PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [246] 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. colna sadzba MP3 prehravac
 2. zdanenie najmu hnut. vecí
 3. kúpa auta v zahraničí
 4. Ako uctovat nakup tovaru z Ciny, ked colnym deklarantom je prepravna firma?
 5. zaúčtovanie 80% z nákupu pohonných hmôt v JÚ
 6. DPH-náhrada škody
 7. storno neprávneho účtovania- poradíte?
 8. zaradenie auta
 9. S.R.O
 10. Stravné v jednoduchom účtovníctve
 11. náklady spojené s podnikaním
 12. zaokrulenie pri prepocte z EUR na SKK
 13. SkyEurope Airlines - konkurz
 14. banka a súvaha
 15. Typ sumy v Omege
 16. povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne v roku 2010
 17. faktura v EUR/SKK
 18. účet 042
 19. Zakladanie a predaj spoločností
 20. sklad
 21. Súvaha a výkaz zisku za rok 2009.
 22. Ak nájom za zamestnanca platí zamestnávateľ
 23. dobropis DPH
 24. novozistený DHM
 25. Zaradenie budovy do OM
 26. Zápis
 27. kontrola DU
 28. Kúpa v zahraničí a DPH
 29. zdravotné poistenie
 30. Môžem dodávať tovar manželovi? Je riaditeľ školy
 31. Pokladňa v účtovníctve rovná sa ERP?
 32. Chyby v účtovníctve-náhrada škody?
 33. Preúčtovanie skladu
 34. Treba mi aj typ "A" aj "B" ?
 35. Uctovanie u exekutora
 36. nadobudnutie tovaru z CR
 37. Technické zhodnotenie servera
 38. Refundácia investície
 39. Červená nafta - spotreba v SR
 40. Expedičná prirážka-došlá faktúra
 41. preprava-vývoz do tretích krajín
 42. vystavenie faktúry- prevádzka
 43. JCD a DPH
 44. Počítačová sieť.
 45. 21-ročná ex. študentka-povinnosti
 46. Forma daňového priznania
 47. VšZP - nedoplatok ZP za r. 1994
 48. Čo ďalej s firemným autom po odpisoch
 49. RZZP & preddavky - zamestanec ktery byl cast roku szco
 50. DPH - skupinová registrácia
 51. Podpis zakladateľskej listiny pri zmene
 52. Internetový obchod a DPH
 53. Zák. a havar. poistka
 54. Vodomerná šachta-zaradiť do DHM ?
 55. Registrácia platcu DPH a plnenie pri službách
 56. Odpis nabúraného auta a jeho vyradenie z účtovníctva
 57. auto na úver a odobratie auta leas. spoločnosťou pre neplatenie
 58. auto na úver a odobratie auta leas. spoločnosťou pre neplatenie
 59. stratený doklad o úhrade ZP
 60. Sociálna poisťovňa-penále
 61. Rozdelenie starého zisku
 62. Pohľadávky v jednoduchom účtovníctve
 63. živnosť a OČR - JÚ
 64. Manipulačné poplatky a DPH
 65. dph - kontrola DU
 66. prevádzková réžia?
 67. DPH
 68. Nevyfakturované dodávky
 69. Nevyfakturované dodávky
 70. Kam zaúčtovať pokutu
 71. co do nakladou
 72. Faktura......
 73. Pôžička (akú zmluvu) + evidovanie v jednoduchom účtovníctve
 74. narok na danový bonus
 75. Ako s DPH pri drobnom predaji popri zamestnaní
 76. dá sa to dať do nákladov?
 77. nákup tovaru z EU
 78. Účtovanie na základe výpisu z účtu
 79. likvidacia
 80. VAT cislo na fakture pri dovoze z EU
 81. ako účtovať spotrebu PHM?
 82. zauctovanie tlaciarne
 83. preprava tovaru
 84. Preúčtovanie zlých zostatkov na účtoch
 85. Omylom zaúčtovaná došlá faktúra
 86. neplatca DPH pri T-obchode
 87. Kumulatívny obrat
 88. Zdanenie prijmu z prace v zahranici
 89. Ako prihlásiť pohľadávky pri vstupe dlžníka do likvidácie
 90. Paušálne výdavky na PHM do výšky 80%
 91. spotrebná daň z liehu a arómy
 92. Rozdiely pri použití kurzov
 93. zaúčtovanie prenájmu-JU
 94. 50% záloha do zahraničia a fa na 100% po 16 dňoch
 95. Chybne vyplatene kreditne uroky bankou
 96. je minerálka a "pozornosť" pre klienta náklad?
 97. SZČO a PN, čo všetko s tým súvisí?
 98. Predčasné splatenie úveru
 99. Sklad v JÚ (materiál, tovar)
 100. Zaradenie majetku do odpisovania
 101. Mala sa registrovať na DPH???
 102. Zrážková daň verzus príkazná zmluva
 103. Dodanie služby pre českú firmu v Rakúsku
 104. Prenajom vozidla pre podnikanie
 105. Spatne prihlasenie k dph
 106. Exekúcia a dph
 107. 2 problemy v 1: musi mat SRO zamestnanca? ako zlikvidovat SRO?
 108. Dovoz tovaru z Anglicka a danovy doklad
 109. Kreditná karta v JÚ
 110. Dobropisy výkonov pre zdravotné poisťovne
 111. Práca v zahraničí pre slov. firmu
 112. Poistná udalosť
 113. vzor na zrušenie združenia fyzických osôb
 114. odvody SZCO
 115. Vyúčtovacia fa
 116. Cestovné náhrady pri zahraničnej prac. ceste
 117. bločik na viac parkovacích lístkov a dph
 118. vývoz tovaru do chorvátska-dovozné CLO,DPH atď.
 119. Úhrada záväzku JCD treťou osobou
 120. Dobropis
 121. Príprava na prijímačky na Ekonomickú univerzitu
 122. Nárok na odpočet DPH
 123. prenájom plošín v SR pre platcu DPH v ČR
 124. Deferred Input Tax?
 125. Leasing - doklady
 126. DzP FO a priznanie spätného dôchodku
 127. Protokol o zaradeni majetku
 128. Nákup a predaj auta
 129. Vlastná práca - sociálne byty
 130. DPH pri predaji do 3.statov
 131. vrátený náborový príspevok
 132. DPH-bez nároku
 133. Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o dani z príjmov
 134. prechodné položky a DPH
 135. Fakturácia prenájmu stroja?
 136. Uradny doklad z USA
 137. inventarizacia
 138. JÚ a záväzkové a interné doklady
 139. VPD-nie živnostník
 140. DPH pri predaji do EU
 141. 60%náhrady mzdy
 142. zrušenie účtu na podnikanie a založenie nového
 143. Česká živnosť
 144. uctovanie stravnych listkov v JU
 145. Pokazený tovar
 146. Ako začať s účtovníctvom...
 147. Úhrada faktúry umelcovi z Čiech
 148. konateľ a služobná cesta
 149. DPH pri predaji pre spoločnosť registr.v USA
 150. výpočet koeficientu
 151. Osobný vklad podnikateľa
 152. Čo je to umorovanie straty ?
 153. Pohrebné
 154. Stravné lístky namiesto stravného
 155. datum vystavenia FA a datum dodan. sluzby
 156. Predaj lesa
 157. zmena menovitej hodnoty imania
 158. taxi - daňový náklad
 159. Kaucia za prenájom
 160. Vystavenie faktúry
 161. finančno-ekonomická analýza
 162. Pneumatiky, odpis alebo priamo do spotreby
 163. vystavená faktúra do čiech
 164. Školenie v ČR
 165. Preúčtovanie záväzkov voči bývalému spoločníkovi
 166. List vlastníctva
 167. 475 - preúčtovanie ?
 168. Nerealizovaná letenka SKY EUROPE - (ne)dańový náklad
 169. účtovný doklad - štát.jazyk
 170. DPH pri zrušení živnosti
 171. Vyhlásenie u dohodára
 172. nákup v zahraničí
 173. Vyradenie strechy
 174. Používanie súkromného auta, prenájom
 175. preprava tovaru pre švajčiarsku firmu
 176. Oprava účtovných zápisov
 177. predaj vstupeniek
 178. Doktorantské štúdium
 179. Predaj auta a vplyv na poistné
 180. Auto na lízing a odpisy
 181. ako zaúčtovať-bankový výpis
 182. Nedoplatok v daňovom priznaní
 183. SZČO - predčasne splatenie úveru
 184. Vrátenie preplatku SP v JU
 185. Ako spravne zauctovat stravu v domove dochodcov?
 186. paušálne výdavky-80% spotreby PHM
 187. DPH
 188. sprostredkovanie dodania tovaru
 189. Vývojový projekt pre obchodného partnera
 190. Vývoz tovaru do krajín EU
 191. Bezplatny prevod
 192. Oznamovacia povinnosť- ČR
 193. transformacia v.o.s. na s.r.o.
 194. DR SR - Usmernenie k poskytovaniu elektr. správ z procesov elektr. colného konania
 195. Uctovanie a prijem PHM vo vlastnom benkalore
 196. Darovaný drobný majetok
 197. vymáhanie pohľadávky
 198. Učtovanie pohonných látok
 199. SVB - obnova bytového domu, účtovanie
 200. účtovanie výherných losov
 201. Základné imanie v spoločnosti s. r. o.
 202. Sporenie pre deti
 203. tovar + materiál
 204. Daňový nedoplatok a jeho vplyv na vrátenie nadmerného odpočtu na DPH v 30dň. lehote
 205. leasing
 206. vztah medzi neplatcom a platcom DPH
 207. Práca v štátnej správe - ekonomická oblasť
 208. správnosť účtovania v PU, kontrola správnosti
 209. Prenájom bytu za rekonštrukciu ???
 210. Cestovné cez SMS
 211. Vyradenie dlhodobého neodpísaného majetku
 212. Vytvorenie kancelarie.
 213. predaj majetku vlozeneho do podnik.
 214. Daňový nedoplatok vzniknutý na pokutu za DPH
 215. ZMLUVA LEN S UVEDENÍM SUMY.
 216. vyradenia auta z evidencie
 217. Parkovné vyrúbené mestom
 218. Dph-likvidácia odpadu
 219. Fond údržby a opráv SVB
 220. strata bločku
 221. Novela Zákona o dani z príjmov od 01.09.2009
 222. Doktoranti a odvody
 223. Kúpa odpísaného automobilu
 224. DPH a vyclenie tovaru treťou osobou
 225. Likvidácia športového tovaru a DPH
 226. Zaúčtovanie Znaleckého posudku pre prevod majetku
 227. Sprostredkovanie predaja MV ceskej firme na Slovensku - dodanie sluzby
 228. Fakturácia nákladov a služieb
 229. dan z predaja nehnutelnosti
 230. Komisionárska zmluva
 231. Odpočet DPH a červená nafta
 232. nájom bytu a účtovanie
 233. potlač reklamných predmetov
 234. Zaradenie - detektor kovov
 235. Prefakturácia mat. - čo všetko cez sklad
 236. Zaradenie budovy do majetku firmy
 237. zaúčtovanie vrátenej platby
 238. prenajimanie bytu
 239. netto výnosy
 240. leasing - poistenie
 241. PÚ koniec zmluvy s ORANGE a nákup mobilov
 242. Materská dovolenka
 243. SZČO a polovičny úväzok
 244. Dan z mot. vozidla pri prenajme
 245. PREDČASNÉ ukončenie leasingu neplatením splátok
 246. Podnikanie v súkromnom objekte
 247. Auto s dvoma poistkami??
 248. Minuloročná faktúra
 249. Prechod z paušálnych výdavkov na skutočné
 250. dovoz repre a DPH