PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Rady JU
 2. Došlá zahraničná faktúra ešte za rok 2016 - do ktorého daňového priznania?
 3. Preplatok z RZZP, účtovanie v PU.
 4. Administratívny poplatok
 5. zmena výdavkov v jednoduchom účtovníctve
 6. Čo je ťahač a čo náves?
 7. Zmena ÚJ
 8. Postupenie pohladavky a jej zaučtovanie
 9. Odpocitatelna polozka na manzelku
 10. Kam do DP typu A mám zahrnúť zaplatené dobrovoľne zdravotné poistenie?
 11. česká faktúra s IčDPH slovenským, DPH, KV
 12. zahraničná faktúra, DPH a KV
 13. zle evidovana dovolenka
 14. Daňové priznanie FO, typ A, r. 42, záporná hodnota
 15. Daňové priznanie
 16. nákup DN v zahraničnej mene ak som platca dph v MRP
 17. Predaj auta - s.r.o. platca dph súkromnej osobe - cena s dph? nutná faktúra?
 18. Mozem predat tovar lacnejsie ako bola nakupna cena?
 19. Muzikant popri zamestnani - danova a odvodova povinnost
 20. Vystavená faktúra za odovzdaný šrot vstupuje od 01.01.2017 do KV DPH?
 21. Nájomné v JÚ zaplatené vopred
 22. DP typ B
 23. Leasing zo starých rokov-neúčtovaný.
 24. živnostník
 25. Nárok na daňový bonus
 26. Predaj nehnuteľnosti a DPH
 27. uplatňovanie paušálnych výdavkov 80 a 20% v PÚ, môze sa meniť, či raz do roka alebo mesačne?
 28. Účet 431
 29. JU - predĺžená záruka - faktúra po zakúpení auta
 30. Likvidácia spoločenstva - vyúčtovanie nákladov predchádzajúceho obdobia
 31. Vyradenie - odpis pohľadávky z účtovníctva
 32. Transférové oceňovanie voči svokrovi
 33. Musím podať DP?
 34. Prechod z JÚ na paušlne výdavky za zd.obdobie 2016
 35. Čiastkové daňové priznanie
 36. Poplatok (provízia) v zmenárni
 37. odpisovanie hmotného majetku - cena do 1700 Eur - daňový výdavok?
 38. Montáž okien
 39. Odkedy platí prelitrovanie
 40. Preddavkova faktúra a dph
 41. Paušálne výdavky a ich uplatnenie pri začatí podnikania v priebehu roka
 42. Vystavená faktúra v podvojnom účtovníctve na konci roka 2016. Fyzické dodanie tovaru až v roku 2017.
 43. Postupenie pohladavky a jej vrátenie
 44. Výpočet nedoplatku na ZP za rok 2016
 45. Riadok 01b a r. 05c v potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO a DP
 46. Kaucia na byt
 47. Tvorba webovej stránky na prelome rokov a zálohová faktúra
 48. Zápočet pohľadávok
 49. Bola mi z autorských honorárov zrazená daň z príjmov bez toho, že by som dal vopred písomný súhlas.
 50. Uctovanie faktur za elektrinu
 51. Odpočet DPH za december 2016 v januári 2017
 52. Platca DPH na Slovensku predava do CR platcovi DPH
 53. televízor / display - odpisová skupina
 54. Vrátenie pôžičky konateľovi (spolocnikovi) sro
 55. Dodatočné DP k DPH a DDP ku KV
 56. DOPČ dôchodca výška dôchodku v DPFO
 57. platby kartou v zahraničí účtovanie
 58. Nedoplatok z RZZP - časť za SZČO a časť za zamestnanie
 59. Neviete mi poradiť kde sa dá vyplniť online daňové priznanie?
 60. Bankový bonus za odporúčanie - POZD?
 61. Právne služby a faktúra
 62. Lekár platca dph
 63. nákup na firmu z USA
 64. Odpočítateľná položka na manželku
 65. Virtuálna pokladňa a nenajdený vystavený doklad
 66. DBP a prenos DP
 67. Technická miestnosť - do ktorej skupiny zaradiť?
 68. 2% z dane
 69. Aké osobné ochranné prostriedky potrebuje kaderníčka?
 70. Účtovanie DPH z došlej fa - bez nároku na odpočet
 71. poistné plnenie za ochorenie a daňové priznanie
 72. Aký je postup účtovania a čerpania soc. fondu?
 73. zdravotne a socialne poistenie z §8 ostatne prijmy?
 74. Ako fakturovat - dobropis / DPH
 75. účtovanie príjmu cest. agentúry
 76. Predaj nehnuteľnosti zaradenej v OM - výdavky
 77. Daňové priznanie 2016 typ A_Daňový bonus
 78. Mozem podat dan priznanie v 2 statoch?
 79. Nezdanitelna cast zakladu dane
 80. daňové priznanie PO - daňový odpis auta
 81. Skladové zásoby dané do spotreby
 82. Ako spraviť DP za prijem zo zahraniči prevedeny na payoneer účet?
 83. Ako postupovať pri chýbajúcom majetku v SRO?
 84. ako pridam polozku: postovne a balne, distributorska prirazka apod. na fakturu? je spravne ked to je cennikova polozka?
 85. Ako zaúčtovať výdavok za nákup traktora bez špz?
 86. Nezaevidovaná platba
 87. Spotreba PHM vlastný automobil nezaradený do majetku
 88. Koeficient DPH - poisťovacie služby
 89. Od kedy mám povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne ako SZČO
 90. daňový bonus a nezdaniteľná časť
 91. Uctovanie blockov - stravovanie
 92. Do akého obdobia účtovať faktúru?
 93. Sociálny fond - tvorený, ale nečerpaný. Čo s ním? Účtovanie v JU.
 94. Základná náhrada za km pri požičanom aute rok 2016
 95. Vyňatie príjmov - opatrovateľka v Rakúsku
 96. Preukazateľné zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa paragrafu 6 ods.1a 2 zák-- ak zdravotná poisťovňa vrátila preplatok SZČO
 97. Tuzemské samozdanenie stav.prác a preprava
 98. Vyúčtovanie škody
 99. Daňové priznanie A z českým príjmom.
 100. stravné lístky dorovnanie v dalsom roku-ako učtovne vyriešit ?
 101. Vedľajšie náklady
 102. Daňové priznanie dôchodca, osobný asistent
 103. Dodatočné DPH za 12/2016 zaúčtovanie
 104. Poberateľ starobného dôchodku a prenájom bytu
 105. kedy sa vystavuju faktury s prenesenim danovej povinnosti?
 106. Vyplnenie danoveho priznania
 107. Danove priznanie-paušálne výdavky
 108. DP z príjmov za osobneho asistenta ZŤP
 109. daňové živnostníčka a samoplatiteľ
 110. MV na finančný prenájom
 111. Mozem uctovat vydavky pred rozsirenim zivnosti?
 112. Môžem si, ako SZČO, do výdavkov zahrnúť jednorázovú odmenu vyplatenú dôchodcovi?
 113. Uctovanie PHM SZCO/sluzobne auto
 114. Výplatná páska
 115. Vydavky za prenajom nehnutelnosti (ak este nie je postavena)
 116. Zostatok uctu 342
 117. DP faktúra za XI. a XII.-platba prijatá v januári 2017, poistné na ZP 11x
 118. aktívna živnosť s nulovým prijmom a daňové prizanie
 119. Faktúra z Google Ireland za Adwords a DPH priznanie
 120. Ako podať daňové priznanie? - Príjem z autorskej zmluvy počas platenej predĺženej rodičovskej dovolenky (nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa).
 121. DP - odpracovaný december - príjem v januári
 122. uplatnenie NZČ časť na manželku
 123. Nárok na DB
 124. Daňové priznanie FO A - doplatenie na zdravotnej
 125. príspevok na podnikanie a danové B
 126. Musím zaradiť do užívania stavbu skolaudovanú a zapísanú do katastra, ale nevyužíva sa?
 127. musí si moja slov, firma pre ktorú pracujem v nemecku zriadiť prevádzkáren v nemecku? robíme tam viacej rokov
 128. Darovanie tovaru
 129. Daňový bonus
 130. Daňové priznanie - Riadok 41
 131. Daňové priznanie+ 2% dane
 132. Dohoda o prac. činnosti, úrad práce a aktivačné práce
 133. Dobropis s dátumom dodania 21.12.2016 vystavený v roku 2017
 134. Stravovanie - účtovanie v PÚ
 135. Kedy zaradím do DPH prijatý dobropis vystavený 25.01.2017 s dátumom dodania 26.12.2016 - 12/2016 alebo 01/2017 ?
 136. zápočet nadmer. odpočtu s vlastnou DP
 137. Poplatok - súdne trovy
 138. Vrátenie poštovného v peňažnom denníku
 139. faktúra vyplatená 3x ...ako to účtujete v PÚ na prelome roka?
 140. Nákup tovaru zo zahraničia a uplatnenie prenosu daňovej povinnosti pri predaji
 141. Musí subjekt účtovať o nákupe MV z financií firmy?
 142. Aké sankcie resp. v akej výške hrozia za podanie opravného výkazu k DPH za december 2016.
 143. Cudzinec zamestnaný v SK a jeho daňové priznanie
 144. Homebanking a účtovníctvo
 145. stavebné práce v Belgicku
 146. Platiteľ zrážkovej dane - registrácia ?
 147. Sprostredkovanie - definícia
 148. Mozem podat opravne danove priznanie s tym, ze vyjmem prenajimany byt z obchodneho majetku?
 149. Doplatok zamestnanca na zdravotné poistenie
 150. Náklady na školenie zákazníkov
 151. Autorská činnosť- paušálne výdavky
 152. paušálne výdavky
 153. Ako fakturovať s DPH alebo bez ,prenesenie dp ?
 154. Autorská činnosť a daňové priznanie
 155. Majetok v sume 1500EUR
 156. Nárok na daňový bonus pri príjme zo zahraničia
 157. výpočet odpisu auta
 158. Tvorba rezervy na dovolenku na 451 účet???
 159. Je potrebné zaokrúhľovať krátený odpis auta kt. sa využiva aj na súkromné účely v pomere 80:20?
 160. Danova strata a DB
 161. Preplatok RZZP
 162. spravna suma pre pausalne výdavky
 163. Kúpa s.r.o.
 164. Zivnostnik v Belgicku
 165. Ako preradiť resp. predať auto zaradené v majetku do druhej spol. toho istého konateľa?
 166. Vrátenie preplatku za elektrinu
 167. reťazový obchod a preukázanie nadobudnutia tovaru
 168. účtovať aj DPH?
 169. Predaj akcií - treba podať DP?
 170. Odpočet daňovej straty DP B
 171. Úroky účtované-nezaplatené.
 172. Prečo sú odvody do SP a ZP v potvrdení o príjme také nízke?
 173. Časové rozlíšenie úrokov z pôžičky
 174. NZDČ na manžela
 175. Zostatková cena predaného DHM
 176. predaj tomboly na plese a účtovanie
 177. RZZP- ak preplatok z RZZP za 2015 nevyplatim zamestnancovi v 2016
 178. Provízia na prelome rokov bez faktúry
 179. Účtovanie na podsúvahových účtoch
 180. Platba konateľa s osobnou kartou
 181. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť parnú kabínu?
 182. Ako nastupit neskor na matersku
 183. Likvidácia - priebežná uzávierka a predchádzajúce obdobie
 184. Kontrolný výkaz DPH od 01.01.2017
 185. Započítanie pohľadávok - ID s akým dátumom ??
 186. Reklamacia-zuctovanie
 187. Nepeňažná výhra - v hodnote 588 eur s DPH
 188. Oberon - CZK na EUR
 189. potvrdenie o zdanitelnej mzde
 190. hmotnosť nákladného vozidla v danovom priznaní pre dan z mot.vozidiel
 191. Prevadzka baru
 192. Danove priznanie - typ - pri prijmoch len zo zavislej cinnosti a kapitaloveho majektu (uroky na sporiacom ucte) ?
 193. Vyradenie pohľadávky
 194. Oneskorená DPH u SZČO a prenesená daňová povinnosť
 195. Preplatok na DzP v U
 196. Daňový bonus na dieťa v DP
 197. DP v Rakúsku
 198. Je daňovo uznateľné nájomné v prenajatom dome, ktorý slúži na bývanie aj podnikanie?
 199. ako vyriesit vydaj str.listkov v nizsej hodnote,ako je zakonom urcena?
 200. Ako zaúčtujem preplatok na preddavkoch na zdravotnom poistení keď som bola časť roka na rodičovskom príspevku a stále platila preddavky v pôvodnej výške?
 201. Ako zaúčtujem?
 202. Postúpenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve
 203. Časové rozlíšenie
 204. daň z prenájmu - nemusím v tomto prípade podávať daňové priznanie?
 205. tovar odoslaný poštou do 3.krajiny obch. spoločnosti
 206. Podávate dodatočné daňové priznania k dani z príjmu PO aj keď ide o drobné?
 207. potvrdenie o zdanitelnych prijmoch bez peciatky
 208. Musim si vypocitat odvody sam?
 209. príplatok za sviatok v nepretržitej prevádzke?
 210. Dodat.daň.priznanie - v ktorom roku naučtovať predpis dane?
 211. Odsúhlasenie pohľadávok, ktoré boli zaplatené v januári
 212. Služby pre vlastníkov bytov (SBDO) a oddiel KV
 213. DP z prenájmu nehnuteľnosti pri závislých osobách
 214. nové čísla uctov?
 215. Nárok na DB a evidencia na UP od 6/2016
 216. Stravne - zahranicna pracovna cesta
 217. Odpocet na manzelku a ciastocny invalidny dochodok
 218. Odpocitatelna polozka na manzelku
 219. Dobropis došlý - dátumy z r. 2016
 220. Predaj bytu VS Danove priznanie
 221. účtovanie autoškola
 222. Vratenie poistneho zo SP
 223. Faktúra z Čiech s českou DPH
 224. Prepis auta z matky na syna - musí byť aj kúpna zmluva?
 225. Ročné zúčt.dane - uplatnenie NČ na manželku
 226. DPFOA príjem z Nemecka
 227. materská dovolenka , SZČO a daňové priznanie
 228. Daň z predaja bytu
 229. Ako účtovať darčekové poukážky a bonusové body v Omege?
 230. nezdaniteľná časť na manželku
 231. S.r.o. v konkurze, kto za ňu podáva daň. priznanie ?
 232. aká evidencia sa robí paušálnych výdavkoch?daňová, či jednoduché, alebo...?
 233. moze mat pausálne výdavky aj ten kto zamestnava na dohody?
 234. Nezdanitelna cast na studujucu manzelku na VS
 235. Poradte webovy portal/tlacene periodikum, kde informuju o zmenach ohladom uctovnictva a dani nacas?
 236. chcem sa poradiť, môžem účtovať bankový úver na auto 461/325 Dakujem
 237. Predĺžená platená rodičovská dovolenka - aký doklad doložiť k RZD
 238. ako vyrovnať rozdiel medzi hlavnou knihou a saldokontom ?
 239. Príkaz na začatie exekúcie už druhý u toho istého zamestnanca - prednostná pohľadávka
 240. Zdaňovanie príjmu z umeleckej činnosti §39 zak.618/2003
 241. Registračný list SP - chyba v type zamestnanca
 242. DKV karta účtovanie
 243. Môže sa odpisovať aj daňovo nehnuteľnosť vložená do s.r.o. zvýšením základného imania ?
 244. účtovné prípady pri založení s.r.o. a následnom zápise do OR
 245. licenčná zmluva - daň
 246. krátkodobá bezúročná pôžička spoločníka vlastnej s.r.o. na rozbehnutie firmy
 247. prijem zo zahranicia
 248. Účtuje sa v JU o inventúre na tovare?
 249. úhrn preddavkov - prijem zo zahraničia
 250. Daň z príjmu FO - skončenie prac. pomeru + nástup na materskú