PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Prihlaska pohladavky
 2. Manko a dph 2013?
 3. Celkovy objem vykonov
 4. úplné neuplatnenie daňových odpisov
 5. Prerušenie odpisov
 6. Uplatňovanie daňových výdavkov pri bezplatnom prenájme priestorov na podnikanie
 7. A čo na to účtovníci?
 8. Ako správne odstrániť nedobytnú pohľadávku z účtovníctva?
 9. účtovanie pozemku a stavby
 10. Dodanie služby s miestom dodania v ČR a DPH priznanie
 11. Preprava materiálu na území SR, vykonaná spoločnosťou z ČR
 12. zp elektronicky
 13. Súhrnný výkaz k DPH
 14. Faktúra do IČŠ - za opravu dodaného tovaru
 15. DPH pri prevode Zmluvy o spotrebnom úvere
 16. DPH pri prevode Zmluvy o spotrebnom úvere
 17. mozny unik na daniach
 18. Číslovanie dokladov
 19. Upomienka oneskorenej plaby v jednoduchom účtovníctve
 20. refakturácia nájomníkom
 21. List o registrácii DPH
 22. staré zahraničné faktúry
 23. Správcovia lesov, aký program používate?
 24. DPH a auto kúpené na spotr.úver
 25. stravné zamestnancov vo vlastnom zariadeni
 26. mam platit dan za komunalny odpad aj na inom mieste ako je trvaly pobyt ??
 27. Dve brigády naraz
 28. nemam zivnost no aj tak som dostal pokutu za danove priznanie po termine
 29. DPH - fakturácia do zahraničia bez dodania tovaru
 30. prispevkova organizacia - predaj nadbytocneho majetku
 31. Subeh vdovskeho a ciastocneho invalidneho dochodku
 32. Účtovanie v akciovej spoločnosti verzus účtovanie v s.r.o.
 33. dôchodok dlhodobo nezamestnaného.
 34. Má otec nárok na podporu v nezamestnanosti?
 35. Katalógový predaj
 36. prídel do SF zo zisku
 37. Národná dialničná spoločnosť - potvrdenie o prijatí platby
 38. Má niekto skúsenosti s účtovaním pri prechode z jednoduchého účtovníctva do podvojného účtovníctva fyzickej osoby?
 39. Ako zaúčtovať príjem peňazí na bankový účet ako preddavok, plátca DPH?
 40. JU - výdavok ostatné / služby - stravne SZCO - doklad z restauracie,cestovne
 41. Ako sa postupuje v prípade účtovanie dotácií v sústave PÚ, ak poskytnuté dotácie nie sú dočerpané v bežnom účtovnom období, ale je možnosť presunúť čerpanie v budúcom období.
 42. Zmluva o dielo, ako mám postupovať?
 43. Dobrý deň, aký limit je pre kúpnopredajnú zmluvu?
 44. Odpisy
 45. Vysporiadanie DPH
 46. DPH na Ruskom doklade
 47. Neplatca DPH - reklamné služby v zahraničí
 48. Fa za spracovateľský poplatok
 49. Prenajom zamestnancov
 50. Ako zaúčtovať vyhru v sutazi a naklady na moderatora?
 51. Stavebné práce v Nemecku dodávané neplátcom DPH zo Slovenska.
 52. Predaj počítačov, antivir. a inštalácia v JÚ.. Ako zaúčtovať?
 53. S.r.o pozicla peniaze konatelovi -je to danovo uznatelny vydavok?
 54. pôžička
 55. hotovostné úhrady
 56. hotovostná úhrada
 57. Dobropis a DPH
 58. právne služby súčasť 042 alebo do 518?
 59. Prevod z 211 na 221 - vyplatené komu
 60. Ako zaúčtovať preplatok za telefón v podvojnom účtovníctve
 61. Potrebujem na DU splnomocnenie k dohode o elektronickom doručovaní dokumentov?
 62. Prijatie služby od dodávateľa platiteľa DPH reg. v ČR , služba bude vykonaná na Slovensku
 63. Môžem previesť sumu z účtu 365 na 413 a odtiaľ potom následne na úhradu straty?
 64. leasing auta 2013 a odpisy
 65. ako zauctovat dorubenu dan z prijmu
 66. Uctovanie lizingu
 67. Mam narok na pracovne volno pri sprevadzani podla § 141 odsek 2 písm. c) zakonnika prace.
 68. Prišla mi faktúra za rok 2012 môžem si teraz v tomto mesiaci 05/2013 uplatniť tú DPH, alebo musím robiť dodatočné daňové priznanie k DPH za 12/2012?
 69. ako zauctovat fakturu uhradenu z osobneho uctu - omylom
 70. DPH pri sprostredkovaní kúpy a predaja realít
 71. Dodatočné DP za FO za rok 2012
 72. Ako dať do účtovníctva nákup osobného auta do firmy na tretiny ? DPH je mi jasná. Odpisovať treba takisto 4 roky a tento rok ak sa kúpi v júli, tak iba 6 mesiacov môže ísť do odpisov ?
 73. Overovanie IČ DPH v IČŠ
 74. Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH
 75. Omylom uhradená faktúra
 76. Poplatok za prevod vlastníctva
 77. Manželkin automobil v podnikaní
 78. Dodatočné daňové priznanie za rok 2010
 79. Mimosúdna dohoda o vymožení pohľadávky
 80. preplatenie dovolenky
 81. DPH pre slov.firmu s ICDPH - CZ
 82. nákup alkoholu a reklama
 83. Dodanie služby na Ukrajinu
 84. zdvojená platba čo s tým?
 85. tovar zo SR do Vietnamu
 86. Aké slovné náležitosti pri faktúrach mimo EU
 87. Postupy účtovania takejto živnostníčky.
 88. Komisionalny predaj z CR
 89. Ako stanoviť cenu pri predaji ornej pôdy a čo všetko si môžem odpočítať z dane?
 90. vyuctovacia faktura - na strane dodavatela - DPH
 91. Certifikácia účtovníkov-Manažérske účtovníctvo
 92. Môžem zaúčtovať v JU zriaďovacie výdavky s neskorším dátumom?
 93. spoločník a fakturácia služieb
 94. hmotná núdza a dohoda o PČ
 95. Ekonomický príklad - príjmačky
 96. príspevok za opatrovanie a pracovný pomer
 97. Prenájom domu a výdaje v r.2013
 98. Účtovanie VISA karty DPH
 99. Overovanie IC DPH
 100. Prenesenie daňovej povinnosti
 101. blokácia bankového účtu
 102. Obdržal niekto na jedno IČO dve prípadne viac DIČ?
 103. Živnostníčka, v zahraničí pracujúca na SK živnosť
 104. Došlé faktúry z minulého štvrťroka - musím podať dodatočné daňové priznanie DPH?
 105. Protokol o prevzatí stravných lístkov - vzor
 106. oneskorená faktúra
 107. Je výhodnejšia mandátna zmluva alebo autorská zmluva?
 108. Dodávka tovaru do Čiech, Rakúska - aký § ?
 109. Daň z motorových vozidiel
 110. "Dodanie je oslobodene od dane" - faktúra - príklad
 111. potvrdenie o príjme z Anglicka
 112. sociálna poisťovňa a sídlo firmy
 113. Neplatca dph a tovar z CZ, platím daň?
 114. zníženie nároku na stravné lístky SZČO na 50% ?
 115. Sú náklady na organizáciu seminára reprezentačné?
 116. Máme povinnosť odviesť DPH ak nie sme platiteľmi DPH, ale sme registrovaný v zmysle § 7 zákona o DPH a nadobudli sme tovar z ČR?
 117. Intrastat v softwéri POHODA
 118. Dlhopis
 119. Vrátenie preplatku z Daňového úradu
 120. Ako mám vytlačiť likvidačné listy v Omege?
 121. DPH a prepracovanie tovaru v inom štáte EU.
 122. Je potrebné uplatniť DPH pri použití firemného auta na súkromné účely
 123. účtovanie cestovného
 124. Zahraničná pracovná cesta, ubytovanie - DPH a mzdy
 125. Oprava základu dane z dokladu z registračnej pokladne.
 126. Účtovanie auta 1 500 €
 127. Faktúra do HU - prenesenie daňovej povinnosti alebo oslobodenie od dane?
 128. Osobný vklad podnikateľa
 129. Uplatnenie DPH pri nákupe auta na úver
 130. Odpustenie úrokov z úveru
 131. Ktorým dňom vstupuje auto do majetku fi ?
 132. Zmena z DoPČ na pracovnú zmluvu
 133. Náležitosti faktúry pri dodaní do zahraničia
 134. Kontrola z DÚ na súhrnný výkaz
 135. Číslovanie dokladov - nový doklad so skorším dátumom
 136. Ako vystaviť predfaktúru s DPH či bez DPH?
 137. Mozem si uplatnit odpocet DPH z nakupu osobneho automobilu ?
 138. Povinnosť ERP
 139. Čo je odložená daňová pohľadávka a odložený daňový závazok
 140. dochodca-dohodar
 141. Dan z predaja zdedeneho domu
 142. nájom, DPH, koeficient
 143. Príjem z Nemecka
 144. dátum registrácie na dph = deň podania žiadosti
 145. účtovanie balného
 146. samozrejme, že pre neho je o DPH vyšší nájom
 147. nájom s DPH môžem učtovať len platcovi, pri ktorom sa rozhodnem či s DPH alebo bez, a neplatcovi vyslovene bez DPH, lebo je oslobodený...
 148. Zostatok na 378 z roku 2012/rozpočtová organizácia zriaď.obcou
 149. počítanie stravného pri čiastočnom poskytnutí stravovania
 150. takže platcovi fakturujem s DPH a neplatcovi bez DPH.
 151. spätný leasing
 152. Dohoda o pracovnej činnosti - počet dní
 153. Náležitosti faktúry pri dodaní do členských štátov EU
 154. Je exekútorská odmena cca 100€ za 1 list adekvátna?
 155. Blok z ERP do Čiech
 156. Účtovný doklad vystavený na zamestnanca
 157. poštové známky
 158. Ako zauctovat nakupnu sietku
 159. Predaj odpísaného auta a DPH
 160. Kupa os.automobilu a faktura bez dph
 161. Môže nám nemecká firma poslať fakturu za prepravu,resp.palety, ktorá sa uskutočnila pred viac ako rokom??
 162. Dohoda a poplatky
 163. Ako zaradiť fotoaparát do účtovníctva - kúpený ešte pred zriadením živnosti
 164. Dovoz tovaru z EU kupeneho z EBAY
 165. V akej výške platí odvody do SP a ZP SZČO na ID (60 %) ? ďakujem.
 166. Platba v zahraničí v hotovosti nad 5000eur
 167. prosim .....mozem ja ako Slovak vystavit fakturu do Ciech aj v ceskych korunach ? ak len v €, tak akym kurzom? dakujem pekne.......arsinoe....
 168. Prerušenie živnosti a vydaná záloh.faktúra
 169. e-shop- ako je to s nakupom priamo v zahraničí a následným predajom na eshope?
 170. Je prenájom manželke - priestoru vo viacúčelovej stavbe podnikaním, keď nájomná zmluva stanovuje nájomnú cenu 0 Euro, teda prenájom je zdarma?
 171. Vystavenie zálohovej a ostrej faktúry do EU.
 172. Kedy /v den zacatia podnikania alebo v posl.den uctovneho obdobia/ mozem v jednoduchom uctovnictve zauctovat zriadovacie naklady? Je to jednorazovy vydavok?
 173. Odvody SZČO a zamestnanca do sociálnej poisťovne od 01.07.2013
 174. Dan z prenajmu bytu popri praci v zahranici
 175. Kedy sa stava RK plátcom DPH?
 176. Zrušenie obchodu s textilom.........živnosť - neplatca dph.
 177. tankovanie PHL
 178. Ako určiť koeficient DPH?
 179. Kolko percent maju platit deti za komunalny odpad a drobne stavebne prace?
 180. DIČ, zamestnanie, študent - odvody
 181. Dôvody na predĺženie lehoty na podanie DP
 182. Či prvý rok ako živnostkár musím platit dane a som zo Srbska
 183. DPH pri osobnej medzinárodnej preprave
 184. Ako zaúčtovať ocenenia pohľadávok minulých rokov pri prechode z JU do PU?
 185. Potrebujem pre dovoz tovaru na dalsi predaj zo Švajciarska JCD
 186. mandátna zmluva a prihlásenie sa do ZP
 187. Školenia stomatologov
 188. Hľadám účtovníčku PO
 189. Dobrovoľná registrácia DPH
 190. Spĺňa rovnakú funkciu vytlačený pokladničný blok a ručne vypísaný pokladničný doklad ?
 191. Predaj nehnuteľnosti s DPH či bez?
 192. Ocenenie majetku
 193. Overovanie materialu na Mestskom urade
 194. Kúpa ojazdeného auta N1 a dph (§66)
 195. Čo musím v účtovníctve presne sledovať ak sa mám stať mesačným platcom DPH?
 196. Dodanie tovaru s montážou v PL
 197. Mám živnosť registrovanú v SR, trvalé bydlisko v Rakúsku. Môžem si vozidlo registrované v Rakúsku vložiť do majetku?
 198. Fakturácia nájomného
 199. Prilezitostny prijem - do akej vysky je oslobodeny od dane a odvodov
 200. DPH a fakturácia
 201. Ako uhradiť náklady na cestovné zamestnancovi , ktorý chodí vlastným autom do zamestnania.
 202. Ako spojit v MRP sklady?
 203. SÚRNE - Čo vyplýva pre sro, ktorá je nútená zamestnať živnostnílkov na prac.pomer kôli dlhodobým prac. pobytom živnostníkov v zahraničí?
 204. Mám nárok na vrátenie dane po skončení štúdia?
 205. Ako sa účtujú kurya mzdy lektorov?
 206. Môže na zmluvu o dielo urobiť stránku zamestnanec bez živnosti?
 207. Je potrebné na registračnej pokladnici robiť aj mesačnú uzávierku?
 208. Faktúra z USA vystavená s DPH
 209. Školné formou finančného daru? Ako inak do účtovníctva?
 210. Potvrdenie z dú o splnení daňovej povinnosti...
 211. Výplata podielov spoločníkom
 212. PO fakturuje pravidelne nepodnikateľovi -FO
 213. kúpa auta na sklad
 214. Drobny majetok
 215. Čiastočný odpredaj
 216. Preúčtovanie záporných položiek v sklade
 217. Chybne odvedená DPH za rok 2011.
 218. Nezaúčtované faktúry - oprava chyby v účtovníctve po pôvodnej účtovníčke z roku 2009.
 219. Vývoz tovaru do USA
 220. vyplatenie dividen
 221. Musim zaplatit exekutorovi jeho odmenu?
 222. Pracovna obuv SHR
 223. Predaj bytu a dan
 224. vystavenie faktury do CR
 225. Úhrada vystavenej faktúry platobnou kartou.
 226. Kupa mv zo zahranicia- neplatca dph
 227. danove priznanie prijem zo zahranicia
 228. Zauctovala som spravne podiel zo zisku zo zahranicia???
 229. Zauctovala som spravne podiel zo zisku zo zahranicia???
 230. Predaj bytu a daň
 231. IČ DPH začína na SK 40
 232. Kúpa domu na podnikanie
 233. Adsense - Dane
 234. prihlasenie a odhlasenie v zdravotnej poistovni
 235. Fiškálna pokladňa a platby terminálom
 236. dph leasing
 237. Zápočet
 238. Mandátna zmluva - je vhodná ako oprávnenie pre spolupracovníka na podpisovanie dokladov a je možné v nej uviesť ako mesačnú odplatu podiel zo zisku?
 239. Verejné obstarávanie
 240. Aké ma mať náležitosti vystavená faktúra platiteľa DPH na autobusové služby v zahraničí?
 241. Ukončenie podnikania SZČO v máji a v júli predaj majetku. Je to možné?
 242. Dodanie služby do tretej krajiny - Japonska - subjektu, ktorý nevykonáva ekonomickú činnosť
 243. Chýbajúci doklad o úhrade
 244. Musím vrátiť už raz priznaný príjem?
 245. Rozdiel na účte 132
 246. ako účtovať faktúru za BOZP?
 247. Je možné uhradiť pokladničný blok prevodom?
 248. DPH -odpočet par.7
 249. seznam potenciálních rizikových subjektů
 250. znizenie odvodov do socialnej poistovne