PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Azet.sk faktúra
 2. Prihlásenie nového motorového vozidla
 3. Ako učtovať pri paušálnych výdavkoch
 4. Zdanenie priamych platieb z PPA pre SHR
 5. Od akej sumy sa platí daň z príjmu?
 6. Buducorocne platby pre zacinajuceho zivnostnika
 7. Skladové hospodárstvo v Alfe Plus
 8. Ako zaúčtovať príspevok na dochádzku za prácou z UP
 9. Nový živnostník - odvody do sociálnej poisťovne
 10. Súhrnný výkaz poučenie
 11. Platia s odvody z peňažnej výhry zdanenej zrážkovou daňou §43?
 12. kurz CZK na EUR pri zápočte pohľadávok
 13. Ako vystaviť faktúru pre Adsense
 14. Ako napraviť zlý začiatočný stav zo starých rokov?
 15. vyradenie auta z majetku s.r.o. - darovanie FO
 16. Komisionalny predaj, ERP a DPH kedze som platcom DPH
 17. Ako viesť účtovníctvo pri eshope, ktorý sprostredkúva tovar zo zahraničia?
 18. Ako zaúčtovať jednostranný zápočet pohľadávok a záväzkov
 19. pôžička od spoločníka 365 alebo 472
 20. DPH z deputatu
 21. Výplata dividend a.s. akcionárovi, ktorým je iná a.s.
 22. Idem kupovat pozemok napisat ho na FO alebo na PO
 23. Účtovať výmenu žiaroviek do opravy 511 materiál aj prácu?
 24. Môžem si uplatniť paušálne výdavky keď mám jednu zamestnankyňu ale na RD?
 25. Zivnost-student denneho studia
 26. Ako zaúčtovať oceľové dvere, ktoré boli vymenené za pôvodné
 27. Ako zaúčtovať postúpenie pohľadávky svojmu veriteľovi
 28. ŽIVNOSTNIK: Zníženie základu dane AKO ?????
 29. Odvody za rok 2012 niesu odpocitatelnou polozkou?
 30. Platím daň z m.v. ak v podnikaní používam súkromné vozidlo?
 31. Internetový prieskum pre odberateľa v tretej krajine
 32. VšZP - Novinky od 1.1.2013
 33. Dobrovoľné nezamestnaný sa stáva študentom
 34. pripocitatelna polozka - oblek
 35. Nemáme ZEP, len dohodu od 1.2.2012, musíme posielať krycie listy?
 36. Parovanie platieb Oberon z Tatrabanky
 37. Ako zaučtovat fakturu s tovarom aj prevadzkovymi nákladmi?
 38. Preukázateľnosť výdavkov na ceny do súťaže
 39. Faktura za tovar predany cez zľavovy portál
 40. Ako je to s preddavkom dane v Nemecku?
 41. Súhrnný výkaz od 01.12.2012 už len elektronicky
 42. Vyssia dan a nasledne nizsia cista mzda
 43. Úhrada vianočného posedenia zo sociálneho fondu
 44. účtovanie odstupného a odvodov?
 45. Dávať dodatočné DPH pri oprave účtovníctva a DPH 2006
 46. FR SR ruší kontaktné miesta daňových úradov od 1.1.2013
 47. s.r.o. kúpi byt na ďalší prenájom
 48. Dividenda
 49. Prerušenie živnosti a odpis?
 50. Prenajom 3 izb. bytu a dan z prijmu
 51. Dôchodkové poistenie štátom a práca na dohodu po 31.12.2012
 52. Účtovanie Občianskeho združenia
 53. predaj pozemku za nižšiu cenu ako nákupná cena
 54. Ako si vykážem a následne zaúčtujem skutočné náklady pri prenájmu časti nehniteľnosti
 55. Zvyšovanie "predčasných dôchodkov" od 1.1.2013.
 56. fa za právne služby
 57. pokladňa
 58. Zmena elektronickej komunikácie
 59. Motorové vozidlo PHM a hmotný majetok
 60. Ubytovanie pri cesťáku
 61. zrýchlené odpisy hmotného majetku od 1.1.2012
 62. prerušnie živnosti počas kontroly dph
 63. Príkazná zmluva - účtovanie
 64. daň z príspevku úradu práce
 65. zrazka zo mzdy pri dohode o vykonávaní práce
 66. kontrola DP nasledne DDP
 67. Prenos daňovej povinnosti
 68. Pokyn FR SR k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003
 69. Pokyn FR SR k zdaňovaniu príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona
 70. Nárok na vrátenie DPH zo zahraničia za dialničné poplatky, mýto, phm
 71. Výpoveď podľa § 69 odst. 1a a odstupné
 72. Prehlásenie
 73. Zastupovanie Intrastat
 74. Refundácia DPH - zmena?
 75. Úhrada faktúry za opravu auta poisťovňou
 76. Môžem mať v účto chybu?
 77. Rozdiel ceny na fakture pri dovoze z ciny
 78. Miestna daň za ubytovanie
 79. Odpisovanie klimatizácie
 80. Nájomca zhodnocuje budovu
 81. Je možný prevod živnosti?
 82. Daň z prízmu 500€ z ČR a 700€ zo SR a daňové priznanie
 83. Príjem z čiech ako fyzická osoba nepodnikateľ
 84. Elektronický platobný PARKOVACI SYSTEM
 85. hodnota pozemkov
 86. znalecký posudok - účtovanie
 87. daň z motor. vozidiel
 88. Spochybnenie inventury
 89. Nevyrovnaná pohľadávka
 90. Evidovaní nezamestnaní od 1.4.2013
 91. Evidovaný nezamestnaný od 1.4.2013
 92. niesom platca DPH a dodavatel mi fakturoval bez DPH
 93. Zahraničné stravné
 94. Oznámenie vzniku daňovej povinnosti
 95. Platí obec daň z urbariátu?
 96. Úhrada straty MO znížením záväzku voči spoločníkovi
 97. Prechod na pausalne vydavky
 98. Ako začať s vedenim JU?
 99. Návrh novely zákon o DzP
 100. Výpočet cest. náhrad pri záhr. ceste
 101. ako zdaniť odškodnenie
 102. vyúčtovanie cestovných príkazov
 103. Zaúčtovanie príjmu z vysporiadania a zrušenia podielového vlastníctva
 104. Ako odstranit staru chybu v saldokonte
 105. záloha na obchodný podiel
 106. výpočet ročnej daňovej povinnosti
 107. Ako na fa
 108. zalohova fa z Ciech
 109. kúpa auta JÚ
 110. usadený euroadvokát
 111. Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov
 112. Zmena invalidity na nižšie % počas zamestnania. Ako je to s poistením v nezamestnanos
 113. inzertný server a fakturácia
 114. nenahlásená prevádzka - daňové výdavky
 115. Nestihla som sa registrovať cez drsr na elektron. podávanie daň.priznaní. Čo teraz?
 116. Dobrý den cena bez dph? www.hej.sk
 117. SZČO - zivnostnik a pausal u mobilneho operatora
 118. žene nezaregistroval cúvací senzor rám na ter. aute -dá sa riešiť plnenie zák. pois.?
 119. vznik sro uctovanie
 120. Dodatočný súhrnný výkaz
 121. Peňažná zásuvka.
 122. Poplatky v zmysle zmluvy
 123. SKYLINK - servisný poplatok
 124. úprava základu dane §17 ods. 28 b) ZDP
 125. Zákon o hotovostných platbách schválený
 126. faktúra do Čiech - oslobodenie
 127. Odstránená budova-zostatková cena
 128. Vznik a zánik DzMV 2013
 129. Zálohová fa a dph
 130. Zabudnty odpis majetku
 131. Má tu niekto skúsenosť s vybavením EIN v USA pre CZ(SK) spoločnosť bez sídla v USA
 132. Faktúra od platcu DPH, ktorý sa k DPH nepriznal
 133. daň a vyplatenie spoločníka zo zisku
 134. vyúčtovanie pracovnej cesty
 135. DPH Nemecko
 136. Spôsob účtovania *******
 137. Absolventská prax a dovolenka?!
 138. sociálny fond a stravné lístky
 139. Ako zauctovat darovane knihy
 140. Oslobodenie od DPH
 141. Dodatočné DPH priznanie
 142. Daňové priznanie k DPH
 143. Musíme evidovať takúto tržby cez ERP?
 144. Pokladničný doklad a sklad
 145. Ako môžeme apelovať na poslancov, aby nezrušili odklady podávania daňových priznaní?
 146. Udaje v knihe jazd pri sukromnom aute pouzivanom SZCO
 147. Elektronicke vystavovanie faktur a archivacia
 148. nákup a jeho následný predaj v Čechách- z pohľadu DPH
 149. Fakturácia do Čiech
 150. rekonštrukcia budovy
 151. DPH z nehnuteľnosti pri ukončení živnosti
 152. Daň z motorových vozidiel 2013
 153. vzájomný zápočet v JU
 154. povinnosť registrácie pre DPH v Nemecku
 155. Predaj odpísaného nákladného auta a DPH SOS
 156. Zásoby a sklady
 157. Zdanenie vecného daru od spoločenskej neziskovej organizácie(združenia) za prácu
 158. Vystavovanie faktur do IČŠ
 159. Veľkoobhcod - neplatca DPH
 160. spotrebná daň
 161. jeden právny vzťah
 162. SZČO a diéty v zahraničí
 163. Reklamácia na tovare zaplateného v hotovosti
 164. Paypal overenie za 1,50 EUR - skadiaľ mám zohnať doklad o tejto transakcii?
 165. Koeficient DPH vyherny automat
 166. DDS a životné poistenie - daňový náklad zamestnávateľa?
 167. Vklad konateľa
 168. dobrý deň, chcel by som sa opýtať či o 2 % z dane môže požiadať aj Futbalový Klub.
 169. SPOTREBNY UVER
 170. Rodinný dom na podnikanie.
 171. Hľadám účtovníčku na podvojné účtovníctvo NR
 172. Učtovný odpis a daňový odpis
 173. Príjmy,ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
 174. Navádzanie
 175. Súkromné auto na podnikanie
 176. Úhrada nákladov za ubytovanie, cestovné - fakturovať s, alebo bez DPH
 177. Vyšlá faktúra vystavena predom na práce, ktoré budú prevedené v nasledujúcom roku
 178. Fakturovanie prace a materialu
 179. Prevod penazí z pokladne jednej firmy do druhej (jeden majiteľ oboch firiem)
 180. Poplatok za odpojenie plynu
 181. Účtovanie predbežnej dane
 182. SZCO a praca na ciastocny uvazok od 1.1.2013
 183. Pohľadávky po splatnosti
 184. Dôchodok z ČR na Slovensko
 185. Nákup ojazdeného auta u platcu DPH a následný predaj
 186. Uznaná na 50 % invalidný dôchodok
 187. Wifi siet - odpisovanie?
 188. odpočet dane za manželku
 189. Cestovné náhrady vo verejnej obchodnej spoločnosti
 190. Daň z prenájmu bytu v roku 2013 - Podľa zákona o dani z príjmov
 191. Nefunkčný software
 192. Podal som daňové priznanie za nesprávny mesiac
 193. vydaná Fa a DPH?
 194. Kapitalizácia úrokov
 195. prevod obchodneho podielu
 196. Nabytok kupeny v EU
 197. Cesťáky
 198. pohoda - zauctovanie zakladneho imania
 199. upisanie zakladneho imania
 200. Daň z motorových vozidiel- sadzby 2012 pre Bratisvký samosprávny kraj
 201. Ja fakturujem za prepravu tovaru Českému odberateľovi- platcovi DPH
 202. riadok 26,27 a 28 v daňovom priznaní z DPH
 203. Predaj auta do CR
 204. Odpočet DPH z nákladov suvisiach s kupou podniku
 205. Účtovanie rezervy na audit
 206. Automobil v s.r.o.
 207. DPPO
 208. Zariadenie z Ciny
 209. Preplatenie cestovných náhrad účastníkovi vzdelávacieho kurzu z pohľadu zákona o DzP
 210. ako vyplnit fakturu ak som fyzicka osoba
 211. Clo
 212. Preddavok poskytnutý v decembri
 213. Ako zaúčtovať FA od zľavového portálu?
 214. Odpočet DPH pri kupe nehnuteľnosti po 1.1.2013
 215. Co uviesť na faktúre?
 216. Daň z príjmu a odvody, živnostník a zamestnanec v zahraničí
 217. Kupóny, poukážky
 218. Ukončenie dôchodkového sporenia
 219. kamerový systém
 220. Vypocet dane pri darovanej nehnutelnosti
 221. odvody po novom
 222. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
 223. §66 zákon o DPH pri predaji a kúpe auta
 224. živnostník kuriér a náklady
 225. Môže dostať výpoveď dohodár ak je dočasne práceneschopný
 226. Priame odoslanie tovaru: "VELKOSKLAD" -> "ZAKAZNIK" bez medzi-zastávky u "ODERATEĽA"
 227. Zahŕňajú sa náhrady mzdy za dočasnú práceneschopnosť (PN) do FPČ ?
 228. exis tax - spotrebná daň PHM
 229. Prevod na moneybookers, Paypal
 230. Dodanie tovaru SK firme+preprava do česka za účelom prepracovania
 231. oslobodenie pri predaji MV, ano ci nie ?
 232. Oslobodenie od platenia dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti
 233. Daň z príjmov fyzickej osoby
 234. účty 011 s 071
 235. Vyctovanie zahranicnej pracovnej cesty zivostnika
 236. Ako zaúčtovať umeleckú činnosť - kreslenie portrétov?
 237. pozemkové spoločenstvá a nájomné zmluvy
 238. Znehodnotený tovar
 239. Odpisy - fitnes
 240. Dá sa tovar kúpený na predaj zaradiť neskôr do majetku?
 241. DPH za vyskumne prace z CR do SR
 242. Stavebný projekt-účtovanie
 243. predaj pozemku
 244. Dan z prijmu FO z predaja obchodnych podielov spol. s r.o.
 245. započítanie straty na prevádzkach
 246. FIFO-úbytok z valut.pokladne
 247. Postup před zahájením dovozu alkoholu z jiného členského státu.
 248. tlačivá na danové priznanie v ČR
 249. Vrátenie dane pri zrušení registrácie DPH
 250. Daňové priznanie z DPH dobropis