PORADA.sk

Zobraziť plne funkčnú verziu príspevku : Účtovníctvo a dane
 1. Treba nahlasovať pouzívanie sukr. auta konatelom SROcky na DU?
 2. Aký maximálny príjem môže mať dôchodca z prenájmu bytu, aby nemusel podávať daňové priznanie za rok 2013 ?
 3. Zlá dohoda
 4. Pracovná cesta v Rusku - SZČO
 5. Budem platiť sankciu ak v dodatočnom daňovom priznaní k DPH mi vyjde namiesto NO vlastná daňová povinnosť 240 €?
 6. Povinná registrácia
 7. vecné bremeno a dátum dodania (DPH)
 8. Kontrolný výkaz - dodatečné otázky
 9. komu ostava original doklad po zaplateni lekarovi alebo pacientovi platitelovi , ked ze sme potrebovali original doklad
 10. S.O.S. Elektronická podateľňa - DRSR po novom "NEEXISTUJÚCI CERTIFIKÁT"
 11. zrušenie živnosti a zaplatenie poistného v novom roku
 12. Prechod zo živnosti na s.r.o. v roku 2013 a daň z motorových vozidiel
 13. Vie mi niekto poradiť ako napísať žiadosť na DÚ-elektronická komunikácia ?
 14. DVZ zamestnanca na PN, ktorý mal dohodu a potom hlavný pracovný pomer - ráta sa aj DOPČ?
 15. Ako fakturuje FO-podnikatel - platca DPH, za tovar do ceskych predajni -platcom aj neplatcom DPH .
 16. Daň z motorových vozidiel
 17. JÚ-sociálny fond -ide do roku 2013 aj december alebo nie???
 18. Dobropis z roku 2012
 19. Podnikateľský úver v JU
 20. ja sa tiež trápim.... ako odošlem prílohu? Oznámenie o zániku daňovej povinnosti som preskenovala do PC, ale keď chcem vložiť prílohu vypisuje mi "nesprávny formát.
 21. Sociálna poisťovňa a zamestnanec ako štatutár
 22. JU-preplatok zo SP
 23. môžem poprosiť o postup ako sa dostanem na všeobecné podanie FS neviem to nájsť.
 24. Elektronická komunikácia - neodoslanie dokumentu
 25. zrušenie mesacneho platcu DPH - oznamenie na DU
 26. Vzťahuje sa výnimka podľa §19, odst. 3, písm. d zákona o DPH na platiteľa DPH?
 27. daň z motorových vozidiel
 28. Prosím o radu - chcem zaslať oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani z MV trápim sa elektronicky, ale nejako sa mi nedarí, môžem to zaslať aj poštou ?
 29. Ako zrušiť s.r.o., ak sú zostatky na účtoch 221, 411,421,429 a 315, čo so zostatkami na uvedených účtoch?
 30. faktúra za opravu z čiech
 31. Účtovanie stravných lístkov - zamestnanci
 32. asistencia a pozastavená živnosť
 33. Kedy má neplatiteľ povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH?
 34. Eshop vystavovanie faktúr, úhrady
 35. Ako napraviť nepodanie daňového priznania za rok 2012?
 36. Sme platcami DPH, vystavila som FA do Talianska (platcovia) za tvorbu webstránky, je potrebné dat ju do súhr. výkazu a uvadza sa na tlačive DP DPH v ktorom riadku
 37. NCZD
 38. Účtovanie vrátenia peňazí na základe Opravného výkazu - SP
 39. Tabuľka odpočtu daňových strát
 40. som konateľ s.r.o. a nie som v nej zamestnaný, môžem si odpísať cestovné náklady za používanie vlastného auta pre s.r.o.?
 41. Chcela by som sa poradit, man zapatit DU Dan z motorovych vozidiel ak mi vychadza nedoplatok 0,02 eur, dakujem za radu.
 42. Aký uviesť variabilný symbol pri úhrade DPH z mimoriadneho danoveho priz.
 43. Ako v jednoduchom účtovníctve účtovať poštovné zo zásielkok (taký lístoček, čo dajú na pošte)??? Účtovať to pomocou VPD každý deň, alebo mesačne..???
 44. DP k dani z motorových vozidiel za r.2013
 45. zalozenie zivnosti
 46. Je potrebné nahlásiť na DU zmenu účtovnej sústavy z JU na PU?
 47. Ročné zúčtovanie preddavkov dane z príjmu
 48. Faktury
 49. moze byt odberatelska faktura za sluzby+pouzity material uhradena v hotovosti bez bloku ERP ?
 50. Prenájom bytu-uplatnenie si oprávnených výdavkov pri výpočte dane z príjmu.Byt nemám v obchodnom majetku.
 51. STORNO FA Z POĽSKA
 52. Kto má povinnosť podať DzMV /prenájom do EU/
 53. penále za rok 2004 zo soc. poisťovne
 54. Dajú sa spätne zaúčtovať úroky z dlhodobého úveru?
 55. JCD 12/13 ale faktúra od dodávateľa 1/14 - čo s tým?
 56. Zákon o cestovných náhradách - zmeny stravného, cestovné náhrady v roku 2014
 57. PN zamestnanca
 58. A ešte jedna : na aký účet zaúčtovať kúpu materiálu. Dala som to do 131, ale sa mi to nezdá
 59. STORNO FA z EU
 60. nákladná doprava - spôsob účtovníctva
 61. účtovanie - Tržba za predaj majetku
 62. Ahojte, na aký účet mám dať vyplatenú mzdu v hotovosti? účtujem v PU
 63. Môžem dať do nákladov oblečenie pre ochranku?
 64. Podnikateľ kúpil jazdené vozidlo v septembri 2013 za 2500€ a v novembri 2013 ho za 1500€ predal. Ako je to s odpismi a daňou z príjmu?
 65. Ahojte, poprosil by som o mozno jednoduchu otazku: Ak som zivnost - neplatca DPH a moj zdanitelny zaklad za 2013 je 26 000€, ake preddavky a odvody z toho pre mna do roka 2014 vyplyvaju?
 66. Došlá faktúra od Leroy Merlyn z PL s polskou DPH pre platcu DPH zo SR?
 67. Dan z predaja ornej pody.
 68. Čo je kontrolling?
 69. vyplnenie tlačiva dan z motorových vozidiel
 70. vie niekto ako pridám na E DANE tlačivo Daň z motorových vozidiel prílohy? mám viac vozidiel a neviem to tam pridať. Ďakujem
 71. účtovanie po konkurze, prevod z PU do JU...
 72. Prevod leasingu
 73. Podat danove priznanie k DzMV?
 74. Môže manžel uplatniť NČZD na mňa ak som SZČO?
 75. Naskladnenie tovaru - omega
 76. Paragon a ZŤP
 77. znovu zaradenie vyradeného auta s majetku
 78. Dohoda o prac. činnosti nepravidelný príjem
 79. Szčo si uplatňuje paušálne výdavky ,auto nemá zaradené do majetku-je nutné platiť daň z MV
 80. živnostník-PN
 81. koncesionárske poplatky-živnostník
 82. odvody v roku 2014
 83. DPH a nákup a predaj ojazdeného vozidla v tuzemsku od platiteľa DPH
 84. OOÚ - IS "Daňové priznania typ A"?
 85. Dan z predaja nehnutelnosti.
 86. V decembri 2013 spoločnosť zakúpila spoločnosť pre pracovníkov montérky. Toho roku v januári sme dali urobiť na montérky logo spoločnosti. Na aký účet účtujem ?
 87. suhrnný vykaz za IV Q 2013
 88. Ako účtovať a rozlíšiť tovar, materiál a vlastné výrobky - pri subdodávkach
 89. Mám založenú s.r.o.,chcem FO previesť na túto existujúcu s.r.o.,aký je postup.
 90. Elektronická komunikácia s DÚ len z jedného PC ?
 91. Zrážková daň z dividend
 92. Ochrana osobných údajov - fyzické osoby
 93. Započítava sa invalidný dôchodok do celkového príjmu v daňovom priznaní?
 94. Nejdem si dať radu so vznikom zdaniteľnej povinnosti za motorové vozidlo
 95. Smrť účtovníčky a prístupy na DÚ?
 96. Poplatok za užívanie predmetu lízingu treťou osobou
 97. nutnost zadat vo fakture Odberatela
 98. Účtovanie za servis a opravu auta (náhradné diely + práca) - mám nezrovnalosť v účtovaní, rada by sa zišla :)
 99. Uhrada DPH do Polska - VS, ŠS, KS???
 100. Bonus z Talianska
 101. Podanie DP za rok 2013 alebo az 2014?
 102. Elektronické podávanie DP, výkazov...
 103. Fa za televízne služby do Čiech a DPH
 104. predaj nehnutelnosti
 105. DP policajta
 106. žiadosť na DÚ - zaslané e-mailom
 107. Ako platiť DzMV za príves nákladný špeciálny?
 108. Kovový odpad a DPH
 109. FO - zapisana v OR uctujuca v PU moze v DP uplatnit pausalne vydavky?
 110. DP typ B 2013 - aké doklady, ak som bola nezamestnana?
 111. Zaúčtovanie FA z prelomu rokov.
 112. Telefon kupený v decembri 2013 na splátky, ktoré budú realizované v roku 2014. Ako účtovať?
 113. Príjem s viacerých štátov - kde podať daňové priznanie.
 114. Potrebujem poradiť či mám viesť skladovú evidenciu potravín v penzióne, kde sa vydávajú len raňajky. Nákup je vždy len na konkrétne raňajky.
 115. paušálne výdavky 80 percent na PHM a DPH
 116. Uplatnenie NČZD na pracujúcu manželku
 117. Ako zaúčtovať pôžičku v sro, ktorú poskytla sesterskej firme v ČR?
 118. Náklady budúcich období
 119. Koeficient DPH a odmena bez dph
 120. Združenie dvoch FO od 1.1.2014 - ukončenie
 121. Kontrolný výkaz
 122. kradez auta - SRO uctovanie
 123. DzMV, od. IV., riadok 40: predpokladaná daň
 124. Kontrolný výkaz - kam s faktúrou fyzickej osobe nad 1000 eur (resp.1600 eur) - oddiel D.2?
 125. Nahlasovacia povinnosť pri dovoze tovaru z krajim EU (neplatca DPH)
 126. oprava auta vo vlastnom autoservice
 127. dovolenka
 128. Dp 2013
 129. a má povinnosť elektronicky komunikovať neplatca DPH registrovaný podľa paragrafu 7? čo je v podstate platca DPH pre zahraničie?
 130. výmer platieb za colné vyhlásenie
 131. Do ktorej odpisovej triedy mám zaradiť betonáreň hodnota cca 2600 € a minirypadlo hodnota cca 3300 € ??
 132. Preddavky na daň z príjmov PO
 133. elektronické podanie súhrnného výkazu 2013
 134. Môžem dať nákup antény do DPH?
 135. Dobrovolny platca DPH (alebo novy platca DPH) a predaj tovaru, ktory bol nakupeny este s DPH
 136. Zálohová faktúra,prijatý preddavok a DPH
 137. Mám faktúru za firemný servis zaplatenú pred vznikom s.r.o. , mám ju dať do zriaď. nákladov v celej výške alebo rozpočítať na jednotlivé mesiace a do zriaďovacích nákladov dať len len za dva mesiace?
 138. Založenie s. r. o. - dátumy pri účtovaní
 139. Musí organizácia zaúčtovať rezervu na odstupné ešte do roku 2013?
 140. Podanie dokumentu -daňový úrad
 141. Ako faktúrovať paušálnu náhradu 40,- EUR za omeškanie splatnosti ?
 142. Dva roky sa nerobila inventarizácia tovaru - teraz je tam prebytok, čo s tým?
 143. Majiteľ tankoval do auta naftu a uhradil to poukážkami OMV Gold. Vie mi niekto poradiť ako to zaúčtovať ?
 144. Ako zaúčtujem došlú faktúru za lízing, ak sa stanem plátcom dane až po prevzatí predmetu lízingu?
 145. Zaradenie auta do obch. majetku pri prevode leasingu
 146. Prenájom + živnosť za rok 2013
 147. Prepis spoločnosti na nového konateľa - oznámenia
 148. predaj nehnutelnosti - SRO a uctovanie DPH
 149. davky v zahranici
 150. Kuriérske služby - musím mať auto v živnosti ?
 151. Musím urobiť prepočet DPH koncoročný, ak som sa stal plátcom DPH v priebehu roka?
 152. Valutová pokladňa - úbytok
 153. Spravne uctovanie odvodov a zavazkov v JU
 154. Môžem mať v súvahe na riadku s daňovými záväzkami hodnotu ak som neplatca DPH?
 155. predaj zariadenia obci
 156. zmena stavu zasom na konci roka
 157. Rozdelenie zisku spoločníkom s.r.o.
 158. Podiel na zisku ???
 159. Neplatca DPH a faktúracia tovaru do EU
 160. KV DPH
 161. cestovné náhrady - musia byť doložené doklady o nákupe PHM, či stačí cena zo štat.úradu?
 162. Priradenie nového DIČ k starému ID (pred 1.1.2014)
 163. Olymp - mzda nadčas
 164. dan z motoroviych vozidiel
 165. Platby cez internet za služby - ako zdokladovať od koho
 166. Používanie cudzieho bankového účtu na podnikanie
 167. kúpa softvéru od spoločníka sro
 168. Podanie DP zo stránky FS
 169. Ktorý názov zamestnávatela treba vyplnit vo vyhlasení na zdanenie prijmov?
 170. Stravné lístky za december odovzdané zamestnancom v januári
 171. Nákup nehnuteľnosti do majetku sro.
 172. Zúčtovanie súdneho sporu
 173. Platba dph pre obchodnika
 174. Darovanie
 175. Do ktorej odpisovej skupiny by ste zaradili satelitny prijímač DSR.
 176. Dodatocne DP DPH
 177. Robili ste oznámenie elektronicky?
 178. Faktúra z PL - originál, ktorá nemá poznámku o prenesení DP.
 179. Prevod obchodného podielu - príjem v roku 2013, zápis v OR v roku 2014 - ako účtovať?
 180. kontokorent čsob
 181. vyúčtovanie obedov na konci roka
 182. Evidovanie dokladov z ERP do záväzkov
 183. SURNE Fakturacia zo SR do EU, ak tovar nejde zo SR
 184. Recyklačný poplatok - riešenie - fakturácia - Prosím o radu
 185. sklad B
 186. zálohová faktura
 187. Kurz pri predaji cudzej meny
 188. Rozdiel pri preberaní tovaru
 189. Zábezpeka DPH
 190. Daň z motorových vozidiel za rok 2013
 191. szčo si uplatňuje paušálne výdavky. V roku 2013 mu prišla úhrada na BÚ za 12/2012....ale aj za 12/2013. Dáva do príjmu 13 úhrad?
 192. faktúra a bonus
 193. Kapitálové fondy
 194. Faktúra k prijatej zálohe.
 195. NZČD musím si uplatniť?
 196. Dohodár DoPČ-starobný dôchodca pri výške mzdy 1600 aký je VZ do SP?
 197. Vymeriavací základ
 198. mozem v jednoduchom uctovnictve odpisat DHM skor o jeden rok, zdovodu zrusenia zivnosti?
 199. Vie niekto poradiť, kde sa dá stiahnuť vypĺňateľné tlačivo Evidencia platitela úhrady ( za koncesionárske poplatky) - zamestnávateľ?
 200. Budova bez dokladov a jej zaradenie
 201. daň z kúpy bytu v podielovom vlastníctve
 202. Doklad, ktorý má všetky náležitosti faktúry, ale faktúra to nie je
 203. Ako správne zaúčtovať STORNOVANÝ DOKLAD v ERP v JÚ podľa najnovších pravidiel r 2014?
 204. Započítanie služby do kvartálov súhrnného výkazu - podľa dátumu dodania alebo podľa dátumu vystavenia faktúry?
 205. IČ DPH pre SPP je od 1.1. 2014 zmenené
 206. Klimatizácia odpisovanie
 207. Obmedzenie platieb v hotovosti
 208. Vypovedanie autorizacie k subjektu na financnasprava.sk
 209. Co vypisat pre danove priznanie k nehnutelnosti?
 210. Aká je odpočítateľná položka od prjíimu z prenájmu bytu od 1.1.2014 ?
 211. Paušálny výdavok a zaplatené odvody v DP
 212. Sro a príjmy za služby - provízie
 213. Elektronické faktúry
 214. Kde nájdem vzor sprostredkovateľskej zmluvy?
 215. Začiatočnícke otázky ohľadom dokladovania
 216. Účtovanie vratky DPH z ubytovania
 217. započítava sa osobná asistencia ZŤP do dôchodku-príjem a roky?
 218. Bločková lotéria a predajne
 219. Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. koho sa tento zákon presne týka?
 220. DPH a dlhodobý fin. majetok
 221. registracia uctovnych softverov kvoli spracovaniu osobnych udajov
 222. Ukončenie štúdia na VŠ a rodinné prídavky
 223. chcela by som sa opytat co mozem robit v pripade ze som pri kontrole v uctovnictve zistila ze preddavkova dan bola duplicitne uhradena ale zamestnanci su uz odhlaseni
 224. Bezpecnostny projekt a smernice, Zakon o ochrane osobnych udajov
 225. Ahojte,podľa akého paragrafu by som mala určiť miesto dadania montáže mostového žeriavu a montáž žeriavovej dráhy v hale v ČR.
 226. Účtovanie zálohy na DHM
 227. Ako vystaviť mzdy za december 2013 v pohode /program mi ich počíta za december 2014/?
 228. Zrušenie registrácie DPH § 81 a posledné zdaňovacie obdobie
 229. DPH a súhrnný výkaz
 230. ako sa účtuje operatívny leasing
 231. Od 1.2.2014 v daň.agende treba používať č.ú. IBAN. Musí byť toto nenormálne dlhé číslo uvedené aj na faktúrach, zmluvách a pod. ?
 232. refakturácia služieb - ako s DPH?
 233. predaj nehnutelnosti a DPH
 234. nevrátený nadmerný odpočet
 235. Ovocné stromy ako daňový náklad
 236. Bonus za obrat z členského štátu
 237. daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti
 238. Su už tlačivá DP typ B na daňových úradoch?Na stranke finančnej správy sú.ale nie je tam tlačivo o podaní DP a potrebujem podať DP.
 239. RIS
 240. Ake potvrdenia a od koho potrebujem dolozit k danovemu priznaniu, ak som pracovala pocas roka na DoPC aj na PZ?
 241. elektronická komunikácia DÚ - krycí list
 242. Ako nainštalovať ZEP,keď chýba podpisový komponent?
 243. Daňové priznanie za rok 2013
 244. Musím podať DP ak som v r.2013 ...
 245. nájomné a oprava haly
 246. Motorové vozidlo nepoužívané v roku 2013 na podnikanie
 247. Nemožnosť prihlásenia sa na drsr.sk + duplicitná registrácia
 248. Splnomocnený zástupca
 249. Naozaj súrne, účtovníci poraďte prosím!!! Je nutné pri prevode obchodného podielu vyhotoviť účtovnú závierku a daňové priznanie?
 250. Ako opraviť chybu v pokladni v JÚ?