PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. danove priznanie v rakusku
 2. dlžné poistné - daňový výdavok
 3. Koeficient DPH v druhom roku
 4. Menší príjem ako výdaj
 5. Kúpa auta na spotrebný úver - daňové odpisy a DPH v roku 2012
 6. Aká je max.výška príležitostných príjmov oslobodených od dane za rok 2012 a 2013?
 7. Zostatok v pokladni
 8. DPH -vyradenie nákl.MV do osob.užívania(účt.odpís. ale daň.neodp.
 9. nárok na odpočet DPH vrátenej zahraničným osobám firmou Global Refund
 10. Čiastočne uhradená fa, čo s DPH a prelomom roka.
 11. Daň za jeden deň podnikania.
 12. stála prevádzkáreň v Holandsku
 13. Ročný nánom za SEJF v banke
 14. ERP len na úhrady
 15. Aká je odpočítateľná položka na daňovníka v roku 2013?
 16. daňová povinnosť za sprostredkovateľské služby
 17. Stravné - príspevok zo soc.fondu od zamestnávateľa
 18. zaúčtovanie rozdielu zisteného pri inventúre.
 19. Pltaba poukážkou
 20. Odpocet DPH pri nakupe tovaru na firmu
 21. Odpocet DPH + odpisy
 22. Platenie dane z dotácie
 23. Nákup služby v USA a DPH
 24. Zdaniteľné plnenie na faktúre
 25. Príjmy zo Švédska oslobodené od DPH?
 26. FA vystavene v roku 2012 a zaplatené v r 2013
 27. dodavka s miestom dodania v inom clenskom state
 28. Skladová evidencia
 29. refakturácia služieb z EU
 30. preplatok elektri.energie
 31. Príjem 100.000 Eur a mesačny platca DPH
 32. daňový bonus SZČO...
 33. Otázky k daňovému priznaniu 2012
 34. Platit dan z motoroveho vozidla ?
 35. DzMV a podanie cez edane
 36. Zaplatene darom
 37. Zmennosť
 38. Nakup a uctovanie stravnych listkov v JU-SZCO bez zamestnancov.
 39. nájom nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve
 40. dobry den
 41. Účtovanie za reklamu na webovej stránke a platba za doménu
 42. Zaúčtvanie dlžnej čiastky ( z lízingovej spoločnosti)
 43. Vlastné výrobky
 44. Premlčané pohľadávky a opravné položky
 45. SZČO - invalidný dôchodca
 46. pracujúci študent v ČR a rezidencia resp. DP
 47. Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti
 48. spotreba audi a4
 49. Potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov
 50. faktúra z ČR
 51. DPH a financie
 52. súhrnný výkaz a služby na nehnuteľnosti v ČR
 53. Zaučtovanie škody
 54. Zdaniteľné výdavky.
 55. stravné lístky
 56. Zníženie HV o zaplatenú daň
 57. Dobrý deň,
 58. nezaplatená provízia na základe mandátnej zmluvy
 59. Vyplatenie podielov zo zisku za rok 2012
 60. Dph pri zadržaní stroja
 61. Aku analytiku na zaciatku?
 62. stará faktúra
 63. zlavomat a fakturácia
 64. Kam sa účtuje poistenie živnostníka za výkon činnosti?
 65. Odoslaná faktúra na prelome rokov
 66. Môžem s odpočítať zaplatenú DPH za ubytovanie?
 67. Pokračovanie na podnikateľskom účte
 68. stravné (obedy) a DPH
 69. Daň z MV - celková hmotnosť v tonách
 70. Nefungujuce eDane - pomoc
 71. daňové priznanie pre opatrovateľky
 72. zotrvať v 2.pilieri ?
 73. Likvidácia - daňové priznanie DPH, DPzMV, Prehlad
 74. Povinnost opravit colne hlasenie pri vyvoze
 75. Dobropis - vrátený tovar v nasledujúcom roku a vplyv na dan z prijmov
 76. Fotovoltanické zariadenie
 77. Neplatca DPH nákup z krajín EU
 78. Daňové priznanie a české faktúry
 79. daň z motorových vozidiel
 80. študentsky status
 81. Pohľadávky nad 331,94 EUR
 82. fa za stavebné práce vo Francúzsku pre Slovenskú firmu
 83. predaj cez internet - zákazníci zo zahraničia, mimo EÚ a DPH
 84. Proforma z EU, nedodany tovar v roku 2012, nedodana faktúra
 85. DPH zarátať do Dec alebo Jan? Rôzne dátumy platby, odoslania a doručenia objednávky...
 86. Dá sa odpisovať majetok pod 1700€?
 87. dobropis na prelome rokov
 88. Upresnenie k paušálnym výdavkom
 89. Stačí príjmový pokladničný doklad?
 90. dovoz auta z EU a registracia DPH
 91. DP z prace na dohodu
 92. Sprostredkovanie zahranicnej prepravy osob
 93. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
 94. DzMV pri ukončení živnosti počas roka a opätovnom založení
 95. prihlásenie a odhlásenie auta v tom istom mesiaci
 96. Vytlačenie krycieho listu v aplikácii e-dane
 97. služobná cesta diety
 98. uctovanie v JU pri preruseni zivnosti
 99. Výkaz nedoplatkov zo ZP
 100. Kúpa auta z Nemecka
 101. Daňová kontrola
 102. leasing - predčasne ukončený+nový leasing
 103. uctovanie preddavkov na dan z MV
 104. Vyplácanie provízií do zahraničia - vyplýva niečo ohľadne DPH?
 105. Mám nárok na vrátenie dane?
 106. KOEFICIENT
 107. NČZD
 108. účtovníčka
 109. Dá sa zvýšiť HV a ako?
 110. DPH zo služieb platobných terminálov dodaných zahraničnou osobou?
 111. Splátkový kanlendár
 112. Paragraf 85
 113. Faktúra do krajiny EÚ - náležitosti
 114. Predpis DPH = SURNE
 115. ako správne zaokrúhliť sumu na VFA
 116. Odberateľský bonus - súhrnný výkaz
 117. Včera na školení som sa spytal ako mám postupovať s nájdenými dokladmi z r. 2009
 118. koeficient jednoduché účtovníctvo
 119. rezervy na refakturáciu
 120. Vyradenie DHM-automobil ešte neodpísaného
 121. ťarcha - vecné bremeno
 122. nájomné a zápis do katastra
 123. účtovanie DPH
 124. Auto na tretinky
 125. nepredložené doklady o nákupe PHM
 126. Prenajom bytu 2013
 127. Obrat pre ucely DPH na urcenie zdanovacieho obdobia a dobropisy
 128. prenájom
 129. daň z motorového vozidla - prenajaté vozidlo
 130. Odmena advokáta za vymáhanie pohľadávky
 131. storno faktury za reklamaciu
 132. Príjem z nájmu 2013 a paušálne výdavky
 133. Nevyfakturová dodávka vody
 134. Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť.
 135. odpisy
 136. s.r.o. a kúpa nehnuteľnosti v Nemecku
 137. Postrekovač+oprava+certifikát?
 138. prechod z JU na PU
 139. rocne zuctovanie za rok 2012
 140. Inventúra
 141. Daňové náklady
 142. rekonstrukcia nehnutelnosti a DPH
 143. SOI - náklady na skúšku odobratého výrobku
 144. Obsah na zahraničnej faktúre
 145. predaj v UK na vystave
 146. uctovanie PHM z Ciech
 147. Termínovaný vklad-účtovanie na konci roka
 148. Refundácia mzdy - Obvodný úrad, odbor krízového riadeni
 149. neuhradené pohľadávky od r.2009
 150. Odpisovanie majetku v hodnote nižšej ako 1700 eur
 151. uctovanie PHM z Ciech
 152. obsah faktúry podľa zákona o dph za nájom nehnuteľnosti od 1.1.2013
 153. Predaj osobného automobilu oslobodené od DPH
 154. Daň z predaja auta súkromnou osobou
 155. Likvidácia s.r.o. k 1.1. - účtovná závierka
 156. danove priznanie
 157. Vyúčtovanie poskytnutej zálohy interným dokladom
 158. devízový účet a kurz
 159. Ročné zúčtovanie dane za rok 2012
 160. Cestná daň
 161. odpis počítača v JU
 162. Potrebujem poradiť ako zaučtovať výmenu zariadenia predajne.
 163. FO prenajima byt ako kancelariu s.r.o.
 164. Autokredit - postúpenie na FO a DPH
 165. Interná smernica drobného majetku
 166. Čakám na DIČ môžem už nakúpiť tovar?
 167. Príspevok na opatrovanie
 168. Auto a zmena SZCO na s.r.o.
 169. Stravné lístky
 170. Danove priznanie?
 171. Predaj vraku ???
 172. koeficient DPH a příležitostná činnost
 173. Predaj osobného automobilu oslobodeného do dane
 174. Súhrnný výkaz (kvartal-mesiac)
 175. kedy vznika daňová povinnosť DPH?
 176. predaj darovaneho auta
 177. Kupa bytu do s.r.o. - zaradenie
 178. Dôchodca a dohoda
 179. Daňové priznanie
 180. Danove priznanie za rok 2012 FO typ B
 181. Daň z príjmu - nezamestnany, dôchodca
 182. refakturácia poistenie pohľadávok
 183. dátum dodania služby
 184. jednoduché účtovníctvo - začíname
 185. Daň za rok 2O12
 186. Odmena za dohody v roku 2013
 187. SZČO a podvojné účtovníctvo
 188. Prenájom bytu ako občan a súčasne je platca DPH ako SZČO
 189. Zrážková daň z užívania ochrannej známky?
 190. Stav zásob a ukončená živnosť
 191. Ziadost o vystavenie dokladu o prijmoch a zrazenych preddavkoch na dan
 192. dovoz tovaru z tretieho štátu
 193. Prenájom 2013 a reálne náklady
 194. Daňové priznanie - NČZD
 195. Prerušené odpisy
 196. Študen - práca na DoVP a Daňové priznanie
 197. nevyžiadaný nadmerný odpočet
 198. Ako si podať daňové priznanie ako študent - pracovník mimo SR?
 199. potraviny
 200. SZČO a podvojné účtovníctvo
 201. Dan z predaja bytu
 202. SUDNY ZNALEC - uctovnictvo
 203. Odpisy
 204. Štatistika - štvťročná
 205. Platba za tovar v hotovosti
 206. ako rozpočítať vo Výkaze poistného a príspevkov do SP odmenu poslanca za celý rok, ktorá mu bude vyplatená jednorázovo v mesiaci december ak v mesiaci napr. 20 dní mal PN a 11 dní bol práceschopný. ´
 207. Danové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2012
 208. Odpis auta a predaj pred skončením odpisovania.
 209. Daň z príjmu FO typ A
 210. Odklad daňového priznania PO za rok 2012
 211. Mínus na príjmovom účte k 31.12.2012
 212. Daň z motorových vozidiel
 213. nezdaniteľná časť základu dane 2012
 214. Laesing a prvá zvýšená splátka
 215. Môže využívať môj zaplatený hosting iná firma
 216. záväzky v JU
 217. Nováčik a ZP :)
 218. Daň z nehnuteľností *.fdf súbor
 219. prispevok na študujuce dieta
 220. Prenajom automobilu od manzelky s.r.o.
 221. Prosím Vás, ak sro neuhradí svojmu klientovi faktúru za služby a tovar a je to viac ako 3 roky, nastáva dodanenie tohoto záväzku pri výpočte daňového priznania právnickej osoby a ako je to s DPH
 222. Nákup a predaj za rovnakú cenu
 223. Oznámenie zamestnávateľa o výške odvedenej osobitnej dane podľa § 50a
 224. Nákup tovaru cez ebay a následný predaj koncovému spotrebitelovi - ako to evidovat v učtovníctve ?
 225. Znovuobnovenie zivnosti - dan z motorovych vozidiel
 226. Prihlásenie pohľadávky
 227. Autorská zmluva - odvody, dane
 228. Odpisovanie auta na štvrtinky
 229. Daňové priznanie za rok 2012
 230. danova rezidencia SVK-AUT, danove priznanie AUT 2012
 231. nezaúčtovaný predpis dane
 232. Priznanie k dani z nehnuteľnosti
 233. ZC k vyradenému automobili v dosledku škody.
 234. vyhlásenie na zdanenie prijímov fyzických osôb zo závislej činnosti
 235. automobil v podnikaní
 236. Daň z nehnuteľnosti.
 237. Platí sa daň z mot. vozidla registrovaného v cudzine?
 238. Prerušený odpis a DPH pri predaji
 239. Príjem zo zahraničia PO
 240. suhrnne vykazy
 241. Dotácia na začatie podnikania v s.r.o.
 242. Faktúra zo Švajčiarska
 243. Dan za prenajom nehnutelnosti 2014
 244. Účtovanie v Občianskom združení rodičov a priateľov školy
 245. PO v SR kúpila pôdu od občana USA, aká daň sa tam uplatní? § 44 ods.2
 246. Neskoré oznámenie na DÚ za poúžívanie súkromného MV na podnikanie (služ.cesty)
 247. ZC majetku a predaj podniku
 248. kedy nenastane povinnosť podaťDP
 249. kontrola odvadzania DPH
 250. Zákon o ochrane vkladov - Oznámenie do 15. januára príslušneho roka - tlačivá