PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Ako zauctujem fakturu za telefon, ktorej cast uz bola zaplatena.
 2. doplnam
 3. Intrastat kód
 4. Nadobutnutie tovaru - nespravne vystavene faktury
 5. odpočet DPH z PHM sukromné vozidlo
 6. Paragraf 7 a 7a zákona o DPH
 7. DPH priznanie - riadok 28 priznania???
 8. daň z výhry
 9. Prenájom priestorov
 10. Zmluva o spotrebnom úvere
 11. Prosím, ako vyplniť dodatočné daňové typu B?
 12. Kúpa kamerového systému - účtovanie v JÚ
 13. Prihlásiť sa na dobrovoľné soc. poistenie?
 14. Ako získať koncesiu na nákl.dopravu?
 15. Datumy na storno fakture a dobropise
 16. Ako vyplniť daňové priznanie k hore uvedenej DPH?
 17. vklad tovaru do s.r.o
 18. Do ktorého obdobia zaradiť zahraničnú faktúru?
 19. Výzva na podanie DDP.
 20. Môžem predávať, ak som stratila faktúru od dodávateľa?
 21. Danove priznanie: živnosť v Čechách + práca na Slovensku
 22. Dodatočné danové priznanie - rovnaká daň - ako vyplním?
 23. Kúpa auta na úver
 24. dane a poistné v jú
 25. a čo keď som viedol len daň. evidenciu a živnosť som zrušil ?
 26. Faktúra z roku 2012 a odpočet DPH
 27. Chyba v zaúčtovaní v predchádzajúcom roku
 28. Zaúčtovanie predaja aplikácie pre smartfóny cez Google play
 29. Cestovný príkaz pre medzinárodnú nákladnú dopravu
 30. Cestovné v nákladnej doprave
 31. Návrhy z SKDP a znenie Zákona idúce do Legislatívnej rady vlády SR k Zákonu č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
 32. Dovoz a následný vývoz tovaru z colného skladu v EU
 33. Ako mám vytvoriť bilanciu na nasledujúce roky?
 34. Novela zákona o daňových poradcov - otázka pre p.Ing. Mihála
 35. Ako správne zaúčtovať nesprávne uhradený poplatok do Obchodného vestníka a následne jeho vrátenie?
 36. Rozdelenie HV v príspevkovej organizácii
 37. Dobrý deň, ako by som prosím mohla vytlačiť súvahu, výkaz ziskov a strát na nasledujúce obdobia teda na rok 2014 a 2015?
 38. Poistenie advokáta - ako zaúčtujem?
 39. Príspevok na pracovné miesto
 40. Odpisová skupina
 41. učtovanie poplatkov na účte v školskej jedálni
 42. nahlasenie do soc. poistovne
 43. Platba kartou plus hotovosťou v JÚ
 44. dane a poistné v jú
 45. Vyzva na odstranenie pochybnosti v podanom hlaseni
 46. Ako zaúčtovať v JÚ servisný poplatok za platbu kartou cez POS terminál.
 47. Zmena platcu DPH
 48. spoluučast
 49. Spoločníkové MV vo vlastnej SRO a leasingové splátky
 50. Dátum vzniku daň.povinnosti DPH pri dodávke platcovi DPH v Nemecku.
 51. Súhrnný výkaz
 52. Ako je to s prácou slovenského živnostníka v Čechách?
 53. Ako obhájiť nákup materiálu do spotreby?
 54. "služobný byt" - účtovanie energií na 502?
 55. Poistenie zodpovednosti za škodu
 56. Refakturácia prepravy do SR
 57. Dlhodobá zahraničná pracovná cesta
 58. Chyby minuleho uctovneho obodobia
 59. Legislatíva ČR
 60. Zrychlene odpisovanie investicneho majetku
 61. uloženie do zbierky listín
 62. uloženie do zbierky listín
 63. Oznámenie o zániku
 64. opravné položky
 65. Zamestnanec a autor
 66. Daň za cestovné náhrady
 67. pre audit dôležita hodnota majetku brutto či netto?
 68. prekročenie obratu pre registráciu DPH
 69. faktúra za ubytovanie vč. raňajok-účtovanie
 70. Spätné strhávanie sumy za stravný lístok zamestnancovi z výplaty
 71. daňové priznanie príjmy z ČR
 72. Fa v cudzej mene
 73. Odpis mäsa
 74. Nedaňový výdavok?
 75. dlhodobý hmotný majetok
 76. Prijatá FA za opravu vykonanú v ČR a DPH priznanie
 77. DPH
 78. Uctovanie osobneho vkladu SZCO uctujuceho v PU
 79. Musíme zaplatiť daň za dom, keď nás postihla povodeň a vytopilo celé spodné podlažie?
 80. ako správne zaúčtovať
 81. Vznik povinnosti pri nadobudnuti sluzby
 82. faktúra za elektrinu
 83. Ako preúčtovať zriaďovacie náklady?
 84. Platenie socialnych a zdravotnych odvodov po obnoveni zrusenej zivnosti
 85. Dane a zdravotné odvody u doktorandov s príjmami z dohody za rok 2012
 86. Hudobný nástroj do nákladov firmy?
 87. Kedy mozem podpisat vyhlasenie o zdaneni prijmov?
 88. Mozem podpisat Vyhlasenie o zdaneni prijmov?
 89. Vyhlasenie o zdaneni prijmov, DVP
 90. Vyhlasenie o zdaneni prijmov, dohoda
 91. Variabilny symbol
 92. Odberatelia nevedeli, ze nie je platcom DPH
 93. Doklad o úhrade v hotovosti z minulého roku
 94. Neplatca DPH vystavuje faktury s DPH
 95. Prijem a AppStore
 96. Pomoc z EU - DE MINIMIS
 97. schválení účetní závěrky
 98. Odrátanie "nie mojej" finančnej položky z faktúry (vyplatenie kolegu, ktorý ma príjem na moju faktúru)
 99. Školenie pracovníkov českej firmy na SK
 100. dobrovoľné platenie preddavkov na daň z príjmov PO
 101. Nákup ťažného zariadenia
 102. Daň z predaja nehnutelnosti a do ZP
 103. Odmietanie odovzdať účtovníctvo
 104. Oneskorená registrácia na dph
 105. Danovy bonus uctovanie
 106. Drevená terasa - ktorá odpisová skupina?
 107. Faktúra za poškodený materiál do Číny
 108. oznámenie k zániku daňovej povinnosti k daniz MV
 109. registrácia k DPH služby v Nemecku
 110. Interna smernica pre rok 2013
 111. nižšie preddavky
 112. Koľko % predstavuje štátny príspevok?
 113. Dodanie tovaru bez montáže do CZ
 114. Evidencia nákladov a výnosov malého subjektu v elektroenegetike
 115. Máte tip na atypické daňovo uznateľné náklady?
 116. Súhrnný výkaz
 117. Prechod k inej účtovníčke
 118. Nákup šrotu od neplatcu DPH
 119. Môžem v priebehu účtovného obdobia zmeniť hospodrásky rok na kalendárny?
 120. Prosím, Akým spôsbom preruším odpisovanie nehnuteľnosti?
 121. Kto mi v rámci BA zajtra pomôže vyplniť JCD ?
 122. Neuznané štúdium v zahraničí / problém zo zdravotnou poisťovňou a soc. dávkami na študenta
 123. Jednoduché alebo podvojné účtovníctvo
 124. Zánik daň.povinnosti k dani z mot.vozidiel
 125. daňovník z obmedzenou povinnosťou
 126. Prehľad pre DÚ
 127. Poistná udalosť - preddavok od poisťovne
 128. Platí spoločník v sro sociálne poistenie ?
 129. výber vkladu konateľa
 130. Vystavená fa za dopravu zahraničnej firme
 131. lýzing a splátky
 132. Predvolanie na DÚ a náhrada výdavkov
 133. PO založila ešte jeden účet
 134. Tak platí, že vznik nového BU pre PO nahlásim na DU do 30 dní?
 135. Stravné zamestnancov vo vlastnom zariadení
 136. refakturovanie nákladov spojených s opravou
 137. výročná sprava
 138. Precenenie podielu v dcérskej spoločnosti
 139. preprava služby
 140. Mozem doniest potvrdenie o navsteve skoly zo septembra minuleho roka zamestnavatelovi?
 141. odvody za autorsky honorar
 142. Metóda vyňatia príjmov
 143. Nová adresa sídla spoločnosti a schválená účtovná závierka
 144. metoda vyňatia príjmov
 145. doprava tovaru z SK do Turecka
 146. FA - hotovosť - dobierka - bez názvu odberateľ
 147. Predaj podielov v urbárskom spoločenstve
 148. Daňový doklad do 15 dní
 149. Kniha záväzkov
 150. Mozem skoncit pracu podla autorskeho zakona a zacat zivnost aby som sa na rok vyhol socialnym odvodom ?
 151. Faktúra za prepravné služby bez DPH
 152. Danova povinnost a nadmerny odpocet z predchadzajucich obdobi (nevrateny)
 153. Vystavenie faktúry na neexistujúcu firmu
 154. Čo s nezaúčtovanými fa z minulého roku?
 155. Požičanie náradia môžem dať na účet 042?
 156. Prosím poradíte?
 157. Zakladne imanie
 158. ma zamestnanec narok na gastrolistok aj stravne?
 159. Spotrebný úver na auto splatný za 1 rok
 160. zostatok na účte 082
 161. uctovanie digitalnej distribucie hudby
 162. Daň z pozemkov
 163. Kde zdaní príjem, ak má príjem ako SZČO len zo zahraničia, ale robil doma?
 164. Korekcia odpočítateľnej časti pri refundácii
 165. DPH nadmerný odpočet
 166. Kedy musím samozdaniť pri prijatí služby (servis a údržba sofrvéru) z USA?
 167. Predaj auta kúpeného podľa §66
 168. Môže môj brat prenajímať cez jeho živnosť byt písaný na mňa?
 169. poistné plnenie
 170. DPH a presun materiálu
 171. Môžme si odpočítať DPH z nákupu
 172. Norma úbytkov pri predaji pohonných latok
 173. Niekto, kto účtuje e-shop???
 174. Zaradenie automobilu v OC 600eur
 175. tržby
 176. Aký "druh priznania" a aké "zdaňovacie obdobie" - DPH
 177. Cenový rozdiel - účtovanie
 178. Kde zaradiť gastro zariadenie a ako dlho odpisovať?
 179. Nárok na odpočet DPH za dopravu kuriérom a poštou???
 180. Oplati sa pracovat?
 181. Vratia mi dan z brigady ked som student konciaceho rocnika na VS?
 182. faktura za stravu
 183. Čo s DPH ak nám firma nevyplatí našu pohľadávku?
 184. Daň z motorových vozidiel r. 2013, SZCO s cesťákmi
 185. Kde zaučtovať dobíjaci kupón?
 186. Zrážky zo mzdy
 187. Účtovanie ušlého zisku a náhrady škody od poisťovne
 188. Zaúčtovanie nákupu v zahraničí v hotovosti (ako určiť kurz a započítať kurzový rozdiel) - neplatca DPH
 189. Môže viesť začínajúci živnostník len daňovú evidenciu?
 190. Prevzatie účtovníctva v priebehu roka.
 191. Musím podať dodatočné daňové k DPH za aprílový nákup?
 192. Tak rozumiem tomu dobre, že preddavok na daň FO za december bol uhradený v januári 2013 a do dp za rok 2012 ho započítam ako uhradený v roku 2012?
 193. RK -neplátca DPH
 194. Aké sú hlavné rozdiely v prístupe k odpisom z daňového a účtovného hľadiska?
 195. Faktura za sprostredkovanie predaja z CZ - DPH
 196. Dovoz z Číny
 197. SZCO - odvody od 1.7.2013
 198. DPH
 199. Colné konanie (mobil z Číny)
 200. Aký je správny postup pri DP FO za rok 2012 s preddavkami?
 201. Notebook do nakladov
 202. profesionalny sportovec
 203. Predaj bytu po rekonštrukcii a DPH
 204. samozdanenie a krádež
 205. samozdanenie a krádež
 206. Preposlanie dotácie
 207. prenájom jachty v chorvátsku
 208. Zaradenie faktúry do účtovníctva pri platbe kreditnou kartou
 209. Lekár a s.r.o.
 210. Prosim Vas co vsetko treba viest v predaji secondhand tovaru
 211. Odmena likvidatora
 212. Zánik použitia auta na podnikanie
 213. Neuplatňovanie nákladov
 214. Fa - oprava stroja a diéty
 215. Ako označiť zaúčtovanie, účty, na ktoré sa účtovný prípad účtuje v prípade došlej (dodávateľskej) elektronickej faktúry?
 216. Musim platit odvody zdr a soc v sro ak som iba konatel a pracujem v zamestnaneckom pomere v inej firme ?
 217. Môžem predať tovar inej firme aj pod nakupnu cenu ak rusim firmu
 218. Postup pri dodatočnom daňovom priznaní DPH
 219. Príspevok na vytvorenie nových pracovných miest - účtovanie
 220. Ako postupovat pri dvoch brigádach?
 221. Ekonomický režim CLA v Číne
 222. Faktúra do IČŠ - § 15 ods.1 alebo § 15 ods. 2 ?
 223. DP FO typ B - SZČO + ako zamestnanec na dohodu v Nórsku.
 224. Prerušenie živnosti a DPH pri plateni leasingu.
 225. Zaúčtovanie nákupu počítača
 226. DPH a prenájom jacht v CRO
 227. Ako zaúčtovať náhradu poistného plnenia, ktoré za nás uhradila Slov. kance.poisťovateľov?
 228. Spolahliva uctovna kancelaria v Trencine?
 229. Leasing na nákup stroja z ČR a DPH
 230. Daň z prenájmu za rok 2013
 231. Takže bez platenia dane?
 232. Majetok nezaradeny do pouzivania a nasledne predany
 233. danove priznanie za 2013 - zdanovanie vynosov z dlhopisov
 234. Sankcny urok
 235. Česká fa s DPH - kurz JU
 236. Prevod z devizoveho uctu na eur ucet kurz
 237. Ukončenie živnosti a nepredaný tovar
 238. Mozem sucasne pracovat na 2 brigadach a nezdanovat prijem ani v jednej ak prijem nepresiahne 155 eur alebo pracujem iba v jednej ale v obidvoch mam zmluvu?
 239. Čo prináša nový zákon o ochrane osobných údajov?
 240. Kedy mám právo na odstupné?
 241. Registračná daň za auto - majetkové vysporiadanie po rozvode v ČR.
 242. Poskytovanie statistickych informacii katastrom nehnutelnosti
 243. mandátna zmluva a náklady
 244. paragraf 47 vyvoz ,odberateľ je zahraničný :EU/ nepatri do súhrnneho vykazu?
 245. Nákup tovaru - platba - zamestnanec z osobného účtu
 246. Použitie metódy paušálne výdavky sú limitované dosiahnutým príjmom?
 247. prevádzkar
 248. Platba kartou v JÚ ale z osobného účtu -či je to takto správne?
 249. predaj nehnuteľnosti neplatcovi dph
 250. Prenesená daňová povinnosť