PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Predaj neznámym odberateľom - ako fakturovať.
 2. Sluzba či tovar vytvorené pomocou počítača
 3. Viete mi prosím poradiť aj s účtovaním výroby v B?
 4. ako účtovať naftu keď auto v nájme
 5. Vysporiadanie nedoplatku z RZZP
 6. Oplatí sa robiť si daňové priznanie?
 7. Kompenzacie TZP a zapocitanie vianocneho prispevku
 8. Môžem uplatniť paušálne výdavky za 2017 ak ukončím reg DPH v júli 2017 ?
 9. Akým potvrdením zdokladujem do ročného zúčtovania dane príjem dividend z Pioneer Investments?
 10. Leasing vozidla - oprava účtovania.
 11. Danove priznanie
 12. DP študent VŠ v ČR, príjem z dohôd v ČR
 13. Platím daň z predaja pôdy, ktorú som zdedila?
 14. Fakturacia prac podla zivnosti
 15. Nedoplatok na poistnom
 16. Mám započítať pri výpočte exekúcie nášho zamestnanca aj vyživované deti, hoci je zamestnanec rozvedený?
 17. Faktúra zo zahraničia
 18. Ako zauctovat prepravnu fakturu s plnenim oslobodenym od dane??
 19. pokladňa v zahraničnej mene-mínusový zostatok v EUR
 20. Montážne práce v Rakúsku
 21. Priloha 2 v DPFO-B
 22. Aktivácia tovaru
 23. Vyplnenie daňového priznania za rok 2016
 24. Opravy chýb minulých období cez 428 a 429
 25. Platenie mesačných preddavkov
 26. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov - NČ na ZŤP manžela
 27. Výpočet základu dane
 28. Zaradenie plynofikácie
 29. Mamou zdedeny byt po starej mame - danove povinnosti
 30. Aký typ DP FO podať - B alebo A
 31. potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 32. Daňove priznanie v ČR - študent v SR
 33. DP 2016 - opatrovateľka v Rakúsku
 34. Dodanie stavebnych prác a kontrolny výkaz
 35. Inventarizačný zápis.....
 36. Rezerva na účtovnú závierku
 37. je nutne uviest zmenu stavu /rozvod/ do danoveho priznania?
 38. Ako zaúčtovať darcovskú sms?
 39. daň z MV-vznik a zánik daň.povinnosti
 40. krátenie výdavkov pri príjme z prenájmu
 41. daň z MV 2016-vlastník alebo nájomca?
 42. daň z MV - zamestnavatel zamestnancovi - auto s CZ ŠPZ?
 43. Daňové priznanie FO za rok 2016 - musím podať DP?
 44. Auto konateľa a dátumy vzniku a zániku povinnosti k dani z MV
 45. DzMV za 2016
 46. Záväzok voči spoločníkovi
 47. odvody do VSZP za 01/2017
 48. VRP a príjem na základe PPD
 49. vyradenie uctovnictva starsieho ako 10 rokov
 50. Daň z MV - ťahač a náves
 51. nasledky oneskoreneho prihlasenie do socialnej poistovne
 52. Danove priznanie - fin. agnet 0 prijem, +praca na dohodu, praca na zmluvu
 53. Tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti pre rok 2017 a potvrdenie o podaní prehľadu
 54. zmena sadzba dane z príjmov a preddavky na rok 2017
 55. Neexistujúca faktúra
 56. Vyúčtovacia fa od DILAN
 57. ID a daňové priznanie
 58. Vznik a zánik k dani z MV - treba oznamovat na DU?
 59. Prepis nesplateného mobilného telefónu na manžela
 60. zanik danovej povinnosti k dani z motorovych vozidiel
 61. Tovar vrateny este este v maji dobropis vystaveny v decembri
 62. Daň z VM za rok 2016
 63. Dan z motorovych vozidiel
 64. Bankový účet na manželku
 65. Prihlasovacia povinnosť pri kúpe bytu.
 66. Daň z prevodu akcií
 67. Rozdelenie parcely a daň z nehnuteľnosti
 68. Co je pre zamestnanca vyhodnejsie? Podať DP alebo si nechat urobit ročne zúčtovanie?
 69. Oneskorený blok z RP
 70. Kúpa podniku v daňovej evidencii.
 71. poistná udalosť, DPH neuhradená od poisťovne
 72. Moji svokrovci predali nehnutelnost v roku 2015, mali v nasledujucom roku zaplatit dan?
 73. Prenájom garáže
 74. Ako prepocitat plat v librach na fakture?
 75. Aky variabilny symbol sa pise na zaplatenie DMV za 2016
 76. Konateľ - štúdium MBA
 77. Priznanie k dani z nehnuteľností - všetky odiely
 78. zahraničná pracovná cesta bez letenky
 79. szčo - exekucia ako výdaj
 80. Prebytok v pokladni.
 81. Faktúra z minulého roka - odrátanie DPH
 82. Uctovanie faktur na prelome rokov
 83. Daň z MV / musím podať DP za rok 2016?
 84. Odkúpená pohľadávka
 85. Obratový bonus za rok 2016 a dátumom dodania a vystavenia 27.1.2017
 86. Odložená daň vypocet
 87. Zmena parcelných čísel a výmery oproti stavebnému povoleniu
 88. Povinnosť sa registrovať na DÚ?
 89. Nárok na dovolenku-ukončenie prac.pomeru
 90. Zaokruhlovanie pri vyplnani DP k dani z MV za rok 2016
 91. Dobropis
 92. predpokladaná daň r. 40
 93. Nezaplatený preddavok na DzMV a vyúčtovanie preddavkov v daň. priznaní
 94. Prečo mi vyhadzuje chybu v počte mesiacov pri daňovom z MV?
 95. Prepočet CZK pokladnice kurzom k 31.12.2016?
 96. Kedy mám nárok na odpočet DPH z prevodu práv k nehnuteľnosti?
 97. Nedoplatok z RZZP vypočítaný z výhry - aký typ DP podať?
 98. MOzem si dat alikv. cast odpisu auta kupeneho 12/2016 do nakladov?
 99. Podľa akej vyhlášky či zákona sa vypočíta spotreba PHM?
 100. Faktúra za elektrinu - dať na ICO, alebo môže aj na r. č.?
 101. Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky a prechod z paušálnych výdavkov na daňovú evidenciu
 102. DZMV-kto platí daň z motor.vozidiel?
 103. DP SZČO na SK a zamestnanec v rakúsku
 104. DPH-zúčtovacia fa BVS
 105. Rezervy na dovolenku cerp
 106. Podlieha dani z MV aj vozidlo kat. M1 jazdiace na špeciálnych značkách, dokiaľ nezíska klasické značky ?
 107. DzMV r. 2016
 108. Nákladné auto požičané konateľom sro-čke na pracovnú cestu a výška náhrady.
 109. Zvysenie strav.liskov
 110. Prechod z preukázateľných výdavkov
 111. Živnostník - registrácia podľa §7a
 112. SZčO auto nezaradené v obchodnom majetku a DzMV
 113. Provizie Skylink
 114. Zaradenie jazdnej supravy
 115. Upravňa vody
 116. Daňové priznanie - ako vyplniť riadok 2?
 117. prenájom domu na podnikanie a daň z nehnuteľnosti
 118. kúpa auta
 119. Valutová pokladňa v JU
 120. kde mám začať hľadať chybu? Zostatok BU sedí aj nesedí .. (OMEGA)
 121. Ako zaúčtovať vklad záložného práva?
 122. Pracovné cesty konateľa na cudzom aute a daň z MV
 123. DAŇ z MV za 2016
 124. technické zhodnotenie majetku v SAPE
 125. Kto podá daňové priznanie?
 126. DP FO B za 2016
 127. Nákup hovädzieho dobytka
 128. Cestovný príkaz - číslovanie
 129. DP dan z motor.vozidiel - ako pridat list pre dalsie auto ?
 130. Spotrebný úver na auto - účtovanie v JÚ
 131. Znížiť odpočítateľných 500 € pri kratšom ako 12 mesačnom prenájme
 132. Predaj pozemku
 133. DzMV za r.2016 a predaj auta
 134. Daň z MV
 135. Bezodplatné zbavenie sa vraku neodpísanej dodávky a vyradene z účtovníctva.
 136. Veľkosť účtovnej jednotky - zatriedenie
 137. DP za 2016 invalidny dochodca
 138. Daň z MV - vlastník leasingová spoločnosť
 139. Na SR časť roka SZČO a časť roka v ČR ako zamestnanec
 140. Daň z nehnuteľnosti kúpa aj predaj bytu
 141. Nepoužívanie vozidla v celom zdaňovaciom období, môžem oznámiť zánik daň. povinnosti?
 142. Zrušená živnosť daňové priznanie
 143. POKUTA-ako by ste postupovali
 144. daň z motorových vozidiel
 145. Nezaplatena pohladavka a zrusenie zivnosti.
 146. Daň z MV a preradenie auta do osobného vlastníctva
 147. Auto zo zahraničnej firmy u nás ?
 148. DZMV-vznik daň.povinnosti-kúpené auto od iného daňovníka
 149. Náhrada stravného pri zahraničnej prac.ceste
 150. Môžu sa uzatvárať nové rámcové zmluvy na bežný nákup?
 151. Daňové priznanie 2016 typ A práca ČR a SR
 152. Diety SZČO v Nemecku
 153. Prijatie služby z EÚ - nezisková organizácia
 154. Vráti sa mi daň zo ZČ ak som dôchodca a príjem za r. 2016 bol 1500 €?
 155. Dátum vystavenia na faktúre pred dátumom dodania služby.
 156. Daňová licencia a novovzniknutá firma
 157. Patria naklady za taxi do nedanovych nakladov pri danovom priznani k dani z prijmov???
 158. pravidlá nízkej kapitalizácie
 159. Môžem výdavky evidentne použité na dosiahnutie príjmu presunúť do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane?
 160. ak je dobropis vystavený aj dátum dodania 31.12.2016, ale prišiel až v roku 2017 a je to % z dosiahnutého obratu?
 161. Danove priznanie po umrti danovnika
 162. Musí mi daňový úrad poskytnúť informáciu o tom, či dodávateľ uhradil DPH vyčíslenú na vystavenej faktúre voči mne?
 163. Daňový preplatok
 164. Môže sa obec stať platcom DPH?
 165. Dokumenty potrebné ku zrážkam zo mzdy
 166. obratový bonus
 167. musim podat danove priznanie ?
 168. ako vyriesit pri s.r.o. minusovy stav v CZK pokladni,a vysoky kladny stav v EUR pokladni ?
 169. koeficient na DPH
 170. Závierka 2015 zaslaná ako mikro ÚJ a mala byť za malú ÚJ-čo spraviť?
 171. pozastavenie zivnosti k 1.12.2016, danove priznanie
 172. Suhrnny výkaz a podmienky..
 173. Keď sa auto zaradené v obchodnom majetku szčo nepoužívalo na podnikanie v roku 2016, akým dátumom ho odhlásim na DU ?
 174. DZMV -DP riadok 08 (u áut N1)
 175. Ako zaúčtovať preplatok z RZZP?
 176. Môže nepodnikateľ viesť daňovú evidenciu ako podnikatelia?
 177. či som povinná podať daňové priznanie za minulý rok
 178. Odoslanie suhrnneho vykazu v akom poradi?
 179. stal sa zo mňa platca DPH
 180. Vystavenie faktury do CR (neplatca DPH)
 181. Predaj rozostavanej nehnuteľnosti medzi dvoma plátca DPH podlieha samozdaneniu?
 182. Predpokladaná daň z MV
 183. FAKTÚRA za repasovaný motor-náhradný diel
 184. Opatrovateľka na rakúsku živnosť + práca u nás.
 185. Zrušenie živnosti, znovu založenie a DP
 186. odpočet straty a zápočet licencie
 187. úverový účet
 188. finančný bonus na prelome rokov, zľava - 326, alebo 383
 189. Faktura po splatnosti v DPPO
 190. Podklady pre počítanie spotreby PHM, leto, zima, mesto?
 191. Počítanie spotreby PHM, leto, zima, mesto?
 192. Účtovanie preplatku na ZP v JU
 193. Môžem účtovať počas prerušenej živnosti?
 194. OMEGA od ktorej verzie je aktualne tlacivo Dan z mot.vozidiel ?
 195. DPH
 196. SZCO bez vykonavania cinnosti - ako zrusit najjednoduchsie?
 197. Preplatok na dani - ako zaúčtovať ???
 198. Alza cz a dobropis
 199. Uplatnenie DPH z JCD
 200. Preplatok na preddavkoch na ZP v JÚ
 201. Vážený aritmetický priemer v sklade a nesúlad s účtovníctvom
 202. DPH zo zahraničia
 203. Ako zaúčtovať Expres služby Slovenskej pošty uvádzané s DPH?
 204. Ako účtovať?-Zmluva o dielo-vyprac.návrhu,dodanie technológie pre urč.služby
 205. Zaradenie vývozky dreva do majetku
 206. auto na IČO a daň z MV
 207. trojstr.obchod a samozdanenie
 208. služby neuhradené na konci roka
 209. Likvidácia spoločnosti a obchodný podiel
 210. Príspevok na bývanie - na stiahnutie
 211. Nákup materiálu z vlastných zdrojov spoločníka.
 212. Zmluva o najme a uplatnenie DPH
 213. oznamovacia povinnosť - DzMV
 214. Nefunguje kontrola IČ DPH
 215. Fa k prijatej platbe
 216. účtovanie faktúry
 217. Dekoratívne predmety - viesť aj v evidencii drobn. majetku?
 218. pokuta za neskore podanie dodatocneho DP
 219. Butik s oblečením - sklad
 220. Ako zdaniť príjmy cez Paypal
 221. RZD a aké mám iné nároky ?
 222. Platí s.r.o. ktorá je v likvidácii od 22.9.2016 pomernú časť daňovej licencie ?
 223. zásoby - likvidácia
 224. VS pri platení dane z MV
 225. Ako zaúčtovať prijatý nadmerný odpočet DPH v JÚ?
 226. Daňové priznanie
 227. Prerusenie odpisov motoroveho vozidla
 228. Zabudnutá došla faktúra
 229. Kde si vypracujem DP ?
 230. Vyúčtovacia faktúra od SPP, VSE
 231. Dôchodca a hmotná výhra
 232. Odpisovanie auta a prechod na paušálne výdavky
 233. Datum dodania a vystavenia DOBROPISU
 234. KV za 12/2016 cez finančnú správu
 235. Poistna udalost
 236. Zmena ceny majetku/pozemku obce
 237. Ako určím predajnú cenu tovaru ak bol nákup s dph a následne pri predaji sa uplatní prenos DP
 238. Prerušenie používania vozidla na podnikanie
 239. Vlastníci bytov v zastúpení a KV
 240. Daň z MV 2016
 241. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam
 242. Auto v podnikani a 60% vydavky
 243. Predplatné za účtovné/mzdové web články
 244. Dodanie tovaru z ČR-samozdanenie
 245. Rozdelenie prijmov (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) v DP medzi manzelmi
 246. V ktorom roku do nákladov práce na tvorbe webu?
 247. dodatočné daňové priznanie za r.2015 - r. 42
 248. Faktúra z Francúzska - aký dátum vzniku DP?
 249. zrušenie aktivácie nákladov z minulého obdobia
 250. Faktúra od Orange mínusom?