PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane
 1. Odpis pohľadávky
 2. Je nutne odhlasovat sluzobne vozidlo na DU, ak sa pouziva prilezitostne?
 3. úhrada zálohy do ČR za tovar
 4. platba vopred - ubytovanie, strava, prenájom priestorov v hoteli a DPH
 5. Vozidlo zamestnanca a daň z motorových vozidiel
 6. SZČO - vedenie účtovníctva
 7. účtovanie faktúry za poskytnuté obedy
 8. Lekárska prehliadka zamestnanca
 9. Kupa odevu na Ukrajine - obcan alebo platca DPH
 10. Účtovanie dobierky
 11. nemocenské-je nárok pri krátkom trvaní PP a predchádzajúcej evidencii na UP
 12. FA za právne služby
 13. Uznateľné náklady konateľa spoločnosti s.r.o.
 14. Odpisový plán sa musí robiť každý rok?
 15. devizovy bank. ucet - metoda FIFO
 16. Môžem si zahrnúť do nákladov k daňovému priznaniu 2 % daní pre kultúrny fond?
 17. peniaze poslane cez paypal a zruseny ucet paypal prijemcu
 18. Tržba a stravné lístky
 19. Dodanie tovaru z iného členského štátu a DPH
 20. ako dostať do nákladov sumu vyplatenu profesorovi skoly za naklady spojene s vystavovaním modelov na ktorých sme ako firma spolupracovali
 21. Výpočet DVZ na PN
 22. evidovanie tržieb cez ERP
 23. Dátum na faktúre pri založení s.r.o.
 24. zmena účtovníka v priebehu roka
 25. kontrolný výkaz
 26. Firma kúpila budovu s pozemkami a na kúpnej zmluve je všetko jednou sumou...ako to rozpočítať na budovu a jednotlivé pozemky, aby som to mohla zaúčtovať?
 27. je organizačná zložka občianskeho združenia, ktorá nemá právnu subjektivitu povinná viesť účtovníctvo?
 28. Danove priznanie/a v roku prechodu zo zivnossti na sro.
 29. Nám nárok na dodatočný odpočet DPH?
 30. Co je lepšie?
 31. Telefonika faktury - splatka mobilu vyuctovana pri fakture za sluzby, ako zapocitat ?
 32. Robí niekto podvojné účtovníctvo bez programu iba papierovo?
 33. čo sa započítava do minimálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do sp?
 34. systém číslovania faktúr
 35. EL. zasielenie DPH a KV
 36. Predčasné splatenie časti hypotéky
 37. Kurz pri cestovných náhradách
 38. Oneskorená faktúra a KV
 39. danovy poriadok v angličtine
 40. kurzove rozdiely
 41. PHM a DPH odpočet
 42. Kde mám zaradiť mobilné oplotenie a zvárací agregát?
 43. Poskytnutie služby
 44. Odporúčanie kurzu na podvojné učtovníctvo
 45. jednostranný zápočet
 46. Ako sa budú predávať kolky?
 47. Kolky papierové - končia?
 48. Ako zaúčtovať neoprávnené výdavky z minulého roka?
 49. brigádnicka zúfalosť- príjem z dohôd presahuje sumu 159€
 50. Príkazné zmluvy
 51. HIM sa doteraz neodpisoval, čo s tým ?
 52. Účtovanie pitnej vody v galonoch v JU
 53. Viacstranný obchod a DPH
 54. Námietka na premlčaciu dobu
 55. Ako vyplniť (nejasnosti) Žiadosť o zrušenie registrácie pre daň?
 56. Zoradenie DF v sanone, aj v programe, podla akeho datumu je to spravne?
 57. Zverejňovanie UZ
 58. Došlá zahr.faktúra za služby a deň dodania
 59. Faktúra do Rakúska
 60. Služobný byt pre konateľa s.r.o v nákladoch
 61. na koho ma byť dobropis?
 62. Živnosť a odvody SP, minimálny vymeriavací základ.
 63. Prenos daňovej povinnosti - dobropis k faktúre
 64. Darček k nákupu zadarmo
 65. Preddavky na daň z príjmu SZČO
 66. môže si szčo zamestnaný na dohodu o vykonaní práce uplatniť NčZD
 67. vedenie ucta
 68. Platí Osobný asistent odvody do SP ?
 69. Neplatca DPH - prijatie sluzby z CR
 70. Firma kupuje budovu, je potrebné niekde nahlásiť kúpu tejto budovy napr. daňový úrad, mesto...alebo iné inštitúcie?
 71. udelenie licencie - kam účtovať?
 72. Vyúčtovanie PHM
 73. Predaj sro na FO.....
 74. Prechod živnosti na s.r.o.
 75. RTV nedoplatok
 76. ako zaúčtovať faktúru postúpenou pohľadávkou
 77. Neskoro doručená faktúra EÚ a DPH
 78. Zaúčtovanie bločkov / DPH / z nákupu pohonných hmôt.
 79. Storno prijateho dobropisu a kv dph
 80. mam prerušenu živnosť a chcem predať časť budovy,ktorú ešte odpisujem ako dlhodobý majetok. Ako zaučtovať a čo budem platiť
 81. Ako zaúčtujem nákup sedačky v podvojnom účtovníctve? Má len bločik.
 82. Povinnosti nemeckého dodávateľa pri predaji do SR
 83. Účtovanie sprostredkovania
 84. Koľko pýtať za účtovníctvo.
 85. STK na vozidlo za ktore sa neplati DzMV
 86. intrakomunitarna objednavka sluzby
 87. Dátum vzniku daňovej povinnosti
 88. Vystavená faktúra a zároveň vystavený blok s DPH
 89. predčasne ukončenie leasingu
 90. Detske opatrovatelske centrum.
 91. Ako je to s DPH z hľadiska veriteľa pri reštrukturalizácii dlžníka?
 92. Prenájom MV ktoré je zaradené do obchodného majetku
 93. úhrada zo súkromného účtu zamestnanca
 94. Zivnost v Ceskej Republike a danova povinnost na Slovensku
 95. cestovná kancelária/agentúra ako platca DPH
 96. Plati este "normo-manko"?
 97. Kniha evidencie reklamácii
 98. záloha prijatá od opatrovateľky účtovanie
 99. Firemná kreditná karta
 100. Vyúčtovanie školenia, ak nie som živnostník.
 101. Faktúra do zahraničia a IČ DPH v európskom formáte, aj keď nie sme platcami DPH?
 102. Nákup nástennej mapy je repre 513 alebo priama spotreba 501 ?
 103. uhrada fa ERP
 104. Musím zarátať do rakúskeho danového priznania aj príjem zo Slovenska?
 105. Účtovanie kontokorentného úveru v podvojnom účtovníctve
 106. Účtovanie kontokorentného úveru v podvojnom účtovníctve
 107. Musím platiť zdravotné poistenie za mesiac september keď mi ešte neprišiel list o vylúčení z vysokej školy?
 108. Denný vymeriavací základ
 109. Aká je výška dph pre hračky v Poľsku?
 110. Podklady k daňovým cestovným nákladom na nových zamestnancov pred nástupom do pracovného pomeru
 111. Ako uviesť v kontr. výkaze doklady na vstupe, ktoré obsahujú súčasne položky s nárokom i bez nároku na odpočet?
 112. úrok z omeškania po 4 rokoch?
 113. Prijatá faktúra k oprave stroja v jednoduchom účtovníctve
 114. Nadobudnutie tovaru z CZ
 115. Daň z predaja darovanej nehnuteľnosti.
 116. nehorázne dane/odvody pri súbehu zamestnanec a SZČO
 117. Dotácia od úradu na szčo - zmeny v zmámere
 118. Cestná daň dodatočne
 119. Pracovné oblečenie - mzdová smernica
 120. Stravenky nad ramec (uhradene zo soc. fondu alebo preplatením stravneho v plnej vyske (mimo soc. fondu)
 121. Kde sa mam obratit s informaciou o zneuzivani socialneho systemu
 122. Daňové priznanie - dodatočne
 123. dph
 124. SK firma platiteľ DPH fakturuje za stráženie objektu v ČR pre FO neregistrovanú v ČR za platiteľa DPH
 125. Nepodané daňové priznanie.
 126. Ocenenie zásob a expedičné náklady pri doprave tovaru, JU
 127. Príspevok z úradu práce a z neho uhrádzaný preddavok na zdravot.poistenie - účtovať predpis ako záväzok? JU
 128. Potrebujem ujasniť zálohové faktúry a príjem ovplyvňujúci základ dane, JU, neplatca DPH
 129. Mám faktúrovať českej firme službu, ktorú sme pre ňu vykonali na území SR s DPH alebo bez?
 130. Uctovanie omylom zaplatenej platby cez ucet inej firme a vratenie penazi od danej firmy, ako?
 131. Môžem vystaviť dobropis k faktúre?
 132. Registrácia DPH-dokladovanie prekročenia obratu
 133. zabezpečovacie zariadenie v prenajatých priestoroch
 134. Likvidácia sro
 135. Môžem v neziskovke _ zväz záhradkárov - vyplatiť odmenu členovi výboru do výšky 100 € bez odvodu dane?
 136. oneskorená faktúra
 137. FIN 1-12 mimorozpočtové účty
 138. SZČO platca DPH nakupil tovar v Polsku za zlote, ako postupovat pri zauctovani v JU
 139. Faktura od materskej spolocnosti - na aky ucet zavazkov?
 140. Ako zaúčtovať daň?
 141. Účtovanie darovaných tabletov v rozpočtovej organizácii
 142. Ako na obchodovanie neplatiteľa DPH v rámci EÚ?
 143. Musím poslať novú súvahu a výsledovky, ak som opravila stav na 321 za minulý rok?
 144. ako zaúčtovať cestovný príkaz do miezd za mesiac, ak sa na konci mesiaca nachádza zamestnanec ešte na SC
 145. Nemocenské dávky
 146. uctovanie nákupu kuriat do doby znášky a po zaradení do znášky
 147. Fúzia firiem s.r.o. s DPH a bez DPH - alebo aké iné riešenie?
 148. nákup kytice a účtovanie do PÚ
 149. ako sa ráta RZZP ak bol živnostník počas roka PN ?
 150. Zaplatenie inej sumy ako je uvedena na fakture.
 151. Podnikateľ,neplatca DPH pri nákupe tovaru v Maďarsku bolo uvedenè a dokonca aj zaplatenè DPH, aký je postup s takým DPH.
 152. Danova kontrola - pristup k akym bankovym uctom?
 153. predaj majetku so stratou (v dôsledku škody)
 154. Vyradenie DHM
 155. súhrnný výkaz
 156. účtovanie podielových listov
 157. Spor s VsZP - poistenec statu, ktory je SZCO (od akeho prijmu plati zdravotne odvody?)
 158. Platby z firemnej PK nesúvisiace s cinnostou
 159. Mozeme fakturovat penale do intercompany firmy?
 160. Sef by chcel kupit do slov. firmy na leasing v Rak. alebo Nemecku osobne auto a chcel by ho necht na ich znackach.
 161. Chyby minulého roka
 162. Sluzobna cesta konatela a pouzite MV
 163. nákladový účet pri bankových poplatkoch
 164. Nákup tovaru z ČR - neplatca DPH - oceňovanie tovaru
 165. Likvidácia zásob
 166. Tlačivo na vrátenie DPH pre cestujúcich pri vývoze
 167. ročné zúčtovanie ZP za rok 2013
 168. Ako dlho trva prevod penazi
 169. invalidny dochodok
 170. Preplatok z exekúcie..
 171. Daňový doklad k zálohe
 172. odpisovanie prípojok
 173. RZZP za rok 2013
 174. RP a doprava
 175. Omega - zaúčtovanie odoslaných faktúr
 176. INTERNE SMERNICE PRE VEDENIE UČTOVNICTVA - bakalárska práca
 177. daňový doklad k prijatej platbe a následný dobropis
 178. Dodanie opravenej faktury dodavatelom po zuctovacom obdobi
 179. Ako tlačiť cenovky v Omege?
 180. Faktúra za certifikačnú skúšku z USA vystavená s DPH
 181. Potrebujem mať registrovaný predmet činnosti "tvorbu webu", keď weby len predávam?
 182. Vyplatenie zisku za rok 2013 spoločníkovi - dokedy?
 183. Má zamestnávateľ právo spätne vyžadovať neoprávnene vyplatené diéty?
 184. Nesprávny už podaný dodatočný KV
 185. Preplatenie cestovneho za individualnu dopravu napriek zabezpecenej spolocnej doprave
 186. Musim platit odvody do socialnej poistovne? keby som nechcel od statu dochodok ani prachy ked pridem o pracu? je mozne proste neodvadzat socialke a setrit si to?
 187. Prijímanie členských poplatkov občianskeho združenia - športového klubu od 1.1.2015 cez ERP?
 188. Úhrada faktúry za trénerské služby v hotovosti mimo ERP
 189. Príjmy z fotobánk a platca DPH
 190. e-mail z FS o neprijatí podania.
 191. Dokedy mám platiť dobrovoľné zdravotné poistenie?
 192. predaj nehnuteľnosti a dph
 193. nájomné +paušál za energie a platcovstvo DPH
 194. Chyba vyrocna sprava
 195. Skonto z pohladu DPH a dane z prijmu
 196. Na faktúre z Orange nie je dátum dodania
 197. Správne zaradenie faktúr v DPH priznaní
 198. Faktúra po skončení živnosti
 199. Transakcia F110
 200. účtovanie depozitu v obci
 201. Účtovanie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2013 zo zdravotnej poistovne.
 202. Účtovanie vlastných výrobkov spôsob B
 203. Metodický pokyn - september 2014 - účtovanie úhrady v združení
 204. Je možné pokuty od danového úradu vymáhať od bývalého zamestnanca ak to spôsobil zamestnanec?
 205. Obstaranie auta + zvýšenie výkonu pomocou race chipu a účtovanie.
 206. Fakturácia do štátov EU, tovar neopúšťa hranice SR.
 207. Je možné a v akom rozsahu preplatiť nevyčerpanú dovolenku z roku 2013?
 208. Sukromne vozidlo pouzivane na sluzobne ucely s vlastnikom inym ako zamestnanec - kto plati dan z motorovych vozidiel za toto vozidlo?
 209. Dovoz prívesu z Českej republiky
 210. Zaúčtovanie platby z ČR na SK účet
 211. pokuta z DU po 14 rokoch
 212. Skladové hospodárstvo v s.r.o.- drobné položky
 213. Poistenie MV
 214. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 215. Účtovanie faktúry z 3. krajiny - krok za krokom
 216. Akym sposobom je mozne so zakladnym imanim disponovat po zapise s.r.o. do ORSR?
 217. Zaúčtovanie dobropisu (vrátenie Notebooku)
 218. Na bankový účet boli poukázané zdanené prostriedky z ročného zúčtovania ZP za rok 2013 - čo snimi v účtovníctve
 219. Vrátenie DPH za nákup v Nemecku
 220. Je povinný konateľ platiť diéty zamestnancom v zahraničí, pričom sídlo firmy je v SR?
 221. Ako prepojiť príjemku s faktúrou, ak mi tovar došiel v nasledujúcom roku
 222. oprava základu dane prí znížení ceny po dátume dodania
 223. dan z predaja darovaneho bytu pred rokom 2011
 224. Úprava dane odpočít. pri invest.majetku- vzorec
 225. nulová faktúra po úhrade zmluvy
 226. Od 1.10 budem na UP do konca roka...predtým mám opracované 4 roky vkuse...mozem si uplatnit danový bonus na dieta aj za mesiace ktoré som na up?
 227. Prenájom auta medzi otcom a synom (SZČO) - zmluva o prenájme
 228. organizačná zložka SK subjektu v AT
 229. Živnosť alebo s.r.o. pri podnikaní v doprave?
 230. letenka pre živnostníka-daňový náklad?
 231. vratka DPH z Talianska
 232. Inventarizačné rozdiely
 233. Preradenie MV z s.r.o. do osobného vlastníctva
 234. narok na matersku
 235. Je možné vystaviť dobropis k faktúre z roku 2013?
 236. Mám nárok žiadať od ekonomky zoznam pohladavok /exekucii/ , ktore uhradzala zo mzdy v kolonke - ine zražky ?
 237. Môže slovenská firma poslať balík do ČR z Českej pošty ?
 238. Cislovanie zalohovych faktur.
 239. fakturácia do štátov v EU, pri registrácii u nich ako platiteľ
 240. dph v organizačnej zložke
 241. Predaj automobilu plátcom DPH, fyzickej osobe
 242. Prijem umelca na SR - DPH a zrazkova dan
 243. náklady súvisiace s reklamáciami - účtovanie
 244. Účtovanie nákupu a rekonštrukcie nehnuteľnosti v JÚ
 245. Zdravotné odvody z jubilejných odmien
 246. Odpisovanie- súbor hnuteľných vecí a techn.zhodnotenie
 247. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia - národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby
 248. Musí sa viesť v s.r.o.-ke skladová evidencia,? alebo sú aj nejaké výnimky?
 249. Vzťahuje sa na súkromné zdravotnícke zariadenie (KP 86.21)povinnosť používania elektronickej reg. pokladnice?
 250. Nákup tovaru z EU neplátca DPH- prvý nákup presiahne sumu 49.790€