PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Pracovný pomer + materské + živnosť
 2. zrušenie rezervy, smerovanie do daňového priznania
 3. môže občan zaplatiť s.r.o. fa na sumu 150eur za kovovú konštrukciu?
 4. Zaradenie auta do majetku pri dovoze
 5. Kde zaradit preplatky a nedoplatky pri rocnom vyuctovani bytu od spravcu?
 6. Paušálne výdavky a živnosť od marca plná výška alebo len alikvótna čiastka
 7. Paušálne výdavky a živnosť od marca
 8. Predaj darovaneho pozemku
 9. Naše finančné družstvo
 10. prehľad zo miezd
 11. Môže nový spoločník vyplatiť v hotovosti 2015€ starému spoločníkovi?
 12. Potvrdenie o zaplatení dane
 13. Da sa nahlásit v praci ze poberam vysluhovy dochodok spetne rok?
 14. opravna polozka k pohladavke
 15. Autorský honorár - pasívny príjem
 16. Stratený archív OMEGY a zlé zostatky na BV
 17. DP pri náhrade za stratu na zárobku.
 18. Kontrola DP A
 19. DP typ B
 20. Je práčka za 265 euro kupená do prenajímaného bytu zaradeného v OM výdavok
 21. účtovanie spoločenstva vlastníkov bytov
 22. Náklady zaplatené vopred...
 23. Leasing
 24. Predaj nehnuteľnosti
 25. Poplatok za prevod vlastníctva
 26. DP
 27. ukončenie szčo a úprava základu dane
 28. Ahojte, viete mi poradiť, ako v programe VEMA nastavím prerušenie zrážky?
 29. Zahraničná faktúra
 30. Advokat - spravne poplatky v mene klienta - uctovanie
 31. Opravné DP k DzP PO
 32. Vplyv dávok OČR a zníženie sumy SP v daňovom priznaní typ B
 33. Počítač do nákladov, JÚ
 34. Prenajom bytu - mozem poplatky za spravu bytu zahrnut do danovych vydavkov
 35. Opatrovateľka v Rakúsku
 36. PS účtu 428
 37. Daňová licencia za rok 2017
 38. účtovanie zisku v peňažnom denníku - JÚ
 39. zamestnanec daňové priznanie
 40. účtovanie opravy majetku zaúčtovaného do spotreby
 41. Neplnoletý študent - daňové priznanie 2017
 42. Vrátená daň dôchodcovi - predčasný dôchodok
 43. Pridelene DIČ slobodné povolanie
 44. Dieta s preukazom TZP a dan z nehnutelnosti
 45. Ako dorovnať rozdiel zo zaokrúhlenia DPH v OMEGE?
 46. Zrušenie pozastavenej živnosti a predaj auta registrovaného na ico
 47. VEMA - online prirucka
 48. čo má obsahovať vyúčtovanie nájomného bytu v obci?
 49. Príjem z Anglicka - chýba jedna páska
 50. Fyzická inventúra zásob v daňovej evidencii u FO k 31,12,
 51. Danove priznanie v cr
 52. zmena úľav na odvodovom poistení
 53. odstupne a odvody
 54. Výška poistného v Daňovom priznaní FO B 2017 je skutočne v tom roku zaplatené alebo za ktorý rok je to zaplatené?
 55. Pracujem v Čechách a na Slovensku prenajímam byt - aký je postup pri daňovom priznaní
 56. Licencia za používanie softvéru
 57. Lesné spoločenstvo a daňová licencia
 58. Doklady k daňovému priznaniu
 59. Rekonštrukcia budovy v OM
 60. DP typu B, prijem zo zamestnania a dohody o dielo
 61. 0% DPH pri liečivých rastlinách - účtovanie vo WinLSS
 62. Refakturácia elektrickej energie
 63. ukončenie živnosti a DP
 64. Odpis pohľadávky a daňové hľadisko
 65. Elektronické podanie DP za 2017 pre s.r.o. bez zaručeného elektronického podpisu?
 66. DPPO tabuľka K-evidencia a zápočet daňovej licencie
 67. Pozicka konatela vlastnej sro
 68. Danove priznanie - živnosť + práca na dohodu
 69. Ako zaúčtovať príjem peňazí z iného bankového účtu?
 70. Zaúčtovanie platby bankomatovou kartou v peňažnom denníku..
 71. Keď si zakladám BÚ ako OZ ako ho zaúčtovať v peňažnom denníku?
 72. Vrátenie dane z CR
 73. DP a prispevok z UPSVaR
 74. Ako správne zaúčtovať preddavky na daň na konci roka?
 75. Preddavky DPPO - účtovanie
 76. Nezaúčtované odpisy.
 77. POdavanie danoveho priznania
 78. Predaj osobneho vozidla N1 (bol odpocet DPH) autobazaru a DPH - ako vystavit fakturu?
 79. Predaj odpisovaného dlhodobého hmotného majetku
 80. Nekratenie stravneho
 81. posielanie DPPO cez čítačku OP
 82. Faktúra z roku 2017 prišla v marci 2018 - ako zaúčtovať?
 83. Spatne uplatnenie odpocitatelnej polozky
 84. Odpočet dan.straty - vyplnenie DPPO
 85. opravný výkaz do ZP
 86. Ako treba vypočítať kurzových rozdielov valutových pokladníc v MRP?
 87. SZČO a príjem 0 Eur
 88. Aký typ DP pri finančnom sprostredkovaní a PP?
 89. Daňový bonus szčo
 90. Navyše zaplatené poistné a zápočet
 91. poistné zo závislej činnosti do DFPO B
 92. PN, materské a DPFO A
 93. Vymeriavaci základ
 94. daň z prenájmu - správny výpočet?
 95. Vyrovnanie účtu 472
 96. AirBnB platby z uctovneho hladiska - otazka
 97. Poznámky k účtovnej závierke - vzor
 98. Vreckové je danovo uznany naklad?
 99. Daň z MV na súkromné auto
 100. Zohľadňuje sa materská dávka u SZČO v daňovom prizaní za rok 2017 ?
 101. Nesprávne uplatnená nezdaniteľná čiastka DDS za rok 2016
 102. Účtovanie UBER
 103. 132 ako správne účtovať tovar na sklade a jeho predaj
 104. DPPO prvý rok 2016 neplatenie DL-tab.K nevyplnená v r.2017?
 105. 326 zostatok k 31.12.2017
 106. Darcovská sms - účtovanie
 107. Paušálne výdavky
 108. aký kurz použiť?
 109. Kríza spoločnosti a účtovanie pôžičky spoločníkov na vykrytie zlej finančnej situácie
 110. Ako zaúčtovať finančný bonus?
 111. Výdavky pri prenájme bytu
 112. Samostatne hospod. roľník a typ DP?
 113. Splátkový kalendár od 02
 114. Dividendy z podielových listov
 115. Dátum dodania/nadobudnutia: 2 príklady
 116. Danove priznanie A alebo B
 117. Príjmy z Nórska
 118. Zmluva o spolupráci podľa Obchodného zákonníka
 119. Pozastavenie zivnosti od 1.1. a odvody uhradene za december minuleho roka_Ako to vykazat v DP FO typB?
 120. Úhrada dobropisu
 121. ako zaúčtujete - preučtovanie neuplatnenej dph na uplatnenú dph?
 122. Tvorba opravnej položky k pohľadávkam
 123. Ako zahrnut do danoveho priznania obcasny prijem prostrednictvom stranky AIRBNB?
 124. DPPO pri strate uvádzanie núl do riadkov
 125. Predpis cestnej dane v zlej výške
 126. Tankovací automat odpisovanie
 127. Nárok na daňový bonus
 128. poľnohospodárske plodiny na sklade
 129. Vklad na účet v s.r.o. - od konateľovej manželky
 130. Daňové priznanie v predĺženej lehote
 131. Spotreba PHL
 132. preplatok zo SP - uviesť do daňového priznania?
 133. Ako postupovať pri neodpisanom-nepojazdnom aute v JU-platca DPH?
 134. Daňové priznanie 2017 typ B
 135. danove priznanie oddiel XII.
 136. Invalidný dôchodca a DP FOA
 137. zápočet pohľadávky so stratou z min. obdobia
 138. Danova povinnost - sluzba
 139. Čo s nadspotrebou PHL pri paušále 80%?
 140. Zabudnutie odpocitania danovej straty
 141. Postupne dedenie - dan z prijmu
 142. DP a odmena anketára
 143. Inventúrny rozdiel
 144. Ako zaúčtovať došlé platby od Bistro.sk?
 145. Krátenie dovolenky z dôvodu PN a výpovedná lehota
 146. Zrazené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 147. Odpočet dph na základe dodatočného DP DPH
 148. Uplatnenie NČZD na manželku
 149. Fa neuhradené do konca roka
 150. V jedn. účtovníctve - časť nájomného zaplatená v januári 2018, ale prislúchajúca ešte k roku 2017, je zdaniteľným príjmom roka 2017 alebo 2018?
 151. Oprava účtu 321
 152. Učtovné/Danové odpisy
 153. Náklady na cestovné náhrady - výkon práce spoločníka je v zahraničí.
 154. Karta majetku v Omege Kros?
 155. zaúčtovanie straty
 156. DP typ B a preddavky do ZP
 157. prefakturovanie dialničnej známky firme sídliacej v ČR
 158. Účtovanie príspevku na stravu dôchodcom v obci - kód zdroja
 159. Danove priznanie typu A: Uplatnujem si danovu ulavu na manzelku, rata sa aj mesiac v ktorom sme sa zosobasili?
 160. Kapitalizácia záväzku
 161. Prepočet zahraničnej pracovnej cesty
 162. Súdne poplatky a faktúra od právnika - je to náklad ?
 163. dohoda o elektron.komunik.kvôli súhrnným výkazom-musí danové podať elektronicky?
 164. DP v Rakusku - odpocitanie odvodov
 165. Daňové priznanie typu A-ako správne vyplniť riadok 32(oddiel V)?
 166. Zrušenie živnosti - paušálne výdavky a záväzky do poisťovní
 167. prerusenie zivnosti, zamestnanec a praca na dohodu
 168. Na DP FO typ B po zruseni zivnosti mám uviesť DIČ alebo rodné číslo?
 169. Prepočet a vyúčtovanie stravného -zahraničná pracovná cesta SZČO
 170. Szco vyuctovanie sluz.cesty
 171. Daňová licencia
 172. Danovy bonus v Rakusku
 173. Zrušenie prevádzky v s.r.o.
 174. SZCO pausalne vydavky
 175. daň z motorových vozidiel - oznamovacia povinnost pri vzniku....
 176. Nezdaniteľna čiastka na manželku - pocet mesiacov splnenia podmienok
 177. Je povinnosť zaregistrovať sa ako platca DPH?
 178. určenie výšky úroku z pôžičky spoločníka vlastnej s.r.o.
 179. DP a poisťovníctvo
 180. Aký máte názor na účtovný software Microsoft Dynamics NAV _
 181. Zostatok DL na zápočet
 182. Danovy nerezident SR - Nezdanitelna cast zakladu dane - cela alebo iba cast?
 183. Leasing - faktúra na prvú zvýšenú splátku
 184. Poistenie zamestnancov
 185. nesedí 343 k 31.12.2017
 186. Mam povinnost analyticky clenit DPH na vstupe,a DPH na vystupe ?
 187. Nezdaniteľná časť na manželku so živnosťou
 188. Nizky prijem a pausalne vydavky, DP B
 189. JU minusovy zostatok na riadku 11 DP
 190. Môžeme vysporiadat stravne listky so zamestnancom čiastočne v hotovosti,aj ked je mu vyplata zasielana na bank.ucet?
 191. Ako zaúčtovať v Alfe nezdanený preplatok RZZP SZČO?
 192. Uplatnenie NČZD na manželku
 193. Uroky z pozicky -vynosy
 194. nezdaniteľná časť základu dane na manželku - manželka až od 11/17
 195. Účtovanie skladu - spôsob B
 196. Príjmy z Islandu a daňové priznanie
 197. Dan z dividend v roku 2018
 198. Zvláštna výplatná páska
 199. Aký dátum odpočtu a povinnosti DPH pri nadobudnutí tovaru z EU
 200. Prijaté preddavky v hotovosti za stavebné práce
 201. Firma, ktorá vznikla v roku 2016, neplatila daňovú licenciu. Za rok 2017 už bude platiť daň.licenciu?
 202. Ide do nákladov 100% kúpna cena automobilu?
 203. Opatrovateľka v Rakúsku
 204. % na pouzivanie auta
 205. Poznámky k účovnej závierke
 206. Ako správne vyplniť DP k DPH?
 207. účtovanie stravných lístkov pre SZČO v Alfe+
 208. mzda
 209. ma povinnost podat dan.priznanie SZČO bez prijmu - ked len platila odvody ?
 210. Kde sa dá stiahnuť program DP FO za 2017?
 211. DB ,kratený o dan
 212. Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku
 213. Odpocitatelna položka
 214. Daňové priznanie -Rakusko
 215. szčo si zaplatil poplatok firmdata-v registracii obchodu a živnosti
 216. ako mam zauctovat danovu licenciu ak mam dan 2800€ a preddavny na dan 2600€ aku dan v skutocnosti zaplatim
 217. živnosť súbežne s TPP - nulový príjem zo živnosti - daňové priznanie
 218. Materské v prípade ukončenia PP na dobu určitú. Nutnosť registrácie na Úrade práce?
 219. definícia "rizikovej pohľadávky"
 220. Prepočet stravného pri zahraničnej PC u SZČO
 221. Ako zaúčtovať
 222. Nezdanený príjem z ČR
 223. Som študentka, mám v daňovom priznaní zaškrtnúť "daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou"?
 224. predaj darovaného bytu
 225. príjem podľa §5 z Dánska
 226. Nezdaniteľná časť daňovníka
 227. Daňová evidencia - výdavkové doklady
 228. Bločky z maďarska
 229. Daňové priznanie pri PNke
 230. Nezdanitelne minimum pri ID
 231. Odpočítateľná položka na daňovníka celá suma alebo len pomerná časť?
 232. Paušálne výdavky a uver
 233. Výpomoc rodinného príslušníka - s nárokom na odmenu
 234. nesedí 331 k 31.12.2017
 235. Nárok na doplatenie daňového bonusu v RZD
 236. ako účtovať zákazková výrobu, resp. výstavbu nehnuteľnosti na našom pozemku ?
 237. Predaj tovaru a DPH
 238. darovanie 2 % vypísanie kolonky-nekontaktoval vás DU?
 239. Preddavky na daň z príjmu PO
 240. Daňové priznanie ČR a uplatnenie "slevy na dítě a úroky z úveru"
 241. storno faktúry
 242. daňové priznanie k dani z príjmov typ B
 243. odpis - opr.položka v JU
 244. Účet v banke
 245. odklad podania danoveho priznania
 246. Daňové priznanie FOA a príjem z Česka
 247. Totálna škoda - vyradenie? Zostatková hodnota daňová a účtovná
 248. Preradenie auta do osobného užívania (PO-FO)
 249. Môže cestovná kancelária predlzit lehotu na Danove priznanie az o 6 mesiacov ?
 250. Skladové karty a fakturácia