PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417

 1. Neuhradena kupna zmluva na nehunutelnost a dan z prijmu pri podvojnom uctovnictve
 2. zemné práce s JCB na výstavbu kanalizácií a preprava betónu domiešavačom patria do prenosu daňovej povinnosti?
 3. dosle faktury Google a Heureka a neodvedena dph
 4. Daň z MV - časť roka
 5. Daň z motorových vozidiel II. oddiel - údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie
 6. Cestovne nahrady a pausalne vydavky
 7. Účtovanie dlhodobého úveru
 8. Firemné auto - len kombinovaná spotreba podľa TP?
 9. Prenos daň.povinnosti - kúrenie, kotle
 10. V akej cene vyradiť automobil z obchodného majetku firmy po havárii - zavinená škoda z našej strany
 11. Vrátenie zálohy od dodávateľa a už odpočítaná DPH
 12. Kúpa auta od nepodnikateľa
 13. Fa za stavebné úpravy
 14. Je cena prac pri prenose danovej povinnosti obmedzena zdola?
 15. Ktorý dátum zaradenia auta použiť
 16. Ako fakturovať kioskovú trafostanicu?
 17. Účtovanie kúpy budovy a pozemkov dát. dodania 01.12.2015
 18. Faktura orange za obdobie 22.12.2015-21.1.2016 účtovanie
 19. Nadobudnutie tovaru z členskych krajin/osoba registrovana dla §7a
 20. účtovanie na prelome roka - FAP cez 326? daň. uznatelnost nevyfakt. dodávok?
 21. Daň z MV
 22. daňové výdavky viazané na úhradu
 23. Môžem koncoročné pohostenie dať zo soc. fondu?
 24. Mám povinnosť rátať koeficient?
 25. Preúčtovanie vedľajších nákladov s obstaraním na konci roka 2015.
 26. Daň z motorových vozidiel
 27. odpisovanie pohostinstva
 28. Vystavenie faktúry po prijatí platby bez vystavenia zálohovej faktúry
 29. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z ČR
 30. Daňové priznanie k Dani z mot. vozidla...???
 31. členíte analyticky účet 511 na viacero automobilov ?
 32. DPH 10 % a 20 % vplyv na hodnotu obedov.
 33. prenos daňovej povinnosti v stavebníctve
 34. Denná dochádzka konateľa z miesta bydliska do sídla s.r.o.
 35. Zmena zdanovacieho obdobia DPH
 36. SRO a uctovanie do zahranicia - DPH
 37. Stavebná firma a dph
 38. datumy na fakture
 39. Zaúčtovanie výdavku a príjmu mimo výnosov a nákladov
 40. Preplatok na dani z príjmu FO záv. činnosti a MV z 2004 - ako zaúčtovať?
 41. Predpokladaná DZMV na rok 2016 /r. 40/
 42. DZMV - čo vyplniť v oddiele II o osobe?
 43. Transferové oceňovanie a FO verzus PO
 44. Tovar z EÚ a nezaúčtovaná faktúra
 45. Kúpna zmluva na rodinného príslušníka - znalecký posudok
 46. Pokuty danový urad pri povinnosti DPH
 47. môžu sa vyplácať podiely na zisku aj výberom z účtu? Ide o sumu nad 10000€
 48. Spolupracuje niekto s firmou EUROWAG? mýta, phl...?
 49. Platenie dane pri nákupe tovaru z členských krajín EÚ
 50. Vznik DP DZMV - ktorý mesiac?
 51. Faktura ako pokladnicny doklad za nakup tovaru v rakusku
 52. Vystavovanie a prijímanie faktúr ešte pred pridelením DIČ
 53. živnostník,dochodca
 54. Zápočet straty
 55. vyradenie auta z podnikania - s.r.o a uplatnovanie základnej náhrady...
 56. NFP z Eurofondov - rozdelenie na zdroje
 57. Výpočet koeficientu DPH - Prosba
 58. fak. za el. energiu
 59. DZMV vznik daňovej povinnosti
 60. Dátum plnenia
 61. Dan z motorovych vozidiel - 2 SZCO
 62. doklad z ERP nad 1000€ a dodací list
 63. Povinnosti darcu a obdarovaného z hľadiska DPH a dane z príjmu
 64. Zanedbateľná chyba v daňovom priznaní DPH.
 65. Čo potrebujem k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov
 66. RZD - uplatnenie danoveho bonusu ak bol zamestnanec vedeny na urade prace a nemal ziadny prijem?
 67. Daň z motorových vozidiel
 68. Uplatnenie odpočtu DPH o mesiac neskôr a KV DPH
 69. Daň z MV 2015 a nevyužívanie vozidla na podnikanie v roku 2016
 70. Koeficient DPH
 71. Mikro účtovná jednotka PZP a havarijné poistenie
 72. el.podpis
 73. dochodca,živnostnik
 74. účtovanie faktúr
 75. GPS navigácia v mobile - účtovanie
 76. Ako zaúčtujem PHM a náhradu za použitie súkromného vozidla?
 77. Daňovník k DzMV
 78. Toyota Yaris 1.0 Linea Terra Base 5D - Akú môže mať spotrebu?
 79. Rocna faktura za elektrinu za rok 2015
 80. Sprostredkovanie predaja v ČR a DPH
 81. Ako zdaniť výhru 500 EUR?
 82. Nedaňové výdavky
 83. je to pri el. formulároch ?
 84. Môžem predať fotoaparát, ktorý som si ako živnostník kúpil v 2011 a nezaradil ho do zoznamu majetku?
 85. odpocitatelna polozka na manzelku
 86. Osobitný režim DPH na základe platieb
 87. účet 213 stravenky v mínuse
 88. Odmena za vedenie uctovnictva
 89. FO a osobná spotreba
 90. zaúčtovanie nákupu v hotovosti súkromný+firemný nákup
 91. Musím podať daňové priznanie za zosnulú mamu?
 92. Daň z mot.vozidiel
 93. odpad a zrážková daň od 1.1.2016
 94. žiadosť o dič
 95. Nákup materiál a jeho predaj
 96. Prefakturácia elektriny za rok 2015
 97. Použité auto a DPH
 98. Určenie ročnej sadzby dane pri návesových jazdných súpravách
 99. Uplatnenie daňovej straty
 100. daňovo-uznané náklady pri nezaplatenom finančnom lízingu
 101. Dotácia pokladne od 01.01.2016
 102. Ako zaevidovat platby v hotovosti v danovej evidencii v programe alfa ?
 103. DPH- refakturácia faktúry prijatej z EU
 104. DzMV-oznámenie
 105. Ako mám opraviť rozdiel medzi hlavnou knihou a saldokontom?
 106. DP pri praci na dohodu o pracovnej činnosti
 107. Evidovanie došlých faktúr
 108. Ako vyplnit danove priznanie k nehnutelnosti?
 109. Samozdanenie služby - riadok v DP
 110. Dátum vystavenia faktúry 2015/2016
 111. Výpočet náhrad za diéty pri pracovnej ceste SZČO
 112. Nesprávne sumy na 378 a 379
 113. Nové auto na spotrebný úver
 114. Priznanie diét počas dovolenky
 115. DAN Z MV
 116. Priznanie k dani z nehnuteľností
 117. zriadenie prevádzky v dome a daňové priznanie
 118. DzMV pri prenajatom aute
 119. Ako zaúčtovať vznik účtovnej straty kvôli zaplatenej daňovej licencii?
 120. Platba za umiestnenie reklamy v knihe
 121. Kamerový systém účtovanie
 122. Môže si SZČO, ktorý je len držiteľom osobného vozidla uplatniť základnú náhradu za km?
 123. uplatnenie DPH
 124. NBO - overenie
 125. Daňová licencia-obrat
 126. Predaj auta platca, nákup ako neplatca. faktúra s dph?
 127. Nezdanitelna cast zakladu dane
 128. Nákup stroja-zaplatený kombináciou úver, vlastné zdroje, dotácia EU
 129. Dańové priznanie za motorové vozidlo
 130. Vie mi niekto poradiť, ako zaúčtovať bezodplatný prevod obchodného podielu
 131. Kontokorent u Fio banky?
 132. Informačná karta úrad prace - občan aj SR aj DE
 133. zápočet v MRP programe
 134. Deň vyradenia nehnuteľnosti z podvojného účtovníctva.
 135. Do akej odpisovej skupiny zaradiť?
 136. Zdanenie výhry v online herni (poker)
 137. Účtujete neštátne zdravotné zariadenie v PU, ktoré vystavilo faktúru držiteľovi ( sprostredkovateľovi ) lieku za elektronický zber údajov a dostalo peňažný príjem už zdanený ?
 138. ako mám zaúčtovať vernostný príspevok zamestnancovi 527/333_??
 139. Odpisovanie majetku
 140. Chcem sa opýtať, môže FO prenájať stavbu - plot na reklamné účely?
 141. KONATEĽ SRO 100% účasť na majetku firmy
 142. Faktura s inym cislom uctu
 143. Úhrada tuzemskej faktúry z účtu CZK
 144. Zákon o DPH §7a
 145. Ako účtovať dod. faktúra vystavená v roku 2016 s dátumom dodania do roku 2015
 146. Dan z MV /prelom/
 147. účet 139 a správny kurz
 148. Uplatnovanie vydavkov na majetok charakteru osobnej spotreby
 149. DPH od januára 2016
 150. Zaúčtovanie faktúr za plyn a energiu (preplatky a nedoplatky)
 151. Do akej výšky príjmu nemusím podávať daňové priznanie?
 152. Ukoncene prace k 31.12.2015, odovzdane az v 2016 - uctovanie
 153. Nákup softveru z USA cez internet a dph
 154. Platba platobnou katou v JU
 155. ktory ekonom.softver by ste mi poradili..?
 156. zánik spoločnosti bez likvidácie - vysporiadaní daní
 157. zapocet faktur
 158. Počiatočný stav bankového účtu
 159. zrážková daň - SK spoločnosť - CZ nástupca
 160. Posiela sa ešte mesačné hlásenie colnici o predaji alkoholu?
 161. Účtovníctvo podnikateľov
 162. posledný deň zdaňovacieho obdobia-daňové odpisy
 163. náhrada škody u leasingového zamestnanca
 164. ako zaúčtovať dph pri škode?
 165. Kto má zaplatiť daň za predaj pozemku.
 166. Vzťahuje sa 20 % paušálne krátenie výdavkov aj na poistenie auta?
 167. daňové priznanie - zdedená pôda prenajatá družstvu
 168. dochádzkový systém
 169. ako zaúčtovať zálohovú faktúru zo zahraničia?
 170. Tvorba a použitie sociálneho fondu
 171. Paušálne výdavky a PN
 172. Uhrada faktury pri eurofondoch
 173. Musí byť pri elektronickej faktúre podpis? (nie zaručený elektronický podpis)
 174. Ukončené práce k 31.12.2015 ale odovzdané až v roku 2016 - účtovanie
 175. Pôžička pre s.r.o. na konateľa
 176. dodatočné DP aj kontrolný výkaz
 177. vyradenie automobilu po totálnej škode
 178. ALZA - zmena fakturácie firemných nákupov s platným IČ DPH
 179. Dar alebo predaj majetku do s.r.o.?
 180. samozdanenie tovaru - faktúra na prelome rokov
 181. Nákup uhlia na kúrenie
 182. stravenky dohodárom
 183. stravenky
 184. stavebné práce - prenos DPH - novela zákona
 185. Nákup materiálu a DPH pri prenose daňovej povinnosti
 186. Zavazky po lehote splatnosti, prevedene na 479, dodanenie?
 187. DPH - SAMOZDANENIE (stavebníctvo) Montáž a dodávka klimatizačnej jednotky, vzduchotechniky
 188. Zaradenie budovy v ktorej sa vyrába software do OS
 189. Ako započítať daňovú licenciu z r.2014?
 190. Opravná FA - dátum dodania 2014
 191. Používanie súkromného auta na SC.
 192. Nákup tovaru zo zahraničia na firmu a osobná spotreba
 193. Zatriedenie majetku - energeticke hnacie stroje,pracovné stroje a zariadenia....
 194. Opravné položky k zásobám
 195. Mozem sparovat dlhodoby zavazok s kratkodobym?
 196. zaradenie mobilnej kotolne do odpisovej skupiny
 197. Preplatok vystavenej FA v MONEY S3
 198. Nákup koňa - účtovanie
 199. Doplatok do MM
 200. Kúpno-predajná zmluva účtovanie
 201. Rozdelenie zisku a odvody
 202. Časové rozlíšenie normy, certifikáty , a čo licencie?
 203. Časové rozlíšenie alebo náklad ??
 204. odpis zapl. preddavku
 205. Dar - odvod DPH
 206. Faktúra za účtovníctvo na prelome rokov
 207. Dar v podvojnom účtovníctve
 208. Môže si SZČO uplatniť výdavky na PHM ak je auto príhlasené v zahraničí?
 209. Faktúra vystavená na konateľa
 210. Diagnostika motorových vozidiel
 211. Ako zaúčtovať faktúru uhradenú cudzou platobnou kartou?
 212. Ako zaučtujem prijatú zálohu v roku 2015 za službu dodanú v roku 2016 v JU ?
 213. Čo je započítané v mzde na dane?
 214. Operatívny lízing - účtovanie SZČO
 215. Je(bola) nejaká povinnosť oznámiť DU vznik/zánik v tomto prípade?
 216. Rozpocty, koordinacna cinnost - s DPH alebo bez?
 217. Prebrate zalohy a ukoncenie podnikania (ubytovanie v sukromi)
 218. Opravná položka k pohľadávke (firma bola zrušená)
 219. Refakturaci nakladov na energie
 220. Má zamestnanec nárok na daňový bonus na dieťa ktoré s ním nežije v jednej domácnosti?
 221. Zaradit do majetku? alebo rovno do nakladov?
 222. Faktúra z Číny
 223. Môžem viesť účtovníctvo SVB v bežnom účtovnom programe?
 224. Moze byt zostatok ku koncu roka na ucte 314 ?
 225. Odpisová skupina
 226. Príklady - Aké práce fakturovať s prenosom daňovej povinnosti pri stavebných prácach od 1.1.2016
 227. Účtovanie čiastočne zaplatenej faktúry
 228. Ako učtovať daň z MV ( uplatnenie zlavy)
 229. tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky a služby od 1.1.2015
 230. Inventura PHM na cerpacej stanici
 231. stavebníctvo a DPH
 232. Je v platnosti oznamovacia povinnosť na DÚ pre zánik používania motor.vozidla v podnikaní?
 233. Oznámenie platiteľa dane správcovi dane podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov do 15.1. elektronicky na finančnej správe.
 234. Daňový náklad po zaplatení
 235. Ako postupovať ak som celý rok 2015 nepoužívala auto na podnikanie?
 236. Kedy je dátum vzniku daňovej povinnosti k dani MV?
 237. Zaúčtovanie faktúry z Poľska
 238. Zakonný rezervný fond - peňažné prostriedky
 239. zaučtovanie PD v PÚ
 240. DPH - Samozdanenie v stavebníctve
 241. DzMV - zánik daňovej povinnosti
 242. Oznacenie Danovej evidencie alebo JU v Danovom priznani DzP
 243. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri elektroinštalačných prácach od 1.1.2016
 244. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri elektroinštalačných prácach od 1.1.2016
 245. pracovná cesta SZČO - miesto podnikania
 246. chyba v elektronickom tlačive DPMV
 247. Opravné DPH
 248. NČZD na manželku ktorá je ŤZP
 249. Daň z pozemku. Orná pôda, alebo stavebný pozemok?
 250. Tuzemské samozdanenie stavebných prác