PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane
 1. Faktúra za výrobky obsahujúca náhradné diely - účtovanie
 2. vystaveny dobropis fyzickej osobe - kontrolny vykaz
 3. Finančný prenájom/leasing/ a DPH
 4. Je potrebné platiť daň z príjmu z predaja zdedenej ornej pôdy a lesov?
 5. Nezrelizovaný obchod v EU
 6. Ako správne vypočítať predpokladanú DzMV 2015 r.40 u jazdnej súpravy ťahač+náves?
 7. Ako podať daňové priznanie k vozidlám pri prenajatom aute?
 8. Uplatnenie DPH z cestovných lístkov MHD v BA
 9. Nahrada skody - dph
 10. Daňovník dane z motorových vozidiel
 11. Registracia a priznanie DPH
 12. Zivnosť a DP v Čechách, treba podat DP aj na Slovensku, ak som tu nemal žiadny príjem?
 13. Uvádza sa preplatok z RZ ZP do DP?
 14. fir.automobil na LPG + natural - rozlične učtovanie?
 15. Daňový bonus
 16. mobil-splátkový kalendáŕ
 17. Zrušenie životného poistenia
 18. Aku sumu napisat na r. 40 v prípade ak predmetom dane mam motorove vozidlo az k 14.01.2015?
 19. Ako podať daňové priznanie za majiteľa s.r.o. (fyzická osoba, je zároveň jediná osoba v s.r.o.)? Aké sú možnosti zníženia základu dane / odpočítateľné položky?
 20. Účtovanie vystavenej faktúry za predaj vecí, ktoré nie sú evidované v JÚ
 21. Prívesný vozík
 22. Tuzemské diéty a SZČO?
 23. Blokovanie permanentiek vo fitku
 24. Daň z MV r.40 = nula. Áno, alebo nie. Odpoveď z finančnej správy
 25. daň z MV
 26. Nákup tovaru a služieb zo zahraničia
 27. KV a upomienka
 28. Danove priznanie 2014
 29. Ako mám zaúčtovať v štátnej RO zmarenú investíciu?
 30. Ročné zúčtovanie dane - všetkým z-com urobiť RZD naraz alebo sa dá vo februári časť a v marci zvyšok z-com?
 31. faktura
 32. rodičovská dovolenka a DVP
 33. preddavky do poisťovní
 34. ročný koeficient dph
 35. Ako má vypadať likvidačný list potravín?
 36. "starý dobropis"
 37. Daňové priznanie počas materskej dovolenky
 38. Vo vyučtovaní exekútor účtuje DPH, je nárok na odpočet u povinného?
 39. Dz MV s.r.o. -preplácanie cest.náhrad a počet dní v DP
 40. DP za pozemky
 41. nevyplatené mzdy-pripočitateľná položka?
 42. Môže spoločník uhradiť záväzky spoločnosti vkladom na účet obchodnému partnerovi?
 43. Prechod z pausalnych v.na danovu evidenciu, viac otazok...
 44. Dátum vzniku daň. povinnosti - Daň z motorových vozidiel
 45. Auto, ktore uz nepouzivam na podnikanie, ale stale ho ako zivnostnik vlastnim, bolo odpisane ....musim platit dan z motorovych vozidiel ?
 46. Inventarizácia a predaj pomocou prenosného terminálu
 47. daň z motových vozidiel
 48. Prípravné stavebné práce a vykonanie zváračských skúšok - Je to daňovo uznaný náklad?
 49. Odstupné pri odchode do invalidného dôchodku počas PN
 50. Dátum prvej evidencie vozidla 1.1.2005
 51. Koeficient a kontrolný výkaz
 52. Vlastný príjem manželky
 53. Likvidácia v obchodnom vestníku a návrh na konkurz
 54. Dodanie vlastných výrobkov do EU
 55. Nesedí vypočítaná DPH na riadku 03 priznania k DPH
 56. daňové priznanie
 57. Účtovanie v cestovnej agentúre - JU
 58. Ako opraviť KV DPH i daňové priznanie k DPH pri oneskorenej zahraničnej faktúre?
 59. Zamestnanec + inv. dôchodok - z čoho sa bude vypočítavať starobný dôchodok?
 60. Nevymožiteľná pohľadávka, odberateľ v reštruktualizácii
 61. daňová strata z r.2013
 62. Pri vyplácaní faktúry za tovar v hotovosti musí byť vydaný z mojej z RP doklad o zaplatení?
 63. Daň z motorových vozidiel
 64. Daň z MV a prívesný vozík - riadok 40
 65. DP daň z motorových vozidiel 2014 - aký je dátum vzniku daňovej povinnosti pri automobile , ktorý patrí zamestnancovi?
 66. Odmena pre a obchodneho zastupcu na zivnost v nepenažnej forme
 67. Dan z MV - riadok 40
 68. Náhrada nákladov daňového konania
 69. Aký bude dátum dodania dobropisu leasingovej splátky?
 70. SZČO a stravné lístky - od ktorej spoločnosti sú najvýhodnejšie?
 71. NČZD na manžela za rok 2014?
 72. Konatel SRO dochadzajuci kazdy den do BA na pracovne stretnutia
 73. DP k dani z mot.vozidiel a II.oddiel
 74. Odpočet dan. straty -DP r.2014
 75. Bločky z RP po odovzdaní DPH
 76. Kontrolný výkaz a dobropis
 77. účtovanie poistnej udalosti
 78. Konsignačný sklad z pohľadu odberateľa - účtovanie
 79. Kam zaúčtovať drobný hmotný majetok v JÚ?
 80. KV DPH na prelome mesiacov
 81. Štrajk a dovolenka?
 82. ako zaúčtovať zloženie kaucie?
 83. Dohoda o praci studenta.
 84. Nové pravidlá odpisovania od 1.1.2015 platia aj pre tých, ktorí majú hospodársky rok? A nám končí rok 30.6.2015, musíme prepočítať daňové odpisy k 1. 1. 2015?
 85. Cestovné náhrady 2014 a kurz ECB
 86. Dobropis doručený po podaní daňového priznania DPH.
 87. Reklamné predmety nad 17 € - účtovanie?
 88. účtovanie začiatočných stavov
 89. Dodatocne danove priznanie pokuta
 90. Je na potvrdení o podaní daňového priznania dôležitý/potrebný podpis pracovníka DÚ, ktorý priznanie prijal?
 91. BAR - evidencia liehu
 92. Ako mám zdaniť vystavenú faktúru 31.12.2014 za služby v roku 2014, ale ešte v januári nevyplatenú?
 93. predčasné ukončenie leasingu
 94. Určenie výnosov pre výpočet koeficientu DPH
 95. uplatnenie paušálu 80% na PHM a náklady súvisiace s prevádzkou auta v roku 2015
 96. účtovanie "zrážkovej vody" - na 502?
 97. Cezhraničné dodanie časti stavby.
 98. vystavenie fa za účtovníctvo
 99. súčasti daňového priznania
 100. Mandátna zmluva - použitie v DP za rok 2014
 101. Minimálna mzda 2015 a daň z príjmu.
 102. staršie auto do nakladov
 103. Dobrý deň, je povinnosť oznamovať daňovému úradu zrušenie bankového účtu? Ak áno v akej lehote a aké sú prípadné sankcie za neoznámenie.
 104. Editovateľné tlačivo k dani z nehnuteľnosti 2015
 105. Nárok na daňový bónus
 106. Zlé ič dph vo výkaze
 107. ako zauctovat pouzitie darcekových poukazok na osobnu spotrebu konatela?
 108. SZČO, inventarizácia zásob k 31.12., kategorizácia zásob
 109. Zarátať do predpokladanej daňovej povinnosti na daň z MV aj štvorkolku?
 110. Znamienka pre kontrolnom vykaze DPH
 111. práca počas rodičovskej dovolenke
 112. Nákup tovaru z CZ (sklad, faktúry) - kurz meny CZK
 113. študent a vrátenie dane ?
 114. Nesprávne IČ DPH KV DPH
 115. Daňove priznanie za OMV v prípade nájomnej zmluvy o OMV
 116. Postup a dátum zaradenia majetku a odpisy
 117. Môže s.r.o., ktorá ma prenajaté priestory od FO-občana, uhradiť faktúru za energie spotrebované v týchto priestoroch vystavenú na FO-občana? Môže si odpočítať DPH z tejto faktúry?
 118. Účtovanie základného imania pri vzniku sro- pokladňa
 119. dá sa vytiahnuť doklad z ERP?
 120. Kontrolný výkaz-číslo faktúry
 121. odberateľská fa-služba+tovar ako darčeková poukážka
 122. Konateľ
 123. provízia z poistiek a DPH
 124. Rozdiel v prepočte základného imania na euro v daňovom priznaní vs. v účtovníctve
 125. Zanechanie štúdia a nárok na DB
 126. Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou Domov sociálnych služieb
 127. Vyúčtovacia faktúra od SPP nedoplatok
 128. Daň z motorových vozidiel - riadok 40
 129. Moze si ma manzel uplatnit v DP,ked som na rd a mala som prijem z brigady u nas vo firme.
 130. účet 326 - môžem účtovať mínusom?
 131. sukromné auto konateľa a firma
 132. Faktura z ČR - DPH - kontrolný výkaz?
 133. ako zaúčtovať preplatok z poisťovne - PZP
 134. tesco poukážky od dodávateľa liekov
 135. ZP a povinnosti zamestnávateľa
 136. Ako zaúčtujem preplatok z poisťovne (za auto) v podvojnom účtovníctve? vrátili nám preplatok z dôvodu, že sme auto odhlásili. Aké účty môžem použiť?
 137. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - fakturačné obdobie 1.1.2014-31.12.2014 - preplatok 75 eur.
 138. Potvrdenie z DÚ o nedoplatkoch a preplatkoch vs. daňová pohľadávka a záväzok v účtovníctve
 139. Kde podať daňové priznanie?
 140. Majetok osobnej potreby - limit 80% od 01.01.2015
 141. odpočet na manželku za r.2014
 142. Môže ísť opravná faktúra z dôvodu omylom vystavenej faktúry do riadkov 3 a 4 daňového priznania mínusom ako dodanie podľa §8?
 143. Daň z motorových vozidiel a dátum prvej evidencie vozidla
 144. platca DPH, ktorý nechce odpočet
 145. pôžička Quatro, nákup v Metre
 146. Vyradenie nákladného automobilu z podnikania
 147. Živnosť na SK aj v DE, vrátenie preplatku zo SP
 148. Dodatočné daňové priznanie k roku 2009, ako postupovať ?
 149. kontrolny vykaz v oberone a uctovanie phl
 150. Osobný automobil a cestná daň
 151. evidencia jázd firemným autom
 152. Odpis výrobnej budovy do roku 2014 zrýchlená metóda, a zmena na rovnomernú.
 153. zálohovanie Alfa plus na USB kľúč
 154. Oznamenie zmeny sídla na CU - povolenie na predaj SBL
 155. Ako registrovať s.r.o. na predaj spotrebiteľského balenia liehu?
 156. Nezdanitelna cast na manzela SZCO, poberatela rodicovskeho prispevku
 157. Da sa zivotna poistka pouzit pri danovom priznani ako odpocitatelna polozka?
 158. oprava leasing zmluvy a faktúry v KV a dph
 159. Vyúčtovacia fa VSE - preplatok do DPH v 12/2014 alebo 1/2015
 160. Účtovanie ťarchopisu - kam v kontrolnom vykaze?
 161. Aký bude dátum dodania, keď na fa nie je uvedený?
 162. Technický preukaz - riadok 32 a 33
 163. Platí sa daň z predaja pozemkov - ornej pôdy družstvu , ktoré boli zdedené ?
 164. Časové rozlíšenie nákladov na PZP - ja takýto spôsob výpočtu správny?
 165. Daň z MV predpokladaná daň - 01.01.2015 - 156 mesiacov
 166. Skonto , DPH v JU
 167. Je prijatím preddavku ak je vykonaná úhrada faktúry vo vyššej sume?
 168. Použite účtu 315,325
 169. Došlá zahraničná faktúra s DPH
 170. Prenájom vlastného auta vlastnej s.r.o.
 171. Tovarový bonus v JU
 172. Číslo pôvodného dokladu do KV z vyúčtovacej faktúry od Elektrární.
 173. Vystavená faktúra s miestom dodania v zahraničí - KV
 174. Firemné auto na súkromné účely konateľa
 175. Odpisy DHM
 176. Ako zaúčtovať faktúru na prelome rokov + DPH?
 177. Odsúhlasenie záväzkov a pohľ. v angličtine
 178. Doúčtovanie dodania - stredoslovenská energetika
 179. Úroky z omeškania vyplývajúce zo súdneho sporu
 180. Zverené predmety - čo pod tento pojem spada
 181. F-konto
 182. Faktúra za tovar z ČR, miesto dodania služby ČR.
 183. daň z predaja pozemku sa chápe ako ostatný príjem §8 ods a alebo b?
 184. dodanenie zavazku prisluchajucemu k uctu 133
 185. Treba doložiť ešte nejaké dokumenty pri spoločnom daňovom priznaní z dane z nehnuteľnosti ak sme v roku 2014 kúpili spoločne s priateľom nehnuteľnosť?
 186. Zamestnavatel v Rakusku nezrazal dan a DP 2014
 187. Vykazy DPH pri registracii podla §7a
 188. PHM a DPH pri bločkoch
 189. Dôchodca, práca na dohodu a daňové priznanie
 190. Ručenie za daň ako zaúčtovať?
 191. Daň z mot. vozidiel - predpokladaná daň za rok 2015 zaokrúhľovanie
 192. Platenie poistného v 2 štátoch únie a vrátenie preplatku.
 193. Prevod z podnikateľského účtu na osobný a následná platba kartou.
 194. NČZD v daňovom priznaní TYP B pri súbehu príjmov zo závislej činnosti a podnikania
 195. Účtovanie PÚ-zabezpečovacie zariadenie v ambulancii
 196. DzMV 2014 - r. 11
 197. Podlieha jednorazove urazove odskodnenie z poistovne Alliaz danovej povinnosti ? Uraz sa stal v roku 1991.
 198. Kniha jázd a tankovanie pred služobnou cestou
 199. Registrácia na DU
 200. nástroje a krátenie výdavkov na 80%
 201. Zauctovanie vyskladnenia nepouzitelneho tovaru po reklamacii
 202. Nafta zo zahranicia
 203. rozdiel DPH medzi vyuctovacou fakturou a zaplatenymi zalohami
 204. Ako odviesť dane ak ste ZŤP a nastúpili ste do zamestnania?
 205. Nákup tovaru účet 504
 206. Registrácia DU
 207. dan z prenajmu
 208. Koľko môže zarobiť mesačne starobný dôchodca DoPČ aby sa mu nestrhla daň?
 209. Faktúra za nájom kancelárie
 210. Ako vyplniť Dodatočný kontrolný výkaz a znovu dodatočný kontrolný výkaz ?
 211. vstupná prehliadka
 212. moze podnikatel FO urobiť vyber hotovosti z pokladne viac ako 5000EUR na osobnu spotrebu????
 213. trezor odpisová skupina?
 214. Kúpa ojazdeného auta z Nemecka - samozdaniť alebo dať, že je oslobodené od dane?
 215. Povinnosť úhrady kúpno-predajnej zmluvy za pozemok cez registračnú pokladňu.
 216. Daňové priznanie mot.vozidlá
 217. Ako správne označiť položky v ERP?
 218. Daň z motorových vozidiel na zákl. informácie Fin.riaditeľstva SR z 1/2015
 219. Nájomné dlhšie ako12 mesiacov a dph
 220. Daňový bonus
 221. Stavba domu pre spolocnika
 222. Chyba pri odpise elektromera a následný preplatok po roku
 223. Interná smernica - časové rozlíšenie
 224. Môžem kúpiť diely na prac.stroj od nepodnikateľa a dať ich hneď do výdavkov?
 225. Daň z motorových vozidiel 2015
 226. Preplatok zo SSE
 227. Daňová licencia - krátenie pre zamestnávanie ZŤP
 228. Mikro účtovné jednotky - 2014
 229. Daň z predaja nehnuteľnosti
 230. Ak je odberateľ z ČR registrovaný pre DPH na Slovensku, fakturujem mu služby s DPH alebo musím použiť jeho české DIČ a fakturovať bez DPH?
 231. Vystavený dobropis a použitý materiál
 232. zrušenie registrácie na dph a tovar z eu
 233. zmeny vykonane v s.r.o.
 234. Faktúra neplatcu DPH
 235. Odúčtovanie SF v spoločnosti, ktorá nemá žiadneho zamestnanca
 236. Odúčtovanie nevyčerpaného SF
 237. oneskoreny dobropis a dodatocne DP k DPH - ake obdobie?
 238. autoalarm do majetku alebo do nakladov
 239. Daň z nehnuteľnosti
 240. Ako vyskladniť nepoužiteľný materiál z evidencie.
 241. Daňovník podľa § 85 ods. 1 pism. a) alebo c)?
 242. musim platit dan a ak ano mozem si odpocitat naklady?
 243. na aký účet sa účtuje poplatok za komunálny odpad?
 244. §56 postupov účtovania v PÚ
 245. pozemky v nájme - kto platí dane?
 246. Mikro UJ - vyhody a nevyhody ?
 247. Ako mám účtovať výdavky na kúpu auta?
 248. Ako vypocitat konecnu cenu tovaru?
 249. DOVP a pravidelný, alebo nepravidelný príjem?
 250. nemocenské