PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane
 1. Daňový bonus za 10 mesiacov
 2. Zijem v zahranici, na SK chcem vydat knihu. Ako je to splatenim?
 3. prechod z JU na paušal
 4. učtovanie PHM v JU
 5. dieta narodene 31.10.2013
 6. Zastupovanie pri elektronickej komunikácií
 7. Nedoplatok dane
 8. Účtovník - platba v hotovosti, povinnosť ERP
 9. Uvádzajú sa nemocenské dávky do daňového priznania?
 10. Pracujem v Nemecku ako opatrovateľka mám živnosť na Slovensku odpracovala som 6 mesiacov aké mám podať daňové priznanie A alebo B vie mi niekto poradiť ?
 11. Neuhradené záväzky - pripočitatelné položky?
 12. Daňové priznanie – zásoby a pohľadávky
 13. nárok na daňový bonus
 14. Kde mám uviesť v DPFO B rozdiel medzi vyššou ÚZC a DZC pri predaji vozidla - JÚ?
 15. dph
 16. Predfaktúra/ostrá faktúra...čo zaradiť do KV?
 17. zamestnanecká prémia
 18. Vedenie účtovníctva, alebo len evidencia dokladov ak je szčo platca DPH
 19. Prikladaju sa k DP SZCO aj faktury, nejake dokumenty podla coho kontroluju prijmy, vydavky a vypocitane cisla?
 20. žiaden príjem zo živnosti len zo závislej činnosti. Aké daňové priznanie?
 21. Zmluva o účinkovaní a zmluva o účinkovaní bez podania umeleckého výkonu
 22. odvedená dph z faktúry, kde nemala byť
 23. Predaj psa a dane - súkromná osoba
 24. preddavky na daň FO
 25. Nezdanený preplatok zdravotného poistenia zahrnutý do príjmov
 26. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke, keď som tesne po nej ešte zhruha mesiac bola zamestnaná u toho istého zamestnávateľa, resp. som bola PN?
 27. predaj bytu v uživani
 28. Poradíte mi, akým systémom mám urobiť sklad v svad. salóne?
 29. z DU za 12/13 nevratili nadmerny odpocet
 30. Daňové priznanie, typ A
 31. Školné ako výhra - daňové priznanie?
 32. Dan z prenájmu bytu fyzickou osobou a splácanie hypotéky
 33. Preddavky na daň PO
 34. eDane/java už som z toho zúfalá
 35. Má niekto systém ako usporiadať FA na firme?
 36. Dodanie tovaru a fakturácia
 37. Založenie s.r.o. - poplatky
 38. S.r.o. - konateľ si nevedie knihu jázd
 39. Súvaha - pohľadávky a záväzky
 40. Výkaz Poznámky - program Pohoda
 41. Pracujem ako opatrovateľka v Nemecku, živnosť mám na Slovensku aké daňové priznanie mám podať A alebo B ?
 42. V mesiaci februar bola schvalena zhromazdenim uctovna zavierka a hospodarsky vysledok 2013- Zistilo sa vsak, ze HV mal byt nizsi.
 43. Moze si konatel uplatnovat cestovne nahrady pri pouzivani sukromneho vozidla a presune medzi dvoma kancelariami?
 44. Preplatok aj nedoplatok RZZP a zdanenie
 45. príjem z prenájmu za 2013 a povinnosť podať DP
 46. Je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2013 ak bola daň vyberaná zrážkou a ide o dôchodcu za príspevky do tlače a ako si dôchodca uplatní nárok na vrátenie dane ?(
 47. Ako sa dá oceniť časové rozlíšenie na strane aktív a pasív (viď Poznámky k ÚZ)?
 48. Danove priznanie SZCO - zopar kratkych otazok
 49. SZČO a cestovné náhrady
 50. JÚ tankovanie a stravne listky ako nahrat v Alfe
 51. Zdanenie vyplatenej životnej poistky?
 52. danovy naklad- preplatok na najomnom?
 53. Nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku
 54. DA alebo NEDA sa toho roku podat ziadost-oznamenie o neskorsom podani DP? (o3mesiace)
 55. ako zaučtovať FA v CZK
 56. Nákup PHM pred zaradením do používania
 57. Preddavky na daň PO 2014 - mesačne
 58. Musím podať daňové priznanie keď som nezamestnaný, rok po škole, ale investujem v XTB?
 59. Ako oceniť a vložiť do obchodného majetku starší byt pri prenájme
 60. Mám platiť pri výkupe odpadu kod 16 06 01 olovené batérie aj DPH?
 61. vypĺňanie cez e-dane DPPO
 62. Oprava 341 v účtovníctve
 63. poznámky k DPPO
 64. Môžem pripočítať v daňovom priznaní zaplatené poistné na zdravotné poistenie, ak som stratila doklad?
 65. Kde je moj PID,heslo ked chcem vyuzit OTP internet banking,kde mozem najst ?
 66. edane
 67. Poznámky k účtovnej uzávierke
 68. Ako odosielate elektronicky Daň.priznanie FO typ B?
 69. SZČO a stravné
 70. Stanovisko k nemocenským dávkam vyplácaným zo zahraničia
 71. Robím si sama DP typ A a neviem či mam označiť riadok 11. Mala som príjem z dohody aj zo zamestnania
 72. Môžem zaúčtovať do daňových výdavkov DzMV zaplatenú za zamestnanca?
 73. Zaciatocnik - JU a pausalne vydavky
 74. Môžem si uplatniť celú sumu NČD, ak som mala v roku 2013 príjem z prenájmu nehnuteľ. a zamestnávateľ mi po skončení RD vyplatil odstupné a dovolenku?
 75. účtovanie preplatku zo SP a ZP
 76. Dobrý deň,som zamestnaná,manžel od 1.3.2013 bol dlhodobo PN/20.2.2014/,chcela by som vedieť či mám nároka na daňový bonus za rok 2013.,ďakujem
 77. Poznámky k účtovnej závierke 2013
 78. Daňové priznanie pri prerušení živnosti a uplatnenie paušálu.
 79. musim podať DP, ak mám za rok 2013príjem z podnikania 1424,04€ ,som čiastočny invalid a mesačne poberám 150€?
 80. Odmena-ING
 81. bezodplatné postúpenie pohľadávky u postupníka
 82. Nárok na dovolenku po skončení MD a RD
 83. kód registračnej pokladne v KV
 84. Daň z príjmu a zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva podľa §39, §40, §50 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
 85. Výplata z doplnkového dôchodkového fondu a daň
 86. zaučtovanie preplatku elektriny
 87. Ahojte, SZČO, neplatca DPH kúpil tovar-potraviny z Poľska, faktúra je vystavená aj s poľskou DPH. Čo to znamená pre živnostníka, a ako ju zaúčtujem do účtovníctva?
 88. paušalne výdavky za rok 2013
 89. Ak mám na zaraďováku dátum zaradenia do majetku 31.10.2013, tak odpis už dávam za október?
 90. čo s dobropismy ku konci roku
 91. slovenský živnostník pracuje pre slovenského odberateľa v čechách a rakúsku-kolónka DP typ B
 92. príjem z predaja bytu a výdavok z kúpy pozemku
 93. Zostavená, schválená ..
 94. Živnosť na SK aj v DE - príjmy len z DE
 95. Nedoplatok z RZZP v DP
 96. Príjem v Slovinsku + príjem na Slovensku DP typ A
 97. Mam schvaleny HV , avsak prisla som na to, ze som zabudla dat do pripocitatelnej polozky ODPISY?
 98. faktúra pre podnikateľa zaplatená iným človekom
 99. Zaslanie príloh Poznámok cez Katalóg formulárov
 100. má PN vplyv na výšku odvodov
 101. Kde podať daňové priznanie, keď som pracoval v ČR?
 102. Upovedomenie o exekúcii, exekučný príkaz - účtovanie
 103. Odloženie DP zrušeného živnostníka
 104. Preukazatelné zaplatené poistné na sociálne poistenie
 105. Do ktorého obdobia zaúčtovať došlú zahrničnú faktúru za službu, vystavenú v januári ktorá prišla 2. marca?
 106. PREčO NIE Sú FUNKčNé eDANE NA DP FO a DP PO PRE ROK 2013?
 107. Preddavky na daň z príjmov pri prenájme ?
 108. Daňove priznanie FO typ B - prijem z pozemkoveho spoločenstva ktora tabuľka?
 109. letenky - môže sa dať do nákladov len výpis z bankovej rezervácie
 110. Voľby (člen komisie) a PN / OČR
 111. Víza - aký podklad k zaúčtovaniu treba doložiť?
 112. Zamestnanecká prémia - príjem za 7 mesiacov
 113. SZČO a stravné
 114. Zvárač, zámočník - SK NACE
 115. dodatočné daňové priznanie za rok 2012
 116. Daň z príjmu z prenájmu - výdavky?
 117. daňové priznanie
 118. Ak daňovník bol pol roka na MD a pol roka SZČO, a jeho manželka bola pol roka na neplatenej RD do 6 rokov s 2 ročným synom môžem mu uplatniť NČ na manželku?
 119. Ako správne opraviť faktúru vystavenú na vyššiu sumu?
 120. Kombinácia preddavkovej a súhrnnej faktúry
 121. výkaz o majetku a záväzkoch FO
 122. Nákup tovaru pred vznikom spoločnosti
 123. dar a daň z príjmu
 124. dedenie bytu po sestre a daň z príjmu
 125. DPFO-B
 126. Ako zaúčtovať náhrady príjmu za PN, alebo za nevyčerpanú dovolenku v JÚ?
 127. Aké daňové priznanie sa robí pri vyplatení provízie popri závislej činnosti?
 128. Dan z prijmu zamestnanca a jeho Autorskej a licencnej zmluve
 129. Rozumiem tomu dobre že iba jeden z manželov robí ročné zúčtovanie dane kde použije aj príjmy manželky, alebo si dá aj ona DP typu A
 130. Tlačivá s kontrolou
 131. manželka pracuje pol roka pol roka bola nezamestnaná a poberala dávky ak si manžel uplatní nezd,časť na manž. použije príjmy z dávky ale ona si už neuplatňuje nedz.časť na manžela?
 132. pri DP typu A bola nezamestnaná a poberala dávky zahrňujú sa do príjmu? a rovnako bola na PN je to súčasť príjmu?
 133. Ako mám vypočítať daň?
 134. Čiastočne uhradená preddavková faktúra
 135. dôchodok podla § 11 ods.6
 136. DPFO B 2013 - minimálny počet príloh je 2?
 137. Čo všetko môžem dať ako FO do výdavkov pri príjme z prenájmu?
 138. Zdaniteľné príjmy
 139. Daňový bonus na r.2013
 140. Daňový bonus
 141. Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa vypisuje celá suma s DPH ???? či bez DPH Záväzky, pohľadávky.
 142. Preukazatelne zaplatene odvody - ich vyuzitie
 143. Elektronické služby do tretích krajín
 144. dividendy ZENTIVA (kuponová privatizácia)
 145. Opravná žiadosť o vrátenie DPH z ČR
 146. ako zaúčtovať formy, modely, šablóny?
 147. Je ok, ak samozdanim tovar od dodavatela so sidlom vo Svajciarsku, ale obchodujucim v EU s VAT number belgickym? (BE)?
 148. Predaj nehnutelnosti a trvaly pobyt
 149. potvrdenie z Rakúska
 150. Investícia pri paušálnych výdavkoch
 151. Môžem požiadať o vyplatenie daňového bonusu?
 152. Ako preukázať skutočné výdavky na el. energiu pri prijme z prenájmu, ak sú uhrádzané cez SIPO sumárne za viac objektov
 153. Príjem po nebohom
 154. Prevod obchodného podielu s.r.o.
 155. vysporiadanie straty z roku 2012
 156. Cestovné náhrady konateľa sro
 157. Výpočet nákladov na auto
 158. rezerva
 159. IČ DPH
 160. Som PO platca DPH. Mam prijatu zahr fa z Ciny za sluzby vystavenu v EUR jednou sumou / bez DPH/. Je prijata faktura predmetom samozdanenia? Alebo co sa tyka DPH a priznania nikde nic neuvadzam?
 161. Ako mám postupovať pri poznámkach aby sa dali poslať elektronicky?
 162. Jednorázový príležitostný príjem
 163. Musím preúčtovať z účtu 365 pôžičku od spoločníka, ak sa zmenil spoločník?
 164. Môžem si uplatiniť danovú stratu, aj ked bola prerušená živnosť?
 165. debetný úrok v JÚ
 166. Prijatá služba z členského štátu
 167. Odpočitatelná položka na manželku
 168. vyňatie zahr. príjmu DP B a príjem z prenájmu v SR
 169. Ako ovplyvní odpis premlčanej pohľadávky daňové priznanie?
 170. vynechané číslo vyšlej faktúry v JU
 171. DP typ A - koľko stojí ?
 172. preukázateľné odvody?
 173. Vyplácanie provízie
 174. Oneskorená došlá tuzemská faktúra po podaní KV DPH. Čo s tým ? UPOZORNENIE !
 175. Môžem požiadať o vrátenie dane?
 176. Ako zaevidovať faktúru do KV a do DPH?
 177. Má nárok na odpočit. položku dôchodca?
 178. Oneskorená došlá tuzemská faktúra po podaní DP DPH a KV DPH. Čo s tým ?
 179. Ako správne vystaviť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti... za rok 2013??
 180. poradi mi niekto,ako mam zauctovat ak spolocnik odpustil srocke dlh? ma sa to zdanovat? alebo mozem urobit zapis 365 - 413?? dakujem
 181. Študent daň z príjmov
 182. Odratana zaloha z doslej faktury, ktoru neevidujem.Ako uctovat?
 183. Sprostredkovateľská činnosť a živnosť - preukázateľné výdavky
 184. ČR a DPH
 185. Daň z príjmu online na drsr nejde
 186. poistenie a dane
 187. Dodatočné DP DPH
 188. výkazy pre JU v eDane za rok 2013
 189. OBERON-pokladničné doklady
 190. rezerva na pokuty
 191. diety
 192. účtovná závierka - zmeny
 193. Výročná správa, poznámky
 194. Môže si na mňa manžel uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane?
 195. Hľadám poradcu ohľadom zamestnávania ľudí v zahraničí
 196. Príjmy umelca popri zamestnaní
 197. Urgentne potrebujem poradit ohladne knihny jazd
 198. Kniha jazd
 199. daňová evidencia a stravné
 200. Vyska preplatkov na daniach?
 201. za rok 2013 som bola 51 dní pn , vráti sa mi niečo z ročného daňového zúčtovania?
 202. Konateľ a odvody v PO
 203. účtovanie cien do súťaže
 204. Daňový bonus
 205. odvody do ZP počas poberania RP
 206. Zamestnanec, dohodár a príjem z predaja nehnuteľnosti
 207. VS a predčíslie z prenájomu nehnuteľností
 208. Ak som od novembra 2013 nezamestnaná a idem si robiť daňové, treba nejaký doklad z úradu práce, alebo im stačí papier o zdanitelnom príjme od zamestnávatela?
 209. Podpis na dokľadu
 210. NČZD
 211. NČZD pri PN
 212. Priama platba od PPA fyzickej osoby a zdanenie v daňovom priznaní
 213. Zrušenie registrácie DPH a daň z príjmov - daň. priznanie POMOC!
 214. zaučtovanie úhrady prijateho dobropisu v MRP
 215. Môžem si uplatniť pozastavené odpisy z minulých rokov v DP 2013 pri predaji neodpísaného auta?
 216. Ukončenie živnosti a vystavenie faktúry
 217. Paušálne výdavky
 218. nezdaniteľná časť na danovníka
 219. Uplatnenie nezdaniteľnej časti
 220. FA , DPH a KV
 221. Podávali ste už daňové priznanie FO typ B za rok 2013 elektronicky?
 222. poskytnutá bezúročná pôžička - daň z príjmov
 223. Sauna - zaradenie do odpisovej skupiny
 224. skončenie obchodnej činnosti a iná činnosť bez príjmu
 225. Nesprávne zaúčtované poplatky v banke
 226. Oneskorená Fa
 227. Opatrovateľka v Rakúsku
 228. Evidovaný na ÚPSVaR od 12.10.2012 do 1.8.2013 vrátane zároveň pracoval na dohodu u viacerých zamestnávateľov s celkovým príjmom 1485,52 €. Môže si na neho uplatniť manželka odpočitateľnú položku
 229. Odpočítateľná položka na invalidnú manželku
 230. Poznámky cez Omegu
 231. Prístavba
 232. Vyradenie majetku pri predaji firmy, odpisy, pokladna a tak. Uctovnicky hlavolam
 233. Ak mam uctovne odpisy 1910,88€, danove 0, PO - podvojne uctovnictvo - riesim pripocitatelnu polozku?
 234. opravné položky k pohľadávkam
 235. finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest - projekt XXI.
 236. Daňové priznanie 2013 typ B, tab.č. 1a a záväzky
 237. Uctovne odpisy mam 1910,88€, danove 0 €, davam v danovom pripocitatelnu polozku??
 238. Uvádza sa doplnkové dôchodkové poistenie (teda treti pilier) k ročnému zúčtovaniu?
 239. Má dôchodca nárok na vrátenie dane?
 240. Daň z predaja prenajímanej nehnuteľnosti
 241. učtovanie BU pri zrušení živnosti
 242. Može ísť DPH do výdavkov ?
 243. Ako správne účtovať stravné lístky
 244. vyuzitie vozidla inej spolocnosti na nase sluzobne ucely
 245. Nezamestnaný a dane
 246. opravné položky k pohľadavkám
 247. DPH
 248. Príjem z ČR a daňové priznanie
 249. Zaúčtovanie rozdelenia zisku-budúce investície kúpa majetku
 250. Na DU vysielam DP + výkazy + poznámky bez podpisu?