PORADA.sk

Zobraziť plne funkčnú verziu príspevku : Účtovníctvo a dane
 1. Zákonný rezervný fond
 2. stane sa s.r.o. platcom DPH?
 3. dobropis KV DPH a dátum zaradenia
 4. Záporné vlastné imanie - iba jeden veriteľ - má spoločník povinnosť vyhlásiť konkurz?
 5. Odberateľ z ČR - podnikateľ, neplatiteľ DPH - kam uviesť do kontrolného výkazu?
 6. Dobrovoľné odvody do SP - VOZD, alebo VNZD?
 7. zdanenie predaja auta
 8. odvody do SP a ZP a daňové priznanie za rok 2013
 9. Oprava majetku
 10. Nezdaniteľná časť na manželku
 11. Odpis majetku v prenajímanej nehnuteľnosti?
 12. Odpis dlhodobého majetku v prenajatej nehnuteľnosti
 13. Kupa automobilu a platba v hotovosti
 14. Maly autobus a odhlasenie z danoveho uradu ?
 15. účtovníctvo kniha faktúr
 16. Zákaznícke karty
 17. rodičovský príspevok zarátam do svojho príjmu ? som na rodičovskom ale popri tom aj pracujem potrebujem poradiť či príjem zo zamestnania zrátam s rodičovským príspevkom ?
 18. Zákon o DPH § 69 ods. 12 a dopravné, ako zaúčtovať?
 19. Sú odvody za rok 2013 daňovým výdavkom?
 20. kontrolný výkaz DPH - rozdiel v B1 a B2
 21. do 30.04.2013 som bola zamestnaná v ČR, od 1.5.2013 som zamestnaná na SK, akým spôsobom mám urobiť ročné zúčtovanie?
 22. Znovu zaradenie majetku
 23. Kaucia na DPH - prosíím, vie mi niekto poradiť?
 24. Aky ma byt § pri prenajme bytu?
 25. Faktúra zo Slovnaftu a SV DPH
 26. Môže si manžel uplatniť 500 eurovú nezdaniteľnú časť?
 27. Fakturácia do PL, ale tovar zostáva na Slovensku...
 28. predaj pozemku v roku 2013 kedy podavam danove?
 29. Nárok na materské
 30. mám nárok na uplatnenie daňového bonusu na manželku ktorá je bez príjmu ale je študentkou na VS na dennom štúdiu
 31. Zdanenie nepeňažného plnenia
 32. Ktoré číslo použiť do KV ako var.s. pri faktúrach Orange - var.s., alebo č. faktúry?
 33. Zaúčtovanie zahr. DPH
 34. Keď je už reč o paušálnych výdavkoch... V daňovom priznaní pre FO typ B - do ktorej kolonky sa zapisujú paušálne výdavky??? Daňové priznanie pre SZČO robím prvý krát a mám v tom trošku zmätok.
 35. Kam zadavate v MRP, dodacie listy k nemu pripnuty doklad z ERP do sumy 1000€,
 36. Stav. práce vykonané v zahr. (EU) - dodávateľ SK platca DPH vystavuje faktúru odberateľovi SK platca DPH
 37. Ako načítam udaje do kontrolného výkazu v mrp programe, všetko mám zaúčtované podľa postupov.Poradte prosím.
 38. Vyplatenie DPH
 39. Edenred - odmena za sprostredkovanie a KV .Stravné lístky pre SZČO aj zamestnancov
 40. Dlhodobá poskytnutá pôžička
 41. Mozem podat DP za dieta?dve deti (surodenci) maju z uctu stiahnutých kazde okolo 8 eur dan. DP poda akoze dieta a rodic bude zastupca?ma kazde dieta podat svoje priznanie?
 42. JCD dávate do účtovníctva ako došlú faktúru alebo ako interný doklad?
 43. stravné lístky kompenzácia s METROM
 44. nezdaniteľná suma na manželku
 45. Zmluva o predaji podniku - cena
 46. Výkaz o majetku a záväzkoch JÚ SZČO
 47. Môžem urobiť zmenu z mesačného plátcu na štvrťročného plátcu DPH, ak splnil podmienky v 8/2013, ale neoznámil nič daňovému úradu?
 48. Termín na zaplatenie dane z vytvorenia diela
 49. Daňová licencia
 50. DOXX stravné a KV DPH
 51. JU - výdavky -náhradné diely na zapožičané auto -kam zaúčtovať?
 52. Plnenie poisťovne v roku 2013 a oprava auta v roku 2014
 53. Daňový bonus a striedavá starostlivosť-jeden z rodičov celé zdaňovacie obdobie-bez príjmu
 54. Dobropis e - schop kontrolný výkaz
 55. Fakturácia pre ešte nevzniknutú firmu
 56. Možnosť vrátenia dane za r. 2013 /dohoda/
 57. Aký dátum uviesť do KV ?
 58. Môžem úhradu záväzku za WEB bez faktúry zaúčtovať ako pohľadávku voči spoločníkovi?
 59. študent v čr a dohoda o provedení práce v čr
 60. Tovar zakúpený v Nemecku
 61. SZČO a zároveň konateľ v s.r..o.
 62. Je potrebne zdanit vyplatene prostriedky zo Stability - DDS v 50.roku zivota v §7 alebo je to uz zdanene zrazkovou danou podla §43?
 63. chybné dkp v erp
 64. nezdanitelna cast zakaldu dane
 65. ak som pracovala pre Provident na mandátnu zmluvu a bola som registrovaná v NBS, môžem si uplatniť paušálne výdavky 420 e na mesiac???
 66. JCD Dokumenty
 67. Kontrolný výkaz - faktúry pri ktorých si neodpočítavam DPH
 68. Pomoc s DP...
 69. Vyhra a danove priznanie
 70. Hľadám firmu na Diplomovu pracu
 71. geometrické plány
 72. účtovanie o vypracovaní geometrických plánoch na pozemky
 73. Cestovné náhrady pri použití vlastného motorového vozidla
 74. opatrovatelka v DE
 75. kontrolny vykaz - dph bez naroku na odpocet (repre) + faktura FO podnikatel, neplatca dph
 76. Prenájom bytu v obch. majetku - evidencia podľa § 6 odst. 11 zákona
 77. prax asistenta auditora
 78. Odmena externeho uctovnika za ucto/danove priznanie za rok?
 79. Pre istotu sa opýtam: ak vystavujem faktúru bez DPH do Českej republiky, zaraďujem ju do A1 s nulovou hodnotou alebo ju nezaraďujem do KV vôbec?
 80. Predpokladaná daň k dani z MV
 81. tovar z česka a dph
 82. Zadávate po zavedení KV v evidencii došlých faktúr päť dátumov ? Máte taký program ?
 83. Pri predaji nákladného auta na Ukrajinu faktúru vystavujeme bez DPH - oslobodenie podľa § 47?
 84. Ukončenie pomeru zo strany zamestnanca
 85. zmena obdobia platcu DPH
 86. Platba kartou JÚ - provízia
 87. Ako zaúčtujem stravné lístky v JÚ,ktoré som kúpila v decembri a sú až na nový rok?
 88. Predaj rozostavanej/nezaradenej nehnuteľností platcom DPH (s.r.o.) do piatich rokov od nadobudnutia zahraničnému záujemcovi
 89. Výpočet odvodov do SP a ZP podla príjmov!
 90. SZČO a účtovná alebo daňová strata
 91. Došlé faktúry a nákup PHM - úhrady platobnou kartou
 92. Musí sa podať nulový KV k DPH?
 93. oprava účtovania odpisov minulého obdobia
 94. oprava základu dane
 95. Neplatitel DPH fakturuje sluzby do zahranicia?!
 96. KV- oprava
 97. Paušálne výdavky
 98. Dovoz tovaru z Turecka a DPH
 99. Amortizácia na auto
 100. ukončenie živnosti a nedoplatok na SP
 101. Eshop a uctovnictvo
 102. Zabudol som zaúčtovať nákup tlačiarne
 103. okamžité skončenie pp
 104. Zasielkovy predaj a kontrolny vykaz
 105. uloženie do zbierky listín
 106. Kontrolný výkaz DPH. Fa z Polska
 107. NČZD na manželku
 108. vstupenky na veľtrh a KV DPH
 109. Môže si osoba, ktorá bola zamestnaná len časť roka a potom evidovaná na UP uplatniť celú výšku nezdaniteľného základu dane?
 110. Ahojte, vie mi niekto poradiť? Ako účtovať v pokrovom klube prijatý poplatok ya hráča, prijatý vklad, vyplatenie výhry, výťažok a nakoniec výťažok celkom.
 111. Aky vyznam ma datum "Registovany od" na karticke DIC?
 112. rok 2013, osobný automobil alebo úžitkové vozidlo a znížená sadzba dane EURO3
 113. osobný automobil alebo úžitkové vozidlo , Peugeot 206, 2 nápravy, 0,985tony :),2013
 114. dan z nehnutelnosti
 115. Kontrolný výkaz pri dodaní služby z iného členského štátu
 116. Zadanie min. mzdy v Olympe
 117. Ako zapíšem faktúru zo Shell za pohonné látky v zahraničí do kontrolného výkazu
 118. Cena účtovných služieb?
 119. výška odvodov
 120. exekučné zrážky
 121. Daňové priznanie FO typu B za rok 2013-kolónky ohľadom socialného a zdravtného .odvodu
 122. Aké doklady priložiť k DP, ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku?
 123. danove priznanie - urad prace
 124. Dobropis 2013 vystavený v roku 2014
 125. Ako bez ujmy odísť zo zamestnania?
 126. Účtovanie PHM - uvádzanie dodávateľa
 127. Ako opraviť počiatočný stav účtu 311?
 128. Príjem z prenájmu podľa §6,odst.3 a uplatnenie paušálnych výdavkov.
 129. Existuje moznost ako dat fakturu pisanu na fyzicku osobu do firmy a neprist pritom o odpocet DPH?
 130. predaj auta - odpisy - daňové výdavky
 131. Ako zúčtovať % zľava - dobropis vystavený v novom roku
 132. Náležitosti faktúry prijatej elektronickými prostriedkami (mailom) - podpis a peciatka
 133. V prevzatom učtovníctve po inej účtovníčke som zistil že mi nesedí stav VUB účtu so stavom v účtovníctve. Výpis - 20729,26,-€, účto - 20734,34,-€,rozdiel - 5,08,-€. Ako to dám do súladu ?
 134. Náhrada výdavkov za pohonné hmoty u živnostníka pri zahraničnej pracovnej ceste
 135. Mam narok na vratenie dani?
 136. Môže za mňa urobiť Daňové priznanie za príjem zo závislej činnosti zamestnávateľ ak si budem robiť DP aj ako spoločník SRO (žiadny príjem, SRO v. r. 2013 zrušená)
 137. Tzn., že podať DP keď nie som plátca DPH môžem ísť osobne, nie elektronicky. A môžem podať aj na hociktorej pobočke?
 138. Aké zadám číslo dokladu do KV ak mám splátkový kalendár od leasingovky?
 139. Čo ak pracoval na živnosť bez sociálneho poistenia E101 (po novom A1) ?
 140. Je povinnosť podať daňové priznanie u nás ak podnikám v ČR, ak áno ako ho vyplniť.
 141. Združenie
 142. Kontrolný výkaz a zálohové platby za nájomné bytovému družstvu s DPH JÚ
 143. Uctovanie dokladov z Ukrajiny
 144. Kontrolný výkaz - v návrhu novely zákona č. 222/2004 - o DPH
 145. na nárok na zamestnaneckú prémiu sa posudzuje úhrn príjmov alebo čiastkový základ dane? min. je 2026 € a je tam aj horná hranica?
 146. Doplnkové dôchodkové poistenie zrušené v roku 2013
 147. Bloček z ERP nad 100 EUR
 148. zostatok účetu 524 / 336 na konci roka
 149. Zmena doby odpisovania
 150. faktúra za opravu už predaného auta
 151. Má DÚ právo v 02/2014 pýtať na daňovú kontrolu doklady z roku 2008, keď už uplynula 5 ročná lehota na uchovanie týchto dokladov ?
 152. Nákup HIM
 153. Zdravotna poistovna
 154. Ahojte, mozte mi niekto poradit k registracii V Čechách?
 155. Prenájom súkromného auta samému sebe na IČO.
 156. nezdaniteľná časť a pasívny príjem
 157. Príjem za nájom oslobodený od dane, zadáva sa do kontrolného výkazu?
 158. ak bol pol roka študent a pol roka pracoval má nárok na celú nezd.časť teda za celý rok? Je treba dokladovať aj to že bol do augusta študent?
 159. Otec išiel na starobný dôchodok v 01/2013,robí popri tom ešte aj na dohodu,mal zrazenú daň a chcel by ju naspäť, je to možné?Má nárok na odpoč.položku?Či ako to vlastne je?
 160. KV -bonus od dodávateľov B alebo C?
 161. Danove priznanie a dohoda o pracovnej cinnosti
 162. Aký je nárok na stravné pri zahran.pracovnej ceste keď prechádza viacerými krajinami. ?
 163. Nezdaniteľná časť ZD na manželku pre rok 2013
 164. Kam zaúčtovať faktúru za prekročenie distrib.kapacity?
 165. Peňažný denník
 166. Kúpa auta - zaradenie PU
 167. Odpis budovy
 168. je paragon (z polska) danovy doklad?
 169. Vrátenie preddavkov na daň, pracujúci dôchodca.
 170. živnostník pracujúci v Nemecku a registračné povinnosti
 171. Špecifické otázky - účtovanie
 172. Dodatočné daňové priznanie
 173. Mesačný plátca dph a vystavené fa za internet
 174. Ide opravny doklad erp minusom uctovany v pokladni do C2 KV? Kedze sa nejedna o fakturu,udaj c.faktury a c.povodnej faktury sa neuvadza? Dakujem
 175. Fa a zároveň aj doklad z erp
 176. Konateľ spoločnosti používa svoje auto v spoločnosti .Účtuje si kilometrovné, spoločnosť si to dáva do nákladov a vypláca cestovné . Je tento príjem pre majiteľa auta zdaniteľný ?
 177. Mam podat danove priznanie z pn a materskej dovolenky?
 178. Vedeli ste, ze KV DPH na portali FS sa neda vytlacit vo forme celeho vykazu?
 179. Má manžel nárok na nezdaniteľná časť na manželku, ak mala príjem z Rakúska ako opatrovateľka vo výške 1200eur za december?
 180. nezdaniteľná čiastka na manželku
 181. Aké číslo faktúry do KV uviesť pri stravných lístkoch z DOXX?
 182. Ak sro založí novú sro, je to vzťah dcérska a materská spoločnosť?
 183. Ako zaúčtovať výber z bankomatu 31.12. a na bankovom výpise sa to objaví až v januári ?
 184. zamestnanecka premia spatne vyplatenie
 185. živnosť - zrušená a novo otvorená
 186. súbeh živnosti a s.r.o. - dilema
 187. ako určiť hodnotu prenajímaného bytu
 188. Príjem od českého zamestnávateľa
 189. zostatok na účte 346
 190. Kontrolný výkaz a dobropis ktorý sa neviaže na konkrétnu faktúru
 191. Zostatok na 213
 192. Daňový bonus
 193. nadspotreba PHM
 194. Daňové priznanie PO r.2013
 195. Zápočet pôžičky a odmeny konateľovi
 196. Je už na portáli drsr.sk nové tlačivo dane z príjmu typ A?
 197. Ako zaúčtovať v Omege platby za tankovanie cez tankovacie karty?
 198. účet 429 zostatok, co s nim?
 199. daňový bonus
 200. Daňový doklad od spoločnosti ALZA a kontrolný výkaz
 201. Interný doklad o DPH
 202. odpočitateľná položka na manželku
 203. Predaj členských práv v družstevnom byte
 204. Daňové priznania 2013 - novinky?
 205. Kontrolný výkaz,dobropis
 206. Postačuje mi DIČ?
 207. DOHODA a paušálne výdavky
 208. Vyrovnávací podiel účtovanie a podiel na ZI v s.r.o.
 209. DP zamestnanec+inv.dôchodca
 210. Vrátenie DPH z Čiech do Nemecka
 211. Dan s.r.o.
 212. kam zaradiť jednotl.položky výdavkov do PD v JÚ
 213. Účtujete v PU v pokladni vyber z RP?
 214. DPH a datum dodania faktúry 31.12. 2013
 215. Daňové priznanie A - neskoro vyplatená mzda
 216. Uplatňuje sa tuzemský prenos DPH (§69+ odst 12 pís. f) pri oprave základu dane ak pôvodná dodanie vzniklo v roku 2013 ?
 217. SZČO s miestom podnikania v SR pracoval 4 mesiace vo Švedsku, 4 mesiace v Rakúsku a 3 mesiace v Nemecku. Mám nárok na odpočitanie stravného do daňových výdajov, a v akej výške
 218. kurzový rozdiel v JÚ
 219. Prechod z JU na PU v Pozemkových spoločenstvách s právnou subjektivitou
 220. Miestny poplatok- OLO v jednoduchom účtovníctve
 221. V TP nie je udaná spotreba - ako postupovať?
 222. Osobná spotreba u SZČO a vplyv zákona o obmedzení platieb .
 223. Preplatok z RZD u dôchodcu
 224. Vložiť prenajímanú nehnuteľnosť do obchodného majetku?
 225. Danové priznanie a PN
 226. Paušálne cestovné náhrady
 227. ťarchopis?
 228. Výber peňazí majiteľa firmy
 229. Auto odhlásené z DzMV - náklady na opravy a poistné: daňové alebo nedaňové?
 230. Ako zdaniť predaj darovaného bytu?
 231. DPH
 232. Opravná faktúra z VSE
 233. Kedy nám zavesia nové tlačiva na eDane?
 234. kontrolný výkaz
 235. Invalidný dôchodca (miera poklesu 50%), dovŕšený dôchodkový vek a odvody?
 236. zápočet pohladavok a záväzkov
 237. Krátenie DPH z PHM - kontrolný výkaz
 238. Nahrada mzdy za sviatok
 239. Su potrebne vsetky stranky Poznamok k uctovnej zavierke?
 240. Ukončenie živnosti po 7ročnom pozastavení a kontroly
 241. Diéty SZČO v zahraničí menej ako 180 dní
 242. zamestnanecká prémia
 243. dodanie tovaru § 69 odst.12pís.f
 244. Švajčiarska fa za tovar z Francúzska
 245. NČZD invalidný dôchodok
 246. osobný vklad podnikatela
 247. Registrácia osobného asistenta
 248. Ak podavam dodatocne danove priznanie za dan z motorovych vozidiel za sukromne vozidlo zamestnanca, musim uviest aj sluzobne vozidlo, ktore som uviedla v danovom priznani?
 249. Ide vám odosielať dokumenty cez eDane?
 250. Predaj podľa §66 DPH a kontrolný výkaz.