PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Odmena prokuristovi.
 2. Predaj podniku
 3. Služby fakturované do zahraničia a vykonané na Slovensku
 4. ODPISY MAJETKU - Zle stanovená nadobúdacia cena
 5. Pracovné cesty spoločníkov zamestnaných na pracovný pomer
 6. Neplatca DPH - dovoz auta pre firmu
 7. predaj tovaru do EU neplatcovi DPH
 8. mám kúpený DHIM do 1700,- EUR v tomto roku, zároveň končím SZČO ,či ho môžem preradiť
 9. Diaľničná známka a DPH
 10. softvérový servis z USA a Švajčiarska
 11. Vrátenie DPH pri nedobytných pohľadávkach?
 12. mozem si dat do účtovníctva aj kupu pohovky ak nemam kancelariu
 13. Zas budeme podávať DP do konca marca?
 14. samozdanenie DPH
 15. FVE a koeficient DPH
 16. Vysokotlakový čistič
 17. Daň z nehnuteľnosti nadobudnutej pred xy rokmi
 18. Platime dan za predaj pody ?
 19. odstupné a exekucia
 20. Ak je účet v cudzej mene na konci roka nulový.
 21. Poskytovanie cestovných náhrad živnostníkom
 22. nákup cez internet zo zahraničia
 23. Posunutie termínu podania DP za rok 2012
 24. Zmluva o združených prostriedkoch. - spoločná stavba
 25. Preplatok zo SP
 26. Nepeňažný dar pre zamestnanca
 27. poskytnuté dary
 28. nadmerny odpocet
 29. oneskorené dodatočné priznanie k DPH
 30. Ako postupovať keď som platca DPh podla § 7a
 31. trojstranný obchod?
 32. Prilezitostny prijem
 33. Kúpa náhr.dielu do firmy od súkromnej osoby
 34. Valutová pokladňa
 35. Uplatňovanie nákladov na PHL Paušálom 80:20 a DPH
 36. Podanie daňového priznania v Nemecku.
 37. vypocet mzdy
 38. praca na prikaznu zmluvu studenta
 39. Dodatočné daňové priznanie
 40. Zápočet nadmerného odpočtu
 41. Zuctovanie zakazkovej vyroby
 42. predaj tovaru zahraničnej osobe s miestom dodania tuzemsko
 43. Preplatenie Vysokej skoly zamestnancovi
 44. Faktúry do zahraničia
 45. Refakturácia služieb do zahraničia
 46. So ZEP-om alebo bez od 1.1.2013
 47. Oznámenie bankového účtu
 48. Ako odpisovať mreže u najomcu obchodného priestoru
 49. Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
 50. odpis pohladavky
 51. centové vyrovnanie
 52. Prenájom zariadenia s možnosťou odkupu
 53. Stravné SZČO počet dní za rok.
 54. Zaúčtovanie prechodu úveru z banky do druhej banky
 55. Ocenenie pozemku
 56. Počítať do obratu pre povinnú registráciu DPH aj výnosy budúcich období??
 57. Súhrnný výkaz - služba fakturovaná nemeckej firme registrovanej pre DPH na Slovensku
 58. Reštitúcia a daň z príjmu
 59. 80% paušál na PHM a prívesný vozík
 60. pomoc z vyrátaním odvodov po novom
 61. dph pri dovoze
 62. Náležitosti faktúry od 01.01.2013 - novela zákona o DPH
 63. Odberateľské faktúry za minulé roky účtovanie
 64. Aké účtovníctvo - JU alebo PU?
 65. Zmena štvrťročného platiteľa DPH
 66. Nezaplatené samozdanenie služieb
 67. DP "B" na výzvu DÚ - dôležité
 68. zmluva o dielo- musí byť ???
 69. Ciastkove odpocitanie DPH
 70. Dotácia z s.r.očky pre nadáciu
 71. Fakturácia do zahraničia na fyzickú osobu
 72. Prenájom bytu- dane
 73. Hladam uctovnocku BB
 74. Dobíjanie easy karty
 75. Zahraničné zálohové fa
 76. DPH - auto zaradené do podnikanie
 77. refinancovanie spotrebneho uveru v Slov.sporitelni
 78. ako faktúrovať zahraničnej osobe so slovenským IČDPH
 79. Inventúrny súpis-ktoré účty?
 80. Predčasné ukončenie prevzatého leasingu
 81. Likvidacia TZ budovy a DPH
 82. oprava chýb minulých období
 83. hospodarsky rok a sadzba dane z prijmu
 84. oprava účtovania faktúry
 85. Uprava základu dane pri prenájme bytu o poistné
 86. prestavba auta na LPG
 87. príspevok na obchodnú kanceláriu
 88. komisionálny predaj- účtovanie
 89. Freedom z Nemecka - DZP, DzP
 90. oprava dobropisu
 91. Cestovné náhrady
 92. Prijatie platby pred vystavenim faktury
 93. zmluva o dielo
 94. Nakup v USA, ebay.com
 95. text na fakture
 96. Osobný účet podnikateľa
 97. účtovanie hudobnej produkcie, moderátorov
 98. Faktúra v hotovosti
 99. Kúpa lešenia - formality
 100. daň z výhry - výhra - poskytnutie auta do osobného užívania na 1 rok zadarmo
 101. predaj 100% obchodneho podielu medzi dvoma s.r.o.
 102. Technické zhodnotenie - účtovné odpisy
 103. pokuta za DPH
 104. odpis prenajatej budovy
 105. Registrácia pre DPH a prvé daňové priznanie k DPH
 106. MKSOFT-predkontácia miezd
 107. Sprostredkovanie - neplatca DPH z IČŠ
 108. Faktúra za projekt
 109. bankove uvery - uroky z omeskania a penale
 110. Budeme platit statu 116 EUR za to, ze mu musime platit dane?
 111. Trojstranný obchod s konsignačným skladom
 112. Aká daň sa platí z vecnej výhry?
 113. Dobropis k bytu
 114. FA z Poľska s DPH za právnu pomoc
 115. Registračná daň na autá
 116. Príjmy živnostníka v Nemecku
 117. predfaktura SK IC DPH, faktura CZ IC DPH
 118. práce vykonané na Slovensku pre českú firmu
 119. úhrada záväzku v hotovosti na dobierku
 120. Prijem penazí v hotovosti
 121. Realizácia internetového obchodu
 122. Jeden produkt/rôzni dodavateia/jedna skladová karta?
 123. Zahraničná faktúra
 124. Samozdaniť ano či nie
 125. chyba 14 v registračnej kase
 126. prenájom nehnuteľnosti
 127. Oznámenie v päte zahr. faktúry pri oslob. dodaní v rámci EU
 128. Cestovne náhrady Nemecko
 129. DPH z leasingovej splatky
 130. Normy spotreby phm
 131. DPH a fakturácia nákladov do prepravnej spoločnosti za stratený tovar
 132. obaly a ich účtovanie
 133. Na starosť upratovačkou.Poradíte troška?
 134. Vplyv zľavy na DPH
 135. Nesedí obsah ani suma predfaktúry a riadnej faktúry
 136. Platba za tovar z Číny na 500 dolárov ale faktúra na 200 dolarov... Je to problem?
 137. vratenie vyplatenej DPH v Nemecku
 138. Odpisovanie kotla
 139. otváracia súvaha
 140. škodová faktúra
 141. Účtovanie tržieb za službu DOBIKREDIT
 142. Fa zo zahraničia a DPH
 143. Vratenie dani - student doktorandskeho studia
 144. Zdaňovanie paušálnych náhrad
 145. Nezaučtovaný vzájomný zápočet
 146. účtovné a daňové odpisy
 147. Pohľadávky voči insolventnej firme a DPH z týchto pohľadávok
 148. obstaranie zásob 111
 149. Priemerné ukazovatele podľa SK NACE alebo OKEČ
 150. Zasielka s ciny - sadzobnik colnej spravy..
 151. Predaj budovy vo vzťahu k DPH od 1.10.2012 Z č.246/2012
 152. Oprava účtovníctva
 153. DPH - zaslana opravena fa
 154. Odpis pohľadávky / opravná položka
 155. kontrola účtovníctva kvôli dobrovoľnému platcovstvu dph
 156. Dodací list - treba ho vystaviť?
 157. Dá sa zistiť výška vyplatenej dane z daňového priznania?
 158. Daň za výhru, ako ju legálne obísť?
 159. Ako správne napísať výdavkový pokladničný doklad.
 160. Koeficient DPH - jednoduche vysvetlenie? :)
 161. tovar zo Švajčiarska
 162. Pomôžete laikovi s odpismi?
 163. Treba mať ERP?
 164. Dan s vyhry
 165. Predaj fotky do EU
 166. auto na úver
 167. Info o povrdení na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO
 168. Vymeriavaci základ a rozhodujúce obdobie
 169. Použitie prostriedkov zo SF na rekreáciu zamestnanca a SZČO
 170. RZZP
 171. Danove priznanie
 172. Prerusenie zivnosti a predaj motoroveho vozidla
 173. kupóny, poukážky a elektronické peniaze
 174. Neplatca a platca dph
 175. Kúpa pozemku a DPH
 176. SZČO poskytuje službu sám sebe ako súkr.osobe.Váš názor?
 177. Investičná karta majetku
 178. Finančný dobropis
 179. paragón
 180. aký použiť paragraf pri prefakturácii dopravy
 181. Náhrada za používanie MV
 182. odvolanie do čiech
 183. Účtovanie mzdových nákladov v ALFE
 184. Pokuta za rýchlosť v zahraničí - ako ju zaúčtovať do ALFA?
 185. darčekové poukážky - účtovanie
 186. prijaté plnenie z dôvodu exekúcie voči dlžníkovi
 187. odpisovanie nehnuteľnosti FO - nepodnikateľ
 188. Nové ťažné zariadenie - účtovanie?
 189. Kniha jázd - cestovné u neplatcu DPH
 190. Nezaplatené preddavky na daň z príjmu PO
 191. Dávka v nezamestnanosti
 192. som živnostník (FO) platca DPH na Slovensku, dodávam službu živnostníkovi,
 193. aké účtovníctvo sa vedie v predajni rozličného tovaru
 194. § 85 k a
 195. Daň z výhry
 196. Zdanenie príjmu z prevodu akcií a zo spätného odkúpenia podielových listov
 197. Daň z predaja nehnuteľnosti
 198. faktúry zo zahraničia za právne služby
 199. Registracia pre trojstranny obchod
 200. Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 201. Faktúra na vstupe nezaradená do DPH, z účtu ale bola uhradená.
 202. Začínam s podvojným účtovníctvom
 203. Účtovanie darčekových poukazov
 204. Demolácia budovy kvôli výstavbe nového parkoviska
 205. Aké boli daňové odpisy budov v minulých rokoch?
 206. Plyn preplatok/nedoplatok
 207. Dan z podielu dedičstva
 208. Problém DPH
 209. Dodatočné daňové priznanie a doňový bonus
 210. Neuhradená faktúra druhý rok
 211. Predaj nehnuteľnosti
 212. Realitný maklér , správny text fakturácie
 213. Refakturácia
 214. účtovanie zľavy
 215. faktúrovanie nájmu nebytových priestorov
 216. vystavenie a učtovanie kreditnej karty
 217. mzda
 218. Ako správne zaúčtovať
 219. szco - prijmovy doklad
 220. Uctovani dokladu o tankovani
 221. Vyplatenie podielu na zisku z r. 2008 a 2009 spoločníkovi v jednoosobovej s.r.o.
 222. Faktúra za PHM zo zahraničia a koeficient
 223. Daňová KONTROLA - Ocenenie DHM vlastnými nákladmi !
 224. Náležitosti faktúry
 225. Platia DPH zo stravy aj zamestnanci škôl
 226. Účtovanie stravných lístkov
 227. Rakúsko účtovník, poradca
 228. Sro nákup
 229. Preplatenie vydavkov spolocnikovi pri zalozeni s.r.o.
 230. stravné pre zahraničnú návštevu
 231. Kúpna zmluva a príspevok na začatie podnikania
 232. oznámenie o vzniku daňovej povinnosti
 233. Je možné uplatniť výdavky pred založením živnosti do nákladov?
 234. oprava zaúčtovania povinného zmluvného poistenia
 235. Refakturácia služieb do Švajčiarska
 236. Predaj budovy zo SR sro do sro v Českej republike ?
 237. Dodatočné daňové priznanie DPH
 238. Som neplátca DPH - fakturácia
 239. ako sa SZCO moze stat pravnym nastupcom a pokracovatelom v cinnosti ineho SZCO
 240. Daňová povinnosť dodanie tovaru - čiastkovo + preddavok
 241. Vykurovanie a vodoinštalácia
 242. Pokračovať?
 243. obchodovanie v ČR
 244. Prenájom softvéru z ČS EÚ
 245. Príjem z partnerských programov
 246. SZCO -evidovana na slovensku, mozem riesit zakazky z ciech a rakuska
 247. "Neporiadne" vedené účto
 248. najomne za byt - opravnene naklady
 249. zaúčtovanie poistného
 250. zmluva o dielo podla obč.zák.