PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane
 1. danovy naklad- preplatok na najomnom?
 2. Nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku
 3. DA alebo NEDA sa toho roku podat ziadost-oznamenie o neskorsom podani DP? (o3mesiace)
 4. ako zaučtovať FA v CZK
 5. Nákup PHM pred zaradením do používania
 6. Preddavky na daň PO 2014 - mesačne
 7. Musím podať daňové priznanie keď som nezamestnaný, rok po škole, ale investujem v XTB?
 8. Ako oceniť a vložiť do obchodného majetku starší byt pri prenájme
 9. Mám platiť pri výkupe odpadu kod 16 06 01 olovené batérie aj DPH?
 10. vypĺňanie cez e-dane DPPO
 11. Oprava 341 v účtovníctve
 12. poznámky k DPPO
 13. Môžem pripočítať v daňovom priznaní zaplatené poistné na zdravotné poistenie, ak som stratila doklad?
 14. Kde je moj PID,heslo ked chcem vyuzit OTP internet banking,kde mozem najst ?
 15. edane
 16. Poznámky k účtovnej uzávierke
 17. Ako odosielate elektronicky Daň.priznanie FO typ B?
 18. SZČO a stravné
 19. Stanovisko k nemocenským dávkam vyplácaným zo zahraničia
 20. Robím si sama DP typ A a neviem či mam označiť riadok 11. Mala som príjem z dohody aj zo zamestnania
 21. Môžem zaúčtovať do daňových výdavkov DzMV zaplatenú za zamestnanca?
 22. Zaciatocnik - JU a pausalne vydavky
 23. Môžem si uplatniť celú sumu NČD, ak som mala v roku 2013 príjem z prenájmu nehnuteľ. a zamestnávateľ mi po skončení RD vyplatil odstupné a dovolenku?
 24. účtovanie preplatku zo SP a ZP
 25. Dobrý deň,som zamestnaná,manžel od 1.3.2013 bol dlhodobo PN/20.2.2014/,chcela by som vedieť či mám nároka na daňový bonus za rok 2013.,ďakujem
 26. Poznámky k účtovnej závierke 2013
 27. Daňové priznanie pri prerušení živnosti a uplatnenie paušálu.
 28. musim podať DP, ak mám za rok 2013príjem z podnikania 1424,04€ ,som čiastočny invalid a mesačne poberám 150€?
 29. Odmena-ING
 30. bezodplatné postúpenie pohľadávky u postupníka
 31. Nárok na dovolenku po skončení MD a RD
 32. kód registračnej pokladne v KV
 33. Daň z príjmu a zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva podľa §39, §40, §50 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
 34. Výplata z doplnkového dôchodkového fondu a daň
 35. zaučtovanie preplatku elektriny
 36. Ahojte, SZČO, neplatca DPH kúpil tovar-potraviny z Poľska, faktúra je vystavená aj s poľskou DPH. Čo to znamená pre živnostníka, a ako ju zaúčtujem do účtovníctva?
 37. paušalne výdavky za rok 2013
 38. Ak mám na zaraďováku dátum zaradenia do majetku 31.10.2013, tak odpis už dávam za október?
 39. čo s dobropismy ku konci roku
 40. slovenský živnostník pracuje pre slovenského odberateľa v čechách a rakúsku-kolónka DP typ B
 41. príjem z predaja bytu a výdavok z kúpy pozemku
 42. Zostavená, schválená ..
 43. Živnosť na SK aj v DE - príjmy len z DE
 44. Nedoplatok z RZZP v DP
 45. Príjem v Slovinsku + príjem na Slovensku DP typ A
 46. Mam schvaleny HV , avsak prisla som na to, ze som zabudla dat do pripocitatelnej polozky ODPISY?
 47. faktúra pre podnikateľa zaplatená iným človekom
 48. Zaslanie príloh Poznámok cez Katalóg formulárov
 49. má PN vplyv na výšku odvodov
 50. Kde podať daňové priznanie, keď som pracoval v ČR?
 51. Upovedomenie o exekúcii, exekučný príkaz - účtovanie
 52. Odloženie DP zrušeného živnostníka
 53. Preukazatelné zaplatené poistné na sociálne poistenie
 54. Do ktorého obdobia zaúčtovať došlú zahrničnú faktúru za službu, vystavenú v januári ktorá prišla 2. marca?
 55. PREčO NIE Sú FUNKčNé eDANE NA DP FO a DP PO PRE ROK 2013?
 56. Preddavky na daň z príjmov pri prenájme ?
 57. Daňove priznanie FO typ B - prijem z pozemkoveho spoločenstva ktora tabuľka?
 58. letenky - môže sa dať do nákladov len výpis z bankovej rezervácie
 59. Voľby (člen komisie) a PN / OČR
 60. Víza - aký podklad k zaúčtovaniu treba doložiť?
 61. Zamestnanecká prémia - príjem za 7 mesiacov
 62. SZČO a stravné
 63. Zvárač, zámočník - SK NACE
 64. dodatočné daňové priznanie za rok 2012
 65. Daň z príjmu z prenájmu - výdavky?
 66. daňové priznanie
 67. Ak daňovník bol pol roka na MD a pol roka SZČO, a jeho manželka bola pol roka na neplatenej RD do 6 rokov s 2 ročným synom môžem mu uplatniť NČ na manželku?
 68. Ako správne opraviť faktúru vystavenú na vyššiu sumu?
 69. Kombinácia preddavkovej a súhrnnej faktúry
 70. výkaz o majetku a záväzkoch FO
 71. Nákup tovaru pred vznikom spoločnosti
 72. dar a daň z príjmu
 73. dedenie bytu po sestre a daň z príjmu
 74. DPFO-B
 75. Ako zaúčtovať náhrady príjmu za PN, alebo za nevyčerpanú dovolenku v JÚ?
 76. Aké daňové priznanie sa robí pri vyplatení provízie popri závislej činnosti?
 77. Dan z prijmu zamestnanca a jeho Autorskej a licencnej zmluve
 78. Rozumiem tomu dobre že iba jeden z manželov robí ročné zúčtovanie dane kde použije aj príjmy manželky, alebo si dá aj ona DP typu A
 79. Tlačivá s kontrolou
 80. manželka pracuje pol roka pol roka bola nezamestnaná a poberala dávky ak si manžel uplatní nezd,časť na manž. použije príjmy z dávky ale ona si už neuplatňuje nedz.časť na manžela?
 81. pri DP typu A bola nezamestnaná a poberala dávky zahrňujú sa do príjmu? a rovnako bola na PN je to súčasť príjmu?
 82. Ako mám vypočítať daň?
 83. Čiastočne uhradená preddavková faktúra
 84. dôchodok podla § 11 ods.6
 85. DPFO B 2013 - minimálny počet príloh je 2?
 86. Čo všetko môžem dať ako FO do výdavkov pri príjme z prenájmu?
 87. Zdaniteľné príjmy
 88. Daňový bonus na r.2013
 89. Daňový bonus
 90. Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa vypisuje celá suma s DPH ???? či bez DPH Záväzky, pohľadávky.
 91. Preukazatelne zaplatene odvody - ich vyuzitie
 92. Elektronické služby do tretích krajín
 93. dividendy ZENTIVA (kuponová privatizácia)
 94. Opravná žiadosť o vrátenie DPH z ČR
 95. ako zaúčtovať formy, modely, šablóny?
 96. Je ok, ak samozdanim tovar od dodavatela so sidlom vo Svajciarsku, ale obchodujucim v EU s VAT number belgickym? (BE)?
 97. Predaj nehnutelnosti a trvaly pobyt
 98. potvrdenie z Rakúska
 99. Investícia pri paušálnych výdavkoch
 100. Môžem požiadať o vyplatenie daňového bonusu?
 101. Ako preukázať skutočné výdavky na el. energiu pri prijme z prenájmu, ak sú uhrádzané cez SIPO sumárne za viac objektov
 102. Príjem po nebohom
 103. Prevod obchodného podielu s.r.o.
 104. vysporiadanie straty z roku 2012
 105. Cestovné náhrady konateľa sro
 106. Výpočet nákladov na auto
 107. rezerva
 108. IČ DPH
 109. Som PO platca DPH. Mam prijatu zahr fa z Ciny za sluzby vystavenu v EUR jednou sumou / bez DPH/. Je prijata faktura predmetom samozdanenia? Alebo co sa tyka DPH a priznania nikde nic neuvadzam?
 110. Ako mám postupovať pri poznámkach aby sa dali poslať elektronicky?
 111. Jednorázový príležitostný príjem
 112. Musím preúčtovať z účtu 365 pôžičku od spoločníka, ak sa zmenil spoločník?
 113. Môžem si uplatiniť danovú stratu, aj ked bola prerušená živnosť?
 114. debetný úrok v JÚ
 115. Prijatá služba z členského štátu
 116. Odpočitatelná položka na manželku
 117. vyňatie zahr. príjmu DP B a príjem z prenájmu v SR
 118. Ako ovplyvní odpis premlčanej pohľadávky daňové priznanie?
 119. vynechané číslo vyšlej faktúry v JU
 120. DP typ A - koľko stojí ?
 121. preukázateľné odvody?
 122. Vyplácanie provízie
 123. Oneskorená došlá tuzemská faktúra po podaní KV DPH. Čo s tým ? UPOZORNENIE !
 124. Môžem požiadať o vrátenie dane?
 125. Ako zaevidovať faktúru do KV a do DPH?
 126. Má nárok na odpočit. položku dôchodca?
 127. Oneskorená došlá tuzemská faktúra po podaní DP DPH a KV DPH. Čo s tým ?
 128. Ako správne vystaviť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti... za rok 2013??
 129. poradi mi niekto,ako mam zauctovat ak spolocnik odpustil srocke dlh? ma sa to zdanovat? alebo mozem urobit zapis 365 - 413?? dakujem
 130. Študent daň z príjmov
 131. Odratana zaloha z doslej faktury, ktoru neevidujem.Ako uctovat?
 132. Sprostredkovateľská činnosť a živnosť - preukázateľné výdavky
 133. ČR a DPH
 134. Daň z príjmu online na drsr nejde
 135. poistenie a dane
 136. Dodatočné DP DPH
 137. výkazy pre JU v eDane za rok 2013
 138. OBERON-pokladničné doklady
 139. rezerva na pokuty
 140. diety
 141. účtovná závierka - zmeny
 142. Výročná správa, poznámky
 143. Môže si na mňa manžel uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane?
 144. Hľadám poradcu ohľadom zamestnávania ľudí v zahraničí
 145. Príjmy umelca popri zamestnaní
 146. Urgentne potrebujem poradit ohladne knihny jazd
 147. Kniha jazd
 148. daňová evidencia a stravné
 149. Vyska preplatkov na daniach?
 150. za rok 2013 som bola 51 dní pn , vráti sa mi niečo z ročného daňového zúčtovania?
 151. Konateľ a odvody v PO
 152. účtovanie cien do súťaže
 153. Daňový bonus
 154. odvody do ZP počas poberania RP
 155. Zamestnanec, dohodár a príjem z predaja nehnuteľnosti
 156. VS a predčíslie z prenájomu nehnuteľností
 157. Ak som od novembra 2013 nezamestnaná a idem si robiť daňové, treba nejaký doklad z úradu práce, alebo im stačí papier o zdanitelnom príjme od zamestnávatela?
 158. Podpis na dokľadu
 159. NČZD
 160. NČZD pri PN
 161. Priama platba od PPA fyzickej osoby a zdanenie v daňovom priznaní
 162. Zrušenie registrácie DPH a daň z príjmov - daň. priznanie POMOC!
 163. zaučtovanie úhrady prijateho dobropisu v MRP
 164. Môžem si uplatniť pozastavené odpisy z minulých rokov v DP 2013 pri predaji neodpísaného auta?
 165. Ukončenie živnosti a vystavenie faktúry
 166. Paušálne výdavky
 167. nezdaniteľná časť na danovníka
 168. Uplatnenie nezdaniteľnej časti
 169. FA , DPH a KV
 170. Podávali ste už daňové priznanie FO typ B za rok 2013 elektronicky?
 171. poskytnutá bezúročná pôžička - daň z príjmov
 172. Sauna - zaradenie do odpisovej skupiny
 173. skončenie obchodnej činnosti a iná činnosť bez príjmu
 174. Nesprávne zaúčtované poplatky v banke
 175. Oneskorená Fa
 176. Opatrovateľka v Rakúsku
 177. Evidovaný na ÚPSVaR od 12.10.2012 do 1.8.2013 vrátane zároveň pracoval na dohodu u viacerých zamestnávateľov s celkovým príjmom 1485,52 €. Môže si na neho uplatniť manželka odpočitateľnú položku
 178. Odpočítateľná položka na invalidnú manželku
 179. Poznámky cez Omegu
 180. Prístavba
 181. Vyradenie majetku pri predaji firmy, odpisy, pokladna a tak. Uctovnicky hlavolam
 182. Ak mam uctovne odpisy 1910,88€, danove 0, PO - podvojne uctovnictvo - riesim pripocitatelnu polozku?
 183. opravné položky k pohľadávkam
 184. finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest - projekt XXI.
 185. Daňové priznanie 2013 typ B, tab.č. 1a a záväzky
 186. Uctovne odpisy mam 1910,88€, danove 0 €, davam v danovom pripocitatelnu polozku??
 187. Uvádza sa doplnkové dôchodkové poistenie (teda treti pilier) k ročnému zúčtovaniu?
 188. Má dôchodca nárok na vrátenie dane?
 189. Daň z predaja prenajímanej nehnuteľnosti
 190. učtovanie BU pri zrušení živnosti
 191. Može ísť DPH do výdavkov ?
 192. Ako správne účtovať stravné lístky
 193. vyuzitie vozidla inej spolocnosti na nase sluzobne ucely
 194. Nezamestnaný a dane
 195. opravné položky k pohľadavkám
 196. DPH
 197. Príjem z ČR a daňové priznanie
 198. Zaúčtovanie rozdelenia zisku-budúce investície kúpa majetku
 199. Na DU vysielam DP + výkazy + poznámky bez podpisu?
 200. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ...
 201. Tlačivo-potvrdenie o návšteve školy na účely uplatnenia daňového bonusu.
 202. Príjem na Slovensku+príjem v Rakúsku-DPFO 2013
 203. účtovanie poistného plnenia totálnej škody plnené v nasledujúcom roku
 204. Odmena za absolventskú prax
 205. szčo kúpil v auguste auto na ičo. vôbec ho neprihlásil na dú. môžem uplatniť fa za kupu auta do nákladov aj ked nie je prihlásené na dú alebo ju tam nemôžem dať. dakujem.
 206. Ochrana OÚ - technický preukaz
 207. Dá sa podať elektronicky žiadosť o registráciu fyzickej osoby pre daň z príjmov? Kde?
 208. Úprava základu dane pri pozstavení živnosti.
 209. podavanie dppo cez financna sprava.sk
 210. Hodinova mzda v zmluve pre neplatcu dph.
 211. Nedoplatok z RZZP , z titulu poistného plnenia - ako zaúčtovať?
 212. Preplatok RZZP a DP typ B?
 213. Dodatočné danove priznanie za rok 2012
 214. Vyúčtovacia faktúra v náväznosti na kontrolny výkaz
 215. Je prijmovy doklad od lekara bez poradoveho cisla neplatny v ramci danovej kontroly?
 216. Dodatočný kontrolny výkaz
 217. Ukončenie podnikania a DP B
 218. Potvrdenie o príjme zo zahraničia (Holandsko) je treba aj preložiť?
 219. Nákup tovaru od súkromnej osoby
 220. Predaj investičného zlata
 221. Daňové priznanie za rok 2013 - práca v ČR aj v SR
 222. Daň z predaja darovanej nehnuteľnosti
 223. Dotácia a daňové priznanie
 224. NČZD na manželku a príjem do 500 euro
 225. Vyplnila som DPFO B cez finančnú správu, dala uložiť a keď chcem otvoriť, príp. vytlačiť pdf súbory, otvorí sa mi iba prázdne tlačivo.. Neviete mi poradiť, kde je chyba?
 226. sk nace
 227. Doručená zahraničná Fa po podaní DPH a KV-DPH
 228. NČD na manželku
 229. zaplatenie nákupu vlastnou platobnou kartou v PÚ
 230. Zamestnanecká prémia
 231. Počet mesiacov podnikania
 232. Kde do daňového priznania typ B zapíšem príjem advokáta, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky? Bude to tabuľka č. 1, riadok 3?
 233. daňové priznanie
 234. Podanie poznámok cez e-dane
 235. Ako sa to nakoniec poriešilo?
 236. Nezamestnaný a daňové priznanie.
 237. Vreckové a odvodové povinnosti
 238. postúpenie autoúveru
 239. Na manželku
 240. Opravy chýb minulých rokov - ako zaúčtovať
 241. Ako zaúčtovať preplatok dodávateľskej faktúry v JU?
 242. Zaradenie nehnutelnosti do obchodného majetku pri prenájme nehnutelnosti.
 243. Dodatočný kontrolný výkaz, oprava chyby?
 244. Daňový bonus
 245. Má nárok živnostník na stravné lístky ?
 246. DP typ B - zaplatené poistné do SP a ZP
 247. Aký je rozdiel medzi edane a edane/Java?
 248. Odpis pohľadávky
 249. Zaradenie ZI do majektu
 250. kúpa nehnuteľnosti