PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Daňove priznanie FO typ B - prijem z pozemkoveho spoločenstva ktora tabuľka?
 2. letenky - môže sa dať do nákladov len výpis z bankovej rezervácie
 3. Voľby (člen komisie) a PN / OČR
 4. Víza - aký podklad k zaúčtovaniu treba doložiť?
 5. Zamestnanecká prémia - príjem za 7 mesiacov
 6. SZČO a stravné
 7. Zvárač, zámočník - SK NACE
 8. dodatočné daňové priznanie za rok 2012
 9. Daň z príjmu z prenájmu - výdavky?
 10. daňové priznanie
 11. Ak daňovník bol pol roka na MD a pol roka SZČO, a jeho manželka bola pol roka na neplatenej RD do 6 rokov s 2 ročným synom môžem mu uplatniť NČ na manželku?
 12. Ako správne opraviť faktúru vystavenú na vyššiu sumu?
 13. Kombinácia preddavkovej a súhrnnej faktúry
 14. výkaz o majetku a záväzkoch FO
 15. Nákup tovaru pred vznikom spoločnosti
 16. dar a daň z príjmu
 17. dedenie bytu po sestre a daň z príjmu
 18. DPFO-B
 19. Ako zaúčtovať náhrady príjmu za PN, alebo za nevyčerpanú dovolenku v JÚ?
 20. Aké daňové priznanie sa robí pri vyplatení provízie popri závislej činnosti?
 21. Dan z prijmu zamestnanca a jeho Autorskej a licencnej zmluve
 22. Rozumiem tomu dobre že iba jeden z manželov robí ročné zúčtovanie dane kde použije aj príjmy manželky, alebo si dá aj ona DP typu A
 23. Tlačivá s kontrolou
 24. manželka pracuje pol roka pol roka bola nezamestnaná a poberala dávky ak si manžel uplatní nezd,časť na manž. použije príjmy z dávky ale ona si už neuplatňuje nedz.časť na manžela?
 25. pri DP typu A bola nezamestnaná a poberala dávky zahrňujú sa do príjmu? a rovnako bola na PN je to súčasť príjmu?
 26. Ako mám vypočítať daň?
 27. Čiastočne uhradená preddavková faktúra
 28. dôchodok podla § 11 ods.6
 29. DPFO B 2013 - minimálny počet príloh je 2?
 30. Čo všetko môžem dať ako FO do výdavkov pri príjme z prenájmu?
 31. Zdaniteľné príjmy
 32. Daňový bonus na r.2013
 33. Daňový bonus
 34. Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa vypisuje celá suma s DPH ???? či bez DPH Záväzky, pohľadávky.
 35. Preukazatelne zaplatene odvody - ich vyuzitie
 36. Elektronické služby do tretích krajín
 37. dividendy ZENTIVA (kuponová privatizácia)
 38. Opravná žiadosť o vrátenie DPH z ČR
 39. ako zaúčtovať formy, modely, šablóny?
 40. Je ok, ak samozdanim tovar od dodavatela so sidlom vo Svajciarsku, ale obchodujucim v EU s VAT number belgickym? (BE)?
 41. Predaj nehnutelnosti a trvaly pobyt
 42. potvrdenie z Rakúska
 43. Investícia pri paušálnych výdavkoch
 44. Môžem požiadať o vyplatenie daňového bonusu?
 45. Ako preukázať skutočné výdavky na el. energiu pri prijme z prenájmu, ak sú uhrádzané cez SIPO sumárne za viac objektov
 46. Príjem po nebohom
 47. Prevod obchodného podielu s.r.o.
 48. vysporiadanie straty z roku 2012
 49. Cestovné náhrady konateľa sro
 50. Výpočet nákladov na auto
 51. rezerva
 52. IČ DPH
 53. Som PO platca DPH. Mam prijatu zahr fa z Ciny za sluzby vystavenu v EUR jednou sumou / bez DPH/. Je prijata faktura predmetom samozdanenia? Alebo co sa tyka DPH a priznania nikde nic neuvadzam?
 54. Ako mám postupovať pri poznámkach aby sa dali poslať elektronicky?
 55. Jednorázový príležitostný príjem
 56. Musím preúčtovať z účtu 365 pôžičku od spoločníka, ak sa zmenil spoločník?
 57. Môžem si uplatiniť danovú stratu, aj ked bola prerušená živnosť?
 58. debetný úrok v JÚ
 59. Prijatá služba z členského štátu
 60. Odpočitatelná položka na manželku
 61. vyňatie zahr. príjmu DP B a príjem z prenájmu v SR
 62. Ako ovplyvní odpis premlčanej pohľadávky daňové priznanie?
 63. vynechané číslo vyšlej faktúry v JU
 64. DP typ A - koľko stojí ?
 65. preukázateľné odvody?
 66. Vyplácanie provízie
 67. Oneskorená došlá tuzemská faktúra po podaní KV DPH. Čo s tým ? UPOZORNENIE !
 68. Môžem požiadať o vrátenie dane?
 69. Ako zaevidovať faktúru do KV a do DPH?
 70. Má nárok na odpočit. položku dôchodca?
 71. Oneskorená došlá tuzemská faktúra po podaní DP DPH a KV DPH. Čo s tým ?
 72. Ako správne vystaviť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti... za rok 2013??
 73. poradi mi niekto,ako mam zauctovat ak spolocnik odpustil srocke dlh? ma sa to zdanovat? alebo mozem urobit zapis 365 - 413?? dakujem
 74. Študent daň z príjmov
 75. Odratana zaloha z doslej faktury, ktoru neevidujem.Ako uctovat?
 76. Sprostredkovateľská činnosť a živnosť - preukázateľné výdavky
 77. ČR a DPH
 78. Daň z príjmu online na drsr nejde
 79. poistenie a dane
 80. Dodatočné DP DPH
 81. výkazy pre JU v eDane za rok 2013
 82. OBERON-pokladničné doklady
 83. rezerva na pokuty
 84. diety
 85. účtovná závierka - zmeny
 86. Výročná správa, poznámky
 87. Môže si na mňa manžel uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane?
 88. Hľadám poradcu ohľadom zamestnávania ľudí v zahraničí
 89. Príjmy umelca popri zamestnaní
 90. Urgentne potrebujem poradit ohladne knihny jazd
 91. Kniha jazd
 92. daňová evidencia a stravné
 93. Vyska preplatkov na daniach?
 94. za rok 2013 som bola 51 dní pn , vráti sa mi niečo z ročného daňového zúčtovania?
 95. Konateľ a odvody v PO
 96. účtovanie cien do súťaže
 97. Daňový bonus
 98. odvody do ZP počas poberania RP
 99. Zamestnanec, dohodár a príjem z predaja nehnuteľnosti
 100. VS a predčíslie z prenájomu nehnuteľností
 101. Ak som od novembra 2013 nezamestnaná a idem si robiť daňové, treba nejaký doklad z úradu práce, alebo im stačí papier o zdanitelnom príjme od zamestnávatela?
 102. Podpis na dokľadu
 103. NČZD
 104. NČZD pri PN
 105. Priama platba od PPA fyzickej osoby a zdanenie v daňovom priznaní
 106. Zrušenie registrácie DPH a daň z príjmov - daň. priznanie POMOC!
 107. zaučtovanie úhrady prijateho dobropisu v MRP
 108. Môžem si uplatniť pozastavené odpisy z minulých rokov v DP 2013 pri predaji neodpísaného auta?
 109. Ukončenie živnosti a vystavenie faktúry
 110. Paušálne výdavky
 111. nezdaniteľná časť na danovníka
 112. Uplatnenie nezdaniteľnej časti
 113. FA , DPH a KV
 114. Podávali ste už daňové priznanie FO typ B za rok 2013 elektronicky?
 115. poskytnutá bezúročná pôžička - daň z príjmov
 116. Sauna - zaradenie do odpisovej skupiny
 117. skončenie obchodnej činnosti a iná činnosť bez príjmu
 118. Nesprávne zaúčtované poplatky v banke
 119. Oneskorená Fa
 120. Opatrovateľka v Rakúsku
 121. Evidovaný na ÚPSVaR od 12.10.2012 do 1.8.2013 vrátane zároveň pracoval na dohodu u viacerých zamestnávateľov s celkovým príjmom 1485,52 €. Môže si na neho uplatniť manželka odpočitateľnú položku
 122. Odpočítateľná položka na invalidnú manželku
 123. Poznámky cez Omegu
 124. Prístavba
 125. Vyradenie majetku pri predaji firmy, odpisy, pokladna a tak. Uctovnicky hlavolam
 126. Ak mam uctovne odpisy 1910,88€, danove 0, PO - podvojne uctovnictvo - riesim pripocitatelnu polozku?
 127. opravné položky k pohľadávkam
 128. finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest - projekt XXI.
 129. Daňové priznanie 2013 typ B, tab.č. 1a a záväzky
 130. Uctovne odpisy mam 1910,88€, danove 0 €, davam v danovom pripocitatelnu polozku??
 131. Uvádza sa doplnkové dôchodkové poistenie (teda treti pilier) k ročnému zúčtovaniu?
 132. Má dôchodca nárok na vrátenie dane?
 133. Daň z predaja prenajímanej nehnuteľnosti
 134. učtovanie BU pri zrušení živnosti
 135. Može ísť DPH do výdavkov ?
 136. Ako správne účtovať stravné lístky
 137. vyuzitie vozidla inej spolocnosti na nase sluzobne ucely
 138. Nezamestnaný a dane
 139. opravné položky k pohľadavkám
 140. DPH
 141. Príjem z ČR a daňové priznanie
 142. Zaúčtovanie rozdelenia zisku-budúce investície kúpa majetku
 143. Na DU vysielam DP + výkazy + poznámky bez podpisu?
 144. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ...
 145. Tlačivo-potvrdenie o návšteve školy na účely uplatnenia daňového bonusu.
 146. Príjem na Slovensku+príjem v Rakúsku-DPFO 2013
 147. účtovanie poistného plnenia totálnej škody plnené v nasledujúcom roku
 148. Odmena za absolventskú prax
 149. szčo kúpil v auguste auto na ičo. vôbec ho neprihlásil na dú. môžem uplatniť fa za kupu auta do nákladov aj ked nie je prihlásené na dú alebo ju tam nemôžem dať. dakujem.
 150. Ochrana OÚ - technický preukaz
 151. Dá sa podať elektronicky žiadosť o registráciu fyzickej osoby pre daň z príjmov? Kde?
 152. Úprava základu dane pri pozstavení živnosti.
 153. podavanie dppo cez financna sprava.sk
 154. Hodinova mzda v zmluve pre neplatcu dph.
 155. Nedoplatok z RZZP , z titulu poistného plnenia - ako zaúčtovať?
 156. Preplatok RZZP a DP typ B?
 157. Dodatočné danove priznanie za rok 2012
 158. Vyúčtovacia faktúra v náväznosti na kontrolny výkaz
 159. Je prijmovy doklad od lekara bez poradoveho cisla neplatny v ramci danovej kontroly?
 160. Dodatočný kontrolny výkaz
 161. Ukončenie podnikania a DP B
 162. Potvrdenie o príjme zo zahraničia (Holandsko) je treba aj preložiť?
 163. Nákup tovaru od súkromnej osoby
 164. Predaj investičného zlata
 165. Daňové priznanie za rok 2013 - práca v ČR aj v SR
 166. Daň z predaja darovanej nehnuteľnosti
 167. Dotácia a daňové priznanie
 168. NČZD na manželku a príjem do 500 euro
 169. Vyplnila som DPFO B cez finančnú správu, dala uložiť a keď chcem otvoriť, príp. vytlačiť pdf súbory, otvorí sa mi iba prázdne tlačivo.. Neviete mi poradiť, kde je chyba?
 170. sk nace
 171. Doručená zahraničná Fa po podaní DPH a KV-DPH
 172. NČD na manželku
 173. zaplatenie nákupu vlastnou platobnou kartou v PÚ
 174. Zamestnanecká prémia
 175. Počet mesiacov podnikania
 176. Kde do daňového priznania typ B zapíšem príjem advokáta, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky? Bude to tabuľka č. 1, riadok 3?
 177. daňové priznanie
 178. Podanie poznámok cez e-dane
 179. Ako sa to nakoniec poriešilo?
 180. Nezamestnaný a daňové priznanie.
 181. Vreckové a odvodové povinnosti
 182. postúpenie autoúveru
 183. Na manželku
 184. Opravy chýb minulých rokov - ako zaúčtovať
 185. Ako zaúčtovať preplatok dodávateľskej faktúry v JU?
 186. Zaradenie nehnutelnosti do obchodného majetku pri prenájme nehnutelnosti.
 187. Dodatočný kontrolný výkaz, oprava chyby?
 188. Daňový bonus
 189. Má nárok živnostník na stravné lístky ?
 190. DP typ B - zaplatené poistné do SP a ZP
 191. Aký je rozdiel medzi edane a edane/Java?
 192. Odpis pohľadávky
 193. Zaradenie ZI do majektu
 194. kúpa nehnuteľnosti
 195. Príjem z prenájmu
 196. Súdne trovy
 197. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - zamestnanecká prémia
 198. Prečerpaný debet na firemnom účte
 199. Dohoda o vykonaní práce
 200. Autorský honorár
 201. Dátum dodania - letáková akcia
 202. Daňové priznanie FO typ B - tabuľka č. 1
 203. Záznam o prevádzke stroja
 204. Zrušenie živnosti a paušálne výdavky
 205. Nepeňažný príjem podľa §8 ods. 1 písm. l)
 206. Praca na dohodu a danove priznanie
 207. združenie FO
 208. Dodatočný kontrolný výkaz k DPH?!
 209. odpisy a uctovanie
 210. zaučtovanie nevyčerpanej časti príspevku na szčo
 211. SZČO a odpis DHM pri prenájme bytu
 212. Príjmy pri paušálnych výdavkoch
 213. Autorsky honorar, DIC a pausalne vydavky
 214. daň zaplatená v zahraničí a SVK DP
 215. Výkazy k DP
 216. nčzd na manžela a predaj osobného majetku
 217. DP živnostník typ B
 218. Daňová opravná položka k pohľadávkam
 219. Fa doručená po podaní DPH-ako do KV?
 220. danové priznanie
 221. Ukrajina - kurz, kde najst denny kurz ukrajinskej hrivni pre potreby uctovnictva? Na stranke nbs su len mesacne kurzy tejto meny.
 222. SK NACE pre opatrovateľku
 223. neštastné pohľadávky
 224. Tabuľka 1b pri paušálnych výdavkoch
 225. živnostník pracujúci pre nemeckú firmu
 226. Príjmy zo zahraničia
 227. príjmy z prenájmu a paušálne výdavky v r.2012 a v r.2013
 228. Podať daňové priznanie za občianske združenie?
 229. Danové priznanie
 230. eDane JAVA
 231. Môžem ku dňu závierky ponechať hodnotu obchodného podielu obstaraného v priebehu roka v hodne obstarania?
 232. DP B a doplnkové dochodkové poistenie
 233. Uplatnenie daňovej straty
 234. môžem si uplatniť za rok 2013 paušálne výdavky 40% ako finančný poradca?
 235. Teda takáto osoba podáva DP len na Slovensku a len z prenájmu. Čo zarobí vo VB zdaňuje tam, ak sa tam zdržiava viac ako 183 dní v roku. Dobre chápem? Lebo mne to niekedy trvá.....
 236. výkaz DPH - dobropis - interné storno
 237. reklamný predmet
 238. Dividenda z roku 2012 a danove priznanie
 239. SZČO-zmena adresy podnikania a cestovné príkazy
 240. odpočet nezdaniteĺnej časti
 241. daňový bónus na deti - ukončila som podnikanie v 9/2013.
 242. omylom 2x zaplatena dan z prijmov PO
 243. Daňový bonus a dosiahnutý príjem
 244. Daňové priznanie ženy na materskej dovolenke.
 245. Vzor daňového priznania opatrovateľky v Rakúsku 2013
 246. tvorba OP k dobropisu
 247. Súvaha a HV z výsledovky
 248. Daňové priznanie a príjmy z ČR
 249. Daňove priznanie za r.3013 FO občan prenájom nebytových priestorov
 250. Uplatnenie straty v daňovom priznaní za rok 2013