PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane
 1. Zamestnanecká prémia 2013
 2. daňové priznanie FO B - prenájom lesných pozemkov
 3. Daňový bonus
 4. zdanovacie obdobie novej s.r.o.
 5. Ake doklady treba v uctovnictve pri dovoze tovaru z Ciny?
 6. Minusovy zostatok 321
 7. SZČO - paušálne výdavky a strata
 8. ERP - ZŤP a registrácia ERP na DÚ
 9. Neprebratie zásielky - preplatenie poštovného
 10. Ročné zúčtovanie spoločník (konateľ)
 11. Zostatok PHM v nádrži pri paušále 80 %
 12. Ako vyplniť daňové priznanie pre SZČO, ktorý bol v roku 2013 práce neschopný a nemal žiadne príjmy ani výdavky, zaplatil len odvody?
 13. chyba v roku 2012
 14. ppd a reg.pokladnica
 15. Daň a zdravotný odvod z predaja darovaného pozemku
 16. daňové priznanie
 17. ročné zúčtovanie 2013
 18. Musí podať daňové priznanie starobný dôchodca, keď mal v roku 2013 príjmy z predaja akcií získaných z 1. vlny kupónovej privatizácie vo výške 240 eur?
 19. e- dane typ DP FO B a nájom
 20. Alfa plus prispejem na licenciu
 21. zamestnanec v Rakúsku a DP
 22. Kurz uctovnictva
 23. Diaľničné poplatky v Taliansku.
 24. Zapisujem odvody na ZP, ktoré si zaplatil dohodár sám za seba do DP typ A?
 25. Práca v zahraničí aj na Slovensku
 26. ako zaúčtujem faktúru o oprave auta, ktorá je vystavená na sumu 930,06 , doklad o zaplatení mám na sumu 320,01 a čo potom s rozdielom sumy. auto je poistené a spoluúčasť je najmenej 165 €.
 27. technické zhodnotenie
 28. DP FO typ B Zápočet daní zo zahraničia
 29. Vediem si daňovú evidenciu. Chcem sa spýtať či si môžem dať do výdavkov zaplatení 12 mesiac2013, ak som ho zaplatila v roku 2014. Ďakujem
 30. Aku sumu si možem uplatniť pri paušalnych vydavkoch 40% pri prijme 12000? sumu 4800 alebo sumu 5040?
 31. prechod z JU na PU
 32. Náklady za nájom bytu pri ukončení cez rok
 33. Ako dlho evidovať pohľadávku pri paušálnych výdavkoch?
 34. Výkazy- o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch v JU už v tomto roku nedávate ako prílohy k DP? Dávate do príloh aj str. DP 12 a 13 / Príloha 1 a Príloha 2 v DP?
 35. NCZD
 36. Ako postupovať pri odpise auta
 37. Príjem §5 a § 8 ako znížiť základ dane.
 38. Daňové priznanie A - príjmy zo záv.činnosti ČR
 39. ak jeden mesiac bola PN a dostala 214,- a potom 6 mesiacov nezamestnaná - mala dávky 1116,30 potom už bola zamestnaná , podáva DP typu A kde uvádza tú PN a nezam.dávky?? je to nezd.príjem.
 40. nezdaniteľná časť-dobrovoľne nezamestnaný
 41. živnostník aj zamestnanec- môže si nárokovať zam.prémiu?
 42. Zdravotne poistenie - nedoplatok za r.2012
 43. DP FO A
 44. daňový bonus na manželku študujúcu na VŠ
 45. DP FO A
 46. Čo je prosím HNDM?
 47. V noci som bola "šikovná" a zaslala som na FS výkazy pred zdanením, čiže nie je v nich 591 a 431. Chcem poslať opravné výkazy ale na tlačivách sa nedá zaškrtnúť , že je to opravné . Čo teraz ?
 48. Danové priznanie - riadok 60
 49. Nezdaniteľná čiastka dane v ČR
 50. Aké doklady treba, aby si mohol SZČO uplatniť nezdaniteľnú položku na manželku
 51. Podávam DP a zistil som, že som v predchádzajúcom roku zabudol naúčtovať položku, ktorá bola vydaná len na paragón. Čo teraz?
 52. Ma danovnik s prijmom podla paragrafu 6 odst.4 narok na nezdanitelnu cast zakladu dane?
 53. Daňové priznanie FO typ.B, tabuľka 1c.
 54. odpisy nehnutelnosti
 55. účtovanie finančnej zábezpeky
 56. Ak sa jedná o neplatcu DPH môže byť blok z ERP v hocijakej výške alebo len do 1600 EUR?
 57. Jak podat daňové přiznání na základě smlouvy o uměleckém výkonně?
 58. ako urobiť daňové priznanie
 59. združenie FO a DPH od 1.1.2014
 60. s. r. o. bez účtu
 61. Doplatenie odvodov pri znovuzaložení živnosti
 62. Daň z príjmu - slovenský a neskôr český živnostník - NEREZIDENT SR
 63. DP-zivnostnik dopr.zdrav.sluzby
 64. Zahrnie sa príjem - podpora v nezamestnanosti poberaná v českej republike do príjmu na účely daňovhé priznania?
 65. Ako zvýšiť manželovi preddavok na daň, ak som denná študentka VŠ a nezaopatrené dieťa?
 66. vedenie daňovej evidencie a paušálne výdavky
 67. NČZD na manželku, ktorá je SZČO
 68. Danová Licencia SRO
 69. Účtovná závierka sa nepovažuje za prílohu daňového priznania
 70. Je zmluvný odber produktov Nuskin uznateľným výdavkom?
 71. Účet 355 je účet aktív. V súvahe na riadku 051 mám hodnotu v mínuse.Je to v poriadku ?
 72. Ako učtovat 50% PHM v JU pre platcu DPH na vozidlo nezaradené v majetku firmy? Možem si uplatnit polovičnú sumu DPH uvedenú na bločku do odpočtu DPH? d.
 73. DP B
 74. Aká je miestna príslušnosť k fin. orgánu - DÚ obce Bíňa PSČ 94356. Neviem či pobočka N. Zámky alebo Štúrovo
 75. Ako účtujete preddavky na HV počas roka a potom skutočný podiel účastníka Združenia lekárov ( PO + FO ) na konci roka ?
 76. odpočet úhrnu poistného u dobrovoľne nezamestnaného
 77. Skutočné výdavky podľa §6 ods.1 a 2 a paušálne podľa §6 ods4 - je to možné
 78. Ako zaradiť faktúru za kvartálny bonus do kontrolneho výkazu?
 79. Musím mať na to živnosť?
 80. Pokuta v JÚ do výdavku ?
 81. Zost. cena majetku pri skonceni podnikania
 82. Archivácia dokladov
 83. kontrolný výkaz pri dodanení pri ukončení DPH
 84. podpisovanie 13 strany dan.priznanie typ B
 85. zamestnanecka premia
 86. Ukončenie živnosti a nízky prijem - povinnost podat DP?
 87. Živnosť v ČR a daňové priznanie
 88. Zaučtovanie preddavku na dan z prijmu uhradenu z NO z DPH
 89. Faktura z CZ od Alzy bez dph, opravny doklad SK s vycislenou DPH
 90. fa za bonus z tržieb
 91. faktúra za závodnú stravu pre zamestnancov
 92. Povinnosť elektronického podania
 93. Danove priznanie pocas preusenej zivnosti
 94. Zdanenie príspevku za opatrovanie
 95. zdanenie príjmu
 96. Ako zoficiálniť prax v účtovníctve?
 97. pohľadávka na prelome roka
 98. Mám jazykovú školu. Prijímam za kurzy platby na účet - musím vystavovať faktúry na prijaté platby fyzickým osobám. Nie som platcom DPH.
 99. Daňový bonus za 10 mesiacov
 100. Zijem v zahranici, na SK chcem vydat knihu. Ako je to splatenim?
 101. prechod z JU na paušal
 102. učtovanie PHM v JU
 103. dieta narodene 31.10.2013
 104. Zastupovanie pri elektronickej komunikácií
 105. Nedoplatok dane
 106. Účtovník - platba v hotovosti, povinnosť ERP
 107. Uvádzajú sa nemocenské dávky do daňového priznania?
 108. Pracujem v Nemecku ako opatrovateľka mám živnosť na Slovensku odpracovala som 6 mesiacov aké mám podať daňové priznanie A alebo B vie mi niekto poradiť ?
 109. Neuhradené záväzky - pripočitatelné položky?
 110. Daňové priznanie – zásoby a pohľadávky
 111. nárok na daňový bonus
 112. Kde mám uviesť v DPFO B rozdiel medzi vyššou ÚZC a DZC pri predaji vozidla - JÚ?
 113. dph
 114. Predfaktúra/ostrá faktúra...čo zaradiť do KV?
 115. zamestnanecká prémia
 116. Vedenie účtovníctva, alebo len evidencia dokladov ak je szčo platca DPH
 117. Prikladaju sa k DP SZCO aj faktury, nejake dokumenty podla coho kontroluju prijmy, vydavky a vypocitane cisla?
 118. žiaden príjem zo živnosti len zo závislej činnosti. Aké daňové priznanie?
 119. Zmluva o účinkovaní a zmluva o účinkovaní bez podania umeleckého výkonu
 120. odvedená dph z faktúry, kde nemala byť
 121. Predaj psa a dane - súkromná osoba
 122. preddavky na daň FO
 123. Nezdanený preplatok zdravotného poistenia zahrnutý do príjmov
 124. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke, keď som tesne po nej ešte zhruha mesiac bola zamestnaná u toho istého zamestnávateľa, resp. som bola PN?
 125. predaj bytu v uživani
 126. Poradíte mi, akým systémom mám urobiť sklad v svad. salóne?
 127. z DU za 12/13 nevratili nadmerny odpocet
 128. Daňové priznanie, typ A
 129. Školné ako výhra - daňové priznanie?
 130. Dan z prenájmu bytu fyzickou osobou a splácanie hypotéky
 131. Preddavky na daň PO
 132. eDane/java už som z toho zúfalá
 133. Má niekto systém ako usporiadať FA na firme?
 134. Dodanie tovaru a fakturácia
 135. Založenie s.r.o. - poplatky
 136. S.r.o. - konateľ si nevedie knihu jázd
 137. Súvaha - pohľadávky a záväzky
 138. Výkaz Poznámky - program Pohoda
 139. Pracujem ako opatrovateľka v Nemecku, živnosť mám na Slovensku aké daňové priznanie mám podať A alebo B ?
 140. V mesiaci februar bola schvalena zhromazdenim uctovna zavierka a hospodarsky vysledok 2013- Zistilo sa vsak, ze HV mal byt nizsi.
 141. Moze si konatel uplatnovat cestovne nahrady pri pouzivani sukromneho vozidla a presune medzi dvoma kancelariami?
 142. Preplatok aj nedoplatok RZZP a zdanenie
 143. príjem z prenájmu za 2013 a povinnosť podať DP
 144. Je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2013 ak bola daň vyberaná zrážkou a ide o dôchodcu za príspevky do tlače a ako si dôchodca uplatní nárok na vrátenie dane ?(
 145. Ako sa dá oceniť časové rozlíšenie na strane aktív a pasív (viď Poznámky k ÚZ)?
 146. Danove priznanie SZCO - zopar kratkych otazok
 147. SZČO a cestovné náhrady
 148. JÚ tankovanie a stravne listky ako nahrat v Alfe
 149. Zdanenie vyplatenej životnej poistky?
 150. danovy naklad- preplatok na najomnom?
 151. Nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku
 152. DA alebo NEDA sa toho roku podat ziadost-oznamenie o neskorsom podani DP? (o3mesiace)
 153. ako zaučtovať FA v CZK
 154. Nákup PHM pred zaradením do používania
 155. Preddavky na daň PO 2014 - mesačne
 156. Musím podať daňové priznanie keď som nezamestnaný, rok po škole, ale investujem v XTB?
 157. Ako oceniť a vložiť do obchodného majetku starší byt pri prenájme
 158. Mám platiť pri výkupe odpadu kod 16 06 01 olovené batérie aj DPH?
 159. vypĺňanie cez e-dane DPPO
 160. Oprava 341 v účtovníctve
 161. poznámky k DPPO
 162. Môžem pripočítať v daňovom priznaní zaplatené poistné na zdravotné poistenie, ak som stratila doklad?
 163. Kde je moj PID,heslo ked chcem vyuzit OTP internet banking,kde mozem najst ?
 164. edane
 165. Poznámky k účtovnej uzávierke
 166. Ako odosielate elektronicky Daň.priznanie FO typ B?
 167. SZČO a stravné
 168. Stanovisko k nemocenským dávkam vyplácaným zo zahraničia
 169. Robím si sama DP typ A a neviem či mam označiť riadok 11. Mala som príjem z dohody aj zo zamestnania
 170. Môžem zaúčtovať do daňových výdavkov DzMV zaplatenú za zamestnanca?
 171. Zaciatocnik - JU a pausalne vydavky
 172. Môžem si uplatniť celú sumu NČD, ak som mala v roku 2013 príjem z prenájmu nehnuteľ. a zamestnávateľ mi po skončení RD vyplatil odstupné a dovolenku?
 173. účtovanie preplatku zo SP a ZP
 174. Dobrý deň,som zamestnaná,manžel od 1.3.2013 bol dlhodobo PN/20.2.2014/,chcela by som vedieť či mám nároka na daňový bonus za rok 2013.,ďakujem
 175. Poznámky k účtovnej závierke 2013
 176. Daňové priznanie pri prerušení živnosti a uplatnenie paušálu.
 177. musim podať DP, ak mám za rok 2013príjem z podnikania 1424,04€ ,som čiastočny invalid a mesačne poberám 150€?
 178. Odmena-ING
 179. bezodplatné postúpenie pohľadávky u postupníka
 180. Nárok na dovolenku po skončení MD a RD
 181. kód registračnej pokladne v KV
 182. Daň z príjmu a zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva podľa §39, §40, §50 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
 183. Výplata z doplnkového dôchodkového fondu a daň
 184. zaučtovanie preplatku elektriny
 185. Ahojte, SZČO, neplatca DPH kúpil tovar-potraviny z Poľska, faktúra je vystavená aj s poľskou DPH. Čo to znamená pre živnostníka, a ako ju zaúčtujem do účtovníctva?
 186. paušalne výdavky za rok 2013
 187. Ak mám na zaraďováku dátum zaradenia do majetku 31.10.2013, tak odpis už dávam za október?
 188. čo s dobropismy ku konci roku
 189. slovenský živnostník pracuje pre slovenského odberateľa v čechách a rakúsku-kolónka DP typ B
 190. príjem z predaja bytu a výdavok z kúpy pozemku
 191. Zostavená, schválená ..
 192. Živnosť na SK aj v DE - príjmy len z DE
 193. Nedoplatok z RZZP v DP
 194. Príjem v Slovinsku + príjem na Slovensku DP typ A
 195. Mam schvaleny HV , avsak prisla som na to, ze som zabudla dat do pripocitatelnej polozky ODPISY?
 196. faktúra pre podnikateľa zaplatená iným človekom
 197. Zaslanie príloh Poznámok cez Katalóg formulárov
 198. má PN vplyv na výšku odvodov
 199. Kde podať daňové priznanie, keď som pracoval v ČR?
 200. Upovedomenie o exekúcii, exekučný príkaz - účtovanie
 201. Odloženie DP zrušeného živnostníka
 202. Preukazatelné zaplatené poistné na sociálne poistenie
 203. Do ktorého obdobia zaúčtovať došlú zahrničnú faktúru za službu, vystavenú v januári ktorá prišla 2. marca?
 204. PREčO NIE Sú FUNKčNé eDANE NA DP FO a DP PO PRE ROK 2013?
 205. Preddavky na daň z príjmov pri prenájme ?
 206. Daňove priznanie FO typ B - prijem z pozemkoveho spoločenstva ktora tabuľka?
 207. letenky - môže sa dať do nákladov len výpis z bankovej rezervácie
 208. Voľby (člen komisie) a PN / OČR
 209. Víza - aký podklad k zaúčtovaniu treba doložiť?
 210. Zamestnanecká prémia - príjem za 7 mesiacov
 211. SZČO a stravné
 212. Zvárač, zámočník - SK NACE
 213. dodatočné daňové priznanie za rok 2012
 214. Daň z príjmu z prenájmu - výdavky?
 215. daňové priznanie
 216. Ak daňovník bol pol roka na MD a pol roka SZČO, a jeho manželka bola pol roka na neplatenej RD do 6 rokov s 2 ročným synom môžem mu uplatniť NČ na manželku?
 217. Ako správne opraviť faktúru vystavenú na vyššiu sumu?
 218. Kombinácia preddavkovej a súhrnnej faktúry
 219. výkaz o majetku a záväzkoch FO
 220. Nákup tovaru pred vznikom spoločnosti
 221. dar a daň z príjmu
 222. dedenie bytu po sestre a daň z príjmu
 223. DPFO-B
 224. Ako zaúčtovať náhrady príjmu za PN, alebo za nevyčerpanú dovolenku v JÚ?
 225. Aké daňové priznanie sa robí pri vyplatení provízie popri závislej činnosti?
 226. Dan z prijmu zamestnanca a jeho Autorskej a licencnej zmluve
 227. Rozumiem tomu dobre že iba jeden z manželov robí ročné zúčtovanie dane kde použije aj príjmy manželky, alebo si dá aj ona DP typu A
 228. Tlačivá s kontrolou
 229. manželka pracuje pol roka pol roka bola nezamestnaná a poberala dávky ak si manžel uplatní nezd,časť na manž. použije príjmy z dávky ale ona si už neuplatňuje nedz.časť na manžela?
 230. pri DP typu A bola nezamestnaná a poberala dávky zahrňujú sa do príjmu? a rovnako bola na PN je to súčasť príjmu?
 231. Ako mám vypočítať daň?
 232. Čiastočne uhradená preddavková faktúra
 233. dôchodok podla § 11 ods.6
 234. DPFO B 2013 - minimálny počet príloh je 2?
 235. Čo všetko môžem dať ako FO do výdavkov pri príjme z prenájmu?
 236. Zdaniteľné príjmy
 237. Daňový bonus na r.2013
 238. Daňový bonus
 239. Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa vypisuje celá suma s DPH ???? či bez DPH Záväzky, pohľadávky.
 240. Preukazatelne zaplatene odvody - ich vyuzitie
 241. Elektronické služby do tretích krajín
 242. dividendy ZENTIVA (kuponová privatizácia)
 243. Opravná žiadosť o vrátenie DPH z ČR
 244. ako zaúčtovať formy, modely, šablóny?
 245. Je ok, ak samozdanim tovar od dodavatela so sidlom vo Svajciarsku, ale obchodujucim v EU s VAT number belgickym? (BE)?
 246. Predaj nehnutelnosti a trvaly pobyt
 247. potvrdenie z Rakúska
 248. Investícia pri paušálnych výdavkoch
 249. Môžem požiadať o vyplatenie daňového bonusu?
 250. Ako preukázať skutočné výdavky na el. energiu pri prijme z prenájmu, ak sú uhrádzané cez SIPO sumárne za viac objektov