PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436

 1. Preddavky na DzP PO a podane DDP
 2. Má exekučný príkaz prednosť pred dohodami o zrážkach zo mzdy medzi zamestnancom a tretími osobami?
 3. Čo je toto za účet pls? 7000552296/8180
 4. ako sa registruje na ministerstve ŽP ?
 5. predaj auta kategórie M platcovi DPH a súkromnej osobe (nákup v roku 2011)
 6. Nárok na DB nemôže uplatniť mamička počas doby, ked je otec na materskej?
 7. Ahojte, daňovník má príležitostný príjem z lesného hospodárstva. Môže rozdeliť príjem pri daňovom priznaní medzi seba a manželku?
 8. Výskum a vývoj - kedy zaradiť bioplynovú stanicu do majetku
 9. Mám urobiť priebežnú účtovnú závierku alebo mimoriadnu?
 10. SZČO a uplatnenie diet v zahraničí.
 11. Nárok na daňový bonus
 12. darovanie bytu - znalecký posudok
 13. Pravdepodobný zárobok
 14. Čo s autom zaradeným v majetku po zrušení živnosti?
 15. poprosila by som príklad na účtovníctvo SHR
 16. účtovanie zľavy na mýtnom za rok 2015
 17. Platba na zlý účet
 18. Ako zaúčtujem nákup nabíjačky k notebooku?
 19. Materský príspevok - práca na dohodu
 20. Preplatok z ročného zúčtovania ZP
 21. Garážové státie
 22. ako zauctovat nakup materialu,a nasledne vratenie materialu do obchodu ?
 23. Byt v účtovníctve sro spoločnosti, ktorá ukončuje činnosť
 24. Držiteľ vozidla SZČO, vozidlo používane v s.r.o. a náklady?
 25. Zaznam o prevádzke nákladného vozidla vo vnútroštátnej doprave
 26. Pracujem viac ako 180 dni v zahranici
 27. Prenájom miestnosti a daň
 28. Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel u daňovníka zrušeného bez likvidácie, s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu a úmrtí daňovníka
 29. Vztahuje sa transfer.ocenovanie aj na dary medzi blizkymi osobami?
 30. Informácia k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb dosiahnutých z hospodárenia v lesoch
 31. Informácie k preraďovaniu hmotného majetku fyzickej osoby z osobného užívania do obchodného majetku
 32. Informáciak zdaňovaniu príjmu fyzickej osoby (nepodnikateľa) z postúpenia pohľadávky
 33. Informácia k fakturácii stavebných prác pre správcov bytových domov po 01.01.2016
 34. Dividenda a danove priznanie
 35. Faktúra od firmy ACTIVE
 36. Môžem prenajať ako FO byt sebe v roli SZČO, ak byt nie je zhodný s miestom podnikania?
 37. súkromné PHM a DPH
 38. Refakturácia nákladov
 39. Preplatok z RZZP účtovanie PU
 40. Dodatočné DP k DPH - môže tam ísť FA so starším dátumom dodania???
 41. Pohľadávka z roku 2010
 42. Je vystavený dobropis k službe správne?
 43. Pracovná zmluva - Výkonný riaditeľ
 44. Ako zaradiť do hmotného investičného majetku nabíjaciu stanicu na elektromobily?
 45. Danove priznanie
 46. stavebné práce, DPH, zahraničie
 47. V akej cene zaradiť stroj do užívania a ako znížiť účet 321?
 48. Nedoplatok zdravotneho poistenia - zamestnanec
 49. Sklad a fakturácia v MRP
 50. Predávame drevo ako poz.spol. , musíme tržby za drevo evidovať cez pokladňu ak sú hradené v hotovosti?
 51. Dôchodca SZČO a odvody do SP a ZP
 52. Charakteristika účtu 411 - vysvetlenie
 53. Mesačný prehľad a preplatok RZZP
 54. Účtovanie - jedáleň
 55. Termín na podanie Dodatočného priznania k DPH
 56. Sluzobna cesta v inej firme.
 57. Došla zahraničná faktúra - zaplatenie ?
 58. Môžem účtovať faktúru od zahraničného dodavateľa s dátumom 4.10., ak živnosť bola obnovená len 6.10?
 59. odpis príslušenstva k pohľadávke
 60. Do akej odpisovej skupiny zaradiť prístroje očnej a internej ambulancie?
 61. Slobodne povolanie - skladatel - popri zamestanni - ako na dane?
 62. školenia,knihy Jozef Mihal
 63. vykaz na zdravotnu poistovni - nie je povinnost elektronicky zasielat?
 64. Ako zlikvidovať fyzickú osobu zapísanú v obchodnom registri
 65. Prevádzkovanie pohostinstva - FO-Živnostník vs PO-S.R.O. Výhody / nevýhody
 66. DPH ako daňový náklad
 67. Správne som pochopila + a - na r. 37 a r. 38 v dodatočnom DP DPH?
 68. Je faktúra z Nemecka vystavená správne?
 69. faktúry National Pen
 70. JÚ- ako zaevidovať preplatok z RZZP zamestnanec a zamestnávateľ?
 71. ako prebiehal získanie dobrovoľného plactovstva DPH
 72. Uctovanie prepravy tovaru SK sro pre CZ sro do ineho statu
 73. DBP k vystavenej faktúre
 74. Daň z MV a nemocnica
 75. Ako sa zaúčtuje preplatok na zdravotnom poistení za 2015 v hospodárskom výsledku a podobne?
 76. pri operatívnom prenájme auta sa vyhotovujú cestovné príkazy jazdy?, alebo len blok PHM je nákladom?
 77. aké náklady budú pri prenajímaní auta na podnikanie trebárs od rodiča?
 78. Účtovanie skladu (skladovej evidencie) v PÚ - potvrdenie správnosti účtovania
 79. PN a SZČO neplatiaci si odvody do SP
 80. OZ a a koncert českej hudobnej skupiny
 81. Kurzové rozdiely pri prepočte cudzej meny na eur
 82. Mohla mi vzniknut prevadzkaren v zahranici?
 83. účtovanie cestovneho listka
 84. Čo ak už dotknutý zamestnanec u nás nepracuje?
 85. Účtovanie založenia s.r.o. neplatcom DPH - súvisiaca otázka
 86. účtovanie pokuty od polície
 87. povinnosť registrácie DPH v Poľsku ?
 88. Účtovanie darov
 89. Rozpoctove polozky pri mzdach
 90. Nákup z nerozdeleného zisku minulých rokov.
 91. Priemer na dovolenku
 92. tržba za nájomné prijatá v hotovosti
 93. Zábradlie bez montáže - faktúra s DPH ??
 94. akú použiť ekonomickú klasifikáciu na prenájom ihriska RO
 95. kúpa foriem na krabičky
 96. Ako postupovať pri zaúčtovaní nakupu dreva z Poľska?
 97. Preplatok VŠZP v RO
 98. Bankový výpis - dodatočné rozčlenenie sumy - je to správne ??
 99. Projektor-aká odpisová skupina?
 100. Nezauctovana faktura - uctovanie
 101. škoda na materiáli
 102. Mobil objednany na FO, plateny firemnou kartou.
 103. Kurz-zahraničná cesta
 104. Kamerový systém
 105. Zamestnanec - samoplatiteľ zdravotného poistenia
 106. nárok na odpočet DPH?
 107. Akého partnera uviesť pri nákupe PHM
 108. Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty a kurz
 109. fakturácia spoluúčasti
 110. Druh práce
 111. Úhrada dodávateľskej faktúry formou TrustPay.
 112. Dátum dodania na vystavenej faktúre do EU
 113. ak mám zmluvu medzi občanom a sročkou na 12 tis eur ročne, môže byť mesačná platba v hotovosti?
 114. Stravné lístky pre zamestnanca
 115. Hotelový účet - účtovanie a KV
 116. splácanie mobilu v jednoduchom účtovníctve
 117. pôžička a transferová dokumentácia
 118. Ako urobiť daňové priznanie typ A za rok 2015 ak zamestnávateľ nevyplatil preplatky a šiel do likvidácie?
 119. Drobný hmotný majetok firmy
 120. Úhrada čistej mzdy + odvodov v Omege
 121. pracovná zmluva počas materskej dovolenky
 122. Súhrnný výkaz - zmena obdobia v podávaní
 123. prihláška pohľadavky do konkurzu
 124. odvody do soc. poisťovne - člen výboru pozemkového spoločenstva
 125. uzávierka 2015
 126. Účtovanie tovar - výrobok - predaj
 127. nadobudnutie tovaru s montážou a Intrastat
 128. Poradie exekučných zrážok pri zmene zamestnávateľa
 129. Môžem stojné vyfakturovať na IČ DPH ATU ak dodávky s prepravou fakturujem na IČ DPH SK?
 130. Dobrovoľné poistenie do Sociálnej poisťovne
 131. Ako fakturovať keď v Zmluve je uvedené 10 % zadržené z celkovej sumy diela?
 132. Nedoplatok z vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 - daň z príjmov
 133. preradenie budovy do osobneho vlastnictva a DPH
 134. chýbajúca zálohová platba
 135. Zaplatený nedoplatok z RZZP za rok 2015 a možnosť podania dodatočného DP za rok 2015
 136. Oprava chýb z roku 2014 v uctovnictve roku 2015 - vykonane v roku 2016
 137. DPH pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby
 138. Koncesionárske poplatky ak ide o druh stavby: '19 - Budova pre šport a rekreačné účely'
 139. Re: Predfaktúra
 140. oneskorená faktúra
 141. kúpa pohľadávky
 142. Ako účtovať, ak konateľ a spoločník celý rok všetko uhrádzal cez svoj bankový účet?
 143. Ak odberateľ vrátil komplet celý tovar pred uhradením faktúry, tak len klasicky vystavím dobropis 604/311?
 144. Práca popri materskej dovolenke
 145. Úhrada odvodov do poisťovní v PÚ
 146. Co je zdanitelny prijem pri predaji PL?
 147. Úhrada miezd v hotovosti, ale v pokladni nie je dostatok finančných prostriedkov. Ako to zaúčtovať v Omege?
 148. Zaradenie konvektomatu do odpisovej skupiny
 149. RZZP zápočet
 150. Účtovanie miezd v Omege
 151. Auto a PHM 80%
 152. RZZP za r. 2015 - preplatok zamestnanca
 153. Vklad hotovosti na účet v s.r.o.
 154. nová fasáda prenajatej budovy - oprava alebo TZ ?
 155. Danový odpis pri predaji automobilu podľa par. 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov.
 156. príjem zo zahraničia, prídavky na dieťa v zahraničí a nárok na uplatnenie daňového bonusu na Slovensku
 157. Prenesenie daň.povinnosti § 69 ods.12 písm.j
 158. Nárok na materskú ked som bola evidovaná na UP
 159. dph - registrácia v Nemecku
 160. Zahraničný cestovný príkaz
 161. Materská
 162. Vzájomný zápočet so zdravotnou poisťovňou
 163. Doplatok faktúry nad 5000 v hotovosti
 164. Odpisy majetku
 165. Odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa DPH
 166. Vývoz do tretej krajina a DPH
 167. Môžem prijať úhradu Fa v hotovosti na príjmový pokladničný doklad?
 168. Treba vyžiadať formulár PD A1 pri jednodňových zahraničných pracovných cestách?
 169. RZZP 2015 - zamestnanec s nízkym príjmom
 170. Je elektrorevízia na nehnuteľnosti v ČR dodaním v ČR §16?
 171. Naostrenie krompáčov do firmy od nepodnikateľa
 172. Dátum účtovania obstarania materiálu z Južnej Kórei.
 173. Bezúročná pôžička a transferové oceňovanie
 174. krádež hotovosti ERP
 175. Stravne za SC
 176. Môžem oznámiť na DU jednostranný zápočet?
 177. Je daňovo uznateľný náklad za správny poplatok za nový občiansky preukaz konateľa pre elektronickú schránku?
 178. prenájom auta z českej republiky
 179. predaj neodpísaného auta
 180. Študentská brigáda v ČR - čo potrebujem vedieť?
 181. Daňové priznanie pred likvidáciou a licencia.
 182. Motorka v podnikani
 183. Povinnosti podnikatela pri dovoze tovaru z Ciny do 22EUR
 184. Uplatnenie DPH z JCD
 185. Ročné zúčtovanie ZP za rok 2015 - preplatok
 186. Do akého dátumu mala s.r.o. schváliť účtovnú závierku keď ju zostavila 27.5.2016?
 187. ako zaúčtovať faktúru od Národného informačného strediska SR ?
 188. Podanie DP so ZEP-om - prečo pýta PIN smart karty?
 189. Ako zmeniť účtovanie v JU pri majetku, keď príde k zmene využívania zo 100% na 80+20% v priebehu roka
 190. Dovoz tovaru zo zahraničia s manželovým menom na faktúrach
 191. Moto oblečenie a daňový výdavok ?
 192. maly obchod s textilom a zakon o odpadoch
 193. .. 7% daň z príjmu z dividend od roku 2017
 194. Aká je odlišnosť legislatívy v účtovaní českej sro v Čechách?
 195. Operatívny leasing a 80% výdavky
 196. Vzor smernice na transferové oceňovanie
 197. Výstavné kusy a DPH
 198. Ako zaúčtovať faktúru od DHL Express - nákup lampy z Číny v hodnote 300 USD?
 199. hračky pre deti zamestnancov na MDD
 200. Obchodovanie v Číne (tovar územie Číny neopustí)
 201. Virtuálna pokladňa čo stojí a kde sa treba prihlásiť?
 202. preprava tovaru z EU a DPH
 203. doplatok do mzdy
 204. Občianske združenie a jeho výdavky
 205. Čo s nesprávne zaradenými lízingovými splátkami v KV rok 2016?
 206. kovový odpad a zálohová faktúra
 207. Prijatá platba v inej mene ako bola vystavená faktúra
 208. Fakturácia - prijatá platba + prevedené práce
 209. úver
 210. VAT- čo to je?
 211. Prepis firmy živnostníka
 212. Účtovanie - Zbierka Dobrý anjel vo fa Orange
 213. Predaj výrobkov so stratou - je daňovo uznaná strata? Alebo to bude pripočitateľná položka?
 214. Budem dvakrát platiť dph?
 215. Preplatok z rocneho zuctovania zdravotneho poistenia v jednoduchom ucte
 216. Konateľ vo vlastnej s.r.o. a zároveň zamestnanec vo Švajčiarsku - Ako podať daňové priznanie?
 217. nákup staršieho auta zo zahraničia od nepodnikateľa
 218. Čo s nepriradenou úhradou?
 219. Musí byť na vystavenej faktúre v texte uvedené obdobie?
 220. Prevod peňazí EUR/CZK
 221. Info FS SR likvidacia spoločnosti
 222. Ťarchopis v DP a KV
 223. Informácia k prihlasovaniu sa do mobilnej (virtuálnej) registračnej pokladnice pomocou PIN kódu alebo odtlačkom prsta
 224. Účtovanie -pražiareň kávy
 225. Trojstranný obchod ?
 226. Elektronicke oznámenie zmeny sídla spoločnosti na živnostenský úrad
 227. Ako mám zaúčtovať omylom zaplatenú vyššiu sumu za faktúru?
 228. relax pre zamestnancov
 229. Bločky mýta z RAKÚSKA
 230. Zahraničná diaľničná známka - zahraničný cestovný príkaz?!
 231. Zamestnanci do MŠ cez ÚPSVaR § 54 - účtovanie
 232. predaj firemného vozidla
 233. Slovak s českou firmou a stavebne prace
 234. Sukromne auto v podnikani, PHM, platca DPH
 235. postupy účtovania stavby rodinného domu a jeho následný predaj s.r.o.
 236. Faktúra na meno a adresu zamestnanca - môžem ju považovať za "bločok" a bude to daňový náklad??
 237. Faktúra za služby z US - vysporiadanie DPH
 238. Dobropis - samozdanenie
 239. Ako zaúčtujem faktúru - nákup antivirusového programu s aktualizáciou na 2 roky v KL a PP?
 240. Prepravné náklady - súčasť tovaru?
 241. Príspevková organizácia a práca SZČO
 242. stavebné a montážne práce z Českej republiky
 243. Ako fakturovať stav.práce vykonané v ČR na slovenskú firmu ?
 244. Dovoz piva
 245. Výška halierového vyrovnania
 246. Stravné lístky - spätne za august?
 247. Som povinná podať daňové priznanie?
 248. zaradenie ovocného sadu do majetku spoločnosti
 249. Pôžička od spoločníka
 250. Poistné plnenie zo škodovej udalosti poukázané na súkromný účet konateľa