PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. nedoplatky na zdravotnom poisteni a danove priznanie
 2. kolky - v jednoduchom účtovníctve podľa postupov od 1.1.2013 ? kam účtovať ?
 3. Vratenie dane za PN v rocnom zuctovani
 4. Predaj kúpenej nehnuteľnosti - výdavky
 5. preplatok 2013
 6. Dodatočné daňové priznanie a 2 či 3 % dane
 7. Úhrada záväzku
 8. Odpočitateľná položka na manželku
 9. Doklady ako priloha k danovemu priznaniu
 10. Práca v Anglicku a potvrdenie P60
 11. Dodávanie služieb do EU bez registrácie DPH
 12. treba priznat vedlajsi prijem do 100euro rocne?
 13. Ako podeliť príjmy z prenájmu, ak ide o dávno rozvedené manželstvo bez majetkového vysporiadania v bezpodielovom spoluvlastníctve?
 14. 3 tabuľky (zásoby, pohľadávk, záväzky....) v DPFO B, ktorú vypísať?
 15. poplatky za úradnú kontrolu - daňový výdavok
 16. kto podpisuje DPPO ak má jediného spoločníka a ten je prokúra + konateľa
 17. Nárok na daňový bonus
 18. rezervy - daň. priznanie
 19. Mimoriadna splátka vs. akciové fondy
 20. Dôchodca a DP
 21. DP A a opatrovateľský príspevok
 22. Musí byť účtovná závierka SVB schválená pri jej podávaní na daňový úrad?
 23. Aké sú sankcie za porušenie zmluvy medzi ČR a SR o zamedzení dvojitého zdanenia?
 24. DP 2013 typ B - Daňová strata
 25. mandántna zmluva
 26. Ako mám nahrať do MRP PU došlú fa za phl, ked si uplatnujem 80% phl do nakladov?
 27. Dôchodca živnostník
 28. Ukončenie živnosti a neuhradené pohľadávky
 29. DPH
 30. Neuplatnená časť odpisu a daňové priznanie k dani z príjmov PO za 2013
 31. Aký použiť kurz?
 32. Digitálna telefónna ústredňa
 33. Rezerva na reklamácie - čerpanie, rušenie, tvorba a úprava ZD
 34. Zľava za včasnú platbu - tovar spôsobom A
 35. Daňovník má MV v prenájme a používa ho na podnikanie. Platí daň z MV. Zaúčtujem mu ju do zásob alebo do ostatných výdavkov?
 36. KVDPH
 37. Zdanenie pohľadávok, záväzkov, majetku, zásob pri prerušení živnosti 2013.
 38. Prijem z predaja nehnutelnosti - danove priznanie
 39. príjem z nájmu poľnohospodárskeho pozemku
 40. Spotrebný úver - Poznámky 2013
 41. registrácia DPH
 42. Doklad k DP FO
 43. Uvádzanie súm v eurocentoch v poznámkach
 44. Zdaňovanie príjmu pri prevode zdedených podielov družstevného bytu
 45. Technické zhodnotenie budovy
 46. Odpis záväzku a DP
 47. Pripočítateľné položky
 48. Poznámky k závierke - časť F aktíva
 49. Je potrebné vypísať VPD doklad ku zloženkám - úhrady SP a ZP szčo pri uplatnení paušálnych výdavkoch ?
 50. prenájom bytu-príjmy,výdavky, evidencia
 51. Prepojenie firiem a záväzky
 52. odpočet daňovej straty.Akú sumu napísať do riadkov 59-62, celú stratu alebo len tú ktorá sa odpočítava
 53. Nedoplatok 1 cent na DPH
 54. Platia sa odvody pri znovuotvorení živnosti?
 55. Účtovanie postúpenia pohľadávky v prípade neplatnosti zmluvy o postúpení
 56. Môžem zahrnúť poistné dobrovoľne nezamestnanej osoby do DP?
 57. Práca v Rakúsku a zamestnanecká prémia
 58. tovar z ciny - na kt. riadok DPzDPH
 59. ukončenie živnosti a príloha 1 DP B
 60. Registrácia v eschope
 61. Dostal som pokutu od Hygieny, mam predajnu s potravinami,
 62. daň za nájom pozemkov
 63. živnosť a PN
 64. Faktúra do PL občanovi
 65. Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok je v hrubom 118,85 € alebo v čistom?
 66. zľavový kupón uplatnený na prijatej faktúre a KV
 67. vrátenie tovaru a vystavený pokladničný doklad mínusom.
 68. Zaradenie príjmu pri prenájme a odpisy
 69. Výpočet preddavkov na DzPFO 2014
 70. daňové priznanie
 71. Podpisy na DPFO
 72. Daňové priznanie a príjem z Rakúska
 73. Kam si mam v tlacive FO.B uplatnit zaplatene preddavky na ZP za prenajom.
 74. bol mi spatne vyplateny SD, mam nejaku povinnost na DU?
 75. danova evidencia, tab. c. 1a
 76. účtovanie zahraničnej fyzickej osoby
 77. predaj HM po ukončení živnosti
 78. Predaj časti HIM
 79. Uloženie uzávierky 2013 do registra
 80. Dańová strata s. r. o.
 81. príspevky poľovníckeho združenia
 82. Započítava sa materská do celkového príjmu ak som mala max.materskú?
 83. DP FO A a úhrada nedoplatku
 84. odpočet dph mesiac po kúpe auta
 85. § 8 ZDP a výdavky
 86. Ahojte, potrebujem poradiť. Ak SZČO - podniká v oblasti ťažby dreva - si kúpil koňa, ktorého potrebuje k svojmu podnikaniu. Neviem ako to mám v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať.
 87. oslobodenie
 88. zabudnutá vyšlá FA a výkaz DPH
 89. upresnenie sumy - zaplatene poistne
 90. NČZD na manželku evidovanú na ÚP.
 91. stratený doklad a zauctovanie
 92. nezdaniteľná položka na manželku
 93. Pozastavená živnosť neobnovená do lehoty na podanie DP a paušálne výdavky
 94. podpisovanie DPPO
 95. kam dat do nakladov dobrovolne platene zp pri prenajme bytu?
 96. môžem rozdeliť príjmy a výdavky pri prenájme nehnuteľnosti na seba a manželku, bezpodielové vlastníctvo
 97. danove priznanie
 98. Paušálne výdavky za rok 2013
 99. Zápočet pohľadávok a záväzkov z pohľadu DPH
 100. 554 definícia účtu, ide do výkaz ziskov a strat
 101. Ako správne zdaniť príjem zo Švajčiarska na slovenskú živnosť?
 102. Preplatok zo sociálnej poisťovne a DP FO B 2013 príloha č.1 r.13
 103. Aké výdavky môžem uviesť v súvislosti s príjmom, ktoré predstavuje odbytné zo životnej poistky?
 104. Daňové priznanie cez edane.sk
 105. Zamestnanecka premia
 106. Podanie DP elektronicky a bonus
 107. Konateľ s.r.o. a zamestnanec a daňové priznanie
 108. Prenájom bytu fyzická osoba nerezident Sk
 109. Vyšla mi daň na úhradu 0,06 EUR. Môžem poukázať 2 % z dane
 110. Mínusové položky na faktúre
 111. Oneskorená vyúčtovacia faktúra
 112. JÚ skončenie podnikania-nulový výkaz o MaZ?
 113. DPH B2 alebo B3?
 114. Kolky - danova uznatelnost
 115. DzPPO preddavky 2014
 116. nie je náhodou ako po iné roky tabuľka na paušálne výdavky za rok 2013?
 117. Kontrolný výkaz
 118. ostupenie pohľadávky u postupníka
 119. ahojte prosim vas vedel by mi niekto okontrolovat 4 danove priznania? nechcem aby ma vyhodili z prace ak to bude zle urobene :( vdaka za vsetky podnety
 120. Splátka za leasing - do akého oddielu KV mám zaradiť?
 121. Vie mi niekto poradiť vypísať nemecké DP?
 122. časové rozlíšenie neplatca DPH
 123. predaj pozemku za nižšiu cenu ako je nákupná
 124. Ako vytlačím podaný dokument cez portál FS?
 125. vyplatenie úroky z kaucií
 126. dohady? alebo nevyfakturované dodavky?
 127. Dátum zdaniteľného plnenia pri dobierke
 128. zamestnankyňa odchod na dôchodok
 129. Paušalne výdavky a strata
 130. ešte raz cestovné
 131. Prilohy a vykazy k DP
 132. Ak daňovník dostane OUD až niekedy v apríli - zaplatí daň, stačí to pre poukázanie 2% (podľa §50)
 133. Účtovanie predaja pneumatík z automobilu v majetku
 134. Kde do KV DPH zapíšem blok z ERP, ktorý je však s mínusovou hodnotou? Ako dobropis??
 135. Čo patrí medzi DAŇOVÉ príjmy obcí v Rakúsku?
 136. vratenie dane prac. dôchodcovi
 137. Dotácia v PU - účtovanie
 138. Faktúry v czk
 139. Kde mám zaradiť v KV faktúru od elektrární napr. preplatok alebo nedoplatok
 140. práca na dohodu vykonávaná na Slovensku pre Českého zamestnávateľa
 141. kvartalny vykaz poslat elektronicky-pred odoslanim DPH
 142. Pohľadávky v evidencii (paušálne výdavky)
 143. Prílohy k DP z príjmu FO typ B
 144. Fakturácia tovaru §69 ods 12 g
 145. Aké si nahodiť počiatočné hodnoty majetku?
 146. Oprávky na účte 082- kedy a ako?
 147. Prenájom nehnuteľnosti a DPH
 148. platba daňovej povinnosti z DP typ B FO za rok 2013
 149. Našli ste to na stránke FS?
 150. Paušálne výdavky - registrácia §7 DPH
 151. príjem z UK a DP
 152. V ktorom mesiaci podať daňové priznanie a odviesť DPH?
 153. Daňové priznanie B - daň 15 Eur na r.88. Do ktorého riadku ju ešte mám zapísať? Neuplatňujem si nárok na daňový bonus.
 154. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 155. mrp účtovovanie §69 ods.12 pism f
 156. Čo písať do kolónky na DP - SK NACE- ?
 157. ako na kurzove vyrovnanie v Pohode?
 158. Strata, tvorba a čerpanie rezervného fondu.
 159. odmietnutie vystavenia faktúr
 160. SZČO s nulovým príjmom
 161. prílohy k DP PO elektronicky
 162. odpočitateľná položka na manželku
 163. Podavam na SK DP po prvy krat. Do prijmu zahrniem honorar+cestovne + 6,54xodpr.dni? Toto bude moj hruby prijem? Do vydavkov zaratam 40% + zaplatene odvody v AT?
 164. Musí právnická osoba (s.r.o.) - neplatca DPH, podať daňové priznanie za 2013 len elektronicky?
 165. prenájom, nedoplatok teplo a voda, preplatok elektr. energia
 166. Odpisovanie v neziskovke
 167. Ako zaúčtovať platbu kartou cez internet v JU?
 168. sankcie
 169. Môžem kombinovať paušálne výdavky a príjem z výhry?
 170. AUVESTA edelmetalle - obchodovanie s drahymi kovmi
 171. ako odlišit bonus od služby?
 172. hranica významnosti
 173. danove - zivnost - sro
 174. DP k DzP FO typ B Oddiel VI - tabulky
 175. Vrátená časť dotácie
 176. Kontrolný výkaz
 177. Stačí fakturácia do zahraničia na odklad DP 2013 o 6 mesiacov?
 178. dotácia pokladne spoločníkom a tichým spoločníkom (5000 eur limit)
 179. Vzniká nárok na podporu v nezamestnanosti po skončení rodičovskej dovolenky?
 180. Danove priznanie k DzP FO typ.B Priloha 1
 181. Kontrola DP FO B - prosim mohol by sa mi na to niekto pozriet :)
 182. zriaďovacie náklady s.r.o. uhradené v banke
 183. Oneskorená došlá faktúra za január,,,aký dátum dodania dať do KV?
 184. Živnostník a práca vo Francúzsku na zákl.zmluvy o dielo
 185. Danový bonus v danovom priznani
 186. Hľadám niekoho, kto mi vytlačí DPPO z Heliosu, okolie Košíc. Donesiem na kľúči.
 187. výkaz majetkov a záväzkov
 188. v roku 2013 som predaj podnikateľovi majetok, ktorý som mal vo svojom vlastníctve v sume 800 €, musím tento príjem zdaňovať????
 189. podnájom do nákladov
 190. typ a sadzba DPH
 191. nezdaniteľná suma na danovnika
 192. kontrola daňového priznania
 193. Skonto, účtovanie, DPH, KV
 194. Je VOZD pre rok 2013 - uhradená faktúra za projekt pre stavebné polovenie na realizáciu prípojka splaškovej kanalizácie aj keď bude realizovaná v roku 2014 ?
 195. Daňové priznanie PO - ako vyplniť prijímateľa 1,5%
 196. daňové priznanie- prenájom bytu
 197. DP typ B
 198. Daňové priznanie
 199. Dá sa na stránke drsr.sk vyplniť a vytlačiť už tlačivo DP za rok 2013??? Som z tej zamestnaneckej prémie už jeleň...
 200. Zákazková výroba
 201. Aký typ DPH v MRP použiť pre poľnohospodárske plodiny nad 5000 EUR?
 202. Súkromný účet a platby
 203. Daňové priznanie typu B
 204. Nezdaniteľná časť na manželku.
 205. vyúčtovnaie pracovných ciest
 206. Počiatočné hodnoty účet 082.
 207. Otazky ohladom podnikatelskeho uctu - zivnostnik!
 208. výkazy FO
 209. Otváracia súvaha
 210. Overenie účtovania založenia s.r.o. v roku 2014
 211. Poistné plnenie za poist.v nezamestnanosti
 212. Daň z motorových vozidiel
 213. preddavky na DPFO za 1Q 2014
 214. Vytlačenie DPH
 215. Zamestnanecká strava v MRP
 216. Ahojte, ako zaúčtovať ZI pri zrušení s.r.o? S.r.o vznikla min. rok, namá žiadne pohľadávky ani záväzky. Ď.
 217. Ako zaúčtovať fa za telefon, keď 20% z fa je neovplyvňujúci výdaj. Sme platci DPH
 218. Nezlikvidovaná opravná položka k pohľadávke
 219. odpis pohľadávky
 220. Mozem si narok na odpocet uplatnit az v dalsich mesiacoch?
 221. výsluhový dôchodok a NČZD
 222. DP DPH vysporiadaný nadmerný odpočet.
 223. dovoz tovaru s 0% VAT a neplatca DPH
 224. Mám nárok na daňový bonus za celý rok, ak som bol v 2 mesiace SZČO so stratou 115,- EUR a 10 mes. zamestnanec s príjmom 12000 EUR ?
 225. opatrovateľka v Rakúsku
 226. Ako vyčísľovať/riešiť fakturáciu DPH pre klientov?
 227. Ako zdaniť zmluvu o dielo popri závislej činnosti?
 228. Môžu si zdravotnícky pracovníci odpísať náklady na ďalšie vzdelávanie?
 229. Môžem vytvoriť OP k pohľadávke, ktorú máme na súde? Pohľadávka má viac ako 3 roky. Môžem ju tvorit daňovo 547/391? Vdaka
 230. Fakt. za staveb. práce
 231. Peňažný a nepeňažný príjem lekára
 232. KV a české faktúry
 233. Aký je praktický spôsob uloženia účtovnej závierky v písomnej forme po jej neskoršom schválení VZ ?
 234. zaokruhlovanie 2 % z dane
 235. DP as práca v zahraničí
 236. ERP - ako uctovat v roku 2014? Archivácia vkladu - 1 deň.
 237. Maximum pre pausalne vydavky 2013
 238. Ako postupovať pri daňovom priznaní , keď som mala príležitostný príjem 800 EUR?
 239. účtovanie nakupu straveniek pre zamestnancov
 240. odpis premlčanej pohladavky
 241. FS - Informácia k uvádzaniu počtu príloh v daňových priznaniach k dani z príjmov
 242. Informácia k postupu pri podávaní a vyplňovaní Všeobecného podania pre Finančnú správu
 243. FS - Informácia k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na rok 2014 (k úprave výšky dane na platenie preddavkov a k zníženiu sadzby dane)
 244. Opravne daňové priznanie "A" po ročnom zúčtovaní dane
 245. Prijem z prenajmu
 246. FS - Informácia k zostavovaniu poznámok individuálnej účtovnej závierky
 247. Nákup kovového šrotu z Maďarska a DPH
 248. moja dcera ktora vlani v juli skoncila VS, odvtedy nikde do 31.12.2013 nepracovala a dostavala len prispevok na byvanie ak si podá danove priznanie dostane nejake peniaze ... danovy bonus
 249. Poznámky v POHODE obsahujú obidve prílohy? Ja som tam našiel len prílohu 3. Musím ešte doplniť aj prílohu 3a, alebo stačí ak vyplním to tlačivo v programe?
 250. Pri výpočte Dane z prenájmu bytu, kt. nie je v obchodnom majetku môžem zarátať do nákladov aj maľovanie? Patrí to medzi drobné úpravy alebo nie?