PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Preddavky DPPO 2014
 2. RZZP preplatok SZČO účtujúca v podvojnom účtovníctve.
 3. oprava v kontrolnom výkaze
 4. Podať alebo nepodať dňové priznanie
 5. Potvrdenie o príjme z Nemecka za zamestnanca
 6. Účtovné výkazy pre neziskové organizácie - podvojné účtovníctvo
 7. Daňový bonus - "aktívne" príjmy podľa §6
 8. Bol už vyhlásený konkurz na Shopcity?
 9. Dobropis a DPH
 10. Daňové priznanie
 11. môžu sa odpisy neuplatniť 2 roky za sebou?
 12. Potvrdenie o príjme z Nemecka
 13. je RZZP prílohou daňového priznania?
 14. Potvrdenie o príjme z Nemecka
 15. umorenie straty
 16. Opravné daňové priznanie viackrát
 17. Bonus za odobratý tovar z Nemecka - kam do KV
 18. Danove priznanie dochodca
 19. vrátenie poistného zo zdravotnej poisťovne
 20. Úhrada faktúry bývalým spoločníkom
 21. RZD 2013
 22. ked si na manžela v DP uplatním nezdaniteľnú časť ZD na manžela, môže si aj on podať DP keď mal svoj príjem okolo 800 eur?
 23. Poznámky k závierke
 24. DzP FO A alebo B?
 25. dohoda o urovnaní škody spôsobenou zamestnancom
 26. Ako postupovat pri uctovani/vystavovani dokladov pri spolupodielani sa na najme?
 27. shr a socialna poistovna
 28. DP a práca v Nemecku
 29. odložená daň - prvý rok?
 30. živnostnik záväzok
 31. vznik účtovnej jednotky- obdobia na výkazy
 32. Paušálne výdavky na spotrebované PHM
 33. Vymaz z ORSR a oznamovacia povinnost
 34. Môže si daňovník v DP 2013 uplatniť NČZD na manželku, ktorá celý rok 2013 poberala rodičovský príspevok a zároveň od mája 2013 pracovala /dosiahla príjem vo výške 3666,75 eur/ vo výške 69,19 eur?
 35. Ktoré účty berieme do vysledku hospodárenia účtovnej jednotky?
 36. Ktoré účty idu do vysledovky?
 37. likvidačný list DF
 38. Tabulka D, DP PO za rok 2013
 39. Môžem DPH za leasing uplatniť v nasledujúcom mesiaci?
 40. mám nárok na daňový bonus, aj keď mi vychádza daň.povinnosť nula ?
 41. ako má vyzerať evidencia zásob?
 42. Dotácia z EPFRV a daň z príjmov
 43. Paušálne výdavky
 44. Aké prílohy treba k faktúre za škody/opravy?
 45. Odvody z dividend zo zisku za rok 2012.
 46. Kam zaradiť faktúru vystavenú pre obecný úrad?
 47. DP typu A - Nemecko
 48. Úroky z pôžičky a daňové priznanie
 49. Aky typ danoveho priznania?
 50. Zlé účtovanie rezervy
 51. Povinne zverejnovanie dokumentov v registri
 52. Patrí provízia za sprodtredkovanie RK do výdavkov pri prenájme bytu (nezaradený do obchodného majetku)?
 53. Nezobrali mi danove priznanie
 54. Rocne hlasenie
 55. RZZP - súbez zamestnanec a SZČO - účtovanie
 56. sro a JU
 57. preddavky
 58. nárok na zamestnaneckú prémiu?
 59. Môžem dať do výdavkov priamočiaru pílku?
 60. Preplatok z RZZP zo zivnosti, nedoplatok z ost.prijmov (§8)
 61. storno faktúry - DPH
 62. platba v hotovosti
 63. zrušená živosť dopravcu
 64. Môže si szčo v roku 2013 uplatniť paušálne výdavky, aj keď v roku 2011 viedol JU z dôvodu dokladovania dotácie ?
 65. Výnosy z dlhopisov a zdravotné odovdy
 66. Nikto nemá s takouto fakturáciu skúsenosti???
 67. Študent - daňové priznanie
 68. Čiastočný odpis dlhodobého majetku
 69. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ČR
 70. KV podpísanie ZEP-om, hláška
 71. Dodatočné daňové priznanie a zmenená adresa - akú adresu uviesť ???
 72. Poznamky k uct. zavierke
 73. Predaj pozemku v ČR - zdanenie
 74. Zmluva o poskytnutí služby s občanom nepodnikateľom - je to daňovo uznateľné?
 75. Nárok na odpočet DPH pri opakovanej registrácii
 76. Pri rušení prevádzky podnikateľa k 31.12.2013 (obchod s rôznym tovarom) je potrebné vyradiť drobný majetok z evidencie? (ako napr. chladnička, regále atd´). Majiteľ si ich ponechal, nepredal majetok.
 77. A keď zasielam DP-B elektronicky a mám aj potrvdenie zozávislej činnosti-to
 78. Zaradenie dokladov do tabuliek KV DPH
 79. odhlasenie vozidla z podnikanie
 80. Musím podať daňové priznanie za rok 2013.
 81. Ako ja účtujú odvody do poisťovní ak sú čerpané z dotácie
 82. Ako sa zaokrúhľujú peňažné prostriedky vo výkaze majetku a záväzkoch, na celé eurá hore alebo dole?
 83. Danove priznanie pre s.r.o. v pohode
 84. Slovenská s.r.o. - sídlo v čechách? českí dohodári?
 85. Akt typ priznania zvolit?
 86. Ostatné príjmy(?) - dane a odvody
 87. Musím poukázať 2% z dane už v daňovom priznaní?
 88. Preplatok na dani z príjmu PO
 89. Odložená daň - zmena sadzby
 90. Príjem zo živnosti, z dohody a zo zahraničia
 91. dotácia na rozvoj vidieka
 92. zbierka listin
 93. Platenie dane-doplatok
 94. Danovy bonus
 95. tvoriť OP alebo odpisovať
 96. Ucet 591
 97. Daňové priznanie a príjem z IRSKA.
 98. Za akú cenu môžem predať DHIM, ktorý som neodpisovala dve účtovné obdobia?
 99. DPPO-zostavenie, schválenie
 100. zriaďovacie výdavky?
 101. odložená daň z príjmov
 102. Ako zaúčtovať úhradu faktúry z s.r.o. na účet zo živnosti?
 103. Danovy bonus
 104. Export MRP poznámok nekompletný
 105. Dostala som fa za kovový šrot,nepredajné náhradné diely,cena bez DPH je výdavok odpočítateľný od daňového základu, DPH mám doplatiť ja alebo nie ,som platca DPH
 106. Daň a zdravotný odvod z predaja darované pozemku - výpočet platby?
 107. odvody szco od 1.1.2014
 108. autorský honorár a zdanenie
 109. ukončenie živnosti a odpočet straty
 110. Opravná položka alebo odpis pohľadávky?
 111. vypocitala som si dan spravne?
 112. odpis pohľadávky
 113. Musím platiť daň a clo za použitú elektroniku dovezenú z Nemecka?
 114. Prijatá platba za vystavenú fakturu na osobný účet konateľa
 115. poisťovacie služby
 116. počiatočné stavy pri prechode z JU na PU ich účtovanie v urbáre
 117. Kde v DP typ B je vhodnejšie zaradiť odmenu za vytvorenie diela-prednášku a jej prezentáciu, v § 6 ods.2 písm.b, alebo v § 8 na riadku 12 ?
 118. Kniha jázd vs cestovný príkaz
 119. SZCO, DP typ B, pausal
 120. Vznika narok na zamestnanecku premiu, ked je odpracovanych 6 mesiacov ale nenasleduju po sebe?
 121. Zamestnanecka premia
 122. Neuhradené pohľadávky do konca roka pri použití paušálnych výdavkoch započítať do príjmov DP v roku 2013, alebo v r.2014 podľa úhrady
 123. Uplatnenie daňovej straty s prerušením
 124. neuhradené odvody a následne zaplatené penále
 125. Môžem si uplatniť stratu z minulých rokov ak vychádza zisk z nepodnikateľskej činnosti?
 126. Poznámky k ÚZ 2013 v programe MRP
 127. Kde sa uvádzajú príjmy a výdavky z príjmov zo zahraničia?
 128. Zriadovacie vydavky v cudzej mene - prepocet na eura
 129. Môžeme si so synom každý uplatniť oslobodenie 500 EUR pri prenájme bytu, ktorý vlastníme každý 1/2 ?
 130. Náklady na odb. publikáciu - Zákon o dani z príjmov v nákladoch prenajímateľa
 131. Nezdaniteľna čiastka na manželku
 132. DPFOA a zaplatený nedoplatok na zdr. poistení v roku 2013 za r.2012
 133. odvody SP, nemocenske a ako na DP
 134. prevod na pokladňu
 135. MRP
 136. Narok na nezdanitelnu cast
 137. Výdavky pri prenájme nezaradená v OM, čo áno, čo nie
 138. Zamestnananec-FO s nulovym prijmom za prenajom - TypA alebo B?
 139. Jednorázový príjem §8
 140. peňažný denník
 141. Je prílohou DPFO-B aj potvrdenie o príjme zo záv.činnosti ?
 142. dôchodca predal šrot
 143. poisťovák a výkazy
 144. Príjem zo zahraničia do ktorej kolonky
 145. Dobrovoľne platené PvN
 146. preddavky na daň - fyzické osoby
 147. RZD 2013 - ako opraviť
 148. Daňový bonus kombinácia príjmov §5 a §6
 149. Mám preúčtovať zásoby k 31.12. a tovar na sklade?
 150. Povolené prečerpanie účtu / kreditná karta typu revolving
 151. Nespusti sa aplikacia edane/JAVA - chybova hlaska
 152. Aký je termín na doručenie FA?
 153. mesačný výkaz-zmena ZP
 154. Zmena z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky?
 155. Príloha k daňovému priznaniu B príjem z prostredkovania
 156. Kde môžem nájsť aktuálne výkazy pre neziskové organizácie /SVB/ NO Uč?
 157. SZČO prenájom nehnuteľnosti
 158. Podať opravné poznámky?
 159. Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok
 160. Kontrolny vykaz a dosla faktura z Telekomu so zlavou
 161. ak je na účte mínusový zostatok tak ako sa zapiše takýto údaj do výkazu o majetku a záväzkov ? Lebo okienko na + alebo - je len v priebežných položkách
 162. Blok z ERP a čiastočné storno - KV.
 163. Výška NZD na manželku a príjem z prenájmu.
 164. Prílohy k DP 2013
 165. Zaúčtovanie prečerpania finančného príspevku
 166. SK NACE
 167. doklad z ERP na nákup PHM
 168. Daňový bonus
 169. Paušálne výdavky
 170. poistné plnenie pri PN
 171. daň z predaja zdedeného bytu
 172. prepočet výdavkov k prenájmu,po odpočítaní oslobodenej časti z príjmu 500 eur
 173. Odpisovať auto keď firma nevykonávala žiadnu činnosť?
 174. poskytnutá pôžička z s. r. o. fyzickej osobe
 175. Do ktorych stlpcov penazneho dennika sa účtujú cestovne nahrady / za sukr.auto pri sluzob. ceste / a stravne / zahranicie / szco v roku 2013?
 176. ako zdaním predané akcie v roku 2013 ?
 177. V prípade, že pracujem u dvoch zamestnávateľov ako študent a u jedného z nich zarobím viac ako je stanovená hranica a u druhého zarobím menej ako je daná hranica ako je to so zdaňovaním a odvodmi?
 178. SK NACE - pomôcka
 179. rozdiel v DPH
 180. Odpis zavazku, ktory nebol nakladom
 181. Ak som kupil budovu v r.1997 za 100tisic a technicky ju zhodnotil v r.2006 .
 182. Musím urobiť DDP FO za rok 2012 alebo stačí v roku 2013 upraviť pripočítateľnú položku?
 183. DP B, dátumy na prílohách
 184. Refakturácia
 185. zaradenie bytu do majetku
 186. Je možné si uplatniť alikvotnú čiastku prevádzkových výdavkov z fondu opráv pri príjmoch z prenájmu ?
 187. Osobný asistent-DP-odvody
 188. Mám nárok na vrátenie dane ak už mám brigádu?
 189. zamestnanec a provízie po ukončení živnosti
 190. SZČO a zároven pracuje na dohodu
 191. Socialny fond likvidacia
 192. DP Typu B pausalne
 193. účtovanie nákupu cez QUATRO v JU
 194. SZČO a práca v zahraničí
 195. Software - daňový alebo nedaňový N
 196. Čo vpisujem do riadkov 13,15,16 DP ak mi na začiatku roka 2013 bol vrátený preplatok za zdravotnom a sociálnom poistení?
 197. Za akých podmienok si firma môže vyžiadať DPH späť od štátu?
 198. Odpis premlčanej pohľadávky - 427?
 199. Aký je rozdiel medzi daňovou evidenciou a evidenciou pri prenajme?
 200. Minimálna výška dane PO za rok 2013 je 16,60€ alebo 5€ ?
 201. daňové priznanie
 202. Som Q plátca DPH a teraz pri DP som zistila, že v I.Q2013 som mala odviesť o 8 Eur viac. Musím podať dodatočné DP aj pri takej malej sume?
 203. príspevok na podnikanie z úradu práce
 204. Daňové priznanie typ B
 205. DP B riadok 01,mám uviesť RČ alebo DIČ, keď má pozastavené prevádzkovanie živnosti od. 23.10.2013 a vrátil aj osvedčenie o regisrácii apridelení DIČ
 206. Treba opraviť kontrolný výkaz ak mi program vzal zlé dátumy??
 207. zaokruhlovanie v DP PO
 208. Môže si uplatniť szčo nezdaniteľnú časť na manželku, keď dieťa má štyri roky, ale manželka poberala naň ešte rodičovský príspevok ?
 209. Moze podnikatel uplatnit na manzelku nezdan.cast, ak mazelka bola v roku 2013 4 mesiace dobrovolne nezamestnana ?
 210. Účtovanie príspevku z ÚPSVaR - §60
 211. dzppo 2013
 212. musím časovo rozlíšiť výnosy?
 213. Program MRP a položky DPH.
 214. Postup pri elektronickom podávaní účtovnej závierky
 215. danove priznanie a E-DANE
 216. postup pri účtovani PHM 80% a 20%
 217. Skúsenosti s evidujem.sk
 218. DPFO typ B - príloha 1
 219. 31.12. skončenie podnikania, rozpustenie združenia a odpisy
 220. Odoslana platba v decembri, ale zabudnuty vystaveny dobropis - co s tym?
 221. DP A - je správny výpočet ?
 222. Vytlačenie interných dokladov v zahraničnej mene v MRP win
 223. Odvadza za mna stat dane ak som na ciastocnej invalidite a nemam pracu na Slovensku?
 224. Elektronické podanie na DÚ a ručné podpísanie dokumentu
 225. Príjem z konzultačnej činnosti
 226. kedy zaúčtovať daň z príjmov
 227. Zostatok na účte 042
 228. Daňové odpisy v PU.
 229. DP za úpadcu v konkurze
 230. Dobrý deň, DP FO A - NČZD na daňovníka
 231. pomôžete mi vyplniť DP "A" ?
 232. storno tovaru
 233. Účtovná závierka - správny postup?
 234. Príjem lektora zo zahraničia
 235. kliknem na tlačiť, zip súbor si otvorím v priečinku, prekopírujem na lokálny. disk, tam rozzipujem, ale nikde nevidím možnosť vybrať si s príponou fdf, ako sa píše vyššie, otvorí mi priznanie Prázdne.
 236. Na kazdu zahranicnu cestu musi byt vypisany 1 cestovny prikaz alebo vramci mesiaca na 1 prikaze aj viac ciest do zahranicia?
 237. mozem podat jedno dodatocne priznanie DPH z 5 doslych fa z roznych mesiacov 2013?
 238. Danove opravne polozky k danovemu priznaniu za rok 2013
 239. Pri vypocte cestovnych nahrad pouzivam priem. spotrebu z tp,mozem vyuzivat aj clenenie mesto a mimo mesta / podla druhu cesty /,alebo z 3 spotrieb v tp urobit priemer a pouzit tu?
 240. 2% dane zaokrúhľovanie
 241. prijmy a vydavny ovplyvnujuca a neovplyvnujuce zaklad dane
 242. provízia za sprostredkovanie FO - daňové hľadisko
 243. Ako zdaniť v DP typ B pasívny príjem z licenčnej zmluvy?
 244. Manžel pozastavil živnosť od 1.9.2012 do 30.3.2013 od 1.4. ju zrušil má podať daňové priznanie typ B aj za rok 2013?
 245. Dátum dodania ubytovacích služieb
 246. Aktívny a pasívny príjem v DzP
 247. výnos z dlhopisu a daň
 248. daňove priznanie pri predaji nehnutelnosti
 249. daňový bonus
 250. príležitostný príjem.