PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. daň z nehnuteľnosti
 2. Ako správne zaúčtovať bločky z ERP za obedy za celý rok 2017?
 3. RZD a daňový bonus neuplatňovaný mesačne - ako vysporiadať s DU?
 4. miesto nadobudnutia tovaru a správna fakturácia
 5. S.r.o musi podavat danove priznanie len elekronicky? ide o jedno vozidlo.
 6. Prerušenie odpisov
 7. "zabudnutý" zostatok na účte 381
 8. Návesová jazdná súprava
 9. Nákup z ALZY bez DPH použitý na súkromné účely
 10. daň z MV 2017
 11. Prenesenie danovej povinnosti podla par.69 ods.10 az 12 zakona č.222/2004
 12. finančný leasing a prenájom tretej osobe
 13. cestovné náhrady
 14. Danove priznanie za rok 2017 cast roka praca DE a cast SR
 15. Daňové priznanie k Dani z motorových vozidiel
 16. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel -
 17. Daň z MV - špeciálne vozidlo
 18. Prenájom časti budovy
 19. Dodatočné DP z príjmu FO r. 2016
 20. Príspevková organizácia mesta uctovanie rezerv
 21. Ako funguje prenos daňovej povinnosti pri obchode medzi dodávateľom, 1. odberateľom a 2. odberateľom, ak sú všetci platcovia DPH a obchoduje sa len v rámci tuzemska?
 22. DMV, nepoužívané auto 4 mesiace a následne predané
 23. Pokladna - zakladanie dokladov
 24. Ako zaúčtujem zábezpeky za nájom?
 25. elektronické podanie za PO
 26. prehlad danovej straty v DP
 27. zabudli sme zaplatiť ročné nájomné za prenájom nehnuteľnosti a konateľ chce mať tento výdaj aj v DPPO v r.2017
 28. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 29. Ziadost o rodinne pridavky
 30. Stratila som zápočtový list
 31. kúpa bicyklov pre zamestnancov
 32. nesprávna ŠPZ v daňovom priznaní k dani z MV za rok 2016
 33. Vystavenie zálohovej fa alebo faktúry
 34. Výplata na výpl. páske nesedí
 35. Dobropis na prelome roku
 36. neplatca DPH a dovoz tovaru zo zahraničia
 37. Daň z príjmu FO zo zamestnania + ostatné vedľajšie príjmy
 38. Dz MV_predpokladana daň r. 40
 39. Optimalizácia dane pri predaji časti podniku
 40. Predplacanie si Zoom = sluzba na videohovory(podobne ako skype) - ide podla zakona o DPH o elektronicky prijatu sluzbu?
 41. Príspevok na SZČO a jeho účtovanie....
 42. Daň z MV za rok 2017 - zmeny oproti roku 2016?
 43. Daň z predaja nehnuteľnosti
 44. Zmluva o účinkovaní bez podania umeleckého výkonu. Aký je to príjem?
 45. Ako učtovat dodatočnu dan z MV ?
 46. Faktura do ČR z 01/18 kde je uvedene kompenzacia za 12/17
 47. Faktura z ČR s DIC SK30...
 48. Musí žena podať daňové priznanie ak prenajímala jeden mesiac nehnuteľnosť za 150 €?
 49. špedička a daňová povinnosť
 50. narok na danovy bonus
 51. faktúra z čr - zvláštny režim
 52. Knihy bez dokladu o kúpe môžem predať na IČO?
 53. nadspotreba u plachtovej dodávky
 54. Uhrada dane z prijmu
 55. Pripočitateľná položka
 56. ako mám vyradiť auto z majetku?
 57. Oprava chýb minulých období
 58. Prenájom lesného pozemku
 59. odmena zo sociálneho fondu
 60. Ako odpočítať DPH z auta kúpeného pred registráciu za platiteľa DPH pri finančnom leasingu
 61. Ryža a prenesenie daňovej poivnnosti
 62. Ak danove priznanie podat ak som pracoval a nasledne podnikal?
 63. Faktúra s nesprávnymi údajmi
 64. Nepeňažný príjem u lekárov za rok 2017
 65. Dane v Nemecku
 66. nezdanit.časť na danovníka 2018
 67. Koeficient DPH
 68. Dan MV za rok 2017
 69. Tlačivo oznámenia
 70. Zánik daňovej povinnosti nákladného motorového vozidla
 71. Daň z MV a aplikácia e dane
 72. Faktúra s prenosom dań. povinnosti a KV DPH
 73. Pri podani DP DPH za december 2017 elektronicky mám použiť tlačivo platné od 1.1.2018?
 74. Môžem neplátca dph reg §7 samozdaniť prijaté služby z EU z augusta teraz v decembri?
 75. Odpočet DPH z parkovacieho státia
 76. Moze sa tovar s hodnotou nizsou ako 1700,- € zaradit do dlhodobeho majetku a byt financovany z kapitáloveho rozpoctu?
 77. Zánik daňovej povinnosti MV
 78. Prijatá služba z CZE - obaja neplatitelia DPH
 79. Ako účtovať faktúru z Metra - ryža, mak bez DPH - prenesenie daňovej povinnosti ?
 80. Vystavená faktúra, opravná a nová opravená faktúra - musia ísť všetky 3 do účtovníctva?
 81. zasielanie KV a DP DPH elektronicky
 82. Kde nájdem podrobný zoznam tovarov Spoločného colného sadzobníka?
 83. Nákup materiálu z ebay. Ako účtovať platbu kartou?
 84. DzMV – zánik daňovej povinnosti
 85. Ako opraviť faktúry s nesprávne uplatnenou DPH? (mal byť prenos daňovej povinnosti)
 86. Je to náklad ne repre alebo oprávnený náklad s odpočítaním DPH?
 87. Inventarizácia majetku
 88. Cestovný príkaz-ubytovanie u rodičov - ako uviesť v CP?
 89. Kontrolný výkaz - odbereteľa len s DIČ
 90. Refakturácia PHM
 91. Exekučný príkaz
 92. Poistne plnenie a danove priznanie
 93. Musím zaregistrovať firmu ako platiteľa dane zo ZČ , ak zamestnáva iba jednu osobu na DoBPŠ?
 94. reklam.kampaň - ako zaúčtovať
 95. Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty, kurz NBS alebo suma z dokladu
 96. Faktura FB - datum dodania do KV
 97. Tretie štáty - fakturácia
 98. Dovoz tovaru z EÚ
 99. Občianske združenie a registračná pokladňa
 100. omylom zaplatená platba z firemného účtu kartou
 101. Môžem účtovať v JU vo VOZD - napr. opravu kúpelní práca + materiál na budove, ktorú máme v prenájme ?
 102. účtovanie zabudnutých dokladov do pokladne v PÚ
 103. OP k pohladavke mozem v jednom roku vytvorit a hned aj odpisat?
 104. SZČO - predaj odevov - igelitové tašky, spoplatniť? registrovať na ministerstve ŽP?
 105. Daň z MV 2017 - cestovné náhrady
 106. nákup stravných lístkov szčo
 107. Vyuctovanie zalohovej faktury v program KTK - CZ
 108. potrebovala by som poradiť s účtovníctvom podvojným pre fyzickú os. ukrajinec,
 109. dan z motorvych vozidiel
 110. Zaradenie pozemku do majetku
 111. účtovanie občianske združenie
 112. Faktúra zo zahraničia s prechodom do roku 2018
 113. iné zmluvné príjmy podľa par. 8 od r. 2018 - daň, ZP, SP ako?
 114. Servis výťahu a prenesenie DP
 115. Dph na základe prijatej platby
 116. Typy DPH v MRP
 117. "Divná" zahraničná faktúra a jej zaúčtovanie
 118. DP motorové vozidlá
 119. prepočet poistného pri zdanit.príjmov z čr
 120. Ako je to s daňovým priznaním u dohodárov?
 121. použitie súkromného auta na služobke - daň z MV ako?
 122. PPD za nákup tovaru z Čiech
 123. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a NČZD
 124. DPzMV daňovník podľa §3
 125. príjem z rakúska+príjem z dohody na SK
 126. Ročné zúčtovanie dane
 127. Zmluva o budúcej zmluve - účtovanie
 128. Môže byť telka daňovým výdavkom?
 129. DPH nadmerný odpočet bol vyšší ako je vlastná daň.povinnosť
 130. Sociálny fond k 31.12.
 131. Výroba a montáž madla ucet 501 alebo 518?
 132. Ako účtovať poplatky RTVS
 133. uznateľnosť nákladov-kávovar pri opísanej situácii
 134. Ťahače a návesy riadok v TP
 135. danove priznanie z motorovych vozidiel
 136. Účtovanie daňového bonusu pri mesačnom uplatnení v JÚ - KROS
 137. Neskoro doručený dobropis
 138. Môže byť výdavkom?
 139. Ako zaúčtovať kúpu obchodného podielu v s.r.o. X a Y
 140. Číslo faktúry z dokladu od Alza.
 141. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti
 142. Ako previesť auto z FO na s.r.o.
 143. Cestovný lístok na meno zamestnanca platený kartou spoločnosti
 144. Podanie priznania na daň z motorového vozidla
 145. Odvody do zdravotnej poisťovne
 146. faktúra s rôznymi rokmi
 147. DOVP je to pravidelný či nepravidelný ?
 148. Prenos daňovej povinnosti
 149. Stavba domu na rekreačné účely
 150. Mínus v pokladni v s.r.o.-čke
 151. DP typ B paušálne výdavky + príjem zo zamestnania
 152. Dlhodobé ochorenie externého účtovníka
 153. Kedy sa vypláca DPH za 11/2017?
 154. Účtovanie poistného
 155. Neskoro vystavená faktúra za prenájom nebytových priestorov
 156. účtovanie Google a zdanovanie
 157. Obec a daňové priznanie z motorových vozidiel
 158. Môžem si ako živnostník popri zamestnaní uplatniť paušálne výdavky a viesť tak len evidenciu o prímoch, zásobách a pohľadávkach?
 159. Účtovanie pri vymáhaní pohľadávky
 160. Odvody SZČO
 161. Ukončenie živnosti a vysporiadanie DPH pri neodpísanom majetku
 162. Príjem do 500,-€
 163. daň z nehnuteľnosti - spoluvlastníctvo
 164. Opravná položka k pohľ. (§20 ods. 14 Zákona o DZP) - tvorba len v 3. roku.
 165. účtovanie výroby alebo služby - účtovanie systémových, sklenených priečok, oceľovej konštrukcie
 166. Uprava rocnej sadzby dane
 167. klinická štúdia lekárov a DPH
 168. Naklady na prelome rokov
 169. odvody 2018, danove priznanie za 2017, paušalne vydavky
 170. preprava tovaru z CZ do Nórska
 171. Je nejaká lehota na ukončenie drobnej stavby?
 172. účtovanie kúpnej zmluvy PÚ
 173. vyúčtovacie faktúry za plyn
 174. Víno ako reklamný predmet
 175. DPH z Fa na prelome rokov
 176. O koľko percent znížiť ročnú sadzbu dane z motorových vozidiel v tomtom prípade?
 177. Došlý dobropis ročný bonus za odber
 178. Storno prijatej faktury v MRP
 179. kedy ma dochodca nárok na odpocitatelnu polozku?
 180. Dan z nehnutelnosti pri vysporiadani spoluvlastnickeho podielu
 181. Odkiaľ sa berie číslo na výplatnej páske ? VYRIEŠENÉ
 182. náklad na reprezentáciu v jednoduchom účtovníctve
 183. Faktúra v CZK, platena kartou
 184. zaradenie do odpisovej skupiny nakladač
 185. neskoro podané DP z MV za rok 2017
 186. Nahlásenie zriadenie kancelárie neskôr aj prevádzkárne daňovému a živnostenskému úradu
 187. Zdaňovanie provízie za predaj kozmetiky
 188. Aké doklady potrebujem pre daňový úrad ak mi vydavateľ nezaplatil honorár?
 189. Bankový účet SZČO - osobný účet
 190. Sprostredkovanie poistenia - účtovanie sankcie v PÚ
 191. Ak mám došlé faktúry od google adwords ale bez DPH, môžem ich samozdaniť?
 192. DzMV riadok 01 -dátum prvej evidencie
 193. Výdavky % z príjmov a prijaté dobropisy
 194. prenos daňovej povinnosti
 195. príjem podľa §6 a príjem z prenájmu hnuteľnosti
 196. Odsúhlasenie / Inventarizácia pohľadávok v angličtine
 197. Ročné zúčtovanie počas PN v ochrannej lehote
 198. ako zaúčtovať vrátené poistného zo SP a zápočet penále v JU
 199. zaregistr.som sa na elekt.komunikaciu kvôli súhr.vykazom musím všetko už posielať elektronicky?
 200. Ako zauctovat fakturu?
 201. Réžia kúpená vo vlastnej predajni
 202. SZČO pracujúci v Nemecku pre Českú firmu
 203. Prenajom nehnutelnosti - co si mozem dat do nakladov?
 204. Dan z nehnutelnosti - danove priznanie
 205. Ukončenie a prerušenie živnosti a DzMV
 206. Dan z nehnutelnosti - danove priznanie
 207. DzMV - nechce mi ho načítať
 208. DzMV - nechce mi ho načítať do daňového
 209. Poistná udalosť - účtovanie v JU
 210. Kedy zaradiť auto do majetku firmy?
 211. DPH pri opakovanej platbe.
 212. prenos daňovej povinnosti
 213. DFA z ktorej SRO nemá nárok na odpočítanie dane - musí sa uviesť do kontrolného výkazu?
 214. Z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch je ktorý riadok čistý príjem?
 215. Môžem použiť 2 rozne kurzy vo vyuctovaní pracovnej cesty?
 216. Prenos daňovej povinnosti a jeho vplyv na koeficient DPH
 217. Daňové priznanie invalida s príjmom zo ZČ
 218. Prenos daňovej povinnosti pri dopr. výkone - stavebné práce
 219. Dodanie tovaru s montážou
 220. DPFO kde zaradiť prijaté odmeny?
 221. zaradenie a odpisovanie nového vozidla v PÚ
 222. Vozidlo na podnikanie evidované v ČR a dan
 223. Fakturácia za elektriku
 224. Motor auta - náhradný diel
 225. daň z motorových vozidiel
 226. Dan z predaja darovaneho bytu
 227. Výpočet VZ na platenie odvodov do ZP, ak živnosť nebola celý rok
 228. nezdaniteľná časľ zákl.dane
 229. Zmena držiteľa vozidla a DzMV
 230. Príspevok z úradu práce a paušálne výdavky
 231. Obchodníci ojazdenými autami
 232. dovoz alkoholu z členského štátu EU
 233. účtovanie zrážkovej dane z dividend zo zisku za 2017
 234. Odpočet DPH z fakúry DATART
 235. Bloček z Rumunska
 236. Pri výdavkoch % z príjmov sa nedoplatok z RZZP za rok 2016 a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti SZČO, uhradené v roku 2017, rátajú do odvodov?
 237. Opravná položka k pohľadávke - zlúčenie firiem
 238. Na aký účet zaúčtujem množstevný rabat za rok 2017?
 239. Prenesenie daňovej povinnosti - nákup tovaru a jeho následný predaj platiteľovi DPH.
 240. stravné lístky-zľava
 241. Mozem vystavit fakturu s datumom dodania skorsim ako ma predchadzajuca vystavena faktura?
 242. Zdanenie vedľajšieho príjmu
 243. Elektronicky danové priznanie k dani z motorových vozidiel ?
 244. Povinnosť priznať príjem od bývalého zamestnávateľa ktorý je v reštruktúre a spláca dlh na základe splátkového kalendára.
 245. Pohľadávka z min.roku v tohtoročnom DP
 246. Garáž a odpisy
 247. Nadmerný odpočet dve zdaňovacie obdobia po sebe.
 248. Ako účtovať v podvojnom účtovníctve kontokorent, ak transakcie prebiehajú cez bežný účet?
 249. Rozúčtovanie FA z ALZy.
 250. Vyúčtovanie EE - dobropis - účet 326