PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 [133] 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Nadobudnutie tovaru z Ciny. Kedy vznika uctovny pripad?
 2. spatné uplatnenie dph pri leasingu
 3. rozdelenie zisku
 4. Odvody pre ZTP Zmluva o dielo
 5. zdanenie príjmov za opatrovateľstvo
 6. Štartovné a DPH
 7. Platby v hotovosti ERP vs. PPD
 8. príjem z prenájmu
 9. Zrusenie zivnosti - platenie dane
 10. Nezdaniteľná časť základu dane - preddavky na daň
 11. strava zamestnancov
 12. Kniha jázd, analytika PHL - kamióny áno/nie ????
 13. Nájomná zmluva a dohoda o zmene
 14. Obsah faktúry
 15. Neskoro dodaná FA
 16. Aké platby odvádza SHR?
 17. Zmena štatutára v občianskom združení?
 18. Výpoveď od zamestnávateľa
 19. Sprostredkovanie zmluvy o dielo v Nemecku pre Slovenskú firmu a DPH
 20. Zdravotné poistenie
 21. daň z nehnuteľnosti darovaného bytu, bez znaleckého posudku v čase darovania
 22. Kedy sa platí daň z príjmu ?
 23. Doklady k DPH z nadobudnutia tovaru z ineho clenskeho statu EU
 24. Refakturacia opravnenych nakladov - PHM 80 %
 25. DPH v poslednom zdanovacom obdobi
 26. Neplatiteľ DPH a nákup tovaru z EU
 27. účtovnictvo
 28. Tlačivo - Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
 29. znovuotvorenie zivnosti.
 30. Daňový úrad a spol.
 31. Nakup cez eshop Dealextremme a JU
 32. Faktúra za služby do zahraničia od neplatcu DPH
 33. Platca DPH - ako urobiť zmenu v regist. pokl. - súrne
 34. Daň z predaja nehnutelnosti získanej darovaním
 35. ako spravne zauctovat vymer platieb - clo?
 36. Odmietnutie platenia dane
 37. DPH v ramci EU
 38. zaúčtovaný blok-reklamácia
 39. Darovanie krvi - nezapočítava sa do 7 P-éčiek - aké argumenty použiť?
 40. Prokurista
 41. Má niekto skúsenosti s preregistrovaním DPH počas mesiaca?
 42. Čo je odložená daňová pohľadávka a odložený daňový závazok ?
 43. úhrada faktúry
 44. Návrh novely zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (od 1.11.2013)
 45. Sponzorský odkaz
 46. externá práca popri TPP
 47. Návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (od 1.1.2014)
 48. Kontrolný výkaz - v návrhu novely zákona č. 222/2004 - o DPH
 49. Kúpna zmluva, dobierka a faktúra
 50. Návrh novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice ... (od 1.1.2014)
 51. Návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (od 1.10.2013)
 52. Vyúčtovacia fa - je to oprava základu dane?
 53. Vratenie dani z prijmu FO - este nic neprislo
 54. Manko - účtovanie a DPH
 55. kontrola potenciálních rizikových daňových subjektů
 56. Zariadenie kaderníckeho salónu - ako zaúčtovať PU
 57. Darovanie krvi v programe MK-Soft
 58. zjednodušený daňový doklad
 59. Môžem dovážať pivo z Čiech a tu na Slovensku ho predávať?
 60. je tento doklad správny?
 61. DOVOZ TOVARU Z CZ
 62. Kúpa auta na úver
 63. mám nárok na vrátenie dani z Nemecka?
 64. Dodatočné DPH - súrne
 65. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (od 1.1.2014)
 66. Návrh zákona ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (od 1.1.2014)
 67. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (od 1.1.2014)
 68. Zápočet a limit hotovostných platieb
 69. daň z nehnuteľnosti ako daň. výdavok
 70. Zápočet a obmedzenie platieb v hotovosti
 71. Ako mám tržbu - platbu kartou zapísať do denníka?
 72. Ako nahodiť otváraciu súvahu do Oberonu?
 73. Je táto fa vystavená správne?
 74. odvody do SP
 75. Ako stornovať už odoslaný mesačný výkaz o Unionu ?
 76. odvody SZČO do SP ak sme za rok 2012 boli v strate
 77. elektronické doručovanie
 78. účtovanie aktivácia DHM
 79. Zaúčtovanie úveru
 80. PHM pri prenájme vozidla zo zahraničia
 81. Poplatok za revolving uveru
 82. konatela, ktory vyuzival na pod. ucely auto inej osoby
 83. Predaj pozemku a skladu
 84. Služobná cesta-náhrady
 85. Rozúčtovanie kúpy pozemku a realizácia inžinierskych sití.
 86. zveřejnění účtu plátce DPH
 87. účtovanie sklady
 88. Pouzivanie sukromneho paypall uctu na firemne ucely a refundacia
 89. Dph a predaj auta
 90. daň z predaja nehnuteľnosti
 91. Môžem si dať do nákladov nájom aj s elektrinou?
 92. Daňová kontrola DPH a ekonomické vlastníctvo
 93. čo sa rozumie zdaniteľným plnením?
 94. Treba odhlasit autobus z cestnej dane ked momentalne nejazdi?
 95. Ako sa vyhnut dani z prenajmu bytu vlastnemu synovi
 96. Daň z motorových vozidiel - novela zákona
 97. Ktorou dohodou nahradiť dohodu o brigadnickej praci studentov?
 98. aké potvrdenie je potrebné dať do prílohy k DP pri príjme zo mzdy z Rakúska
 99. Skrátený pracovný kalendár v Olympe
 100. prenajom bytu za rok 2013
 101. Daňový bonus pre britské dieťa a matku s TP na Slovensku
 102. Refakturácia mzdy informátora medzi dvomi s.r.o.
 103. DP k DPH pri neskorej registrácii DPH?
 104. Zostatok v pokladni k 31.12.2012
 105. Účtovanie náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste
 106. oznamenie uctu danovemu uradu
 107. zaúčtovanie tovaru poškodeného pri montáži
 108. Vystavená faktúra do ČR a kurz - zásielkový predaj
 109. Vybudovanie parkoviska+zatravnenie plochy-ako zaradiť do majetku, je to TZ?
 110. Dobropis vystavený v apríli, došiel v máji - Oberon JÚ
 111. oprava chýb minulých období
 112. nespolehlivý plátce
 113. Musí vystaviť kotolňa vyúčtovaciu faktúru za uplynulý rok ?
 114. Tovar na účte 132.
 115. oprávnený daňový výdaj nájomného
 116. HPP počas rodičovskej dovolenky od 01.01.2013
 117. nákup traktora z eú - neplatca od platcu
 118. Daň z nehnuteľnosti - prosím o zaradenie do kategorie - ostatné stavby je správne?
 119. Ako postupovať pri aute na ICO a RC?
 120. auto z EÚ, DPH vo faktúre
 121. kto poberal príspevok z UP za dlhodobo nezamestnaného?
 122. Kúpa auta na leasing a nárok na odpočet DPH v r. 2013
 123. Kúpa auta na leasing a nárok na odpočet DPH v r. 2013
 124. Vyplatenie zo zisku v s.r.o. za roky 2010, 2011 a 2012
 125. Zápočet DFA voči dobropisu od toho istého dodávateľa
 126. Účtovanie dobropisu, plátca DPH - Oberon JÚ
 127. Kaucia v hotovosti
 128. Švajčiarsko - DPH, CLO... Prosím poradte
 129. účtovanie vegetačnej steny
 130. Prosím vás do výkazu o MaZ do závazkoch musím opravit nevyčerpanu dotaciu z minulého obdobia. Mám k nej prirátať aj odvody za december ak su hradené z dotácie? dakujem
 131. Švajčiarsko - DPH, CLO...
 132. daňové priznanie DPH a odpredaj nehnuteľnosti z pohľadu predávajúceho
 133. Na blociku z cerpacej stanice nie je vobec uvedena DPH - stretli ste sa s tym; resp mozem si dan uplatnit?
 134. Fakturovať službu do Česka s DPH?
 135. Havarijné poistenie KASKO a PZP zahrnuté v cene vozidla
 136. Šikovný účtovník ktory vie aj poradiť s optimalizáciou odvodov, daní atď.
 137. Zostatok na 042 od roku 2009 - ako sa ho zbaviť?
 138. DPH-nájom+služby
 139. Registračná daň za auto a jej zaúčtovanie v PÚ
 140. Ako postupovať pri DPH.
 141. Daň z príjmu pri predaji domu
 142. Účtovanie investičného zlata
 143. Môže robiť účtovníčku pre SZČO jeho manželka zadarmo?
 144. A kto vlastne môže dať relevantné údaje aj spätne?
 145. Môže mať SZČO príležitostný príjem podľa § 8, ods. 1a) oslobodený do 500 EUR?
 146. Výmena plastových okien a náklady
 147. Alfa vystavuje nesprávne údaje na faktúrach ako to riešiť?
 148. spätná fakturá na živnosť
 149. Kde nájdem odovzdávacie protokoly?
 150. Ako (výhodne) predať darovaný pozemok a neplatiť daň? :)
 151. Mozem robit uctovnika zadarmo?
 152. cestovné náhrady
 153. Zaplatenie poistneho najneskor v posledny den splatnosti, § 31 Zakona o soc. poist.
 154. Platba za tovar cudzou kartou
 155. registrácia novej SRO na DU, SP a ZP
 156. a za akých podmienok sa môže auto odhlásiť?
 157. odhlasovanie auta
 158. Da sa účtovať úver v JU ked je zobrany na RČ ale je účelový na kúpu auta?
 159. žena na rodičovskom príspevku a dohoda
 160. Prijatá faktúra s dph po pozastavení živnosti
 161. Registrácia DPH
 162. Zaúčtovanie DPH ak nie je nárok na odpočet
 163. nájomné v priznaní DPH
 164. Preddavky na DPPO
 165. Základné imanie-ako zaúčtovať
 166. rozpušťanie dotácie
 167. oznamovacia povinnosť na daň z mot.voz. pri prenajatom aute
 168. Dotácia z úradu práce.
 169. Zrážková daň za audit zo zahraničia
 170. Ako vyčíslim hodnotu firmy (SZČO), ktorú chcem odkúpiť.
 171. Nevyzná sa tu niekto náhodou v IAS 41 - Poľnohospodárstvo?
 172. Súkromné jasle - faktúra s DPH alebo bez DPH?
 173. Preddavky na daň z príjmu stiahnuté z daňového preplatku
 174. zahraničná pracovná cesta vyúčtovanie
 175. Životné poistenie - poistník zamestnávateľ, poistený zamestnanec - ako účtovať poistné?
 176. Zaúčtovanie JCD
 177. Aké sú daňové a odvodové povinnosti pri predaji s.r.o.?
 178. vyradenie auta z majetku firmy
 179. Treba nový znalecký posudok na lesy pri zmene obhospodarovateľa?
 180. Povinný audit.
 181. Dotácia a DPH
 182. Neviete prosim poradit ako zistit, kde sa stala chyba?
 183. Intrastat - dodacie podmienky kody
 184. MRP a typ DPH
 185. aký druh zmluvy
 186. Daňové priznanie zamestnancovi po termíne kvôli bonusu. Opravné či dodatočné?
 187. Môžeme vystaviť faktúru za ubytovanie vopred (napr. 3 mesiace vopred)?
 188. Ukončenie živnosti
 189. Fakturácia
 190. Ako vyčísliť základ dane?
 191. Postúpenie lízingu od občana
 192. Ako dlho mam cakat na peniaze pri dodatocnom danovom priznaní
 193. predaj budovy s pozemkom 5 rokov po kolaudácii
 194. Zápočet pokuty s nadmerným odpočtom DPH
 195. Student v zahranici
 196. Môžem FA s dátum dodania 3/2013 zaevidovať do DPH 4/2013??
 197. DPH a prefaktúrovanie vykonávaných služieb našimi zamestnancami pre inú spoločnosť
 198. Následný predaj kníh je s 10%DPH?
 199. DF - Česko
 200. Prikazna zmluva
 201. Je zostatková hodnota vyraďovaného softvéru z dôvodu likvidácie daňovo uznaná?
 202. Kupili sme auto na podnikanie. Mame oznamovaciu povinnost na dan z motorovych vozdiel?
 203. Prenájom FO-FO a platba v hotovosti
 204. Daňové skupiny
 205. Výdavky SZČO na kurz, cestovné
 206. Ako správne číslovať faktúry?
 207. dobropis
 208. predaj obchodneho podielu pod nominalne cenu a dan
 209. Datum zdanitetelneho plnenia na fakture po ciastkovej uhrade proforma faktury
 210. Dobropis v alfe
 211. účtovanie výroby piva
 212. Vypocet odstupneho
 213. Je predmetom dane z príjmu vyrovnávací podiel?
 214. Doklad preukazujúci zmenu sadzby koncesionárskeho poplatku
 215. Pitný režim
 216. Doklad preukazujúci zmenu sadzby koncesionárskeho poplatku
 217. Rozpočtová organizácia - mylná platba na príjmovom rozpočtovom účte 223
 218. Ako zaúčtovať neoprávnený odber el.ener. a zisťovací poplatok s DPH v JU? Môžem nárokovať DPH a bude zisťovací poplatok náklad?
 219. Predbežná finančná kontrola vykonávaná v pokladni
 220. Sociálna poisťovňa - penále za oneskorené platby za r. 1995-2004
 221. Sociálna poisťovňa -penále za oneskorené platby r. 1995-2004
 222. DPH pri krádeži tovaru, ktorý bol samozdanený
 223. Služba dodaná do EÚ a daňové priznanie DPH
 224. dodatočné daňové priznanie k DPH - zníženie nadmerného odpočtu za 3/2013 následná daňová povinnosť za 4/2013
 225. Čo s faktúrou z roku 2011, keď ju nemám v evidencii a teraz jej úhradu dodávateľ súdne vymáha?
 226. poplatky
 227. nehnutelnosť po rekonštrukcii
 228. ako vyplniť žiadosť o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu
 229. dovoz tovaru z CZ
 230. priblíž mi to, čo to pre mňa znamená, budem mať komplikovanejšie daňové priznanie, ak budem fakturovať nájom bez DPH?
 231. Samozdanenie zahraničnej faktúry so zahraničnou daňou
 232. zisk z r.2000
 233. faktúra za nájom s DPH alebo bez?
 234. MRP a kódy DPH
 235. Ako sa platia odvody do ZP z honorárov ak je registrovaný autor s prideleným DIČ?
 236. Nadmerny odpocet DPH
 237. PO vstupuje do likvidacie - ake ma povinnosti?
 238. vyradenie a predaj OA
 239. zrušenie registracie podla § 7a
 240. Platí študent denného štúdia ako SZČO odvody do Sociálnej Poisťovne?
 241. Odpočet DPH pri PHM
 242. Vklad tovaru z FO (nepodnikatel) do podnikania
 243. zrušenie registracie podla § 7a
 244. neplátca DPH sk fakturoval služby do EU bez registrácie
 245. pnka alebo vybratie dovolenky?
 246. musim odvadzat dan z prijmu,mamtrvaly pobyt na slovensku a pracujem vo svajciarsku,kde odvadzam mesacne dan z prijmu
 247. učtovanie na firemnom učte o uvere
 248. Oslobodené vyplatené cestovné náhrady
 249. zálohy na fľaše a sudy v JÚ - ako ich zaúčtovať?
 250. Fakturovanie medzi neplatcami DPH