PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 [270] 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Odpoč. položka a anglicko
 2. rozdiel
 3. doplnkové dôchodkové poistenie
 4. Protikrízový balíček
 5. Pomôcky pre spracovanie knihy jázd
 6. Prepočet Sk na Euro v daň.priznaní
 7. Parkovaci lístok zo Schwechatu
 8. valutová pokladňa v roku 2009
 9. Prepočítací kurz
 10. Doktorand vs. dan z prijmu
 11. Sociálny fond - začiatok
 12. Možnosť neviesť účtovníctvo
 13. Úprava stavu v pokladni
 14. mechanická úprava kovov-% výdavkov?
 15. Odobrenie postupu pri RZ preddavkov na DzP FO.
 16. Prinútený na živnosť - práca v Nemecku
 17. Odpočet na manželku a príspevok z ÚP
 18. daňové priznanie typ A alebo B
 19. Dôchodci a zrazkova dan
 20. Doktorand vs. dan z prijmu
 21. Daňovo uznané náklady
 22. Došlá Fa v Eurach a prepočet EUR na SKK pre daň. účely
 23. Kúpa a predaj cudzej meny
 24. danove priznanie - zahranicny prijem plus prenajom bytu na SK
 25. Nájomné a refakturácia
 26. DPH a predaj tovaru v treťom štáte
 27. súvaha
 28. účet 343
 29. Príjmy iba zahraničie
 30. Účtovanie spotr.dane z uhlia v JU
 31. slobodný umelec
 32. Nezdanitelná časť základu dane na manželku
 33. Paušálne výdaje a zaplatené poistné vopred za január
 34. Zahraničná faktúra na prelome rokov
 35. Dobrý výpočet? Preplatok z RZZP pozrite si schemu.
 36. Aká príloha k DP?
 37. Občan SR živnostník má príjmy z ČR
 38. zavazok EUR R.2008 A PRECHOD NA EURO
 39. Záväzky r.2004+2005
 40. PRISPEVOK NA DDS ZO SOC.FONDU A ROCNE ZUCTOVANIE
 41. Spoločník a mandátna zmluva
 42. konkurz a dane
 43. študijné materiály
 44. Prijem z poskytnutia ubytovania
 45. prijem zo zahranicia
 46. aktualne tlaciva k DP PO 2008
 47. prenájom bytu - časť roka
 48. preddavky a účet 591
 49. Oslobodenie od DPH
 50. Može si človek uplatniť paušálne náhrady, ak...
 51. danove priznanie
 52. Zaúčtovanie zálohy provízie
 53. Ráta sa stornovaná faktúra do obratu?
 54. Kúpa práva na kúpu nehnuteľnosti
 55. pohľadávka
 56. leasing uzitkoveho auta z CIECH a DPH
 57. kupa uzitkoveho auta z CIECH a DPH
 58. co treba k zapisu s.r.o jednoosobovej?
 59. ako vyplnit HLASENIE
 60. predaj a následná kúpa nehnuteľnosti na bývanie
 61. Prechod z JÚ na PÚ
 62. DOTÁCIA A VYÚČTOVANIE.
 63. Rezerva na základe ústnej dohody - odúčtovanie
 64. Služba poskytnutá v Čechách
 65. daň z príjmu zrážkou a výkazy
 66. Fakturácia
 67. Konatel a vydavky na miestnu dpravu
 68. súvaha 2009
 69. zmluvná výroba
 70. kolektívna zmluva
 71. Ako faktúrovať programátorske práce
 72. prechod JU na PU
 73. Žiadosť o registráci pre platcu DPH
 74. Nedokončená výroba (NV)
 75. Predaný majetok a nárok na odpisy
 76. zdanenie nepen prijmu cudzinca
 77. Kedy zaúčtovať pohľadávku z vratky dPH?
 78. preradenie vozidla z osobného uživania do majetku firmy
 79. základná sadzba za km jazdy os. mot. voz.
 80. Príjem - odvody v MR-súrne
 81. Finančné prostriedky od zahr.materskej spol.
 82. Príležitostný príjem
 83. nezavinená škoda - daňový výdavok?
 84. JU MRP a úhrada vystavenej faktúry
 85. Vzor žiadosti
 86. účtovať DPH?
 87. pouzitie sukromneho motoroveho vozisla na pracovnu cestu
 88. Zrušenie živnosti a nová živnosť v priebehu roka
 89. Ako správne zaúčtovať stratené strav. lístky?
 90. Určenie výšky škody
 91. oznámenie o platcovstve DPH
 92. Príjem z prenájmu
 93. Záporná daň z príjmu
 94. Pokladna socialneho fondu
 95. likvidácia s.r.o.
 96. základný normočas pre pracovný stroj
 97. konateľ a zároveň živnostník
 98. Zamestnankyňa zo zahraničia
 99. DIC
 100. uznaná reklamácia - čo s tým????
 101. Stara zalohova faktura v uctovnictve
 102. ZI vo firme, keď spoločnosť A vlastní spoločnosť B
 103. Stravné pre Au pair
 104. zaradenie DHM do majetku firmy
 105. Nesprávne zaúčtovaná OFA
 106. Prac.cesta do Čiech
 107. potvrdenie príjmov zo závislej činnosti §5
 108. KR z postúpenej pohľadávky
 109. Vystavenie faktury českej firme -ako to je?
 110. Daň
 111. prevádzková réžia
 112. Fa v cudzej mene - kurz????????
 113. Obrat DPH
 114. Zostatková cena odpísaného majetku
 115. Vyúčtovanie energií ra za rok.
 116. daň z výhry
 117. nezdanitelna cast ZD na danovnika SZCO
 118. § 16 ods. 3-doplnové služby k preprave
 119. Odpis pohľadávky a DPh
 120. Uplatnenie výdavkov - Odvody
 121. aktivácia tovaru - dekorovanie
 122. Telefon - zriadovaci naklad?
 123. čerpanie rezervy na dovolenku ponovom
 124. Celkové bežné aktíva.
 125. stravné v Českej republike
 126. daň z pridanej hodnoty
 127. peňažný denník
 128. chyba z minulého účtovného obdobia
 129. Účtovanie soc. fondu
 130. Česká faktúra v EUR
 131. AutoCredit
 132. NO odpočítaný od vlastnej DP... DPH január 2009
 133. zaúčtovanie ročného zúčtovania dane
 134. Priklad na skusku na VS
 135. Strata
 136. prechod fyzickej osoby s JU na s.r.o. s PU
 137. DPH, trojstranný obchod
 138. prepravné služby pre zahraničnú osobu
 139. začiatok živnosti
 140. Faktura za elektrinu
 141. odpočítateľná položka
 142. Kontrola z DÚ
 143. DP A
 144. Usmernenia k Postupom JU
 145. Usmernenie DR SR pre opatrovateľky v Rakúsku
 146. účtovanie JU v českých korunách
 147. finančná úschova
 148. Stav prijatých faktúr z min. rokov je nesprávny
 149. Daň z nehnuteľnosti - nezaplatená
 150. Daňový bonus
 151. konateľ zamestnancom
 152. Prenájom bilboardov
 153. Drobný majetok v roku 2003,2004..
 154. Nezdanitelna cast zakladu
 155. Sadzby za cestovne rok 2008
 156. Zníženie ZD
 157. Odpočítateľná položka na manželku
 158. DPH-ČR-MAKRO
 159. Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby
 160. chýbajúci duplicitné pásky z registr.pokladne
 161. Združenie FO a názov
 162. DzP- zmluva o dielo
 163. VPD PPD s Madarcine
 164. Kreditný úrok
 165. problémy pri podpise vyhlásení
 166. chybne účtovaná a vykázaná DPH
 167. Spoločník firmy a sadzba za km
 168. príjem z prenájmu
 169. zúčtovanie vydajky do noveho roka
 170. Fakturovanie medzi FO a s.r.o.
 171. SZČO a OČR
 172. občianske združenie
 173. Odpočitateľná položka u zamestnanca na kratší prac.pomer
 174. daňové priznanie
 175. Rodičovský príspevok
 176. daňové priznanie živnostníka a invalidný dôchodok
 177. Zaradenie majetku nakúpeného so zľavou
 178. neuhradená pohľadávka z r. 2006
 179. Faktúra v roku 2009 s textom 12/2008
 180. daňové priznanie živnostníka a invalidný dôchodok
 181. z troch spoločníkov už len dvaja-ako účtovať?
 182. Dotácia - nákup IM
 183. schválenie krízového balíčka
 184. Stravné lístky a odvod DPH
 185. leasing a skončenie živnosti
 186. Práca na dohodu a predĺžená materská dovolenka
 187. odpisy a lízing v JU
 188. práca v zahraničí nad 183 dní v roku
 189. úroky z účtu
 190. Kadernictvo-prenajom stolicky
 191. Dobropis z r. 2008
 192. NČ na manzelku doktorandku -danove priznanie
 193. Knihy pohľadávok a záväzkov
 194. nezdanitelna cast základu dane
 195. úrazová renta zo zahraničia
 196. Možno pomôže...
 197. DPH z pohonných hmôt bez knihy jázd
 198. Nárok na daňový bonus
 199. zaučtovanie poplatku za obnovenie sluzby
 200. Zdravotné poistenie preplatok
 201. Predaj automobilu
 202. Daňové priznanie
 203. Zásoby na 112 kúpené v EUR zo zahraničia
 204. súkromný účet, osobné platby
 205. Technické zhodnotenie-neuplatnené
 206. nákup tovaru v Česku.
 207. Kúpa budovy a jej zaradenie do majetku
 208. účtovanie do réžie
 209. Zaokrúhľovanie softwarom
 210. výpočet odpisov
 211. priznanie preplatku ZP
 212. Kedy do obratu na DPH dať príjem budúcich období?
 213. Danové priznanie A
 214. odpočet na manželku
 215. Poraďte prosím aký dôvod!!!!
 216. Zaredený majetok január a vysporiadanie DPH február.
 217. vyúčtovanie prijatého preddavku
 218. Zmluva o nájme
 219. Nezdanitelna cast, Reklama
 220. Poloúčtovníctvo ???
 221. matematický príklad :)
 222. dan z prenajmu - obmedzena danova povinnost
 223. decembrová faktúra za služby
 224. doktorand - zahranicna staz - danove priznanie
 225. Má nárok na celú nedzaniteľnú položku, keď nepracoval celý rok?
 226. Nakup v CR
 227. výpis z účtu zaslaný elektronicky
 228. kalkulácie - výrobky - výrobná režia ??
 229. Stav na účte 431
 230. Odcudzené vozidlo a dane
 231. nepeňažné plnenie
 232. PNS stánok - platca DPH?
 233. musí byť 411 ?
 234. pausalne vydavky
 235. odpočitatelná položka - dôchodca
 236. Zamestnanec - zivnostnik
 237. uctovanie prispevku na podnikanie
 238. ešte raz stravné
 239. platcom DPH v zahranici?
 240. Zahr.došlý dobropis
 241. paušál + účtovníctvo
 242. Nákup v zahraničí bez DPH - nezaúčtovaný
 243. Faktúra z ČR
 244. Daň z úrokov
 245. ANGLICKÝ ZAMESTNáVATEľ, PRACOVNíK NA SLOVENSKU
 246. Príjem zo zahraničia a odpočítateľná položka
 247. Akcie
 248. výdavky po zániku živností
 249. Živnostník a zároveň zamestnanec
 250. účtovanie vrátenia PZP