PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Prijem z prenajmu /majetok nezadeny v obchodnom majetku/
 2. Pracujem vo Švajčiarsku od septembra, daňové priznanie musím mať vo Švajčiarsku alebo na Slovensku?
 3. Registracna pokladna a platba za fakturu
 4. Kontrolný výkaz a B.3
 5. ELEMENT - jednoduché účtovníctvo.
 6. dobrovoľne nezamestnaný
 7. Stačí viesť k príspevku na podnikanie z ÚP zjednodušenú evidenciu?
 8. Má prehlad o zrazených preddavkoch na daň aj stranu ,kde sa vypisujú konkrétny zamestnanci a ich mzdy
 9. CLO na mobily
 10. Preddavkové platby za elektrinu a DPH
 11. Potrebujem od vas radu alebo uctovnicku z BA.
 12. Základné imanie v s.r.o.
 13. Kde v daňovom priznaní uviesť prijatú náhradu škody za stratu na zárobku?
 14. Potvrdenie o príjme
 15. Kniha denných uzávierok k ERP
 16. Nesprávna suma DPH v JCD
 17. Názvoslovie v skladových kartách spoločnosti
 18. Prosím Vás pri podaní DP typ B je potrebné aj priložiť Výkaz o príjmoch a výdavkoch aj Výkaz o majet.a záväz, keď si uplatňuje výdavky percentom? Ďakujem za pomoc.
 19. predaj s.r.o.
 20. lek. prehliadky oslobodené od DPH, kde do KV?
 21. Aké doklady prikladáte k DP typu A?
 22. KV DPH
 23. Čo uvádzate v Daň.priznaní FO typ A v riadku 35 ?
 24. FA za medzinár. dopravu do 3.krajiny -oslobodené. od DPH -kde do KV?
 25. Uvádza sa v DP FO "A" daňový bonus, ak mu bol vyplatený už zamestnávateľom ?
 26. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a ich dĺžka v účtovníctve.
 27. Treba podať KV aj za FO ktorej nevznikla v danom zdaňovacom období daňvá povinnosť ani nárok na odpočítanie dane?
 28. Registrácia DPH v ČR
 29. tlač DP FOA na eDane - potvrdenie
 30. vznik s.r.o. a zdaňovacie obdobie v DPPO
 31. Má ešte niekto okrem mňa problém s posielaním DP FO B cez web so zar. el. podpisom? Z hotline som dostala odporúčanie, aby som to poslala cez eDaneJava - tam mi zase nechce načítať xml súbor. ?!
 32. Príjem z prenajmu bytu (nezaradeny do obchodneho majetku)
 33. platená záloha dodavatelovi
 34. MRP - zaúčtovanie: daňová povinnosť - nadmerný odpočet
 35. Zmena % výšky náhrady príjmu pri prvých 3-dňoch PN
 36. Prevzatie záväzku voči zamestnancovi
 37. splátkový predaj a kontrolný výkaz k dph
 38. Zaúčtovanie nedoplatku za elektrinu
 39. Môže ísť prenájom športovej haly pre zamestnancov do nákladov firmy? (nie čerpanie zo SF)
 40. do KV ide císlo fa a nie variabilny symbol
 41. Stavebné stroje - spotreba PHM - 80 alebo 100% do nákladov?
 42. Nadácia - zverejnenie účtovnej závierky za rok 2013
 43. Prenájom nebytových priestorov od dôchodcu.
 44. Povinnosť dôchodcu platiť odvody do zdravotnej poisťovni pri príjme menšom ako 15-násobok životného minima
 45. datum dodania do KV
 46. Daňové priznanie za zosnulého manžela
 47. DPH pri dobrovolnej registracii
 48. KV do B3 zjednodušene fa
 49. DP PO 2013 dań?
 50. Kontrolný výkaz a vyúčtovacia fakúra plynárov
 51. Výkup kovov
 52. Daňové priznanie - výkazy so zaúčtovanou daňou?
 53. Ake vydavky si uplatnujem za rok 2013 z prenajmu bytu?
 54. danove priznanie
 55. Nedoplatok z RZZP 2012 z titulu vyplatenia podielu na zisku
 56. Správne časové zaradenie zahr.došlých faktúr do B1 pre KV
 57. Blok namiesto faktúry
 58. pozor na zmenu IČ DPH u SPP
 59. poisťovacie služby a DPH
 60. Odpis časti pohľadávky ??
 61. DP B a daňová evidencia
 62. Neviete mi niekto poradiť, kde presne v Olympe mám nastaviť maximálnu sumu po ktorú musím zrážať zamestnancovi z výplaty?
 63. Platba Danovemu uradu IBAN ???
 64. Slovenská firma s rakúskym ič dph
 65. Dane
 66. Časové rozlíšenie dialničnej známky
 67. Vrátenie časti prijatého preddavku (324)
 68. Storno faktúry z r.2011 - DPH a daň z príjmu
 69. Vrátená faktúra za 1/2014 a opravný výkaz k DPH a KV
 70. Opravné položky k pohľadávkam a dph
 71. KV cez eDane bez ZEP
 72. Môžem si pri prenájme nehnuteľnosti ako výdavok uplatniť cestovné náhrady za použitie vlastného súkromného auta a ak, tak za akých podmienok?
 73. Dan. priznanie (typ B) - pohladavky
 74. Mám zaradiť do KV faktúru vystavenú 15.01.2014, dátum dodania 31.12.2013?
 75. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Daňové priznanie za rok 2013
 76. Ako sa zdaňuje náhrada škody?
 77. dobropis z EU
 78. KV DPH - e-dane
 79. Použitie traktora v podnikaní
 80. Da sa do zníženia základu dane brať aj povinné príspevky pripísané k dôchodkovému účtu, či ten § 11 ods 8 (r 39 DP typ A) platí len pre dobrovoľné príspevky pripísané k dôch. účtu?
 81. Môžem odovzdať Súvahu, VZaS, Poznámky už aj s dátumom schválenia na DÚ? V spoločnosti je len konateľ
 82. KV DPH - dobropis
 83. odpočítanie dane pri registrácii a kontrolný výkaz
 84. dodanie tovaru a prolongácia
 85. mám daňové priznanie dôchodcu mal príjem za rok 1739
 86. odpis obrazu
 87. Odstupenie od Zmluvy - pozemok
 88. Nezdanitelná časť na manželku-manžel pracoval časť roka 2013.
 89. Dan z prijmu z nehnutelnosti
 90. odpisy
 91. Strata
 92. Faktúra za telefónne hovory nie na IČO
 93. Viem, že nákup diaľničnej známky sa časovo nerozlišuje. Ale nerozlišuje sa ani vtedy keď sa kúpila v decembri 2013 na rok 2014?
 94. Omega a kontrolný výkaz SURNE
 95. faktúra pre neplatcu DPH
 96. Aplikačné problémy novely zákona o dani z príjmov
 97. KONTRÓLNY VÝKAZ - ŤARCHOPIS vyúčtovacia faktúra
 98. Kontrolný výkaz - Ťarchopis
 99. daňový bonus SZČO
 100. Paušalne výdavky v roku 2013
 101. B1 Kontrolného výkazu
 102. Uhrada faktury v hotovosti a registracna poklada
 103. Manžel po rozvode bol vyplatený z bytu bývalou manželkou, musí tento príjem zdaniť ?
 104. Chybné Ič DPH zo zahraničia
 105. prijatá služba zo zahraničia a KV
 106. Jednoduché účtovníctvo
 107. Postup pri nákupe z Poľska
 108. Nezdaniteľná suma na daňovníka.
 109. Daňové priznanie - zamestnávateľ za dohodárov
 110. odpočet dph zo zásob pri registrácii - uvádza sa v kontrolnom výkaze?
 111. Zisk s.r.o. za rok 2012 a jeho nevyplatenie v roku 2013
 112. nezdaniteľná časť základu dane
 113. Správne vyplnenie štátu na daňovom tlačive
 114. Spoločnosť ide vytaviť faktúru za služby do Austrálie-tretia krajina. Vystavujeme to bez DPH ale neviem či to patrí do Súhrnného výkazu či je to samozdanenie.
 115. Daňové priznanie dôchodcu
 116. Sme platcovia DPH a z toho dôvodu zasielame daňové priznania, prehľady ... elektronicky. Ako je to s Poznámkami ?
 117. depozit - kaucia na prenajaty byt
 118. KV DPH dobropis
 119. faktúra do zahraničia
 120. Ako uviesť do kontrolného výkazu splátka finančného leasingu???
 121. Zaradím platbu na základe OF - nepodnikateľovi s DIČ do kontrolného výkazu D2 ?
 122. priznanie PO 2013
 123. úhrada faktúry v hotovosti
 124. Môžem zaradiť majetok do účtovníctva, keď je zatiaľ vyčerpaných napr. iba 80% obstarávacích nákladov?
 125. Uvádza sa v KV DPH v časti D2 aj príspevok zamestnávateľa na stravné (55%)? Vníma sa to ako bezodplatné dodanie alebo nie?
 126. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013
 127. Povinnosť uvádzať IČ DPH podľa §7a pri nákupe z EÚ
 128. IC DPH - kontolny vykaz
 129. Ako sa vykazuju odpisy v prispevkovej organizacii?
 130. Odvádza sa DPH z manka na sklade u platcu DPH?
 131. Dobropis prijatý a jeho zadanie po 1.1.2014
 132. Aká je sadzba dane pre PO pre daňové priznanie za rok 2013?
 133. slovenská firma chce predávať v čechách
 134. Finančná správa-pohroma
 135. Stavam sa SZCO, ked dostanem od svojho zamestnavatela zmluvne dohodnutu odmenu za zamestnanecke dielo?
 136. Vstupuje do KV DPH vydaná faktúra,kde odberateľ nie je platcom DPH? Keď vstupuje tak v akom členení?
 137. Ako zaúčtujem v JU v programe Pohoda príjem od zamestnancov za stravu cez interný doklad, aby som mohla uplatniť z toho DPH?
 138. Funguje vám stránka finančnej správy?
 139. Nepeňažný vklad do obchodného majetku fyzickou osobou
 140. Funguje vám dnes, 24.2.2014 portál Finančnej správy?
 141. Odpočitateľná položka na manželku
 142. Kontrolny vykaz a ciastocny odpocet DPH z doslej faktury
 143. Mozem prijat do uctovnictva fa. z roku 2012 a uplatnit dph ked mi dnes (24.2.2014) dosla?Ak ano,ako ju mam zauctovat a ako je to s DPH?
 144. odpis pohľadávky do daňového priznania
 145. nárok na daňový bonus - časť roka nezamestnaný
 146. Uplatnenie straty
 147. zábezpeka - garancia tovaru v zahraničí
 148. Danove priznanie predčasný dochodca
 149. Dôchodca a vrátenie dane
 150. Daňový bonus (príjmy zo zahraničia)
 151. Auto na tretinky
 152. Daňové priznanie a predaj CP
 153. ako zmeniť začiatočný a koncový stav účtu 461 v MoneyS3?
 154. zahr. cesta- stravné
 155. Mám FA z Francúzska za tovar vystavenú 31/1/2014 ale tovar ešte neprišiel. Mám to dať do dph za 1/2014 alebo počkám a dám to až vo februári? Ide to do KV za 1/2014 ?
 156. Nedoplatok na zdravotnom poisteni z § 8
 157. živnostník a bankový účet
 158. Daňové priznanie 2013 typ A
 159. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť pracovné stoly kúpené do výroby?
 160. Ako postupovať pri zrušení objednávky na ktorú už bola vystavená fa?
 161. Fakturácia provízie do krajiny EU - riadok DPH výkazu
 162. Najskôr kontrolný výkaz DPH, potom daňové priznanie
 163. Doklad o prijatej platbe z ciech a kontrolny vykaz
 164. Nezdaniteľná položka na manželku - denné štúdium
 165. opatrovateľka v nemecku+slovenská živnosť
 166. Daňové priznanie
 167. Dobropisy z EU - kde do kontrolného výkazu
 168. Môže si SZČO uplatniť paušálne výdavky aj počas mesiacov, ktorých bol na PN?
 169. Hľadám učtovnika/u
 170. Ako vyplniť oddiel IX. daňového priznania typ A?
 171. upozornenie na zmenu času - po nainštalovaní podpisovej politiky
 172. Ako dostať do prík. na úhradu IBAN?
 173. Kedy sa stáva sročka dcérskou spoločnosťou?
 174. Mám podat danove priznanie?
 175. Pomerne odpocitanie DPH v zdruzeni
 176. KVDPH-došlá faktúra od platiteľa DPH za pitnú vodu
 177. Vracia sa daň z účasti vo volebnej komisii dôchodcovi,ktorý okrem dôchodku nemá žiadny iný príjem?Je potrebné podať daňove priznanie?
 178. Inventúra na sklade, chýba doklad o kúpe tovaru- mínusový stav položky skladu
 179. Dohodár a zamestnanecká prémia rok 2013
 180. Dátum zostavenia a dátum schválenia riadnej individuálnej závierky za rok 2013
 181. Tovar je do zaplatenia majetkom firmy - podľa akého paragrafu ??
 182. Prenajímateľ náklady
 183. ročný priemerný kurz CZK k EURU
 184. Osobitna uprava §66 v kontrolnom vykaze
 185. Dodatočné daňové priznanie DZP PO - podať aj výkazy?
 186. Preúčtovanie zisku, straty z min. obdobi
 187. Tabuľka č. 1b - Údaje daňovníka z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona DP typ B - aké údaje sa tam vypisujú - na začiatku zdaňovacieho obdobia a na konci? nie je mi to jasné...
 188. na ktoru stranu suvahy zaradime prijatu objednavku od odoberatela
 189. starobný dôchodca a odpočítatelná položka a zamestnanecká prémia
 190. bonus vs služba?
 191. Kontrolný výkaz a nájom bez dph
 192. Dokladová inventúra
 193. tlačivo na oznámenie dovozu OMV za účelom ďaľšieho predaja
 194. DP B, tab. č.1 pri výdavkoch % v riadku 2 uvádzam len 40 % z príjmu a v r. 9 40 % + zaplatené poistné,neviem sa z toho už vymotať . Z poučenie mi je jasný riadok 9
 195. Akým spôsobom treba zaradiť auto zakúpené pod 1700,-€ do užívania ?
 196. Rata sa prispevok hmotna nudza,materska a prispevok pri narodeni do dane z prijmu?
 197. Preukázateľné zaplatené poistné v DP FO 2013
 198. Daňový bonus u SZČO
 199. Kontrolny vykaz a Orange faktury
 200. FA za poplatky mobilu
 201. Kam zaradit stan v oc 700 eur
 202. nezdaniteľná časť na daňovníka
 203. Strata z predchádzajúceho roku a jej uplatnenie pri ukončení živnosti?
 204. prenajom bytu a zamestnanie
 205. Daňové priznanie FO B
 206. nezamestnaný s povinným ZP + SZČO
 207. Prijatie služby z USA
 208. Dobrovoľné platené poistné - daňový výdavok - kde?
 209. Vyúčtovacia faktúra z elektrární vyhotovená 31.12.2013-preplatok
 210. Ako zauctujem dobropis vystavený 01/2014 k faktúre 11/2013. Kde ho zaradiť do KV.
 211. zrušenie registrácie DPH elektronicky
 212. Vyúčtovacia faktúra z elektrární vyhotovená 31.12.2013-preplatok
 213. Na Financnej sprave je uvedené v časi B3
 214. Prenajom (nepodnikatel) + prijmy zo zavislej cinnost a nezdanitelna cast na danovnika
 215. Je daňový výdavok nedoplatok na zdravotnom poistení
 216. Predčasný dochodca a konatel
 217. Daňová povinnosť pri zrušení registrácie DPH
 218. KV DPH - ako sa exportuje ?
 219. Daňové priznanie právnických osôb
 220. Ak živnostník kúpil pozemok vo výške15500 eur, avšak zaplatil ho prevodom zo svojho osobného účtu. Ako to zaúčtovať v JU?
 221. Daňový bonus vydatej študentky
 222. DPH z predfakúry a zálohovej faktúry
 223. prechod zo skutočných výdavkov na paušálne v jednoduchom účtovníctve
 224. Ako viesť jednoduché účtovníctvo pre občianske združenie
 225. Podať daňové priznanie za Občianske združenie
 226. KVDPH
 227. Má starobný dôchodca pracujúci na dohodu nárok na vrátenie dane?
 228. letáky a grafické práce na hliníkovej tabuli môžem dať do nákladov?
 229. Ako zaúčtovať výhodný nákup?
 230. Oddiel XIV v daňovom priznaní za rok 2013
 231. nevie niekto kedy budú v e-daniach tlačivá na DP r.2013?
 232. Vrátne obaly a kontrolny výkaz
 233. DP starobný dôchodca
 234. Kontrolny vykaz - nevznikla povinnosť
 235. JÚ - do ktorého stĺpca PD sa účtujú výdavky vo výške základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy za rok 2013 ?
 236. Platby kartou a KV
 237. DP FO B - živnosť v zahraničí
 238. Licencie - novovzniknuta firma
 239. Aké údaje sa vypĺňajú v oddieli IX (DP A) a oddieli XIV (DP B)?
 240. Kontrolný výkaz a zálohy
 241. Faktúra pre odberateľa z EU
 242. Kont.výkaz a tuzemské samozdanenie
 243. POTVRDENIE o zdaniteľných príjmoch........?chyba?......
 244. úroky z úveru
 245. Oneskorene faktury 12/2013 - DPH a KV
 246. Kontrolný výkaz - služby v B1 - nemám fa
 247. Nacitava vam v MRP uhrady ostatnych zavazkov do KV?
 248. Aká je NČZD?
 249. Trzby ERP a KV
 250. Je možné si uplatniť NČZD na manželku, ktorá je čiast.invalid.dôchodku?