PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 [245] 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Účtovanie cestovných náhrad
 2. Refakturácia služieb
 3. Prispevok na kupu automobilu pre 50% invalida
 4. clo na solárne kolektory
 5. Nedaňový výdavok?
 6. tovar dodaný s inštaláciou alebo s montážou
 7. odvody
 8. Dohoda o pracovnej činnosti a úrad práce
 9. 2% dane z príjmu
 10. Vysledok RZZP 2008 - preplatok
 11. Časté oneskorené fa z Čiech
 12. Účtové triedy 8 a 9- vnútropodnikové účtovaníctvo
 13. Poštovné a 10% DPH?
 14. prevod podielu
 15. Otázky a odpovede DRSR - daň z pridanej hodnoty
 16. Otázky a odpovede DRSR - daň z príjmu
 17. Dátum dodania na predfaktúre
 18. Inventúra zásob - termín
 19. Ako zaúčtovať
 20. Dobrovoľný platca DPH
 21. sociálny fonad
 22. Lízing - časové rozlíšenie
 23. Pokuta???
 24. Predfaktura
 25. spotreba materialu a skolenie
 26. Dovoz tovaru z EU
 27. Odvody do ZP z príjmu z predaja majetku ?
 28. Nespravne platene DPH, co robit?
 29. Kedy sa vyplaca preplatok DPH?
 30. neskoré vystavenie faktúry
 31. Telefonne poplatky
 32. Vloženie majetku do podnikania
 33. Dodanie tovaru s montážou a DPH
 34. faktúra za šrot vystavená v januári
 35. zahraničná služobná cesta a dan
 36. 20 rokov po a stále postavené na hlavu
 37. BU - účtovanie
 38. INFO OHLADNE JU pre zivnostnika
 39. kupa majetku - motorky od sukr osoby
 40. Aký nákladový účet ?
 41. Č.účtu
 42. § 32 zák. o správe daní a poplatkov
 43. odvod do ZP za minuly rok
 44. reklamné zariadenia
 45. dar pre ústav
 46. Jednoduché účty a sociálny fond
 47. individuálne zdravotné poistenie cudzincov
 48. Aký príjem nezdaňujem?
 49. Ako vypočítať daň z prijmu a odvody do SP a ZP?
 50. Zmluva o dielo
 51. Fa do Holandska
 52. členský príspevok
 53. zverejnenie výkazov v diplomovej práci
 54. § 5 ods. 1 zakona č 105/2004 vypočet dane z liehu
 55. štátny zamestnanec + živnostník
 56. Colný úrad
 57. ako vystaviť vnútropodnikovú faktúru?
 58. Nárok na odstupné
 59. Náklady - platba za internet v ČR a iné otázniky
 60. číselný rad faktúr
 61. nahodenie stratených FA
 62. Zlúčenie s.r.o.
 63. ukoncenie studia,dobrovolne nezamestnany a dan
 64. zrýchlený odpis
 65. účet 343
 66. Kúpa notebooku
 67. inventarizačný rozdiel
 68. USA+Čína - nákup cez Ebay - daň a clo
 69. TICHY SPOLOCNIK KEDY SA VYPLACA PODIEL NA ZISKU?????
 70. Nemocenske od dvoch zamestnavatelov
 71. Predaj odpisaneho auta.
 72. nevymožitelné platby faktur
 73. súkromné auto pre firemné účely
 74. účet 121
 75. česká firma s CZ DIČ aj SK DIČ
 76. Hudba ako živnosť?
 77. Max. hodnota stravného lístka u živnostníka?
 78. Ako vyrátať a zaúčtovať kurzové rozdiely z pokladne v cudzej mene?
 79. Sledovanie obratu
 80. Poukážky pre klientov.
 81. zrážková daň za poradensku činnosť
 82. poistné za zamestnanca
 83. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou
 84. zlava pri kúpe PHM
 85. Prenájom-zaúčtovanie
 86. Vydieraci z basne-portal.sk sa ucia od statu.
 87. Televizor ako vyhra
 88. ukončenie lizingu a predaj vozidla
 89. Paušálna náhrada za súkromné auto, ktoré je na leasing
 90. Čerpanie socialneho fondu
 91. inzercia
 92. Podnikatelsky ucet
 93. Kratkodoby majetok
 94. Učtovanie v hospodárskom roku - výhody/nevýhody
 95. nájomná zmluva
 96. Účetní kurz pro přepočet
 97. Preplatenie casti faktury
 98. material nakúpeny v HU a použitý v HU
 99. reklamácia faktúry
 100. Odpis PZP
 101. Tlaciaren a napln
 102. Výnosy z dotácií pri RO
 103. Odškodne
 104. Úhrada faktúry zo súkromného účtu
 105. faktúra za opravu do Talianska
 106. Nájom nehnuteľnosti a DPH
 107. Dan z nehnutelnosti a moja povinnost voci Mestsk. Uradu
 108. Pracujúci dôchodca
 109. Sprostredkovanie resp. dobropis a DPH
 110. Sponzorstvo a DPH
 111. Jubilejné odmeny
 112. dodávateľský úver-úrok
 113. odpocet DPH pri registracii §55
 114. Hranica na prihlásenie platcu DPH
 115. Ako zaúčtovať zaplatenú DPH v JU
 116. Daň z prijmu FO rocne zuctovanie §7
 117. Daň z príjmu FO
 118. M1 kúpene zo zahran., DPH???
 119. Výdavky (náklady) na spotrebované PHL - výklad DR SR
 120. rozšírené spôsoby uplatňovanie PHM
 121. nesplnenie oznamovacej povinnosti
 122. Odpis budovy pri tech.zhodnotení
 123. kávovar
 124. Daňové a účtovné odpisy
 125. výstavba výrobnej haly
 126. faktúra za šrot
 127. Zriaďovacie náklady po novom
 128. Rozdelenie HV
 129. Odpis auta pri neukončenom roku
 130. Prevod majetku zo živnosti do s.r.o.
 131. Nedaňový príjem - PU
 132. žiadosť o odpustenie pokuty SOI
 133. Zahraničná pracovná cesta.
 134. Tovar alebo služba ?
 135. Prechod na PU
 136. prevedenie majetku z zivnostnika na sro,zrusenie zivnosti,problem s uctovnictvom?
 137. Vozidlo na živnosť v s.r.o. Co s tym?
 138. Zdravotný preukaz - kde zaúčtovať ?
 139. Uplatnenie nákladov minulých období
 140. Metodický pokyn DR SR k vývozu tovaru a služieb
 141. Výdavok OZD?
 142. MUSIA poštové výdavky do účtovníctva ?
 143. Dovoz ojazdeneho auta M1 z CR
 144. softvér
 145. prenájom prenajatej nehnuteľnosti
 146. Zaradenie auta do podnikania, odpisy...
 147. nehmotný majetok
 148. Cena zásob
 149. daň z príjmu - uplatnenie splatenia úverov do výdavkov
 150. evidencia príjmu a výdaja liehu
 151. Finančný leasing s odkupnou hodnotou 0 €
 152. Preplatok na plyne
 153. Je to intrakomunitarne dodanie tovaru? zlozite..
 154. Firemná večera
 155. Vysúdené odškodné...
 156. prerusenie odpisov v JU
 157. Zdaňovanie príjmov z prenájmu v RO
 158. FAKTURÁCIA A DPH
 159. účtovné výkazy platné pre rok 2009 v exceli a anglictine
 160. Registračná pokladňa -uzávierky
 161. Predaj cd
 162. Platba stravným lístkom
 163. Mimoriadna účtovná závierka
 164. prenájom vozidla a DPH
 165. Doba na uhradenie nadmerneho odpoctu DPH danovym uradom
 166. súkromný účet
 167. cestná daň a zmena ŠPZ
 168. dohodar a skolenie
 169. Smernice
 170. Poistná údalosť-príjem
 171. nákup tovaru od platcu dph z iného čl.št.EU/PL/ neplatcom dph v SR
 172. mikulášske darčeky pre zamestnancov
 173. kapela a vydanie faktury
 174. RZZP-preplatok
 175. Daň z príjmu a príspevok pre SZČO od úradu práce
 176. Doklad v hotovosti a odpočet DPH
 177. Súrne-nový účet
 178. Zrusenie zivnosti, narok na pausalne vydavky?
 179. DPH z prijatého preddavku
 180. bankový účet
 181. Správna faktúra
 182. Obchodovanie na burze s cennými papierami
 183. Stravné lístky
 184. Auto a podnikanie = chaos
 185. Pokuta od DU .
 186. aký je to výdavok?
 187. súdny znalec,resp.poradca?
 188. nezamestnany a a pn
 189. Kurzové rozdiely a prechod na euro
 190. odoslaná faktúra
 191. Zaúčtovanie pro forma faktúry
 192. účtovné doklady v angličtine
 193. nakup PHM spolocnostou kt. nevlastni vozidlo
 194. Spotreba paliva
 195. Dodanie tovaru Slovensko, faktúra Česká republika
 196. Rozbilo sa - zaúčtovanie
 197. Vystavená Fa-PPD originál alebo kópia?
 198. uhrada fa v hotovosti
 199. mandatna zmluva
 200. Investičná réžia
 201. Zmluva medzi s.r.o. a zamestnancom - predaj osob.vozidla
 202. OBSTARANIE AUTA
 203. Výpočet ceny pozemku, kt. patrí k bytu?
 204. Zmena rozsahu splatenia základného imania
 205. zákon o účtovníctve
 206. podlieha odmena za propagáciu zdaneniu DPH
 207. Chybná fa z ČR a DPH
 208. Prijatá platba a následná faktruácia.
 209. Zdanenie
 210. Hmotná zodpovednosť v skúšobnej dobe
 211. Dobré ráno milá Všzp...
 212. Zabudnutie vystavit fakturu za prijatu zalohu
 213. Clo na software kupeny v zahranici a redistribuovany na Slovensku
 214. software zakupeny v cz
 215. Spotreba PHM súkromné vozidlo
 216. Ako dostat z SRO legalne zisk
 217. Cestna daň a TAXI
 218. inventúra
 219. zrážková dań
 220. Tvorba fondu opráv z pohľadu DPH
 221. odpisové skupiny
 222. Opravne danove priznanie..
 223. Obchodovanie s inými krajinami.
 224. Dodatočné daňové priznania
 225. vystavené FA ...
 226. Nájom
 227. Auto v podnikaní SZČO
 228. Sociálny fond
 229. Náklady bez faktúry
 230. VD a pokladničné bločky
 231. vypocet vysky pokuty dane z prijmov
 232. Refakturácia dopravy do EU
 233. prenájom vlastných priestorov na podnikanie
 234. konsignačný sklad - DPH, účtovanie
 235. Slovenská súvaha Úč POD 1-01 v poľskom jazyku
 236. Nevymožiteľné pohľadávky
 237. cestovné náhrady - aký kurz
 238. Prílohy k prijatým zahraničným faktúram
 239. Účtovanie ZI
 240. chyba registracnej pokladnice
 241. Zákon o dani z príjmov - novela k 1.1.2010
 242. Výkazy ziskov a strat
 243. Polyfunkčný dom
 244. najomna zmluva
 245. Prechod za paušálnych výdavkov na klasické JU
 246. Náležitosti dokladov
 247. Dodanie tovaru
 248. súkromné auto na služobné účely
 249. Oprava DPH
 250. nové prečíslovanie u majetku???