať
 164. Ako vypočítam odchodné - hod. mzda - 40 hod. úväzok ?
 165. Hodinová mzda SZČO
 166. Ukončenie poberania materského_odvody
 167. Práca v sobotu_náhradné voľno
 168. Ako správne vypísať odsek4. na Potvrdení o dočasnej PN
 169. prerušenie PP a sociálna poistovna
 170. dohoda o vykonaní práce-pravidelný/nepravidelný
 171. Pracovná doba od 5.50 a príplatok
 172. Dohoda o pracovnej činnosti a náhrada mzdy za návštevu u lekára
 173. účet zamestnanca
 174. Krátenie dodatkovej dovolenky
 175. Dohoda a odvody?
 176. 13-ty,14-ty plat, odmeny,odstupné
 177. Mladistvý - ukončenie povinnej školskej dochádzky
 178. Výpoveď z Dohody o pracovnej činnosti - odhláška
 179. Musí zamestnávateľ držať pracovnú pozíciu aj počas neplatenej PN?
 180. Skončenie pracovného pomeru
 181. Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, v noci - je v 3. stupni náročnosti - príplatok % z 1. alebo 3. stupňa?
 182. DoBPŠ_mladistvý
 183. Konateľ a priplatky
 184. Zníženie pracovného úväzku - možnosti.
 185. môžem kvalifikovane učiť matematiku?
 186. Do 15 dni musia preradit na lahsiu pracu?
 187. Dôchodca dohodár - uplatnenie výnimky - prihláška SP
 188. Predčasný dôchodca pracujúci na DVP a zdravotné poistenie
 189. Môže sa počas RD pracovať na dohodu?
 190. 13. plat - odvodová úľava
 191. Čiastočný invalidný dôchodca, zamestnanec 1/2 úväzok, odvody daň
 192. nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
 193. Dohoda o prac.činnosti.
 194. Živnostnik a pracovna zmluva.
 195. Môžem pracovať ako brigádnik počas interného doktorandského štúdia?
 196. dohoda o pracovnej činnosti - oznámenie do zdravotnej poisťovne
 197. Prišlo Vám už RZ ZP?
 198. Ako zdanit prispevok zo SF na wellness pobyt zamestnancom pri pracovnom vyroci?
 199. Prechodny a trvaly pobyt zamestnanca
 200. Pracovné voľno platené pri vybavovaní pohrebu strýka
 201. aditívny mesačný výkaz
 202. Nárok na odstupné ak na pracovnú pozìciu prispieval UPSVaR ?
 203. Odmena pri PN
 204. Dovolenka
 205. Zamestnávanie študentov
 206. ID miera poklesu schopnosti vykonávať prac.činnosť
 207. Nárok na dovolenku
 208. Ako napísať žiadosť po vykonaní atestácie na preradenie do vyššej platovej triedy
 209. Sociálny fond v MRP
 210. adaptačné vzdelanie
 211. Konateľ a diety.
 212. prihlásenie dôchodcu do zdravotnej poisťovne
 213. Zamestnávanie cudzincov a minimálna mzda
 214. čo všetko musí zabezpečiť zamestnávateľ pri zamestnancoch?
 215. Súbeh materskej dovolenky a nastup do nového pracovného pomeru
 216. Výpoved z nadbytočnosti
 217. Rozhodujúce obdobie pre materské
 218. Nástup do práce po odstránení prekážky zo strany zamestnávateľa
 219. Priznaný ID 80% aký VZ SP v nezamestnanosti keď je PN v mesiaci?
 220. Otec poberajúci dávku materské_krátenie dovolenky
 221. platové zaradenie
 222. Stravné lístky
 223. Slovenský zamestnávateľ chce uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s občanom ČR, ktorý je tam sociálne aj zdravotne poistený.
 224. Koľko krát je možné uzatvoriť po sebe dohody o pracovnej činnosti ?
 225. Výnimka z platenie dôchod. poistenia prac. dôchodcov
 226. stravné pri zahraničnej pracovnej ceste
 227. Nárok na podporu po RD
 228. starobný dôchodca a pracovná zmluva
 229. Dohody a lekárske prehliadky
 230. Výpoveď po skončení RD
 231. Dobrovoľné nemocenské poistenie a tehotenstvo.
 232. pravidelný alebo nepravidelný príjem
 233. Výpoveď daná zamestnancom a PN
 234. nepravidelný príjem ZP
 235. Ak maródi 8 mesiacov, potom bude dva mesiace v práci a znovu pôjde na PN tak na 8 mesiacov, bude dostávať nemocenské?
 236. Paragraf pocas dovolenky
 237. Môžem sa opätovne prihlásiť do evidencieUP?
 238. príplatok za soboty a nedele
 239. Ukončenie predĺženia pracovného pomeru?
 240. Dohoda - pravidelný, alebo nepravidelný príjem
 241. Môžu mi stravné lístky prepadnúť z dôvodu ich nevyzdvihnutia do konca mesiaca?
 242. podpisovanie dovolenkoveho listka
 243. Pracovná zmluva na dobu určitú - pedagogický zamestnanec
 244. dohodár - denný študent VŚ, ktorý v júni ukončí Bc. štúdium
 245. Platí za mňa UPSVaR nemocenské poistenie ?
 246. DOBPŠ-príjem 100€ - prihlasujem študenta do SP?
 247. Pracovný pomer na dobu určitú
 248. Musím pri výpovedi dohodara urobiť ELDP?
 249. GDPR - ubytovacie zariadenie
 250. Žiadosť o úver a dlhodobá PN-ka.