PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. Musime pouzivat koeficient DPH pri najomcom,kde su energie s DPH,a prenajom bez DPH ?
 2. Neurčená DPH na zmluve
 3. Stavebné práce s prenosom DP §69 ?
 4. Ako sa počíta daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti keď súčasne mám príjem z predaja 3 nehnuteľností?
 5. Zamestnankyňa na materskej dovolenke a preplatok RZZP - ako zdaniť?
 6. Zahraničný cestovný príkaz
 7. Akú predkontáciu použiť na RZZP za zamestnanca?
 8. technické zhodnotenie alebo spotreba?
 9. Pôžička od spoločníkov / konateľov
 10. výmena tovaru dobropis
 11. Klasifikacia prenosnej kotolne
 12. Minimálna mesačná mzda pri 37,5 h. týždennom pracovnom čase
 13. búracie práce ako technické zhodnotenie?
 14. Treba vystaviť faktúru aj napriek súdnemu rozhodnutiu??
 15. súhrnný výkaz pre dph a reg. podľa §7a
 16. Koľko dni dovolenky?
 17. Zahraničná firma
 18. Dorucenie pisomnosti od spravcu dane a platenie spravnych poplatkov
 19. Krátkodobá a dlhodobá rezerva na pest. činnosť v lesníctve - rozpúšťanie.
 20. Nový vzhľad faktúry od Telekom
 21. SRO neplatca DPH kupuje tovar zo zahraničia
 22. Urbár - finančná náhrada za stratu výnosu z ťažby dreva
 23. Vyradenie drobného hmotného majetku v JÚ
 24. Chranene pracovisko - refundacia nakladov.
 25. Kupa a predaj karavanov uctovanie
 26. nezdanený príjem
 27. Podnikateľka na materskej dovolenke a stravne listky
 28. Danova licencia
 29. akciová spoločnosť
 30. Najomna zmluva fakturovana rocne
 31. Inventarizácia majetku
 32. Dodanie služieb
 33. výsledok RZZP 2016-preplatok vyúčtovanie v mzde
 34. Poskytnutý príspevok na SZČ na nákup strojov a platenie odvodov do ZP
 35. Účtovanie za správu domu
 36. Aká bola lehota na podanie súhrnného výkazu v roku 2012?
 37. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zmenu účelu využitia - projekt požiarnej ochrany a príprava podkladov pre kolaudáciu - ide o prenos daňovej povinnosti?
 38. Omylom zaplatená záloha zo súkromného účtu.
 39. Odvody SZCO do socialnej poistovne (2016 - skratena zivnost)
 40. Predaj zdedeného domu
 41. Aký výnosový účet použijem pri peňažnej výhre?
 42. Prenájom dlhodobého majetku firmy
 43. benefity a dvojita DPH
 44. dobropis z EÚ a DPH
 45. transferové oceňovanie
 46. Klasifikácia produkcie - mixážny pult
 47. prechod cez SK a zahraničie - diéty
 48. ako zauctovat vklady spolocnikov pocas roka ?
 49. Vzorka - pero od National Pen
 50. Zaúčtovanie faktúry za poistnú udalosť
 51. Darovanie auta konateľovi
 52. Ako zauctovat poplatok za pripojenie plynu ?
 53. Dph z roku 2016, ako zaúčtovať v roku 2017
 54. Cena PHM zistená Štatistickým úradom SR pre vypocet nahrady za sluzobnu cestu sukromnym motorovym vozidlom
 55. Lekárne a poplatky 0,17€ za recept od 01.10.2017
 56. Preclenie tovaru z Číny - kúpený na veľtrhu v EU
 57. Faktúry uhradené po splatnosti za roky 2014 až 2017. Za aké obdobie môžem vystaviť penalizačnú faktúru spätne ?
 58. Preradenie auta z osobného užívania do podnikania
 59. Koľko zaplatím na odvodoch SZČO popri zamestnaní
 60. Založenie novej s.r.o. Povinnosti?
 61. Odpisovanie drobných stavieb
 62. kontrolná komisia bytového družstva a účtovníctvo
 63. Musí sa registrovať pre DPH §7 ak neplátca DPH prijme službu od neplátcu DPH z EU?
 64. odpisovanie auta nad 48 tis.
 65. zaúčtovanie faktúry od DHL
 66. Môže sa nákup služieb účtovať na účet 112?
 67. Global Payments s.r.o.- akceptácia plat. kariet- POS terminál
 68. Prijímateľom stavebných prác je mesto - neplatca DPH. Ako to bude s DPH na strane mesta?
 69. Pohľadávka po splatn.360 dní - opravná položka???
 70. Účtovať o DPH pri prijatom poistnom plnení za totálnu škodu na automobile?
 71. Prečo sa nedá otvoriť formulár Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2016 (platné od 1.1.2017)?
 72. Účtovníčka pre občianskej združenie
 73. stravné študentovi na odbornej praxi
 74. Myslíte, že skutočne začnú platiť dane aj Slováci žijúci napr. v Monaku alebo majúci firmu v emirátoch?
 75. Poplatok v Nemecku
 76. Účtovanie pri kúpe podniku
 77. nepeňažný príjem poskytnutý fofmou produktov vlastnej výroby
 78. Ako mi bude vypočítaná daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti?
 79. prijatá faktúra s & 69
 80. Zaznamenávajú sa v kontrolnom výkaze vratné obaly od dodávateľa - prepravky sú finančne zálohované - oslobodené od dane § 42 zákona o DPH ?
 81. paragon ako daňový doklad
 82. Záloha:poskytnutá v CZK, vrátená v EUR
 83. výsledok hospodárenia
 84. prevod podielu sro
 85. Môže živnostník po zrušení živnosti ešte dorovnávať záväzky?
 86. Prenesenie daňovej povinnosti na koláče
 87. Kto zruší registráciu na el. komunikáciu s daňovým úradom?
 88. vyňatie z účtovníctva odpísané motorové vozidlo
 89. MRP- mzdy /doklady pre auditora
 90. prenos daňovej povinnosti
 91. zmluva na dobu urcitu - predlzenie?
 92. Rozdiel v pohľadávkach a záväzkoch pri zlúčení spoločností.
 93. preberanie procesov/uctovnictva z jednej krajiny do druhej
 94. Mám samozdaniť faktúru z Maďarska?
 95. S.r.o. nemá DIČ
 96. Pracovné oblečenie z ČR do nakladov
 97. Ako postupovať pri nepodanej ale schválenej účtovnej závierke za rok 2014?
 98. Mám povinnosť zaúčtovať došlú fa za materiál do účtovníctva?
 99. Obedy - stravné zamestnancov
 100. Účtovanie splátky poistného mobil. zariadenia
 101. Zaradenie dlhodobého majetku - mot. vozidlo
 102. Je povinnosť tvoriť opravnú položku k pohľadávke?
 103. Zástup počas MD + RD
 104. daňové priznanie na PO - zlúčenie
 105. opravne daňové priznanie
 106. faktúra za ubytovanie - do cestovného vyúčtovania?
 107. Mimoriadna uzavierka v JU
 108. Likvidácia spoločnosti a záverečná súvaha
 109. Náklady budúcich období
 110. predaj obchodného podielu
 111. Odvolanie voči pokute z DÚ
 112. Chránená dielňa
 113. Treba nákup z Ebay samozdaniť? (s.r.o. je platca DPH)
 114. prenos daňovej povinnost-dokumentácia ku vzduchotechnike
 115. pausalne vydavky a odvody pri autorskych zmluvach
 116. dodatočny výkaz a pokuta
 117. Kúpa PO ojazdeného auta od druhej PO.
 118. pôžička hotovosti od majiteľa
 119. Vymožená pohľadávka a účtovanie provízie
 120. Kedy je dátum zdaniteľného plnenia pri predaji ojazdeného vozidla zaplateného vopred?
 121. účtovanie pôžičky od PROFICREDIT
 122. preklad nemeckej faktúry
 123. DPH koeficient vysporiadanie
 124. Odkúpenie zabehnutej prevádzky - ako postupovať?
 125. Kupa telefonu od O2 / mesacne spatky /
 126. Mam licenciu, ale otvara sa mi iba Demo verzia - Omega
 127. Zabezpeka uctovanie
 128. Ako si vypočitam že koľko dane dostanem ?
 129. DPH
 130. Oprava terasy
 131. Postúpenie pohľadávky nadobudnutej postúpením
 132. vyradenie autobusu
 133. Dobropis bez mínusovej sumy
 134. V ktorom mesiaci samozdaniť faktúru za dopravu tovaru z EU od platcu DPH z EU?
 135. Do ktorého riadku DP samozdaním dopravu za dodávku tovaru z EU?
 136. Dodatočne alebo riadne daňové priznanie
 137. uctovanie v restauracii preplatenie straveniek GGFS
 138. ako účtovať dobropis v JÚ
 139. Dávka v nezamestnanosti a následná materská dovolenka po dvoch deťoch
 140. Znalecký posudok - aký môže byť starý ak vkladá mesto do svojej s.r.o. nepeňažný vklad kvôli zvýšeniu ZI?
 141. Zvýšenie ZI - informovanie daňového úradu
 142. Oprava chýb minulých rokov
 143. Novy platca DPH
 144. Refakturacia faktúry s prenosom daňovej povinnosti..
 145. Faktúra od českého dodávateľa
 146. Výpočet úväzku učiteľa
 147. Nahrada za stravne listky hotovost z pokladne?
 148. Dovoz tovaru zo Švajčiarska a DPH
 149. Ako bude vystavená faktura. českému odberatelovi?
 150. Bloček z Českej republiky
 151. Odpočítanie DPH pri prijatí služby z tretej krajiny
 152. Za predaj automobilu musím zaplatiť okrem dane z príjmu aj DPH?
 153. Dodávka a montáž v Rakúsku
 154. Začínajúci živnostník
 155. Ako zaúčtovať predaj aplikácii cez Google Play?
 156. DPH
 157. Odpočet DPH
 158. Kto archivuje doklady a písomnosti po prevode obchodného podielu?
 159. Zaradenie kioskovej trafostanice
 160. Prefakturovanie pokuty a DPH
 161. sprostredkovanie
 162. Je zaplatená záloha ako daňový výdavok?
 163. účtovať či neučtovať českú s.r.o.
 164. Dobrovoľne nezamestnaný a práca na dohodu 2017
 165. VRP a rýchle občerstvenie
 166. Ako správne vyplniť kladnú hodnotu do riadku č. 28 priznania DPH?
 167. Predaj majetku medzi FO a sro
 168. dph a neskoro doneseny bloček
 169. Prémia za 1. polrok 2017
 170. Predaj neodpísaného auta - szčo do sro, v ktorej je spoločníkom
 171. 2 byty
 172. Byt v obchodnom majetku a náklady na úver
 173. Oznámenie PN SZČO
 174. Ako zaúčtovať prípad fanklub predá členstvo v klube a zároveň poskytne tričko plus šiltovku, je to služba alebo predaj tovaru?
 175. Zivnost v minulosti, teraz znova a odvody
 176. Daňový úrad a platenie dani
 177. Je toto zásielkový predaj?
 178. Pracovný pomer na dobu určitú - predĺženie
 179. odhlasenie z uradu prace a zalozenie zivnosti
 180. Daňové priznanie-výpočet
 181. prenos daňovej povinnosti a faktúra za nákup majetku
 182. Nadobudnutie tovaru a služby z EU - riadky DPH
 183. Platba PHL firemnou kartou v ČR
 184. Zamestnanec po ukončení PN
 185. Nespravne vyhotovená faktúra
 186. Sukromne vozidlo na sluzobnu cestu.
 187. Vrátenie vozidla po skončení operatívneho prenájmu a škoda
 188. EU DPH - Faktúra vystavená skôr ako bol doručený tovar
 189. Musím mať prenájom v predmetoch činností na OR ?
 190. môže konateľ vo vlastnej firme uzatvoriť dohodu o vykonaní príležitostnej práce oslob.do 500€ ?
 191. Ako odvádzať dane z youtube ziskov?
 192. Pracovna cesta - let s prestupom, dlhsi ako 24h
 193. Danova kontrola u FO - nepodnikatelov
 194. Vrátenie preplatku z dane z motorových vozidiel
 195. Nákup náhradnej korby z motorového vozidla z Čiech, kt. cena je nad 1700 eur
 196. Je možné urobiť uhradu kartou ak prijímateľ peňazí nemá webstránku?
 197. DP A s prijmom zo Svajciarska
 198. Vyúčtovacia faktúra za materiál
 199. Započítanie preplatku na dani v programe OMEGA
 200. material je vo vlastnictve matky v nemecku.
 201. Ako vystaviť faktúru ?
 202. PHM - chorvátsko
 203. Stiahnuté skonto - účtovanie a výkaz dph
 204. Daňové priznanie opatrovateľka v Rakúsku
 205. zrušiť v Pohode v ZA.FA políčko prenesené
 206. Technické zhodnotenie, oprava?
 207. Môžem urobiť storno faktúry do nového mesiaca?
 208. doklad o zaplatení dobierky na pošte/u poštárky
 209. Výpočet odvodov počas PN SZČO
 210. Odpis nevymožiteľnej pohľadávky štátu
 211. Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
 212. Musí mať zivnostnik nutne registracnu pokladnu?
 213. Výdavky SZČO
 214. Zahraničná faktúra pre neplatcu DPH
 215. Výpoveď zo strany zamestnanca - zamestnávateľ robí problémy
 216. dodatočný KV DPH? doklad z ERP
 217. zahraničná zdravotná poisťovňa
 218. Faktúra z ČR s textom oslobozeno podle §64 ods.1 zákona o DPH. Musím robiť samozdanenie?
 219. registračná pokladňa
 220. archivácia došlých faktúr v elektronickej podobe
 221. Chcela by som si zobrať úver, ale neviem či je pre mňa výhodne si zobrať na moju firmu, alebo na seba,
 222. Existuje niečo ako predčasné vyradenie dokladov z archívu?
 223. Vysoký stav pokladne
 224. Jednoduché účtovníctvo - účtovanie tržby prijatej cez terminál
 225. Ako zaúčtovať FA, ak poisťovňa preplatila časť sumy priamo dodávateľovi, ale dodávateľ vystavil FA nám v plnej sume?
 226. Nákup havarovaného auta, jeho rozobratie a predaj jednotlivých náhradných dielov
 227. Treba mať otvorenú živnosť keď chcem pracovať na základe zmluv. o dielo?
 228. Európske DIČ
 229. Daňový bonus - nevyplácaný
 230. Uplatnenie nakladov z podnikatelskej cinnosti v inom mesiaci ako su vynosy
 231. Poistná udalosť a faktúra
 232. Dodací list, výdajka s DPH???
 233. Komisionálny predaj v ČR a DPH
 234. Preplatenie prostriedkov z UPSVaR (pracovné pomôcky a mzdy)
 235. Ako postupovať pri nezaplatenej faktúre
 236. reťazový obchod AT-IT-SK-IT, pobyb tovaru AT-IT
 237. cestovné náhrady - záloha v CZK
 238. Nájom a DPH
 239. Nájom a DPH
 240. Auto na leasing v SRO musí byť zaradene do majetku alebo nie?
 241. Prijatá Fa zo zahraničia zo 7/2017
 242. SZČO - Nájomné za 2016 uhradené v 2017 je náklad roku 2017? Ide o daňovú evidenciu.
 243. Zmluvná pokuta
 244. cestovné náhrady
 245. Musí byť zostavená mimoriadna účtovná závierka ku dňu prevodu obchodného podielu alebo nemusí?
 246. slovenská s.r.o. a služby poskytnuté pre českú firmu
 247. Polovičný pracovný úväzok - dobrovoľný doplatok odvodov
 248. Predaj kancelárskych priestorov
 249. Dodanie služieb do EÚ neplatiteľom DPH
 250. DPH k doprave pri fakturácii s prenesenou daňovou povinnosťou