PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. oneskorená fakturácia
 2. DBP a dodatočné DP k DPH
 3. Samozdanenie služby v prípade úhrady FA pred jej dodaním
 4. Doprava tovaru
 5. Predaj výrobku za cenu nižšiu ako boli náklady na výrobu
 6. licencie aj pre neaktivne firmy s 0-ovymi prijmami a vydavkami
 7. Koeficient DPH
 8. faktúrovať zlavu za službu_
 9. nepreplatená dovolenka
 10. Pozemok-vybudovanie chodníka
 11. Nárok na materskú
 12. Samozdanenie DPH
 13. elektronicka komunikacia
 14. Vratka spotrebnej dane Slovinsko
 15. hranica účtovania KHM
 16. Ako zaevidovať správne výdavok za elektrinu do evidencie §6(14).
 17. rezerva na nevyč.dovolenku
 18. tovar dodaný tento rok ale platba príde až na budúci rok aký bude dátum zdaniteľného plnenia
 19. Oprava Výkazu o majetku a záväzkoch
 20. Ako zaúčtovať neúplný bloček PHM
 21. predaj šrotu do iného štátu v EÚ, ako s DPH?
 22. Cestovny príkaz
 23. Ako zauctujem skodu pri stiahnuti predaneho zariadenia, ktore zakaznik nezaplatil?
 24. Nadobudnutie tovaru, - nespravne faktury
 25. preprava tovaru do tretieho štátu
 26. Predaj auta do s.r.o.
 27. uplatnenie DPH v ďalšom účtovnom období
 28. Pridelenie IČO
 29. Kupa na autokredit,prerusenie zivnosti, predaj
 30. Čo je to PAYE?
 31. Ako previesť osobné veci do podnikania.
 32. Zálohová platba na dodatočnú zľavu
 33. Uhradená záloha za tovar do ČR a vznik zdaniteľného plnenia
 34. Ako sa účtuje leasing poľnohospodárského stroja(kosačky) v jednoduchom účtovníctve - neplatca DPH
 35. Ako riesit jednorazovu pracu - skolenie v prípade FO - zamestnanca?
 36. Zákon o dani z pridanej hodnoty §7 a 7a
 37. Storno vystavenej faktúry a riadok DPH
 38. poistné plnenie a spoluúčasť - účtovanie PU
 39. Cestna dan sa plati za dni v roku. Staci mi za privesny vozik platit len niekolko dni v roku 2013, 2014?
 40. Predaj pozemku od platiteľa DPH občanovi
 41. Moze SZCO kupit stravne listky od restauracie kde nimi platia ich zakaznici?
 42. Účtovanie SF - rozpočtová organizácia mesta: Ako zaúčtovať nákup vianočných darčekov pre zamestnancov, ak úhrada je priamo z pokladne MŠ?
 43. Programu Wega
 44. Platím daň pri predaji MV oslobodeného od dani z príjmu?
 45. Fakturácia tovaru a dopravy samostatne
 46. 2x vykonaná DENNÁ UZÁVIERKY ERP
 47. Príjem zo životnej poistky pri PN
 48. predfaktura
 49. Ako čo najvýhodnejšie riešiť obchodných reprezentantov? (z pohľadu zmlúv, účtovníctva a daní)
 50. zariadenie predajne a daň z príjmov
 51. J.U.-účtovanie refundácie časti CCP zamestnanca
 52. Robi mi problem spravne rozclenit vydavky do clenenia sluzby a ostatne vydavky.
 53. Odpočet DPH za službu od neplátcu z IČŠ
 54. Účtovanie vzorky zadarmo
 55. Ohlasovacia povinnosť vzniku alebo zániku daňovej povinnosti pri nehnuteľnostiach
 56. Sme občianske združenie a chceme obci prispieť na rekonštrukciu domu smútku. Môžeme peniaze zaslať priamo na obecný účet alebo máme radšej zaplatiť firme, ktorá rekonštrukciu realizuje?
 57. Plná moc - podpísanie dohody na el.služby DPH
 58. Ako odpisujem auto pri predčasnom ukončení leasingu?
 59. refundácia miezd-zníženie nákladov
 60. Zrušenie registrácie DPH
 61. Ako by poistovna zauctovala pzp?
 62. SR občan a ČR živnosť
 63. Pozastavenie živnosti a koncesna listina
 64. Úhrada zahraničnej faktúry súkromnou kartou
 65. záporný obrat na uzávierke z ERP
 66. predaj sro a ZI
 67. refakturácia
 68. Dovoz tovaru z južnej Ameriky
 69. Viac technickych zhodnoteni na budove rozneho druhu
 70. dohoda o PČ - nepravidelný príjem
 71. Predaj odpísaného automobilu
 72. Rozdelenie sumy z 1 uctu budovy na 2 ucty : budovy a pozemky
 73. SHR -iný účtovný rok ako kalendárny?
 74. Predaj automobilu
 75. Predaj odpísaného automobilu
 76. Učtovanie v JU
 77. Predaj stroja do českej republiky
 78. Zlá suma na FA - mám spravit dobropis ?
 79. účtovanie stravných lístkov
 80. Sprostredkovanie predaja
 81. DPH od 1.1.2014
 82. pozemkové spoločenstvo účtovníctvo
 83. Zaciatky v programe Pohoda - ako skontrolovať zauctovanie za uplynuly mesiac?
 84. Faktúra na materiál a službu v jednom
 85. Ochrana osobných údajov
 86. Operatívny leasing a učtovanie
 87. Potrebujem poradit ohladom platenia socialky
 88. Komunikačný kábel - ERP od 01.01.2014
 89. Ak si zákazník kúpi tovar, môže mu dať predajca ďalší tovar so 100 %-nou zľavou?
 90. Ako je to z účtovaním školskej jedálne v MŠ. Je môj postup účtovania správny?
 91. Nepriradene faktury
 92. Môže správca dane vyrubovať daň aj v priebehu roka?
 93. Co robit ak som nezrusil zdravotne poistenie na slovensku a pracoval v zahranici?
 94. Potreba výpočtu koeficientu pre DPH.
 95. Hľadám účtovníčku Nové Zámky
 96. Novy zákon o cestnej doprave
 97. Čo je príjmom pri komisonálnom predaji?
 98. Exekútor si neplní svoju povinnosť?
 99. Zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
 100. Vystavili sme FA na služby, odberatel si ju zauctoval.Bolo to v 9 mesiaci 2013.
 101. 3 príjmy a dane
 102. Odpustí sociálna poisťovňa úroky za omeškané poistné?
 103. Prijaté platby cez termínál sú v bankovom výpise položkovito. Môžem takýto bankový výpis zaúčtovať ako jednu položku?
 104. pojem "zaplatenie platby do termínu ..."
 105. Dovoz z Číny a účt. obdobie
 106. Lekár s.r.o alebo živnosť???
 107. Dialničná nálepka v Maďarsku kurz na vyučtovanie
 108. Dcéra pracuje ako sprostredkovateľ na DIČ. Má nárok na odpočítateľnú položku zo základu dane? Ďakujem.
 109. Zahraničná faktúra za tovar
 110. Hotovostný vklad do pokladne?
 111. Zmluvy v tituloch nadobudnutia na LV - dedič
 112. eshop - platitel DPH neprevzate dodavky, DPH, KV
 113. Neplatca DPH prijíma službu od platiteľa DPH--treba sa registrovať??
 114. Úprava rozpočtu
 115. Dovolenka pri pracovnom uraze
 116. Chybne vystavený doklad z ERP a jeho oprava
 117. Technické zhodnotenie budovy
 118. spoluúčasť a dph
 119. účtovanie cukrovej repy
 120. faktúra vystavená mimo EÚ - odkaz na smernicu
 121. ELDZ a odchod do dôchodku
 122. Zbierka listín - uloženie zmluvy
 123. Musí neplatca DPH na svojich vyšlých faktúrach uvádzať dátum dodania služby?
 124. Reklamný predmet - kedy je daňovo uznaný výdavok?
 125. fakturácia za služby počas PN podnikateľa
 126. Odvodová výnimka
 127. Od ktorého momentu sa jedná o technické zhodnotenie?
 128. Účtovanie lekárne
 129. nevyplatenie mzdy zamestnancovi
 130. Odpísanie hodnoty materiálu na zariadenie prevádzky
 131. Združenie a DPH od 2014
 132. daňový bonus- dvakrát v jednom mesiaci?
 133. Kúpa auta za hotovosť
 134. DPH pri fakturácii do Rakúska
 135. Prepava /CH/-/SK/ ide do DP DPH?
 136. Zúčtovať náklady - co si pod tym predstavujete
 137. Musi poskytovatel skraslovacich sluzieb pouzivat ERP?
 138. Zahraničný účet
 139. Splatnosť faktúry
 140. miesto dodania pri kúpe online produktov z CZ
 141. Zúčtovanie precenenia pozemkov
 142. Nakup stroja z EU
 143. registracia na DPH §7a
 144. stravné lístky
 145. vystavenie faktury za medzinarodnu prepravu odberatelovi
 146. Je tu nejaký ochotný účtovník/čka ?
 147. Prispevok na podnikanie v JU
 148. DPH z vrátenej zálohy
 149. Časť bytu ako náklad do účtovníctva
 150. Kurz podvojného účtovníctva
 151. PN zamestnanca
 152. Predaj a miešanie farieb
 153. Nová úprava pozemkových spoločenstiev
 154. došlá faktúra z predošlého kvartálu - odpočet?
 155. Bločky za ubytovanie (účtovanie) - konateľ
 156. Ako správne zaúčtovať zľavu...
 157. Sme RO mesta s práv. subjektivitou - MŠ. Ako správne mám zaúčtovať nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov? SF?
 158. opravy chyb minulých období po schválení UZ
 159. samozdanenie
 160. Faktúra vystavená v cudzej mene s prepočtom na EUR
 161. Medzinárodná preprava osob
 162. Medzinárodná preprava osob
 163. Medzinárodná preprava osob
 164. medzinárodná preprava osob
 165. účtovanie zálohy na tovar
 166. Faktúra u neplatcu DPH rozpis práce a nakupeneho materiálu?
 167. medzinárodná preprava osob - upresnenie
 168. kupa predajného stánku zrubová chatka
 169. Vrátenie pôžičky bývalému spoločníkovi zároveň konatelovi po prevode obchodného podielu
 170. videoškolenie
 171. odpisovanie auta na leasing v r. 2013
 172. Maximálna suma platby v hotovosti cez ERP za faktúru ?
 173. Ako odpisovat majetok - fin. prenajom, pri zmene sadzby DPH u neplatcu atd.
 174. predaj nehnuteľnosti a DP DPH
 175. Vyňatie prijmov
 176. Sociálna poisťovňa - vyiešenie starého problému
 177. METODA VYŇATýCH PRíJMOV
 178. Fakturacia mimo EU a DPH
 179. Vystavená faktúra do Švajčiarska
 180. vratenie preplatku na daniach
 181. Kamión ako územie SR pre potreby DPH?
 182. služby call centra
 183. uctovanie platby preddavku na DPPO na neexistujuci ucet
 184. Kúpa výrobkov od remeselníka/ľudového umelca, ktorý nemá živnosť.
 185. Faktúra z ČR
 186. Môže sa preplatiť cestovné na základe príjmového pokladničného dokladu od súkromného prepravcu?
 187. Danová povinnosť pri rozsudkoch súdu
 188. refundácia DPH cez firmu
 189. reklamacia - vratenie vadneho tovaru
 190. Môžem zaúčtovať na nákladový účet sumu mínusom na strane dal?
 191. DPH a krádež
 192. financny leasing - stomatologicka suprava, neplatca DPH, odpisy.
 193. Su faktury platene gastrolistkami uznane na odpocet dph?
 194. Preprava osôb a DPH
 195. Par otazociek ohladom uctovania
 196. Poistne plnenie z komer. poistovne a dan z prijmu
 197. zahraničná faktúra a samozdanenie
 198. trojstranný obchod
 199. fakturácia za tovar zo zahraničia
 200. Musí pracovný asistent prijatú odmenu zdaniť?
 201. Faktury zo starych rokov
 202. Služby poskytované do iného ČŠ EU osobou reg. podľa § 7a
 203. Vystavenie faktúry za tri štvrťroky
 204. Odmena pracovnému asistentovi v jednoduchom účtovníctve
 205. Dobropis k dodanej službe
 206. Prijatá dotácia a DPH na výstupe
 207. Súhrnný výkaz - zmena obdobia
 208. Ako to je ? Ak faktúruje neplatiteľ DPH na SK .... prekladateľstvo... CZ firme ale platiteľovi DPH ?Nie je potrebná registrácia ?
 209. Ako si vyziadam vratenie dane z prijmu?ako študent
 210. Účtovanie obratového bonusu
 211. Platobný rozkaz - účtovanie
 212. Co si mozem dat do nakladov?
 213. Ako vystavit fakturu v zahranici so slovenskou živnostou
 214. Kombinácia príjmov podľa §6 - výdavky % - hranica 5040 Eur
 215. narok na starobný dôchodok mi vznikol 15.11.2010, pracujem stale ako zamestnannec nadalej ale 15.11.2013 som si požiadala o spätne priznanie starobneho dôchodku, aká povinnosť mi vyplyva voči Du.
 216. Ako si môže SZČO, neplátca DPH kupovať reklamu svojej chaty, ktorú prenajíma, na Polskom internetovom portáli, bez toho, aby sa nemusel on zaoberať registráciou DPH §7a?
 217. Náhrada škody z kapitálového fondu
 218. Odpočet DPH pri nákupe vozidla
 219. Co treba zahrnut do danoveho priznania?
 220. prenájom bytu na účely ubytovania zamestnancov na služobnej ceste
 221. Platba za zdravotnu poistovnu, mozem cerpat z s.r.o.? (surne)
 222. JU, cestovné náhrady, auto v osobnom vlastníctve / BSM
 223. budúci rok sa chystám začať podnikať v ČR, som na Slovensku platcom DPH, stavebné práce dodávam aj platcom, aj neplatcom DPH a aj občanom neregistrovaným na daňovom úrade, komu mám ako fakturovať?
 224. Odpisy v Money
 225. Nárok na dôchodok z Anglicka
 226. Nový plátca DPH
 227. Ako uctovat platbu za internet znizenu o cenu za el. energiu, ktoru odobera zariadenie internetoveh providera?
 228. ručne vedené JU
 229. nákup tovaru zo zahraničia neplatca DPH
 230. registracia s.r.o.na danovom
 231. vyčerpaná celá dovolenka a ukončenie PP
 232. faktúra mimo EÚ - tovar do EÚ
 233. stravné lístky a registračná pokladňa
 234. dva hlavne pracovne pomery odvody
 235. Sprostredkovanie služby zo zahraničia z Polska - je potrebna registracia našej firmy v Polsku ?
 236. Cestovne prikazy a ich vyplacanie
 237. Samouk mzdová účtovníčka
 238. Dodatočné daňové priznanie DPH - riadok37,38
 239. danove priznanie
 240. Fakturácia kovového odpadu.
 241. Účtovanie DHM do spotreby v roku 2012 - ako to opraviť?
 242. Súhrnný výkaz a výkaz DPH.
 243. Praca na dohodu
 244. Účtuje niekto z Vás vo firme o cenných papieroch?
 245. Aké interné smernice potrebuje FO ,ktorý má 2 zamest.
 246. Platí niekto cestovné výdavky? Ako to robíte?
 247. Mozem si dat najom za sklad do nakladov?
 248. Subdodávka SZČO pre slovenskú s.r.o.-čku
 249. Výber DPH pre podnikateľa, ktorý nie je platcom DPH
 250. Ak mám dva sklady, môžem v jednom účtovať spôsobom A a v druhom B?