PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430

 1. nákup videoškolenia - účtovanie
 2. Šetrenie sídla fy z hľadiska registrácie DPH.
 3. Je správne rozdelenie faktur z jednej stavebnej akcie na cast s a bez prenosu danovej povinnosti?
 4. Je obstaranie webovej stránky kapitálový, alebo bežný výdavok?
 5. Dan z prenajmu
 6. Účtovanie v jednoduchom účtovníctve, stravné lístky a stravné, cestovné náhrady a náklady na mobil
 7. dodatočné DP B
 8. Rozpočítanie nákladov za prepravu do ceny tovaru
 9. Dobrovoľné poistenie
 10. Fakturovanie materiálu z nemecka do švajčiarska ale dodanie je v taliansku
 11. uplatnenie dph pri registrácii z finančného leasingu
 12. Preukázateľné výdavky na zníženie dane z príjmu pri predaji bytu
 13. B3 KV dph uplatnená
 14. dane zo mzdy
 15. Mesačný výkaz do SP a ZP - zamestnanec PN
 16. prenesenie daňovej povinnosti - rôzne činnosti na jednej faktúre
 17. rok na PN
 18. Ako zaúčtovať pri stavbe výkony "dokončovacie"?
 19. Ako si uctovne prerozdelit peniaze, aby to bolo spravne?
 20. nemecke daňové priznanie
 21. Platba v hotovosti odberateľom na základe zmluvy bez sumy - obmedzenie 5000€
 22. Ako zaúčtovať nákup jedného setu letných pneumatík a diskov v hodnote 2100 EUR?
 23. dohoda o vykonaní práce - rodičovská dovolenka
 24. Neplatiteľ a predaj tovaru do EÚ
 25. Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve, nárok na odpočet a kedy samozdaniť
 26. Vystavená faktúra do EÚ
 27. Obchodný zástupca z ČR sprostredkováva obchodnú činnosť na Slovensku pre slovenského platiteľa DPH. Musí byť registrovaný na SK ako platca DPH podľa pragrafu 7?
 28. Účtovanie PHM
 29. Ako vystavit fakturu zahranicnej osobe za sluzbu vykonanu v SR???
 30. Zľava na fa
 31. prenesenie daňovej povinnosti FA
 32. refakturácia pokladničného dokladu resp. zjednodušenej faktúry
 33. Faktúra do ČR
 34. Ako si zvýšiť st.dôchodok
 35. Dan z prijmov PO pri predaji nehnutelnosti
 36. Inštalácia rozvodov potrubí médií - jedná sa o prenos daňovej povinnosti?
 37. vyúčtovanie zahraničného cestovného na prelome mesiaca
 38. Zápočet rokov - pracovný pomer na 2 hod. denne
 39. Nákup z Mobelixu a účtovanie v PU
 40. Ako zaúčtujem "hygienu" v PU?
 41. dátum vystavenia a dodania pri tovare
 42. Zdanenie prijmu z obchodovania na internete - obchodovanie s komoditami a na menovom trhu
 43. Zamestnanec na PN po 52 týždni
 44. Pracovný pomer na hodinu denne
 45. Transférove oceňovanie
 46. Zostatková cena majetku účtovná/daňová pri vyradení majetku z dôvodu výkonu záložného práva
 47. prenesenie daňovej povinnosti
 48. Goodwill pri kúpe časti podniku?
 49. prepis automobilu od manzela na manzelku, ktora ho pouziva na zivnost?
 50. Osobný asistent-treba sa niekde prihlasovať?
 51. ake su podmienky pri obrate nad 100 000 eur - moznost neplatit DPH ?
 52. Úroky z pôžičky - zdaňovanie
 53. Nezdaniteľná časť na manželku
 54. Oprava faktúry ... stavebné práce
 55. Dobropis na plechy podľa par. 69 ods. 12 a daňové priznanie DPH.
 56. Prenájom vlastnej nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku a spôsob evidencie príjmov a výdavkov v daňovom priznaní FO
 57. môžem dať do nákladov?
 58. Prenos daňovej povinnosti áno alebo nie?
 59. Likvidačný zostatok
 60. Splatnosť faktúry viac ako 60 dní - splátkový kalendár
 61. oprava dobropisu v súvislosti s DPH
 62. Letenka od českej spoločnosti a DPH
 63. exekucny prikaz na zrazku zo mzdy zamestnancovi
 64. Cestovné príkazy, Kniha jázd - konateĺ?
 65. sprostredkovanie osôb v SR do zahraničia
 66. Zahraničná faktúra
 67. DPH pri nákupe tovaru zo zahraničia
 68. Diéty za 4,20 alebo 6,30 ??
 69. Oneskorená registrácia na DPH a následné zrušenie podnikania
 70. Zaúčtovanie myPay
 71. dph pri prepravu z 3. krajin?
 72. Hromadné prepúšťanie a ako ďalej
 73. Ako postupovať u cudzinca-čecha, keď chce mať u mňa sidlo?
 74. Ako vyplniť dodatočné DP PO
 75. Zrážková daň z pôžičky od zamestnancov.
 76. Ako v JU zaradiť hm. majetok do 1.700 eur, využívaný viac ako rok ak chcem celú sumu do nákladov v DP2015?
 77. Odpisovanie nábytku
 78. Predaj rodinného domu.
 79. Spôsob účtovania B, koniec roka
 80. Omega - účtovanie nákupu regálov z Mobelixu
 81. 2%dane - posledný deň
 82. VSZP - protokol o semantickych chybach pri odhlaskach a prihlaskach - ako riesite ?
 83. Dobropis došlý po 30 dňovej lehote
 84. pokladňa v HUF - zaokrúhlovanie?
 85. postúpenie pohľadávky v JU a zápočet
 86. Aká je zaručná doba pri predaji podnikateľským subjektom 1 alebo 2 roky ?
 87. nefunguje mi drsr.sk ako doteraz
 88. Mimoriadna účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie
 89. zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny
 90. Cestovne nahrady konatela - spotreba PHM podla akej normy
 91. Narok na davku v nezamestnanosti
 92. Zrušenie registrácia DIČ
 93. Príjem z predaja licencie
 94. Cislo uctu pri plateni danovej licencie?
 95. Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu PO
 96. Rezerva na dan z motorovych vozidiel
 97. Dodávka služby z CZ do SK od platiteľa neplatiteľovi - ako fakturovať?
 98. vyplatenie ziskov - dividend za r. 2015
 99. letenky z Litvy - DPH
 100. Ukoncenie TPP po materskej vymeriavaci zaklad pre davku v nezamestnanosti
 101. Učtovanie do nakladov pred založenim S.R.O
 102. Živnostník - dohoda o spolupráci - firemné auto aj na súkromné účely
 103. Oprava v prehľade o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 104. účet 133 - nehnutelnosť na predaj
 105. Faktúru vystaviť s, alebo bez DPH?
 106. Faktúra za prepravu z EÚ pri dovoze tovaru z krajiny mimo EÚ
 107. Uctova zavierka
 108. technické zhodnotenie alebo služba?
 109. Vozidlo nadobudnuté darovaním
 110. Zaradenie MV do majetku sro
 111. Koľko krát musím platiť DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín?
 112. Virtuálna elektronická registračná pokladnica - stačí obyčajná tlačiareň?
 113. Transferové oceňovanie - za aké obdobie sa vytvára dokumentácia?
 114. Nedoplatok na dani
 115. Demontáž a znova montáž toho istého dopravníka
 116. Dividendy za r. 2012
 117. STK, EK - casovo rozlisovat?
 118. Investičné zlato v majetku s.r.o. - evidencia majetku
 119. Kde do daňového priznania zaradiť neuplatnenú časť odpisov?
 120. KV a leasingová splátka
 121. daňové priznanie z dedičstva
 122. Vyradenie pohľadávky
 123. Účtovanie projektovej dokumentácie
 124. Doklady pri predaji MV mimo EÚ
 125. nehnuteľnosť
 126. odstupne
 127. Ide dodávka do DPH priznania nákup dubai a nasledne aj predaj v dubaji
 128. Prepočet nákladov na zahraničnej služobnej ceste
 129. Miesto dodania záhradné práce
 130. Oneskorená registrácia na DPH a tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH
 131. Nadobudnutie nového dopravného prostriedku v rámci SR - ťahač
 132. daňový doklad k prijatej platbe
 133. odstupne
 134. Nový Prehľad činností CPA a postup podľa starého Prehľadu činností CPA
 135. Poistenie zaplatené počas PN SZČO
 136. môžem kúpiť stoličku spinalis zo sociálneho fondu a nedať ju zamestnancovi na zdanenie?
 137. Provízia za obchodné zastupovanie (zmluva o obch.zastúpení) - vzťahuje sa § 17 ods. 19 písm.d) ? (daň.náklad po zaplatení) ?
 138. Finančné výkazy FIN 3-04 4-04 pre obce
 139. Poplatok za odpad s.r.o.
 140. Je možné zrušiť plne omylom podaný kontrolný výkaz?
 141. DIČ zahr. faktúr nahrávame ako naše IČ DPH?
 142. Ako zauctujem v JU bezurocnu pozicku od matky zivnostnika a ako jej splatky?
 143. Predaj pozemku a daň z príjmu
 144. ubytovacie služby - DPH
 145. Výkaz - obaly
 146. DPH
 147. prenos daňovej povinnosti
 148. PHM 80:20
 149. Ako mam postupovat v pripade neopravnenej fakturacie prevadzkovatela vodovodnej siete?
 150. repre a kontrolný výkaz
 151. Priznanie DPH - zlý dátum na tlačive
 152. samozdanenie prijatej faktúry z EÚ
 153. Tuzemský prenos daňovej povinnosti-stavebné práce
 154. koeficient
 155. KV v Alfe
 156. Aký dátum dodania na vydanom dobropise uviesť?
 157. Zálohová Fa IČ DPH SK s DPH, daňový doklad IČ DPH CZ bez DPH
 158. Kód DPH samozdanenie v MRP
 159. instalacia kratkodobeho majetku - vstupuje do ceny majetku,alebo nie ?
 160. Bezhotovostný prevod
 161. Ako preložím anglické pojmy - materiality, opinion?
 162. Odmeňovanie predsedov SVB a odvody
 163. Dodatočný KV DPH a dodatočné DP DPH, len presun z A1 do D2
 164. 2x vystavená faktúra
 165. Došlá faktúra za mobilný telefón používaný aj na súkromné účely 80/20%
 166. Cestovna agentura - provizia z poistenia a DPH
 167. vyplacanie provizii za sprostredkovanie
 168. Súkromne auto na služobne účely
 169. koeficient
 170. Dlh- sociálnej poisťovni
 171. vyuctovanie aktivacii skylink
 172. Szčo bez príjmu a príspevok
 173. Zaúčtovanie PN u SZČO
 174. Účtovanie nákupu materiálu na faktúru alebo bločkom z registračnej pokladne v JÚ ?
 175. Opravna faktura - oprava chyby a kontrolny vykaz
 176. dobrovolná registrácia DPH - ktorý § ?
 177. Učtovanie v MRP
 178. fakturácia nájomného
 179. Účtovanie - nákup tovaru a následný predaj
 180. Náklady sro a súkromné MV
 181. Darovanie 2% podané na neregistrované OZ - ako opraviť a poslať inému OZ?
 182. vratka DPH
 183. cez aký účet naučtovať PS pri zlúčení?
 184. prijatý dobropis a riadky daňového priznanie DPH
 185. daňový bonus - dú mi poslal list, že mi nevyhovuje k jeho vyplatení?
 186. Oneskorená registrácia podľa §7a
 187. Refakturácia zamestnancovi za parkovné
 188. Odpočet zo zaplatenej zálohy až vo vyúčtovacej faktúre
 189. Faktúra od neplatcu DPH - platcovi
 190. Vyučtovacie a opravne fa za energie na prelome rokov
 191. predaj tovaru v Čechách
 192. Kúpa šijacích strojov v jednoduchom účtovníctve - účtovanie
 193. Nárok na vdovský dôchodok
 194. ktory formular podat za I.Q 2016 kontrolny vykaz DPH ?
 195. poskytnutie služby v EU
 196. práca v Nemecku
 197. Socialna poistovna - penale
 198. zánik živnostenského oprávnenia - oznamovacia povinnosť - registračný formulár SP
 199. faktúra za stravovanie zamestnancov
 200. Mesačné DPH - platba na konci mesiaca, vrátené DPH ďalší mesiac, za ktorý mesiac podať DPH?
 201. Prenesenie daňovej povinnosti a výkazy
 202. Mzda a dochodok
 203. e-shop dodanie tovaru
 204. Pôžička konateľa svojej s.r.o.
 205. Predaj tovaru zamestnancom.....
 206. IČ DPH EU826012240 - bude to samozdanenie?
 207. DPH par. 69 ods. 2 z pohľadu odberateľa
 208. Vystavený dobropis za službu do EÚ a daňové priznanie DPH
 209. Vedel by mi niekto poradiť, ako zaúčtovať výrobu a montáž schodov do Švajčiarska? ako postupovať?
 210. Vývoz do tretích krajín a deň dodania tovaru
 211. Ukončenie SZČO a predaj firmy do s.r.o.
 212. káva z EU
 213. Čistá mzda pri uplatnený nezdaniteľnej časti pri skrátenom úväzku
 214. Daňový doklad o prijatej platbe, daňová kontrola DPH a následné dodatočné priznanie DPH?
 215. Aky typ dph alza.sk
 216. pokuta za parkovanie 544 alebo 545?
 217. prenesenie danovej povinnosti - zahradnicke prace
 218. Prenesenie danovej povinnosti - zahradne prace
 219. Môže byť tichý spoločník aj spoločnosť s.r.o. alebo SZČO
 220. danove vyrovnanie
 221. Vypílenie otvorov a prenos daňovej povinnosti
 222. Odpisovanie zbúranej budovy
 223. Obrat na účely registrácie DPH
 224. National Pen a IČ DPH
 225. prenesenie daň.povinnosti v stavebníctve
 226. prenos daňovej povinnosti - účtovanie faktúry
 227. Faktúra pre správcu bytov - prenesenie daňovej povinnosti.
 228. prenesenie daňovej povinnosti hlavný dodávateľ a subdodávatelia
 229. Účtovanie neevidovaného preplatku
 230. Faktúra od dodávateľa za vytvorenie serveru a jej zaúčtovanie
 231. Platba mýta cez Slovnaft kartu
 232. Daňová povinnosť pri samozdanení služby prijatej zo zahraničia
 233. Odpisy a predaj auta po splatení leasingu
 234. Skonto z faktúry - účtovanie v podvojnom účtovníctve
 235. Daň. priznanie pre sprostredkovateľa.
 236. Pokuta na meno vodiča.
 237. Ako na knihu jázd ak...
 238. Bločky z Erp z iného mesiaca
 239. vznik daňovej povinnosti za obedy pre zamestnancov
 240. DPH, zahraničný odberateľ + prenesenie daňovej povinnosti
 241. Ako účtovať darčekové poukážky
 242. FA od právnika - dať do obstarania alebo rovno do nakladov
 243. dofakturácia služeb a DPH - dodatočné alebo oprava základu dane?
 244. Odmena zamestnanca - minimálne mzdové nároky
 245. Dodanie služby do EU,skonto, súhrnný výkaz.Ako na to?
 246. Pôžička od konateľa - zdanovanie
 247. Ktorý KV ešte za marec?
 248. Otváracia súvaha - obsah
 249. Príjem manželky čiastočne invalidnej na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžela
 250. Dohoda o bezplatnom užívaní nehnuteľnosti - na základe čoho?