PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. mesačná priemerná mzda
 2. Zaúčtovanie zostatkovej ceny odpisovaného majetku v JU
 3. S.r.o. v českej republike
 4. Zaradenie faktúry do príslušného mesiaca z pohľadu DPH
 5. okamžité skončenie prac.pomeru zo strany zamestnávateľa
 6. KONIEC PREVÁZDKY
 7. Oznámenie o začatí daňového konania
 8. Ako vystaviť fa zahraničnej firme za službu vykonanú v tuzemsku?
 9. Dodanie softveru ako sluzby do EU a USA - DPH?
 10. Ako odviest DPH (auto) a upravit odpisy ak prestava byt platitelom DPH?
 11. Druzstevny byt=odkupenie=darovacia zmluva= dane zo zisku+dane z nehnutelnosti
 12. vyhlásenie na zdanenie príjmov fyz.os.zo záv.činnosti
 13. Je mozne poslat a preclit tovar pre slovensku firmu v Nemecku?
 14. Vypovedna doba a odstupne a znovu prijatie firmou na nove pracovisko
 15. reklamácia tovaru a DPH
 16. Ako uctovat zahranicnu platbu v EUR z UA?
 17. Protokol o prevzatí výhry
 18. úroky z účtu socialneho fondu
 19. Môže sro sama ako právnicka osoba vykonávať "služby traťového kormidelníka", alebo musí na túto činnosť niekoho zamestnať?
 20. Daň z výhry
 21. zahraničná s.r.o. a podnikanie na SR
 22. Predávanie žrebov do vecnej lotérie - potreba ERP?
 23. Ako zaúčtovať kúpu nehnuteľnosti pozemku ak sa od kúpenej ceny opočítavajú náklady na vypracovanie zmluvy?
 24. z dohodára na HPP
 25. Nákladná dooprava vozidlo do 3,5t
 26. 2 x zaplatená faktúra a zaúčtovaná len raz.
 27. Prosím poradiť s určením miesta zdaniteľného plnenia a následnou fakturáciou.
 28. Ako zúčtovať opravnú položku k pohľadávke?
 29. Čo potrebujem urobiť ako mzdárka v súvislosti s ochranou osobných údajov?
 30. Kúpa budovy
 31. stravovanie a dph
 32. Karta v účtovníctve ako ´účet´?
 33. .
 34. všzp-elektronické zasielanie výkazov
 35. SZCO - rodicovska dovolenka - prerusenie
 36. Výpočet preddavkov na daň v roku 2013
 37. Ako účtovať pri prenájme nehnuteľnosti úroky z hypotéky ?
 38. Registračná pokladnica
 39. Vysporiadanie dane z nedoplatku RZZP za rok 2012 po skončení živnosti
 40. vystavenie faktury
 41. Vystavenie faktury za prepavu
 42. môžem zaradiť DHM bez faktúry len na základe dodacieho listu?
 43. prijaté nevyčerpané prostriedky z RO /ŠR/na účet obce rok 2012 -účtovanie príjem a účtovanie v roku 2013 výdaj RO.
 44. Náhrada nákladov - pohľadávky.
 45. Zápočet - faktúra+dobropis
 46. sponzorovanie amatérskeho futbalového družstva
 47. Ako s daňovým priznaním, ak sa končí podnikanie.
 48. je možné učtovať paušálne náhrady /cestovné a strava/ v občianskom združení, kde nemajú členovia pracovno právny vzťah ?
 49. povinnost byt platitelom DPH pri dodavani sluzieb v EU
 50. dobropisy do USA a oprava JCD
 51. Ochrana osobných údajov
 52. Má moj syn nárok na daňový bonus ak ukončil štúdium na jednej VŠ a teraz je v druhom ročníku inej VŠ pričom má 22 rokov? Medzi tým bol rok doma bez daňového bonusu...
 53. Ako mám správne zaúčtovať v roku 2013 preplatok za teplo za obdobie 1.12012-31.12.2012 /predchádzAko mám správne zaúčtovať v roku 2013 preplatok za teplo za obdobie 1.12012-31.12.2012 /predchádzajúci
 54. Ako mám správne zaúčtovať v roku 2013 preplatok za teplo za obdobie 1.12012-31.12.2012 /predchádzajúci rok/ v rozpočtovej organizácii a jeho následný odvod zriaďovateľovi?
 55. Platca DPH vystavil doklad cez ERP bez DPH
 56. priamy predaj v CR - nutnost registracie?
 57. Ako postupovat voci firme, ktora mi nevyplatila faktury za prevedene sluzby.
 58. kúpa os.auta cez spotrebný úver-S.R.O.
 59. ZÁPORNÝ OBRAT
 60. zaúčtovanie cla 2,5%
 61. daňové priznanie k dani z príjmu
 62. Možnosti vedenia knihy jázd?
 63. Organizovanie spoločenskej akcie
 64. preúčtovanie služby-USA
 65. Báger má ŠPZ - platí sa daň z motorových vozidiel ?
 66. Ako účtovať prijatú dotáciu od subjektu mimo verejnej správy
 67. Zaúčtovanie dotácií
 68. Odpisová skupina-kam zaradiť pracovný stroj
 69. Daňové priznanie s.r.o. bez dokladov a bez konateľa
 70. Zmluvy v AJ
 71. Nakup ojazdeneho automobilu zo zahranicia a DPH
 72. Lekar alebo nadcas?
 73. Odvody do zdravotnej poistovne
 74. Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH v ČR
 75. Kedy odviesť dph ak prijatý preddavok bol časť v auguste a časť v septembri?
 76. Ako mám učtovať pri vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave
 77. výnimky miesta dodania služby
 78. predčasné ukončenie leasingu
 79. Poplatok za vedenie účtu v JU
 80. Nákup dverí
 81. ešte kontrolný výkaz
 82. Vratenie dane zo zivotnej poistky
 83. Aký typ DP?
 84. Provízia z EÚ
 85. kontrolný výkaz
 86. DPH-náhrada škody
 87. vystavenie zahranicnej faktúry neplatcom DPH
 88. zmena sídla
 89. príjem z príspevku §60 z UPSVaR
 90. Daň z výhry - dochdca musi platit?
 91. mzdy money s3-účtovanie na strediská
 92. Aký vplyv má nedoplatok RZZP z vyplatených dividend za rok 2012 na daň z príjmu FO ?
 93. Kde hladat aktualny zákon 563/2009?
 94. obstaranie auta - autokredit
 95. Môže právnicka osoba prenajímať nehnuteľnosť fyzickej osobe?
 96. Musi byt novozalozene druzstvo automaticky platcom DPH ?
 97. dohodári
 98. Kópia faktúry
 99. Účtovanie denných tržieb v JU - neplatca DPH
 100. Predfaktúra
 101. Oprava súvahy a VZS v obciach
 102. Oprava defektu v ČR
 103. Kúpa bytu, jeho prenájom a platenie daní??
 104. ako zúčtovať v JU bonus za splnený mesačný odber tovaru
 105. Dovoz tovaru
 106. Môže byť lístok z autobusu ako daňový výdavok?
 107. Tuzemské stravné
 108. zmarená investícia z daňového hľadiska
 109. HUMANET
 110. Uhrada doslej zahr. faktury v hotovosti a zostatok valut
 111. kolky a dph
 112. Účtovné poradenstvo
 113. predaj odpisaneho automobilu a dph
 114. Staré neuhradené faktúry v PU.
 115. Kniha záväzkov
 116. Ako účtovať úroky z BU v jednoduchom účtovníctve?
 117. Ako sa registrovať pre DPH v Rakúsku?
 118. Sociálne štipendium
 119. Prefa tlmočníckych služieb: ČR platca SR platcovi
 120. Súhrnný výkaz-predaj kráv do Poľska
 121. s.r.o. a prenájom nehnutelnosti...
 122. Formulár pre získavanie dát o odberateľoch/dodávateľoch
 123. Faktura poštou
 124. Čo s odpočítanou DPH pri poskytnutí bezplatnej vzorky tovaru do tretej krajiny obchodnému partnerovi
 125. Účtovníctvo - Občianske združenie
 126. Pokuty v súvislosti s kontrolným výkazom
 127. Humanet - zostatok v peňažnom denníku
 128. zrážková daň pri platení faktúry do ČR
 129. účtovníctvo
 130. Úhrada faktúry v hotovosti.
 131. Faktura do EU pred dodaním tovaru
 132. nákup stavebny materiál
 133. Nákup tovaru od fyzickej osoby na účely ďalšieho predaja tovaru.
 134. Je potrebné viesť knihu jázd u taxislužby?
 135. Čína, fiškálne zastupovanie, DPH, colný kurz.
 136. Co ak odpredam byt za nizsiu cenu ako zostatkovu v majetku sro?
 137. Firemne vozidlo na sukromne ucely
 138. Úbytok obsahu počas prepravy
 139. veľké skladové zásoby
 140. Preúčtovanie mýta na iné auto
 141. Komisionálny predaj - účtovanie spôsobom B
 142. POZOR na neplatiča!
 143. Firemne vozidlo alebo sukromne
 144. Predaj pozemkov
 145. Ďakujem.
 146. predaj zdedeného bytu.
 147. neplatené voľno od zamestnanca
 148. Vyvlastnenie pozemku a stavby - daň z príjmu
 149. refundácia miezd § 54
 150. Dobrovoľná registrácia za platcu DPH a zábezpeka
 151. Platím zdravotné odvody dvakrát ako zamestnanec a aj SZČO?
 152. Ako zauctovat dobropisovane odpojenie internetu?
 153. Preradenie os. automobilu do osobného užívania
 154. je pravo na vratenie preddavkov na daN ?
 155. použitie vlastného vozidla pri pracovnej ceste a cestovné náhrady
 156. Aký má byť dátum zdaniteľného plnenia pri prijatí preddavku v dvoch rôznych termínoch a v dvoch rôznych mesiacoch?
 157. bankovy učet
 158. Refakturacia nakladov
 159. povinná registrácia DPH bez zálohy
 160. Budúci platca DPH
 161. vystavená faktura a prijatá vyššia suma JU platca DPH
 162. DPH- dodanie stavby v SR maďarským hlavným dodávateľom stavby
 163. daňový bonus pri základnej školskej dochádzke
 164. Nepracujúci dohodári
 165. Prosím vás, už môžem prihlásiť pohľadávku voči Shopcity do konkurzu?
 166. Preplatenie bankového poplatku našim zákazníkom
 167. účtovanie kúpeného vozidla
 168. kúpa vozidla a účtovanie cez fin.služby
 169. je to služba? faktúrujem mimo EU
 170. Na aký účet zaúčtovať náhradný diel kúpený na laser?
 171. dátum zdaniteľného plnenia
 172. Zostatok hotovosti k novému roku
 173. Poskytnutie pôžičky
 174. Poistná udalosť
 175. Budem platiť daň z rozdielu pri kúpe a predaji auta?
 176. Zápočet?
 177. Vznikli mi podlžnosti ak som neoznámil zdravotnej poisťovni nástup do školy?
 178. Dátum dodania tovaru
 179. Dovoz automobilu z Talianska
 180. ceske uctovnictvo
 181. Smrť zamestnanca a nevyčerpaná dovolenka
 182. Storno VFA - riadok v DP
 183. účtovanie DPH pri vývoze do členského/nečlenského štátu
 184. SK NACE
 185. podnikatelsky ucet s.r.o.
 186. Nevyčerpaná dotácia a umrtie SZČO
 187. poradite mi s DPH ?
 188. Spätný leasing
 189. Doklady pri vývoze tovaru zo SR do EÚ
 190. Odvody do socialnej poistovne
 191. Metodický pokyn k nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
 192. mrp - pokladnicna kniha
 193. Rozdiely v účtovníctve pri podnikaní na internete prostredníctvom rôznych národných domén
 194. dotácia z UPSVR
 195. Účtovanie hodnoty stravného lístka
 196. Ako účtovať prijatý bonus v podobe darčekového predmetu
 197. jeho argument bol, že mu to materská spoločnosť v nemecku nechce preplatit, lebo nefiguruju na fakture. no ale ved nemecka firma su takuto fakturu ani nemoze dat do nakladov nie?
 198. Živnostensky register
 199. Musím sa zaregistrovať na DPH §7a, keď si ako občan SR zaplatím internetovú reklamu chaty v Poľsku?
 200. Ak fakt adresou pri dod tovaru je fyz osoba, fakturuje sa s daňou.Zmení sa niečo ak fakt adresou bude táto fyzosoba,no konečným príjemcom bude nemecspol,no T pôjde tej fyzosobe a ostane na slovensku?
 201. Obrat, Aktíva
 202. Uctovna zavierka v JU
 203. Prosím obstojí pred kontrolou z DU že zadám denný vklad pred zaúčtovaním nákupu v reg. pokladni?
 204. Zahraničná faktúra a DP
 205. SAP B1 - definícia účtov hlavnej knihy
 206. Narok na odpocet DPH pri službach z ICS
 207. Použitie auta patriaceho inej firme na pracovnú cestu nášho zamestnanca.
 208. Do akej vysky mozem vystavit fa v hotovosti?
 209. Vhodný účtovný softvér pre autoservisy, podľa čoho sa rozhodnúť?
 210. Odpočítanie dane
 211. Praca na dohodu vs Urad prace
 212. stravné
 213. Musím sa zaregritrovať na DPH podľa §7a, keď si zaplatím internetovú reklamu v Polsku?
 214. Účtovný program na JU a PaM
 215. mzdy, odvody a dane
 216. Ak SZČO /platiteľ DPH/ založí s.r.o, bude platiteľom DPH naďalej?
 217. Účtovanie mesačných platieb správcovi domu
 218. Spätný leasing na prístroj
 219. Účtovníctvo alebo mzdy
 220. Blocek zaplateny stravnymi listkami
 221. Stravné
 222. Chybná položka v mesačnej uzávierke z predajne
 223. Nedoplatok RZZP
 224. Prepisovanie nazvov na fakture ?
 225. Neplatca DPH a dovoz tovaru z Bieloruska
 226. účtovanie nepovoleného prečerpania
 227. Náhrada nákladov daňového konania
 228. Dlhodobý výkon práce v zahraničí - povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca
 229. Práca v nemecku
 230. Účtovníci - fakturujete materiál?
 231. príjmový účet
 232. Ako postupovať v účtovaní?
 233. Problém s faktúrami.
 234. Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy
 235. Dodatočné DP zo spotrebnej dane z elektriny
 236. SMS s osobitnou tarifikáciou na faktúre od Orange
 237. Účet v cudzej mene - oceňovanie
 238. Zníženie reálnej hodnoty zásob JU
 239. nepeňažný vklad tichého spoločníka
 240. ako správne opraviť už vystavený odoslaný dobropis z iného učtovného obdobia ...
 241. Zabezpeka na dph aj pre zivnostnikov?
 242. "Demontáž" tech. zhodnotenia prenajatých priestorov
 243. Číslovanie dokladov v programe
 244. počítače z projektu infovek
 245. Zivnost vs. s.r.o
 246. Faktura prijata a okamzite uhradena v knihe záväzkov
 247. Kúpa pozemku s DPH
 248. Ako učtovať o provízii ktorú si nechal sprostredkovatel ubytovania?
 249. Platenie odvodov
 250. Taxi služba