PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Pracovná cesta v tuzemsku i v zahraničí- v rámci jedného dňa
 2. Zaúčtovať odpisy a aj zostatkovú cenu pri predaji auta v JÚ?
 3. žiadosť o odpustenie lehoty zo strany DÚ
 4. Práca na stavbe v ČR krátkodobá
 5. Mobil na splátky v JU
 6. Ako je to daňovým priznaním pri úmrtí daňovníka ?
 7. Ako opraviť vzniknutú situáciu? - ostrá fa. vystavená so zlým (skorším) dátumom ako plnenie
 8. Ako zlikvidovať znehodnotené stroje?
 9. Preplatok na SP - zaúčtovanie v JÚ
 10. Účtovanie poplatkov za sťahovanie hudby, obrázkov z internetu - zahraničná faktúra
 11. Paušálne výdavky a časť roka plátca DPH
 12. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - nedoplatok a daň z príjmov
 13. Ako zadat do pohody cez interny doklad DPH za stravu pre zamestnanca?
 14. Kontrolný výkaz DPH
 15. Vrátenie poistného od Sociálnej poisťovne-ako zaúčtovať?
 16. Výstavba nekomerčnej budovy - účtovanie
 17. Exekúcia zo mzdy
 18. Zrušenie odpisov z dovodu požiaru
 19. Kúpa auta na firmu - daň z mot. vozidiel
 20. Prenájom nehnuteľnosti - verzus uplatnenie percent z ceny energií
 21. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - štát CZ.
 22. Ako zaúčtujem preplatok na dani z príjmu zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý mal dvoch zamestnávateľov?
 23. Obchod s neplatcom DPH, ktorý má byť pravdepodobne platcom.
 24. Dodanie elektronickych sluzieb do EU
 25. Daňový doklad a leasing
 26. Má niekto vzor "vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov" po nemecky?
 27. Vyuctovanie pracovnej cesty - platba CL z firemneho uctu
 28. Na aký účet treba zaúčtovať na strane aktív otváracej súvahy výšku vkladov spoločníkov?
 29. neskoro odovzdaný doklad
 30. Podklad k fiskálnemu dokladu
 31. Reťazový obchod
 32. Máme faktúru za celopolep- reklama na kamión, hodnota je vyššia ako 1700 EUR, mám zvýšiť OC kamiónu v IM?
 33. Môžem faktúrovať účtovné poradenstvo, keď mám otvorenú živnosť len na vedenie účtovníctva?
 34. Môže si FO kúpiť auto na IČO, aj keď ho chce využívať len na súkromné účely?
 35. Je potrebná daňová optimalizácia ?
 36. Otec na matersku dovolenku ak pracuje
 37. Kolko budem platit dan?
 38. ako vyzerá interný doklad pre JÚ
 39. Dlhodobý hmotný majetok využívaný aj na osobnú spotrebu
 40. Zdanenie kryptomien
 41. Cestovna kancelaria služba mimoEU
 42. fa z Maďarska za mýto účtovanie
 43. Aké množstvo vína je pre firmu daňovo uznateľný náklad?
 44. Dohoda o brigádnickej práci študentov v dvoch krajinach
 45. Cena za PÚ
 46. servis vopred?
 47. Zamestnanec za SK firmu vyslaný za prácou do Nórska - nedoplatok na dani
 48. Daňová exekúcia
 49. Daňová exekúcia
 50. Zamestnanec na pracovnej ceste
 51. ako predať pozemok nezaradený v OM?
 52. Teraz účtujem došlú faktúru z ČR za služby dodané v 4/2017. Musím podať dodatočné DP a aj SV?
 53. Ukoncenie zivnosti, samostatny financny agent a TPP
 54. uctovanie drobneho hmotneho majetku
 55. Je možné, aby mi zdravotná poisťovňa po mojej žiadosti započítala preplatok na poistnom za rok 2014, ktorý bol nižší ako 5 €, ak vo výkaze nedoplatkov za rok 2016 som ho mal vyšší ako 5 €?
 56. Software pre stroj - tovar alebo služba ?
 57. Lehota na prefakturáciu služby do zahraničia
 58. Ako opravím faktúru resp. priznanie DPH po mesačnej uzávierke.
 59. potvrdenie o registrácii k rodič.príspevku
 60. Deň uskutočnenia účtovného prípadu DUUP
 61. Je správne, keď mám na výplatnej páske uvedených viac odpracovaných hodín ako som v skutočnosti odpracoval a aj väčšiu mzdu ako som v skutočnosti dostal?
 62. Drobný majetok a inventarizácia
 63. typ dph
 64. Môžem vystaviť faktúru na iný produkt?
 65. Centové vyrovnanie pri uhradenej faktúre
 66. Brigáda na dohodu u 15 ročnej študentky.
 67. Dobropis - do ktorého mesiaca dať?
 68. ako účtovať poskytn. dlhodobú pôžičku PO - PO
 69. Absolventská prax - Aké povinnosti zo strany zamestnávateľa?
 70. doklad z ERP na opravu vozidla
 71. Úhrada vymáhanej pohľadávky a s nákladmi na právnika a DPH.
 72. auto na leasing a odpisovanie
 73. RZ zdravotného poistenia za 2016
 74. Nemecka firma rezident DE so IC DPH SK fakturuje prepravu so slovenskou danou.je to spravne?
 75. Zaúčtovanie splátky prevzatie dlhu
 76. Je správne ponechať všetko na účte 042?
 77. Preddavky na daň
 78. správnosť účtovania - interiér.dizajn + materiál
 79. Prikaz majitela na vykonanie inventury
 80. Praca pre zahranicnu firmu
 81. Postúpenie pohľadávky
 82. zasielanie dodatočného DPPO
 83. tvorba socálneho fondu-dohodári
 84. Odpisy pred vstupom do likvidacie
 85. Prepadnutá zábezpeka k palubnej jednotke v českej republike
 86. Predkontácie
 87. Pri škodovej udalosti ktorej nie som vinník vznikla škoda na omv cca 5000€
 88. Komisionálny predaj - aký dátum dodania uviesť?
 89. Platba za tovar v hotovosti - PPD alebo blok z ERP?
 90. Da sa zauctovat suma a dph na zaklade pravoplatneho rozsudku ?
 91. Ako správne zaokrúhliť cestovnú náhradu zamestnancovi?
 92. Platobná karta pre kolegov miesto hotovosti?
 93. Nákup tovaru stravnými lístkami
 94. Je možné identifikovať prispievateľov 2% aspoň podľa lokality?
 95. DPH a služba prijatá v Rakúsku
 96. daň z predaja bytu
 97. 621 Aktivácia
 98. A 1 pre szčo z dôvodu vyslania
 99. vklad auta do sro
 100. Sprostredkovanie obchodu medzi EU a SR
 101. Preprava z a do tretieho štátu
 102. Platím daň z predaja darovanej nehnuteľnosti predanej do 5 rokov?
 103. účet 012 aktivované náklady na vývoj
 104. Aký bude mať vplyv na DPPO predaj pohľadávok na ktoré bola tvorená OP?
 105. Predaj objektu na podnikania do 5 rokov od ukončenia podnikania.
 106. Sprostredkovanie pre českú firmu v SR a DPH?
 107. Nezaradenie majetku v roku obstarania
 108. Ako zaúčtujem odmenu poskytnutú na základe príkaznej zmluvy?
 109. Aký dátum zdan. plnenia pri refakturácie služby do zahraničia ?
 110. DPH - rozsudok Súdneho dvora EÚ prípad C-419/02 BUPA Hospitals Ltd).
 111. Preprava z Ukrajiny
 112. Dobrovoľný plátca DPH + zábezpeka
 113. predaj LPG a DPH a spotrebná daň
 114. Podlieha "zabezpečenie prepravy tovaru" pre odberateľa do iného členského štátu preneseniu daňovej povinnosti (DPH)?
 115. Tržby v ERP - platba kartou a platba šekom - účtujem v JÚ
 116. Obratová podmienka pre povinnú zmenu na mesačného platcu DPH.
 117. Vyradený stroj-odovzdaný odpad
 118. Kúpa darčeku pre odchádzajúceho zamestnanca zo sociálneho fondu - zdaňovať?
 119. Ovplyvnenie hospodárskeho výsledku - sklad spôsob B
 120. vystavenie dobropisu
 121. Poskytnutie finančného daru
 122. Predaj majetku pod cenu a odpisy
 123. Preprava tovaru pre slovensku firmu do eu
 124. Aka je hodnota nehnutelnosti zaradena do obchodneho majetku?
 125. elektronicka komunikacia zmeny 1.1.2018
 126. Cista mzda nezodpoveda hrubej
 127. dph a dobropis z EU
 128. Faktúra spred dvoch rokov a odpočet DPH
 129. Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach
 130. oprava sumy na faktúre - dodatočné DP?
 131. Pokuta z Maďarska s dph
 132. Treba evidovať súdne trovy ako pohľadávku?
 133. Uplatnenie práva na odpočet DPH z JCD
 134. pečiatka a podpis
 135. Uctovny predpis
 136. Ako zaučtovať mzdy neziskovej organizácii v JU?
 137. Aký doklad vydáva súkromná osoba pri predaji vecí?
 138. predaj vlastných obrazov
 139. Čo robiť keď zabudneš dať do DP príjem z dohody?
 140. prenos daňovej povinnosti
 141. Uctovanie neziskovky a socialny fond
 142. Dohodár pracujuci pre ineho zamestnavatela
 143. Predaj MV zo zivnosti na sro
 144. vyradenie mobilu, ktorý ešte nie je dosplácaný
 145. Predaj budovy
 146. Predĺžená záruka k vozidlu
 147. predaj budovy a zostatková hodnota
 148. preplatenie nevycerpanej dovolenky po skonceni pracovného pomeru
 149. Faktúra, platba hotovosti od obce a PPD
 150. zivnostnik a praca v nemecku - dane a odvody
 151. Zivnost na SK, prace vykonavane na nu v Cechach
 152. Jaký je postup při výplatě dividend ze zisku z roku 2012 slovenskou společností pro fyzické osoby, jak z CZ, tak také ze Slovenska?
 153. Montovaná kovová garáž - ktorá OS
 154. ako mám zaúčtovať prevod peňazí konkrétne prevod z kreditnej karty na bankový účet.
 155. výpočet preddavkov na zdravotné poistenie u SZČO
 156. Čerpanie rezervy na záručné opravy
 157. Od kedy môžem odpisovať ojazdené vozidlo?
 158. Nákup auta - SZČO, platca DPH, JÚ
 159. Namiesto ERP vystavi PD
 160. Účtujem správne prijatú zálohu na službu dodanú v 2018?
 161. lízing v daňovej evidencii
 162. Youtube (adsense) - dane, odvody
 163. Daňové priznanie - príjem opatrovanie
 164. Ako zauctovat dodanie tovaru z Nemecka s fakturou z USA
 165. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia /preplatok, nedoplatok/
 166. Ahojte :) potrebujem sa informovať, v akom rozsahu potrebujem licenciu na vedenie podvojného účtovníctva v strednej firme?
 167. Letenka KE-BA a dph
 168. Platca DPH
 169. Platca DPH vykonavajuci len plnenia oslobodene od DPH a odpocitanie a odvod DPH pri predaji majetku
 170. sutaz pre zamestnancov
 171. Dochodca a odvody
 172. Samozdanenie - prenos daňovej povinnosti...sekcia F
 173. Na firmu sme kúpili stôl na stolný tenis, ako to správne zaúčtovať
 174. Kamerový systém, ktorá odpisová skupina?
 175. Neskoro podané mesačné hlásenie na daňovom úrade
 176. Ukončenie živnosti a zaplatené zálohové platby
 177. Dodanie tovaru do EU / platca DPH
 178. účtovanie obedové menu
 179. účtovanie havárie auta v majetku firmy vo vzťahu k DPH a k dane z príjmu s vyradením z majetku s.r.o.
 180. zahraničná fa a dph
 181. Strata v s.r.o. vs. pôžička konateľa
 182. Vie niekto poradiť, ako sa účtuje úrokový swap (IRS)?
 183. Fa za materiál a za dopravu v inom mesiaci
 184. Otvorenie s.r.o.
 185. Čerpanie SF, ak HV =0
 186. Moze vlastnik najomnikovi vyuctovat aj zrazkovu vodu a elektrinu za vytah?
 187. Zmení sa charakter daňového dlhu odpredajom?
 188. ako postupovať pri prevzatí účtovníctva v priebehu roka
 189. Aké bude účtovanie postúpenia práv rozostavanej stavby /inžinierske siete/?
 190. Podpisové certifikáty na eID je možné vymeniť
 191. RZZP za r.2016 - SZĆO
 192. Povinnosti voči SOZA
 193. Kupovanie bez DPH,obchod na internete
 194. predaj budovy
 195. Konkurz a zdanovacie obdobie
 196. ukončenie pp 31.10.2017 a odchod do starobného dôchodku 2.11.2017-zdravotné poistenie
 197. Prepočet dovolenky pri zmene pracovného pomeru.
 198. Spätne priznaný SD a vrátenie poistného zaplateného bez právneho nároku
 199. Narok na paragraf s dietatom
 200. Stravovanie zamestnancov
 201. Ako zaúčtujem propagáciu firmy?
 202. szčo na pnke.
 203. Uctovanie faktury s dohodnutou sumou v librach
 204. Priplatok za nočnú prácu
 205. Odpisovanie majetku neplatca dph do 1700 eur
 206. Ekonomicky SW pre sro
 207. Výpomoc rodinného príslušníka
 208. Uctovanie miezd v PU
 209. Ak mám v obchodnom majetku 2 motorky, musí byť každá motorka na samostatnom účte?
 210. DPH na faktúre pre veľvyslanectvo
 211. Je nemocenská dávka od sociálnej poistovne ostatný príjem nedanový?
 212. Invalidný-starobný dôchodca a odvody
 213. clo pri vývoze do Turecka - ako zaúčtovať?
 214. dan z nehnutelnosti
 215. Dohoda o vykonani prace v zahranici - ake su odvody a dane na Slovensku?
 216. Ako preplatiť dovolenku po skončení PP zamestnankyni na RD?
 217. Prístrešok na bicykle-učtovanie
 218. Môže ísť do repre fondu kniha pre člena valného zhromaždenia?
 219. Môžem urobiť odpis "neexistujúcej" pohľadávky?
 220. predčasné splatenie lízingu v JU
 221. prechod z neplatcu dph na platcu
 222. úverový účet
 223. Rozdiel v prijatom tovare
 224. Úhrady FA
 225. Odpisová skupina - zariadenie na vykurovanie odpadovým olejom
 226. Oprava účtu 321 preneseného do roku 2017
 227. Mandatna zmluva slovensky zivnostnik a ceska firma.
 228. Úroky
 229. Došlá faktúra z Čiech za žeriavnicke práce v Nemecku a následná fakturácia slovenskou firmou do Francúzska...
 230. Preplatok v SP
 231. Ako dostať tržbu z ERP do KV konkrétne do oddelenia D.1 vrámci programu MRP
 232. Dovoz tovaru z Ukrajiny
 233. Umelec slobodné povolanie
 234. Predaj pozemku
 235. Podávanie dodatočného KV za minulé obdobie
 236. Aký kurz použiť pri vyúčtovaní cestovných náhrad za pracovnú cestu
 237. Ako účtovať zľavy na došlej faktúre s DPH?
 238. Finančná správa - Aktuálna informácia k používaniu eID
 239. použitý tovar a KV
 240. Aké doklady sú nutné pri vývoze tovaru do Španielska?
 241. Stravné lístky
 242. daňová licencia
 243. Nezdanene odmeny
 244. Odpis Zváračky
 245. Ako zaúčtovať blok z registračnej pokladnice od rizikoveho platitela DPH
 246. Ako zaúčtovať nepeňažný dar s.r.o. pre inú fyzickú osobu?
 247. Smart hodinky do nakladov firmy.
 248. Kedy už môžem zaškrtnúť splnenie podmienok podľa §79 ods. 2 v DP k DPH
 249. Slovak si zobral za manželku občianku Maďarska, ma nárok na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ?
 250. Paušálne výdavky a manželka