PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

 1. daňová licencia
 2. požitie firemného auta aj na súkr.účel - živnostíní
 3. Príloha k DP
 4. Elektronická komunikácia s DÚ - zastupovanie SZČO
 5. Prerušenie živnosti - čo so zostatkom v pokladnici a na BÚ?
 6. FVE odpisová skupina
 7. nárok na dph u neexistujúceho subjektu
 8. otvorenie pobočky sro - prenájom kancelárie mimo sídla sro
 9. vecné bremeno
 10. Nákup programu od zahraničného neplatca dph
 11. Mám povinnosť podať daňové priznanie?
 12. Môžem na účet 381 účtovať výdavky, ktoré sa mi budú premietať do nákladov nasledujúcich cca 10 rokov?
 13. Narok na cestovne v zahranici?
 14. Auto aj na súkromné účely
 15. Daňový doklad k prijatej platbe a DPH
 16. Uplatňujem si odpočet DPH z prijatých faktúr "tak ako doteraz" aj keď vystavujem faktúru s prenosom daňovej povinnosti (stavebné práce)?
 17. DPH aj DzP pri 80% z dph aj mesačných odpisov...ako postupovať?
 18. Kde uvediem preddavky na daň z prenájmu v DP?
 19. Čo s dlhodobým hmotným majetkom pri ukončení živnosti
 20. kúpa stroja na základe Zmluvy o úvere
 21. Daňové priznanie
 22. URBIS_ZACIATOCNE UCTOVNE OPERACIE
 23. vyplatený honorár za spev študentovi
 24. Akú výšku nezdaniteľnej časti základu dane si môžem uplatniť v daň.priznaní?
 25. Preradenie automobilu do osobného užívania
 26. Cash flow systém DPH
 27. DDP - DzMV 2015, Ako vyplnit R13 sadzba 1, sadzba 2 a R19.
 28. Ako zaúčtovať nevýznamnú chybu v PÚ?
 29. Fakturácia za sprostredkovanie prepravy v roku 2016 do EÚ
 30. Oprava nevýznamnej chyby
 31. naklady suvisiace s rokom 2014, aky dopad maju na DP za rok 2015
 32. Prosím Vás ako zaúčtujem havaríjne poistenie -uplatnenie škody, nároku na náhradu škody? Ďakujem Vám
 33. suma danovej licencie ak sme k 31.12. zrusili DPH?
 34. Ako zaúčtovať v OZ príjem z provízie ?
 35. Sachbezug a daňové priznanie v AT
 36. Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva v jednom
 37. Odpočet DPH
 38. Lakťová opierka do auta
 39. Stratený bloček
 40. pausalne výdavky a počet mesiacov pri začatí podnikania
 41. Fakturácia služby
 42. Ako vyriesit fakturu bez DPH od platcu DPH v CR ak som neplatca DPH v SR?
 43. Daňový bonus uplatnený u zamestnávateľa
 44. Ako robiť uzávierky pri VRP?
 45. Čestné vyhlásenie o nevykonávaní činnosti finančného agenta - skončenie podnikania podľa § 17 ods. 9 ?
 46. vyhra mobilu v s.r.o.
 47. predčasne splatený leasing a Daňové priznanie
 48. Bola som živnostníčkou 2 mesiace roku 2015,10 mesiacov som bola nezamestnaná. Koľko mesiacov si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť v dańovom priznaní?
 49. Stravné pri práci v zahraničí
 50. Zrážková daň z príjmu autora - príspevok do novín
 51. Vyrovnanie dane a PN
 52. Platia sa odvody do soc.poisťovne z dotácie z úradu práce?
 53. Účet 221 na konci roka a povolené prečerpanie
 54. Daňová evidencia
 55. neprenajatý sklad
 56. Ako správne zakladať Faktúry?
 57. Potvrdenie o príjme české aj slovenské od tej istej slovenskej firmy
 58. Emisné ážio
 59. Vyradenie neodpísaného auta a následný predaj?
 60. Reklamacia tovaru z druhej ruky
 61. Dodanie tovaru EU a 10% DPH .- vymeranie DPH
 62. Kniha záväzkov - nesprávne nahodený záväzok v roku 2014
 63. danove priznanie finanč.poradkyni-paušal
 64. Mandátna zmluva v JU - Kniha pohľadávok?
 65. dohoda o vykonani prace
 66. Vyradenie auta v ZC z podnikania a následný predaj
 67. Koľko mesiacov si môže uplatniť manžel NČZD na manželku?
 68. Zaslanie prílohy k Dan.priznaniu FO - dodatočne, ako ?
 69. ako elektronicky zaslať v JÚ účtovnú závierku ?
 70. Účet 342 na konci roka
 71. Nepojazdný traktor - majetok , či nie ??
 72. mesačné kurzové rozdiely Fio Banka v CZK
 73. Odpustenie záväzku
 74. Peňažný príjem od držiteľa lieku poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zrážková daň zaplatená držiteľom. Ako vypracovať DP PO ?
 75. danove priznanie
 76. Tržby za spracovanie palivoveho dreva - áno alebo nie daňová licencia?
 77. Vie mi niekto poradit s učtovanim v lekárni??
 78. Dar - neodpísaný HIM - aký výdavok?
 79. Predaj HIM - výdavok zostatková cena daňová či účtovná?
 80. Odpočet daňovej straty.
 81. Daňové priznanie typ A a dávky v nezamestnanosti
 82. obnovenie živnosti a zásoby
 83. DP typ PO
 84. Daň z príjmu PO
 85. Vyššie odvody do SP
 86. pozastavená živnosť a danove priznanie
 87. Aká účtovná jednotka
 88. dovoz tovaru zo zahraničia- chýba fakturačná adresa
 89. Poznámky k účtovnej závierke
 90. Dátum výberu hotovosti z bankomatu
 91. prenájom nákladného automobilu
 92. praca na dohodu
 93. poistné za stroje
 94. Príjem manželky pri živnosti
 95. Opravné položky k pohľadávkam
 96. Daňové výdavky - profesionálny športovec
 97. NCZD na manzela z CR
 98. Pripočítať k OC vozidla alebo rovno do nakladov?
 99. Stravné lístky na jeden mesiac?
 100. Fakturácia služby
 101. Vrátenie preplatku za elektrinu - započítam do príjmu?
 102. Pohľadávky v JÚ k 31.12.
 103. Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 odst. 2 zákona o DPH
 104. Odpis zálohovej platby
 105. Dochodca - Danove priznanie
 106. Členenie KV
 107. auto v prenájme
 108. Reklamne sluzby a dph
 109. Platba kartou - postup zaučtovania v Money S3 v PÚ
 110. Prenos daňovej povinnosti obec
 111. Zaplatit cestnu dan?
 112. SK NACE a novovzniknutá s.r.o.
 113. ako zauctovat nákup a výmena pneumatik, auto je v majetku firmy
 114. preplatok daň z príjmov
 115. odpis predpisu úhrady 345
 116. Čiastočne uhradená faktúra na kt. bola v minulosti tvorená opravná položka-úprava základu dane
 117. daň za ubytovanie - kam zaúčtovať?
 118. Prenajaté auto - kto platí daň z MV?
 119. Ako vystaví faktúru slovenský platca dph za práce v Nemecku Slovákovi s prideleným nemeckým IČ DPH
 120. Mesačný výkaz ZP a zamestnankyňa na rodičovskom príspevku
 121. Materska a daňove
 122. Opravná položka k čiastočne uhradenej faktúre...úprava základu dane
 123. Ako zaúčtovať faktúru za tovar a služby z ČR v OMEGE
 124. Poznamky k uctovnej zavierke 2015
 125. NDS a Fa za mýto
 126. Cudzinec zamestnaný na Slovensku a daňové priznanie...?
 127. Opravná faktúra SPP za r.2014 došlá v 1/2016
 128. Vystavenie faktúry za opravu v rámci pravidelnej údržby s alebo bez prenosu daňovej povinnosti?
 129. registrácia podľa § 7a zákona o DPH
 130. Faktúra za stravovaciu kartu
 131. Poznámky malej účtovnej jednotky za rok 2015.
 132. Účtovanie odpisu pohľadávky, ku ktorej bola vytvorená nedaňová opravná položka v roku 2014
 133. Ako spravne zauctovat opravu prenajateho auta???
 134. Pracovny cas
 135. majetok
 136. Daňový bonus - časť zdaňovacieho obdobia
 137. Narok na stravny listok pri darovani krvi
 138. r.1 ÚZ čistý obrat, patrí tam aj sú 64?
 139. Vydavky za PHM
 140. Daňové priznanie
 141. DP FO typ B - údaje o daňovníkovi
 142. Je potrebné v PU časovo rozlíšiť náklady na poistné / autá / za 2015?
 143. Vzdanie sa pôžičky - sro.
 144. Príjmy lekára - zamestnanec,znalec,nepeňažný príjem
 145. Refakturácia diaľničných poplatkov do zahraničia
 146. Nákup PHM a DPH
 147. Úroky z omeškania vyčíslené na súhrnnej prihláške nezabezpečených pohľadávok, dlžník je v konkurznom konaní a opravná položka tvorená k príslušenstvu pohľadávky
 148. cestovné poistenie - záloha
 149. Spoločnosť v kríze - možnosť poskytnutia pôžičky spoločníkovi
 150. Prenos daňovej povinnosti
 151. Tovar dodaný od zahraničnej firmy s prideleným SK IČ DPH od 1.1.2016
 152. Presun finančných prostriedkov - prenesené kompetencie
 153. Daňové priznanie a podpora v nezamestnanosti
 154. Vzorky za odplatu a ich vrátenie
 155. Dodatočné DP k DPH za 12/2015
 156. Nemeckým súdom pridelený tlmočník ktorého sme museli zaplatiť priamo súdu. Treba samozdaniť?
 157. program POHODA-Rozúčtovanie nákladov
 158. preplatok zo SP účtovanie
 159. Daňové priznanie
 160. Cestovná kancelária - daňový poradca
 161. Zaradenie motor. vozidla a dočasné ečv
 162. Dobropis v 01/2016 s dátumom dodania 31.12.2015
 163. montáž a demontáž dočasných zábran - fakturácia s DPH?
 164. Zahraničná faktúra
 165. Predaj majetku a DPH
 166. Hmotná zodpovednosť na pracovnej pozicii skladník.
 167. Môžem dať SZČO do DP aj poistné hradené ako samoplatiteľ pre vznikom živnosti?
 168. Kurz pri prepocte faktury v DP
 169. Daňové priznanie
 170. Prerušenie odpisov - výkaz o majetku a záväzkov
 171. Predkontacia
 172. Znizenie prijmov zaplatenim studentovi
 173. SRO- zúštovanie nepodnikateľkých pohybov na bankovom účte
 174. vyplatené poistné plnenie -aký príjem
 175. Dodávateľská fa.vysporiadaná formou daru.
 176. Uctovanie kupy externeho disku v PU
 177. uctovnictvo novej firmy- pomoc
 178. Odstupné/Peňažná náhrada z garančného fondu a daň z príjmu
 179. 3D tlačiaren, stroje na opracovanie vzoriek /diamantová píla,elektro-metalografický lis,laboratórny kompresor
 180. Transakcie závislých osôb
 181. Mam povinnost platit odvody do SP a ZP pri subehu zamestnania a cinnosti ako FO uradny prekladatel?
 182. V akej mene je tento blok?
 183. Nezaplatené nájomné
 184. SZČO a nezdaniteľná časť na manželku - dôchodkyňu
 185. Prijem z prenajmu pody 1500 eur, podat DP?
 186. odpis daňovej straty.
 187. Aký je postup účtovania pri škode?
 188. Uctovnictvo v Rakusku
 189. Vývoz sutiny JU
 190. Neprevzatá dobierka - čo s faktúrou?
 191. vyplatená mzda z garančného poistenia
 192. Dva krát uhradená vydaná faktúra, ako účtovať v PU?
 193. Budova v prenájme a poznámky k ÚZ
 194. zatriedenie účtovných jednotiek
 195. SVB a prenos daňovej povinnosti
 196. Storno faktury - preddavok
 197. Sociálne a zdravotné poistné v daňovom priznaní
 198. Ako mám zaúčtovať pokutu za porušenie BOZP?
 199. Úroky z pôžičky ???
 200. Daňové priznanie opatrovateľky v rakúsku podávané v SR
 201. Príjem nad 5000,-€ v hotovosti z ČR
 202. DPH a zahraničné faktúry
 203. Malá účtovná jednotka a poznámky
 204. dodatočné DP a kontrolný výkaz
 205. Ako opraviť základ dane
 206. RZD na manželku - bývajú spolu, podľa papierov však nie
 207. Ostatne prijmy z predaja nehnutelnosti
 208. tuzemské samozdanenie
 209. prenos daňovej povinnosti 1.1.2016
 210. Ako zaúčtovať neuplatnenú DPH z phl v PÚ
 211. stavebné a montážné práce
 212. Fa za vypracovanie reštrukturalizačného plánu
 213. Prikaz na uhradu v Pohode
 214. Predaj tovaru zamestnancovi
 215. Počítam do príjmu r. 15 z potvrdenia Lohnsteuerbes......?
 216. Danova kontrola
 217. zanedbatelny Preplatok v zavazkoch a pohladavkach - ako riešiť v JU ?
 218. Dodatočné DP k MV
 219. Ako sa vyráta nadspotreba?
 220. Čím sa preukazuje, že je občan so zdravotným postihnutím? Preukazom ZŤP alebo rozhodnutím o priznaní ivalidného dôchodku?
 221. Daňové priznanie-riadok 41
 222. prenos daňovej povinnosti pri montáži bazénovej technológie
 223. 3/4-nový pracovný úväzok - odhláška na ZP
 224. Zle nahodený príjem do virtuálnej registrač. pokladnice - ako urobiť opravu
 225. Zostatková cena majetku pri ukončení živnosti
 226. Služba do Čiech - KV
 227. DPH - reprezentačné
 228. Vrátenie poistky majetku v JU
 229. Vrátenie poistného zo SP
 230. Učtovanie dotácií
 231. Clensky prispevok nad 5% zakladu dane v DP
 232. Prenesenie daňovej povinnosti v KV
 233. Vystavenie faktúry - tuzemské samozdanenie
 234. Vrátenie gastrolístkov - účtovanie
 235. Ako ovplyvni leasing na auto na SRO, bonitu klienta pri hypoteke ako sukromna osoba?
 236. inkaso faktúry cez ERP
 237. projektoré práce na stavbe partneri platcovia dph presunúť daňovú povinnost ?
 238. poznámky malá účtovná jednotka k 31.12.2015
 239. rozdelenie zisku v.o.s.
 240. Pomoc s danovym priznanim a vratenie dane
 241. DPH z poskytnutej platby - KV
 242. Zníženie základu dane na manželku ak som dôchodca
 243. DB vyplatený dvakrát
 244. DP dochodca
 245. Účtovanie rozšírenia internej pamäte počítača
 246. Bankový úver
 247. Zmluva o dielo - dôchodca
 248. Prenos daňovej povinnosti - meranie netesnosti
 249. Ako mám zaučtovať v daňovom priznaní faktúru.
 250. Kabínka na prezliekanie - technické zhodnotenie ??