PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Kedy mám nárok na odpočet DPH z prevodu práv k nehnuteľnosti?
 2. Nedoplatok z RZZP vypočítaný z výhry - aký typ DP podať?
 3. MOzem si dat alikv. cast odpisu auta kupeneho 12/2016 do nakladov?
 4. Podľa akej vyhlášky či zákona sa vypočíta spotreba PHM?
 5. Faktúra za elektrinu - dať na ICO, alebo môže aj na r. č.?
 6. Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky a prechod z paušálnych výdavkov na daňovú evidenciu
 7. DZMV-kto platí daň z motor.vozidiel?
 8. DP SZČO na SK a zamestnanec v rakúsku
 9. DPH-zúčtovacia fa BVS
 10. Rezervy na dovolenku cerp
 11. Podlieha dani z MV aj vozidlo kat. M1 jazdiace na špeciálnych značkách, dokiaľ nezíska klasické značky ?
 12. DzMV r. 2016
 13. Nákladné auto požičané konateľom sro-čke na pracovnú cestu a výška náhrady.
 14. Zvysenie strav.liskov
 15. Prechod z preukázateľných výdavkov
 16. Živnostník - registrácia podľa §7a
 17. SZčO auto nezaradené v obchodnom majetku a DzMV
 18. Provizie Skylink
 19. Zaradenie jazdnej supravy
 20. Upravňa vody
 21. Daňové priznanie - ako vyplniť riadok 2?
 22. prenájom domu na podnikanie a daň z nehnuteľnosti
 23. kúpa auta
 24. Valutová pokladňa v JU
 25. kde mám začať hľadať chybu? Zostatok BU sedí aj nesedí .. (OMEGA)
 26. Ako zaúčtovať vklad záložného práva?
 27. Pracovné cesty konateľa na cudzom aute a daň z MV
 28. DAŇ z MV za 2016
 29. technické zhodnotenie majetku v SAPE
 30. Kto podá daňové priznanie?
 31. DP FO B za 2016
 32. Nákup hovädzieho dobytka
 33. Cestovný príkaz - číslovanie
 34. DP dan z motor.vozidiel - ako pridat list pre dalsie auto ?
 35. Spotrebný úver na auto - účtovanie v JÚ
 36. Znížiť odpočítateľných 500 € pri kratšom ako 12 mesačnom prenájme
 37. Predaj pozemku
 38. DzMV za r.2016 a predaj auta
 39. Daň z MV
 40. Bezodplatné zbavenie sa vraku neodpísanej dodávky a vyradene z účtovníctva.
 41. Veľkosť účtovnej jednotky - zatriedenie
 42. DP za 2016 invalidny dochodca
 43. Daň z MV - vlastník leasingová spoločnosť
 44. Na SR časť roka SZČO a časť roka v ČR ako zamestnanec
 45. Daň z nehnuteľnosti kúpa aj predaj bytu
 46. Nepoužívanie vozidla v celom zdaňovaciom období, môžem oznámiť zánik daň. povinnosti?
 47. Zrušená živnosť daňové priznanie
 48. POKUTA-ako by ste postupovali
 49. daň z motorových vozidiel
 50. Nezaplatena pohladavka a zrusenie zivnosti.
 51. Daň z MV a preradenie auta do osobného vlastníctva
 52. Auto zo zahraničnej firmy u nás ?
 53. DZMV-vznik daň.povinnosti-kúpené auto od iného daňovníka
 54. Náhrada stravného pri zahraničnej prac.ceste
 55. Môžu sa uzatvárať nové rámcové zmluvy na bežný nákup?
 56. Daňové priznanie 2016 typ A práca ČR a SR
 57. Diety SZČO v Nemecku
 58. Prijatie služby z EÚ - nezisková organizácia
 59. Vráti sa mi daň zo ZČ ak som dôchodca a príjem za r. 2016 bol 1500 €?
 60. Dátum vystavenia na faktúre pred dátumom dodania služby.
 61. Daňová licencia a novovzniknutá firma
 62. Patria naklady za taxi do nedanovych nakladov pri danovom priznani k dani z prijmov???
 63. pravidlá nízkej kapitalizácie
 64. Môžem výdavky evidentne použité na dosiahnutie príjmu presunúť do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane?
 65. ak je dobropis vystavený aj dátum dodania 31.12.2016, ale prišiel až v roku 2017 a je to % z dosiahnutého obratu?
 66. Danove priznanie po umrti danovnika
 67. Musí mi daňový úrad poskytnúť informáciu o tom, či dodávateľ uhradil DPH vyčíslenú na vystavenej faktúre voči mne?
 68. Daňový preplatok
 69. Môže sa obec stať platcom DPH?
 70. Dokumenty potrebné ku zrážkam zo mzdy
 71. obratový bonus
 72. musim podat danove priznanie ?
 73. ako vyriesit pri s.r.o. minusovy stav v CZK pokladni,a vysoky kladny stav v EUR pokladni ?
 74. koeficient na DPH
 75. Závierka 2015 zaslaná ako mikro ÚJ a mala byť za malú ÚJ-čo spraviť?
 76. pozastavenie zivnosti k 1.12.2016, danove priznanie
 77. Suhrnny výkaz a podmienky..
 78. Keď sa auto zaradené v obchodnom majetku szčo nepoužívalo na podnikanie v roku 2016, akým dátumom ho odhlásim na DU ?
 79. DZMV -DP riadok 08 (u áut N1)
 80. Ako zaúčtovať preplatok z RZZP?
 81. Môže nepodnikateľ viesť daňovú evidenciu ako podnikatelia?
 82. či som povinná podať daňové priznanie za minulý rok
 83. Odoslanie suhrnneho vykazu v akom poradi?
 84. stal sa zo mňa platca DPH
 85. Vystavenie faktury do CR (neplatca DPH)
 86. Predaj rozostavanej nehnuteľnosti medzi dvoma plátca DPH podlieha samozdaneniu?
 87. Predpokladaná daň z MV
 88. FAKTÚRA za repasovaný motor-náhradný diel
 89. Opatrovateľka na rakúsku živnosť + práca u nás.
 90. Zrušenie živnosti, znovu založenie a DP
 91. odpočet straty a zápočet licencie
 92. úverový účet
 93. finančný bonus na prelome rokov, zľava - 326, alebo 383
 94. Faktura po splatnosti v DPPO
 95. Podklady pre počítanie spotreby PHM, leto, zima, mesto?
 96. Počítanie spotreby PHM, leto, zima, mesto?
 97. Účtovanie preplatku na ZP v JU
 98. Môžem účtovať počas prerušenej živnosti?
 99. OMEGA od ktorej verzie je aktualne tlacivo Dan z mot.vozidiel ?
 100. DPH
 101. SZCO bez vykonavania cinnosti - ako zrusit najjednoduchsie?
 102. Preplatok na dani - ako zaúčtovať ???
 103. Alza cz a dobropis
 104. Uplatnenie DPH z JCD
 105. Preplatok na preddavkoch na ZP v JÚ
 106. Vážený aritmetický priemer v sklade a nesúlad s účtovníctvom
 107. DPH zo zahraničia
 108. Ako zaúčtovať Expres služby Slovenskej pošty uvádzané s DPH?
 109. Ako účtovať?-Zmluva o dielo-vyprac.návrhu,dodanie technológie pre urč.služby
 110. Zaradenie vývozky dreva do majetku
 111. auto na IČO a daň z MV
 112. trojstr.obchod a samozdanenie
 113. služby neuhradené na konci roka
 114. Likvidácia spoločnosti a obchodný podiel
 115. Príspevok na bývanie - na stiahnutie
 116. Nákup materiálu z vlastných zdrojov spoločníka.
 117. Zmluva o najme a uplatnenie DPH
 118. oznamovacia povinnosť - DzMV
 119. Nefunguje kontrola IČ DPH
 120. Fa k prijatej platbe
 121. účtovanie faktúry
 122. Dekoratívne predmety - viesť aj v evidencii drobn. majetku?
 123. pokuta za neskore podanie dodatocneho DP
 124. Butik s oblečením - sklad
 125. Ako zdaniť príjmy cez Paypal
 126. RZD a aké mám iné nároky ?
 127. Platí s.r.o. ktorá je v likvidácii od 22.9.2016 pomernú časť daňovej licencie ?
 128. zásoby - likvidácia
 129. VS pri platení dane z MV
 130. Ako zaúčtovať prijatý nadmerný odpočet DPH v JÚ?
 131. Daňové priznanie
 132. Prerusenie odpisov motoroveho vozidla
 133. Zabudnutá došla faktúra
 134. Kde si vypracujem DP ?
 135. Vyúčtovacia faktúra od SPP, VSE
 136. Dôchodca a hmotná výhra
 137. Odpisovanie auta a prechod na paušálne výdavky
 138. Datum dodania a vystavenia DOBROPISU
 139. KV za 12/2016 cez finančnú správu
 140. Poistna udalost
 141. Zmena ceny majetku/pozemku obce
 142. Ako určím predajnú cenu tovaru ak bol nákup s dph a následne pri predaji sa uplatní prenos DP
 143. Prerušenie používania vozidla na podnikanie
 144. Vlastníci bytov v zastúpení a KV
 145. Daň z MV 2016
 146. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam
 147. Auto v podnikani a 60% vydavky
 148. Predplatné za účtovné/mzdové web články
 149. Dodanie tovaru z ČR-samozdanenie
 150. Rozdelenie prijmov (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) v DP medzi manzelmi
 151. V ktorom roku do nákladov práce na tvorbe webu?
 152. dodatočné daňové priznanie za r.2015 - r. 42
 153. Faktúra z Francúzska - aký dátum vzniku DP?
 154. zrušenie aktivácie nákladov z minulého obdobia
 155. Faktúra od Orange mínusom?
 156. Neuznaná DPH
 157. Ukončenie a založenie živnosti a výkazy
 158. Určenie jazdnej súpravy pre daň z motorových vozidiel
 159. kurzové rozdiely v JÚ
 160. Daň z motorových vozidiel pri paušálnych výdavkoch
 161. RZD a iny prijem danovnika
 162. Je faktura zo zahranicia spravne vystavena??
 163. dobropis
 164. schodok v pokladnici
 165. Ako zaúčtovať vrátenie poštovného?
 166. Patrí toto vozidlo do DP k dani z motorových vozidiel?
 167. AKO BY STE v r.2016 riešili DPH z faktury,ktora patri do roku 2015 ?
 168. Danovy bonus
 169. Nutnost samozdanenia pri dovoze tovaru z Ciny cez Belgicko
 170. DPzMV pri pouziti vlastneho vozidla SZCO
 171. Provízia z kozmetiky
 172. ako zaúčtovať v JU ak za mňa zaplatí faktúru iná osoba KK
 173. Predaj pozemku a DP
 174. ZP z vyplatenych dividend
 175. Daňová zostatková cena
 176. DP k DPH a KV?
 177. Dodanie IT zariadenia - účtovanie v JU
 178. Mám zadať rod. číslo,alebo DIČ?
 179. Nákup z Mobelixu na kúpnu zmluvu a kontr. výkaz
 180. Faktúry §66
 181. Samozdanenie tovar na prelome rokov
 182. smerovanie účtu 545 do DP
 183. byt v obch. majetku a uroky z uveru ako vydavok
 184. rádio v predajni a DPH
 185. Čo so zničeným tovarom v účtovníctve?
 186. Odpisová skupina - CNC pilka kovu
 187. Došlá faktúra z Orange, účtovanie v JÚ
 188. Daň z mot. vozidiel r. 2016 - auto zamestnanca - aké dátumy sa uvádzajú ?
 189. Ako vystaviť faktúru z Dubaja voči Rakúskemu odberateľovi služby ?
 190. vstupuju stavebne prace pre českeho odberatela do suhrnneho vykazu DPH ?
 191. Odpočet DPH z leasingu
 192. dan z motorových vozidiel
 193. Čo je súčasťou obstarávacej ceny auta - z faktúry?
 194. kontrolný výkaz a zmena IČ DPH u dodávateľa
 195. neuhradená fa za spotrebu el. energie na konci roka
 196. Centové vyrovnanie faktúry v JU
 197. dane za prevod pôdy,
 198. Ako podať dať z motorových vozidiel za podnikateľa?
 199. rozvodná skriňa a technológie
 200. Prepojené osoby-vzťahy v účtovnej závierke MALÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA
 201. Malý daňový nedoplatok zamestnaca / v centach/
 202. Prevod práv a povinnosti - orange
 203. Exekúcia prikázaním pohľadávky
 204. Daň z mot. vozidiel - kde mám chybu? (+ prezentácia k DzMV od Finančnej správy)
 205. RZZP nedoplatok za r.2015 SZČO účtuje v PU
 206. Opravný daňový doklad (storno poplatok)
 207. Je faktura spravne vystavena??
 208. Fakturácia brány s montážou - ako zaúčtovať ??
 209. potvrdenie zostatkov v AJ
 210. Overenie rakúskeho IČ DPH
 211. otec SZČO na materskej
 212. ukončenie prenajímania bytu
 213. Prechod na paušálne výdavky
 214. Pyrotechnika z hľadiska DPH
 215. Pohľadávka a zrušenie živnosti
 216. Uctovnictvo pri ukonceni a znovuzalozeni zivnosti v jednom kalendarnom roku
 217. Je daňový bonus prìjem ?
 218. Koľko dní môžem odpracovať ako SZCO vo viacerých štátoch?
 219. nepeňažný príjem zamc. za používanie MT, ako účtovať?
 220. Môže mi zamestnávateľ odmietnuť preplatiť taxík z miesta bydliska na pracovisko, kam som sa musela dostaviť kvôli ZPC v čase, kedy nepremáva verejná doprava?
 221. Časové rozlišovanie
 222. Pozastavenie živnosti a účtovníctvo
 223. Je zákonná doba na podanie storna prihlášky do SP?
 224. zahr.faktúra za opravu
 225. Ako zdaniť nepeňažné plnenie mandatára - SZČO od firmy?
 226. odpisy a daňové výdavky u prenajímateľa lux. auta nad 48 000 €
 227. Musím podávať daňové priznanie z nehnuteľnosti?
 228. faktúra vystavená v 12/2016
 229. Spotreba nafty pri mot. vozidle Liaz
 230. Tvorba opravnej polozky k pohľadávke z preddavkovej faktury
 231. Cestná daň
 232. Daň z MV pri zrušení a obnovení živnosti
 233. Leasing trva dlhsie ako doba odpisovania
 234. Aké výdavky je možné uplatniť na prenajaté auto?
 235. Je poskytnuté občerstvenie prijaté ako služba od prenajímateľa daňovým nákladom?
 236. Mám nárok na odpočet DPH, ak suma na doklade z registračnej pokladnice je vyššia ako 1000,- EUR a úhrada je v hotovosti? (par 74 odst. 3/b)
 237. DPFO A r. 2016 k dispozícii , Béčka ešte niet...
 238. kedy platim DPH ?
 239. Daňový rezident Nemecka,príjem aj zo Slovenska
 240. Ako nastaviť prerušenie odpisovania majetku v programe pohoda
 241. Dobropis z ČR, faktúra december, dobropis január
 242. Vyherne hracie automaty
 243. Peniaze na ceste - 261
 244. Prijatý dobropis - nahodenie do MK-Softu
 245. Klient ukončil podnikanie- ako správne vystaviť faktúru v alfe plus?
 246. daň za MV - dve platby na jedno auto?
 247. Prerušenie odpisovania
 248. Odložená daň - účtovanie
 249. Clo
 250. Odstúpenie zamestnancov aký nákladový účet