PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Skladové karty a fakturácia
 2. RZD a 3.pilier
 3. vyhotovila som správne cesťák?
 4. DP FO B za r.2017 a vyplnenie prílohy č.3
 5. 343 zostatok k 31.12.2017
 6. Čo s poskytnutým preddavkom bez vyúčtovania?
 7. kto mi poradí, ako správne zaúčtovať FAO živnostníkovi za pracovné oblečenie
 8. Uplatnenie NČZD na manželku v DP
 9. Prenos daňovej povinnosti §69 odst.12 písm.f a g zákona o DPH
 10. Vydanie knihy cez OZ na jeho podporu
 11. Príležitostný príjem od 1.1.2018
 12. RZ dane zamestnanca za rok 2017
 13. neplatiteľ DPH - ku dňu podania DPPO už je platiteľ DPH
 14. prvý zamestnanec - nezdanitelná časť základu dane
 15. benefity pre zamestnancov - ako daňový výdavok?
 16. Praca v zahranici
 17. dvakrát dohoda vo februári ako poslať ELDP
 18. uctovanie ms office
 19. Predaj domu získaného darovaním
 20. Ako má byť zaplatený mesiac v ktorom pripadá sviatok na pracovný deň ?
 21. Zvýšenie základu dane
 22. Môžem použiť paušálne výdavky a ísť do mínusu?
 23. Nezdaniteľná časť na manželku
 24. poplatok za prepis auta po ukončení leasingu
 25. Nárok na daňový bonus pri rocnom prijme 2610,02 EUR
 26. Obstaranie osobného motorového vozidla
 27. Úhrada faktúry v hotovosti
 28. Cestovné náhrady na prelome rokov
 29. Môže si daňovník FO uplatniť stratu minulých období keď v roku 2017 použije paušálne výdavky 60% ?
 30. účet 384 a 346 upsvar platby
 31. Kalkulácia nákladov pre účtovníčku-dotácia z UP
 32. Nevyfakturovaný preddavok - čo s ním?
 33. Výplatná páska Írsko a Taliansko
 34. Zníženie hodnoty tovaru
 35. Zrušenie živnosti a auto
 36. Zaráta sa aj depozit pri nájomnom, keď sa posudzuje obmedzenie platieb v hotovosti do 5000 eur?
 37. Oprava chyby min.roka
 38. Zaklad dane - odpisy
 39. Majetkove priznanie funkcionarov
 40. Vysporiadanie prijmu domoveho dovernika
 41. Zmluva o dielo s FO a vysporiadane dane z príjmu
 42. Prikazna zmluva a zdanenie príjmu
 43. danove priznanie
 44. daňový bonus
 45. platba v hotovosti
 46. Vrátené poistné zo SP riadok DP+ tabuľka č.1b DP B
 47. Vyplatená odmena konateľa
 48. Zdravotné poistenie (SZČO, PP)
 49. Živnostník - zahrnúť do DP aj preddavky zaplatené počas PN?
 50. nevyfakturované práce
 51. Medzinarodný prevod
 52. úroky z pôžičky ktoré sú ešte nezaplatené a uvedenie v DP
 53. Prečo mám od google inú výšku fakturácie a inú výšku platby?
 54. Paušálne výdavky
 55. Môžem dotovať pokladňu cez pôžičku?
 56. Potvrdenie z terminalu - danovy naklad?
 57. Príjem z prenájmu nehnuteľností a bezpodielové vlastníctvo manželov
 58. Daňové priznanie k DzP PO za r.2017
 59. Účtovná závierka MUJ-tab.D
 60. Pracujúca dôchodkyňa a odpočet 3803,33
 61. Odpisany automobil a jeho pouzivanie
 62. výška max. odpisov motorového vozidla od roku 2015
 63. Rozumiem tomu dobre, že na vstupe si SZČO DPH neuplatní, ale na výstupe ju zaplatí?
 64. dotácia z UP a paušálne výdavky
 65. Ako zdaniť dividendy za hospodársky rok 201-2017?
 66. Kontrolný výkaz DPH
 67. preplatenie wellness zamestnancovi
 68. Ako zaúčtovať rozdiel pri zmene spôsobu ocenenia zásob ?
 69. Vypĺňa sa riadok 66 v DPFO typ A - aj keď je do 5 € ?
 70. NČZD na manžela
 71. Účtovanie dokladu PHM pri platbe bankovou kartou na konci roka 2017
 72. Money S3 a zaúčtovanie DPH nadmerný odpočet a pohľadávka PU
 73. Začiatok živnosti a osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ.
 74. Predaj tovaru pod cenu
 75. Podnik zahraničnej fyzickej osoby - účtovníctvo a dane
 76. Bloček z ERP pri prenose daňovej povinnosti v mrp
 77. Rozpustenie rezervy na lesnú pestovnú činnosť.
 78. Evidencia daňovej licencie
 79. DP PO za rok 2017
 80. Môže spoločnosť v likvidácii fakturovať?
 81. Recyklačný poplatok na faktúre od dodávateľa
 82. VFA do ČR neplatitel-zivnostnik
 83. DP PO a bezúročná pôžička
 84. storno faktúry
 85. Nárok na vrátenie DPH zo zahraničia
 86. Na aký riadok daňového priznania PO zaradiť neuplatnenú DPH?
 87. Money S3 prenos z roka na rok
 88. Samozdanenie plechy, tyče a cukor do repre
 89. Odpisy pri prenajme bytu zar. v OM.
 90. Co znamena casovo rozlisene prijmy pri prenajme bytu a vedeni evidencie .?
 91. Vydavky pri prenajme bytov zaradnych v OM
 92. Ako učtujete vyplaty spoločníkom s.r.o. ?
 93. SK firma platca DPH vystaví fa SK firme s českým IČ DPH. dod. a montáž v čechách na stavbe.
 94. Vyúčtovacia faktúra od SPP - preplatok
 95. Účtovanie splátky mobilu O2 vo fa 12/17, splatnej 01/18
 96. Stravné
 97. daňove priznanie a práce v ČR
 98. Prijem za obraty
 99. Ak mam na fakture uvedenú hodnotu materiálu a v nasledujúcej polozke hodnotu prepravy tohto materiálu, na ktorom riadku DP k DPH sa to uvádza?
 100. Kontrolný výkaz DPH odoslaný 2x ten istý
 101. Vyrovnanie platne pred inštaláciou podlahového kúrenia - nízkoexpanzná PUR pena pod EPS 100 S?
 102. FA za storno prepravy z ČR
 103. Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy a dochádzka
 104. Doklad z ERP aj s DPH na dodanie tovaru-kovy, ale nemala tam byť, lebo sme platcami DPH.
 105. Riešenie problému s DPH podľa par. 7a
 106. Ako správne zaúčtovať preplatok z RZZP u SZČO ?
 107. Danove prizanie =nulovy príjem
 108. SZCO a zamestnanec - pausalne vydavky za 2017
 109. Daň z motorových vozidiel
 110. Daň z motorových vozidiel
 111. Aka je odpocitatelna polozka danove priznanie typu b na ro k 2017?
 112. Ako nadotovat valutovu pokladnicu
 113. Ako zaučtovať fakturu za ubytovanie v PU ?
 114. DP FO typ B 2017
 115. Danove priznanie b za rok 2017 opatrovatela v rakusku
 116. Preprava z tretich krajín
 117. Odkedy platiť vyššie odvody?
 118. Je študent povinný podávať daňové priznanie?
 119. Platiteľ DPH podľa § 7a a paušálne výdavky
 120. Účtovanie 042?
 121. DP typ B 2017
 122. Členské a poistenie- uznateľnosť výdavku v DPPO
 123. SP- prerušenie
 124. Prečo mám účtovná závierku nulovú a výsledovku v zisku?
 125. Účtovanie nedaňových rezerv na energie na konci HOSPODARSKEHO ROKU
 126. DAŇOVÁ KONTROLA a súkromný účet
 127. Ekonomický software
 128. Vysporiadanie DPH pri pomernom odpočte
 129. Dodanie tovaru a služby EÚ, sídlo v tuzemsku, rakúske IČ DPH
 130. prepis auta
 131. poistenie zodpov. za škodu - čas. rozlíšenie MUJ
 132. Príjem iba zo zahraničia
 133. Zaúčtovanie DFz za služby s prenosom daň. povinnosti
 134. Účtovanie rozpočtovej organizácie (ZŠ)
 135. Vystavený dobropis k tovaru z minulého roka
 136. Vyplatenie/predaj PL
 137. povinnosť podať daňové priznanie - nezisková organizácia
 138. Daňové priznanie - osobný asistent dôchodca
 139. Hraničné prechody
 140. rozlišovanie bankového úveru na financovanie auta na konci roka
 141. Postupenie leasingu - uctovanie
 142. SZČO: došlá faktúra s tovarom na podnikanie aj na súkromné účely
 143. Nájdená faktúra z roka 2017 a dph
 144. Paušálne výdavky
 145. Fa s dátumom vystavenia 3.1.2018 a dátum dodania 31.12.2017. Čo s DPH?
 146. neplatné bankovky ako zaúčtovať
 147. Su polozky (poistenie bytu, dan z nehnutelnosti, platby do fondu oprav, vymena WC ) povazovane za danove vydavky pri prenajme bytu nezarad. do OM ?
 148. Kto podpisuje cestovné príkazy starostovi obce?
 149. Živnosť popri rodičovskej a DP
 150. Prijatá a uhradená faktúra s DPH od dodávateľa, ktorý skrachoval
 151. Dohoda o brigadnickej praci studentov - danove priznanie
 152. Vyúčtovanie elektriny a rozdielne sumy
 153. Diaľničná známka kúpená v Rakúsku
 154. Prenesená daňová povinnosť v mrp
 155. Občianske združenie a príjem z reklamy
 156. LIkvidia - mimoriadna uzávierka - súvaha
 157. Faktúra do Anglicka
 158. Daňový bonus a PN
 159. tabuľka D, K v DPPO - zápis
 160. odpisy pri prenajme bytu zar. v OM
 161. Ako by ste zauctovali dreveny plot?
 162. potrebujem poradit aku zmluvu uzavrieť szčo verzus szčo
 163. potvrdenie o príjme
 164. DP A a príjem z Poľska(zamestnanec 3 mesiace) a SR
 165. Refakturácia
 166. DP-vypísané,odoslanie s iným dátumom do lehoty podania
 167. Dlhodobý záväzok (účet 379), kde ho dať do súvahy?
 168. neuhradená faktúra za spotrebu el. energie na konci r.2017-PÚ
 169. Ako podať dane? Práca v ČR / nehnutelnosť v prenájme na Slovensku
 170. Piznanie k dani z nehnutelnosti-Zaokruhlenie vymery pozemku
 171. Započítanie daňovej licencie...z rokov 2014,2015,2016
 172. Vyraďovací protokol drobného HM - tlačivo
 173. Vrátenie dotácie na DM
 174. musí podať DP z príjmu z predaja nehnuteľnosti, ak je majiteľkou 30 rokov
 175. paušálny výdaj a ukončenie živnosti
 176. predaj akcii FO danove priznanie typ B 2017
 177. kupa autobaterie pri uplatnovaní kilometrovného ide do nákladov?
 178. Vyúčtovacia faktúra k splátkam na vecné bremeno
 179. DP typ B 2017
 180. Príjmy zo živnosti na manželkin účet
 181. môžem robiť paušálne výdavky zo živnosti ak som registrovaná podla par.7a?
 182. Majetok - technologiu mlynu - aka odpisova skupina a klasifikacia?
 183. Odpočet na manželku
 184. Daňový bonus na dieťa
 185. Musi mat zivnostnik sidlo firmy v mieste trvaleho bydliska?
 186. Víno v hodnote 6€ za kus ako daňový výdavok a STRATA
 187. Nárok na daňový bonus po zmene otcovstva
 188. finančné vyúčtovanie dotácie samosprávnemu kraju
 189. vystavenie fa pre platieľa dph za 01/2018 ak ešte nebol platiteľ dph
 190. DP opatrovateľka a TPP + dôchodok
 191. DP pracujúcej dôchodkyne a opatrovateľky v AT
 192. Operatívny leasing motorového vozidla - účtovanie splátok
 193. Čo v prípade ak na tlačive je uvedený aj rok 2017 a daňové priznanie sme ešte nepodali?
 194. Krátkodobá hotovostná pôžička od nespriaznenej osoby
 195. platobný beh
 196. Riadok 100 v DP PO
 197. účtovné služby neuhradené- zohľadnenie v DPPO
 198. Faktúra s rôznymi daňovými režimami
 199. Prenajom bytu a danove priznanie - musim zaratat cely preplatok za 2016 aj ked som zacala prenajimat az koncom novembra?
 200. Pausalna dan
 201. Darovanie auta do s.r.o.
 202. dodatočné DP k DPH
 203. Dodatočné priznanie DPFO
 204. Priznanie starobného dôchodku a zároveň odňatie invalidného - považuje sa občan stále za zdravotne postihnutého pre účely RZD?
 205. Príjem z Rakúska podľa výplatnej pásky
 206. uplatenie výdakov na PHM vo výške 80% a krátenie ostatných výdavkov na auto
 207. uplatňovanie výdavkov na PHM vo výške 80% a krátenie ostatných výdavkov na auto
 208. Kam zaúčtovať dodávateľské práce v JU?
 209. dane
 210. Program HUMANET
 211. Dividenda 2017 v praxi
 212. Platba za tovar zamestnancovou kartou
 213. Prepravné služby §46ods.2 zákona o DPH do Rakúska.
 214. vytvorenie opravnej položky na fa so splatnosťou 23.9. 2013
 215. Priznanie Typ B tabuľka číslo 3
 216. Oprava uctovania z roku 2016
 217. tlačivo hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti
 218. daňové za prenájom bytu
 219. Zostatok na účte 311 na strane DAL k 31.12
 220. DP a príjem zo zahraničia
 221. Predaj plechovych stresnych krytin - prenos danovej povinnosti
 222. Paušálne výdavky z príjmov v roku 2017
 223. Može nezisková organizácia účtujúca v jednoduchom účtovníctve prejsť na hospodársky rok?
 224. cestovné náhrady za benzín u živnostníka - zdaniteľný príjem?
 225. Živnostník - uplatnenie daňovej straty
 226. DPH
 227. uplatnenie danového zvýhodnenia v čr na manželku
 228. Manipulačné náklady do fa do ČR
 229. faktúra z ČR - doprava tovaru
 230. novovzniknutá s.r.o. - otvorenie účtovníctva - začiatočné stavy
 231. Prijaté faktúry a ich vyradenie ak nie sú zaplatené v jednoduchom učtovníctve
 232. Umorenie daňovej straty
 233. Technické zhodnotenie prenajatého majetku
 234. Prijem z Ciech zdaneny zrazkou
 235. Príjem z Rakúska, mám len výplatné pásky...
 236. Vratenie dane - banálna otázka
 237. môžeme použiť v spoločnosti s ruč.obmedzením Základné imanie na platenie záväzkov ?
 238. Prepis
 239. hlásenie o vyučtovaní dane
 240. zaúčtovanie úroku z úveru veriteľ: FO-nepodnikateľ a dlžník právnicka osoba
 241. konfirmácia s bankou
 242. opravné položky,dobrovoľný výmaz z obchodného registra
 243. Plat účtovníka (živnostníka a s.r.o.)
 244. odpočet na manželku
 245. súdny poplatok,úroky
 246. Rezervy na penále
 247. Nákup od FO
 248. DP za r. 2017 ty A
 249. RZZP a jednoduché účtovníctvo
 250. Nepodpísané vyhlásenie na uplatnenie NČZD