PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane
 1. ERP + sluzba
 2. účtovanie faktúry za nákup stravných lístkov
 3. Ako zaúčtujem nedoplatok za telefón v podvojnom účte? Na aké účty?
 4. Pokuta za alkohol na pracovisku
 5. Ako zaúčtovať v PÚ platenie záloh na elektr. energ. vrátane DPH na základe splátkového kalendára?
 6. Prijímanie materiálu do ekonomického a skladového informačného systému.
 7. zápis zmeny do OR
 8. Kde budem platiť dane ak mám miesto podnikania na Slovensku, ale príjmy (zo szčo) mám približne pol na pol zo SR aj ČR?
 9. Môžeme v hotovosti vystaviť PPD za ubytovanie nezdaniteľným osobám aj nad 100 € ?
 10. Zamestnanec osvedčením Elektrotechnik
 11. nákup osobného automobilu z krajín EÚ a DPH
 12. Majetok - zaradenie
 13. účtovanie o bankovom účte exekútora, kde mu chodia vymožené exekúcie
 14. Poistná udalosť a DPH
 15. Úhrada faktúry za tovar v hotovosti a ERP
 16. Príjmový pokladničný doklad nad 100,- EUR
 17. Iný názov dodávateľa na zálohovej faktúre a na vyúčtovacej "riadnej" FA.
 18. oznamenie o schvaleni ÚZ - neskoro?
 19. Dohoda a davka v hmotnej nudzi
 20. Rakúske daňové priznanie, formulár L1, 2013, (Erklärung zur ArbeitnehmerInnenveranlagung 2013). Máte niekto nazvyš 3 ks týchto formulárov a mohol mi ich poslať? Za poštu a ochotu zaplatím.
 21. Ako zaúčtovať prijaté platby na BU?
 22. cestovný príkaz - ubytovanie na firmu
 23. SZČO a dohoda o vykonaní práce - zdravotné poistenie
 24. Bankové výpisy - poplatky
 25. Sociálny fond
 26. Faktúra za energie s DPH
 27. Ako mozeme zauctovat majetok, ktory nie je zaradeny?
 28. Pohoda a odpisy
 29. môžem prijať hotovosť za tovar do pokladne bez ERP?
 30. Ako vyúčtovať odmenu?
 31. Z akého dôvodu si môže meniť slovenská spoločnosť IČ DPH ak už jedno ma?
 32. Zlá uvádzanie fakturačných údajov odberateľmi- ESHOP
 33. Zahraničný majiteľ s.r.o. chce kúpiť pozemok
 34. Musíme mať úradne preložené zahraničné faktúry?
 35. ako uložit správu auditora a dodatok auditora do RUZ?
 36. Faktúry do Nemecka
 37. Účtovanie preplatku z roku 2002 na dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti ?
 38. Nadobudnutie tovaru a neplatca DPH
 39. Predplatené Poradca 2015
 40. Zľavový portál a úhrada kartou
 41. Zamestnanec vs. zivnostnik
 42. Pohoda a odpisy
 43. Stavat RD s bytmi na prenajom ako FO alebo ako PO?
 44. predaj auta do 5 rokov od vyradenia z obchodného majetku
 45. Účtovať o zákazkovej výrobe pri výrobe tieniacej techniky?
 46. Spätné podanie DPH
 47. spraviť si kurz ?
 48. Schválená ročná účt. závierka za rok 2013
 49. obstaranie dopr.prostriedku - nahlásenie na DÚ ?
 50. Dodanie tovaru v rámci EÚ
 51. Povinnosti a výdavky pri prechode zo živnosti na s.r.o
 52. Vyplatené dividendy (podiely zo zisku) pre drobných podielnikov z pozemkového spoločenstva za rok 2013 a platenie zdravotného poistnenia.
 53. Vyplatenie a vyúčtovanie odmeny v rámci projektu
 54. účtovanie licencie k software
 55. Daň z motorových vozidiel
 56. DPH z nájmu priestorov
 57. Účtovanie leteniek
 58. rucenie za dan
 59. miestne zistovanie DU
 60. Vzorkovník tovaru nad 17 eur - bezodplatne dodanie
 61. "Prijaté od" a príjmový pokladničný doklad
 62. Ako požiadať po novom o potrvdenie z DÚ ?
 63. hotovostné platby
 64. čo všetko obnáša účtovanie v dopravnej kamiónovej firme?
 65. Denna uzavierka
 66. Doprava osôb v rámci EU a DPH
 67. Kalkulácie na výrobok - literatúra
 68. Inventúra v sklade
 69. Spätné nahlásenie dohody kvoli uveru
 70. Daňový doklad len originál na odpočet DPH?
 71. exekúcia - zrážky zo mzdy, čo vlastne zrážať??
 72. Živnostník bez príjmu vs. zamestnanec a daňový bonus za rok 2014
 73. Ako zauctovat príjem ( zisk z investovania do akcii, komodit atd + úrok na investicnom ucte ) ked Domicil prijemcu je USA, ucet je vedeny u ING v EU
 74. Vyuctovanie zahranicnej pracovnej cesty - Amerika
 75. prenajímam stroje za ktoré mesačne zaplatím v hotovosti, dostanem faktúru a príjmový doklad, nie blok z registračky, je to v poriadku?
 76. Je toto zaúčtovanie správne?
 77. Distribúcia filmu - licenčné poplatky, DPH
 78. Došlá faktúra vystavená inému odberateľovi
 79. Do dodatočného KV dám aký kód keď len zapisujem opravu?
 80. Mám faktúru od právnika, na ktorej je uvedené číslo spisu : VK 8/14-Zv, a pri bankovom účte variabilný symbol : 90118, čo by ste uviedli do kontrolného výkazu do kolonky poradové číslo faktúry?
 81. Kontrolný výkaz a doklad z ERP
 82. dodat. DP DPH a kontr. výkaz
 83. Musim platit dan z predaja nehnutelnosti?
 84. Účet 364 a odvod do zdravotnej poisťovne
 85. absolventská prax - obedy a lekárska prehliadka
 86. Zistenia kontroly sú negatívne To je dobre alebo zlé?
 87. Zdanenie sumy vyplatenej v rámci vysporiadania BSM
 88. Predčasné splatenie úveru - účtovanie
 89. pod akými údajmi viesť účtovníctvo exekútora?
 90. účtovanie služieb
 91. SZČO - príjem pre platenie odvodov
 92. Chyba v dodatocnom kontrolnom vykaze :)
 93. dodatočné daňové priznanie - typ B
 94. Ako sa účtuje záloha na pobyt?
 95. Zahraničná fa- výstava
 96. zákazková výroba
 97. Ako si zistim vlastne DIC
 98. Oprava danovych odpisov v OMEGE za uzavrete obdobie, da sa v sulade so zakonom ?
 99. poberam rodičovský príspevok a pracujem na dohodu o vykonaní práce platím odvody do SP?
 100. VÝPOČET PRIEMERU DOVOLENKY
 101. ako účtovať v cestovnej kancelárii?
 102. Odmeny funkcionárov PS.
 103. Konsign.sklad
 104. SZČO odpisuje hmotný majetok, má ešte odpisy na 6 rokov, môže si to odpísať celé v tomto roku suma je 2647,97€ účtuje v JÚ
 105. Eliminácia ručenia za daň - dodovateľ na čiernej listine FS
 106. novela zákona DzP platná od 1.1.2015
 107. Ahojte, mám otázku ak sme vystavili pokutu bez DPH a túto pokutu chcem dobropisovať ...Dobropis bude tiež vystavný bez DPH?
 108. Inventura pri prechode na platcu DPH
 109. Účtovanie príjmov v jednoduchom účtovníctve
 110. Osobný asistent - pokuta za dodatočné daňové priznanie
 111. Na koho vystaviť faktúru za opravu poistnej udalosti ak sme poškodený aj servis?
 112. Aké je správne daňové odpisovanie hmotného majetku- auta v JU?
 113. Neuhradené faktúry odvedené DPH a dobropis.
 114. Dobropis z Čiech ako správne vyplniť DP k DPH a Kontroný výkaz
 115. ako importovať banku do mk softu
 116. Refakturácia prepravných nákladov do Čiech.
 117. Oprava regulácie a vykurovania na sídle s.r.o. ako zaučtovať
 118. Prebratie uctovnictva - manko v pokladni a prebytky v sklade
 119. Kupa jazdeneho auta zo zahranicia na sro ako neplatca dane a nasledny predaj
 120. úhrada cez terminál v mrp
 121. čierna listina - uplatnenie nákladu
 122. Učtovanie tovaru za poplatok
 123. Ak dostanem počas materskej dovolenky výpoveď, stratím nárok na materské?
 124. Platba platobnou kartou
 125. AKO OPRAV´T V MRP-WIN UCET
 126. FA do ČR za žatevné práce
 127. Účtovanie nákupu a predaja okien.
 128. Zaúčtovanie faktúry zo SOI za vykonanú skúšku tovaru v skušobnom ústave
 129. Predaj obrazov na MD
 130. Je správna fakturácia na predaj zlej baterie z VZV - bez dane? Aj v prípade, ze príjemca ju zreparuje a bude používať ďalej?
 131. dohoda o urovnani dlhu - danovy vydavok
 132. Mandátna zmluva, HPP a odvody - finančný sektor
 133. narok na odpocet dph - predaj do zahranica oslobodeny od dph
 134. Výkon zabezpečovacieho prevodu práva predajom majetku dlžníka a DPH
 135. nákup kamery do MV spol. s.r.o. na aký účet
 136. ukončenie leasingu
 137. Socialna poistovňa - penále
 138. preplatok za plyn
 139. Ako fakturovať handmade predaj výrobkov na českom portáli? Je potrebné byť platiteľom Dph?
 140. Predaj nehnuteľnosti - vysporiadanie DPH - fúzia
 141. Daň z predaja nehnuteľnosti.
 142. nerozdelený zisk z minulých rokov - vyplatenie podielov
 143. Refundácia DPH
 144. Živnosť na SK a práca v zahraničí
 145. Moze si manzel na mna uplatnit nezdanitelnu cast na tento rok /2014/ ak som na predlzenej neplatenej materskej dovolenke, cize som uplne bez prijmu ?
 146. Sklad - prechod na platcu DPH - jednoduché účtovníctvo -MRP
 147. obmedzenie platieb v hotovosti - vyplatenie podielu spoločníkovi
 148. zdanenie starých záväzkov, §17 ods.27 a novela od 01.01.2014
 149. odpísanie pohľadávky
 150. Chybový protokol - ako opraviť KV?
 151. Tržby ERP a prevody medzi pokladňami
 152. Darčekové poukážky a DPH
 153. ako načítať a otvoriť DP
 154. aké dokumenty potrebujeme na zrušenie s.r.o.-čky?
 155. Ako predať preclený tovar slovenským platiteľom DPH z Belgicka do Poľska ?
 156. leasing automobil - účtovanie
 157. Preplatok na vystavenej faktúre a Kontrolný výkaz
 158. KV NESKORÉ PODANIE
 159. musí bytový dom viesť účtovníctvo?
 160. Predaj produktov cez zľavové portály - účtovanie a DPH?
 161. zasielanie tovaru cez eshop a platba poštovného s alebo bez DPH do daňového dokladu
 162. Uhrada z iného účtu PÚ
 163. sadzby DPH
 164. Kontrolny vykaz
 165. danova evidencia/bez prijmu z podnikania
 166. spotreba pohonných hmôt pri lesných mechanizmoch
 167. vystavená faktúra EÚ, tovar zostáva v SR - ake IČ DPH v KV?
 168. súbeh živnosti a zamestnania
 169. FO účtujúca v PU, od 01.01.2014 prechod z JÚ do PÚ. Pri otvorení účtovných kníh - záväzok /leasing/ účtovať na 701/321 a potom ďalej pracovať s účtom 474 záväzky z nájmu, alebo otvoriť ihneď 701/474?
 170. Kontrolny vykaz - opravene identifikacne udaje na doslej fakture
 171. Kurzovy rozdiel ku koncu roka ako prip.polozka k ZD z prijmov PO ???
 172. Vrátená DPH z Nemecka
 173. Časové obmedzenie pri podaní cez daňový portál
 174. Má nárok konateľ firmy na stravné lístky ak nie je zamestnancom firmy?
 175. Nepotrebujem ani tak uznanie daňového výdavku - potrebujem preukaznosť účtovnej operácie v účtovníctve, v prípade kontroly z daňového úradu. Zatiaľ to mám zaúčtované takto: 542/379, 379/335, 335/648.
 176. Neohlaseny najom (aj ked to najom nebol, len uzivanie) zmluva vsak existuje na rok
 177. Môžem fakturovať bez DPH za predaj auta, vyradeného z majetku firmy, pri kúpe ktorého nebol uplatnený odpočet DPH?
 178. Úhrada faktúry 1 firmy z účtu 2 firmy.
 179. Ako mám záučtovať zosobnenú pokutu z DÚ, ktorú som uhradila z osobného účtu, mimo účtovníctva zamestnávateľa. Účtujem pre neziskovú organizáciu.
 180. Môžem prijať do pokladne v hotovosti platbu za predané auto, ktoré bolo majetkom firmy?
 181. Môžem takto účtovať sklady spôsobom A ?
 182. Firma kúpila HIM rezací rolový ploter FC 8600-130E vo výške 4400,- eur . Do akej odpisovej skupiny zaradím stroj.
 183. Dátum dodania vs. dátum zdaniteľného plnenia - preprava
 184. Firma vyplatila za rok 2013 dividendy vo výške 3500 eur, odvod do ZP je 490 eur. Ako zaúčtujem vyplatenie a odvod do ZP.
 185. Prechod z ALFY DO MRP
 186. Zamestnancovi tento týždeň končí skúšobná doba a je na PN, musí mu byť predĺžený pracovný pomer, alebo mu ho môžeme aj ukončiť, nakoľko je PN?
 187. Dlhodobý preddavok na služby 2013/2014
 188. pracovná večera v zahraničí - samozdanenie DPH?
 189. kúpa kreditu do mobilu v zahraničí
 190. SZČO uhradil časť faktúry bezhotovostne a časť poukážkami
 191. DAŇOVÁ LICENCIA SA BLÍŽI
 192. doktorandské školené z firemného účtu
 193. Súhrnný výkaz pri vývoze služieb
 194. vyššie základné imanie ako je uvedené v spol.zmluve
 195. odpisy podla IFRS
 196. Plati pravidlo 183 dni aj pre SZCO?
 197. Ako môžem podať tlačivo pre Daň z príjmu PO, keď nieje v aplikácii?
 198. Neskôr prevzatý dobropis
 199. Chyba v kontrolnom výkaze
 200. ráta sa do obratu 100.000eur na DPH /prechod z kvartálneho na mesačného plátuc DPH/ aj fakturácia na 384?
 201. Kedy je povinnosť samozdaniť dodávku sauny do rozostavanej nehnuteľnosti?
 202. Zákazková výroba - dotazník
 203. KONCESIONÁRSKE POPLATKY - RTV
 204. KDE ZARADIT DPH
 205. Odvody do ZP pri prenájme nehnuteľnosti.
 206. Môže byť dlažba obstaranie majetku účtovaná cez 042?
 207. Transférová dokumentácia
 208. Zisk z podn.č. - rozpočt. klasifikácia
 209. Ako vyradiť staré pohľadávky?
 210. Vyradenie majetku (ktory sa neodpisuje)
 211. Ako sa zaúčtuje zahraničná došlá faktúra, ku ktorej nám prišla oprava?
 212. účet 133 - nehnuteľnosť na predaj
 213. Zmena názvu a sídla s.r.o. faktúra a dobropis
 214. Dodatočné kontrolné výkazy za 1 mesiac
 215. Zaučtovanie mesacnej uzavierky....
 216. Poštovné - odosielateľ na podacom lístku iný ako platca - daňový výdavok?
 217. Odpočítaný nadmerný odpočet ako uviesť v DP DPH?
 218. faktúra vystavená pre firmu na Malte a tovar ide fyzicky do Poľska
 219. DPH a auto v podnikaní
 220. Som SZČO a priznali mi invalidny dôchodok. Vrátili mi preplatok zo ZP za rok 2012 a 2013 ako to zaúčtovať v PD.
 221. Odpis pohľadávky na základe rozhodnutia súdu
 222. Prijatú službu od českej spoločnosti vykonanú v Čechách samozdaňujem? Každý IČ DPH vo svojom štáte.
 223. chybné číslo FA z Metra do KV
 224. harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky
 225. Benzín do účtovných nákladov
 226. Daňové priznanie za rok 2014
 227. vyuctovanie najomneho a kontrolny vykaz
 228. Nehnuteľnosť = pozemok+stavba
 229. Nákup tovaru v Poľsku
 230. Nesúlad tovaru
 231. ktorý riadok v priznaní k DPH treba zvoliť?
 232. Zrušenie záväzku v evidencii
 233. RD a TPP
 234. Treba po ukončení živnosti zrušiť aj účet, ktorý bol pri nej používaný?
 235. Strava
 236. SOCIÁLNY FOND - TVORBA v MRP
 237. Subdodávka prác na zakazke (dodávke a montáži hmotného majetku) v ČR
 238. faktúra od slovak parcel service-UPS
 239. podnikatelský účet
 240. Faktúra z Poľska
 241. Plátce ČR registrovaný v SK k DPH
 242. Uznaná reklamácia za kávovar a vrátenie penazí. Zaúčtovanie
 243. Ako zaučtovať tržbu do ERP?
 244. Mozem zahrnut celu fa za opravu auta aj odpocitat DPH po poistnej udalosti (havarijna poistka )?
 245. zmeny za rok 2014
 246. platba súkromnou bank.kartou spoločníka - cez 211 ?
 247. Ako zaúčtovať ostrú faktúru po zaplatení zálohy?
 248. Prijatú službu z Čiech uvádzam do riadku 11 a 12 DP?
 249. platby kartou v kontrolnom vykaze
 250. Ahojte, potrebovala by som poradiť ohľadom skladu v MRP...