PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Fakturácia dovozu do tretích krajín
 2. zánik daňovej povinnosti - daň z motorových vozidiel
 3. Zamestnanie konateľa vo vlastnej s.r.o.
 4. Oneskorená došla faktúra-oprava DPH
 5. MRP - zmena čísla interného dokladu
 6. Prevod obchodneho podielu
 7. Bankový účet v cudzej mene a pokladňa
 8. Kedy si môže odberateľ uplatniť odpočet DPH pri neuhradenej faktúre?
 9. Fakturacia zlomkov zlata platitelom dph neplatitelovi dph
 10. Povinná elektronická komunikácia OZ
 11. Dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti k DzMV za rok 2017.
 12. Poníženie účtu 472
 13. založenie sro
 14. Inventarizácia účtov - posúdenie reálnosti napr. pri 336, 341,342, 365, 381
 15. Ukončenie PP na dobu určitú počas MD - Preplatenie dovolenky
 16. Oneskorená registrácia k DPH
 17. daň z nehnuteľnosti - zánik
 18. Daň z motorových vozidiel 2017
 19. Občianske združenie a nákup tovaru,služieb z EÚ
 20. Rozhodnutie o zmarenej investícii - ako má vyzerať
 21. Musí sa samozdaniť každá prijatá služba od google adwords bez ohľadu na sumu?
 22. Ktora odpisova skupina?
 23. centové vyrovnanie v texte dodávateľskej fa-účtovanie
 24. Ako uctovat platbu kartou zo sukromneho uctu?
 25. dodatočný kontrolný výkaz
 26. Môžem si dať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane aj faktúru za dobitie kreditu z na heureke aj ked som neplatca DPH a heureka je platca DPH?
 27. Stav tachometra
 28. Ako zaúčtovať dlhodobú pôžičku sročke od tretieho subjektu, ak plnenie je úhrada iného záväzku, nie že prídu peniaze na účet?
 29. Môžem dať skrátený uväzok HPP na 1 hod denne 5 dní v týždni .
 30. Daň z motorových vozidiel.
 31. Pozastavená živnosť a odpočitateľná položka.
 32. Oznamuje zamestnávateľ zmenu sídla spoločnosti svojim zamestanncom, ak prevádzka zostáva nezmenená?
 33. Zaúčtovanie administratívneho poplatku pri prevode vlastníctva.
 34. stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení a sociálny fond
 35. Starobný dôchodca a nezdaniteľná časť
 36. Vypracovanie transferovej dokumentácie
 37. Prenesenie daňovej povinnosti - náležitosti na fa.
 38. Pozastavená živnosť.
 39. Daňové priznania za r. 2017
 40. zaradenie parkovacieho miesta v podzemnej garáži
 41. odberateľská faktúra za predaj tovaru + doprava - účtovanie
 42. Aké náležitosti mám splniť, ak chcem synovi prenajať dom a pozemok ako kanceláriu.
 43. kontrolný výkaz - platca dph
 44. Účtovanie stravného na prelome rokov
 45. Zmena príjemcu na daňovom doklade.
 46. musím v daňovom priznaní uvádzať výdavky?
 47. Meni sa Danove priznanie za rok 2017,oproti roku 2016 ?
 48. Daňové priznanie za rok 2017
 49. Ako evidovat kupu pozemku urceneho na stavbu a predaj nehnutelnosti s pozemkom ?
 50. Ako zabezpečiť legálne činnosť?
 51. Môžu si dôchodcovia (manželia BSM) pri prenájme nehnuteľnosti uplatniť nasledovné výdavky?
 52. Treba urobiť prepis vozidlá na polícii?
 53. Zmenila sa doba odpisovania kúpeľných domov?
 54. ako urobit predvyplnene danove priznanie za auto ?
 55. Ako zaúčtovať použitie 427 - ost. fondy?
 56. Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov
 57. nákup HIM pred zápisom do obch.registra
 58. Vystavenie dobropisu pre ZP po ukončení činnosti lekárne
 59. Rôzne ceny v rôznych kútoch sveta
 60. Nadobudnutie tovaru z EU a dátumy v DP a KV
 61. vzor faktury o premiestnení tovaru zo SR do ČR do konsignačného skladu
 62. Vrátenie PZP
 63. Samozdanenie pri čajoch, tuzemsko
 64. ak sa min. rok podávalo DPzMV za súkromné vozidlo použité na podnikanie a v tomto roku sa nepoužilo-treba oznamovať zánik?
 65. Ako fakturovať tovar - zásoby z 2017 - pletivo v 2018 - samozdanenie?
 66. SVB a daňové priznanie
 67. Daň z MT
 68. Daň z motorových vozidiel - dátum vzniku daňovej povinnosti
 69. Rezerva na pohladavky
 70. vyplatené podiely zo zisku do zahraničia komanditistovi za rok 2013
 71. Dátum vzniku daňovej povinnosti dane z motorových vozidiel za rok 2017
 72. Účtovanie leasingu v daňovej evidencii u neplátcu dph
 73. Dôvodova sprava ku koncesionarskym poplatkom
 74. Odberateľ v insolventnosti
 75. KORWIN - kto s nim účtuje?
 76. Vyúčtovacia faktúra za elektriku
 77. Práca na dohodu pocas MD, RD
 78. Platca DPH v ČR, daňový doklad k prijatej platbe a realizačná faktúra
 79. Ako zdanit prijem z elektronickej knizky (Amazon ebook)?
 80. Konateľ - stravné lístky, alebo aj stravné?
 81. Predaj kovových výrobkov od 1.1.2018
 82. Poradie úhrady pohľadávok.
 83. Úhrada DF, potom oprava
 84. ako evidovať daňový doklad za školenie z ČR
 85. Jú nespotrebovane zasoby pri konci zivnosti
 86. Za aku cenu predat odpisane firemne osobne auto ?
 87. Živnostník s pomocou
 88. zahraničný konateľ
 89. Predaj osobného automobilu
 90. Program omega
 91. Náklady živnostníkov
 92. súkromné vozidlo použité na podnikanie-vyplácanie cestových náhrad a výpočet predpokladanej dane r.40 V DzMV
 93. Prijatá pôžička od spoločníka
 94. ako účtovať dan za ubytovanie?
 95. Par. 69 ods.12 písm. f) a g) prenos daňovej povinnosti - od 1.1.2018
 96. Novela zákona o DPH zmena § 69 ods 12 najčastejšie otázky a odpovede Finančná správa
 97. cestovné náhrady
 98. 2 % z dane zamestnávateľ
 99. súbeh dohodár a szčo a stravné lísky
 100. Dobropis prelom rokov
 101. Mám nárok na preplatenie "paragrafu"?
 102. davate vianočny stromček ako danovy naklad?
 103. TV signál do nákladov?
 104. Daň z motor.vozidiel-zánik pri prenájme
 105. Daň z MV - oznámenie o zániku daň. povinnosti
 106. Daň z MV - oznámenie o zániku daň. povinnosti
 107. Nákladné vozidlo špeciálne - odpisová skupina
 108. Totálna škoda v jednoduchom účtovníctve
 109. Mám právo na odpočet DPH pri kúpe železa v hotovosti ?
 110. Vyradenie vozidla z majetku SZCO
 111. Nájom - môžem zaúčtovať cez ID do nákladov naraz celý rok?
 112. Refakturacia z čiech
 113. Ohlasovacia povinnost plastove tasky
 114. poradite software na podvojne uctovnictvo?
 115. DzMV za r. 2017 - daňová povinnosť sro pri kúpe vozidla od FO podnikateľa cez autobazár
 116. JÚ účtovanie úver MRP
 117. dodatočné DP a zápočet dane
 118. Koncesionárske poplatky za dohodárov ?
 119. Účtovníčka v škole
 120. Pausalne vydavky na PHL
 121. Moze si uplatnit SZCO?
 122. Doprava zamestnancov do zamestnania -
 123. doklad k prijatej platbe z ČR
 124. Zakon o odpade
 125. Čistý príjem živnostníka za rok 2017
 126. ako správne vyplnit registratúrny denník?
 127. Evidencia dochádzky u dohodárov - DOPČ, DOBPŠ
 128. Zmluva o nájme hnuteľnej veci + následné odkúpenie tejto veci
 129. účtovanie nulovej faktúry
 130. Uplatnenie NČZD na daňovníka - dôchodcu
 131. Predaj náhr. dielov
 132. Úprava základu dane závislých osôb vs. nepeňažný príjem zo závislej činnosti
 133. Dane a investovanie do akcii.
 134. Prechod z JU na paušálne výdavky. Ako mám postupovať?
 135. Dodatočný kontrolný výkaz
 136. musim pri cestovnej kancelarii analyticky rozclenit ubytovanie,a sprostredkovanie ubytovania ?
 137. Môžem vychádzať pri zaradení nehnuteľnosti a pozemku do majetku firmy z ceny určenej v znaleckom posudku?
 138. zakon o odpadoch zákaz dávania igelitových tašiek zadarmo
 139. autoservis účtovanie
 140. Je nove tlacivo k dani z motor.vozidiel za rok 2017 ?
 141. ktoré riadky v daňovom priznaní treba vyplniť?
 142. Zrážková daň z dividend
 143. Predvyplnené priznanie dani z motorových vozidiel
 144. Ako rozúčtovať náklady budúcich období ?
 145. pracujem v UK, dedim nehnutelnost na SK, trvaly pobyt SK-podlieham nejakemu zdaneniu aj v uk ?
 146. nákup a predaj auta na lízing
 147. Ako zaúčtovať províziu za sprostredkovateľskú zmluvu podľa Obč. zák.?
 148. Je možné platby za služby využívané sro-čkou, ale doklad znie na meno konateľa, zahrnúť do nákladov?
 149. nové tlačivo na oznámenie odkladu podania DP-kde nájdem?
 150. Je potrebné stiahnuť si predvyplnené tlačivá DP DzMV za r. 2017 na FS a tieto upraviť a poslať?
 151. Ročné vysporiadanie DPH koeficientom
 152. poplatok za prihlasenie auta
 153. DPH v CZ povinnosť platiť
 154. uplatnenie nájmu za byt v daňovom priznaní
 155. daň z MV - ktoré autá podliehajú dani?
 156. mozu sa uplatnit pausalne vydavky, ak zaklad dane smeruje do minusu po odcitani na danovnika 3803,33?
 157. platba dane z motorových vozidiel jednoduche účtovnictvo
 158. ako účtovať vyplatene podielu na zisku spoločnika s.r.o. ?
 159. výkaz za plastove tašky
 160. Vyhlasenie pre NčZD a FO, ktora si sama podava danove priznanie
 161. Dodanie tovaru pred vznikom sro
 162. Odpočítanie DPH a preddavková faktúra
 163. Čo s tovarom po záruke ?
 164. podanie danoveho z dedicstva
 165. dobropis a faktury
 166. DPH a tretie krajiny
 167. Prepis auta na sro - predaj alebo dar?
 168. ako si pridať klientov na svoje ID ako ekonomky
 169. daň z MV r. 2017 - výpočet predpokladanej dane správnosť
 170. Booking
 171. Nájomné prijaté szčo od s.r.o. za 1. Q/2018 v 12/2017 v JU je POZD u szčo v roku 2018 ?
 172. Daň z predaja nehnuteľností
 173. 211 analytika ERP
 174. Môžem faktúru uhradenú v hotovosti zaúčtovať ako nákup v hotovosti, lebo na faktúre nie je obchodné meno odberateľa?
 175. Prenos daňovej povinnosti
 176. Uzávierka roku 2017
 177. dohoda o PČ a dohoda o VP predlženie
 178. Môže byť poslancom mestského zastupiteľstva niekto, kto dlhuje štátu na daniach?
 179. elektronická komunikácia s finančnou správou 2018
 180. Daň z MV 2017
 181. Auto v majetku a daň z MV
 182. Analytika účtu 331
 183. Originálne kompetencie z roku 2017
 184. preplatenie dopravy do zamestnania mimo soc.fondu
 185. Výnosy budúcich období
 186. Odhlásenie zamestnanca zo SP
 187. Majetok pri predaji podniku odpisovať znova či pokračovať v odpisoch?
 188. Zdanovanie kryptomien
 189. Vie niekto napísať správnu odpoveď a účtovný postup k 2 príkladom?
 190. Povinnosť evidovať tržby v ERP a aj napriek tomu bola prijatá tržba na PPD - Aké následky z toho budú?
 191. mozem pouzit pausalne vydavky ak som niekomu vyplatil jadnu fakturu
 192. 379/321 na faktúre
 193. pausalne a skutocne vydavky
 194. Konateľ - odmeny
 195. Odvolanie predsedu představenstva v a.s. a povinnost voči daňovému úradu.
 196. Daň z motorový vozidiel
 197. Vklad spoločníka - oprava účtovania
 198. SZčO a zamestnanec
 199. daňová úľava DDS max. 34,20 EUR - platí aj pre rok 2017?
 200. Reklamný predmet - nad 17 eur
 201. Ako viesť evidenciu o tovare pri paušálnych výdavkoch?
 202. Dodanie tovaru do ČR
 203. softwér ako súčasť hardwéru - osobitne na faktúre - DPH a zaradenie od majetku?
 204. dan za auto
 205. Daň z MV a odhlásenie
 206. Nájomné priestorov športovému klubu fakturovať s DPH?
 207. Auto a DPH.
 208. daň z motorových vozidiel za rok 2017
 209. Bezplatný software na vystavovanie faktúr
 210. Ročný prevod v MRP
 211. Preplatok dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2015 použitý na preddavok z dane príjmu za obdobie 2017-účtovanie
 212. Oznámenie o dátume schválenia závierky
 213. DPH pri tovare z UK
 214. Vratenie dane
 215. Výdaj a príjem v PO-nepatriaci do účtovníctva
 216. Daňový výdavok na prelome roka
 217. schválenie účtovnej závierky
 218. správne zaučtovanie faktúry k zaplateným zálohám a zaučtovanie súhrnnej faktúry LUKOIL (Normbenz) ?
 219. zamestnanie na prac.zmluvu v čr a zdravotné poistenie
 220. Nezaplatené nájomné
 221. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV
 222. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania má už štruktúrovanú formu tlačiva...
 223. Nesprávne účtovanie DPH a zodpovednosť účtovníka.
 224. Ako sa vypočíta výška nezdaniteľnej časti dane na manželku?
 225. Je potrebná TD?
 226. Paušálne výdavky v r. 2017,ak živnosť nebola celý rok
 227. uctovnictvo - dovoz tovaru z Ciny - len okr. PK
 228. Poistna udalost v jednoduchom uctovnictve
 229. Musí byť platba v hotovosti za programovacie práce evidovaná v elektronickej pokladnici?
 230. elektronická komunikácia
 231. kupa PC a komponentov
 232. Dividenda 2017
 233. preplatok ktorý nie je v zostatkoch
 234. Ako postupovať pri prenájme nehnuteľnosti, keď som zároveň zamestnaným a keď som aj SZČO?
 235. Faktúra vystavena do Švajčiarska fyzickej osobe, práce s dodavkou tovaru budu vykonané na Slovensku sme platcami DPH ma sa vystaviť s DPH faktúra.
 236. Súkromné auto v s.r.o
 237. posledné zdaňovacie obdobie dph
 238. Oprava počiatočných stavov
 239. Dodatočné DP DPH - preplatok
 240. Úhrada pohľadávky - poradie
 241. Odpočet DPH
 242. Ako zaúčtovať platby prijaté na súkromný účet z ktorých bol odpočítaný poplatok faktúrovaný inému subjektu?
 243. Zrušenie registrácie k DPH- posledné zdaňovacie obdobie
 244. Aký je predmet fakturácie pri spolupráci pri prevode obchodného podielu?
 245. Opravné položky k pohľadávkam
 246. Dodatočné DP k DPH - aký VS?
 247. Došlý dobropis z augusta - do ktorého obdobia patrí?
 248. Vystavena FA do zahranicia a dp
 249. Dobropis - Opravná faktúra dodávke zemného plynu
 250. Učtovný prípad, ktorý sa týka (takmer) každého ! Tel.poplatky a čas.rozlíšenie, resp. nevyfaktúr.dodávky