PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 [241] 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Kam zaradiť parkovisko
 2. Sociálny fond
 3. Refakturacia dopravy
 4. inventarizácia
 5. pokuta za preťaženie vozidla
 6. Zaplatil aj faktúru na zálohu
 7. Dodanie tovaru do EU- §43
 8. Dlhodobý majetok a preradenie majetku
 9. Konkrétny príklad preradenia majetku.
 10. doklad o premiestnení tovaru
 11. DPH z ceny celkom alebo z poloziek
 12. Oprava vlastného auta po havárii a DPH
 13. Návrh na zápis premeny menovitej hodnoty
 14. Príkazná zmluva na študenta a zníženie dane z príjmu
 15. živnostník platcom DPH?
 16. Zivnostník platcom dph
 17. zaúčtovanie FA z EU
 18. Fa za firemný mobilný telefón
 19. Monitor do nákladov
 20. podiel na zisku
 21. odpisová skupina
 22. Podnikové štipendium pre vysokoškoláka
 23. Ocenovanie zasob na sklade
 24. Vklad - pôžička spoločníka do s.r.o.
 25. kniha pokladnice
 26. vrátené auto
 27. Refakturácia
 28. Daň z nájmu
 29. DPH a služba z 3 krajiny
 30. Faktura za proviziu
 31. Obchodný register
 32. Zákaznický software ISPAdmin versus podklady pre účtovníctvo
 33. ubytovanie zamestnancov
 34. Stravné lístky - nadspotreba
 35. Registračná pokladňa
 36. Daň z motorových vozidiel-oznam.povinnosť
 37. ukončenie FO a prevod majetku na sro
 38. Prechod z JU do PU
 39. transfer z KŠÚ
 40. § 43 zákona o DPH a prepravný doklad
 41. čo s dph pri dovezenom tovare z Taiwanu?
 42. začiatočník v otázkach DPH
 43. Refakturacia ubytovania a vydavkov
 44. Povinnosť registrácie zdaniteľnej osoby - neplatiteľa DPH
 45. prenajom techniky
 46. výpočet rezervy na jubilejné
 47. Odpočet DPH z faktúry za dodávku alkoholu, ktorý je určený ako darček klientom.
 48. účtovanie straty
 49. dph pre českú firmu
 50. dodanie sluzieb-vystavenie fa
 51. stravovanie
 52. Obchodný register
 53. Koncoročný bonus.
 54. Odložená daňová pohľadávka.
 55. Vyradenie dlhodobého majetku.
 56. Likvidácia spoločnosti a DP
 57. zabezpečenie dane danovnikovi mimo EU
 58. predaj nehnuteľnosti v zahraničí
 59. Daň z predaja darovaného pozemku
 60. jednotková cena na súhrnnej faktúre
 61. daň z mot.vozidiel
 62. Registračná pokladnica
 63. záloha za šrot
 64. Uznanie pohľadávky
 65. Príspevok UPSVaR-nové pracovné miesto
 66. Dar a uplatnenie nákladov
 67. náhrada škody-zavinenie neznámou osobou
 68. Predaj časti podniku
 69. Osobná potreba a DPH
 70. Dodatočné daňové priznanie za rok 2006
 71. rezervný fond
 72. Postúpenie pohľadávky
 73. S.R.O. a koniec roka
 74. Zaradenie klimatickej komory do odpisovej skupiny
 75. Predaj obchodného podielu
 76. Predaj s.r.o.-Osvedčenie DIČ
 77. firemný alebo súkromný automobil?
 78. oprava minul.obdobia
 79. prerusenie odpisov prenajateho bytu
 80. zák.poistné
 81. Tovar z EU
 82. zaloha - vystavenie fa
 83. uctovanie v restikach a kuchyniach
 84. Mozem vyplnit tlacivo cez drsr.sk?
 85. cestné mýto
 86. Oprava miezd v PU
 87. prijatá služba z Čiech
 88. Odpocitatelna polozka na manzelku
 89. vnútropodniková smernica
 90. faktura za služby poskytnuté v ČR
 91. hlavna kniha
 92. Zmena sposobu uplatnovania výdajov
 93. zdanuje sa majetok SZCO pozruseni opravnenia?
 94. DPH z minulých rokov
 95. Odpočet DPH na osobné auto po 01.01.09
 96. pobočka na Slovensku a DPH
 97. Služby od neplatcu z ČR
 98. dodatocne DP DPH, hrozi aj pokuta?
 99. DP s.r.o. pri vstupe do likvidacie
 100. Odpočitateľné a pripočitateľné položky
 101. fa s alebo bez DPH
 102. Geodeticke práce
 103. Daň z príjmu PO vs. skladové zásoby
 104. ihrisko, vládny príspevok
 105. IC DPH pri trojstrannom obchode
 106. Novela zákona o Dani z príjmov od 1.1.2010
 107. Pokladňa CZK-rozdiel
 108. Odpustenie neuhradenych vyslych faktur
 109. DPH a prenájom priestorov
 110. DF - dobropis
 111. szčo na materskej
 112. miesto podnikania.....lektor anglictiny
 113. Ako postupovať pri Zvýšenie ZI
 114. Postúpenie lízingu a odpisy
 115. Odkúpenie vozového parku členmi družstva
 116. Pokladnicny doklad bez nazvu tovaru , dodaci list
 117. účtovanie výroby vína
 118. zmena periodicity platenia DPH
 119. spoločenská zmluva
 120. PZP a pokuta za rýchlosť
 121. Mimoriadna uzávierka
 122. predaj bytu
 123. 5xx
 124. Remeselná živnosť?
 125. Daň priznanie za rok 2009
 126. DPH do Čiech
 127. Ako riešiť omyl s fakturovaním DPH ?
 128. uplatňovanie nákladov na prevádzku chaty
 129. Pomôžte vysvetliť DPH
 130. novela zák. o DzP z 22.10.2009
 131. Ako zaučtovať 80% PHM ?
 132. Čo nás čaká na začiatku roka 2010?
 133. Dáva sa povinné zmluvné poistenie do nákladov?
 134. predaj majetku po ukonceni leasingu
 135. aký kurz použiť?
 136. Postup účtovania pri dovoze tovaru
 137. Reklamácia na materiál
 138. DPH - samozdanenie
 139. Odpisovať?
 140. Odpočet DPH z osobných autobomilov od 1.1.2010
 141. DPH a spotrebna dan
 142. darovacia zmluva
 143. Zle vydane faktury
 144. zaúčtovanie faktúry zaplatenej hotovosťou
 145. zaúčtovanie faktúry
 146. Rozhodnutie Sociálna poisťovňa
 147. MIAG
 148. co s DPHckou?
 149. Súhrnný výkaz od 1.1.2010
 150. Cestovný príkaz autobusove cestovne listky
 151. zuctovanie dobropisu v oberone
 152. porovnanie vysledkov z JU a PU
 153. dobropis na nehnuteľnosť
 154. Zaúčtovanie
 155. DR SR - Povinnosť registrácie neplatiteľa DPH, ktorý dodáva al. prijíma služby z ČŠ
 156. predaj tovaru v sieti hypermarketov
 157. Uskladnenie cudzieho tovaru
 158. auto
 159. dobropis a DPH
 160. Daň z predaja domu
 161. Vymáhanie škody od zamestnanca-účtovanie
 162. účtovanie výdajov na osobnú potrebu v PÚ
 163. Prevod obchodného podielu
 164. FA pre pozemkové spoločenstvo
 165. zauctovanie DF z EU
 166. technické zhodnotenie budovy
 167. základová doska, oplotenie a osvetlenie
 168. Prepočet kurzov ECB
 169. Referenčný list
 170. zúčtovanie 323
 171. Paušálne výdavky
 172. Rozdielna suma faktúry a úhrady
 173. PREDFAKTURA JE DANOVY DOKLAD
 174. ekonómovia-účtovníci
 175. Spotrebna dan z elektriny
 176. Spotrebna dan z elektriny-vyklad pojmu
 177. Prechod na platcu DPH
 178. Drobný nákup
 179. Povinnosť platiť daň ??
 180. reklamná činnosť podlieha DPH?
 181. Súdny poplatok - daňový úrad
 182. gastrolístky - nesúlad medzi nákupom a výdajom
 183. Stravné lístky ako nepeňažný príjem
 184. prijem na bu z uctu konatela
 185. PHM
 186. uplatnenie DPH na polyfunkcnu budovu
 187. Materska škôlka
 188. Leasing auta s poistenim
 189. ODVODY SAMOPLATITELA
 190. Predčasne ukončený leasing a postúpenie
 191. Prerušenie živnosti
 192. Zaškolenie našich pracovníkov na novom stroji
 193. 512 - praktické príklady (zahraničné SC)
 194. Nákup uhlia
 195. 042 - aké poplatky sú súčasťou?
 196. Nové pravidlá pre vrátenie DPH podnikateľom v rámci EÚ platné od 1.1.2010 – základné
 197. Predaj nehnutelnosti /garaze/ za cenu nizsiu ako obstaravacia
 198. Daň z príjmov pri predaji darovanej nehnuteľnosti
 199. Úroky z omeškania povinnosť platná od 15.1.2009
 200. Úroky z omeškania-povinnosť, všetky UJ
 201. odpočet DPH pri OA
 202. Vyúčtovanie z SPP bez rozpisu DPH
 203. zmena spôsobu uplatňovania výdavkov
 204. ak okrem tovaru fakturujem Dopravu, je to o.k.?
 205. Náklady spojené s uložením materiálu
 206. Dofakturacia a DPH
 207. Autoúver
 208. Marketingový príspevok
 209. DPH zo zostatkovej ceny majetku
 210. ako zúčtovať novozaloženú s.r.o.
 211. Peňažný denník
 212. Vrátenie DPH v rámci EÚ - nové pravidlá od 1.1.2010
 213. DPH - autoškola
 214. Staré pohľadávky
 215. Rodičovský príspevok 2010 a sro
 216. predaj vozidla s DPH alebo bez?
 217. dotácie školám
 218. posudok na plyn
 219. Premena ZI z Skk na euro
 220. daň
 221. Vrátenie DPH zo zahraničných PHM
 222. Predcasne splatenie, resp. ukoncenie leasingu a vplyv na danovy zaklad
 223. Vrátenie DPH v rámci EÚ.
 224. Danove priznanie a nulove vydavky
 225. FA za materiál z ČR a daňové priznanie
 226. Evidencia majetku a kód klasifikácie
 227. DPH z darovania
 228. Faktúra - DPH
 229. Základné imanie
 230. daňový zástupca v Nemecku a následný predaj do iného členského štátu
 231. odpočet DPH z majetku
 232. Zrušenie registrácie DPH
 233. Predaj DHM
 234. Predaj auta - účtovanie
 235. Problem s fakturou podla zakona!
 236. Nesprávna úhrada za dobierku
 237. Otvorenie účtovných kníh
 238. ubytovanie,dph na vstupe
 239. Faktúra za dopravu zo Seychelles
 240. vrátenie ostrej faktúry
 241. záv.činnosť+živnosť bez príjmu
 242. je mozne takto optimalizovat svoje naklady?
 243. znizi nakup tovaru danovy zaklad?
 244. Oslobodenie od dane
 245. odpocet dph a jenorazovy naklad?
 246. den zaúčtovania PFA
 247. Dovoz ojazdeneho auta z CR M1
 248. Hľadám účtovníčku
 249. Platba kartou v ČR
 250. Nedaňový náklad - úrok z úveru?