PORADA.sk

Zobraziť plne funkčnú verziu príspevku : Účtovníctvo a dane
 1. prechod zo skutočných výdavkov na paušálne v jednoduchom účtovníctve
 2. Ako viesť jednoduché účtovníctvo pre občianske združenie
 3. Podať daňové priznanie za Občianske združenie
 4. KVDPH
 5. Má starobný dôchodca pracujúci na dohodu nárok na vrátenie dane?
 6. letáky a grafické práce na hliníkovej tabuli môžem dať do nákladov?
 7. Ako zaúčtovať výhodný nákup?
 8. Oddiel XIV v daňovom priznaní za rok 2013
 9. nevie niekto kedy budú v e-daniach tlačivá na DP r.2013?
 10. Vrátne obaly a kontrolny výkaz
 11. DP starobný dôchodca
 12. Kontrolny vykaz - nevznikla povinnosť
 13. JÚ - do ktorého stĺpca PD sa účtujú výdavky vo výške základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy za rok 2013 ?
 14. Platby kartou a KV
 15. DP FO B - živnosť v zahraničí
 16. Licencie - novovzniknuta firma
 17. Aké údaje sa vypĺňajú v oddieli IX (DP A) a oddieli XIV (DP B)?
 18. Kontrolný výkaz a zálohy
 19. Faktúra pre odberateľa z EU
 20. Kont.výkaz a tuzemské samozdanenie
 21. POTVRDENIE o zdaniteľných príjmoch........?chyba?......
 22. úroky z úveru
 23. Oneskorene faktury 12/2013 - DPH a KV
 24. Kontrolný výkaz - služby v B1 - nemám fa
 25. Nacitava vam v MRP uhrady ostatnych zavazkov do KV?
 26. Aká je NČZD?
 27. Trzby ERP a KV
 28. Je možné si uplatniť NČZD na manželku, ktorá je čiast.invalid.dôchodku?
 29. Daňové priznanie FO typ B (paušálne výdavky)
 30. Ak dôchodca chcem prenajímať auto na podnikanie pre SZČO, koľko by som si mohol dať maximálne príjem do zmluvy ročne aby som nemusel platiť daň z príjmu.
 31. Sociálne poistenie 2014
 32. Ako sa pocita zdravotne poistenie z prenajmu nehnutelnosti?
 33. Invalidny dochodca a zamestnanecká premia
 34. Predaj rodinného domu a daň z príjmu ?
 35. Advokát a príjmy na BÚ od občanov - nepodnikateľov
 36. Príjem z Nemecka a DP A
 37. kontrolny vykaz DPH - povinne treba uviest IČO dodavatela ?
 38. Daňové priznanie príjmy len zo zahraničia (za rok 2013)
 39. Kontrolný výkaz DPH
 40. tlačivá výkaz o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch
 41. oddiel 6 v rakúskom DP sa týka aj invalidných dôchodcov, či len starobných
 42. Prenájom priestorov- živnostník
 43. pýtam sa asi hlúpo, ale nie je mi jasné. keď nahadzujem údaje do KV ručne, musím zakaždým údaje pri opakovaní sa dodávatelov nahadzovať odznova? neexistuje nejaká pomôcka?
 44. KV a fa z iného mesiaca
 45. Daňové priznanie pracujúceho dôchodcu
 46. Mozem si sama na seba uplatnit nezdanitelnu cast a aj na manzela ked som SZCO , aj manzel je SZCO moze to iste ?
 47. Predaj majetku v hotovosti bez RP
 48. tlačivo DPH - Ktorý riadok ?
 49. Môžem uplatniť odpočet DPH z došlej faktúry, ak ju klient reklamuje?
 50. Dobropis a KV DPH
 51. zrušenie živnosti a otvorenie novej živnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia
 52. pohľadávka v lehote splatnosti
 53. MRP- došlá faktúra z nemecka a KV
 54. tvorba a zrušenie rezerv v príspevkovej organizácii
 55. účtovanie významnej chyby pri tvorbe rezerv na nevyčerpané dovolenky vo Verejnej správe?
 56. Ceske DIC a kontrolny vykaz
 57. Kontrolný výkaz a platba vlastnej daň. povinnosti - kde a ako uviesť v MRP
 58. Pri zahraničnej faktúre za tovar uvádzam do KV dátum z faktúry (dátum vystavenia) alebo dátum z príjemky (kedy bol tovar prijatý na sklad)?
 59. Faktúra a vrátenie tovaru
 60. Berie sa vklad do s.r.o. v podobe ZI ako výdavok?
 61. IČO a poradové číslo fa má obsahovať? čiže musím v pokladni zadať každého dodávateľa-pri doklade z ERP
 62. Môžem si uplatniť celú nezdaniteľnú časť 3735,94€ ?
 63. Faktura za sluzby do Ceskej republiky. Zivnost, neplatca dph
 64. účtovanie služby z cudziny
 65. Ako účtovať tržbu za tovar cez ERP zaplatenú stravnými lístkami v súvislosti s DPH +KV? Jedn. účtovníctvo
 66. Keď manžel prihlásil aj ukončil živnosť v roku 2013.... k daňovému priznaniu stačí správa o ukončení živnosti, alebo je potrebná aj kópia živnosti?
 67. KV DPH - Čo nám chce táto skratka povedať?
 68. V oddieli B3 má byť vyplnené aj IČ DPH dodávateľa?
 69. Ako má správne vyzerať KV odiel B3?
 70. Kontrolný výkaz - vystavenie faktúry FO nie živnostníkovi a vystavenie faktúry FO živnostníkovi, ale neplatiteľovi DPH, obidve faktúry idú do D2?
 71. DP-A vyňatie príjmov
 72. odvody a DP
 73. typ daňového priznania?
 74. Riadok 910 DP DPPO r. 2013 - pomôcka Finančná správa
 75. Je možné vystaviť zálohovú faktúru napr. na cenu 1000 EUR, ale v prípade platby do určitého dátumu je táto cena 500 EUR?
 76. Dan z vecnej výhry - v ktorom roku zdaniť?
 77. vystavená fa dopredu - a dph - kedy uplatniť ?
 78. Oprava budovy účtovaná do nákladov ???
 79. hotovostná platba maximálne 5000 eur FO podnikateľ (zákon č.394/2012)
 80. DKV - poplatky a ich samozdanenie
 81. Obedy zamestnanca
 82. Pri platcovi DPH s ERP, ktoré presne údaje dávam do peňažného denníka?
 83. Ako sa sprava faktura z Gibraltaru na nakup softwareu v danovom priznani k DPH a suhrnnom vykaze 2014?
 84. Ako sa počítajú preddavky DzP závislá činnosť ako sa výška mzdy mení?
 85. Výška dane z príjmov, ktorá sa nevyrubí ani nevyplatí (ako daňový preplatok) je?
 86. Ako v kontrolnom výkaze uviesť došlú faktúru za províziu s mínusovou hodnotou? Do B2 mínusom?
 87. FO zapisana v OR, PU, uctovanie odvodov
 88. Môže si môj manžel uplatniť na mňa odpočítateľnú položku pri daňovom priznaní, keď on pracuje a ja študujem na vysokej škole, ale minulý rok som pár mesiacov brigáovala?
 89. Vyučtov. fa za 2013, a kontrolny výkaz
 90. Zrážková daň, resp. zabezpečenie dane pri platbe za služby do zahraničia nerezidentovi od 2014?
 91. kontrolny vykaz DPH - zahranicny dobropis
 92. odpocitatelna polozka na manzelku za 9 alebo 12 mesiacov?
 93. KV DPH - faktúra za telefon+Mágio TV
 94. Ako vylikvidovať došlú zahraničnú faktúru?
 95. Kontrolný výkaz - limit 1000 eur bez / s DPH ?
 96. umorenie straty DP PO 2013
 97. Ako správne vystaviť faktúru do EÚ - tovar aj služba ?
 98. Ako správne účtovať uplatnené zľavové kupóny ?
 99. čo s vecami do nakladov po zruseni zivnostni
 100. Garáž - stavebný pozemok?
 101. smrť klienta
 102. KV
 103. Ubytovanie zamestnanca
 104. Vystavenie súhrnnej faktúry
 105. Špecifický symbol pri DPH
 106. Dobropis k faktúre s tuzemským samozdanením
 107. Opatrovateľka v Rakúsku - DP 2013
 108. Kontrolný výkaz a ID v Money
 109. Kontrolný výkaz - platba kartou
 110. 1% z OC motor.vozidla (+DPH) ? ... podľa ZDP
 111. náhrada príjmu a DP
 112. čo s DPH na zaplatenie ak nie je viac ako 5 eur?
 113. zakon o uctovnictve 2014
 114. Neplatca DPH a povinnosť vystaviť faktúru
 115. vyplnanie danoveho priznania typ B
 116. Omega - samozdanenie tuzemsko - kontrolný výkaz
 117. Preukazatelne zaplatene poistne z prijmov
 118. Nárok na odpocet DPH
 119. Kontrolný výkaz DPH a tuzemské samozdanenie.
 120. Ak som prenajala byt iba na 5 mesiacov v roku, môžem si uplatniť náklady za celý rok, ale iba za 5 mesiacov_
 121. Kontrolný výkaz DPH - schizofrénia dokladov z ERP
 122. novozaložena sro a účtovné vykazy
 123. Ako sa účtuje faktúra z Tiposu v podvojnom účtovníctve a ako vstupuje do kontrolného výkazu
 124. Dal sa Vám dnes odoslať kontrólny výkaz na DU ?
 125. Kontrolný výkaz - faktúra vystavená zamestnancovi za používanie mobilu
 126. Ukončenie živnosti SZČO
 127. mam zaratat do prijmu zivnost. vratene odvody zo socialnej a zdravotnej poistovne? vydavky robim pausalne
 128. Kontrolný výkaz - ako zadávať DPH z lízingovej splátky?
 129. kam priradiť v KV DPH odvedenú z obedov zamestnancov
 130. odberateľský dobropis v DP DPH
 131. rad by som sa este informoval, ak som zamestnany a popritom vykonavam OA. Moja uctovnicka mi vravela, ye sa bbude vyplnovat DP
 132. Ako zaúčtovať náklady na dopravu nakúpeného tovaru v jednoduchom účtovníctve?
 133. PHM v Alfe
 134. Diaľničná známka
 135. Mate niekto skusenost s tym ako uctovat prenajom haly (s.r.o.) platitel DPH od fyzickej osoby v PU.
 136. Výkup kovového šrotu od obyvateľstva-KV
 137. Minimálna mzda - dohoda
 138. Dobierkové faktúry a KV
 139. kapitalizácia úrokov
 140. KVDPH-došlá faktúra+doklad z RP
 141. Nárok na nezdanitelnu časť dôchodca.
 142. Obilie a dph
 143. Nákup potravin na akciu neziskovej organizácie
 144. Ako fakturovať výrobu železného plotu.
 145. Kontrolný výkaz-zaradenie fa
 146. členský príspevok do SKZL
 147. Kontrolný výkaz a úhrada hotovostnej faktúry
 148. Vystavena faktura uhradena v hotovosti - ktora cast v kontrolnom vykaze?
 149. Ako fakturovať náhradu škody za zariadenie?
 150. Došlá tuzemská faktúra z 2013, ako ju zaúčtovať v 2014 a uplatniť DPH?
 151. Do časti A1 kontrolného výkazu - zadávať IČ DPH, DIČ alebo nulu?
 152. Kontrolný výkaz B1 a sloupec 7
 153. Preddavky na daň FO
 154. Riadna faktúra aj tzv.dobropis k fa v tom istom období. Ide ten dobropis na riadok 28 alebo na riadok 21 dph?
 155. Internetová sieť - povinnosť dodávateľa vyhotoviť faktúru
 156. predaj nehnuteľnosti
 157. Bežné pokladničné bloky (VPD) - nákupy v hotovosti cez pokladňu idú do B3 ? aj bločky, na ktorých je hodnota vyššia ako 100 eur?? Všetko sa to skumuluje??
 158. Aký dátum uviesť v KV ???
 159. Ako účtovať nákup balenej vody do zásobníkov? Repre alebo inak?
 160. Ide nákup tovaru, aj nákup služby z iných členských štátov do B1?
 161. Dovoz z Turecka a KV
 162. PHM zníženie o 20%
 163. Príjem zo zahraničia a dohoda na Slovensku.
 164. Ako by ste zauctovali bezodplatny prevod dlhodobeho majetku medzi 2 st.prispevkovymi organizaciami? dakujem
 165. Daň z príjmu nad 34 401,74 €
 166. NČZD manželka je 60% invalid
 167. auto nezahrnuté v majetku a odpočet DPH
 168. Kde zaradiť v KV DPH dialničnú známku (D2-B3) a kde vyst.fa pre nepl.DPH:
 169. Ako - kam zaevidovať došlú fa od zahraničnej firmy, ktorá je registrovaná v SR pre DPH?
 170. DPH podľa §7a a nákup tovaru z EÚ
 171. Kam treba pridať kolok k žiadosti o potvrdenie nedoplatku?
 172. Ako "deliť", refakturovať intrakomunitárne nadobudnutie tovaru v združení podnikateľov, ak nadobúdateľom je jeden člen združenia ?
 173. Dobropis z ineho clenskeho statu EU a kontrolny vykaz
 174. Kontrolný výkaz a riadok A1alebo D2
 175. SZČO - chránená dielňa a ÚPSVaR
 176. Dodanenie výnosu z ojazdených vozidiel
 177. Internetovy obchod a registracia v inom clenskom state EU
 178. Rezerva na nevyčerpané dovolenky a prevod zamestnancov na nového zamestnávateľa.
 179. Dlhé číslo faktúry a kontrolný výkaz - softvér Pohoda
 180. Oprava chýb minulých období
 181. Dátum dodania tovaru z ČR
 182. Vrátenie daní
 183. ak mam len dodaci list, bez faktury kam to dam v KV?
 184. Predaj diaľničných známok a priznanie DPH
 185. Mám nárok na daňový bonus keď mám povolenie na pobyt v Maďarsku ale trvalý pobyt mám na Slovensku?
 186. Ako odhlasit fiskalnu reg. pokladnicu?
 187. predaný byt a daň z príjmov 2013
 188. spoločnosť je zaregistrovaná podľa §4
 189. Kam zauctovat doklad z ERP hradeny firemnou kartou - DPH v B2 alebo B3?
 190. Služby prijaté z tretieho štátu - došla faktúra z Austrálie. Je to samozdanenie ?
 191. doklad o priznaní invalidneho dôchodku
 192. Poistné živnostníka za rok 2012
 193. SZČO a práca vykonaná a vyfakturovaná v NL
 194. Dôchodca-vrátenie zrazenejdane z úrokov.
 195. Kontrolny vykaz
 196. DoBPŠ - ktoré ustanovenie ktorého zákona definuje kto je žiak a kto je študent
 197. patrí mi zamestnanecká prémia, ak som bol január 2013 SZČO potom 3 mesiace evidovaný na ÚP a teraz som zamestnaný a aký typ DP mám použiť?
 198. Vrátenie daní z brigádnickej činnosti v Českej republike
 199. Vrátenie dotácie UPSVaR a účtovanie JU 2012/2013
 200. kde by som nasla kody na sojovy,repkovy a slnecnicovy srot?
 201. služby v zahraničí a DPH
 202. účtovanie prolongácie a obchodných podmienok z ČR
 203. Vie mi niekto poradiť ako sa posiela kontrolný výkaz z programu MRP DOS, verzia 8.02.00 ? Ďakujem
 204. Vyúčtovanie cesťáku
 205. kontrolný výkaz - IČ DPH
 206. Kontrolný výkaz DPH
 207. Prijmovy pokladnicny dolad aj dosla faktura s vycislenim DPH
 208. poplatok za recept
 209. Ako zauctovat nakup obedov pre zamestnancov v JU, cena 2,50+ DPH 0,50 €. Cena obeda 3,00 €.
 210. Pokladničné bloky prijaté aj vydané, do KV DPH možno zapísať pod jedným súhrnným číslom ?
 211. MRP vydaná faktúra v JÚ za nájom - kam do KV?
 212. Viete mi odporučiť praktický kurz JÚ a PÚ pre začiatočníkov, najlepšie v programe POHODA?
 213. Poníženie straty
 214. lekárnička DPH a jej predaj
 215. Ako zaúčtovať zvlášť faktúrovaný materiál a montáž ?
 216. Platca DPH prechod na pausalne vydavky ?
 217. Zaradenie OF do KV DPH
 218. Odplata od dodávateľa
 219. Opravy chýb minulých období
 220. Zaradenie OF do KV DPH
 221. Účtovanie leasingu + kontrolny vykaz
 222. Súdny zmier - odpustenie časti pohľadávkya, odpis pohľadávky a vplyv na základ dane
 223. V akom režime pre kontrolný výkaz DPH evidovať predaj železného šrotu, odpadu ?
 224. Dôchodca a zamestnanecká prémia
 225. 391 - účtovanie
 226. Nadobudnutie tovaru z čl.štatu EU a samozdanenie
 227. Došlá vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za plyn 2013.DPH uplatním v 1/14, a v kontrolnom výkaze sa uvádza?
 228. Čo s vystaveným dokladom z registračnej pokladnice kto. bol vystavený bez DPH?
 229. Nakupujem stravne listky v hodnote 3,00 €. Aky si mozem uplatnit danovo uznatelny vydavok? 1,65 € (55% z 3,00 €) alebo 2,20 € (55% z 4,00 €)?
 230. Kontrolný výkaz: došlé bloky s mínusovou hodnotou, kde zaradiť do B3?
 231. Kontrola DPH - čo znamenajú tieto chyby
 232. Výmaz spoločnosti ex offo
 233. Aké povinnosti vzniknú FO podnikateľovi, ak prevedené OMV z firmy prevedie do osobného vlastníctva a následne daruje synovi?
 234. Kúpa notebooku s poistením
 235. Prechod do nového účtovného roka.
 236. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.-31.12.2013
 237. Ako sa zdokladujú pre výpocet dane z prenájmu bytu 2013 náklady, ked platim zalohy za elektrinu a zalohové platby správcovi. Vyuctovanie od spravcu chodi az koncom maja a elektrina v apríli.
 238. Platenie dane z príjmu dôchodcu
 239. Príjmový doklad a kontrolný výkaz DPH
 240. Daňový bonus
 241. Dodanie služby do Belgicka - anglický text na faktúre
 242. Dodatočné DP k DPH za viac zdaň.období ako uhradiť na DÚ
 243. Havarijné poistenie - na aky ucet uctovat?
 244. Samozdanenie a kontrolný výkaz DPH
 245. Aky software pouzivate na uctovanie?
 246. Základ dane
 247. Prenájom pozemku
 248. Kontrolný výkaz a Pohoda program
 249. Finančný prenájom
 250. Ako kontrolujete kontrolný výkaz DPH ?