PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Zaradenie kioskovej trafostanice
 2. Prefakturovanie pokuty a DPH
 3. sprostredkovanie
 4. Je zaplatená záloha ako daňový výdavok?
 5. účtovať či neučtovať českú s.r.o.
 6. Dobrovoľne nezamestnaný a práca na dohodu 2017
 7. VRP a rýchle občerstvenie
 8. Ako správne vyplniť kladnú hodnotu do riadku č. 28 priznania DPH?
 9. Predaj majetku medzi FO a sro
 10. dph a neskoro doneseny bloček
 11. Prémia za 1. polrok 2017
 12. Predaj neodpísaného auta - szčo do sro, v ktorej je spoločníkom
 13. 2 byty
 14. Byt v obchodnom majetku a náklady na úver
 15. Oznámenie PN SZČO
 16. Ako zaúčtovať prípad fanklub predá členstvo v klube a zároveň poskytne tričko plus šiltovku, je to služba alebo predaj tovaru?
 17. Zivnost v minulosti, teraz znova a odvody
 18. Daňový úrad a platenie dani
 19. Je toto zásielkový predaj?
 20. Pracovný pomer na dobu určitú - predĺženie
 21. odhlasenie z uradu prace a zalozenie zivnosti
 22. Daňové priznanie-výpočet
 23. prenos daňovej povinnosti a faktúra za nákup majetku
 24. Nadobudnutie tovaru a služby z EU - riadky DPH
 25. Platba PHL firemnou kartou v ČR
 26. Zamestnanec po ukončení PN
 27. Nespravne vyhotovená faktúra
 28. Sukromne vozidlo na sluzobnu cestu.
 29. Vrátenie vozidla po skončení operatívneho prenájmu a škoda
 30. EU DPH - Faktúra vystavená skôr ako bol doručený tovar
 31. Musím mať prenájom v predmetoch činností na OR ?
 32. môže konateľ vo vlastnej firme uzatvoriť dohodu o vykonaní príležitostnej práce oslob.do 500€ ?
 33. Ako odvádzať dane z youtube ziskov?
 34. Pracovna cesta - let s prestupom, dlhsi ako 24h
 35. Danova kontrola u FO - nepodnikatelov
 36. Vrátenie preplatku z dane z motorových vozidiel
 37. Nákup náhradnej korby z motorového vozidla z Čiech, kt. cena je nad 1700 eur
 38. Je možné urobiť uhradu kartou ak prijímateľ peňazí nemá webstránku?
 39. DP A s prijmom zo Svajciarska
 40. Vyúčtovacia faktúra za materiál
 41. Započítanie preplatku na dani v programe OMEGA
 42. material je vo vlastnictve matky v nemecku.
 43. Ako vystaviť faktúru ?
 44. PHM - chorvátsko
 45. Stiahnuté skonto - účtovanie a výkaz dph
 46. Daňové priznanie opatrovateľka v Rakúsku
 47. zrušiť v Pohode v ZA.FA políčko prenesené
 48. Technické zhodnotenie, oprava?
 49. Môžem urobiť storno faktúry do nového mesiaca?
 50. doklad o zaplatení dobierky na pošte/u poštárky
 51. Výpočet odvodov počas PN SZČO
 52. Odpis nevymožiteľnej pohľadávky štátu
 53. Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
 54. Musí mať zivnostnik nutne registracnu pokladnu?
 55. Výdavky SZČO
 56. Zahraničná faktúra pre neplatcu DPH
 57. Výpoveď zo strany zamestnanca - zamestnávateľ robí problémy
 58. dodatočný KV DPH? doklad z ERP
 59. zahraničná zdravotná poisťovňa
 60. Faktúra z ČR s textom oslobozeno podle §64 ods.1 zákona o DPH. Musím robiť samozdanenie?
 61. registračná pokladňa
 62. archivácia došlých faktúr v elektronickej podobe
 63. Chcela by som si zobrať úver, ale neviem či je pre mňa výhodne si zobrať na moju firmu, alebo na seba,
 64. Existuje niečo ako predčasné vyradenie dokladov z archívu?
 65. Vysoký stav pokladne
 66. Jednoduché účtovníctvo - účtovanie tržby prijatej cez terminál
 67. Ako zaúčtovať FA, ak poisťovňa preplatila časť sumy priamo dodávateľovi, ale dodávateľ vystavil FA nám v plnej sume?
 68. Nákup havarovaného auta, jeho rozobratie a predaj jednotlivých náhradných dielov
 69. Treba mať otvorenú živnosť keď chcem pracovať na základe zmluv. o dielo?
 70. Európske DIČ
 71. Daňový bonus - nevyplácaný
 72. Uplatnenie nakladov z podnikatelskej cinnosti v inom mesiaci ako su vynosy
 73. Poistná udalosť a faktúra
 74. Dodací list, výdajka s DPH???
 75. Komisionálny predaj v ČR a DPH
 76. Preplatenie prostriedkov z UPSVaR (pracovné pomôcky a mzdy)
 77. Ako postupovať pri nezaplatenej faktúre
 78. reťazový obchod AT-IT-SK-IT, pobyb tovaru AT-IT
 79. cestovné náhrady - záloha v CZK
 80. Nájom a DPH
 81. Nájom a DPH
 82. Auto na leasing v SRO musí byť zaradene do majetku alebo nie?
 83. Prijatá Fa zo zahraničia zo 7/2017
 84. SZČO - Nájomné za 2016 uhradené v 2017 je náklad roku 2017? Ide o daňovú evidenciu.
 85. Zmluvná pokuta
 86. cestovné náhrady
 87. Musí byť zostavená mimoriadna účtovná závierka ku dňu prevodu obchodného podielu alebo nemusí?
 88. slovenská s.r.o. a služby poskytnuté pre českú firmu
 89. Polovičný pracovný úväzok - dobrovoľný doplatok odvodov
 90. Predaj kancelárskych priestorov
 91. Dodanie služieb do EÚ neplatiteľom DPH
 92. DPH k doprave pri fakturácii s prenesenou daňovou povinnosťou
 93. Prejde obchodný majetok po zrušení živnosti automaticky do súkromného používania?
 94. nepeňažný príjem, služobné vozidlo
 95. paušal 80% na PHM
 96. Podmienky úveru v ČSOB?
 97. Môže s.r.o. uzatvoriť bezuročnu požičku s nepodnikatelom ?
 98. JÚ exekutorského úradu.
 99. SZCO dobrovoľne poistená v soc.poisťovni
 100. Zamestnanec vo Švajčiarsku a zdravotné poistenie
 101. Použitie daňového preplatku zaplateného iným daňovníkom.
 102. Uplatnenie dph pri prenajme neplatcovi
 103. DPH na výstupe z darovaného technického zhodnotenia?
 104. Manko v pokladni je pohľadávka.. Ako postupovať pri úhrade manka v JÚ pre NO
 105. lehota na vybavenie autorizácie na daňový subjekt cez ZEP
 106. Zaradenie do odpis.skupiny
 107. Predaj novostavby
 108. s.r.o. - platiteľ DPH, ako funguje vrátenie?
 109. Doklad o vývoze v r.2017
 110. Ukončenie živnosti - zostatok na účte
 111. Preúčtovanie DPH nedoplatku 2-ho clena zdruzenia 1-vym clenom zdruzenia
 112. Použitie daňového preplatku
 113. Kedy sa vyplňuje riadok č. 38 priznania dph?
 114. ukladanie správy auditora do registra
 115. Vylúčenie povinnosti platiť odvody do SP za obdobie poberania nemocenskej dávky?
 116. sociálka,zdravotka-registrácia účtovníčky
 117. szco - predaj piva, vína , cigariet , alkoholu
 118. Založenie tanečného štúdia-ako na to?
 119. Kontrola z Dovery
 120. leasing - účtovanie splátok
 121. Zivnost v rakusku a sucasne aj na sk... ako platit odvody a kde?
 122. Oznamenie o nevyuzivania automobilu
 123. Odvody do SP v roku 2018 - podnikanie iba časť roka
 124. Výživné na deti ako príjem manželky pri uplatnení NČZD na manželku?
 125. platba skor ako dodanie tovaru - daň.povinnosť?
 126. Účtovanie dotácie ESF
 127. Nerozdelený zisk
 128. paragraf 7a - DPH
 129. Platí pre mňa povinnosť podať daňové priznanie?
 130. ukončenie živnosti - mimoriadna uzávierka?
 131. Faktúra od prepravnej spoločnosti Toptrans s dobierkou
 132. Predaj pozemku statnej rozpoctovej organizacii
 133. nakup nakladnehi auta bez dph a predaj sukromnej osobe po roku
 134. prenos DPH
 135. slov. firma platca dph , uvaril obed pre českú firmu. má mu faktúru vystaviť s dph alebo bez dph.
 136. Na čo ešte nezabudnúť ak sa zmenil spoločník, obchodné meno aj sídlo a tým aj daňový úrad?
 137. Dve prevádzky na jedno IČO
 138. môže si firma uplatniť DPH . nakupovali sme minerálne vody pre zamestnancov pracujúcich na stavbe.
 139. IČO DPH na prijatých faktúrach z 3.krajín
 140. IČO DPH na prijatých faktúrach z 3.rajín
 141. Prijem z reklamy v OZ
 142. Zmluva o postúpení pohľadávok-účtovanie u postupníka
 143. koncesionárske poplatky
 144. Kurz pri vyhotovení zahraničnej faktúry
 145. Kovový odpad a členenie DPH
 146. Text na faktúre, keď je výrobok použitý na reklamné účely.
 147. Konateľ a obedy
 148. Dohoda o urovnaní pri exekúcii
 149. Pôžička od nezávislej osoby
 150. Faktura Facebook - datumy a DPH
 151. Je povinné písomne (ručne) zakontovať účtovné dokumenty?
 152. Kurz Podvojného účtovníctva v Bratislave?
 153. zdanuju sa diety?
 154. DOBPŠ - môže ju študent uzatvoriť už počas prázdnin po skončení povinnej školskej dochádzky?
 155. Nevysporiadané záväzky z r 2016 do roku 2017
 156. Opravná faktúra za stavebnú činnosť - vykázanie v DPH
 157. Nahradne diely server a technicke zhodnotenie
 158. inštalácia reklamných panelov (konštrukcií) a DPH
 159. Evidencia dobropisu pri vrátení faktúry
 160. Kúpa sro
 161. Je možné oznámiť zrušenie prevádzky na ŽU po 10 rokoch aby to bolo bez pokuty?
 162. Leasing-nákup MV - kontrolný výkaz
 163. Aukčný poplatok - sucast obstaravacej ceny?
 164. Daňová kontrola na nadmerný odpočet
 165. Zahraničný pokladničný doklad
 166. Najom vozidla
 167. dopočítaná suma zo sociálnej poisťovne
 168. faktúra za použitie dialnice v Rumunsku
 169. vrátenie sumy za vrátený tovar bez poštovného
 170. Dotácia pokladne
 171. Nahrádza sepa xml výpis z účtu ten papierový?
 172. Kilometrovne a PHM
 173. Ako uplatniť pokutu za pozitívnu dychovú skúšku voči živnostníkovi?
 174. adresa vo faktúre
 175. stále zastúpenie SR pri EU - miesto plnenia
 176. Ako do PD zaúčtovať vyplatenú faktúru z BU za poistné dvakrát?
 177. Pohľadávka v sudnom konani
 178. finančná správa
 179. Platba kartou v Poľsku a vyúčtovanie v eur
 180. Faktúra s USA A IČ DPH v kotrolnom výkaze
 181. študent po 26.roku veku a zdravotné poistenie
 182. Dodatočne zmenená výška DPH - ako opraviť ?
 183. Účtovanie príspevku na začatie podnikania - výdavky
 184. Prechod z iného softu do Money s3
 185. Fakturovanie v CZK
 186. Fakturujem maliarske práce na urbárskej nehnuteľnosti
 187. Faktúra a následný dobropis z poľskej Castoramy
 188. Konateľ mimo pracovného pomeru a PN
 189. Režijné výdavky SVB (pri založení, FA za UCT, atď)
 190. Storno odpísaného výnosu
 191. Danove priznanie z prijmu FO
 192. Montáž fontánok a jazierok, zostavenie skalky - sekcia F
 193. Daňové priznanie DPH
 194. Faktúra od Dodavatela - uplatnovanie DPH na základe platby
 195. Čo zadať do daňového priznania ak je osoba zamestnaná v anglicku neviem vyčísliť presnú sumu zárobku za rok a výšku odvodov
 196. DPH na faktúre z Českej republiky
 197. Náhrady za použitie súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste v roku 2017
 198. Postup účtovania pri došlej predfaktúre
 199. Účtovanie neziskovej organizácie - dva účty, dve účtovníctva
 200. Mechanická závora v lese - 042 alebo 501?
 201. Účtovanie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv.
 202. Aký podiel finančných príspevkov môžem použiť z 2% z dane?
 203. Dodanie služby z členského štátu
 204. Novovzniknutá S.R.O. - základné imanie
 205. Dodanie služby pre českú firmu
 206. bezdrôtový systém je technické zhodnotenie, alebo samostatné zariadenie?
 207. Materiál na opracovanie v inom členskom štáte
 208. Zamestnanec firmy je vyslaný na pracovnú cestu, ale ubytovanie rieši u kamaráta
 209. Predaj stroja pod zostatkovú cenu
 210. vypovedná doba pracovný pomer od 30.1.2017
 211. dotácia od ÚPSVaR - mentorovaný zamestnanec - praxou k zamestnaniu
 212. Faktura
 213. dodatocne danové priznanie oddiel X
 214. Nové zamestnanie a maródka
 215. Prerušenia pracovnej cesty - z čoho sa ráta stravné?
 216. Príprava na pohovor účtovníčka
 217. Musím vystaviť daň.doklad o prijatej zálohe a dobropis k nej ak sa celá prijatá záloha vráti do 15 dní od jej prijatia?
 218. Neuvedené IČ DPH na faktúre
 219. Trovy konania
 220. fa za stavebne prace z čr od českej firmy neplatcu dph
 221. cestovné náhrady
 222. Nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas a sviatok v hypermarkete
 223. pokladničná kniha v Exceli
 224. vedenie účtovníctva+danove priznanie
 225. ako najlepšie ukončiť pracovný pomer?
 226. 2x zaplatena faktura
 227. Rekreačná funkcia lesa - sú to daňové náklady?
 228. Doučovanie účtovníctva
 229. účtovanie obedov v money s3
 230. pokladna v minuse
 231. Dlhodobý majetok.
 232. DPH při ukončení zivnosti
 233. Príspevok zo sociálneho fondu
 234. Automobil ako DHM, dá sa preúčtovať na tovar?
 235. Zaúčt.faktúry - dátumy
 236. Je mozna kombinacia foriem zavislosti personalneho a ekonomicke prepojenia v problematike transferoveho ocenovania?
 237. Aky je zaklad dane pri odpocte zalohy pri prenose danovej povinnosti?
 238. ma niektorá skúsenosť so software KTK CZ? potrebujem poradiť
 239. Cestovné náhrady - Reťazový subkontraktor na školení v zahraniči
 240. FA prijatá v zahr. mene uhradená platob. kartou - kurz áno/nie?
 241. E-shop a odpadové hospodárstvo
 242. DOBPŠ a forma štúdia
 243. DPH zaplatené do cudziny
 244. Predaj na splátky - ako zuctovat DPH ?
 245. Ako učtovať stravovacie poukažky v reštaurácii?
 246. Predaj nehnuteľnosti a DPH
 247. SZČO učtujúci v jednoduchom účtovníctve a registrácia DPH
 248. Kedy vzniká daňová povinnosť pri prijatí preddavku, ak peniaze prišli na nesprávny účet?
 249. Zrážková daň z dividend
 250. Preddavky za rok 2016 na ZP vrátené v roku 2017