PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane
 1. Učtovanie splátok za telefon v JU
 2. Ako je to so zdanením výnosov z dlhopisov?
 3. Preplatok za internet v JU
 4. Zvýšenie základného imanie ako odpustenie záväzku voči konteľovi
 5. Zábezpeka na DPH
 6. Konsignačný sklad a DPH
 7. výpočet zamestnaneckej prémie
 8. súhrnný výkaz dph
 9. dôchodok colníka
 10. Ako zaúčtovať a vyrovnať úhradu faktúry od O2?
 11. Fa k prijatej platbe na komoditu, kde odberateľ platí daň
 12. Tovar "darovaný" zákazníkovi ako darček resp. vzorka .... čo s tým v účtovníctve?
 13. Ako určiť správnu výšku príjmu z predaja jednotlivých nehnuteľnosti zaplatených jednou súhrnnou kúpnou cenou.
 14. Nakupujem papier, potom ho dám nasekať do inej firmy a potom ho predávam. Účtujem v jú - je správne účtovanie - nákup papiera - tovar, výsek - služba , predaj vysekaného papiera -tovar?
 15. Opravné položky k pohľadávkam – vytvorenie
 16. Účtovať cenu phl v deň nákupu z bločku čerpacej stanice ,alebo po zlave, ak mi nejakú dali?
 17. Storno dodávateľskej faktury.
 18. Zálohová fa a kontrolný výkaz
 19. Náhrada za PHM pri zahraničnej pracovnej ceste SZČO
 20. DP FO typ B
 21. oznamenie o predlzenie lehoty na podanie DPPO za r.2013
 22. DP typ B - oddiel XIV.
 23. Výdavok zo súkromnej karty
 24. Dodací list bez faktúry s dokladom z ERP a KV?
 25. Aké daňové priznanie treba vyplniť?
 26. Príjmy zo živnosti v DE a DP na SK
 27. kam previesť zostatok účtu 395 keď musí byť na konci roka nulový?
 28. Leasingovy urok, urok z uveru, servis vozidiel kam v penaznom deniku?
 29. MRP suvaha a vykaz ziskov a strat rozdiel 1,-eur.
 30. prenájom bytu
 31. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
 32. Ako zaúčtovať úhradu faktúry
 33. Ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie keď chýba potvrdenie o príjme
 34. Dodatočné priznanie k DPH
 35. Nizky prijem a nezdanitelna cast zakladu dane
 36. Zlúčenie spoločností
 37. vlastna zmenka uhradena v hotovosti a oznamovacia povinnost
 38. Rok 2013
 39. môže rodič dieťaťa pracujúci dva roky v zahraničí požiadať o daňový bonus na dieťa na Slovensku
 40. Tabuľka 1a, 1b v daňovom priznaní "B" pri paušálnych výdavkoch.
 41. oceľová konštrukcia a prenos DP
 42. Obchodný podiel
 43. Mám príjem z prenájmu nehnutelnosti spolu s manželkou a nemám žiadne výdavky. Môžme si každý odpočítať 500,-€ a výsledok bude základ dane?
 44. Zaúčtovanie faktúry za hasiace prístroje a s nimi súvisiace položky, ako to rozdeliť?
 45. Použitie oboch spôsobov odpisovania -rovnomerný alebo zrýchlený odpis
 46. Fakturácia propagácie švajčiarskej firmy a DPH
 47. kontrolny vykaz
 48. ked som si založila živnosť v apríli 2013, paušálne výdavky počítam 420 eur x počet mesiacov počas ktorých mam živnosť alebo tých 40% z prijmov?
 49. Do daňového priznania B sa už nepíše číslo účtu, ktorý používam na podnikanie?
 50. Bankový účet a súkromné platby
 51. Daň z prenájmu pri porušení podmienok nájomnej zmluvy
 52. Môže sa k maximálnemu možnému paušálnemu odpočtu -súdny znalec-pripočítať povinne odvody do ZP?
 53. Auto v podnikaní a cestovné náhrady?!
 54. dodatočné DP
 55. S.r.o nefunkčná ale nezrušená a účtovníctvo v sloven.korunách
 56. Aké odvody napíše szčo na stranu 12 ak mal preplatok za rok 2012 z dôvodu PN a použil ho na čiastočnú platbu preddavku za 01/2013 a 02/2013 ?
 57. Lieky po expirácii je tam vratka DPH alebo sa DPH nevracia?
 58. Ako správne vyplním daňové priznanie zdravotníckeho pracovníka?
 59. SZČO - príjem zálohy v roku 2013 a jej vrátenie v roku 2014 bez uskutočnenia dodávky.
 60. Môže ísť faktúra za 12/2013 vystavená v 1/2014 do DPFO?
 61. Som povinná platiť zdravotné a sociálne odvody z príjmov zo Zmluvy o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie, ak mojim hlavným príjmom je príjem zo závislej činnosti?
 62. Toner do nákladov živnostníka ak nevedie tlačiareň v majetku
 63. Študent a jeho príjem zo zahraničia
 64. Nárok na stravné v zahraničí v plnej výške, podľa štátu alebo len 4 eurá
 65. Môžem podať dodatočné daňové priznanie fyzických osôb A za rok 2012?
 66. Prijatý preddavok
 67. Zaporne danove vyrovnanie 2013
 68. Zaporne danove vyrovnanie za 2013
 69. Výdavky budúcich období
 70. stravné lístky v JÚ
 71. Daňové priznanie z prenájmu bytu FO
 72. Kurzový rozdiel v DPPO
 73. Koeficient pri prenájme
 74. Odpoveď z FS-opravné výkazy
 75. Odpočet straty a preddavky
 76. cestovné príkazy-interné doklady
 77. Ako podat
 78. Licenčná zmluva v 2013 a daňové priznanie
 79. Nehmotný majetok riadok 2 Tabuľka č.1a DP
 80. Rozdelenie zisku - zaokrúhlenie
 81. Poskytnutie služby v rámci EÚ neplatcovi DPH
 82. DP typ B a prílohy 1 a 2
 83. úroky z omeškania
 84. DP FO typ B, tabuľky pod oddielom VI.
 85. oprava skladu
 86. Poistná udalosť
 87. pN zamestnanca, ktorý opracoval 1 deň
 88. Zahraničná faktúra
 89. Zaciatky v uctovnictve
 90. RZD cudzinec
 91. DPFOA Dohoda o vykonaní práce s českou agentúrou vykonávaná na Slovensku
 92. Vrátenie platieb zo zdravotnej a sociálnej poisťovne - daň z príjmov.
 93. Pracujem v Uk,musim podat danove priznanie ak som cely rok marodovala?
 94. Môže sa strata z r. 2011 uplatniť celá v DP FO za rok 2013?
 95. zaúčtovanie stravného v peň.denníku
 96. DP B - podvojné účtovníctvo.
 97. Vyplnenie danoveho priznania typ B za rok 2013 na internete
 98. Kto je platiteľ DPH ?
 99. DzMV po ukončení živnosti.
 100. Aké knihy odporúčate pre účtovníčku?
 101. Výkazy v JÚ
 102. Príjmy zo živnosti na SK, zo živnosti v DE a príjmy zo Švajčiarska - závislá činnosť - DP
 103. Nakup a nasledny predaj v Madarsku - zahrnam do vykazu v SR alebo sa registrujem v Maďarsku?
 104. danové priznanie JU a RP
 105. Ako môžem uplatniť DPH v zahraničí?
 106. Nevýherné hracie prístroje - DPH
 107. Tabuľka 1b daň. priznania FO B
 108. Musím podať ako prílohu k DP FO typ B aj nulové výkazy o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzk. keď si uplatňujem výdavky percentom?
 109. Kontrola názvu spoločnosti podľa IČ DPH voči databáze VIES
 110. Nezdaniteľná časť ZD na manželku
 111. Zdanenie jednorazového príjmu popri zamestnaní - autorský zákon
 112. náklady / výnosy - preúčtovanie
 113. Invalidný dôchodca a vrátenie dane
 114. Ked je prilohou k DP rodne listy deti a potvrdenia zo skoly mam ich oscanovat a takto zaslat alebo ako postupovat pri takychto prilohach k DP pri elektronickom podavani DP ?
 115. Nákup z poľska
 116. Zdravotná poisťovňa - exekucia dlhu a uplatnenie si danej sumy v nakladoch
 117. Vzor zápisnice z valného zhromaždenia s.r.o.
 118. Ktoru adresu mam uviest v DP?
 119. daň z príjmu
 120. Hospodársky zisk
 121. dodatocne DP za rok 2012 + vykazy
 122. Zamestnanec + SZČO + daňový bonus
 123. zaúčtovanie novej s.r.o.
 124. SZČO na PN a príjem zo živnosti
 125. Celá odpočítateľná položka?????????
 126. Daň z príjmu, prenájom nehnuteľnosti
 127. Ako vyplnit danove priznanie bez potvrdenia o prijmoch?
 128. Pôžička od materskej ÚJ
 129. Odpočet straty - DP PO
 130. Nulový príjem zo živnosti
 131. Výnos z cenných papierov
 132. Daň z nehnuteľnosti, rozdiel medzi predajnou cenou
 133. Nesprávne vypočítaný preddavok na daň?
 134. Zdanenie predaja bytu nadobudnutého darom
 135. Som povinná podať daňové priznanie na Slovensku, ak mám príjem zo záv. činnosti len v zahraničí a na Slovensku prenajímam byt - ročný nájom 800,- € ?
 136. Daňový bonus
 137. V akej výške si môže na manželku uplatniť manžel NČ, ak od 1.1. do 3.12.2013 bola na ÚP, sept.až december mala dohodu a od 4.12. je zamestnaná na pracovnú zmluvu?
 138. Zamestnanecká prémia - aj pri príležitostnom príjme?
 139. Pracovné voľno a cestovný príkaz
 140. kód SK NACE pre špecifikované služby
 141. Účtovná závierka a ukončenie s.r.o.
 142. prijatý preddavok a HV
 143. príjem popri zamestnaní
 144. Vynatie dane pri praci v CR
 145. Potrebujem surnu pomoc pri vyplneni danoveho priznania (praca aj v CR)
 146. Chyba v účtovníctve
 147. rozdiel v dani pri kupe nehnutelnosti
 148. Kedy živnostník môže zahrnúť do preukázateľných výdavkov benzín?
 149. dobrovoľnícka služba a daňové priznanie
 150. Daňová povinnosť 2600 Eur
 151. Za kolko mesiacov si moze SZCO uplatnit pausalne výdavky, ak je zivnost zalozena od 4.2.2013?
 152. Ako je to s vypisovaním tabuľky pri autorovi - slobodné povolanie? Zaškrtávam príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 a do tabuľky 1b dám samé nuly? Nemá ani majetok, zásoby, pohľadávky...
 153. Preukázateľne zaplatené poistné VI. oddiel a strana. 12 riadok 08, 09
 154. vyplním a odošlem výkaz na daňový úrad ale nedá sa mi vytlačiť
 155. mozem si zahrnut zaplatenu poistku zodpovednosti za skodu advokatov.. ...do preukazatelne zaplatene poistne z prijmov podla §6 ods.1-2 -pripocitat k odvodom do ZP?
 156. Daňové priznanie PO preddavky r.810
 157. Poznámky k účt. závierke
 158. DP typ A : výpoveď-maródka-nové zamestnanie!
 159. účtovanie výdavkov pri založení s.r.o.
 160. Ako zaúčtovať základné imanie v sro pri vzniku
 161. Daňový bonus a potvrdenia
 162. V eDane nemám daňové dokumenty
 163. Keď sme registrovaní v OR od 12.01.2013 musíme za rok 2013 viesť PÚ?
 164. Prijem po ukončení živnosti
 165. Zaúčtovanie odpočtu DPH z dodatoč,DP
 166. Kúpa a predaj auta a daň
 167. Musím platiť daň z odškodného?
 168. V akom režime vystaviť opravnú faktúru k dodávke tovarov podľa § 69 odst 12 (tuzemský prenos daňovej povinnosti nad 5000 EUR)
 169. Aktuálne tlačivo
 170. Pládca DPH v SR vystaví faktúru voči plátcovi DPH v ČR za poskytnutú službu bez DPH?
 171. Prenájom nebytových priestorov Fo vlastnej jednoosobovej sro
 172. príjem z o závislej činnosti z Lichtenštajnska - ako postupovať?
 173. DP FO - podvojné účtovníctvo + príjem zo závislej činnosti
 174. Čina dovoz tovaru CLO + Dan
 175. Daň z prenájmu
 176. Dôchodca dohodár a zrážková daň, odvody
 177. Započítať zaplatené dôchodkové sporenie do sociálneho poistenia v ČR?
 178. kúpa jazdeného MV z Čiech - samozdanenie a odpočet DPH
 179. Vyplatený záväzok
 180. Jednorazový honorár - treba DIČ?
 181. Kedy je provízia pri kúpe nehnuteľnosti výdavkom pri predaji, alebo je výdajom pri prenájme ?
 182. daňové priznanie z prenájmu bytu a výdavky
 183. Kde správne do DP zaradiť príjem z predaja šteniatok?
 184. Nadobudnutie tovaru na území iného členského štátu
 185. dodatočné dph
 186. faktúry - kurzový rozdiel
 187. Nerezident SR - celosvetové príjmy
 188. Nemôžem odoslať DP cez FS
 189. Bankový účet v DP FO typ B
 190. Ak opatrovateľka pracuje na rakúsku živnosť s príjmom pod 10000 € a iný príjem nemá, v konečnom dôsledku to znamená, ž jej daňová povinnosť na slovensku je nulová?
 191. Súbežne slob. povolanie a živnosť - odvody do soc a zdrav. poisť.
 192. Kuriér a platby z účtu
 193. Ktoré daňové priznanie - zamestnanec aj nezamestnany v roku 2013
 194. úhrada zahraničnej faktúry v hotovosti
 195. Ukončenie živnosti
 196. prechod z "volného podnikania" na "zamestnanca"?
 197. prechod FO na s.r.o.
 198. Zverejnenie RU na ORSR
 199. Kombinácia JÚ a daňovej evidencie
 200. Kde zaradiť do daň. priznania?
 201. Čo ak je odpočít.položka na manžela vypočítaná nesprávne?
 202. zaradenie do odpisových skupín
 203. 40% ?
 204. Zamestnankyňa mala v r. 2013 príjmy zo závislej činnosti a mesiac otvorenú živnosť v Rakúsku. Tieto príjmy neprekročili sumu 1867,97€. Má povinnosť podať daňové priznanie, keď áno, aké tlačivo použiť?
 205. daňový bonus
 206. oslobodenie od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti
 207. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou mal v roku2013 zdaniteľný príjem z predaja nehnuteľnosti. Na ktorý daňový úrad má podať daňové priznanie?
 208. ukončenie živnosti počas roka
 209. Zaradenie do používania - kedy?
 210. Honorar za umelecku cinnost - student (nema DIC)
 211. Je potrebné po schválení účtovnej závierky zaslať na daňový úrad okrem oznámenia o schválení UZ aj zápisnicu z valného zhromaždenia?
 212. predaj darovaného bytu v roku 2013
 213. Ako sa počítajú daňové odpisy u nástupcu pri postúpení leasingu uzavretého od 1.1.2012-29.2.2012?
 214. položky zvyšujúce základ dane
 215. MRP Členenie výdavkov v peňažnom denníku
 216. Zamestnanec ma ciastkovy zaklad dane za rok 2013 vo vyske 490,70EUR.
 217. nevrátená finančná zábezpeka
 218. prosím o info ako vytlačiť DP z portalu FS. Ak je to možné tak podrobne. Zo suboru output.xml to nejde.
 219. účet 379
 220. Účtovanie záloh v jednoduchom účtovníctve
 221. noci som bola "šikovná" a zaslala som na FS výkazy pred zdanením, čiže nie je v nich 591 a 431. Chcem poslať opravné výkazy ale na tlačivách sa nedá zaškrtnúť , že je to opravné . Čo teraz
 222. vklad spolocnika do s.r.o.
 223. Odpis neuhr. pohľadávky v PÚ-menovitá hodnota do 331,94 EUR
 224. Ktorý účtovnícky program odporúčate?
 225. Stratila som osvedčenie o registrácii a daňový úrad ma vyzval na vrátenie kariet. Ako mám ďalej postupovať?
 226. Správny poplatok do výberového konania
 227. Prenájom hnuteľných vecí a paušálne výdavky
 228. Poradie došlých faktúr
 229. Ako účtovať úhrady vystavených faktúr cez ERP v jednoduchom účtovníctve?
 230. výpočet odvodov z dividend za rok 2013
 231. Zostavene vzs schvalene vykazy (suvaha a VZaS), je potrebné este raz poslat dokumenty ale s datumom schvalenia, cez eDane?
 232. Nesprávna registrácia k DPH
 233. Daňové priznanie a príjem zo zahraničia
 234. Staré dividendy
 235. Strata z minulého roka DP
 236. Účtovanie spoločností
 237. Musim zdanit prijmy z online pokru?
 238. odpisy
 239. Má fyzická osoba povinnosť podať DP ak poberá opatrovateľské cez ÚPSVaR na svojho syna ročne 2400eur a mala ešte aj príležitostný príjem z urbáru 480eur?
 240. Hlásenie 2013
 241. DP FO B - uvadzanie vydavkov (pausalnych ci realnych) v tabulke c. 1
 242. Môžem dať do nákladov kúpu váľand od FO pri prenájme bytu?
 243. Zdaňuje sa príjem z provízie, ktorá je vyplatená a uvedená v týždenných správach?
 244. Daňové priznanie zdravotníka - nepeňažný príjem
 245. Postúpenie leasingu k zmluve uzavretej medzi 1.1.2012 - 29.2.2012
 246. Nakup tovaru v zahranici DPH (neplatca)
 247. Akým spôsobom oceniť zvieratá z vlastného chovu ?
 248. Odpis fotovoltaického zariadenia na streche rodinného domu
 249. som FO, mám pridelene DIC, lebo prenajímam byt. Musím mat registračnu pokladnu ak prijimam nájomne vo výške 250€ mesčne v hotovosti?
 250. Výpočet dane z prenájmu nehnuteľnosti