PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane
 1. Zamestnananec-FO s nulovym prijmom za prenajom - TypA alebo B?
 2. Jednorázový príjem §8
 3. peňažný denník
 4. Je prílohou DPFO-B aj potvrdenie o príjme zo záv.činnosti ?
 5. dôchodca predal šrot
 6. poisťovák a výkazy
 7. Príjem zo zahraničia do ktorej kolonky
 8. Dobrovoľne platené PvN
 9. preddavky na daň - fyzické osoby
 10. RZD 2013 - ako opraviť
 11. Daňový bonus kombinácia príjmov §5 a §6
 12. Mám preúčtovať zásoby k 31.12. a tovar na sklade?
 13. Povolené prečerpanie účtu / kreditná karta typu revolving
 14. Nespusti sa aplikacia edane/JAVA - chybova hlaska
 15. Aký je termín na doručenie FA?
 16. mesačný výkaz-zmena ZP
 17. Zmena z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky?
 18. Príloha k daňovému priznaniu B príjem z prostredkovania
 19. Kde môžem nájsť aktuálne výkazy pre neziskové organizácie /SVB/ NO Uč?
 20. SZČO prenájom nehnuteľnosti
 21. Podať opravné poznámky?
 22. Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok
 23. Kontrolny vykaz a dosla faktura z Telekomu so zlavou
 24. ak je na účte mínusový zostatok tak ako sa zapiše takýto údaj do výkazu o majetku a záväzkov ? Lebo okienko na + alebo - je len v priebežných položkách
 25. Je moj vypocet dane na danove priznanie spravny?
 26. Blok z ERP a čiastočné storno - KV.
 27. Výška NZD na manželku a príjem z prenájmu.
 28. Prílohy k DP 2013
 29. Zaúčtovanie prečerpania finančného príspevku
 30. SK NACE
 31. doklad z ERP na nákup PHM
 32. Daňový bonus
 33. Paušálne výdavky
 34. poistné plnenie pri PN
 35. daň z predaja zdedeného bytu
 36. prepočet výdavkov k prenájmu,po odpočítaní oslobodenej časti z príjmu 500 eur
 37. Odpisovať auto keď firma nevykonávala žiadnu činnosť?
 38. poskytnutá pôžička z s. r. o. fyzickej osobe
 39. Do ktorych stlpcov penazneho dennika sa účtujú cestovne nahrady / za sukr.auto pri sluzob. ceste / a stravne / zahranicie / szco v roku 2013?
 40. ako zdaním predané akcie v roku 2013 ?
 41. V prípade, že pracujem u dvoch zamestnávateľov ako študent a u jedného z nich zarobím viac ako je stanovená hranica a u druhého zarobím menej ako je daná hranica ako je to so zdaňovaním a odvodmi?
 42. SK NACE - pomôcka
 43. rozdiel v DPH
 44. Odpis zavazku, ktory nebol nakladom
 45. Ak som kupil budovu v r.1997 za 100tisic a technicky ju zhodnotil v r.2006 .
 46. Musím urobiť DDP FO za rok 2012 alebo stačí v roku 2013 upraviť pripočítateľnú položku?
 47. DP B, dátumy na prílohách
 48. Refakturácia
 49. zaradenie bytu do majetku
 50. Je možné si uplatniť alikvotnú čiastku prevádzkových výdavkov z fondu opráv pri príjmoch z prenájmu ?
 51. Osobný asistent-DP-odvody
 52. Mám nárok na vrátenie dane ak už mám brigádu?
 53. zamestnanec a provízie po ukončení živnosti
 54. SZČO a zároven pracuje na dohodu
 55. Socialny fond likvidacia
 56. DP Typu B pausalne
 57. účtovanie nákupu cez QUATRO v JU
 58. SZČO a práca v zahraničí
 59. Software - daňový alebo nedaňový N
 60. Čo vpisujem do riadkov 13,15,16 DP ak mi na začiatku roka 2013 bol vrátený preplatok za zdravotnom a sociálnom poistení?
 61. Za akých podmienok si firma môže vyžiadať DPH späť od štátu?
 62. Odpis premlčanej pohľadávky - 427?
 63. Mozem podat DP vyslovene elektronicky tento rok?
 64. Aký je rozdiel medzi daňovou evidenciou a evidenciou pri prenajme?
 65. Minimálna výška dane PO za rok 2013 je 16,60€ alebo 5€ ?
 66. daňové priznanie
 67. Som Q plátca DPH a teraz pri DP som zistila, že v I.Q2013 som mala odviesť o 8 Eur viac. Musím podať dodatočné DP aj pri takej malej sume?
 68. príspevok na podnikanie z úradu práce
 69. Daňové priznanie typ B
 70. DP B riadok 01,mám uviesť RČ alebo DIČ, keď má pozastavené prevádzkovanie živnosti od. 23.10.2013 a vrátil aj osvedčenie o regisrácii apridelení DIČ
 71. Treba opraviť kontrolný výkaz ak mi program vzal zlé dátumy??
 72. zaokruhlovanie v DP PO
 73. Môže si uplatniť szčo nezdaniteľnú časť na manželku, keď dieťa má štyri roky, ale manželka poberala naň ešte rodičovský príspevok ?
 74. Moze podnikatel uplatnit na manzelku nezdan.cast, ak mazelka bola v roku 2013 4 mesiace dobrovolne nezamestnana ?
 75. Účtovanie príspevku z ÚPSVaR - §60
 76. dzppo 2013
 77. musím časovo rozlíšiť výnosy?
 78. Program MRP a položky DPH.
 79. Postup pri elektronickom podávaní účtovnej závierky
 80. danove priznanie a E-DANE
 81. postup pri účtovani PHM 80% a 20%
 82. Skúsenosti s evidujem.sk
 83. DPFO typ B - príloha 1
 84. 31.12. skončenie podnikania, rozpustenie združenia a odpisy
 85. Odoslana platba v decembri, ale zabudnuty vystaveny dobropis - co s tym?
 86. DP A - je správny výpočet ?
 87. Vytlačenie interných dokladov v zahraničnej mene v MRP win
 88. Odvadza za mna stat dane ak som na ciastocnej invalidite a nemam pracu na Slovensku?
 89. Elektronické podanie na DÚ a ručné podpísanie dokumentu
 90. Príjem z konzultačnej činnosti
 91. kedy zaúčtovať daň z príjmov
 92. Zostatok na účte 042
 93. Daňové odpisy v PU.
 94. DP za úpadcu v konkurze
 95. Dobrý deň, DP FO A - NČZD na daňovníka
 96. pomôžete mi vyplniť DP "A" ?
 97. storno tovaru
 98. Účtovná závierka - správny postup?
 99. Príjem lektora zo zahraničia
 100. kliknem na tlačiť, zip súbor si otvorím v priečinku, prekopírujem na lokálny. disk, tam rozzipujem, ale nikde nevidím možnosť vybrať si s príponou fdf, ako sa píše vyššie, otvorí mi priznanie Prázdne.
 101. Na kazdu zahranicnu cestu musi byt vypisany 1 cestovny prikaz alebo vramci mesiaca na 1 prikaze aj viac ciest do zahranicia?
 102. mozem podat jedno dodatocne priznanie DPH z 5 doslych fa z roznych mesiacov 2013?
 103. Danove opravne polozky k danovemu priznaniu za rok 2013
 104. Pri vypocte cestovnych nahrad pouzivam priem. spotrebu z tp,mozem vyuzivat aj clenenie mesto a mimo mesta / podla druhu cesty /,alebo z 3 spotrieb v tp urobit priemer a pouzit tu?
 105. 2% dane zaokrúhľovanie
 106. prijmy a vydavny ovplyvnujuca a neovplyvnujuce zaklad dane
 107. provízia za sprostredkovanie FO - daňové hľadisko
 108. Ako zdaniť v DP typ B pasívny príjem z licenčnej zmluvy?
 109. Manžel pozastavil živnosť od 1.9.2012 do 30.3.2013 od 1.4. ju zrušil má podať daňové priznanie typ B aj za rok 2013?
 110. Dátum dodania ubytovacích služieb
 111. Aktívny a pasívny príjem v DzP
 112. výnos z dlhopisu a daň
 113. daňove priznanie pri predaji nehnutelnosti
 114. daňový bonus
 115. príležitostný príjem.
 116. Ak prenajimam nehnutelnost, tak mam vybrat "Pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona" alebo "Pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 zákona" ?
 117. Poznámky k uzávierke 2013
 118. platba v hotovosti súkromnej osobe v roku 2013
 119. SZČO + sprostredkovateľ poistenia cez OVB - členenie v DP
 120. Platenie poistného na základe exek.príkazov počas prerušenia živnosti
 121. Daňová evidencia - vysvetlenie
 122. Povinnost podat danove priznanie - student
 123. Doklady pri daňovej evidencii
 124. Treba podat danove priznanie?
 125. Príjem v AT na slovenskú a rakúsku živnosť
 126. SZČO a práca v ČR-stravné
 127. orange-účtovanie čas.rozlíšenia
 128. Dohoda o vykonaní práce a daňový bonus
 129. poznámky k DPPO
 130. Daň z predaja nehnuteľnosti
 131. dp fo A
 132. program pre záložnu
 133. taxislužba
 134. Prijem zo zahranicnej brigady
 135. potrebovala by som radu
 136. odpis automobilu fiat na leasing
 137. Hľadám skúsenú účtovníčku, ktorá účtuje v Helios Orange
 138. Učtovanie splátok za telefon v JU
 139. Ako je to so zdanením výnosov z dlhopisov?
 140. Preplatok za internet v JU
 141. Zvýšenie základného imanie ako odpustenie záväzku voči konteľovi
 142. Zábezpeka na DPH
 143. Konsignačný sklad a DPH
 144. výpočet zamestnaneckej prémie
 145. súhrnný výkaz dph
 146. dôchodok colníka
 147. Ako zaúčtovať a vyrovnať úhradu faktúry od O2?
 148. Fa k prijatej platbe na komoditu, kde odberateľ platí daň
 149. Tovar "darovaný" zákazníkovi ako darček resp. vzorka .... čo s tým v účtovníctve?
 150. Ako určiť správnu výšku príjmu z predaja jednotlivých nehnuteľnosti zaplatených jednou súhrnnou kúpnou cenou.
 151. Nakupujem papier, potom ho dám nasekať do inej firmy a potom ho predávam. Účtujem v jú - je správne účtovanie - nákup papiera - tovar, výsek - služba , predaj vysekaného papiera -tovar?
 152. Opravné položky k pohľadávkam – vytvorenie
 153. Účtovať cenu phl v deň nákupu z bločku čerpacej stanice ,alebo po zlave, ak mi nejakú dali?
 154. Storno dodávateľskej faktury.
 155. Zálohová fa a kontrolný výkaz
 156. Náhrada za PHM pri zahraničnej pracovnej ceste SZČO
 157. DP FO typ B
 158. oznamenie o predlzenie lehoty na podanie DPPO za r.2013
 159. DP typ B - oddiel XIV.
 160. Výdavok zo súkromnej karty
 161. Dodací list bez faktúry s dokladom z ERP a KV?
 162. Aké daňové priznanie treba vyplniť?
 163. Príjmy zo živnosti v DE a DP na SK
 164. kam previesť zostatok účtu 395 keď musí byť na konci roka nulový?
 165. Leasingovy urok, urok z uveru, servis vozidiel kam v penaznom deniku?
 166. MRP suvaha a vykaz ziskov a strat rozdiel 1,-eur.
 167. prenájom bytu
 168. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
 169. Ako zaúčtovať úhradu faktúry
 170. Ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie keď chýba potvrdenie o príjme
 171. Dodatočné priznanie k DPH
 172. Nizky prijem a nezdanitelna cast zakladu dane
 173. Zlúčenie spoločností
 174. vlastna zmenka uhradena v hotovosti a oznamovacia povinnost
 175. Rok 2013
 176. môže rodič dieťaťa pracujúci dva roky v zahraničí požiadať o daňový bonus na dieťa na Slovensku
 177. Tabuľka 1a, 1b v daňovom priznaní "B" pri paušálnych výdavkoch.
 178. oceľová konštrukcia a prenos DP
 179. Obchodný podiel
 180. Mám príjem z prenájmu nehnutelnosti spolu s manželkou a nemám žiadne výdavky. Môžme si každý odpočítať 500,-€ a výsledok bude základ dane?
 181. Zaúčtovanie faktúry za hasiace prístroje a s nimi súvisiace položky, ako to rozdeliť?
 182. Použitie oboch spôsobov odpisovania -rovnomerný alebo zrýchlený odpis
 183. Fakturácia propagácie švajčiarskej firmy a DPH
 184. kontrolny vykaz
 185. ked som si založila živnosť v apríli 2013, paušálne výdavky počítam 420 eur x počet mesiacov počas ktorých mam živnosť alebo tých 40% z prijmov?
 186. Do daňového priznania B sa už nepíše číslo účtu, ktorý používam na podnikanie?
 187. Bankový účet a súkromné platby
 188. Daň z prenájmu pri porušení podmienok nájomnej zmluvy
 189. Môže sa k maximálnemu možnému paušálnemu odpočtu -súdny znalec-pripočítať povinne odvody do ZP?
 190. Auto v podnikaní a cestovné náhrady?!
 191. dodatočné DP
 192. S.r.o nefunkčná ale nezrušená a účtovníctvo v sloven.korunách
 193. Aké odvody napíše szčo na stranu 12 ak mal preplatok za rok 2012 z dôvodu PN a použil ho na čiastočnú platbu preddavku za 01/2013 a 02/2013 ?
 194. Lieky po expirácii je tam vratka DPH alebo sa DPH nevracia?
 195. Ako správne vyplním daňové priznanie zdravotníckeho pracovníka?
 196. SZČO - príjem zálohy v roku 2013 a jej vrátenie v roku 2014 bez uskutočnenia dodávky.
 197. Môže ísť faktúra za 12/2013 vystavená v 1/2014 do DPFO?
 198. Som povinná platiť zdravotné a sociálne odvody z príjmov zo Zmluvy o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie, ak mojim hlavným príjmom je príjem zo závislej činnosti?
 199. Toner do nákladov živnostníka ak nevedie tlačiareň v majetku
 200. Študent a jeho príjem zo zahraničia
 201. Nárok na stravné v zahraničí v plnej výške, podľa štátu alebo len 4 eurá
 202. Môžem podať dodatočné daňové priznanie fyzických osôb A za rok 2012?
 203. Prijatý preddavok
 204. Zaporne danove vyrovnanie 2013
 205. Zaporne danove vyrovnanie za 2013
 206. Výdavky budúcich období
 207. stravné lístky v JÚ
 208. Daňové priznanie z prenájmu bytu FO
 209. Kurzový rozdiel v DPPO
 210. Koeficient pri prenájme
 211. Odpoveď z FS-opravné výkazy
 212. Odpočet straty a preddavky
 213. cestovné príkazy-interné doklady
 214. Ako podat
 215. Licenčná zmluva v 2013 a daňové priznanie
 216. Nehmotný majetok riadok 2 Tabuľka č.1a DP
 217. Rozdelenie zisku - zaokrúhlenie
 218. Poskytnutie služby v rámci EÚ neplatcovi DPH
 219. DP typ B a prílohy 1 a 2
 220. úroky z omeškania
 221. DP FO typ B, tabuľky pod oddielom VI.
 222. oprava skladu
 223. Poistná udalosť
 224. pN zamestnanca, ktorý opracoval 1 deň
 225. Zahraničná faktúra
 226. Zaciatky v uctovnictve
 227. RZD cudzinec
 228. DPFOA Dohoda o vykonaní práce s českou agentúrou vykonávaná na Slovensku
 229. Vrátenie platieb zo zdravotnej a sociálnej poisťovne - daň z príjmov.
 230. Pracujem v Uk,musim podat danove priznanie ak som cely rok marodovala?
 231. Môže sa strata z r. 2011 uplatniť celá v DP FO za rok 2013?
 232. zaúčtovanie stravného v peň.denníku
 233. DP B - podvojné účtovníctvo.
 234. Vyplnenie danoveho priznania typ B za rok 2013 na internete
 235. Kto je platiteľ DPH ?
 236. DzMV po ukončení živnosti.
 237. Aké knihy odporúčate pre účtovníčku?
 238. Výkazy v JÚ
 239. Príjmy zo živnosti na SK, zo živnosti v DE a príjmy zo Švajčiarska - závislá činnosť - DP
 240. Nakup a nasledny predaj v Madarsku - zahrnam do vykazu v SR alebo sa registrujem v Maďarsku?
 241. danové priznanie JU a RP
 242. Ako môžem uplatniť DPH v zahraničí?
 243. Nevýherné hracie prístroje - DPH
 244. Tabuľka 1b daň. priznania FO B
 245. Musím podať ako prílohu k DP FO typ B aj nulové výkazy o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzk. keď si uplatňujem výdavky percentom?
 246. Kontrola názvu spoločnosti podľa IČ DPH voči databáze VIES
 247. Nezdaniteľná časť ZD na manželku
 248. Zdanenie jednorazového príjmu popri zamestnaní - autorský zákon
 249. náklady / výnosy - preúčtovanie
 250. Invalidný dôchodca a vrátenie dane