PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 [213] 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Ktora odpisova skupina?
 2. rezervácia lístkov
 3. Právoplatnosť a vykonateľnosť ?
 4. čerpanie zo SF a následné zdanenie
 5. Dva pracovne pomery SK a UK
 6. materská dovolenka
 7. Platca DPH - vystavenie faktúr v prvý mesiac registrácie.
 8. Firemné auto aj na súkromné účely
 9. provízia a súhrnný výkaz
 10. Platenie daní podľa príjmu?
 11. Leasing alebo úver?
 12. Financovanie rozpočtovej organizácie - ZŠ s MŠ
 13. Záväzok minulých období do súčasného obdobia?
 14. Registračná pokladna
 15. Stupen narocnosti prace a Dohoda o vykonani prace
 16. preddavková faktúra vystavená
 17. dodávka tovaru z Anglicka a DPH
 18. inventarizacia uctov
 19. Vloženie majetku do sro-čky darovacou zmluvou
 20. falzifikát bankovky
 21. Fakturácia
 22. samozdanenie pri kupe - DPH pri predaji
 23. Zdanenie odmien zamestnanca pri pracov. a zivot. jubileach
 24. Zdedeny byt
 25. vrátenie tovaru bez dokladu
 26. zaradenie auta do podnikania_2010
 27. zmluvné pokuty a úroky z omeškania
 28. registračná pokladnica
 29. predaná s.r.o
 30. zálohová faktura
 31. Účtovanie refundácie od VÚ ŠR
 32. Preplatok faktúry a DPH
 33. analytiky pri autách
 34. Ako účtovať kurzový rozdiel v Jú
 35. Neplatenie poistneho do ZP
 36. Neplatca DPH a vykon služby v SR pre odberateľa z EU
 37. Kniha pokladnice - začiatok účtovného obdobia
 38. Služobné cesty do zahraničia.
 39. fakturácia v auguste za jún
 40. Vypožička auta
 41. mínusová faktúra
 42. mesačná uzávierka
 43. Fakturacie do CR a neplatcovia DPH
 44. Povinnosť pracovať - návrh zmeny v Ústave SR
 45. zakon o ochrane nfajciarov
 46. Stravné lístky
 47. §66 - osobitna uprava
 48. Informácia DR SR k určeniu miesta dodania - upratovacie práce
 49. je lepšie uplatniť alebo neuplatniť nezdaniteľnu časť základu dane ak som brigadnik
 50. Vrátený preplatok SP a nemocenské
 51. Náklady na opravu prenajatého vozidla
 52. ročné zúčtovanie VSZP
 53. Dan z predaja pozemku
 54. Clo a preclenie z číny
 55. Veľmi kuriózny ale zato ťažko vyriešiteľný problém !!
 56. Založenie občianskeho združenia
 57. Podiel zo zisku
 58. pôžička
 59. Ako zaúčtovať nájom?
 60. Aká je premlčacia doba na povinné poistenie na auto
 61. štatistické údaje :)
 62. Povinnosť registrácie neplatiteľa DPH, ktorý dodáva do iného členskeho štátu.
 63. Daň z príjmu za odovzdaný kovový odpad.
 64. Dedické konanie
 65. Danove priznanie po zosnulom
 66. Kompenzácia zvýšených výdavkov.
 67. Služby podľa §15 a 16
 68. Práca v zahraničí v roku 2009 na Islande
 69. Vyvoz liehu
 70. podanie danového priznania za rok 2009
 71. Regále + montáž
 72. dobrovolne nemocensky poistená osoba
 73. Náležitosti faktúry
 74. Postúpenie predmetu fin. prenájmu
 75. kontokorent
 76. TZ leasingového auta
 77. Zaradenie auta a OC
 78. kontrola
 79. Zrušenie živnosti a znovu založenie
 80. Prehľad o poskytnutí minimálnej pomoci
 81. Sukromny ucet pre zivnostnika na podnikanie
 82. Dátum účtovania pri splátke nájomného uhradenej vopred
 83. Účtovanie úhrad za služby verejnosti (bývalé koncesionárske poplatky)
 84. Autorské právo
 85. Ako to urobiť?
 86. Byt
 87. DPH z MýtaCZ ???
 88. DPH, drobný majetok, zásoby
 89. začiatok učtovania
 90. bazarový tovar
 91. Sprostredkovateľ predaja tovaru v ČR
 92. predaj a kúpa podniku § 17a zákona o dani z príjmu
 93. Kúpa auta na úver
 94. DPH a český odberateľ
 95. Nevyfaktúrované ubytovanie
 96. povinnosti drsr - neplnenie?
 97. žeriavnicke práce-súhrnný výkaz
 98. Ako účtovať zásoby v reštaurácii.
 99. DPH registr. podľa § 7a a daň.priznanie
 100. štátne výkazy - Súvaha a Výkaz ziskov a strát
 101. Môžeme urobiť jednostranný zápočet ?
 102. neplatca DPH, príjem šumivého vína /vrámci EU/
 103. Kupa nehnutelnosti firmou
 104. Ako zaúčtovť kúpu zásob od FO?
 105. opakovane plnenie 5 rokov
 106. avidencia liehu v mrp programe
 107. Vzájomná dohoda o započítaní pohľadávok
 108. Kúpa auta
 109. Technické zhodnotenie majetku
 110. zle nastavená registračka
 111. Závislé osoby a prenájom nehnuteľnosti
 112. Do ktorého daňvého obdobia zaradiť dobropis z februára, ktorý som dostala v auguste?
 113. EÚ a tretie krajiny
 114. Skrátený pracovný pomer a dohoda
 115. čo všetko treba mať na prevádzke v prípade kontroly
 116. cestovný príkaz vs.
 117. Software vytvoreny vlastnou cinnostoupre interne pouzitie
 118. Správa daní a poplatkov
 119. Správa daní a poplatkov
 120. jednoduché účtovníctvo
 121. Odpisy - ako?
 122. Iná SZČ
 123. Účtovanie "výroby"
 124. Faktura z Čiech v €
 125. Účtovná závierka
 126. Správne zaradenie do majetku
 127. Prechod z Prima na paušál
 128. DPH a riadok 11 a 12 daňového priznania
 129. výpočet sankcie
 130. od koľkých % treba uvádzať alkohol?
 131. DPH bez zaručeného podpisu
 132. Účtovanie kapitálových fondov 413
 133. Jedno auto v dvoch firmách.
 134. Prihlasenie vozidla do podnikania
 135. Iventár a hodnota firmy?
 136. najom bytu
 137. Vzťahuje sa zmluva o zapožičaní aj na nehnuteľnosti?
 138. faktúra-dobropis
 139. PDOK -už ste to počuli?
 140. Prevod Dph
 141. Radosť pracovať v účtovníckej kancelárií
 142. Zálohová faktúra a DPH
 143. Prijem provizii od zahranicnej firmy a dane.
 144. Pozastavenie živnosti
 145. Zrážková daň
 146. Dan z vyhry
 147. Platobné karty AMEX
 148. výmena eur
 149. Čiastkové odrátanie vyúčovanej zálohy
 150. Fakturácia prepravy osôb bez / s DPH ???
 151. Odpisová skupina Fiat Ducato - skriňová dodávková
 152. Predaj os. auta
 153. Povolenie na pobyt - kolky ako danovy vydavok?
 154. Pokuta za suhrnny vykaz DPH
 155. živnosť v SR + živnosť v Rakúsku
 156. Licencne poplatky z CZ
 157. pokladna
 158. Ako by ste zaučtovali predaj obchodneho mena , odvádza sa z toho aj DPH?? Dakujem
 159. pokladnica
 160. vystavit dobropis?
 161. Daň z predaja darovaného domu
 162. poskytnutie sluzby - datumy
 163. Faktúra so zálohovou faktúrou KAO NA TO??
 164. Odpočet DPH a vrátenie tovaru po reklamácii
 165. Daňová povinnosť
 166. Učtovanie stavby
 167. Budem platiť daň z predaja zdedeného bytu?
 168. Pracovanie nadčasov
 169. Dan z prijmu z predaja bytu v bezpodielovom vlastnictve
 170. software vytvoreny vlastnou cinnostou pre interne pouzitie
 171. Dan z predaja nehnutelnosti
 172. Prevod leasingu
 173. Oceňovanie tovaru nadobudnutého pred začatím podnikania
 174. Uctovanie podla IAS
 175. pitný režim na pracovisku /stavba/
 176. podanie suhrnneho vykazu, otazka
 177. Nápady, myšlienky, keďže sa všetko točí okolo daní a odvodov
 178. Prosím o radu ohľadne DDS a MD
 179. Osobný automobil nie lízing, ale úverová zmluva
 180. opravná položka
 181. Odvody do zdravotnej poisťovne
 182. Navrh novych odvodov od 2011 od p. Mihala.
 183. MRP a doklad za PHM z Čiech
 184. problém na úrade práce
 185. firemný mobil na súkromné účely
 186. Potvrdenie o zaplatení - kúpa auta
 187. Dan za sidlo sro
 188. najom bytu alebo hotel pri častých služobných cestách
 189. vratenie tovaru do 7 dni a faktury s DPH
 190. Uctovanie podla IFRS
 191. Prihlaska k registracii FO na danovy urad /cudzinec/
 192. Odpis postupených pohľadávok u postupníka
 193. Podavanie suhrnnych vykazov DPH
 194. Fa do 3. krajiny, tovar do EÚ
 195. archeologické nálezisko
 196. faktura s DPH
 197. Prosím, ak sa vie niekto vyjadriť k niektorej otázke:
 198. Ako zaučtovať prevod na ING konto?
 199. Kompenzacia NO DPH s povinnnostou DPH - ako zauctovat?
 200. potrebujem poradiť ohladom zmeny v OR
 201. Odmena správcu konk.podstaty
 202. uplatnenie nákladov za technické a organizačné zabezpečenie Heineken Music Promo
 203. Preddavok maďarsk. dodávateľovi
 204. Stravná jednotka pre zamestnanca v hoteli
 205. služobný byt
 206. Dan z predaja nehnutelnosti.
 207. Student s DIC a platba odvodov
 208. Zaradenie os.automobilu do majetku firmy
 209. Jazykovy kurz ako naklad
 210. daň z nehnuteľnosti
 211. Fakturacia postovneho
 212. Dodanie tovaru alebo poskytnutie služby ?
 213. Dobrý deň, prosím o radu, ako previesť hnuteľný majetok živnostíka na s.r.o..
 214. zasoby
 215. zlava z ceny FA za skoru platbu
 216. Môže kúpiť s. r. o. od fo - konateľa tej s. r. o. mobil?
 217. uctovnictvo pobocky a centrala
 218. Ako zaradiť úpravovňu vody ?
 219. Otvaram kaviaren
 220. DPH - faktrurácia do Nemecka
 221. Nárok na odpočet DPH pri kupe auta zo zahraničia
 222. dvakrát zaplatená pohľadávka v RO
 223. SZČO a licenčná zmluva na použitie hudobných diel
 224. Aký kurz ?
 225. dodatok k zmluve
 226. Externý študen (nezamestnany) zdravotné poistenie???
 227. Vydané poukážky
 228. Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam
 229. Vystavenie dobropisu a sadzba DPH
 230. správne účtovanie
 231. DPH zo starých bločkov
 232. Mobilné oplotenie a program
 233. Zmena spôsobu ocenovania zasob:
 234. interné doklady
 235. Úhrada nákupu "multiticket" lístkami konateľa
 236. Pilčícke práce vykonávané v EU
 237. penále a DPH
 238. PRáCA PRE ČR
 239. Zrážková daň zahraničie
 240. automobil neodpísaný a jeho vyradenie
 241. Upomienka a % z omeškania
 242. Mzda zamestnanca na Slovensku zasielaná v CZK
 243. Najom a dane
 244. Náklady nezaúčtované v roku 2009
 245. Ake velke clo budem platit ak...?
 246. preplatenie lekárskej prehliadky zamestnancovi
 247. Čo znamená "viesť otvorené mzdové účtovníctvo"?
 248. Fakturácia na organnizácie OSN
 249. Technické zhodnotenie automobilu na leasing
 250. Daň z predaného auta- občan Otázka???