PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411

 1. sociálny fond čerpanie
 2. pracovná cesta zamestnanca
 3. prijem na registraciu do Soc.poistovne pre SZČO
 4. Poznámky k priebežnej účtovnej závierke
 5. priepustka od lekára
 6. valné zhromaždenie - občianske združenie
 7. Krádež auta - poistná udalosť - úroky
 8. Leasing a istina mínusom - nevedia poradiť ani v krose
 9. Ako zistím HS kód – kombinovaná nomenklatúra ?
 10. použitie súkromného vozidla v podnikaní
 11. Prevod obchodného podielu u prevádzateľa
 12. trovy exekúcie v roku 2015
 13. nezdaniteľná časť základu dane
 14. Predaj nehnuteľnosti-súkromná osoba
 15. od 1.1.2016 budeme neziskova organizácia kde nájdem funkčnú klasifikáciu
 16. Vyradenie goodwillu z majetku v priebehu roku 2015
 17. Predaj výrobku FO do Čiech (EÚ).
 18. Otváracia súvaha
 19. Rozpočtová klasifikácia a DPH
 20. Kúpa budovy - odpisovanie
 21. Môžem evidovať FA za prijatú platbu
 22. Prenesenie danovej povinnosti - komodita lan
 23. Súkromné auto spoločníka v s.r.o. použité na firemné účely
 24. zmluvne pokuty, uroky z omeskania a DPH?
 25. Účtovanie pôžičky od konateľa
 26. Pri zásielkach z krajín mimo EU v malých hodnotách cca do 50€ si colné konanie zabezpečujete sami alebo cez špedičku?
 27. Predaj auta s, alebo bez DPH?
 28. Hlasi sa niekam zrusenie firemneho uctu (druhy ostava)?
 29. Aký dať dátum zániku daňovej povinnosti v daňovom priznaní k nehnuteľnosti?
 30. Sviatok pripadajúci na nedeľu
 31. kurz ku dňu zostavení ÚZ
 32. účtovanie dobierky v s.r.o. (využitie prepravnej spoločnosti zamestnancom)
 33. Paušálne výdavky a reálne. Obrovský rozdiel
 34. Taxi preprava zo slovenska do ciech.
 35. Predaj jazdeného autobusu a DPH
 36. firemné auto
 37. Nákup DHM a prerušenie živnosti.
 38. firma s.r.o, dve prevádzky
 39. PROFIT365
 40. Ako učtovať splácanie mobilu mesačne cez faktúru O2 v JU ?
 41. Mikro jednotka - casove rozlisenie
 42. akým spôsobom platiť fa dodávateľovi
 43. očakávaný príjem - kam účtovať
 44. rezervy v súvahe
 45. Oznámenie o zrazení dane vyberanej zrážkou - dátumy
 46. Nafukovacia hala zaradenie
 47. predaj tovaru sam sebe ako FO podnikatelovi kvoli naslednemu predaju
 48. tablety na splátky v podvojnom účtovníctve -ako?
 49. Zálohová faktúra pred registráciou podľa §7
 50. Príležitostná činnosť alebo radšej dohoda o VP?
 51. Sprostredkovanie-fakturácia-dph
 52. Dovoz zariadenia z IČŠ od súkromnej osoby
 53. Kapitalizácia úrokov z prijatej pôžičky
 54. očakávané úroky z úveru - účtovanie
 55. interná smernica
 56. Služobné auto na súkromné účely
 57. očakávané obstaranie majetku
 58. očakávaný úver - účtovanie 385
 59. Likvidácia majetku SRO
 60. Zaradenie do odpis. skupiny
 61. Časové rozlíšenie
 62. Oprávnenosť odpočtu DPH a jeho dokazovanie | AUTORA
 63. Tovar z Francúzska a vystavenie faktúry
 64. Účtuje niekto v SAPe ? Potrebovala by som poradit...
 65. Prenájom - SZČO-konateľ vlastnej s.r.o.
 66. Faktúra za internet rozpísaná na dva roky ako zaúčtovať?
 67. Účtovanie postihu za oneskorené nahlásenie vzniku škody z PZP
 68. vystavená faktúra do Švajčiarska - povinnosti
 69. Vystavenie len dodacieho listu bez faktury v MRP
 70. Účtovanie leasingovej zmluvy
 71. Víno pre klientov
 72. lekárska prehliadka zamestnanca
 73. rušenie rezervy - dodanenie?
 74. preplatok faktúry - odpis?
 75. odpis závazkov
 76. Môže byť výkon práce v mieste bydliska považovaný za služobnu cestu?
 77. Účtovanie faktúry iTunes a DPH
 78. Ročné zúčtovanie poistného
 79. Kam uviesť mínusovú sumu dph
 80. Pracovna cesta v ramci mesta
 81. Zaúčtovanie dva krát tej istej faktúry aj odvedenie dane za obe
 82. Môžem zaúčtovať cestovné lístky?
 83. Transferové oceňovania
 84. faktra za počítač + inštalácie - ako účtovať v JÚ ?
 85. Nákup z CZ bez DPH ak som neplátca DPH?
 86. Kontrola Soc. poistovna
 87. náležitosti faktúry
 88. advokátska kancelária-náhrada škody
 89. výpočet cestovných náhrad pri súbehu pracovných ciest
 90. Ako zaúčtovať chybu v účtovníctve z minulého obdobia?
 91. Opravné položky k pohľadávke, kde už boli tvorené OP, ale v r. 2015 je pohľadávka už 5 rokov po splatnosti.
 92. Podnikanie cez internet v USA
 93. Chyba pri účtovaní BV zistená z predchádzajúceho roka 2014, ako opraviť?
 94. Ako správne zaúčtovať iba časť nákupu na bločku?
 95. Prechod na neplatcu DPH, účtovanie.
 96. Nájomné za pozemok za rok 2015 v JU v členení služby ?
 97. Ako správne zaúčtovať faktúru z Čiech?
 98. preplatenie dovolenky
 99. Štvrťročné hlásenie o službách na NBS
 100. Objavila sa chybajuca zahranicna faktura za material z roku 2013? Mozem ju normalne zauctovat do nakladov roku 2015?
 101. Stroj na úver - fa od dodávateľa
 102. Diagnostika auta - 518x alebo 511x?
 103. Účtovanie neodpočítavanej dph
 104. slovenská firma č.1 platca DPH fakturuje SK firme č. 2 platca DPH
 105. Zaúčtovanie faktúry za opravu škody na cudzom majetku
 106. Zaúčtovanie opravy cudzieho majetku
 107. označenie sídla spoločnosti
 108. podrobný postup zaúčtovania PHM 80% v PU pri neplatcovi a platcovi DPH taktiež pri platbe kartou a platbe v hotovosti.
 109. Vecné plnenie - syry zo salaša
 110. číslovanie faktúr
 111. oznámenie zmeny obchodného mena sro daňovému úradu elektronicky
 112. Preplatenie poplatku za preventívnu prehliadku zamestnávateľom
 113. zaradenie majetku do odpisovej skupiny
 114. lodný kontajner
 115. Nesprávne prenesené zostatky DPH - OMEGA
 116. analytická evidencia DHM - postupy účtovania
 117. účtuje niekto družstvo, ako sa účtuje domáca zabijačka (napr. HD) v PÚ
 118. predaj hnuteľnej veci a daňová povinnosť
 119. program MRP - import výpisov z účtu - UnicreditBank
 120. Konateľ a záloha na PH
 121. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť vzduchotechnické potrubie?
 122. Aký údaj treba uviesť do žiadosti o dotáciu, keď je uvedené "Ročná súvaha (v tis.EUR)" ?
 123. VYSTAVENIE FAKTúRY v zákonnej lehote
 124. Dlhodobý majetok ? stoly a stoličky
 125. uctovanie v rozpoct.org.
 126. Sme mesačný platca dph - pri vystavených faktúrach musí byť číslovanie vporadí za sebou, alebo je možné číslo preskočiť? /napr: 1/2015- 1,2,4, 2/2015- 3,5,6,/
 127. Zivnostnik nahlasenie bankoveho uctu na danovy urad
 128. musim platit dane ak mam online obchod?
 129. Moze pracovat zivnostnik,neplatca dph v rakusku na slovenskú živnost??
 130. Ako zaúčtovať český dobropis so slovenským IČ DPH v OMEGE?
 131. odpočet dph zo zásob pri registráci dph
 132. Predaj majetku fo - s.r.o.
 133. organizovanie propagácie firmy a tombola z hľadiska DPH a DzP
 134. zrušenie exekučného príkazu
 135. stravné lístky zaúčtovanie
 136. dph u prefakturovaného cla
 137. stala som sa platca DPH od 15.10.2015 treba podať žiadosť o kvartálneho platcu, alebo hneď ním som.
 138. Ako zauctujem v KROSE fakturu z NL za material ked tam vycislili 21 % DPH? Sme reg. platcami DPH iba na SR.
 139. Predaj stavebných pozemkov-účtovanie
 140. Prechod z primy na paušál - účtovanie
 141. Úver od Consumer FH
 142. prívesný vozík
 143. Služba pre zahr.odberateľa-DPH
 144. platca DPH-predaj bez DPH
 145. Obchodný partner-letenka
 146. Stavba skolaudovaná v r. 2001 ako chata, v r. 2002 zmena účelu užívania na RD, má nárok na oslobodenie na 15 rokov?
 147. Ako zrušit faktúru ako kupujúci
 148. Príjem za výrobky a služby alebo príjem za tovar?
 149. Je poistné plnenie v prípade životného poistenia oslobodené o daň z príjmu?
 150. Faktúra za zmeny v OR
 151. zauctovanie platby bez faktury
 152. Vyplacanie dividend v SRO - vypocet a postup
 153. Služba fakturovaná do Írska, miesto dodania SR
 154. Otvorenie novinového stánku a nákup
 155. Najom apartmanu v mieste dodania sluzby - Danovo uznatelny naklad?
 156. obstaranie auta sro 80 % pausal
 157. ako zaúčtujem pôžičku od O2?
 158. OMEGA a problém so záväzkami
 159. ODPISOVÁ SKUPINA
 160. MRP-účtovanie virtuálnej registračnej pokladne
 161. úhrada straty z budúcich ziskov.
 162. Dan z motorovych vozidiel - pre automobil nezaradeny do majetku
 163. Pohoda - vyučtovacia faktúra - Účtujem správne?
 164. Ojazdené auto z ČR od FO a DPH
 165. danova povinnost pri samozdanení v špedicnej firme
 166. Interný doklad k PZP - dátum?
 167. účtovná závierka pre znalecký posudok
 168. faktúra za ubytovanie v ČR - faktúru pre platcu s DPH - s DPH ?
 169. Dátum účtovného prípadu = dátum dodania tovaru alebo datum vystavenia faktúry?
 170. SZCO na PN - vypocet materskej
 171. ak s.r.o., štvrťročný platca DPH,ktorá spĺňa všetky podmienky na zrušenie DPH, požiada o zrušenie s dnešným dátumom, DÚ ho zruší ako platiteľa ešte v 4. štvrťroku, alebo až od 1.1.2016?
 172. dovolenka-rekondičný pobyt môže ísť do VOZD?
 173. Tuzemské samozdanenie v sektore stavebníctvo od 1. 1. 2016 | AUTORA
 174. som tehotná mam narok na ošetrenie podla §141 ods. 3
 175. tvorba OP - z nedaňovej daňová
 176. Zdanenie prijmu zo zahranicia
 177. zákazková výroba sklenené dvere, steny
 178. pokuta za dodatočné priznanie
 179. Účtovanie daňovej licencie
 180. Uplatnenie si neuhradených faktúr v daňovom základe
 181. Kontrolný výkaz - ktoré číslo fa zadať do KV?
 182. Príjmy na základe živnosti a autorskej zmluvy a DPH
 183. Auto v BSM a zaradenie do obch. majetku
 184. Potvrdenka o úhrade od lekára
 185. Cestovný príkaz/vyúčtovanie pracovnej cesty, viac vydavkových p. počas služobnej cesty?
 186. Je správne vypočítaná suma na zaplatenie zdravotného poistenia pri vyplatení zisku?
 187. Prenajom stroja zo zahranicia - zrazkova dan?
 188. Sprostredkovanie obchodu
 189. Prenajom stroja zo zahranicia
 190. Nespravne vyfakturovany material
 191. Kúpa auta od manžela
 192. Dotácia na tipovací automat
 193. Možem vystavit FA za predaj nehnutelnosti s DPH aj ked je nehnutelnost starsia ako 5 rokov. a kupila som ju bez DPH.
 194. žiadosť o radu s DPH
 195. odpis pohľadávky, opravná položka - daňovo - nedaňovo?
 196. Príspevok z ÚP podľa § 51a - účtovanie v jednoduchom účtovníctve
 197. Ak SHR prijal dotácie na plochu v roku 2014, môže časť z nich zdaniť v roku 2014 a časť presunúť do roku 2015?
 198. Odpredaj vozidla
 199. odpis zálohy?
 200. Zápisnica na vyplatenie zisku spoločníkovi - dá sa spraviť dodatok ???
 201. Účtovanie predaja bytu so záložným právom banky
 202. colná kontrola
 203. Vypoved dana zamestnavatelom
 204. Ako platit DPH
 205. Postúpenie leasingu PÚ 2015
 206. podpis zákonného zástupcu pri práci neplnoletých
 207. Zakladanie výplatných pások
 208. účtovanie cenových odchýlok
 209. aký kurz použiť pri platbe plat.kartou,a účtovaní v PÚ + DPH ?
 210. Centrum účtovníkov Slovenska
 211. Podsuvahova evidencia v bankach
 212. Kniha Jázd v MRP
 213. Splatenie Základného imania
 214. Faktúra od DHL za zastupovanie v colnom konaní
 215. Platba chorvátskymi kunami
 216. Odpočet DPH a auto nad 48 000 €
 217. vyplácanie dividend
 218. nakup postupenie balika/cca 500,-/ pohladavok u postupníka ,účtovanie a kedy je uz vynos
 219. platba za trajekt v Macedónsku - DPH?
 220. Ako účtovať odkup obchodného podielu keď ZI odkupovanej spoločnosti je nižšie ako kúpna cena podielu
 221. predaj budovy-DPH
 222. ako správne vystaviť faktúru?
 223. Odpis pohľadávky nadobudnutej postúpením
 224. ako zlikvidovať zostatok na účte 413
 225. Student odvody z dividend
 226. zrušenie rezervy v priebehu roka
 227. preplatok faktúry - odpis?
 228. Kedy podať súhrnný výkaz DPH?
 229. ako zaúčtovať úver, ktorým banka prevodom uhradila DF za klienta
 230. Ako zaúčtovať predaj pozemkov exekútorom v s.r.o.?
 231. Fin. výpomoc pre obec - zaúčtovanie
 232. Tovar v tuzemsku ale faktúra z tretej krajiny
 233. odpis premlčaného záväzku
 234. DFA a dobropis
 235. Keď firma uzatvorí s fyzickou osobou (dôchodca) zmluvu o dielo, s odmenou do 500€, musí firma prihlasovať FO do zdravotnej a sociálnej poisťovne?
 236. Ako zaúčtovať nákup vo vysokej hodnote (priamo do spotreby)?
 237. Vyskúšajte AUTORA - novú knižnicu odborných článkov (postup ako získať prístup)
 238. Schválenie ročnej účtovnej závierky 2014 a zverejnenie.
 239. Súhrnný výkaz k DPH za 3.Q podaný skôr....
 240. Reklama na Facebooku - platia DPH aj obcianske zdruzenia?
 241. Vklad do ZI v súvislosti so založením s.r.o.
 242. stať sa platcom DPH kvoli kúpe auta?
 243. účtovanie KHM a prác s tým spojených
 244. zaúčtovanie preplatku zákonnej poistky na auto
 245. Belgická spoločnosť fakturuje prepravu a sušiareň na drevo z Bulharska.
 246. Ako účtovať faktúru o založ.sro+ správne poplatky - zvlášť?
 247. spolok bývalých urbaristov
 248. účtovanie záloha na nákup vozidla cez leasing
 249. Ak je prijatá pôžička len od konateľa, nie od spoločníka, účtujem tiež na 365?
 250. Krátenie stravného pri pracovnej ceste.