PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415

 1. odpis auta
 2. SZCO a pracovná cesta
 3. Auto a živnostník
 4. SZČO + prenos a uplatnenie nákladov do ďaľšieho roka
 5. Úroky platené banke.
 6. technicke zhodnotenie obch. majetku
 7. Ako urobiť DP k CMV ak je nesprávne oznámený koniec daňovej povinnosti?
 8. Ak spoločnosť poskytne športovému klubu dresy a náradie, podľa nového zákona o športe je to daňový náklad?
 9. Chyba v priznaní DPH
 10. Spôsob dopravy Incoterms CIF
 11. Účtovanie v POHODE
 12. zle vyfakturovany zasielkovy predaj z EU
 13. dobropis vo výkaze DPH
 14. opravné priznanie DPH
 15. Osobný automobil v prípade, že zamestnanec má pracovnú pohotovosť
 16. tovat na repre účely
 17. nadobudnutie tovaru
 18. Je uhlíkový filter namontovaný k striekacej kabíne technickým zhodnotením?
 19. darovanie auta z sro vrz platenie dane
 20. nadmerný odpočeť DPH - daňový
 21. Zivnostnik - ake odvody SP, ZP?
 22. Predaj nehnuteľnosti a vystavenie faktúry
 23. Služby IOM účet 538AÚ?
 24. Dodanie tovaru do krajiny EÚ
 25. DPH kontrolný výkaz a eshop
 26. Je možné uznať výdavok(náklad) inej osoby?
 27. mobilný telefón pre ZC - doplatok nad limit
 28. DPH - faktúra za prenájom nehnutelnosti
 29. dodanie tovaru v EU
 30. Auto v JU - odstupenie od kupnej zmluvy
 31. Zaúčtovanie prevodu peňazí za dobierky prepravnej spoločnosti
 32. Vrátený tovar z ČŠ - reklamácia
 33. zváračka ktorá odpisová skupina
 34. Vema - oprava dvoleniek
 35. Môžem vystaviť faktúru na talianské IČ DPH a slovenskú DPH 20% ?
 36. INFO k DPH a KV zmeny 1.1.2016
 37. Zanik DZMV - info FS
 38. Reklamne predmety od 1.1.2015 info FS
 39. Dph zo zálohy
 40. Kúpa auta
 41. Ako na vyúčtovaciu faktúru
 42. Zánik daňovej povinnosti pri dani z MV
 43. OS automobil kúpený z členského štátu EU bol samozdanený, bude predaný slovenskému platcovi DPH, fa bude s DPH?
 44. Prenájom izby kamarátovi "bezplatne" a daň stým spojená
 45. Ake naklady mozno danovo uplatnit k prijmom obcianskeho zdruzenia, ktore zorganizovalo preteky?
 46. dodavateľská fa od National Pen - Ireland
 47. Vystavili sme faktúru v máji do EU za službu, má byť na pobočku v SK, treba DDP, alebo odvediem DPH + v SV 12/2015?
 48. zamestnali by sa od r. 2016, spätne nemôžu. Mali by zrušiť aj živnosť? Ď
 49. Môžu spoločníci sú aj konateľmi v sro, vyfaktúrovať služby svojej sro?
 50. Zdanenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena
 51. Prijata zaloha po dodani sluzby , faktura - vystavenie dokladov z pohladu dph
 52. Faktúra za tovar od neplátcu
 53. účtovanie súd.poplatkov
 54. reklama
 55. Firma nakúpila ako darčeky pre zamestnancov blue karty od slovnaftu. Tie karty sú jednorázové. Ako to účtovať? Ako ceniny alebo do spotreby?
 56. Sú vklady jednej a.s.ako tichého spoločníka druhej a.s. cez zmluvu o tichom spoločenstve zdaniteľným výdavkom ?
 57. fa nadobudnutie tovaru v krajinách EÚ a smerovanie v kontrolnom výkaze
 58. Prerušenie samostatne zárobkovej činnosti a odhlásenie sa z DPH?
 59. Môže si firma - platca DPH časť roka - uplatniť celú DPH z prijatej faktúry?
 60. stravne v jednoduchom účtovníctve
 61. Nakup tovaru a nasledne jeho donaska - ako prijimat peniaze ?
 62. Zvýšenie príjmov
 63. Ovplyvni dohoda v 2015 vysku materskej 2016 ?
 64. ZS - peňažný denník
 65. Kúpno-predajná zmluva?
 66. Mzda v hotovosti cez ERP
 67. Prijatá platba vopred na tuzemské zdanenie s DPH
 68. Predaj vecí zaradených do nákladov - spotreby - jednoduché účtovníctvo.
 69. dan z predaja bytu prenos hypoteky
 70. colnica-oprávnenie na distribúciu liehu
 71. predaj neodpísaného auta v r.2015
 72. Môžu sa vzájomná kompenzovať ziskové a stratové obchody z obchodovania s akciami?
 73. Najvyhodnejsi druh pracovneho pomeru pre dochodcu
 74. Prijatie platby v hotovosti bez ERP
 75. Aká bude cena odpísaného auta?
 76. Je nejaké obmedzenie pre obce, ako objednávateľa prác a výkonov na vyplatenie dodávateľa v hotovosti? (1000E).
 77. RO zriad. obcou a fakturácia medzi touto RO a obcou
 78. Samozdanenie v stavebníctve-náležitosti na faktúre.
 79. Predaj neodpísaného auta autobazáru a DPH + transferové oceňovanie.
 80. Pohľadávka voči poisťovni na prelome rokov
 81. vypomáhajúca osoba - syn podnikateľa a výdavky
 82. kod DPH
 83. Inštalácia podpisového balíčka na komunikácie s daňovou správou
 84. oprava účtovania súvisiacich nákladov
 85. oneskoreny dobropis - podat dodatocne?
 86. zánik spoločnosti - vysporiadaní daní
 87. prijatá platba - bezdovodne obohatenie
 88. Anglický výraz pre technické zhodnotenie
 89. Podnikanie popri zamestnaní - Viete mi niekto poradiť prosím?
 90. Ako oceniť prebytok na drobnom majetku?
 91. Výrobná hala
 92. Mám dve dohody... odkedy platím daň?
 93. Platenie stravnými poukážkami
 94. Faktúra z iného členského štátu s DPH
 95. DoBPS - mzda
 96. Kalkulácia colných platieb INCOTERMS 2000 & 2010
 97. Nepeňažný príjem účtovanie
 98. Faktura 11/2015 prisla v decembri, moze byt DPH uplatnene v 12/2015?
 99. Nákup zásob - zníženie nákladov
 100. Ako uctovat platbu kartou na prelome roka?
 101. Budova bola zaradená do užívania v 11/2015 a v 12/2015 faktúra do 1700 eur.
 102. Fakturácia prác za celý rok
 103. Kurz podvojného účtovníctva v Bratislave
 104. mzdy za december v RO
 105. Transferové oceňovanie
 106. Dan az po zaplateni Faktury plati aj pre neplatcov dph ?
 107. Ako dat do nakladov dar neinvesticnemu fondu?
 108. Môžem viac účtovnych dokladov (nákladové položky) zmeniť jedným ID na 042 alebo musím opraviť každý osobitne?
 109. DPH - faktura z ČR od neplatcu DPH za sluzby marketing eshopu
 110. Družstvo a nájomné
 111. Prehľad o zrazených preddavkoch-oprava !!!!!
 112. Aká je DPH pri výživových doplnkoch?
 113. Chyba vo vyúčtovaní
 114. Zmluva o nájme nehnuteľnosti
 115. Zjednodušená faktúra,ktorou znižujem(opravujem) pôvodnú zjednodušenú fakturu...
 116. Dovoz tovaru z Číny
 117. Vystavený dobropis občanovi
 118. Doklady z VRP
 119. Odpisy automobilu určeného na prenájom-predaj a neuplatnené odpisy v minulých rokoch
 120. Faktura z Irska
 121. Účtovanie starého dokladu
 122. DPH pre Českú firmu registrovanú na Slovensku
 123. DL pre novovzniknuté spoločnosti
 124. Záporné tržby/záporný stav FÚ - ako je to možné?
 125. Môžem v pracovnej zmluve dohodnúť so zamestnancom, že za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno ?
 126. Zaradenie budovy vo vlastníctve firmy, do odpisovej skupiny
 127. Krátkodobé pôžičky od spoločníka - do pokladne, po 29.4.2015
 128. Nákup dlažby
 129. Registrácia DPH povinná
 130. Szčo platiteľ DPH v JU nie je povinná vystaviť OF občanovi pri zaplatení zálohy za pobyt, len je povinná odviesť DPH na výstupe ?
 131. Faktúra na nemeckého odberateľa za výkony a zároveň aj spotreba tovaru, ako fakturovať
 132. príjem v hotovosti za prepravu a registračná pokladňa
 133. uplatnenie odpisu na nepoužitý vozík
 134. Účtovanie výdavkov charakteru osobnej spotreby- ako preúčtovať 20 % VNZD v Sun Soft v programe Win JU- jednoduché účto
 135. Faktura so zľavou
 136. Služba poskytnutá českou firmou pre slovenského odberateľa
 137. Ktorý základ dane sa berie pri výpočte RZZP za rok 2015 pre SZČO?
 138. Nepodnikateľ prijal zálohu - ako s daňovým priznaním?
 139. szčo prenajal auto - odpisy si uplatniť maximálne do výšky príjmu?
 140. Ako správne v JU vyúčtovať v cestovnom príkaze ubytovanie doklad v CZK platené v EUR z účtu zamestnanca?
 141. prevod majetku z FO na s.r.o.
 142. Postovne v bankovom vypise
 143. Krátenie stravného ZSC
 144. Ako zaradiť vlastnú budovu, ktorú aj prenajímam na rôzne účely aj v nej mám sídlo?
 145. Vybavenie kuchyne a baru zaradenie
 146. Do ktorého roka zaučtujem poistné za auto od 08.10.15 - 07.10.16 v sume 144 €, rok 2015 alebo musím deliť podľa mesiacov aj na rok 2016 v JU ?
 147. Ako zaúčtovať blok-nákup PHM v zahraničí
 148. Obedy pre členov výboru na konci roka za stravné lístky
 149. Môžem požiadať o odpustenie pokuty za nepodanie prehľadu, keď omeškanie bolo 1 deň?
 150. Bankové poplatky
 151. Chybný výpočet odvodov do SP
 152. nezrealizované darovacie zmluvy v RO
 153. Ak som dnes podal KV DPH 11/2015, môžem podať daňové priznanie DPH až o týždeň?
 154. Bezodplatný predaj tovaru
 155. odpis pohľadávky pri kúpe podniku
 156. DPH,KV
 157. Ukoncenie vysokoskolskeho studia pocas akademickeho roku a danovy bonus
 158. Odsuhlasenie zostatkov k 31.12. v anglickom jazyku
 159. ako znížiť daň z príjmu za rok 2015
 160. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE v 2015
 161. pokuta za dopravny priestupok
 162. KNIHA JÁZD -OBERON
 163. SLUŽOBNÁ CESTA a DOVP
 164. Lekaren vystavila fa pre lekara
 165. Dá sa dať vodičský preukaz do nákladov?
 166. Ako zaúčtovať platbu za energie na stavbe?
 167. Vyradenie drobného majetku
 168. Leasing - totálna škoda
 169. Ako sa odvolať voči výkazu nedoplatkov zdravotnej poisťovni?
 170. DOVP a ÚP
 171. Všetky atribúty používania firemného auta na súkr. účely.
 172. Môžem technické zhodnotenie vlastného majetku zaradiť ako samostatný majetok a odpisovať ?
 173. Musím podať dodatočné daňové priznanie za október
 174. Ako vytlačiť košieľky z Money S3?
 175. Zákonná registrácia.
 176. Kúpa auta do s.r.o.
 177. Kam zaúčtovať faktúru za vedenie účtovníctva?
 178. Praca zo Slovenska pre nemecku firmu: Ake su pravidla?
 179. príspevky zo socialneho fondu
 180. Ako správne zaradiť stavbu/budovu do odpisových skupín podľa novej legislatívy ?
 181. Musím mať doklady za nákup PHM používam súkromné auto na služobné účely ?
 182. Audit-chybajuce peniaze
 183. Platiť DPH pri kúpe auta z ČR?
 184. Neschválená účtovná závierka za rok 2014
 185. Dlhá pracovná neschopnosť invalid. zamestnanca na chránenom pracovisku
 186. Predaj sro a povinnosti účtovníčky
 187. opravne polozky ako danovy vydavok v DP 2015
 188. Čo znamená znak písmena A v štatutárnych výkazoch?
 189. Uzavretie útovníctva v PÚ!!!
 190. Ako uctovat naklady na vyrobu prvého kusu pre zakaznika?
 191. Smernica- spotreba PHM pri nákladných autách
 192. Nákup kamier a mat. na monitorovanie-účtovanie?
 193. Zle očíslovaný doklad DPH
 194. zahraničná pracovná cesta
 195. Nákup tovaru z iného členského štátu a § 7.
 196. Daňové hľadisko bezúročnej pôžičky
 197. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu....
 198. prenajom chaty firme a uctovanie nakladov na jej opravu
 199. Zle vystavená odberateľská faktúra + uhradená v hotovosti cez ERP. Ako to napraviť v MRP?
 200. Môže mať štátny zamestnanec aj iný pracovný pomer?
 201. Daň z príjmu s trvalým pobytom v zahraničí.
 202. postup pri zaúčtovaní
 203. Fakturácia nájomného za uplynulé roky
 204. Sprostredkovateľská provízia v realitných kanceláriách
 205. storno faktury po zmene fakturovanej sumy
 206. Výmena okien - TZ budovy
 207. uctovanie skonta
 208. Majetok - prehodnotenie odpisových skupín v r.2015
 209. Ako zaúčtujem pri mobile splátkový kalendár a úhradu splátok od O2?
 210. Uctovanie 2% dane
 211. Danovy bonus a striedava starostlivost
 212. Účtovanie paušálnych výdavkov 80 % u výdavkov, ktoré môžu mať charakter osobnej spotreby
 213. Spôsob archivácie a registratúry
 214. Účtovanie úveru na auto
 215. Prevzatie JU pocas roka
 216. Tuzemské samozdanenie
 217. Miesto dodania služby podľa par. 15 ods. 1 - kde musí byť služba poskytnutá?
 218. Vyplatenie dividend
 219. 2 dohody súčasne u 2 iných zamestnávateľov
 220. Dodaci list pre komisionalny predaj
 221. vystavený dobropis
 222. Brutácia nepeňažného príjmu zamestnanca - účtovanie poistného a dane
 223. dobropis mínusom?
 224. Prefaktúrovanie nákladov na lekársku prehliadku
 225. Blocek s inym tovarom
 226. SHR a nákup pozemku
 227. V januári začíname komunikovať obojsmerne
 228. Povinnosť registrácie podľa §7a zákona o DPH
 229. Odsuhlasenie / kontrola uctov s danovym uradom
 230. Kam zaúčtovať fa za účtovníctvo v jednoduchom účtovníctve?
 231. Vrátenie nadmerného odpočtu.
 232. Výdavky po zaplatení - faktúra od Nemeckého právnika.
 233. Zauctovanie nakladov
 234. DPH na fakturu zo zahranicia
 235. Náklady na materiál o neskôr mesiac ako prišiel materiál, ako zaúčtovať?
 236. Osobitná úprava uplatňovania DPH od 1.1.2016 v združení
 237. Pri dodatočnom DP 2014 je potrebné opraviť aj UZ, nebudú mi potom sedieť počiatočné stavy?
 238. Auto na tretinky a jeho predaj. Môžeme ho predať?
 239. Predaj auta konateľovi
 240. Samozdaniť - áno či nie
 241. Je možnosť daňovým úradom odpustiť pokutu?
 242. Kúpa auta na úver a úhrada záloh. faktúr.
 243. Ako stornovat faktúru?
 244. Ako zaúčtovať súdne poplatky od Nemeckého súdu? Samozdaniť alebo nie?
 245. Nákup pracovných kabátov 50,- Eur/ks
 246. Je cestne prehlasenie manzelky o prijme povinne alebo dobrovolne?
 247. Ako zaučtujem kúpu ojazdeného auta v sume 1200 € s dph v JU, aby som mala nárok na odpočet PHL, opravy, poistné ?
 248. Zostatková cena pri predaji bytu zaradeného v obchodnom majetku
 249. Rozdelenie inventárnej karty
 250. darčekové poukážky nezamestnancom - povinnosti