PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418

 1. Mám nárok na nezdaniteľnú časť základu dane ?
 2. Samozdanenie stavebno - montážnych prác
 3. daňová úľava pri treťom pilier
 4. Zdaňovanie neuhradeného záväzku - pôžička od konateľa
 5. poberanie náhradného výživného za neplatené výživné
 6. Daň z motorových vozidiel - excelovská tabuľka - má niekto ?
 7. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o.
 8. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o.
 9. tuzemské samozdanenie
 10. Podať 2 priznania DzMV keď sa menila ŠPZ?
 11. Mesačná daň z príjmu
 12. spotrebovaný materiál vo vystavenej faktúre- účtovanie
 13. odpisy a DMV
 14. Znizuje urok z omeskania v DP vysledok hospodarenia?
 15. zanik danovej povinnosti k dani z nehnutelnosti (geometricky plan)
 16. Môžem si uplatniť odpočet DPH, ak robím v stavebníctve a uplatňujem prenos daňovej povinnosti?
 17. Daň z mot. vozidla
 18. daňová licencia
 19. Vznika mi povinnost na uhradu dane z predaja?
 20. Dátum vzniku, zániku daň. povinnosti k dani z MV 2015
 21. Daň z MV
 22. Predpokladaná daň- daň z motorových vozidiel - zmeny od 25.01.2016 na základe metodického usmernenia
 23. České faktúry a DPH od 1.1.2016
 24. Oznamuje za zánik DP k dani z motor. vozidiel DU ?
 25. Môžem si uplatniť odpočítateľnú položku na manžela?
 26. daňová úľava na manželku ak je na invalidnom dochodku
 27. účel využitia - vplyv na odpisy
 28. treba sa zaregistrovať na DÚ ak sa chystá SZčO zamestnať človeka na dohodu ?
 29. zodpovednosť pri výkone služby
 30. Odsávanie do haly v OC 1690 EUR bez DPH, je ho potrebné odpisovať?
 31. faktúra TVK
 32. DANOVE PRIZNANIE K DANI Z MOTOROVYCH VOZIDIEL
 33. DZMV vznik daňovej povinnosti
 34. Dohoda o pracovnej činnosti - povinnosť podať DP alebo RZ?
 35. daňové priznanie z MV
 36. EXEKÚCIA - účtovanie trov oprávneného
 37. Prefakturácia
 38. Tvorba RF zo zisku - povinný prídel
 39. SZČO stravné lístky vs. cestovný príkaz
 40. Faktura za najom 2015 a dph
 41. Súkromné vozidlo a daň z motorových vozidiel za rok 2015
 42. SZČO a vyradenie auta do osobného užívania a prepis
 43. je úver zarátaný ako príjem do ročného zúčtovania?
 44. Ak vystavím faktúru iba na brúsenie parkiet spadá to do prenosu daňovej povinnosti?
 45. Obrat pre povinnú registráciu DPH v SR - SZČO vykonáva práce v ČR pre českého platcu DPH
 46. DzMV SZČO, ktorý používa na podnikanie súkromné vozidlo
 47. Vie niekto poskytnúť vzor na skrátenú formu transferového oceňovania?
 48. odpočet na manželku
 49. Danove priznanie k dani z motorovych vozidiel
 50. Daňové priznanie z prijmu FO typ A
 51. DPH pri prenájme apartmánu
 52. Rezerva na audit - nedanovy výdavok?
 53. Pokuta z DU po 11 rokoch.
 54. exekučné zrážky zo mzdy
 55. Trojstranný obchod?
 56. Môžu sa cestovné náhrady vyplatiť konateľovi-spoločníkovi priamo na súkromný účet?
 57. Príjem SZČO -hranica pre min. odvody
 58. ERP pri obrábaní kovov a výrobou výrobkov z kovu
 59. Typ daňového priznania za rok 2015 (v roku 2016)
 60. Dan z motorovych vozidiel, firma slovenska, auto ceske
 61. Je potrebné preúčtovať náklady a výnosy z decembra na účty bud. období?
 62. Nezdaniteľná časť na manželku
 63. Predaj produktov cez Amazon ako SZCO - neplatic DPH
 64. Prevod súkromných peňazí na podnikateľský účet a spät
 65. Daňový bonus
 66. DzMV a prives
 67. Náklad pri predaji dedičstva NIE v priamom rade
 68. dan za auto 2015- edane
 69. Kedy odhlasit z dane predane MV?
 70. Kedy je z účtovného hľadiska správne odúčtovať z nákladov vrátenú spotrebnú daň z el. energie?
 71. Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve
 72. DzMV za 2015 čo do r.19
 73. DzMV - SZČO, ktorý používa na podnikanie súkromné vozidlo - Ako vyplniť riadok 10 v Oddiele III?
 74. Ako vykazat nakup z Alza.sk fakturovany bez DPH zo slovenskeho IC DPH slovenskemu platitelovi?
 75. Demontáž reklamnej plachty-prenos daňovej povinnosti?
 76. Nárok firmy na odpísaný majetok.
 77. Otázky ohľadom dane z predaja bytu
 78. uplatnenie si odpoctu na manzelku na RD (danove priznanie FO A)
 79. Aké máte skúsenosti s vystavovaním faktúr pri kúpe tovaru od zahraničnej osoby registrovanej pre DPH na Slovensku (§ 69 odst.2) ? Prenášajú daňovú povinnosť ?
 80. DPH služby - místo dodania
 81. daň z MV - riadok 08
 82. Na aky ucet mam zauctovat prehliadku vodica u SZCO.Dakujem
 83. rozpoctova organizacia - zs s pravnou subjektivitou
 84. dodanie betónu
 85. Príjem z predaja automobilu nezaradeného do firmy
 86. Ako zaúčtujem elektronickú dialničnú známku?
 87. Daň z motorových vozidiel
 88. Používanie MV a daň z motorových vozidiel
 89. Odsúhlasenie pohľadávok
 90. JCD a DPH
 91. Keď má občan budovu zaradenú pri prenájme v dlhodobom majetku, musí viesť kartu dlhodobého majetku ?
 92. Treba podať priznanie keď sme kúpili dom?
 93. Podanie daňového priznania s pomocou ZEP
 94. Dobropis k vyúčtovaniu ZSE a KV DPH
 95. SZČO a povinné platenie odvodov do SP od 07/2016
 96. Kedy nemusí sro platiť odvody do zdravotnej pri výplate dividend?
 97. Oznámenie k určeniu ročnej sadzby dane u vozidla ťahač a náves na účely výpočtu predpokladanej dane uvedenej v riadku 40 IV. oddielu daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2015
 98. Odpisová skupina budova resocializačného zariadenia
 99. DPH
 100. Ako zauctovat -prenesena danova povinnost
 101. Presun pôžičky z účtu 365 na 479, predaj sro a znenie zmluvy o pôžičke
 102. Kedy je z účtovného hľadiska správne odúčtovať z nákladov vrátenú spotrebnú daň z el. energie?
 103. odpis pri predaji
 104. DPH medzi r. 2015-2016
 105. zrusila som DPH, chcu odomna este 1 danove priznanie?
 106. uplatnovanie phm a cestakov
 107. Výpočet EBIDTA pri strate
 108. Daňové odpisy pri prenájme
 109. 500 eur odpocitam z kazdeho prijmu z prenajmu ci zo suctu prijmov?
 110. Interne vystavene faktury-kontrolny vykaz
 111. stavebné práce prevedené v roku 2015, preberacie konanie v roku 2016 - samozdanenie ?
 112. priemerná mzda na úrovni hodinovej?
 113. paušálne nahrady
 114. Daňove priznanie invalidného dôchodcu
 115. cestná daň
 116. Kedy odpočet DPH za službu?
 117. Vážená nákupná cena - výpočet
 118. Týka sa nás koeficient DPH?
 119. Nahlásenie samozdanenia na daňový úrad
 120. Vznik daňovej povinnosti DZMV - auto z AAA
 121. Registračna pokladna
 122. nákup auta na leasing neviem nájsť v navolených predkontáciách účtovania v peň.denníku
 123. služobné vozidlo na súkromné účely v pomere 50/50
 124. nezaúčtované výnosové úroky do 31.12.2014
 125. Vyradenie automobilu v JÚ
 126. Zaokrúhľovanie poplatku - komunálny odpad
 127. Inventúra zásob v kaderníctve
 128. polyfunkčný objekt - odpisová skupina
 129. Operátor 4ka vystavil FA až po 30 dňoch od uhradenia.
 130. Mozem fakturovat na sumu do 5000 EUR v hotovosti?
 131. vklady (pôžičky) spoločníka do pokladne,mimo ERP??
 132. Finančné vysporiadanie za fakt.obdobie r. 2015
 133. Refakturácia cestnej dani a DPH
 134. Drevo na sklade (na kúrenie) - aktivácia - účtovanie na konci roka (spôsob B)
 135. Nezdaniteľnú časť na manželku
 136. Plati prenos da.povinnosti aj pre odberatela s ceskym IC DPH?
 137. Ako mám v DP deklarovať príjem, získaný z mikroprác vykonaných cez portál, sprostredkujúci predaj mikroprác, počas trvania rodičovskej dovolenky?
 138. Ako zaúčtujem online platbu kartou?
 139. Pocitac za 2100 eur
 140. SZČO prijala od podnikateľa peňažný dar - zdaniť, či nezdaniť?
 141. Vyhlásenie na uplatnenie NČZD - oddiel VI.
 142. Dan z motorovych vozidiel
 143. Faktúra do ČR bez DPH a kontrolný výkaz?
 144. uhrada nizsia ako suma na fakture
 145. Prečo musia byt požičky od spoločníka úročené?
 146. DPH a JCD v jednoduchom účtovníctve.
 147. Diéty u SZCO - vodič kamióna
 148. JCD a DPH v jednoduchom účtovníctve.
 149. Zaúčtovanie došlej faktúry vystavenej v nasledujúcom mesiaci a dátum dodania v predchádzajúcom mesiaci
 150. ako zaučtovat sumu opravy,ktorú nam uhradila poisťovna?
 151. Inventúra platcu DPH
 152. Kúpa stroja zo Srbska a DPH a JCD v jednoduchom účtovníctve?
 153. Daňová strata JU
 154. Musia sa účtovať kurzové rozdiely pri platbe kartou v zahraničí?
 155. Účtovanie stávkového automatu
 156. Súkromný účet a živnosť
 157. Je dodávateľ platca DPH?
 158. Registrácia na DPH
 159. MRP - KV časť A2
 160. SHR a registracia na DU
 161. Dodanie tovaru s montážou a prenos dph
 162. Danova licencia ako minimalna dan ?
 163. určenie veku vozidla
 164. Zmluva o výkone funkcie konateľa s pravidelnou odmenou - odvody
 165. Ako môžem opraviť double faktúru alebo zle vyplnenú faktúru.
 166. Auto zaradené v majetku, druhý rok odpisované, na pol roka požičané, ako účtovať? Jednoduché účtovníctvo.
 167. Konateľ /nie zamestnanec/ a daň z MV
 168. Prechod zo štvrťročného na mesačného plátcu DPH
 169. Účtovanie nepeňažného príjmu zamestnanca
 170. Nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty.
 171. Čo s účtom 365 po novom?
 172. predaj auta, obrat
 173. ako uplatniť Daňový bonus ?
 174. Vie mi niekto poradiť o účtovaní zvierat?
 175. Odvod DPH z darovaného HIM - riadok DP PDH
 176. Faktúra (2015 vs. 2016)
 177. Mandátna odmena
 178. ktorý dátum prvej evidencie vozidla z TP: rok výroby, alebo dátum prvej evidencie v SR?
 179. Dan z MV 2015 - pouzitie sukromneho auta u viacerych zamestnavatelov
 180. Je povinnosť registrovať sa na DÚ a podať daňové priznanie občianske združenie?
 181. Paragraf 68 - elektr. sluzby do EU
 182. Mení sa niečo na účtovnej závierke pre PO (malá účtovná jednotka ) oproti roku 2014?
 183. Ako uctovat nezaplatenu fakturu
 184. DPH neskoršie vyplatené
 185. Náklady v jednoduchom účtovníctve-auto
 186. DzMV-03-12/2015
 187. pri refakturácii stravných lístkov a osobných nákladov tiež treba dať príjem cez RP,alebo stačí PPD?
 188. Skonto za skorú úhradu
 189. neskoro doručená faktúra a DPH
 190. Výpalky z plechov - zákazková výroba?
 191. uplatnenie nezdanitelnej casti ZD na danovnika - FO zamestnanec+SZCO
 192. Rezerva na nevyfaktúrovanú dodávku, účet 323 alebo nevyfaktúrovaná dodávka, účet 326 ?
 193. nadobudnutie z EU bez faktúry - ako správne zaúčťovať?
 194. Zaúčtovanie PF v MRP programe
 195. DzMV - 2 typy daňovníka v jednom kalendárnom roku
 196. Uplatnenie odpočtu DPH za nákup elektronickej diaľničnej známky 2016
 197. opatrovateľka v Rakúsku
 198. Daňové prizanie študenta, dohodára
 199. nadobudnutie z EU alebo tuzemske dodanie tovaru?
 200. Príjem v hotovosti cez ERP?
 201. Vyradenie tovaru
 202. vyplnenie DP daň z motorových vozidiel 2015
 203. samozdanenie faktúry
 204. Kontrola originality a dph
 205. DP typ A
 206. Poskytovatenie zdravotnej starostlivosti - nepenazny prijem
 207. Skonto na Fa z EU
 208. Autori 1.1.2016 zrážková daň
 209. DPFO B- info k podávaniu
 210. DPPO - informacie k podavaniu
 211. Výdavky po zaplatení - certifikáty, poradenske a pravne sluzby
 212. majetok - charakter osobnej potreby info z FS
 213. Skonto na FA z EU
 214. variabilný symbol
 215. možem si nárokovať DPH za 12/15 - v 1/16?
 216. Opravný daňový doklad - vyúčtovanie
 217. Služba z ČR - fakturace poradenské služby do SR.
 218. ako sa účtuje domáca zabijačka v družstve v PÚ, keď sme mäso rozdali členom družstva, vraj si treba priznať dph.
 219. Nákup automobilu v 12/2015 - zápis v TP v 1/2016
 220. Prenos daňovej povinnosti DPH v stavebníctve
 221. Nakúpené akcie a DzPFO
 222. Poistná udalosť, krycí list
 223. Tabuľka D-odpočet daňovej straty- v DP PO za rok 2015
 224. Uvádza sa rozdiel DPH po úprave koeficientu na konci roka v kontrolnom výkaze?
 225. Dodatočné vyrubenie DPH za minulé roky z daňového hľadiska.
 226. ako zjednodusit fakturaciu u eshopu?
 227. Poistné
 228. Oprava kotla
 229. Platiteľ DPH v 4. kv. nemal obrat, nevnikla mu povinnosť ani nárok na odpočet. V DP DPH to vyznačím, ale ako je to s KV ?
 230. Naklad ktoreho roku?
 231. oprava na prenajatej nehnuteľnosti
 232. oprava alebo technické zhodnotenie
 233. Registračná pokladňa - ročná uzávierka
 234. EČV na dani z motorových vozidiel - so znamienkom (-) alebo bez?
 235. ake su odvody na zivnost ked mam pracu aj na trvaly pomer?
 236. Sukromne kilometre a DPH
 237. Odvod DPH
 238. Preddavky DPPO
 239. DPH a danove naklady
 240. DPH na prelome roka
 241. Kúpa malotraktora a odpisy
 242. Pôžička konateľovi a predaj sro
 243. Vznik a zánik daňovej povinnosti DZMV
 244. Dan z motoroveho vozidla.
 245. daňové priznanie, PN, úrad práce, potrebné papiere
 246. Faktúra - nedoplatok za energie.
 247. dosiahnuty obrat => patria sem aj vynosy z obchodovania?
 248. Reťazový obchod
 249. Preplatenie bloku z ERP z decembra 2015 v januári 2016 v RO (škola)
 250. KV DPH