PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Účtovanie PHM pri ťažbe dreva
 2. CMR
 3. Podanie danoveho priznania - prijmy na Slovensku a v USA
 4. účet 591 a 662 v DPPO
 5. Leasing a odpisy auta zakúpeného vo februári 2012
 6. Mám platiť daň z príjmu za prijatú náhradu za stratu na zárobku po skončení PN a za stratu na dôchodku
 7. SZČO,dávka v nezam.+odpočítateľná na manželku
 8. Danove priznanie a faktury platene z ineho ako firemneho uctu
 9. Daňová strata
 10. Nadobudnutie tovaru z EU pri nevyfakturovanych dodavkach z danoveho hladiska
 11. príspevok Z pracaku
 12. umorenie straty
 13. Predaj tovaru prostrednictovom tretej osoby
 14. Províziíe zo zmluvy o spolupraci uzatvorenej podla ust.§269 ods.2 Obchodný zákonnik v platnom zneni idú do príjmu podľa §6?
 15. oprava počiatočného stavu
 16. ako vynulovať valutovú pokladnicu k 31.12.2012
 17. Inventarizácia 112 (PHM)
 18. Čo všetko možno uplatnit pri zaplatení cestnej dane ?
 19. SÚRNE - daň zo SF
 20. Odosielanie príloh k daňovému priznaniu FO - elektornicky
 21. dan z nehnutelnosti
 22. zľava z nespokojnosti
 23. Daň z príjmu v ČR.
 24. Ako fakturovať na Slovensko s dodaním do ČR?
 25. Chybne zaúčtovaná úhrada v minulom období
 26. Notebok
 27. Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti
 28. admin.poplatok za vymáhanie pohľadávky
 29. Daň z príjmu a odvody
 30. Príspevok z UP na úhradu odvodov a daňové priznanie
 31. zaúčtovanie došlej faktúry so zálohou
 32. DP typ B - paušalista
 33. predaj bytu v rovnakej sume ako kupa,po roku,ale fin.pouzite na kupu domu...
 34. Daňové priznanie
 35. JU- učtovanie PHM v Alfe
 36. Musim podavat danove priznanie?
 37. Prechod z JU na PU
 38. Úhrada DF v hotovosti
 39. odpočitateľná položka na manželku materská zo zahraničia
 40. pozastavena živnosť a priznanie
 41. Je mozne vzdat sa funkce pred/alebo pocas vykonania Danovej kontroly na DPH
 42. Položky zvyšujúce (znižujúce stratu) základ dane § 17... v daňovom priznaní
 43. odvody SZČO zaplatené za minulé roky a VOZD
 44. Faktúra z Česka.
 45. Dan z predaja bytu
 46. prispevok do casopisu
 47. Danove priznanie - Dohoda o brigadnickej praci studenta
 48. oberon - vykaz o majetku a zavazkoch
 49. splátky na 4-krát v spotrebnom úvere
 50. Zmluva s Lichtensteinskom
 51. Daňové priznanie pri pozastavení živnosti
 52. dodatočné daňové priznanie k DzMV
 53. účtovanie provízie za sprostredkovanie poistenia na prelome roka
 54. uplatnenie daňovej straty po prerušení živnosti
 55. DP a prenajom do 500 eur/r
 56. DP typ B a stavebne sporenie
 57. sú exekučné trovy u SZČO daňovým výdavkom?
 58. DP FO typ B
 59. szčo a dohoda
 60. Daňový bonus
 61. daňový bonus na deti, ktoré žijú v zahraničí
 62. základné imanie
 63. Danova strata v tabulke D dan.priznania
 64. Daňové priznanie a invalidný dôchodok
 65. szčo a prijatá faktúra z maďarska
 66. z paušálneho účtovníctva na JÚ alebo daň. evidenciu
 67. daňový bonus
 68. Účtovanie nákupu v hotovosti v krajinách EÚ v jednoduchom účtovníctve
 69. Je dobrovoľné nemocenské poistenie do SP u SZČO daňovo uznaný výdavok?
 70. Ktorá odpisová skupina pre vysokozdvižnú plošinu
 71. faktúry prijaté, vydané
 72. Daňove priznanie
 73. vreckové v JÚ aj príjem, aj výdavok?
 74. Zivnostník pracuje ako zamestnanec
 75. DPH - registrácia - odpočet
 76. automobil
 77. Účtovanie cirkvi
 78. Plnenie pre prípad dožitia veku - vrátenie zrážkovej dane
 79. pomožte mi s danovym priznanim
 80. Prerušenie odpisovania - daňové priznanie - riadky 150/250.
 81. Danove priznanie zametnanca aj dohodara.
 82. Daňové priznanie - vyplnenie riadku 29
 83. SZCO, prenajíma byt, stačí evidencia na prenájom ?
 84. Paušalne výdavky za PHM a iné náklady
 85. vystavenie dobropisu
 86. Rodičovský príspevok
 87. odpisy
 88. obdobie na súvahe, VZaS a DPPO
 89. Sídlo firmy a podnikanie
 90. Podnikateľký verzus osobný účet
 91. kúpna zmluva a odpisy
 92. Prijem z predaja 3D modelov
 93. Ako sa stat platcom DPH bez zalohy
 94. Zverejnenie účtovných výkazov na OR
 95. Môžu ma prísť skontrolovať daňoví úradníci počas najväčšieho frmolu v bufete ?
 96. odpis automobilu a zostatková cena
 97. Kam do priznania zardiť Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 98. daň z príjmu predaja ornej pôdy podľa nového zákona
 99. Dan z prijmu a ZP, SP
 100. daň z príjmu predaja ornej pôdy podľa nového zákona
 101. Nedobytné pohľadávky v JU a konkurz
 102. vystavená fa na služby - ERP?
 103. Odvody do SP
 104. nezdaniteľná časť na manželku
 105. Dobrovoľné nemoc.a dôchodkové poistenie u zamestnanca
 106. Účtovné odpisy
 107. Vrátenie preplatku zo SP na účet SZČO, ide do príjmu, ak si uplatňuje paušálne výdavky?
 108. Dôchodca a jednorázový príjem z predaja - aké má povinnosti
 109. spotrebný úver
 110. Musim platit dan? Ako ju vypocitam?
 111. Daň z príjmu - základné číslo účtu
 112. účtovanie zásob spôsobom B na konci roka
 113. Potvrdenie o návšteve školy
 114. Voľba SK NACE
 115. Faktúra za služby
 116. Vystavená faktúra
 117. Mám povinnosť registrácie na DPH v ČR?
 118. Daňové priznanie dôchodca
 119. dotácia na investičný majetok
 120. Musím podať DP, ak som okrem zamestnania v SR nemal príjem?
 121. money S3 - zásoby
 122. Účtovanie platieb prijatých cez Paypal
 123. tvorba zákonného RF
 124. nárok na zamestnaneckú prémiu?
 125. FR SR upozorňuje na podvodné e-maily
 126. Ťarchopis
 127. Reálne výdavky vs. zdanenie príjmu FO z prenájmu
 128. Kde by som našla vývoj podielu jednotlivých spotrebných daní na HDP v krajinách EU
 129. Treba zaplatiť daň z predaja bytu?
 130. Daňový bonus
 131. Ako faktúrovať DPH pri dodaní služby do Japonska?
 132. Zapožičanie firemného auta manželke zamestnanca
 133. prerušenie živnosti a lízingové splátky
 134. Daň z predaja nehnuteľnosti v roku 2013
 135. daňové priznanie 2012 a NČZ dane na manžela
 136. Prijem formou prikaznej zmluvy, vyhra v sutazi
 137. Súkromný účet s povoleným debetom používaný aj ako fremný
 138. Zahraničný príjem nezdanený
 139. Omylom vystavená faktúra za službu, uplatnená DPH...
 140. Daňové priznanie.
 141. Zdanenie príležitostného príjmu
 142. danovy preplatok ?
 143. daňové priznanie typ B, ak som SZČO na SVK a zároveň zamestnanec v ČR
 144. SZČO mal prerušenú živnosť od 1.7.12-28.2.13, tento deň aj zrušil živnosť. V DP 2012 budem upravovať ZD o nez.pohľ.,zav. zasoby. Ako je to s pohľadavkámi ktoré splňajú podmienky na 100% OP ?
 145. nepodnikateľ, ktorý predal majetok vo výške 2800 EUR FO podnikateľovi, musí tento príjem zdaniť a tiež či je to obmedzené nejakou výškou? Ďakujem
 146. predaj nehnutelnosti
 147. predaj cesty
 148. Moznost vratenia DPH na pocitac nadobudnuty pred registraciou na DPH
 149. účtovanie kúpy bytu
 150. Potrebujem pomoc pri DP typu A.
 151. Kde v daňovom priznaní typ B zapísať príjem z dotácie na pôdu?
 152. Oslobodenie od DPH
 153. Kúpa pohľadávky
 154. fakturácia karty s DPH či bez?
 155. Oprava pri tvorbe socialneho fondu
 156. čacové rozlíšenie výnosov
 157. uctovanie odpisov DM, kupa osobneho automobilu.
 158. Auto nezaradené v podnikaní
 159. Depozit pri založení sro
 160. Dodatocne danove priznanie podane neskoro
 161. Účtovanie príjmu zo živnosti a závislej činnosti.
 162. DP 2012
 163. vrátenie daňoveho preplatku
 164. Súkromné autá
 165. DP - typu B
 166. DP - prenajom auta
 167. Som povinna podat DP?
 168. Používanie dvoch spôsobov vystavovania FA súčasne
 169. Opravné položky v DP
 170. Aky typ danoveho priznania vyplnit,A alebo B?
 171. platenie DPH pri dovoze tovaru z ČŠ
 172. postúpenie postúpenej pohľadávky
 173. stavba vo vlastnej rezii
 174. záporný stav peňažných prostriedkov výkaz cash flow
 175. Ukončenie živnosti a odvody do ZP
 176. Aký typ DP?
 177. Zápočet nadmerného odpočtu DPH.
 178. stav zásob ku koncu roka
 179. VýDAVKY NA TELEFÓN - faktúra nie je vystavená na IČO
 180. Problémy pri účtovnej závierke
 181. RZD
 182. Odpisy
 183. dan z predaja bytu po sty krat (prosim o radu)
 184. Faktúra -daňový doklad
 185. odpočítateľná položka na manželku za rok 2011
 186. Prevod firmy pred otvorením Daňovej kontroly
 187. Danove priznanie a danovy rezident - 2 mesiace na SVK, 10 mesiacov v CR
 188. Ročné zúčtovanie za zamestnanca, ktorý ukončil PP
 189. Cestovné náhrady + stravné
 190. Dôchodca prenajíma garáž
 191. Kód druhu obchodu v Poznámkach k UZ 2012
 192. Odpočitateľná položka na manželku SZČO
 193. zúčtovanie dph na konci roka
 194. kurz pilates - výdaj ovplyvňujúci ZD
 195. Oznamovacia povinnosť
 196. V priebehu r.2012 som zistila, že som zabudla zaúčtovať v r.2011 náklady
 197. príjmy z prenájmu hnuteľných vecí
 198. Skončenie pracovného pomeru
 199. Uctovanie spotrebovaneho materialu bez realnej tvorby hodnoty
 200. Ako zahrnúť do priznania odvody na zdravotné poistenie samoplatiteľa pri prácach na dohodu?
 201. Stravné ako náklad pri SZČO
 202. Auto zaradené do podnikania
 203. obstaranie majetku formou záloh a DPH
 204. Darčekový poukaz ako zaúčtovať v JÚ?
 205. ukončenie živnosť v priebehu roka a záväzok - DzMV
 206. Poistné plnenie z komerčnej poisťovne
 207. výdavky pri prenájme
 208. Odpisovanie alebo náklady na spotrebu
 209. konkurz a zavierka
 210. Účtovanie kreditu na mobil
 211. DP FO A 2012 - znizenie zakladu dane
 212. Daňová strata
 213. Poberateľka rodičovského príspevku mala v roku 2012 príjem
 214. Daňová strata
 215. Musím podávať daňové priznanie?
 216. DP: 4 mesiace príjem na SVK; v Nemecku 8 mesiacov
 217. Vykazovanie dlhodobej dotacie v Suvahe
 218. Poskytnutie služby v Číne a DPH
 219. Nezdaniteľná čiastka na manželku 2012
 220. Zdanenie náhrady mzdy za prac.úraz pre invalidného dôchodcu.
 221. je povinnosť nahradiť soc. poisťovni PN daňový výdavok, alebo nie
 222. cestovné náhrady
 223. Suhrnny vykaz 7a do kedy podat?
 224. účtovanie drobného majetku
 225. Nezdaniteľná časť základu dane na manžela
 226. Re: Zákon o platbách v hotovosti
 227. stratené bločky
 228. DP A - príjmy z ČR
 229. Skladová evidencia pri paušálnych výdavkoch
 230. Vyhra a vratenie dane
 231. Minimálna výška na podanie daňového priznania
 232. Základ DPH pri predaji majetku v nižšej ako OC
 233. peňažný denník aj pre platcov dph
 234. Letenka
 235. Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodára???
 236. DP -typ B
 237. archivácia dokladov v osobnej karte
 238. datum dodania
 239. Povinnosť auditu
 240. prenájom predajne
 241. Vyhotovenie faktúry za minulé roky v tomto roku
 242. nezdaniteľná časť v roku 2012
 243. DP FO B
 244. Vrátenie zdanenej dotácie z ÚP - zaúčtovanie
 245. 2% z dani
 246. Dá sa získať kópia podpisaného tlačiva prehlasenia k dani?
 247. Oprava minulého roka
 248. IFRS 1 -ÚJ, zostavujúca ÚZ podľa IFRS (prvý raz v k 31.12.2012,2011 alebo 2010)
 249. Nepeňažné ceny a výhry - zdaňovanie a danove priznanie
 250. Pozemkové spoločenstvo - prechod z JÚ na PÚ