PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. rocne hlasenie
 2. Odpočítanie daňovej straty
 3. Ako zúčtovať v peňažnom denníku súkromnú platbu kartou z podnikateľského účtu?
 4. dodatočné DP
 5. Obchodná zásielka z Číny bez JCD - čo dať do nákladov?
 6. Daňové priznanie B elektronicky a rodné listy detí
 7. Daňové priznanie právnická osoba ako podať?
 8. môžem uplatniť tento rok paušálne výdavky, keď minulý rok som uplatnila skutočné výdavky?
 9. úroky na účtoch a daňové priznanie
 10. Neplatca DPH: predaj domény do CZ
 11. zahr. diety cez ID alebo cez pokladňu ?
 12. Danove priznanie v nemecku pre vratenie dani pre firmu
 13. Mozu pre sk firmu v nemecku pracovat zivnostnici?
 14. ako postupovať pri účtovaní havárie auta
 15. Musím podať daňové priznanie, keď som v roku 2013 ako spoluvlastník predal byt?
 16. Vecná výhra zdanenie
 17. starobný dôchodca má príjem z prenájmu vo výške 1600 EUR,musí podať daňové priznanie? iný príjem nemá
 18. DP B - žiadne príjmy - treba aj výkazy?
 19. Storno bloku z reg.pokladne
 20. Prenajom nehnutelnosti - strata a vyplnenie DP
 21. Koeficient a daň z príjmov PO
 22. ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov ZŤP
 23. Pri vypisovaní daňového prizania za rok 2013 u materskej spoločnosti, je zisk dcérskej spoločnosti účtovaný vo výnosoch ,odpočítateľnou položkou na r. 210?
 24. JCD bolo s datumami 12/2013, potvrdenie DHL o zaplateni na ucet colnice 01/2014, kedy uplatnit DPH?
 25. PÚ pri fakturácii postpaid - dodávatel / prepaid zákazník
 26. Cena za DP
 27. Ako si overím, či som podala DP správne?
 28. daňová strata
 29. daň z príjmov PO 11,50Eur
 30. Časové rozlíšenie
 31. Dôchodca-SZČO a odvody
 32. Prílohy k DPFO A
 33. Preddavky DPPO, zopár otázok.
 34. Na DU som odoslala schválenú UZ. Je potrebné poslať ešte oznámenie o schválení a rozhodnutie spoločníka o schválení UZ?
 35. Musím platiť daň z darovaného pozemku?
 36. starobný dôchodca a daňové priznanie
 37. Aký použiť kód zdroja + ekon. klasifikácia za mesačný príspevok rodičov za pobyt detí v škôlke v roku 2014
 38. Preddavky na daň z príjmu PO na rok 2014 výpočet
 39. Ako účtovať v PU nákup motorového vozidla na tretinky?
 40. Dan z predaja zdedenej nehnutelnosti
 41. SZČO+finančný sprostredkovateľ
 42. zasielanie výkazov
 43. dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie
 44. Akú účtovná závierku posielate na DÚ zostavenú či schválenú?
 45. žiadosť o splátkový kalendár na dan z príjmu
 46. Odpisovanie technického zhodnotenia
 47. môžem si v jednoduchom účtovníctve neziskovky nahrať bezúročnú pôžičku do závňzkov a neuhradenú časť presúvať z roka na rok?
 48. Výdavky na stravovanie sa majú účtovať v peňažnom denníku do kolónky služby alebo ostatné výdavky OZD.
 49. podlieha zisk z predaja súkromného majetku zdaneniu ?
 50. za aké obdobie mám nárok na daňový bonus ?
 51. Odpočet na manželku ak má manžel príjmy zo zam.a z prenájmu
 52. prijmovy pokladnicny doklad bez cisla
 53. Faktúra za obedy pre SZČO-platca DPH
 54. Záväzky po 36 mesiacoch
 55. vklad hotovosti do pokladne neziskovky
 56. Zaúčtovanie rozdielu koeficientu DPH v peň. denníku
 57. nadmerny odpocet DPH
 58. Súdne trovy a prehratý súd
 59. DP SZČO
 60. Preddavok na daň z príjmu PO - prepočítanie
 61. príjem z Rakúska - danové priznanie
 62. odoslanie ÚZ
 63. Kde podať DP ?
 64. Osobná asistencia a dochodca podat alebo nepodat DP?
 65. Aký dátum zdaňovacieho obdobia napísať na DP PO - zapísanej do OR dňom 06.06.2013 ?
 66. Ak podávam súhrnný výkaz DPH, podávam aj celoročné priznanie DPH?
 67. Mylná platba na účet OZ posledný deň v roku - ako ju zaevidovať?
 68. Je poistné plnenie vypočítané podľa kalkulácie poisťovne tzv. ekonomická oprava (čiže bez faktúry za opravu) daňový výnos?
 69. Koeficient DPH - Alfa plus
 70. Chyba pri inicializácii podpisovača
 71. Výdavky na opravy pri poskytovaní ubytovacích služieb a prenájme v celkovej výške alebo alikvotná časť?
 72. Peniaze na ceste s mínusov a riadok 057 v súvahe
 73. Ako mám účtovať SHR-ovi náklady za PHL za používanie traktora?
 74. úver - exekúcia - účtovanie
 75. SHR dostal podporu formou jednotnej platby na plochu a podporu na VDJ . Mám mu ich dať celé do príjmu? Účtujem v JÚ.
 76. odpis pohľadávky
 77. Prerušená živnosť - pohľadávky v DP
 78. Kontrolný výkaz - koeficient
 79. Príjmy zo zahraničia podľa § 5 + príjem z prenájmu v SR
 80. vratka DPH zo zahraničia
 81. Rezerva - daňový alebo nedaňový náklad?
 82. Výkazy k DP
 83. Nulové daňové priznanie právnickej osoby
 84. nezdanitelna cast zakladu dane vyssia nez mzda
 85. penzista
 86. Musím podať DP?
 87. Inventarizácia pohľadávok
 88. Odpisy a strata
 89. Paušálne výdavky
 90. Účtovanie storna 20% PHM v programe Alfa plus od 1.1.2014.
 91. Učtovanie došlej fa za tovar v PU
 92. Mám založenú živnosť, za rok 2013 som mala len príjmy /provízie /od OVB ALLFINANZ-do ktorého riadku DP B- § 6 ods2.......za radím tento príjem?Podľa písmena b/ alebo d.
 93. preddavky na daň
 94. provizia a danove priznanie
 95. prijem danovnika obcana sr s centrom zaujmov v zahranici
 96. KV B1 stl. 3
 97. záporne účtovné odpisy
 98. ZEP
 99. Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2014 - Ing. Anna Cenigová
 100. zahraničná pracovná cesta a stravné
 101. Inventárizácia
 102. DP občianskeho združenia a poznámky ku UZ
 103. Nezaplatené odvody a ukončenie podnikania
 104. účtovanie a daňová uznateľnosť náhrady trov konania
 105. Daňové priznanie typu A
 106. Obdobie platenia preddavkov na daň z príjmov PO
 107. centové vyrovnania
 108. prefaktúrovanie odvodov
 109. oneskorená registrácia na DPH a vplyv na daň z príjmov
 110. Ako sa daný príklad prejaví v DP PO
 111. Predaj krátkodobého majetku
 112. Môžem predať tovar v hodnote 15 000 za 1000 pri ukončení podnikania.Som platca DPH.
 113. Daňové priznanie 2013
 114. nezaradeni hmotný majetok
 115. Danenie zisku z predaja zahraničných akcií
 116. Daňové priznanie PO - desatinné miesta
 117. Ako vyexportovať z Pohody priznanie k dani z príjmov PO?
 118. Do koľko dní od podania daňového priznania mi vrátia preplatok
 119. nesplnené povinnosti voči DU
 120. Čerpanie -sociálny fond
 121. Potvrdenie o prijme za ocka ktory zomrel si treba vyziadat alebo je zemestnavatel povinny ho vystavit automaticky?
 122. Osobný asistent sa zabudol nahlásiť
 123. Duplicitne elektronicke podania na portal FS
 124. poskytnutá záloha a dph
 125. Ukončenie živnosti, paušálne výdavky a neuhradené záväzky
 126. aký bar kód sa musí prilepiť na danové priznanie - právnické osoby?? Kde alebo kto to vydáva?
 127. jednorázový príjem z autorského honoráru
 128. Splatná daň na DP
 129. plnomocenstvo na daňovom úrade
 130. DAR a 2 percenta z dane PO
 131. Prosim o pomoc s daňovým priznaním - Provizia od Allianz
 132. Ktorý číselný údaj mám vyplniť do DP typ A - rozdiel 0,02 €.
 133. Preplatok od SSE - záväzok s mínusom alebo pohľadávka
 134. Dokedy treba zaplatiť daň na úhradu z riadku 900 DP k DPPO?
 135. Prechod z JÚ na daňovú evidenciu
 136. Auto na spotrebný úver a totálna škoda
 137. Začiatočník JU,MRP- Priebežné položky- platby kartou
 138. Príjmy za prenájom nehnuteľnosti a k nim výdaje
 139. DP typ B dôchodcu - vrátenie dane
 140. Faktura z Fb a DPH
 141. nedoplatok 0,01 EUR DP typ A vzs. RZD
 142. odpis pohľadávok
 143. Mimoriadna účtovná závierka
 144. Je povinná PO - neplatiteľ DPH - spiaca s.r.o. podať nulové priznanie DP PO za rok 2013 elektronicky ?
 145. dańový bonus Szčo
 146. V r. 2013 som mal výnos z predaja CP. CP boli upísane v r. 2009,2010 (výnos nižši ako 925,95) a 2011( výnos nižši ako 500 EUR). Stači mi podať DP FO typ A, a tieto prijmy netreba nikde uvádzať?
 147. MRP - súvaha a výkaz ziskov a strát nesedí o 1 Eur
 148. Nákup jazdeného vozidlo v hodnote 650 EUR a odpisovanie
 149. Musím nezaplatený úrok z pôžičky zdaniť?
 150. danove priznanie elektronicky
 151. kúpil som podriadený dlhopis - emitent je zahraničny , pravidelne štvrťročne mi bude vyplácaný kúpon - ako je to s daňou a zdravotnými odvodmi
 152. faktúra do zahraničia materiál a refakturácia dopravy
 153. DP polovnicke zdruzenie
 154. Ako elektorinicky pošlem prílohu DP B 2013 - potvrdenie o príjme zo zamestnania? mozem oscanovat a poslat ako prilohu DP s priponou jpg ?
 155. daňové priznanie dobrovoľne nezam. z prenájmu
 156. AKo pridať záväzky z min. rokov do programu ALFA plus
 157. Koľko počítačov si môžem dať ako oprávnené náklady do živnosti?
 158. odoslanie DPPO, účtovnej závierky
 159. Zostatok na účte 383
 160. Stravné na prac.ceste a poskytnutý gastrolístok
 161. Predaj nehnuteľnosti - nepodané priznanie - daň z nehnuteľnosti
 162. stravovanie a DPH + príspevok (nedaň.náklad)
 163. odpočet straty v daňovom priznaní
 164. Ľudia ako mám zaúčtovať úhradu poplatku za zápis do registra veriteľov NBS ?
 165. uctovanie v knihe zasob
 166. Funguje vám dnes, 24.3.2014 portál Finančnej správy?
 167. Úhrady v hotovosti: Účtovať faktúry alebo príjmy z pokladne?
 168. Predaj podielu vo firme
 169. Počítajú sa odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne do nákladov v roku 2013?
 170. strata z akcii a DP
 171. Prenájom bytu len 8 mesiacov ako s výdavkami?
 172. faktúry platené dobierkou alebo kuriérom
 173. nezdaniteľná časť na manželku - poberateľka starobného dôchodku
 174. Uplatnenie daňovej evidencie
 175. strata zo zivnosti a prijem z prenajmu
 176. odpisové skupiny
 177. Dlhodobý hmotný majetok nezaradený a výkaz o majetku a záväzkoch
 178. ako mozem umorit stratu z r. 2012?
 179. Staré záväzky, ktoré už nie je komu uhradiť - ako sa ich účtovne zbaviť?
 180. práca pre slovenskú agentúru v zahraničí a DP
 181. Nedoplatok na RZZP a Rocne zuctovanie dane
 182. Občianske združenie a účtovanie
 183. aky mam vyplnit formular
 184. Cestovné v JÚ
 185. Musím počítať koeficient za obe budovy?
 186. Starobný dôchodca a práca pre SZČO
 187. Daňové priznanie - príjem zo zahraničia
 188. Účtovná závierka 2014
 189. nezdaniteľná časť dane na manželku
 190. Storno zahraničnej faktúry a kontrolný výkaz
 191. vecná výhra - zdanenie
 192. Pri podaní kontrolného výkazu mi vyhadzuje chybu
 193. Ktoré sú registratúrne záznamy hodnoty ,,A“ ?
 194. Ako zaúčtovať služby z ČR u platcu DPH?
 195. Nezdaniteľná časť na daňovníka
 196. Ako zauctovat vyplateny preddavok o ktory sa teraz sudime?
 197. oznamovacia povinnost podľa § 49a ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z medzi dvoma SZČO
 198. DPH zo zahranicia
 199. Aká je sadzba diét do ČR a do Nemecka pre SZČO ?
 200. Kde do kontrolného výkazu sa píšu vystavené (teda moje) dobropisy?
 201. Kniha záväzkov - odvody do ZP
 202. DP - daň z príjmu - do ktorej kolonky vo výkaze o príjmoch a výdavkoch zahrnúť paušálne náklady?
 203. V akej forme je potrebné podať daňové priznanie pokiaľ s.r.o vznikla v októbri roku 2013 a do konca roka nevyvinula žiadnu činnosť?
 204. Jednoduché účtovníctvo v programe ALFA plus
 205. DP k dani z príjmov PO 2013
 206. edane java
 207. Príkazná zmluva na spracovanie účtovníctva
 208. Kto má skúsenosť z praxe s účtovným odpisovaním goodwillu?
 209. platba dane z príjmu a konštantný symbol
 210. KV DPH
 211. Ukončenie živnosti a odpisy
 212. DP - odpočit.položka na manžela
 213. Dajú sa elektronicky zasielať dokumenty za jednu a tú istú firmu aj na dvoch pc? Lebo zo začiatku to muselo byť vždy na jednom a tom istom pc.....
 214. Strata učtovnej dokumentácie, co s tym?
 215. SZČO pozastavená živosť - VÝDAVKY
 216. Ako uviesť interný doklad o premiestnení tovaru v kontrolnom výkaze?
 217. Nesprávny počet načítaných zápisov v KV
 218. Mám Fa z Čiech. DPH je 0%. Ako to mam samozdaniť?
 219. IC DPH začínajúce EU - kontrolný výkaz DPH
 220. oznamenie o predlženi lehoty na podanie dan.priznania PO
 221. oberon - KV - faktura z predosleho mesiaca - datum dodania v KV
 222. Kúpa auta a prechod z paušálnych výdavkov na zjednodušenú daňovú evidenciu u živnostníka
 223. preplatenie lekárskej prehliadky pre dohodára
 224. ako správne zaúčtovať drobné preplatky/ nedoplatky, ktoré vznikajú tak, že nám zákazníci pošlú viac/menej ako je suma na faktúre... jedná sa o pár centov... platca DPH, JU, Alfa plus
 225. ako uctovat chybnu platbu?
 226. Prijatá faktúra zo zľavového portálu za MôJ predaj tovaru. ako účtovať...??
 227. Dobry den, MRP - dan z prijmu PO - treba mechanicky vyplnit alebo je mozny import dat ?? (okrem importu firmenych udajov)
 228. prijate preddavky možno navýšiť výnosy?
 229. príspevková organizácia - daň
 230. Prenájom nehnuťeľnosti
 231. Je potrebné podať daňové priznanie, ak som odpredala časť domu svojmu bratovi, formou vysporiadania spoluvlastníckeho podielu?
 232. danové priznanie fo typ B
 233. Cestovné príkazy SZĆO
 234. Ako postupovat pri chybne vystavenom zapocte-rozne subjekty?
 235. Nesprávne podané DP DPH
 236. Nerezident a nezdaniteľná časť
 237. Výkazy JU
 238. Podanie daňového priznania
 239. Daňovník PO-s.r.o. založená 4.10.2013 nemal žiadne príjmy ani výdavky v roku 2013. Musím podať DP PO?
 240. DP typ A Taliansko
 241. Ako sa vypočíta vstupná cena auta obstaraného na spotrebný úver od lízingovej spoločnosti?
 242. Je možné podať daň.priznanie na vrátenie dane ak bola počas posledného ročníka VŠ dohoda a potom od júna úrad práce
 243. Je treba opatrit kazdy nakup v hotovosti do firmy vydavkovym pokladnicnym dokladom,ktory musim vypisat?
 244. Potrebujem poradiť ohľadom DP typ A zamestnanec pracujúci v Talianku? Vie mi niekto pomôcť?
 245. Mal som platiť odvody na ZP aj z príjmov podľa §6?
 246. Zmluva o dielo podľa Obch.zákonníka § 536
 247. Dobropis k viacerým faktúram a kontrolný výkaz
 248. Nezaplatené úroky z pôžičky
 249. Nezdaniteľná suma na daňovníka
 250. Podnikateľský účet a súkromné platby