PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. Prerušenie odpisovania
 2. Odložená daň - účtovanie
 3. Clo
 4. Odstúpenie zamestnancov aký nákladový účet
 5. Účtovanie úhrady prijatých faktúr formou CardPay?
 6. vyúčtovacia fa v JÚ v MRP
 7. Orange - meninová zľava - účtovanie v JU
 8. Mame narok na odpocet celej DPH pri spoluucasti pri oprave auta po nehode ?
 9. Vratenie dane z MV pri predaji nepojazdneho vozidla.
 10. Odmena za sprostredkovanie
 11. DzMV 2016 - znizenie sadzby dane vypocet
 12. Kúpa zariadenia na úver - účtovanie
 13. Vznik daňovej povinnosti na auto
 14. víno
 15. Bonus za prenos čísla od Orangeu - účtovanie bez dokladu
 16. Elektrická energia - platby a vyúčtovanie
 17. Platby za spotrebný materiál platené konateľom
 18. Možnosť odpočtu DPH
 19. Neuplatnená DPH za súkromné PHL
 20. Daň z nehnuteľnosti r2017
 21. Daň z mot. vozidiel - oddiel III, riadok 10 - daňovník podľa § 3 zákona
 22. Danove priznanie predaj bytu manzelia
 23. Inventarizácia pohľadávok a záväzkov - je potrebné posielať, ak bola faktúra uhradená pred tým, ako sa tlačila inventarizácia?
 24. Oprava zaciatocnych stavov
 25. Zdvojený príjem?
 26. Vypocet kurzu akcie
 27. dátum daň.povinnosti daň z MV
 28. Nadmerný odpočet
 29. daňové priznanie zamestnanca vo väzbe
 30. platna fa z Alza
 31. Konateľka SRO a vyplatenie odmeny
 32. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku 2016
 33. Vyúčtovacie faktúry energie - SSE - aké obdobie?
 34. Daň z MV r. 2016 - pozemkové spoločenstvo
 35. predaj poškodeného a ešte neodpísaného auta
 36. Finančné ukazovatele - ROE, ROA
 37. DAP čr - rezident, nerezident?
 38. faktura na zaniknutu s.r.o.
 39. faktúra za auditorské služby vrátane ubytovania od zahraničnej zdaniteľnej osoby
 40. služba v Maďarsku - VAT refund?
 41. Predaj nehnuteľnosti - výnosy v podvojnom účtovníctve
 42. Výkaz nedoplatkov z RZZP po ukonceni zivnosti
 43. Kto vie zaskolit do podvojneho uctovania v keepi.sk?
 44. odpis pohľadávky v jednoduchom účtovníctve
 45. Ovplyvňuje poskytnutý príspevok základ dane?
 46. Účtovanie nákladov až po zaplatení
 47. Práca online a registrácia na úrade práce
 48. Rezerva na odchodné
 49. Neuplatnené náklady a DzMV
 50. Danove priznanie
 51. Preprava materiálu zo Švajčiarska švajčiarskou materskou firmou.
 52. Kupa auta v jednoduchom uctovnictve
 53. DMV v roku 2016
 54. Inventarizácia pokladne.
 55. Daňové priznanie
 56. Ako zuctovat investiciu do nehnutelnosti?
 57. Pracovná cesta lekára na kongres - sponzor platí letenku a ubytovanie - nepeňažné plnenie?
 58. Dobropis
 59. dan z mot.vozidiel
 60. Vystavená faktúra a zapocet
 61. Odpočítanú daň musí v celej sume vrátiť?
 62. rozviazanie PP dohodou a dohodnuté odstupné
 63. dohoda o pracovnej činnosti a exekúcia
 64. Predaj softvéru do ČR nepodnikateľovi
 65. DzMV 2016 - výpočet r.19 v III. oddiely-počet mesiacov
 66. Môže sa zaplatené nájomné započítať do kúpnej ceny pri predaji?
 67. Superodpocet - odpocet nakladov na vyskum a vyvoj
 68. Účtovanie za reklamu a sponzorské
 69. Aká je zostatková cena nedoodpisovaného auta vyradeného počas roka?
 70. Zásoby - farby po spotrebe
 71. Ako zaúčtovať úhradu zálohovej faktúry v JU. Program MRP Brezno.
 72. nárok na odpočet DPH - zaplatená záloha?
 73. Ako mám postupovať v poskytovaní príspevku na stravovanie prostredníctvom FO alebo právnickej osoby?
 74. Dodatočné daňové priznanie - sankcie
 75. Predaj budovy zaradenej do obchodného majetku - DPH a DzP
 76. obratový bonus
 77. Poskytovanie elektronických služieb a DPH
 78. Hotovostna pozicka od svagra a svokra do s.r.o.
 79. Pes v majetku - objednané žrádlo, fa zo zahraničia ako samozdaniť?
 80. Kúpa auta, DPH a nepeňažný príjem
 81. Prenajom bytu a fakturacia
 82. Ako vysporiadať vydané stravné lístky v hodnote 3,15€ za 12/2016?
 83. Ako účtuje s.r.o., ktorá je spoločníkom inej s.r.o.?
 84. Vydraženie tovaru
 85. refakturácia nákladov aký dať dátum kurz?
 86. Neopodstatnená faktúra-služba z EÚ-prenesená daňová povinnosť
 87. predpokladaná daň v DPzMV
 88. Sú energie platené nájomcom príjmom prenajímateľa?
 89. DPzMV - r.10 daňovník podľa §3 zákona aké písm. použiť
 90. II. oddiel DP z MV
 91. Máme nárok na odpočet?
 92. Tuzemské samozdanenie
 93. Auto konatela vyuzivane na pracovne ucely-dan z MV ano ci nie?
 94. Účtovanie bonusu u dodávateľa faktúrou od odberateľa.
 95. Najom za byt zamestnanca ako vydaj pre SRO
 96. Môže si konateľ nenárokovať vrátenie pôžičky?
 97. Ziadost o zaradenie zamestnanca ako neobmedzene povinneho odvadzat dan z prijmu
 98. rozšírenie záruky na PC - tovar alebo služba?
 99. SZČO - stavebné práce pre inú SK firmu v zahraničí CZ
 100. Nenárokovanie konateľa na vrátenie pôžičky
 101. Zaúčtovanie dodávateľskej faktúry
 102. aký je dátum dodania pri fakturácii vopred?
 103. Ocenenie nedokončenej výroby a ocenenie hotových výrobkov
 104. Nevyplateny urok z pozicky a transferove ocenovanie...
 105. Kto by mal za mna podat danove priznanie?
 106. platba kartou za pohonné hm. v zahraničí
 107. Účtovanie zábezpeky u odberateľa.
 108. ako zaúčtovať predaj motorov. vozidla na základe predajnej zmluvy?
 109. Zaúčtovanie stravných lístkov SZČO do nákladov v JU
 110. daň z motorových vozidiel - dátum prvej evidencie vozidla
 111. Zákon o ochrane vkladov - oznámenie bankám do 15.januára
 112. môže počas kal. mesiaca dôjsť k zmene plat. výmeru ?
 113. Samozdanenie, neopodstatnený daňový náklad. DPH ?
 114. ,,Zamestnanec okradol firmu"
 115. Poberateľ výsluhového príspevku a szčo
 116. Refakturácia služieb k 31.12.2016
 117. Byt zaradený do HM.
 118. Došlý dobropis - evidovať do r. 2017 ??
 119. Faktura za telefon na meno bez ICO - danový vydavok?
 120. daň z RZZP
 121. Prijatá faktúra a dobropis - Money S3
 122. Je firma povinná preniesť daňovú povinnosť?
 123. Daň z MV za rok 2016
 124. Môžem ako podnikatel kupit stav. mat. od sukromnej osoby?
 125. SZČO, auto nie v obchodnom majetku a daň z motorových vozidiel - dátum vzniku/zániku DP
 126. Ako zaúčtovať prenájom ladovej plochy pre zamestnancov firmy?
 127. Zaradenie autá
 128. danove priznanie dôchodcu
 129. poplatky za prepis vozidla-preúčtovanie
 130. Učtovanie preplatku na ZP a SP v podvojnom účtovníctve
 131. Nákup a predaj motorky z EU do EU a DPH.
 132. SK nace
 133. Prenesená daňová povinnosť
 134. Faktura z nemecka s dph
 135. Fa od Shell, za mýto a PHM, čerpané v zahraničí a kontrolný výkaz
 136. PN nového zamestnanca
 137. Predpokladaná daň z motorového vozidla, riadok40
 138. Predaj rozostavanej nehnuteľnosti a DPH
 139. Ako je to s pozickami od spolocnika do sro alebo opacne po 1.1.2016?
 140. neskorá registrácia DPH - zdaniteľné obdobie?
 141. zostatok 331 na konci roka
 142. Pokladničny doklad
 143. stavba rodinných domov dvomi subjektmi - plátcami DPH
 144. Platba debetnou kartou (vydanou k EUR uctu) v cudzej mene
 145. Účtovanie úhrad od Zásielkovne (uloženka)
 146. Rovnaká hrubá mzda, odlišné odvody
 147. Zvýšenie ZI - účtovanie
 148. Nespotrebované stravné lístky - účtovanie?
 149. Pokazený notebook a vrátenie peňazí - jednoduché účtovníctvo, platca DPH
 150. Výdavky na obstaranie vozidla
 151. aký dátum na kurz použíť?
 152. Príspevok na stravovanie zo SF je aj s DPH?
 153. daň z motorových vozidiel - SZČO
 154. Príspevok zamľ. na obedy zamc. max.2,48eur z akej hodnoty obeda?
 155. Spotreba tovaru, resp. materiálu oprave a údržbe.
 156. Ako zaúčtovať faktúru za kúpu čierneho uhlia kde je uvedená spotrebná daň?
 157. neodpracovaná zmena
 158. záloha na mzdu v RO
 159. poistné plnenie
 160. Dotácia z ÚP na podporu zamestnávania na prelome rokov - JU
 161. Opravná položka - vytvorenie
 162. registrácia k dph - obrat
 163. Poplatky za zmenu spoločníka v SRO - sú daňovým výdavkom?
 164. Paušálne výdavky a daň z motorových vozidiel
 165. Daňové výdavky-ukončenie poistnej zmluvy PZP
 166. Škoda spôsobená zamestnancom, jej úhrada spoločnosťou, daňový náklad?
 167. Vypocet nemocenskej davky
 168. Rozlišovať časovo výnosy pri zmluve o dielo?
 169. Aký výnosový účet pri predaji nádob na smeti v obci?
 170. szčo - platba vopred, tovar na objednavku, datumy na fakture - zálohová faktúra - ostrá faktúra
 171. Čo sa počíta na účely poistenia?
 172. Účtovníctvo neziskových organizácií - robí ho niekto v okolí Banskej Štiavnice - Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, BB a pod.
 173. Účtovanie provízie z výherných žrebov JU
 174. Vlastné motorové vozidlo a cestovné náhrady
 175. DP k DzMV - riadok 02 - Dátum vzniku DP
 176. Dohoda o nezdanovaní autorských odmien, oznam pre danový úrad podla par. 43 ods 14 - do 15.01.2017
 177. Slovenská SZČO pracuje na stavbách v Belgicku pre inú s.r.o.
 178. zauctovanie vydavku za reklamu do tretej krajiny
 179. SZČO využíva otcove auto na podnikanie - je to stále platné?
 180. Nárok na vrátenie daní z Nemecka
 181. Účtovanie správy bytového domu. Nevie nikto poradiť?
 182. Je treba podať daňové priznanie ak som bola zamestnaná + na PN + na úrade práce?
 183. Youtube videa (ADSENSE) ako s DPH ???
 184. Preplatok z DÚ
 185. odpisovanie nehnuteľnosti a jej zbúranie
 186. vystavené faktúry - účtovníctvo
 187. Dobrovoľne platené poistné a priznanie DzPFO
 188. Zaradenie garáže do OS
 189. plánujem prejsť na paušálne výdavky, zánik daňovej povinnosti ?
 190. predaj auta na leasing a odpisy
 191. DzPFO za rok 2016 - zásoby
 192. Ma byt najomne v danovom priznani??
 193. Montovaná garáž - DHIM ?
 194. evidencia UPSVaR -podmienky
 195. Auto v podnikani
 196. Neplatca DPH faktúruje platcovi DPH za stavebné prace v ČR
 197. Daňové priznanie - rozostavaná stavba
 198. Cestná daň
 199. Oprava alebo technické zhodnotenie? A kto odpisuje opravy a kto technické zhodnotenie na prenajatom majetku?
 200. potrebujem vzor pre inventarizáciu majetku v školskej jedálni
 201. Živnostníčka platca DPH a zauctovanie faktur pre neplatcu DPH
 202. Opravná faktúra - dobropis - lekár neplatca DPH
 203. Pohoda - automatické účtovanie výpisov
 204. Vydaná faktúra v našom mene od sprostredkovateľa.
 205. Výpočet rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamc. k 12/2016
 206. Posedenie a kapustnica - nárok na odpočítanie DPH ....
 207. firma s.r.o., konateľ si kúpil pracovnú obuv /s dph/ ako to zaúčtovať? a ako dph? vďaka
 208. ? kurz treba použiť pri fa z 3.krajiny?
 209. Pohľadavky
 210. Dane a Zdravotne odvody z urokov vyplatenych fyzickej osobe v roku 2017
 211. Kniha jázd FO
 212. nové auto a vznik danovej povinnosti dane z motorovych vozidiel
 213. Stravné lístky za 12/2016
 214. Daň z motorových vozidiel r.2016
 215. SAP - aká je verzia tohto programu v štátnej sfére?
 216. Reklamácia tovaru
 217. Zaúčtovanie začiatočného vkladu pri zriadení bankového účtu.
 218. ako zaúčtovať prijatú províziu za sprostredkovanie služieb
 219. Je v odpovedi FRSR pri odpis.skupinách "len nebytové" dôležité?
 220. účtovanie vyfakturovanej škody od SPP
 221. Účtovanie navýšenia nepeňažného príjmu
 222. Zánik daňovej povinnosti
 223. faktura za uctovnictvo pripocitatelna polozka k ZD
 224. Aké je SK NACE na opravu a údržbu železničných koľajových vozidiel?
 225. Daň z motorových vozidiel 2016 a chyba v mesiacoch
 226. fa z Turecka preclena cez organiz.zložku na Slovensku
 227. Daň vyberaná zrážkou pri oprave stroja?
 228. mám povinnosť podať DP na SK?
 229. Max prijem SZCO pri min odvodoch 2017
 230. SZČO, auto nezaradené v majetku - daň z mot. vozidiel
 231. nedaňové vydavky pri zmluve o vypožičke
 232. Daň z mot.vozidiel
 233. Text dodaný elektronicky - miesto dodania
 234. zľava z poplatku v banke
 235. Softvér na účtovanie správy bytového domu správcom
 236. Dohoda o pracovnej cinnosti
 237. Stravné lístky a dohodár
 238. majetok - software?
 239. Odvody a daň - Sociálny fond
 240. A nedalo by sa urobiť zmluvu medzi konateľom a sro o používaní bankového účtu konateľa pre firemné účely?
 241. Zakúpenie väčšieho množstva PC v 12/2016 - účtovanie?
 242. Dohoda o vykonaní práce /dôchodca/ a podanie DP A
 243. Stravne listky
 244. som SZCO a faktury za telefon mi chodia na meno. Môžem si ich dať do nákladov aj ked tam nemám uvedené ICO? Používam ho na pracovné účely.
 245. časové rozlišovanie na prelome rokov
 246. MRP-účtovanie VRP
 247. Novy vzor DPH 2017 ???
 248. Účtovanie dotácie z ÚP na zamestnanca § 50 - účtovanie v PU, aký dátum?
 249. auto prenajaté z inej krajiny EÚ
 250. SZCO a vyradenie MV z majetku