PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Mám použiť prenos daňovej povinnosti pri pálení výrobkov z plechu alebo nie?
 2. obedy zamestnancov
 3. Má niekto skúsenosť s elektronickyuctovnik.sk alebo pod. softvérom?
 4. Vrátenie tovaru do 3tích krajín a DPH
 5. Ročná závierka MRP
 6. DP FO typ B pri predaji nehnuteľnosti.
 7. DP B za rok 2017 a nulový základ dane
 8. Môže byť pôžička od tretej osoby poskytnutá tak, že tretí dá hotovosť konateľovi a ten vloží na bankový účet sročky?
 9. Vyradený neodpísaný nákladný automobil.
 10. Výhra a DP
 11. Ak spoločník poskytne bezúročnú pôžičku vlastnej sro na prevádzke, tak to neuvádzam v DP ako transakciu závislých osôb?
 12. Tovar v colnom sklade
 13. Paušálne výdavky v roku 2017-a registrácia pre DPH podľa§-u7a
 14. zostatok na účte 474
 15. zaradenie do odpisov
 16. Daňové priznanie, TPP + živnosť
 17. DPPO a úprava ZD o členský príspevok
 18. Prenesenie dan.povinnosti- Ako sa zapisuje do faktury
 19. Dan z prijmu - vyplnanie vyskumov.
 20. Predaj nedoodpisovaného automobilu - určenie zostatkovej ceny
 21. DP ak je cely rok neplatene volno?
 22. Registračná pokladňa -potrebná ak je príjem len cez účet?
 23. Oprava chyby v JÚ
 24. Záväzky
 25. Uplatnenie NZČ na manželku po nástupe do zamestnania
 26. likvidácia spoločnosti mimoriadna uzávierka
 27. Je povinnost zamestnavatela vyplacat popri dietach aj vreckove ?
 28. Kde zistím prihlásené pohľadávky do konkurzu?
 29. Prečíslovanie interného dokladu v MRP
 30. Ucet 479 vysoké zostatky
 31. nerozdelený zisk z minulého obdobia ako dar
 32. Výroba odevu v EU - tovar alebo služba z pohľadu DPH
 33. zahranicna cesta let
 34. Parkovacia karta r.2018
 35. Faktúra s DPH alebo bez DPH? .. pocas obdobia kedy mal byt subjekt platitelom DPH ale nebol ..
 36. Uplatňovanie phm kniha jazd
 37. Je stanovené koľko minimálne % môžem dať do nákladov napr. nákup PHL na auto?
 38. Musia byť v nákladoch všetky faktúry, ak je príjem menší ako výdaj?
 39. kumulovanie nerozdeleného zisku z predošlé roky
 40. Danovy rezident/nerezident SR
 41. Je súčasťou obstarávacej ceny umývačky aj jej dovoz, montáž a demontáž ?
 42. Na aky riadok DP odpis pohladavky
 43. Je postačujúce vystavenie splátkového kalendára s paušálnou mesačnou sumou ako daňového dokladu v prípade opakovaného dodania služby, ktorá nesúvisí s nájmom ani platbami za energie?
 44. Material do nakladov - bez dokladu
 45. Darovanie auta do s.r.o.
 46. Precenenie stavu tovaru na sklade
 47. Dane v Česku a na Slovensku
 48. Účtovanie zásob spôsob B
 49. Príjem zo zamestnania
 50. DFA a prenos daň. povinnosti k 01.01.2018
 51. Danove priznanie vypocet - je to spravne?
 52. Súdne poplatok , úroky - účtovanie
 53. Vodič medzinárodnej dopravy do 3,5t
 54. spotrebný úver na auto
 55. Preddavkova faktura za domenu
 56. Odporúčate podať dôchodcovi daňové priznanie?
 57. výnosy za účtovné služby zdanenie
 58. Čo znamená v poznámkach k účtovnej závierke " Výnosy nepodliehajúce dani"
 59. Robím DP FO typ A dôchodcovi - čo priložiť
 60. Prechod z neplatcu DPH na platcu DPH v predajni a nakupený tovar.
 61. Portál FS - ŽIADOSŤ O AUTORIZÁCIU NA DAŇOVÝ SUBJEKT
 62. Úprava základu dane
 63. Preplatok RZP
 64. Platitel DPH a zamestnanie
 65. Sociálny fond - čerpanie
 66. súhrnný výkaz
 67. Platca dph od 1.2
 68. DP typ A 2017
 69. Vysvetlenie NČZD zamestnancovi
 70. DPFO B. Vypĺňa penzista III.oddiel aj keď neuplatňuje zníženie zákl.dane?
 71. Potvrdenia od manžela o invalidnom dôchodku k RZD
 72. diéty v zahraničí ,komu?
 73. Ako preuctovat zaplatenu dan?
 74. DP PO evidencia straty
 75. Stratený doklad o úhrade
 76. PZP
 77. Mám nárok na vrátenie daní, ak som bola PN následne MD?
 78. Ako preúčtovať účet 355AE po prevode obchodného podielu?
 79. Môžem podať daňové priznanie elektronicky aj bez podpisu?
 80. Preplatok z nezdaniteľnej časti - je potrebné podávať daňové priznanie?
 81. odpocitatelna polozka na manzelku
 82. prenos daň. povinnosti -typ dph
 83. slovak si žiada v čr bonus
 84. TZ prenajatého majetku a ukončenie SZČO
 85. Prenos daňovej povinnosti pre predaji do EU
 86. uctovanie kozmeticky ako?
 87. DPFO typ B a daňová strata
 88. obchodný majetok
 89. DP B daň z prenájmu len 6 mesiacov
 90. Platby Samostatne hospodáriaceho roľníka
 91. Sachbezug 2017
 92. Odpočítateľná položka na manželku
 93. Pokladnica v Alfe- zlý počiatočný stav
 94. stravné lístky v sw Pohoda
 95. Daňové priznanie za rok 2017 typ B?
 96. danové priznanie fyz.osoby
 97. ušlá mzda u SZČO
 98. Mám povinnosť prihlásiť sa na daňovom úrade a sociálnej poisťovni ako finančný poradca aj keď som študentka?
 99. Uplatnenie NCZD na manzelku a jej DP
 100. Sprostredkovateľ poistenia - účtovanie v JÚ
 101. Platba za ubytovanie a jej zúčtovanie
 102. pohotovosť
 103. Môže s.r.o. darovať spriaznenej osobe nehnuteľnosť, čo všetko k tomu potrebuje.
 104. Daňové priznanie a vyňaté príjmy
 105. Vyznačovanie závislých osôb na tlačivách daň. priznania za rok 2017
 106. Paušálne výdavky a dokladové účtovníctvo?
 107. Zrážková daň pri organizačnej zložke - platí aj pre nás ?
 108. Kam pôjde v KV prijatý dobropis z EU od platcu DPH?
 109. Preplatky a nedoplatky RZZP zamestnancov po skončení živnosti
 110. zaradenie dreveného prístrešku do odpisovania
 111. V akej cene vyradiť majetok?
 112. Nájomné faktúrované pozadu
 113. uctovanie obchodného zdruzenia v jednoduchom alebo podvojnom, zisk nemali
 114. Mám uviesť sumu starobného dôchodku do daňového priznania FO B, som SHR
 115. Daňové priznanie FO A dohodárka, invalidná dôchodkyňa, poberateľka rodičovského príspevku.
 116. Zníženie dávky v hmotnej núdzi na základe príjmu spoločne posudzovanej osoby
 117. Vyplatenie podielu na zisku za rok 2017 v roku 2018 - postup
 118. Existuje možnosť ako dostať úroky z úveru poskytnutého spoločníkovi do nákladov sro?
 119. ako sa účtuje VRP v JU
 120. Preplatok zo zdravotnej poisťovne
 121. príjem poisťovacieho agenta
 122. Odpočítateľná položka na manželku
 123. diéta nad rámec alebo nie?
 124. robia sa vybery vp VRP
 125. Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky na manželku
 126. Daňové priznanie typ A
 127. PHM nedaňový výdavok - podvojné účtovníctvo
 128. Daňové priznanie typ B za rok 2017
 129. Zabudnutá došlá faktúra
 130. Aké doklady potrebujem k daňovému priznaniu typ A?
 131. Opravná položka k pohľadávke tvorba po čiastočnej úhrade
 132. Preprava SK-Švajčiarsko od 1.1.2018
 133. Ako zistiť dátum pridelenia IČ DPH
 134. Uplatnenie NZČD na dobrovoľné dôchodkové sporenie
 135. Predaj majetku - ako v danovom priznani PO
 136. VH - daňová licencia
 137. Faktúra za tovar z Číny
 138. ako zauctovat Reviziu plynoveho potrubia?
 139. Na aky učet zauctovat nakup plastovych okien aj s montazou ?
 140. Danovy bonus vo vyplate
 141. Trvalý príkaz na platbu Telekomu a viac krat zaplatená FA s rovnakým VS, ako túto chybu zaučtovat
 142. vyradenie neodpísaného majetku z evidencie
 143. Ako fakturovať poradenské služby do UK korporácii (ktoré sa dodaju tam), ked ja som s.r.o. neplatca DPH v svk?
 144. Ako vytvoriť pripočitatelnú položku v tomto prípade?
 145. Nákup vo veľkoobchode na súkromnú potrebu
 146. Kopia danoveho priznania
 147. Môže neplatca DPH vystaviť faktúru neskôr ako bola uhradená?
 148. DPH - predaj automobilu
 149. Faktúra a potvrdenie o prijatí platby za dobierku iné sumy
 150. Opravná položka v cudzej mene
 151. Danove priznanie dochodca + praca na dohodu
 152. registračná pokladňa
 153. Fakturácia slovenskému platcovi DPH za práce prevedené v ČR
 154. Eshop a faktúrácia
 155. Ako vysporiadať dane na konci roka?
 156. Čo s dokladmi na PHL, kt. mi šéf dal až teraz...
 157. Ryanair, Easyjet, Eurowings - ako získať daňový doklad?
 158. Paušálne výdavky a odpis malotraktora
 159. Poplatok za komunalny odpad za ubytovaných
 160. predaj napojov
 161. Daňové priznanie pomocou TAXA
 162. Oprava ZD a dane podľa § 25 - tuzemský dodávateľ
 163. Prenesenie danovej povinnosti
 164. Združenie FO, ktoré si nefakturuje medzi sebou
 165. Prijemka na sklad v MRP - tovar nadobudnuty z EU
 166. Úver
 167. Zdanovanie dividend
 168. Umyvarka - odpisová skupina
 169. Môžem vystaviť faktúru ak mám len DIČ?
 170. DP paušal. 60% pri prijme nad 42000 e
 171. LUKOIL - došlá faktúra k zaplateným zálohám a súhrnná faktúra - správne zaučtovanie....
 172. SZĆO fakturuje sám sebe
 173. daňové priznanie
 174. Metro-prenos daňovej povinnosti
 175. Faktúra z Rakúska za diaľničnú známku
 176. Postúpenie spätného leasingu - účtovanie
 177. Dodanie tovaru-kovy od 01.01.2018
 178. softvér na účtovanie podnikateľa neplatca DPH (Alfa Plus nedovolí)
 179. podpísaný platový dekrét na min. mzdu 2018 (konateľ ako zamestnanec)
 180. Hospodársky rok
 181. Zníženie daňového základu o zaplatené úroky
 182. Casova postupnost vystavenia faktur
 183. Ako zaúčtovať úroky z vymáhanej pohľadávky.
 184. ako si môžem znížiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti?
 185. Čerpanie dovolenky pred vznikom nároku
 186. Ako zaúčtujem poníženie pohľadávky o zrazenú a odvedenú zrážkovú daň?
 187. Clo za nakup z USA do 50e
 188. Danove priznanie 2017
 189. Stavebné práce - miesto výkonu práce
 190. Ak predavam tovar na ktory sa vztahuje "prenesenie DP" v roku 2018, ale nakupeny minuly rok aj s DPH, ako ho fakturujem?
 191. PN, ukončenie pracovného pomeru, odvody
 192. SZČO má slovenskú živnosť a odvody platí v ČR
 193. Elektronicky podpis SZCO
 194. Ak je rodinný dom využívaný ako chata, aká daň sa platí?
 195. dan z motorovych vozidiel zivnstnik
 196. Daňové priznanie v AT
 197. Likvidacia spolocnosti ukoncenie
 198. Likvidácia spoločnosť
 199. Ako budem upravovať DPPO pri postúpenie pohľadávky
 200. Evidencia jázd a spotreba vozidla
 201. Dve darovacie zmluvy za rok
 202. DPH - obchodovanie s 3-ťou krajinou
 203. Nespravne obdobie v suhrnom vykaze
 204. Elektronická kominikácia s DU
 205. Daňové priznanie - práca v Spojených arabských emirátoch
 206. Palivové karty
 207. Spätná úhrada koncesionárskych poplatkov - ako zaúčtovať?
 208. Storno faktúry v oddieli kv dph
 209. U MUJ časovo rozlíšiť ESET licenciu na PC
 210. Z-nec, cestovný príkaz a parkovné
 211. Môže predseda pozemkového spoločenstva kúpiť stroj bez súhlasu valného zhromaždenia?
 212. Potrebujem previest tovar zo sukromnej osoby na s.r.o, ako je mozne to spravit?
 213. účtovníctvo a vrp
 214. obratový bonus
 215. Môžem si uplatniť DPH z pohostenia pre hostí vrámci prezentačnej akcie, ktorú som robila pre inú firmu?
 216. Fa z r. 2017 prijatá 2/2018
 217. Ako zaradiť umývačku riadu do majetku?
 218. Zdravotné poistenie
 219. Daňová uznateľnosť výdavkov za rekvalifikačný kurz
 220. Danove priznanie na Slovensku a vrátenie dani z UK
 221. SZČO, neplatca DPH, paušálne výdavky - nezaplatená časť faktúry
 222. Rocne zuctovanie ZP- nedoplatok
 223. Prenos daň. povinnosti pri stavebných prácach
 224. Príjem z Úradu práce a priznanie Typ B
 225. Odpočitateľná položka
 226. Daň z motorových vozidiel - dátum vzniku daň.povinnosti
 227. Dobrovoľné používanie Virtuálnej ERP
 228. Paušálne výdavky 80% bez knihy jázd
 229. Daň z pozemku
 230. Paušál za súkromné auto
 231. K prenosu daňovej povinnosti ,ktoré patria do kapitoly 72-železo
 232. Źiadosť o vykonanie RZD - douplatnenie si DB
 233. RZD a odpocítateľná položka
 234. Používanie súkromného auta na podnikanie
 235. Akú odvolávku dať na faktúru vystavenú pri vývoze do tretích krajín?
 236. Rekonštrukcia účtovníctva
 237. Musi SHR bez prijmov podat danove priznanie?
 238. Dobijacie karty do mobilu do nakladov
 239. 80% nakladov na auto a dan z MV
 240. povinnosť elektronickej komunikacie
 241. Vznik DPzMV - platiteľ DzMV
 242. Daň z MV účtovanie
 243. Žiadosť o ročne zúčtovanie dane a nárok na daňový bonus
 244. Ako sa účtuje o VRP v Money S3?
 245. Predaj obch. podielu v s.r.o. a povinnosti
 246. Kombinovaná preprava a daň z MV
 247. Dan z motorovych vozidiel
 248. Vyplnenie žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov za daň/uplatnenie nezdaniteľných častí na manželku.
 249. Musim registrovať podla par. 7a?
 250. daň z nehnuteľnosti