PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane
 1. Export miezd do PÚ v programe MRP
 2. SZČO a zahraničné stravné
 3. Termín na podanie daňového priznania
 4. Účtovanie zvyšku dotácie z úradu práce - keď je FA vyššia ako zostatok v knihe záväzkov.
 5. Ako môže firma preukázať, že motorové vozidlo sa používalo len na firemné účely?
 6. Dobropis na prelome rokov
 7. Uctovanie vlastnej vyroby a sluzby
 8. registrácia dane zo závislej činnosti
 9. Musím účtovať na nesprávne použitý účet ?
 10. Ako zaplatí SRO za nákup od FO 2014
 11. Účtovníctvo - zodpovednosť
 12. daň z príjmu za rok 2014
 13. Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časti základu dane na manželku?
 14. ročné zúčtovanie dane - PN, nezamestnaný
 15. Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014
 16. dostupnosť daňových tlačív
 17. SZČO a cestovné náhrady.
 18. Ako účtovať povolené prečerpanie účtu/kreditná karta typu revolving v JU?
 19. Dodatočný súhrnný výkaz - čo napísať?
 20. Nadspotreba pri nákladných autách
 21. Ak dnes oznámim na DU ukončenie používania auta na podnikanie k 31.12.2014 bude to ešte v termíne?
 22. vypocet preplatku alebo nedoplatok dane za rok 2014
 23. Daň z MV a ukončenie živnosti
 24. Vratia mi daň za rok 2014 ked som bol 2mesiace pn
 25. Vypocet materskej dovolenky
 26. kratenie DPH, riadok 21 DP celkova dan alebo vypocitana koeficientom?
 27. ako spravne zaučtovat platbu do zdravotnej poistovni za konatela z odvedených dividend
 28. Oznamovacia povinnosť pri dani z MV od 1.1.2015
 29. Aka hmotnost v DP MV za privesny vozik?
 30. finančný dar od neziskovky
 31. Ako správne vypočítať daň z mot. vozidiel a vyplniť daňové priznanie?
 32. Daň z MV-prívesný vozík 400Kg-platí daň?
 33. Zaplatenie sluzby za s.r.o. tretou osobou
 34. Refakturácia nákladov - operatívny leasing a PHM
 35. Ako urobiť cesťák, keď to isté súkromné auto využívam ako živnostník aj ako konateľ s.r.o.?
 36. Rodičovský príspevok a odpočitateľná položka
 37. DMV za 2014 a zmena sidla spolocnosti
 38. Ako zaúčtovať platbu poistného pri výkone povolania za zamestnanca?
 39. Nezdanitelna časť základu dane na manželku
 40. daňová evidencia
 41. Zúčtovanie daní - je potrebné?
 42. účtovníctvo obcí
 43. Nesprávne zrazená daň zo závislej činnosti za rok 2013
 44. Odpis pohľadávky z roku 2009
 45. Odpis 2x zaúčtovanej pohľadávky vo výnosoch
 46. Úhrada došlých dobropisov
 47. Daňové priznanie dôchodcu
 48. Som fyzicka osoba pracujem v zahranici a chcem dat do prenajmu nehnutelnost!
 49. uvažujem správne, že môj dôchodca neplatí daň z prenájmu?
 50. samostatná organizácia aké účto vedie
 51. Nemá niekto vzor poznámok pre Mikro účtovné jednotky? Ak sa nájde dobrá duša, priložte nám ich sem.
 52. Storno pohľadávky na účte 315 z minulého učt. obdobia
 53. Odpočítateľná položka na manželku
 54. Ochranne napoje uctovanie
 55. fakturovanie účtovných služieb PO-ak sa s fakturáciou nepočítalo v starom roku
 56. Faktúra na prelome rokov v jednoduchom účtovníctve
 57. Daňové odpisy zmena
 58. Zaúčtovali by ste výdavok na základe kópie pokladničného bločku bez jeho originálu?
 59. Môžem vykonať ročné zúčtovanie dane bývalej zamestnankyni?
 60. Aktivácia - účtovanie, čo všetko započítať a ako na konci a zač. roka?
 61. Časové rozlíšenie-Opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74
 62. Predaj, vyradenie neodpísaného auta JU
 63. Zdanenie záväzkov FO zapísanej v OR pri ukončení podnikania
 64. ročné zúčtovanie dane študenta - dohodára a dohodára, vedeného na UP
 65. bločky s DPH
 66. uctovanie vystavenej fa za ucto v r.2015 za r.2014
 67. je nutne platit danovu licenciu pri uplatneni straty min.rokov?
 68. Danove priznanie
 69. pomiešané dátumy na faktúrach
 70. Ročné zúčt. dane
 71. CO znamena: nebude o vozidle uctovane?
 72. Nesprávne faktúry - sumy na starších faktúrach
 73. Ako vypočítať predpokladanú daň z MV, keď v TP nie je uvedený dátum prvej evidencie vozidla, je tam len rok výroby1995?
 74. Keď sme si neprihlásili naše pohľadávky v reštrukturalizácii môžem ich daňovo odpísať?
 75. Kedy vznika narok na odpocet DPH?
 76. Prepis mot. vozidla
 77. DZMV za rok 2014
 78. Ktoré doklady pri lízingu vstupujú do môjho účta?
 79. Dialničná známka-faktúra Slovnaft
 80. Kto platí DzMV - ak szčo majiteľ auta prenajal auto vložené do podnikania inej spločnosti s r.o. ?
 81. Treba zaplatiť daň z motorových vozidiel 2014?
 82. Neuhradený zisk min.rokov schválený ako záväzok je možné preúčtovať späť na neuhradený zisk???
 83. Preddavky na daň z príjmu
 84. výpočet preddavkov do ZP a SP -len celé mesiace?
 85. Daň z MV platí zamestnávateľ alebo držiteľ?
 86. Zamestnanec pracujúci na skrátený úväzok a jeho hodinová mzda
 87. Ako vystavit fakturu alebo doklad ked som iba Fyzicka osoba
 88. Predkladanie oznámenia o schválení účt.závierky v listinnej forme
 89. DzMV - výpočet dane za mesiace v ktorých bolo vozidlo používané na podnikateľské účely
 90. Vrátenie zaplatenej dane
 91. česká firma vysiela zamestnca na služobné cesty autom SK
 92. uctovanie danovej licencie PO
 93. Do akej emisnej triedy mám v DP k dani z motorových vozidiel za rok 2014 zaradiť náves
 94. Do ktorého zdaňovacieho obdobia patrí úhrada dane z motorových vozidiel?
 95. Matka pracuje na dohodu pol roka, ma narok na danovy bonus za cely rok alebo nie?
 96. dan za ubytovanie
 97. Saldokonto v omege ?
 98. Odpisovanie od roku 2015
 99. Ako zaučtovať VPD - vypis z obchodneho registra obstarany na poste?
 100. KVDPD chyba
 101. zmena sídla spoločnosti - tým pádom zmena EČV a daň z motor.vozidiel
 102. Zle uhradená zálohová FA a následné vystavenie riadnej FA.
 103. daň z motor.vozidiel za rok 2013 - podať dodatočne DP kvoli datumu prvej evidencie vozidla?
 104. Faktúra Slov.Telekom za 12/2014 a § 56 ods.14 Postupov účtovania PÚ
 105. Som živnostník a platca dph. Chcem doviesť tovar vo väčšom množstve z Číny. Povedzme že tovar by stál 1500 eur. Ako je to s platením dph a clom?
 106. Mám správny výpočet sumy na r. 40 preddavky rok 2015 - DzMV 2014.
 107. zúčtovanie dotácie
 108. Daňové priznanie 2014 a úrad práce
 109. Sociálny fond
 110. Patrí do môjho príjmu na výpočet ročného zúčtovania dane aj inval. dôchodok vo výške 45%? Je to 145€.
 111. daňový bonus na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v zahraničí
 112. Príspevok z ÚP a mesačné výkazy
 113. Daň z motorových vozidiel za rok 2014 a daňovník zamestnávateľ
 114. Chybový protokol KV DPH
 115. Zaplatené poistné v daňovom priznaní
 116. predpokladaná daň z MV 2015 - podľa veku vozidla
 117. Pohľadávky voči prepojeným jednotkám
 118. Predpokladaná daň pre ťahač + náves pre rok 2015
 119. Výpoveď následná PN-ka, dohoda o PČ a podpora v nezamestnanosti
 120. Daňové priznanie športovca
 121. DzMV pri rozdielnom počte ťahačov a návesov.
 122. nákup materiálu osobnou kartou
 123. cestná daň
 124. Odberateľská faktúra z Poľska- čo všetko má obsahovať ?
 125. oprava ZS 261
 126. Dodatočné DP k dani z motorových vozidiel za rok 2013
 127. Daňové priznanie PO 2014 (likvidácia firmy)
 128. Fígel ako v Portáli FS opakovať starý formulár na nový.
 129. Danove priznanie 2015- ukoncenie zivnosti v Rakusku, potom praca na Svk
 130. Zdaňovanie dividend
 131. Banka a chýbajúca faktúra
 132. Slevy na dani z motorových vozidiel - rok 2015
 133. Musí sa podávať daň z MV aj z traktora a štvorkolky?
 134. odhlásenie auta z podnikania na DU
 135. pausalne výdavky
 136. Zaúčtujem údaje dodávateľa, alebo údaje prevádzkárne ?
 137. Len lacnejší benzín, môže byť dôvodom zahraničnej pracovnej cesty ?
 138. DzMV riadok 11
 139. Daňové priznanie a uplatnenie NČZD pri dohodách pre vrátenie dane
 140. prerušená živnosť a daňové odpisy
 141. Pomoc pre mzdárov 24x24
 142. Zmluva o sprostredkovaní obchodného kontaktu podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
 143. dan z občasného príjmu
 144. Osobný vklad do spoločnosti, ktorá je v likvidácií
 145. Daň z motorového vozidla
 146. Neskorý dodatočný výkaz DPH a KV
 147. Tanečná škola a ERP
 148. Zrušenie a znovuzaloženie živnosti, odvody
 149. Ako zaúčtovať založenie spoločnosti pri zlom vklade základného imania?
 150. kalkulacka na DMV
 151. daňové priznanie typ A a daňový bonus
 152. Daň z motorových vozidiel- zmena
 153. na základe akej zmluvy môže dôchodca dopredať zdanené zásoby
 154. Poznamky k uctovnej zavierke 2014 - vystup z MRP
 155. DZP paragraf 19 ods. 3
 156. Prerušenie živnosti SZČO - ako splniť všetky povinnosti voči DÚ
 157. Dodatočné DP k DPH a neuvedený nadmerný odpočet
 158. Predpokladaná daň na r.2015 u zamestnávaľa,ktorý prepláca cestovné náhrady??
 159. Výpočet dane z mv v prípade vlastného mot. vozidla, zamestnávateľa+zamestnanca v s.r.o. pri vyúčtovaní CN v CP
 160. zmena platcu dph zo štvrťročného na mesačného
 161. Druh vozidla: špeciálne vodidlo kategória M1, podľa čoho určím ročnú sadzbu DzMV?
 162. NCZD a szco
 163. daň z motorových vozidiel a auto v obchodnom majetku
 164. ako spracovať závierku v JÚ - dve obdobia podnikania
 165. Terasa k reštaurácii - ktorá odpis. skupina? ( rok 2014 )
 166. prijmy z prenajmu - ako sa platia zdravotne odvody?
 167. Ziadost o vykonanie rocneho zuctovania
 168. Spĺňa absolvent SZŠ odbor masér podmienky pre prácu opatrovateľa podľa zákona o sociálnych službách?
 169. e-Dane pridanie strany
 170. zle vypočítaná predpokladaná daň za rok 2015 čo robiť?
 171. Názov dodávateľa, či prevádzkárne?
 172. Z akých faktúr môže firma žiadať vrátenie dph z európy?
 173. zdanenie zisku z podiel. fondov-ak nikde nepracujete
 174. paušalne vydavky počas PN
 175. Zamestnanec a zmluva o dielo, ako priznať príjmy
 176. PHM 80% a sukromne jazdy
 177. 5000 limit platby v hotovosti medzi podnikateľmi
 178. Uplatnenie pausalnej nahrady 0,183/km?
 179. Ako "aktivovať" náklady na získanie zákazky ?
 180. Aké sú cestovné náhrady podnikateľa, kde vlastník je leasingovka a držiteľ manželka podnikateľa ?
 181. Súvaha-analytika
 182. Konatelia a spoločníci si vyplatili 10 000,- eur dividendy za rok 2013. Je poistné 14 % ako daňový náklad pre firmu?
 183. Neskoro doručená FA 12/2014
 184. Motocykel na finančny leasing - dan z motorovych vozidiel
 185. Musí si daňovník uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane?
 186. Aplikace pre cestnu daň
 187. Dátum pre zaradenie úžitkového mot. vozidla
 188. DPH propagacne sluzby v zahranici
 189. Preplatok plynu v RO a účet 357.
 190. Daň z motorových vozidiel Ťahač EURO 6
 191. Môžem odpredať zásoby, keď mám prerušenú živnosť?
 192. daňová licencia a organizačná zložka zahraničnej fyzickej osoby
 193. Dańové priznanie za rok 2014-tlačivá daˇnové priznania fyzickej osoby typ A a typ B?
 194. Evidencia DPH tlacivo
 195. Daň z pozemku-potrebujem poradiť.
 196. rodičovský príspevok a rakúske daňové priznanie
 197. Účtovanie prepravných služieb - dátum dodania
 198. Vyšia zostatkova cena účtovná ako daňová
 199. MD / RD a danovy bonus v ramci RZD
 200. Cerpanie socialneho fondu
 201. Musim podat Danové priznanie k DzP?
 202. Zamestnanec bol súkromne v zahraničí a použil služobný mobil, prijal a aj uskutočnil hovor cca 1,50 EUR môžeme si uplatniť DPH a náklady?
 203. Mozem preniest vsetky naklady za psa na szco?
 204. Platit dan z prijmu z predaja pozemkov pod dialnicou?
 205. Ako odinštalovať skúšobnú verziu Omegy?
 206. Vyradenie z evidencie úradu práce a následne nástup do nového zamestnania
 207. združenie SZČO, DPH a daň z príjmu 2014
 208. Ako zaučtovať pohľadávku v JU
 209. neplatieľ dph a povinnosť registrácie podľa §7 esp. 7a
 210. Ukončenie SZČO a neuhradené DF.
 211. kedy si musím krátiť všetky výdavky na užívanie auta
 212. Seminár "Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke 2014 + legislatívne zmeny
 213. Vyúčtovacia faktúra za energie a platca DPH od 1.8.2014
 214. uhrada dph postovou poukazkou
 215. mzda na skrateny uväzok - su pri nej nejake obmedzenia ?
 216. Konateľ spoločnosti s.r.o. - odvody na zdravotné poistenie
 217. centové vyrovnanie
 218. krátenie výdavkov na predmety osobnej spotreby 80:20 v jednoduchom účtovníctve
 219. nákup bez DPH
 220. Prosím kurz CZK na prepočet k danovému priznaniu 2014. Dakujem
 221. Prerušenie odpisov
 222. Ako zaúčtovať ak sa firma s odberateľom dohodnú o odpustení časti pohľadávky?
 223. Sadzba dane z MV za rok 2014 splatna v roku 2015
 224. rozpustenie ostatných kapitálových fondov
 225. Musíme viesť valutovú pokladňu alebo stačí aj eurová?
 226. Faktúry - dátumy - priznanie
 227. Do predpokladanej dane z motorových vozidiel neuvádzam daň z vozidiel použitých na pracovnú cestu zamestnancom v roku 2014. Je to tak?
 228. Tabuľka B riadok 4 DPPO
 229. Daň z MV ak je auto prenajímané od nepodnikateľa
 230. Prerušenie odpisov na auto
 231. Kód nomenklatúry - výpalky z plechu
 232. DAN Z MOTOROVýCH VOZIDIEL - ťahač a náves
 233. Cestna dan a koncesia
 234. Dovoz auta z Nemecka a zaúčtovanie cesťákú + náklady súvisiace s dovezeným autom
 235. Viete mi poradiť ako zaúčtovať faktúru: Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme dohodnutu odplatu.
 236. Bloček za minulý rok
 237. ako účtujete krátenie výdavkov 80:20 predmety osobnej spotreby
 238. daňové odpisy z prenajatého majetku len do výšky nájomného
 239. Som povinna podar DP,ak som na materskej dovolenle v ochrannej lehote?
 240. Konateľ zaplatil fak. v hotovosti z pokladne ked tam bolo málo peňazí
 241. Daň z MV - auto dlhodobo v oprave
 242. Nárok na odpočet DPH 2015
 243. účtovníctvo ako samouk
 244. Môžem dnes podať ešte opravné DP alebo už DDP?
 245. zálohová faktúra z 2014, platba v 2015 - kedy uplatniť DPH ?
 246. TRŽBA ZA TOVAR - clenenie KV DPH
 247. Odpis auta 2014
 248. rezerva na nevyfakturovaný príjem
 249. s.r.o. zakúpila malý stroj olepovačku ktorú potrebuje pre svoju činnosť, na základe kúpnej zmluvy ako správne to zaúčtovať v PÚ hodnota 900,-€
 250. Rakuske DP - opatrovatelka