PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433

 1. živnostník - ak použije nie svoje vozidlo na podnikanie - čo si môže dať do daň.výdavkov?
 2. Sankcne uroky na bankovom ucte
 3. Počiatočný účet súvahový mi vykazuje cca 17 tis eur. Ako najrýchlejšie nájsť chybu?
 4. Dodatocne DP
 5. fiškálna pokladnica - kam odchádzajú údaje z něj?
 6. Zrušenie bank. účtu a prevod zostatku na osobný účet konateľa
 7. vrátenie fin. výpomoci - limit
 8. Prijatá platba zo zahraničia bonus
 9. DPH a medzinárodná doprava
 10. Súhlas daňového úradu pri predaji nehnuteľnosti...?
 11. Stavba rodinného domu s.r.o-čkou a následný predaj
 12. Orange splátka telefonu vo faktúre
 13. Komerčná poštová karta - dobitie kreditu
 14. zásoby
 15. Účtovanie vlastných knižných publikácií do zásob
 16. Neuvedená tržba z ERP v KV
 17. ELDP
 18. Pitny rezim konatelov/spolocnikov- danovo uznane?
 19. Kupa auta aj na sukromne ucely a DPH
 20. záložné právo - poplatok účtovanie
 21. ručenie zmenkou
 22. 249 pôžička
 23. Finančný prenájom
 24. Len IČ DPH
 25. Samozdanenie prepravy tovaru z EU do akých riadkov DP DPH?
 26. Bankový úver účtovanie 261 áno/nie
 27. splátka iPhone - Orange
 28. Ako opravim spravne fakturu za stavebne sluzby s nespravne fakturovanou DPH?
 29. Prijatý dobropis a daňové priznanie k DPH
 30. JU- DPH vysporiadanie- postup zaúčtovania
 31. Poistenie dobierky - je to VOZD?
 32. platca DPH podl a§ 7,podava aj kontrolny vykaz ?
 33. Predaj pozemku ktorý je vedený na LV ako zastavané plochy a nádvoria. Je správne ak to bude bez DPH?
 34. neschválená účtovná uzávierka
 35. Prenájom priestoru zahraničnému odberateľovi
 36. Príspevok z úradu práce
 37. hotovostná faktúra - odberateľ "maloobchod"
 38. Vyplnenie daňového priznania
 39. Storno poplatok za nevyužité služby a DPH
 40. Predaj firemného ojazdeného auta
 41. Neplatca DPH - kúpa stavby + pozemku
 42. Iná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 a 7a zákona a došla FA.
 43. Cestovné náhrady - zahraničný CP-viac štátov
 44. Živnostník - môže fakturovať na 1 faktúre prácu za 2 mesiace ???
 45. Preprava Slovensko - Čína a DPH (samozdanenie)
 46. Zápočet 395
 47. Prenos daňovej povinnosti
 48. Stavebná činnosť a koeficient
 49. samozdanenie DPH
 50. Rekonštrukcia budovy nezaradenej do majetku s.r.o.
 51. ako učtujete doklad za ubytovanie - priamo do nakladov,alebo cez cestak ?
 52. musime do Suhrnneho vykazu uvadzat sluzby-stavebne prace v CR ?
 53. cislovanie faktur
 54. Nadobudnutie tovaru z EU - faktúra vystavená pred dodaním
 55. DPH pri použitom tovare z Nemecka?
 56. zaúčtovanie DHM
 57. DPH na stavebný materiál - uplatnenie na vstupe ?
 58. Akú adresu uviesť v DP DPH a KV?
 59. Preradenie automobilu do osobného vlastníctva
 60. Usmernenie Ministerstva financií - obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách.
 61. fa prenos daňovej povinnosti
 62. Operatívny leasing - zníženie celkovej ceny leasingu
 63. Koľko si mám vypýtať za podvojné účtovníctvo?
 64. Technicke zhodnotenie v jednoduchom uctovnictve
 65. faktúra za službu pre tretiu krajinu
 66. Ak mám došlú faktúru z EU bez tovaru, ale s nadpisom INVOICE, ale text je vo faktúre že "down payment for product ..." - môžem takýto doklad považovať len za predfaktúru?
 67. Osobná spotreba v sro - podvojné účtovníctvo.
 68. Výplata zamestnancom zo súkromných peňazí
 69. Môže byť zmluva o dielo na lektorské služby?
 70. Fakturácia mzdových nákladov zamestnanca
 71. vystavená fa za prenájom na začiatku mesiaca a dátum dodania na konci mesiaca, je to správne?
 72. vzťahuje sa prenos daňovej povinnosti aj servis už staršieho zabudovaného zariadenia?
 73. Mám povinnosť platiť dane alebo nie?
 74. Náklad roku 2015 - zabudnutý
 75. dodatočné podanie DPH
 76. dodatočné DP
 77. Elektronické schránky - už aj na stránke FS
 78. Zábezpeka O2 účtovanie
 79. fakturácia v autodoprave
 80. Zaradenie do odpisovej skupiny
 81. DPH - zahraničná služba?
 82. Zaúčtovanie tovaru použitého na marketingové účely
 83. Chyba v programe OBERON
 84. Prenájom garáže -faktúra s DPH, alebo bez DPH
 85. Predaj bytu, dan, a nasledna kupa noveho bytu.
 86. oslobodenie od dane?
 87. Materská dovolenka
 88. výhra v zahraničnej herni, mám niekam odvádzať daň z výhry?
 89. Daň z prenájmu nehnuteľnosti na území SR u pracujúceho v zahraničí
 90. Ekonomická klasifikácia
 91. Správca nehnuteľnosti - fakturácia
 92. FA od neplatcu DPH z Nemecka za prekladateľské a tlmočnícke služby. Netreba samozdaniť? Alebo sa neplatca mal registrovať na SK?
 93. Kam zaúčtovať penále zo sociálnej poisťovne za oneskorené platby?
 94. príjem finančného daru a daň z príjmov
 95. Účtovanie služby bez DPH platcom DPH
 96. Pozemky - zastavané plochy a nádvoria
 97. Zádržne v PO ide do prijmu hned alebo po zaplateni FA ? stavebna firma
 98. ako zaúčtovať opravu na prenajatom majetku ?
 99. Vystavená faktúra na nulu?
 100. Neuplatnenie prenesenia daňovej povinnosti.
 101. Ak športový klub nakúpi kopačky z iného členského štátu od plátcu DPH cca 18 tis eur, musí sa registrovať podľa §7.
 102. Nákup v Maďarsku tovar - prepočet
 103. Je povinná elektronická schránka pre všetky právnické osoby od 1.8.2016?
 104. Aké dane, soc. a zdrav. odvody ma čakajú po prerušenej živnosti v prípade obnovenia živnosti?
 105. DPH
 106. Tuzemska sluzobna cesta - vyssie stravne
 107. §7a účtovanie v Omege
 108. ako zaúčtovať fa
 109. manká a škody - fakturácia
 110. Revolvingový úver z nebankovky - účtovanie - POMOC!
 111. Úmrtie szčo a daň za auto predané dedičmi?
 112. ako zaúčtovať daň z ubytovania?
 113. INTRASTAT- kedy, ako často a za aké obdobie
 114. zaúčtovanie platby
 115. ako správne zaúčtovanť pokutu?
 116. Dodatočné DP k DPH
 117. Zaradenie kanalizácie do odpisovej skupiny
 118. Uctovanie / ako/ ? dobrovolneho nadacneho prispevok vo fa od poradcu podnikatela.
 119. daňové príjmy
 120. Faktúra od facebooku
 121. REKLAMNE PREDMETY
 122. účtovanie poplatkov do výnosov a DPH
 123. Original blocku z registracnej pokladne-odovzdanie 3.strane kvoli reklamacii
 124. Dohoda o PČ na 1 mesiac - pravidelný príjem
 125. Fakturácia vykonaných prác FO pre svoju s.r.o.
 126. Pracovná cesta szčo
 127. Môže sro predať nespotrebované stravné lístky inej sro?
 128. Faktúra od googlu, fb...
 129. Prenájom OA
 130. účtovanie splátkového kalendára, zálohovej faktúry a faktúr od ABC
 131. Pozastavenie živnosti a náklady
 132. Prevod obchodného podielu
 133. Vedenie skladu excel
 134. 80 phm pausal
 135. Ako zaúčtovať v Jednoduchom účtovníctve nákup tovaru ak bol použitý zľavový kupón ?
 136. Ako správne účtovať ubytovanie konateľa a zamestnancov ?
 137. ako učtovať vizitky?
 138. ako zauctovat zaciatocny stav bank.uctu pri novovzniknutej s.r.o ?
 139. prenos daňovej povinnosti
 140. Nárok na prídavok na dieťa po SŠ a medzi prvým a druhým stupňom na VŠ
 141. Nezauctovanie danovej licencie
 142. Chyba v tuzemskom samozdanení
 143. Zádržné - len na preberacom protokole
 144. Cena obvyklá - závislé osoby
 145. registrácia dph čr
 146. Kratkodoby majetok kupeny pre neplatcu DPH. Mozeme odpocitat DPH z majetku po registrácii za platcu DPH ?
 147. Štatút zamestnaneckej súťaže.
 148. DPH
 149. Kedy je nárok na odpočet DPH - kávovar cena do 1700 € bez dph ?
 150. oprava fasády a DPH
 151. Ako zaúčtujem darované MV?
 152. sklad
 153. Predaj odpisovaného automobilu - vyradenie
 154. Súčasť obstarávacej ceny majetku
 155. Ako účtovať palety v zálohe?
 156. Ju male potraviny
 157. transferove ocenovanie a vyznamny charakter transakcie
 158. ELDP
 159. slovenska s.r.o. - práce v Nemecku
 160. dve brigady-nezdanitelne minimum
 161. Dodatocne danove priznanie - mesacna DPH
 162. Vyššia daň - daňová licencia zápočet
 163. zaúčtovanie kompenzačnej platby od dodávateľa elektrickej energie
 164. Prenos daňovej povinnosti §69, ods.12/g/...kam v DP k DPH s touto faktúrou?
 165. dph
 166. Ako sa učtuje DPH pri vrátenom tovare?
 167. Daňovákmi vyhodená faktúra z jedného mesiaca patriaca do nasledujúceho.
 168. Faktúra za službu do nemecka
 169. Prerušenie pracovného pomeru a exekučné zrážky zo mzdy
 170. Nakup tovaru z USA - platba DPH
 171. Splácanie úveru zrážkami zo mzdy a exekučné zrážky
 172. Fa vystavená pre leasingovku
 173. stravné pre spoločníka
 174. dve služobné cesty v ten istý deň a stravné
 175. Tabuľka I DPPO 2015
 176. Nákup tovaru z USA a JCD + DPH
 177. DPH pri českej firme
 178. SZCO kedy tankovat?
 179. Žiadosť o registráciu DPH
 180. Poistenie zodpovednosti za škodu u PO je daňovým výdavkom ?
 181. vrátenie nadm.odpočtu
 182. Vzor transfer pricing dokumentacie pre mikro uctovne jednotky
 183. papierová hotovosť v pokladni
 184. Hľadám účtovní-čku/ka pre PU
 185. Fakturace nájmu ze SR do ČR a DPH
 186. Daňove priznanie v SK opatrovatelky v AT na rakusku živnost.
 187. nákup do firmy omylom na fyzic.osobu
 188. Tuzemské samozdanenie
 189. Došla Fa z ČR pre neplatcu DPH so slovenským IčDPH
 190. CHránené pracovisko pre ŤZP
 191. Dodatocne dph za 11/2015
 192. Dohoda o zodpovednosti - uctovnik
 193. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka ... ?
 194. Sklad obhod s byt textilomz
 195. Dohoda o VP ...uctovnik
 196. Osobná spotreba
 197. Dobrovoľne poistená osoba - ako postupovať
 198. Clo na oblečenie z USA
 199. OOPP a práca na DOVP
 200. Správna fakturácia -živnostník §7a - služby v Anglicku- český odberateľ
 201. bezpodielové vlastníctvo manželov príjem zo živnosti
 202. Ako dokladovať dane z ebayu?
 203. MRP - prenos danovej povinnosti stav.prace
 204. Spätný leasing od 1.1.2015 kúpa stroja okamžitý predaj
 205. Oprava strechy za 90.000 euro,môže byť naraz v nákladoch
 206. Účtovanie zásielkových faktúr v peňažnom denníku
 207. Odpisová skupina - garáž , sklad
 208. Mam povinnost odviest dan ak som obcianske zdruzenie?
 209. Zamestnanie dcéry v obchode - nelegálne zamestnávanie
 210. volna živnosť - jednoduché vyrobky s kovov
 211. Danove priznanie prijmov z ceskej republiky
 212. Dodatočné DP PO - ktoré riadky vyplniť, ak sa mení len výška zaplatených preddavkov
 213. Zápočet preplatku dane na daňovú povinnosť
 214. Vedenie klasickej ručne písanej pokladničnej knihy v podvojnom účtovníctve
 215. účty v Mikro UJ
 216. zakonne poistenie auta u zivnostnika
 217. podnikat. úver z vub..s ktorým údajom na výpise má sedieť zostatok
 218. SZČO+prenájom - výkazy
 219. DP - aké kroky nasledujú?
 220. Ako opraviť zle zaúčtovaný predpis dane v účtovníctve?
 221. Nadmerný odpočet
 222. Odpočet daňovej straty
 223. Žiadosť o odklad (splátky) dane
 224. DPH - ako fakturovat sluzbu do CZ
 225. majetok do 1700 eur účtovanie
 226. DP pri dotacii na SZCO z uradu prace
 227. Rekonštrukcia výťahu - zákazková výroba?
 228. Cena za spracovanie účtovníctva - nevyfakturované dodávky
 229. Pracovná obuv - zamestnanec si kúpil drahšiu obuv, ako mohol.
 230. Auto 80+20% a úver
 231. v pokladni je zostatok 5000 eur
 232. Paragraf 66 zakon o DPH
 233. Pozemky - ROEP
 234. cestovné a stravné
 235. Sofcom tlac vpd
 236. Bilboard - reklama
 237. Evidovany na UPSVR a dohoda o pracovnej činnosti
 238. nástrojová brúska - odpisová skupina
 239. Dá sa upraviť vysoký zostatok v pokladni ku koncu roka?
 240. Paušálne výdavky - nedoplatok poistného za minulé roky
 241. Nájomné - súčasť obst.ceny zaradenia DHM ?
 242. Bazén - aká odpisová skupina???
 243. daň z príjmu PO
 244. Fakturovanie nájmu bez DPH medzi dvoma platcami DPH?
 245. Fakturovanie nájmu bez DPH medzi dvoma platcami DPH
 246. poznámky za rok 2015 - veľká účtovná jednotka
 247. Ročný prístup
 248. Čo s faktúrou zo Švajčiarska v JÚ?
 249. prepočet ročného zúčtovania poistného
 250. Danove priznanie z vedľajšej pracovnej činnosti