PORADA.sk

Zobraziť plne funkčnú verziu príspevku : Účtovníctvo a dane
 1. DKV - poplatky a ich samozdanenie
 2. Obedy zamestnanca
 3. Pri platcovi DPH s ERP, ktoré presne údaje dávam do peňažného denníka?
 4. Ako sa sprava faktura z Gibraltaru na nakup softwareu v danovom priznani k DPH a suhrnnom vykaze 2014?
 5. Ako sa počítajú preddavky DzP závislá činnosť ako sa výška mzdy mení?
 6. Výška dane z príjmov, ktorá sa nevyrubí ani nevyplatí (ako daňový preplatok) je?
 7. Ako v kontrolnom výkaze uviesť došlú faktúru za províziu s mínusovou hodnotou? Do B2 mínusom?
 8. FO zapisana v OR, PU, uctovanie odvodov
 9. Môže si môj manžel uplatniť na mňa odpočítateľnú položku pri daňovom priznaní, keď on pracuje a ja študujem na vysokej škole, ale minulý rok som pár mesiacov brigáovala?
 10. Vyučtov. fa za 2013, a kontrolny výkaz
 11. Zrážková daň, resp. zabezpečenie dane pri platbe za služby do zahraničia nerezidentovi od 2014?
 12. kontrolny vykaz DPH - zahranicny dobropis
 13. odpocitatelna polozka na manzelku za 9 alebo 12 mesiacov?
 14. KV DPH - faktúra za telefon+Mágio TV
 15. Ako vylikvidovať došlú zahraničnú faktúru?
 16. Kontrolný výkaz - limit 1000 eur bez / s DPH ?
 17. umorenie straty DP PO 2013
 18. Ako správne vystaviť faktúru do EÚ - tovar aj služba ?
 19. Ako správne účtovať uplatnené zľavové kupóny ?
 20. čo s vecami do nakladov po zruseni zivnostni
 21. Garáž - stavebný pozemok?
 22. smrť klienta
 23. KV
 24. Ubytovanie zamestnanca
 25. Vystavenie súhrnnej faktúry
 26. Špecifický symbol pri DPH
 27. Dobropis k faktúre s tuzemským samozdanením
 28. Opatrovateľka v Rakúsku - DP 2013
 29. Kontrolný výkaz a ID v Money
 30. Kontrolný výkaz - platba kartou
 31. 1% z OC motor.vozidla (+DPH) ? ... podľa ZDP
 32. náhrada príjmu a DP
 33. čo s DPH na zaplatenie ak nie je viac ako 5 eur?
 34. zakon o uctovnictve 2014
 35. Neplatca DPH a povinnosť vystaviť faktúru
 36. vyplnanie danoveho priznania typ B
 37. Omega - samozdanenie tuzemsko - kontrolný výkaz
 38. Preukazatelne zaplatene poistne z prijmov
 39. Nárok na odpocet DPH
 40. Kontrolný výkaz DPH a tuzemské samozdanenie.
 41. Ak som prenajala byt iba na 5 mesiacov v roku, môžem si uplatniť náklady za celý rok, ale iba za 5 mesiacov_
 42. Kontrolný výkaz DPH - schizofrénia dokladov z ERP
 43. novozaložena sro a účtovné vykazy
 44. Ako sa účtuje faktúra z Tiposu v podvojnom účtovníctve a ako vstupuje do kontrolného výkazu
 45. Dal sa Vám dnes odoslať kontrólny výkaz na DU ?
 46. Kontrolný výkaz - faktúra vystavená zamestnancovi za používanie mobilu
 47. Ukončenie živnosti SZČO
 48. mam zaratat do prijmu zivnost. vratene odvody zo socialnej a zdravotnej poistovne? vydavky robim pausalne
 49. Kontrolný výkaz - ako zadávať DPH z lízingovej splátky?
 50. kam priradiť v KV DPH odvedenú z obedov zamestnancov
 51. odberateľský dobropis v DP DPH
 52. rad by som sa este informoval, ak som zamestnany a popritom vykonavam OA. Moja uctovnicka mi vravela, ye sa bbude vyplnovat DP
 53. Ako zaúčtovať náklady na dopravu nakúpeného tovaru v jednoduchom účtovníctve?
 54. PHM v Alfe
 55. Diaľničná známka
 56. Mate niekto skusenost s tym ako uctovat prenajom haly (s.r.o.) platitel DPH od fyzickej osoby v PU.
 57. Výkup kovového šrotu od obyvateľstva-KV
 58. Minimálna mzda - dohoda
 59. Dobierkové faktúry a KV
 60. kapitalizácia úrokov
 61. KVDPH-došlá faktúra+doklad z RP
 62. Nárok na nezdanitelnu časť dôchodca.
 63. Obilie a dph
 64. Nákup potravin na akciu neziskovej organizácie
 65. Ako fakturovať výrobu železného plotu.
 66. Kontrolný výkaz-zaradenie fa
 67. členský príspevok do SKZL
 68. Kontrolný výkaz a úhrada hotovostnej faktúry
 69. Vystavena faktura uhradena v hotovosti - ktora cast v kontrolnom vykaze?
 70. Ako fakturovať náhradu škody za zariadenie?
 71. Došlá tuzemská faktúra z 2013, ako ju zaúčtovať v 2014 a uplatniť DPH?
 72. Do časti A1 kontrolného výkazu - zadávať IČ DPH, DIČ alebo nulu?
 73. Kontrolný výkaz B1 a sloupec 7
 74. Preddavky na daň FO
 75. Riadna faktúra aj tzv.dobropis k fa v tom istom období. Ide ten dobropis na riadok 28 alebo na riadok 21 dph?
 76. Internetová sieť - povinnosť dodávateľa vyhotoviť faktúru
 77. predaj nehnuteľnosti
 78. Bežné pokladničné bloky (VPD) - nákupy v hotovosti cez pokladňu idú do B3 ? aj bločky, na ktorých je hodnota vyššia ako 100 eur?? Všetko sa to skumuluje??
 79. Aký dátum uviesť v KV ???
 80. Ako účtovať nákup balenej vody do zásobníkov? Repre alebo inak?
 81. Ide nákup tovaru, aj nákup služby z iných členských štátov do B1?
 82. Dovoz z Turecka a KV
 83. PHM zníženie o 20%
 84. Príjem zo zahraničia a dohoda na Slovensku.
 85. Ako by ste zauctovali bezodplatny prevod dlhodobeho majetku medzi 2 st.prispevkovymi organizaciami? dakujem
 86. Daň z príjmu nad 34 401,74 €
 87. NČZD manželka je 60% invalid
 88. auto nezahrnuté v majetku a odpočet DPH
 89. Kde zaradiť v KV DPH dialničnú známku (D2-B3) a kde vyst.fa pre nepl.DPH:
 90. Ako - kam zaevidovať došlú fa od zahraničnej firmy, ktorá je registrovaná v SR pre DPH?
 91. DPH podľa §7a a nákup tovaru z EÚ
 92. Kam treba pridať kolok k žiadosti o potvrdenie nedoplatku?
 93. Ako "deliť", refakturovať intrakomunitárne nadobudnutie tovaru v združení podnikateľov, ak nadobúdateľom je jeden člen združenia ?
 94. Dobropis z ineho clenskeho statu EU a kontrolny vykaz
 95. Kontrolný výkaz a riadok A1alebo D2
 96. SZČO - chránená dielňa a ÚPSVaR
 97. Dodanenie výnosu z ojazdených vozidiel
 98. Internetovy obchod a registracia v inom clenskom state EU
 99. Rezerva na nevyčerpané dovolenky a prevod zamestnancov na nového zamestnávateľa.
 100. Dlhé číslo faktúry a kontrolný výkaz - softvér Pohoda
 101. Oprava chýb minulých období
 102. Dátum dodania tovaru z ČR
 103. Vrátenie daní
 104. ak mam len dodaci list, bez faktury kam to dam v KV?
 105. Predaj diaľničných známok a priznanie DPH
 106. Mám nárok na daňový bonus keď mám povolenie na pobyt v Maďarsku ale trvalý pobyt mám na Slovensku?
 107. Ako odhlasit fiskalnu reg. pokladnicu?
 108. predaný byt a daň z príjmov 2013
 109. spoločnosť je zaregistrovaná podľa §4
 110. Kam zauctovat doklad z ERP hradeny firemnou kartou - DPH v B2 alebo B3?
 111. Služby prijaté z tretieho štátu - došla faktúra z Austrálie. Je to samozdanenie ?
 112. doklad o priznaní invalidneho dôchodku
 113. Poistné živnostníka za rok 2012
 114. SZČO a práca vykonaná a vyfakturovaná v NL
 115. Dôchodca-vrátenie zrazenejdane z úrokov.
 116. Kontrolny vykaz
 117. DoBPŠ - ktoré ustanovenie ktorého zákona definuje kto je žiak a kto je študent
 118. patrí mi zamestnanecká prémia, ak som bol január 2013 SZČO potom 3 mesiace evidovaný na ÚP a teraz som zamestnaný a aký typ DP mám použiť?
 119. Vrátenie daní z brigádnickej činnosti v Českej republike
 120. Vrátenie dotácie UPSVaR a účtovanie JU 2012/2013
 121. kde by som nasla kody na sojovy,repkovy a slnecnicovy srot?
 122. služby v zahraničí a DPH
 123. účtovanie prolongácie a obchodných podmienok z ČR
 124. Vie mi niekto poradiť ako sa posiela kontrolný výkaz z programu MRP DOS, verzia 8.02.00 ? Ďakujem
 125. Vyúčtovanie cesťáku
 126. kontrolný výkaz - IČ DPH
 127. Kontrolný výkaz DPH
 128. Prijmovy pokladnicny dolad aj dosla faktura s vycislenim DPH
 129. poplatok za recept
 130. Ako zauctovat nakup obedov pre zamestnancov v JU, cena 2,50+ DPH 0,50 €. Cena obeda 3,00 €.
 131. Pokladničné bloky prijaté aj vydané, do KV DPH možno zapísať pod jedným súhrnným číslom ?
 132. MRP vydaná faktúra v JÚ za nájom - kam do KV?
 133. Viete mi odporučiť praktický kurz JÚ a PÚ pre začiatočníkov, najlepšie v programe POHODA?
 134. Poníženie straty
 135. lekárnička DPH a jej predaj
 136. Ako zaúčtovať zvlášť faktúrovaný materiál a montáž ?
 137. Platca DPH prechod na pausalne vydavky ?
 138. Zaradenie OF do KV DPH
 139. Odplata od dodávateľa
 140. Opravy chýb minulých období
 141. Zaradenie OF do KV DPH
 142. Účtovanie leasingu + kontrolny vykaz
 143. Súdny zmier - odpustenie časti pohľadávkya, odpis pohľadávky a vplyv na základ dane
 144. V akom režime pre kontrolný výkaz DPH evidovať predaj železného šrotu, odpadu ?
 145. Dôchodca a zamestnanecká prémia
 146. 391 - účtovanie
 147. Nadobudnutie tovaru z čl.štatu EU a samozdanenie
 148. Došlá vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za plyn 2013.DPH uplatním v 1/14, a v kontrolnom výkaze sa uvádza?
 149. Čo s vystaveným dokladom z registračnej pokladnice kto. bol vystavený bez DPH?
 150. Nakupujem stravne listky v hodnote 3,00 €. Aky si mozem uplatnit danovo uznatelny vydavok? 1,65 € (55% z 3,00 €) alebo 2,20 € (55% z 4,00 €)?
 151. Kontrolný výkaz: došlé bloky s mínusovou hodnotou, kde zaradiť do B3?
 152. Kontrola DPH - čo znamenajú tieto chyby
 153. Výmaz spoločnosti ex offo
 154. Aké povinnosti vzniknú FO podnikateľovi, ak prevedené OMV z firmy prevedie do osobného vlastníctva a následne daruje synovi?
 155. Kúpa notebooku s poistením
 156. Prechod do nového účtovného roka.
 157. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.-31.12.2013
 158. Ako sa zdokladujú pre výpocet dane z prenájmu bytu 2013 náklady, ked platim zalohy za elektrinu a zalohové platby správcovi. Vyuctovanie od spravcu chodi az koncom maja a elektrina v apríli.
 159. Platenie dane z príjmu dôchodcu
 160. Príjmový doklad a kontrolný výkaz DPH
 161. Daňový bonus
 162. Dodanie služby do Belgicka - anglický text na faktúre
 163. Dodatočné DP k DPH za viac zdaň.období ako uhradiť na DÚ
 164. Havarijné poistenie - na aky ucet uctovat?
 165. Samozdanenie a kontrolný výkaz DPH
 166. Aky software pouzivate na uctovanie?
 167. Základ dane
 168. Prenájom pozemku
 169. Kontrolný výkaz a Pohoda program
 170. Finančný prenájom
 171. Ako kontrolujete kontrolný výkaz DPH ?
 172. Ako vyrovnať zostatok na účte 335?
 173. Kam zaradiť faktúru za tovar z CZ do KV DPH ?
 174. DPH z predaja budovy
 175. Podlieha táto služba samozdaneniu?
 176. Poistné živnostníka
 177. Nezdaniteľná suma na manželku
 178. účtovanie DPH v PO
 179. Nezdanitelná čiastka na manzelku a autorský honorár
 180. Dobropis z minulého roku a kontrolný výkaz DPH
 181. fakturovanie pri zatial nepridelenom IC DPH
 182. Nezdaniteľná čiastka na manželku
 183. Živnosť 8 mesiacov
 184. Klimatizáciu zaradenú a odpisovanú samostatne (oddeliteľná súčasť budovy) účtujem na 021 - Budovy alebo 022 - Stroje a zariadenia?
 185. Kontrolný výkaz - tabuľka B3
 186. Môže si športovec (§6.odst.2písm.b) uplatniť v roku 2013 paušálne výdavky, ak je rezidentom SR a príjem má v ČR ?
 187. Žena na neplatenej rodičovskej dovolenke. Môže si na ňu manžel uplatniť odpočet dane?
 188. Dodanie služby do EU. Aky riadok DPH označiť?
 189. Nezaplatený dobropis a jeho vysporiadanie
 190. Odmena za prevadzkovanie vyhernych strojov a DPH
 191. Je zdaniteľný príjem z ÚPSVaR vyplácaný na základe § 52 a bod 3 zák.453/2003, mesačne 223,50 €
 192. Intrastat - odoslaný tovar mimo EU
 193. paušálne výdavky a nezdaniteĺná časť
 194. Zrušený bankový účet - chýbajúce výpisy
 195. Účtovanie obmedzenia služieb telefónnym operátorom
 196. Opatrovateľka v Nemecku a daňové priznanie
 197. Zdanenie predaja obchodného podielu
 198. Už Vám funguje aplikácia eDane-daň pre fyzické osoby B za rok 2013?Kedy to asi bude fungovať?
 199. Prevzatie úveru do podnikania do súkromnej osoby
 200. Cestovný príkaz - povinné náležitosti
 201. faktura z Metra vystavena ERP sa eviduje v KV kde?
 202. postup pri uctovani leasingu
 203. Účtovanie výdavkov napr. z pokladnice (alebo BÚ) v rozpočtovej organizácii spolu s rozúčtovaním podľa ekon.klasif.rozpočt.klasifikácie
 204. Oberon, dobropis a kontrolný výkaz DPH
 205. Daň z predaja bytu
 206. Ako je to s DPH pri kupe tovaru z CR, ked nie som platca DPH ale som zaregistrovany pre DPH za sluzbu podla §7a zakona o DPH?
 207. Faktury a blocky (mix najom + repre)
 208. nepovinný členský príspevok - uznateľnosť
 209. KV DPH a Oberon
 210. Nevie mi niekto poradit aka je horna hranica prijmov dosiahnutych u zivnostnika, aby platil stale minimalne odvody?
 211. Kam zaradiť vydanú faktúru
 212. problem s tlacou kontrolenho vykazu DPH zo serveru financna sprava.sk
 213. Obstaranie služby z EU
 214. Pri opakovaných dodávkách /plyn, elektrina/ je odpočet dane 31.01 alebo deň úhrady napr. 15.01?
 215. Účet za telefón používaný na súkromné účely - účtovanie
 216. Ako zaúčtovať prijatú mzdu (manželky) na bankovom výpise SZČO v JÚ?
 217. Daňové priznanie FO typ A
 218. Dohoda podľa §25, odst. 6, zák. o DPH
 219. Moneta a KV
 220. DPFO B
 221. Program na nacenovanie stavieb a ochrana osobnych udajov
 222. Doklad
 223. DP k DPH
 224. účtovanie prenájmu svadobných šiat
 225. Stravné lístky a SZCO
 226. ako zaúčtovať vrátenie DPH finančným riaditeľstvom
 227. Faktúra s DPH na vodovodnú prípojku ???
 228. cestovné náhrady vs. stravné lístky
 229. Stavebné práce v EU
 230. Reklamácia tovaru-potrebujem písomne?
 231. Hľadám účtovníka, účtovníčku na MRP (PU), Žilina.
 232. Tlačivo-Hlásenie o vyučtovanie dane a o úhrne príjmov zo závislej činnnosti- kod štátu
 233. Ako podať DPFO pri predaji obchodného podielu v s.r.o.?
 234. Ako zaúčtovať vyúčtovaciu FA v MRP, aby DPH šlo do KV?
 235. Kontrólny výkaz - stravné lístky odovzdané v metre
 236. HUMANET
 237. Daňové priznanie živnostníka
 238. daň. priznanie dôchodca
 239. Zdanenie prijmov z dohod v CR v slovenskom danovom priznani
 240. DP PO a platenie preddavkov na 1.Q. 2014
 241. splátka leasingu uhradená vopred v podvojnom účtovníctve
 242. Faktura z posty a kontrolny vykaz DPH
 243. Faktúra za zamestnancov mobil - preplatenie
 244. Prijímate ako zamestnávateľ od zamestnancov žiadosti o RZD aj po termíne?
 245. Úroky z omeškania výpočet
 246. Cestovné náhrady auto zamestnanca = konateľa inej sro
 247. l. Vie mi niekto poradiť správne zadávanie dokladov cez KDD, aby to vzal KV Mám MSDos univerzál, stiahnutý najnovší upgrade a stále neviem ako na to.
 248. Manuál k vypĺňaniu kontrolného výkazu na FS
 249. Ako vytlačiť tlačivá z finančnej správy??
 250. Daňový bonus na dieťa