PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410

 1. Interaktivna tabula.
 2. RON - faktúra za mýtne
 3. Daňová licencia
 4. Proforma faktura a ostra faktura please :-)
 5. Bankový účet s.r.o. pred jej zápisom do OR.
 6. Ako znížiť účet 491 v PU
 7. Poskytnutie dodatočného bonusu
 8. predaj dlhodobého HIM v JU
 9. DzMV
 10. platenie dane pri predaji nehnuteľnosti s pozemkom ?
 11. Oprava chýb minulého účtovného obdobia
 12. Nákup majetku 7200 EUr
 13. prefakturácia a DPH
 14. je potreba mať originály dokladov?
 15. Nerozdelený zisk minulých rokov z ničoho nič?
 16. Na základe akých zákonov sa vedú mzdy zamestnancom v stálej prevadzkarni v ČR?
 17. Ako riešiť reklamácie z pohľadu zákona o dane z prímu a zákona o dane z pridanej hodnoty?
 18. Odpočet DPH pri dodaní materiálu do ČR na opracovanie a následné dodanie opracovaného materiálu do SR
 19. rozpočtová organizácia zriadená mestom-vzniká jej povinnosť platiť daň z fin daru poskytnutého FO pre organizáciu?
 20. rozpočtová organizácia zriadená mestom- ako účtovať penalizačnú faktúru za nesplnenie podmienok zmluvy
 21. Registrácia platcu DPH pri nákupe služby v zahraničí
 22. Ako účtovať vrátenie zahraničnej dane, keď sro je registrovaná pre DPH v Slovinsku?
 23. Je bežné podávať každý mesiac dodatočné daňové k DPH?
 24. Fakturacia do Ciech s DPH alebo bez DPH?
 25. Skonto z dôvodu skoršej úhrady a deň opravy odpočítanej dane
 26. Znizenie DPH
 27. Úhrada v Money S3 dvoch predkontácii jednou sumou v banke???
 28. prenájom reklamnej plochy - dátum dodania?
 29. DPH z prijatej platby z EU
 30. nakup notebooku cez quatro
 31. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
 32. DPH
 33. DPH
 34. cestná daň
 35. AKý leasing je výhodnejší pri kúpe auta? Finančný alebo operatívny?
 36. Obstaranie majetku a finančný prenájom
 37. Prevádzkové náklady CHranena dielna
 38. Ako zauctovat podiel zo zisku
 39. Nesprávne poukázaná odpočítateľná položka ZP
 40. Ake by bolo rocne zuctovanie keby som mal 1200 eur v hrubom mesacne
 41. fa za prepravu z ČR do SR a DPH
 42. Postavil som rodinny dom a chcem ho predať - platím daň z príjmu
 43. Registrácia pre DPH v Nórsku
 44. vklad do cudzej s.r.o.
 45. Ako zaradiť výdaj - poistné?
 46. Radiový spoj na internet - zaradenie do majetku
 47. spolok bývalých urbaristov a vedenie účtovníctva
 48. služba vrátenie DPH a DPH - samozdanenie
 49. vrátený tovar do EU a DPH
 50. Ako dlho uchovávať pásky
 51. Zníženie ceny hnuteľného majetku dobropisom zo strany predávajúceho
 52. učtovanie daru
 53. Kúpa, následný predaj jazdeného MV a DPH
 54. Uctovanie stravy
 55. nákup tovaru a následné darovanie
 56. náhrada za použitie motorového vozidla
 57. Vyhlásenie spoločníka o schválení účtovnej závierky za r. 2014 ako poslať na súd?
 58. Dobrovoľný platca DPH a zábezpeka DPH
 59. Ako viesť knihu jázd pre vozidlo s kombinovaným pohonom 95+LPG????
 60. Doklad o zaplateni bez udajov
 61. Platí sa daň z predaja nehnuteľnosti ktorá bola nadobudnutá darom ?
 62. Môžem si uplatňovať vrátenie DPH, ak je môj kvartálny príjem nižší ako reálne výdavky?
 63. Auto na leasing/uver a DPH
 64. nevyplatené faktúry vs. daňové priznanie
 65. poberam vysluhovy dochodok (vojak) mam narok na nezdanitelnu cast dane?
 66. AK uplatním 80% nákladov na PHL, tak potom aj odpisy ročné budú vo výške 80%. Jedná sa o SZČO. Auto v majetku.
 67. Sluzba do zahranicia (DPH) - overenie
 68. reklama
 69. aký kurz pre DPH?
 70. prepadnutý nadmerný odpočet
 71. Škoda na tovare
 72. DPH refundácia - odovzdanie originálnych dokladov?
 73. Ukončenie likvidácie - čo so záväzkami a pohľadávkami?
 74. odpočet DPH z JCD
 75. Dodanie svietidiel a ich montáž do budovy v Poľsku je poskytnutá služba súvisiaca alebo dodávka tovaru s inštaláciou?
 76. 2% a ako skontrolovat a reklamovat
 77. DHM
 78. ako je to s bezodplatnym plnenim?
 79. predaj družstevného bytu
 80. Môže stále SZČO prijať hotovosť za určité služby bez pokladne?
 81. Suhrny výkaz - nulový
 82. pečiatka spoločnosti
 83. Ma byt faktura za strihanie materialu v CR vystavena s DPH?
 84. Faktura do CR bez DPH, ako uviest vo vykaze DPH?
 85. Ktorý dátum na faktúru a do kontrolného výkazu DPH
 86. cieľ a účel jazdy v CP
 87. vratene poistne zo SP a ZP - zamestnanec sa stal invalidnym nad 70% - prerabka vykazov ako zauctovat na BU a ako na internom doklade.
 88. zaúčtovanie zvieraťa
 89. Zálohová faktúra
 90. Môžem si odpočítať DPH ak kupujem auto od súkromnej osoby?
 91. Osobna spotreba
 92. DPH a obchodovanie s Čínou
 93. blok z ERP nad 1000 Eur - čo s tým robiť ?
 94. Platba poštovou poukážkou - je potrebná registračná pokladnica?
 95. Prijatá faktúry z EÚ aj 3Š - samozdanenie?
 96. ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ a OSTREJ faktúry...
 97. Daňové odvody študenta,
 98. Nákup DHM a kontrola stroja
 99. Úprava odpisov.
 100. DP k DPH - mesačný platiteľ
 101. Účtovanie PHM 80%
 102. Skolne - studium MBA
 103. Riadok DPH - prijatie obchodov oslobodených od dane
 104. Tovar a služba z EU na jednej faktúre a DPH
 105. Prosím Vás na aký účet mám dať podporu predaja?
 106. Stravné lístky SZČO v podvojnom účtovníctve
 107. Neuvedené IČ DPH v kontrolnom výkaze
 108. neoprávnené výdaje na škole z projektu
 109. fakturacia skody prepravcovi za stratenu zasielku
 110. Re: upomienka- odpoved
 111. dodanie služby - odberateľ z ČR - KV
 112. Zrušenie živnosti
 113. preprava - samozdanenie
 114. Kedy je dátum dodania pri uhradení 100 % zálohy za pobyt, dňom prijatia platby, alebo dňom ukončenia pobytu ?
 115. odpočet DPH - výdajník vody
 116. Ako účtovať postúpenie pohľadávky?
 117. Ako účtovať karty na PHM
 118. Ako postupovať pri žiadosti o vydanie potvrdenia o neevidovaní nedoplatkov na colnom úrade ak sme platcami DPH?
 119. Vyplatené nájomné PO dopredu na prelome rokov
 120. Zrušenie registrácie DPH a kontrolný výkaz.
 121. Dobrý deň, predám v JÚ osobný automobil
 122. odpočet DPH pri samozdanení
 123. Je dom lepšie darovať alebo predať ?
 124. auto a dph
 125. dodatočné daňové priznanie - chyba a oprava v tom istom daňovom období?
 126. Doručený platobný rozkaz na faktúry, ktoré nie sú v účtovníctve
 127. výstavba chodníka
 128. DzMV u prenajateho vozidla zo zahranicia
 129. pracujúci starobný dôchodca má podať DP ?
 130. Automobil aj na súkromné účely.
 131. Občianske združenie, platca DPH a uplatňovanie DPH
 132. Stavba domu "na kľúč" a dph
 133. Môže občianske združenie viesť jednoduché účtovníctvo
 134. Musím prijatú faktúru vystavenú v Nemecku evidovať v účtovníctve?
 135. poznámky k účtovnej závierke
 136. Dodávateľská faktúra na zábezpeku a DPH
 137. V akom režime DPH evidovať zálohy v prípade tuzemského prenosu daňovej povinnosti ?
 138. Uctovanie nakupu stroja urceneho na predaj formou operacneho prenajmu
 139. Spoluucast a dph
 140. ako vystaviť doklady k vráteniu dane živnostníkovi pracujúcemu občas v Rakúsku
 141. Premlčaná pohľadávka
 142. Daňové výdavky po zaplatení
 143. Zriaďovaci poplatok pri založení učtu
 144. Predaj firmeného auta a transferové oceňovanie?
 145. Štartovné na maratón - ako zaúčtovať?
 146. pracuje tu niekto v PROFIT365?
 147. Likvidácia spoločnosti - účtovne
 148. DPH - nákup počítača
 149. colná kontrola
 150. DPH - nákup tovaru z ČR
 151. zaúčtovanie preplatku RZZP v JU
 152. Odpočet DPH v tlačive
 153. Nalezitosti faktury
 154. nákup tovaru v EU na firmu pre vlastnú potrebu a dph
 155. Ako zaúčtovať preddavkovú platbu pri jej zaslaní na účet podvodníka?
 156. Ako mám postupovať a účtovať pri likvidácii zásob?
 157. Zápočet vyšlej faktúry z roku 2014 a došlej faktury z roku 2014, ktorú sme nemali v účtovníctve
 158. Kúpa nového vozidla a účtovanie správných poplatkov za prihlásenie MV do evidencie - registračná daň v jednoduchom účtovníctve.
 159. Demontáž regálových sytémov a OC nových regál.systémov.
 160. Prerušenie/zrušenie živnosti a odvody do soc.poist.
 161. Koniec likvidácie spoločnosti - výmaz
 162. Platba mobilom
 163. Do ktorého obdobia zaradiť do DP k DPH faktúru z ČR za prepravu, ak
 164. Stravne na tuzemskej pracovnej ceste v statny sviatok.
 165. Výber do pokladne bez potvrdenky
 166. Výpočet mzdy v školstve
 167. účtovanie v IS URBIS
 168. Refakturácia
 169. Aké sú všetky náklady spojené so živnosťou oproti zamestnaniu?
 170. ZMLUVA O*VYTVORENÍ DIELA A*LICENČNÁ ZMLUVA
 171. Predaj firemného auta do EÚ
 172. ZP a výdavky pri platení dane z predaja nehnuteľnosti
 173. Ako postupovať, keď mi dodávateľ tovaru nechce zaslať FA a ani neodpovedá.
 174. Predaj auta do Jordánska
 175. V záznamoch podľa § 70 zákona o DPH uvádzate aj došlé faktúry bez DPH?
 176. Môžem fakturovať internet?
 177. Účtovanie finančnej pomoci
 178. Predávam byt na Morave
 179. Daňové povinnosti pri zlúčení firiem
 180. Materiál uvedený na jednej FA, a prepravné náklady za jeho doručenie na druhej FA. Ako správne zaúčtovať?
 181. Ak som dňa 16.9.2015 prevzala výzvu na predloženie dokladov do 15 dní, tak lehota mi končí 30.9.2015 alebo 1.10.2015?
 182. Je nutná refakturácia?
 183. Prepočítací kurz - daňové priznanie SZČO typ B?
 184. Ako by ste riešili situáciu, keď daňový subjekt po registrácii za platiteľa zabudne urobiť zmenu v ERP pokladni
 185. Účtovanie montáže ťažného zariadenia
 186. Založenie sro a nákup automobilu
 187. Odstúpenie pohľadávky - nerozdelený zisk min.rokov
 188. Odmena počas MD za obdobie pred jej nástupom
 189. Intrastat - prekrocenie prahu oslobodenia
 190. e-kolok účtovanie
 191. ako postupovať, ked príjemca platby (EU) nebol v čase prijatia preddavku registrovaný pre DPH?
 192. živnosť na SK a aj v zahraničí.
 193. Skladová evidencia rôznych variant tovaru
 194. Ako mám fakturovať, kým nemám pridelené nové IC DPH?
 195. Ubytovanie a poplatok za ubytovanie
 196. Čo všetko mám požadovať pri preberaní podvojného účtovníctva v s.r.o. od bývalej účtovníčky?
 197. zrušenie vystavenej zálohovej faktúry
 198. trovy právného zastúpenia
 199. leasing na autá - účtovanie
 200. dochodca a prenajom bytu
 201. Uctovanie nakupu so stratenym dokladom.
 202. Tvorba opravnej položky k premlčanej/nepremlčanej pohľadávke
 203. Dodávateľské a odberateľské preddavky vo výkazoch.
 204. Zabudnutý odpis auta
 205. kontrola zo Sociálnej poisťovne a prázdna dochádzka-ako vypísať?
 206. Kupa vyrobku podla zadania od fyzickej osoby
 207. Prenájom nehnuteľnosti - oprava fasády
 208. náklady budúcich období do KV
 209. Rozdelenie uctovnictva 2 prevadzok
 210. Poistné plnenie k majetku zverenému do správy
 211. Zmena u nemeckého majiteľa
 212. Manko a náhrada škody -objektívne posúdenie spôsobenia manka
 213. Musim odviest dat aj ked predam byt nadobudnuty od bytoveho druzstva?
 214. DPH z opravy auta a poistne plnenie
 215. Storno alebo dobropis?
 216. Trojstranný zápočet pohľadávok
 217. Uctovanie faktury za zalohu
 218. Prišiel nám tovar z Číny, ale fakturuje nám to dánska spoločnosť (platiteľ DPH )
 219. Účtovanie spotrebnej dane - oprávnený príjemca
 220. VRP - opravy chybných dokladov, neplatný doklad
 221. Účtovať na 324 alebo 311 ?
 222. platím daň z príjmov z predaj 1/2 nehnuteľnosti v tomto prípade?
 223. rozlišenie účtov 321
 224. zaradenie stavebného lešenia v r.2015
 225. Odvody a daň z dvoch rôznych dohôd
 226. účtovanie výroba cd,dvd
 227. elektronický podpis - zep
 228. Odpis zariadenia pouziteho na 1 zakazku
 229. ako správne naúčtovať
 230. Je potrebný CMR ak prepravu zabezpečuje sám dodávateľ svojím zamestnancom?
 231. SZČO už štvrtý rok v strate, neuplatnené odpisy auta - Nie je to problém?
 232. Odpočet straty FO v roku 2015
 233. požička od zamestnanca
 234. dan a clo za kupeny tovar mimo EU
 235. Likvidácia sro vs zostatky na fondoch - čo s tým
 236. kurz uctovnictva, spolocnost Maryjen
 237. Ako dostanem zo súvahy účet 365?
 238. Čo s nehnuteľnosťou, ak nevyšlo podnikanie?
 239. Stravovanie zamestnancov v školskej jedálni
 240. obrat DPH
 241. Použitie príjmov z 2% dane z príjmu
 242. Ako sa zaúčtuje sprostredkovateľská činnosť a provízia?
 243. Študent a druhy pilier
 244. Poplatky za komunálny odpad
 245. špedičné služby - preprava mimo EU
 246. Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom za rok 2014 obdržané v 2015 po uzávierke
 247. Fa za zabezpečovací systém-účtovanie?
 248. Služba, prijatá dodávateľsky, poskytnutá ďalej ako dar
 249. Užívateľský prístup do systému (zaradenie do majetku)
 250. Sklad B a zmene z neplatiteľa na platiteľa dph