PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. ako nasledne rozpustim ucet 431? stratu preuctujem 429/431, ale co s tou DL?
 2. Neviete, kde nájdem tlačivo ?
 3. Hľadám vzorové tlačivo na vyúčtovanie cestovných výdavkov pre SZČO
 4. koniec a začiatok v peň.denníku (zostatok pokladne)
 5. Danové priznanie B rok 2016 - oprava
 6. prax/práca
 7. Vypočet štruktúry nákladov pri Výkaze zisko a strát
 8. číslo faktúry a VS
 9. DP FO typ A pocas PN, poberanie davky v nezamestnanosti + odstupne
 10. Milionárska daň a daňový bonus.
 11. Dohoda o výkone činnosti člen rodiny - dôchodca
 12. Ako zapísať do DP FO B odvody a nedoplatky nevyplývajúce z ročného zúčtovania?
 13. Omega - priebežné zobrazovanie HV
 14. Kto sú závislé osoby ?
 15. Prenájom budovy určenej na predaj
 16. Môžem dať do nákladov 2016 faktúru, ktorá bude vystavená v roku 2017?
 17. Prikazna zmluva-neodvedene odvody ani dan
 18. Výsluhový dôchodok a nezdaniteľná časť základu dane
 19. rzzp 2015
 20. Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ak v roku 2016 bola SZČO 4 mesiace?
 21. Daňové priznaie PO a prilohy ?
 22. Daňový rezident v ČR a DP na Slovensku. Ako to funguje?
 23. Danove priznanie PO - transferove ocenovanie - ake ceny pisete?
 24. Ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie s uplatnením odpočítateľnej položky na manžela.
 25. Je potrebné podať daňové priznanie ak syn pracoval v zahraničí?
 26. Ako zaúčtovať výmenu vchodových dverí a okien?
 27. Cena tovaru pri nákupe zo zahraničia.
 28. Účtovanie záložného práva u veriteľa
 29. Aké sú rozdiely v účtovaní a. s. oproti s. r. o.?
 30. nedoplatok na sociálnom poistení a zrušenie živnosti
 31. Vyňatie príjmy zo zahraničia
 32. predaj auta, ktoré bolo obstarané aj na súkr. použitie
 33. auto na úver a jeho krádež
 34. Ako účtovať splácanie pôžičky za dcérsku jednotku?
 35. SZČO na dôchodku s pozastavenou živnosťou
 36. uctovanie dotacie pre SZCO
 37. Ako funguje Bistro.sk účtovne?
 38. tovar z ČR - doklad z ERP
 39. Do ktorého riadku mám uviesť zmluvnú pokutu z roku 2016 v DP PO?
 40. príjem zo závislej činnosti aj z podnikania, na r. 34 DP B sa uvádza hrubý príjem či čistý?
 41. Tlačivá na poukázanie 2% z dane v roku 2017
 42. Účet 546 - nedaňový, na ktorý riadok DP PO uviesť?
 43. Potvrdenie príjme na dohodu a o zrazení zrážkovej dani z dohody v ČR
 44. Vystavený dobropis v r. 2017 za dodatočnú zľavu pre poškodený tovar z r. 2016. Účtovať o ňom v r. 2016?
 45. Ako zaúčtovať krátkodobú pôžičku bezúročnú s.r.o. od fyzickej osoby-z osobného účtu, nie podnikateľského.
 46. DPH z došlej FA, z ktorej nebol uplatňovaný odpočet DPH- ako zaúčtovať???
 47. úhradené záväzky - chýba doklad
 48. DPH - prvý výkaz a prvá platba
 49. Ako zaúčtovať koncesionárske poplatky, komunálny odpad, správny poplatok ?
 50. NČZD na manželku - vlastný príjem manželky
 51. nákup tovaru v zahraničí
 52. Musim ma učet 082 Opravky analyticky rozčleneny?
 53. fa z Českej republiky
 54. účtovníctvo alebo daňová evidencia
 55. Výška cestovných nákladov
 56. MUSÍM zahrnúť do výdavkov SZČO aj odvody?
 57. Predaj akcii FO a dan z prijmov
 58. Danove piznanie PO - uctovne a danove odpisy su rovnake?
 59. Platiteľ DPH potrebuje navýšiť základ dane z príjmov - ako?
 60. vrátenie mzdy do pokladne
 61. účet 413 a možnosť výplaty spoločníkom...
 62. PHM 80/20 - 2x?, ak nechcem viesť knihu jázd a využívam MV aj na súkr.účely
 63. Ako zaučtovat RZZP v Pohode?
 64. Ako podať DPH súhrnný výkaz pri službách do zahraničia?
 65. Finančný sprostredkovateľ a daňový bonus
 66. Energie v rodinnom dome ako naklad.
 67. daňové priznanie A - práca v Holandsku
 68. Súvaha a Bezprost.pred.účtovné obdobie
 69. Vyradenie vozidla z účtovníctva
 70. Zmenilo sa nieco v zdanovani prijmov z prenajmu za rok 2016 v porovnani s rokom 2015?
 71. Chýba mi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 72. došlá fa mínusom ..je to dobropis či nie?
 73. 2% dane po podaní DPPO
 74. Peňažný príspevok na opatrovanie sa považuje za príjem, ktorý sa má zdaniť?
 75. Pozastavenie živnosti a typ daňového priznania
 76. Akú sumu môžem na manželku, ktorá je na rodičovskej dovolenke?
 77. ako vyhotoviť jazdu podnikatelovi?
 78. Potvrdenie o prijme bez odvodov a dani - ako DP?
 79. Vzájomná likvidácia dobropisu a VF v MRP programe
 80. pracovná cesta konateľa
 81. kreditny urok na podnikatelskom ucte
 82. ako preuctovat dlhodoby zavazok na kratkodoby ?
 83. Cestovne nahrady za sukr.auto konatela - danovo uznany naklad?
 84. Sankcie za nepriznane uroky v danovom priznani
 85. szco a slobodne povolanie - povinne poistne ako vydavok
 86. Mala UJ, mikro UJ
 87. Mozem si uplatnit v januari 2017 odpocet DPH z decembrovej faktury ?
 88. Ak preplatím zo SF vstupné zamestnancom, ktorý boli na Kasprowom Wierchu - v Poľku, je povinnosť im to zdaniť v mzde ?
 89. Nezdaniteľné časti základu dane - manželka
 90. kupa auta a dph
 91. Faktúra s českým CZ - neplatca
 92. Služba neplatcu CZ pre neplatcu SK - lesné práce
 93. zamestnanec cez agentúru
 94. Odpisovanie majetku vloženého do podnikania
 95. aky je Max. mozny prijem v r.2017,kedy nemam este povinnost platit Soc.odvody ?
 96. Ak občan SR pracuje v zahraničí cez slovenskú agentúru ako sa vyhotoví DP?
 97. DP typ B - nezdanitelna položka pri subehu tpp a živnosti
 98. Narok na podporu v nezamestnanosti??
 99. Uctovne odpisy - Zauctovanie rozdielu medzi danovym a uctovnym odpisom
 100. Da sa zúčtovať prístupová cesta?
 101. Auto Toyota Land Cruiser patrí do kategórie nákladných alebo osobných ?
 102. Sro vznikla pocas roka - bezprostredne predchadzajuce obdobie
 103. Môžem preučtovať ,preposlať zahran. menu a Eur,bez zmenarenskeho listka ?
 104. RZZP VŠZP preplatok
 105. Podpisovanie ZEP
 106. Evidencia daňovej straty v DP - neuvedená daň.strata v tabuľke D
 107. zrušenie živnosti živnostenským úradom
 108. Nakup za sukromne peniaze
 109. Odpisovanie majetku.
 110. Uvádzať prijatú stornorezervu do DP?
 111. Vie mi niekto poradiť ako vysporiadať účty 414 a 061 v mikro účtovnej jednotke?
 112. Opravna faktura za elektrinu
 113. Prenos DP na odberateľa
 114. auto na leasing a krádež - postup zaúčtovania-prosím
 115. Blocky za nakup pohonnych hmot - ako zauctovat ?
 116. mikro účtovná jednotka a časové rozlíšenie
 117. Zníženie zisku z minulých období
 118. Ako požiadať v DP A o vrátenie preplatku dane poštovou poukážkou, keď na v mieste trvalého bydliska občan nezdržiava?
 119. odpisy 80/20 - zadávanie do výkazov tabuľka B
 120. FO účtujúca v podvojnom účtovníctve a zisk
 121. Ako sa vyplňuje riadok 26 DPH priznania při zahraničnom prijatom dobropise?
 122. Ako vyplniť DP dôchodkyne zo záv.činn. v SR a živnosti v Rakúsku?
 123. zostatok na konci roka
 124. pokladničný doklad v cudzej mene
 125. daňová evidencia-mínusový zostatok
 126. Uplatnenie nezd.časti na manžela s prijmom zamestnanca za opatrovanie?
 127. Predaj DHM na Ukrajinu - povinnosti
 128. Nákup auta v jednod.účtovníctve
 129. Daňové priznanie typ A
 130. príjem zo závislej činnosti v zahraničí + príjem zo živnosti na Slovensku - DP typu B
 131. Dva danove bonusy na dieta
 132. Zúčtovanie preplatku na dani zamestnanca v JU
 133. stavebné práce a dph
 134. Poznámky MRP
 135. Ročné zúčtovanie a prehľad zrazených a odvedených preddavkoch
 136. účtovanie elektronických poukážok
 137. Koľko preddavkov si započítať???
 138. Aký typ daňového priznania použiť pri prenájme do 500 eur?
 139. Opravné daňové priznanie typu A
 140. Refakturácia služieb z minulého roka, kedy dať výnos?
 141. Poznámky - priemerný prepočítaný počet zamestnancov
 142. Predfaktúra a ostrá faktúra
 143. Bezúročná pôžička spoločníka pre s.r.o.
 144. Dodatočné DPPO alebo oprava účtu 429?
 145. Vynatie prijmu z CR v danovom priznani A
 146. preddavok dane PO_ kvartalny platca
 147. Daň z predaja domu
 148. Zahraničné príjmy - szčo
 149. Založená živnosť v priebehu roka a doklady k daňovému priznaniu
 150. ako zaučtovať v podvojnom učtovníctve storno platby kartou a následne storno poplatku za transakciu??
 151. Ukončenie podnikania k 31.12.2016 - úprava ZD o neuhradené pohľadávky a záväzky a o nespotrebované zásoby- Výkaz o M a Z k 31.12.2016 nulový? - Alfa plus
 152. nezdaniteľná čast základu dane
 153. Je cestovné poistenie konateľa daňovým nákladom?
 154. Na základe akého dokladu, môžem vystaviť dobropis.
 155. Dan z predaja nehnutelnosti nadobudnuta dedenim v nepriamom rade
 156. Náklady spojené s používaním vlastnej nehnuteľnosti na podnikanie
 157. Obchod medzi závislými osobami a ich účtovný a daňový dopad
 158. Došlá zahraničná faktúra s DPH
 159. pôžička v hotovosti
 160. Odpisy pri majetku 80/20
 161. Zostatok na účte daňovníka
 162. sro neplatca dph a faktúra do zahraničia
 163. Daň z príjmu - stavebný dozor
 164. zlá účtovná závierka
 165. Pracovná cesta obchodného zástupcu
 166. Ukončenie podnikania a evidencia drobného majetku
 167. Preddavky v cudzej mene - pre potvrdenie kurzov (?)
 168. Podať dodatočné DP z príjmov FO?
 169. Metóda vyňatia príjmu pri prijme Z CR?
 170. Môže sa v jednom DP kombinovať : paušál na sprostredkovanie a skutočné výdavky na prenájom?
 171. Ako zaúčtovať príjem z provízií po prerušení živnosti?
 172. Vrátenie daní zo zahraničia z predchádzajúcich rokov
 173. Členské príspevky
 174. Naklady na pristupovú cestu
 175. Začiatok uplatnenia DB u zamestnanca - Vyhlásenie na uplatnenie NČZD
 176. Tovar na dobierku, vrátený na predajni
 177. Zaplatenie dane z príjmu a daňovej licencie
 178. Daňové priznanie FO typ: A - prijmy z CR
 179. ZP odvody zamestnanie a živnosť
 180. Uplatnenie DB v RZD a preplatok dane - Ako sa to vyrovná s DÚ?
 181. DDP DPH
 182. rodičovský príspevok a RZD zamestnanca
 183. Nezdanitelna cast na manzelku.
 184. Aku odpisovu skupinu vybrat spravne?
 185. Zánik daňovej povinnosti pri dani z mot.vozidiel.
 186. Rodičovská dovolenka-daňové priznanie
 187. NČZD na manžela
 188. Ubytovanie pri pracovnej ceste a odpočítanie DPH
 189. Moze byt s.r.o. bez zamestnancov?
 190. RZZP preplatok- ako zaúčtovať vzajomný zápočet s poisťovňou z preplatku RZZP?
 191. Dialničná známka-predaj vozidla
 192. Daňové priznanie typ B - príjem z ČR
 193. Daňové priznanie za rok 2016 - súbeh pracovného pomeru a živnosti
 194. Daňové priznanie FO typ:A
 195. Kde sa v DP FO uvádza prenájom závislých osôb?
 196. Dobropis za odber tovaru - účtovanie
 197. VH 429 strata
 198. pausalne vydavky ako zapisat.
 199. Ak nechcem dať Fa do nákladov musím ju do účtovníctva zaevidovať?
 200. Zaúčtovanie preplatenej preventívnej prehliadky zamestnanca
 201. oznámenie o zániku už odhláseného vozidla
 202. ako rozpisujete cestovne prikazy - stači prvy a posldny den prac.cesty?
 203. danove priznanie a prijem z materskej
 204. Duplicitná úhrada zálohy a DPH
 205. Prenájom bytu a rodičovská dovolenka
 206. daňové priznanie
 207. AKonopravit PS 2016?
 208. Daňový bonus a materská
 209. Odchodné a odvody zamestnancov vo verejnej službe
 210. Može si starobný dôchodca -dohodár uplatniť odpočitateľnú položku na manželku ?
 211. Ako zaučtujem v JU 2 x prijatú platbu za OF na konci roka 2016 ?
 212. uplatnenie nezdaniteľnej položky na manželku
 213. Môže byť vrátená daň z príjmu invalidnému dôchodcovi?
 214. Daň z motorového vozidla 2016 - výpočet
 215. BISNODE SLOVENSKO, s.r.o.
 216. Spotreba PHM
 217. Faktura z castoramy PL s DPH a následne korekta
 218. Narok na DB - vysluhovy dochodca
 219. Daň z prenájmu výdavky
 220. Nevyplatená časť dotácie z ÚP - účtovať ako pohľadávku k 31.12.?
 221. Registracia platcu DPH v Rakusku pre slov. sro
 222. Aky je postup pri registracii DPH v Rakusku pre slov sro?
 223. ukončenie živnosti
 224. Mozem si dat dat pausalne vydavky..ked minuly rok som si ich nedala a buduci tiez predpokladam, ze nebudu pausalne?
 225. Danove priznanie typ A a rodicovsky prispevok
 226. Fa na IČO
 227. môže platca DPH viesť daňovú evidenciu ?
 228. dodatočné daňové priznanie
 229. Pracuje tu niekto s programom money S3?
 230. Priu DP typu A dochodcu sa scituju dochodky?
 231. Obstaranie nehnuteľnosti
 232. stravné
 233. Daňové prizanie SHR
 234. SZČO a preplatky z poistného v daňovom priznaní
 235. Poznámky MÚJ : Musím uvádzať do poznámok informácie o ekonomických personálnych al. iných prepojeniach zo závislými osobami ?
 236. pri spotrebe PHM 80% a 20%, na ktorý riadok výkazu to dávate? neviem, či som s dobre opýtala.
 237. Mám nárok za jeden deň na stravný lístok a aj na stravné náhrady?
 238. Kto vedie akú transferovú dokumentáciu?
 239. dôchodca a príjmy z prenájmu
 240. Daňové priznanie, príjem zo závislej činnosti z ČR aj SR, príležitostný príjem
 241. bankový úver na kúpu vozidla účtovanie na konci r.
 242. tabuľka D-evidencia a odpočet straty
 243. Dôchodca a paušálny výdaj
 244. Presun záväzku zo SZČO na sro
 245. Može si manžel uplatniť daňový bonus?
 246. Môžem podať dodatočne priznanie dane ak som si za predchádzajúce 3 roky neuplatnil oprávnený daňový bonus na manželku?
 247. DPH zo zásob
 248. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť?
 249. Zápočet pohľadávok pred splatnosťou
 250. szčo zásoby