PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

 1. vyúčtovacia faktúra nižšia ako zálohová-zúčtovanie preplatku
 2. Transferova dokumentacia.
 3. Kontrola výpočtu nadspotreby PHM
 4. Pôžička
 5. Prenos daňovej povinnosti - stavebné práce
 6. Zamestnanec zaplatil zahraničnú faktúru kreditnou kartou
 7. vrátené zdravotné poistenie
 8. § 7 príjmy z kapitálového majetku
 9. Montáž garážových brán - prenos daňovej povinnosti?
 10. práca vo sviatok v nepretržitom režime
 11. Neuplatnená DPH pri samozdanení
 12. Leasing a ukradnuté vozidlo
 13. paušálne výdavky a DP
 14. dobropis v lekárni, PU
 15. Zdanený príjem zo zmluvy o dielo podľa občianskeho zákonníka z Poľska - uvádza sa v daňovom priznaní?
 16. Zaplatené JCD a stĺpec peňažného denníka.
 17. Darovanie nerozdeleneho zisku z minulych obdobi Obcianskemu zdruzeniu - je pravne podlozitelne?
 18. Poznámky pre malé UJ
 19. Tuzemske samozdanenie - preddavok v roku 2015
 20. akciovka
 21. Rezervný fond
 22. vrátené peniaze na účet-nevyzdvihnuté za predané akcie firmy-konateľ peniaze previedol najskôr do pokladne, potom do depozitu
 23. Nadštandardná lek. prehliadka FO a daň z príjmu
 24. daňová evidencia
 25. účtovná ZC a daňová ZC
 26. Účtovanie procesu reštrukturalizácie
 27. Zdaňovacie obdobie
 28. Môžem s Nemcom uzatvoriť príkaznú zmluvu ? Aké sú povinnosti ?
 29. Poskytnutý bonus ( celoročný)od dodávateľa za odber tovaru.
 30. Čiastočný odpočet DPH v účtovnom denníku MRP
 31. Daňová licencia z r. 2014 -nezaúčtovaná
 32. daňová evidencia a DP
 33. nadobudnutie tovaru od zahr.osoby
 34. odpočítateľna položka 3800 eur
 35. faktúra z orange na prelome rokov
 36. Prilezitostny prijem, SZCO a RZZP
 37. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva
 38. vydavky DP
 39. Narok na DB a odpocet na manzelku zijucu s detmi na Ukrajine
 40. Odvody do SP
 41. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva
 42. dodanie tovaru v rámci tuzemska
 43. Ako zaúčtovať v PU zrazenú daň z príjmu
 44. Účtovanie nájomného na základe zmluvy a ukončenie nájmu
 45. znizenie zakladu dane FO o prispevky na DDP
 46. Platby cez terminál
 47. Pokladňa v mínuse
 48. Zaradenie budovy do odpisovej skupiny
 49. Mam dedit byt po mame spolu zo sestrou. Ak sa rozhodneme byt predat, budeme platit dan z príjmu plynúceho z predaja nehnuteľnosti?
 50. ZoD s mamou a transferova dokumentacia
 51. Predaj osobného auta, daňové a účt.odpisy, prerušenie
 52. zrýchlený odpis z 12 na 8 rokov výpočet
 53. Patrí nezaplatený úrok z poskytnutého úveru medzi položky znižujúce výsledok hospodárenia v daňovom priznaní za rok 2015?
 54. Danove priznanie typ A alebo B?
 55. Do ktorého obdobia zaúčtovať nákup v poľskom Makre?
 56. zápočet danovej licencie z roku 2014
 57. Danove priznanie- Dohoda o praci studenta + zivnost
 58. vystavovanie pokladničných dokladov v rozpočtovej organizácii
 59. Má nárok rodič na daňový bonus 23-ročného vysokoškoláka na dennom štúdiu?
 60. preco exekutor blokuje ucet ked je dlh zaplateny?
 61. Môže PO darovať % dane konkrétnej fyzickej osobe prostredníctvom nadácie?
 62. Účtovná závierka k 31.12.2015 JU neplatca DPH
 63. Osobná spotreba podnikateľa
 64. Skontrolovanie danovej a odvodovej kalkulacky pre SZCO
 65. Ako dopísať knihu jázd v MRP?
 66. Daňové priznanie a bonus - pri príjme zo zahraničia?
 67. Ako zaúčtovať čerpanie dotácie z ÚPSVaR pri majetku charakteru osobnej potreby, účtovanom v pomere 80:20?
 68. Ako zaúčtovať zahraničnú došlú faktúru za materiál v CZK.
 69. paušalne výdavky
 70. Predaj traktora a daň
 71. kedy vynat zo zakladu dane fakturu podliehajucu zrazkovej dani
 72. Vzájomný zápočet v OMEGE
 73. Prenesenie daňovej povinnosti
 74. účtovanie kúpenej s.r.o.
 75. Mylne zaúčtovana daňová licencia v roku 2014 ako to opraviť?
 76. započítanie krátkodobej pôžičky s ostatnými pohľadávkami
 77. Danove priznanie - zamestnanec, ktory bol predtym dlhodobo nezamestnany
 78. Nákup PHM cez platobnú kartu
 79. preplatenie operácie očí zamestnávateľom
 80. Prerusenie podnikania, neodpisany OA a nasledny predaj pocas prerusenia
 81. Odstúpenie od zmluvy eshop- pri osobnom prevzatí tovaru
 82. gastrokarta GGFS
 83. Spätne priznaný invalidný dôchodok a podané DP
 84. strata učtovníctva
 85. uctovanie zasob
 86. Odvody SZČO - súkromný účet - účtovanie
 87. dane zo zahraničia vyňaté zo zápočtu
 88. ne/uhradené záväzky podľa par. 17 ods. 32
 89. Do ktorého riadku DP PO nedaňové náklady
 90. zdaniteľné príjmy z podnikania
 91. oslobodenie od platenia dane za komunalny odpad
 92. Daňové prizananie FO typ A - Príjmy z Rakúska + SR
 93. Časť V - Miesto na osobitné záznamy daňovníka v daňovom priznaní PO
 94. tabuľka D - Evidencia a odpočet straty - dátumy
 95. Dovezene nepojazne auto uctovanie ?
 96. SZČO vykonáva prácu v Nemecku cez slovenskú agentúru
 97. Ako zaúčtovať nárok na daňový bonus SZČO pri daňovom priznaní?
 98. Daňové priznanie SZČO typ B a RZZP
 99. SRO -účtovanie 20% tel. poplatkov
 100. Náklady na marketing a reklamu.
 101. odpisy prenajímaného auta
 102. DzPFO
 103. Záporný stav pokladne
 104. Prenos daňovej povinnosti
 105. Poplatok za pripojenie el. energie
 106. Daňová evidencia a prirodzené úbytky zásob
 107. Ako vytvorit interny doklad a inventarizaciu uctu v Sunsoft-e?
 108. je povinné transférové oceňovanie
 109. Poznámky malej účtovnej jednotky 2015 - čo už netreba uvádzať
 110. Účtovanie novovzniknutej s.r.o. - otázky
 111. darovanie pravnickou osobou
 112. uct.zavierka mikro UJ
 113. Poistná udalosť
 114. Rezerva zaúčtovaná 604/323 - ako v daňovom priznaní?
 115. Uctovanie tankovacej karty a cestovneho prikazu
 116. Účet 365?
 117. JU - peňažný denník - naturálie
 118. Daňová licencia v daňovom priznaní
 119. preddavky na ZP
 120. preprava prístroja -kuriér a dph
 121. Povinné prílohy DP k DzP PO
 122. povinná zmena Q DPH na mesačného platcu
 123. Časť preplatku dane použitá na zaplatenie preddavku na daň, ako účtovať?
 124. paušálne výdavky r.2015 a nedoplatok z RZZP r.2014
 125. viem mi niekto pomôcť s vyplnením dodatočného daňového priznania?
 126. precenenie podielu
 127. Ako urobiť daňové priznanie s autorským honorárom?
 128. vykonávanie živnosti a vykonávanie osobnej asistencie
 129. Daňové priznanie - telefón a email
 130. školenia
 131. osobná spotreba z telef. poplatkov
 132. Nákup tovaru zo zahraničia s DPH platcom
 133. Vyplnenie riadku 72, DP FO B
 134. príjmy zo zahraničia na slovenskú živnosť
 135. Aké sú ceny za účtovnícke služby?
 136. Dodatočná daň z MV 2015
 137. Odpočítanie dane z faktúr vystavených oneskorene registrovaným platiteľom
 138. Ročné zúčtovanie Dôvera-nedoplatok (účet 331)
 139. Zatriedenie do veľkostných skupín účtovných jednotiek
 140. Ako vyriešiť jeden sklad pri dvoch firmách v dvoch štátoch?
 141. Dodávateľský dobropis za vrátený tovar nadobudnutý v minulom roku
 142. predaj bytu 5r od kolaudiace a DPH
 143. Zaplatené PN a odvody
 144. Riadok 810 Daňové priznanie PO.
 145. Satelitný systém sledovania prevádzky vozidla - spotreba PHL
 146. Úhrada fa zo zahraničia a paušálne výdavky
 147. Daňové priznanie A a príjem z Nórska......
 148. Nový zoznam stavebných prác pre DPH
 149. Nový zoznam na portáli finančnej správy
 150. Stravovanie v reštaurácií
 151. čo podať k daňovému priznaniu
 152. Vyrovnavanie pokladne - +/- SZCO, JÚ
 153. nedaňová rezerva 2015 - ako účtovať v roku 2016?
 154. kúpa a predaj podniku
 155. Ako pozastaviť daňové odpisy?
 156. účet 518 al. 527 ?
 157. mam podať dodatočné danové priznanie ???
 158. náhrady za použitie súkromného vozidla u SZČO
 159. Vystavujem ešte aj dobropis resp. storno faktúry?
 160. Nárok na daňový bonus
 161. kedy ide o emisné ážio a kedy o zákonný rezervný fond
 162. Vzajomne faktury Orange a Slov.Telekom = platba mobilom - ako uctujete?
 163. podanie účtovnej závierky a podpisový záznam
 164. Odpočet nezd.časti na manželku
 165. Potvrdenie o príjme zo zahraničia
 166. Ukončená živnosť
 167. povinnosť zmeny zo štvrťročného platcu DPH na mesačného platcu
 168. pracovná zmluva a daňový bonus
 169. Rezerva na pokuty a penále a výsledok hospodárenia
 170. Dohoda a daň
 171. Aktualne udaje k otazke Danova licencia ako minimalna dan
 172. odpočet na manželku
 173. Predčasný výber z DDS
 174. Účtovanie schváleného ešte nečerpaného úveru
 175. Odpis pohľadávky v JÚ - rozhodnutie súdu o zastavení konkurzu v r.2014
 176. V DP B mi nevytlaci prilohu c.1 na portale financnej spravy
 177. Daňové a účtovné odpisy pri predaji automobilu?
 178. Účtovný program POHODA aktivita zamestnanca v jednotlivých agendách
 179. Vrátenie úhrady za fa
 180. Samozdanenie pri tovare so zahraničia
 181. Manželka na invalidnom a starobnom - nárok na odpočet?
 182. Zostatková cena nedoodpisovaného majetku
 183. Rezerva na pokuty, penále-VH
 184. Ako by som mohla zaradiť osobný majetok do užívania v PÚ?
 185. Preddavok na trovy konania
 186. Tlačivá pre účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky na rok 2015 ostali rovnaké ako v roku 2014?
 187. opravná položka vo výške 100% - vyradiť pohľadávku u účtovníctva?
 188. Dodavateľska faktúry v režime Moos
 189. Účtovanie daňovej licencie
 190. potvrdenia k daňovému bonusu
 191. mesačná uzávierka ERP
 192. Zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky
 193. storno faktúry
 194. Rezerva na vrátenie kúpnej ceny
 195. Preplatená došlá faktúra
 196. Rovnaké čerpanie SF - obedy aj strav. poukážky pre zamestnancov v jednej firme.
 197. nárok na daňový bonus a náhradné výživné
 198. Daňová evidencia
 199. Program POHODA a mzdy.
 200. Odvody do ZP
 201. akciová spoločnosť.
 202. Používanie služobného automobilu aj na súkromné účely po 8.roku od zaradenia
 203. Musím podať daňové priznanie?
 204. Príloha č.2 DP
 205. Odpis nevymožiteľnych pohľadávok
 206. Započítanie daňovej licencie a zaúčtovanie
 207. 2014-strata + danová licencia , 2015 - zisk a danová licencia- zápočet???
 208. podpis účtovnej závierky
 209. Pozastavenie živnosti - povinnosti pri DP
 210. Ako účtovať nákup na splátky?
 211. Čo ak sme sa neregistrovali ako platcovia DPH?
 212. Príjmy lekárov od farma firiem
 213. Je potrebné pre príjmanie príspevkov a sponzorských finančných darov aby malo OZ vybavené DIČ?
 214. Tlač pokl. dokladov
 215. SZČO pozastavená činnosť
 216. Ročné zúčtovanie a SZČO
 217. NčZD na danovnika a DP A
 218. Oprava chyb predchadzajucich obdobi
 219. Aká môže byť výška paušálnych výdavkov?
 220. Obstarávacie náklady pri dovoze vozidla
 221. Kam zaúčtovať odhad vyúčtovania vody, ak mi vychádza preplatok?
 222. príjem osobného asistenta -aké prílohy treba priložiť k DPFO B?
 223. Pripočítateľná položka - spracovanie účtovníctva
 224. Daňová licencia
 225. Aká je správna suma odpisov majetku - ako sa zaokruhľuje odpis ?
 226. Pozastavenie živnosti - MV
 227. Opravná položka k pohľadávke vytvorená v priebehu roka 2015.
 228. predaj tovaru za nizsiu cenu ako bol nakup
 229. Ako predávať bez živnosti?
 230. preddavky na poistne ked sa uhradia neskor.
 231. ..a zase odpočet straty...
 232. Rodičovský príspevok a SZČO
 233. preddavky na dan z prijmov FO - uhradené neskor
 234. Odvedená daň z nepeňažného plnenia
 235. Osobná spotreba - môže sa začať uplatňovať v priebehu obdobia, napr. od marca?
 236. Príjem na úver
 237. Aké sú povinnosti ak súd začne konanie a zrušenie spoločnosti bez likvidácie ?
 238. Daňová strata FO 2012 daň zo zisku 2015 ako uplatniť?
 239. Registračná povinnosť-služby z tretích krajín
 240. FA bez názvu odberateľa, a doklad z ERP o úhrade FA.
 241. prerušenie živnosti a daňové priznanie
 242. Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) na daňovníka + živnosť
 243. dodatočné priznanie DPH - sankcie
 244. vyplnenie DP, príloha riadok 14,15
 245. premlčané záväzky
 246. Zvýšenie OMB
 247. príkaz na vykonanie inventúry
 248. uctovanie sposobom B, musi byt tovar aj predany?
 249. Môžem poslať z Monaka peniaze rodičom ako pôžičku?
 250. daň z predaja nehnuteľnosti