PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 [311] 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Dodanie v SR-faktura do zahranicia
 2. Sklad - spôsob B a predaj tovaru
 3. Faktúra v EUR
 4. Nahlásenie auta na slov. značky
 5. DPH zaplatená v zahraničí
 6. Zákony
 7. Daň z kreditných úrokov
 8. Náklady
 9. Prerušená a obnovená živnosť (2 dni v roku)
 10. Registrácia DPH
 11. Začíname so združením rodičov-občianske združenie
 12. danove priznanie
 13. auto
 14. živnosť - príjem len z ČR
 15. Odpočitateľná položka a MD
 16. Zaokruhlovanie ročnej dane
 17. Daňové priznanie ?
 18. Prenájom bytu - DP - DIČ
 19. Zaplatená dan z prijmu za rok 2006
 20. daňové priynanie ya rok 2007
 21. odpočítateľná položka na družku
 22. Vrátenie daňového bonusu
 23. Predaj bytu a BSM
 24. Prenájom
 25. Správny kurz pri vkladoch a výberoch SZČO z valutovej pokladne
 26. Vrátený tovar
 27. Nezdaniteľná časť na manželu
 28. ukradnuté účtovné doklady
 29. konateľ požičia sro-cke požičane peniaze...
 30. daňové priznanie,práca v ČR
 31. Práca v zahraničí a DP
 32. Ojazdený automobil a DPH
 33. Odkúpenie obchodného podielu za korunu
 34. Paušálne výdaje a nedoplatok z RZZP
 35. Osobné auto-kúpna zmluva-splátky
 36. Účtovné odpisy
 37. Reklamačný poriadok
 38. reklamácia tovaru
 39. daň (ne)zaplatená v zahraničí
 40. Zverejnenie účtovnej závierky ?
 41. Uznanie výdavkov
 42. daňový a účtovný odpis
 43. Predaj s.r.o. a daň z príjmu
 44. Dôchodca SZČO
 45. Ako uctovať?????
 46. zmena vzniku daňovej povinnosti pri finančnom lízingu
 47. uplatnovanie DPH SZČO
 48. Fakturácia prenájmu neziskovým organizáciám
 49. Ucet v banke
 50. Doplnkové dôchodkové sporenie - výber čiastky
 51. Pozastavená činnosť
 52. Kam zaúčtovať zaplatené poistné za rok 2006 v roku 2007?
 53. SZCO a stravne
 54. Odpis auta kupeneho cash
 55. Sklad
 56. rezerva na dovolenku pri minimalnej mzde
 57. odpisové sadzby
 58. Kúpa bytu a následný predaj
 59. Zmena - účtovanie dotácií
 60. ako zistím kto je platcom dph
 61. SZČO-Diety v Česku po celý rok
 62. Nákup PC na splátky
 63. účtovanie ZI
 64. Vyplnený cestovný príkaz
 65. Čo všetko môžem dať do nákladov?
 66. Prenájom bytu, DP
 67. Odpisy
 68. náhrada škody na dlhodobom majetku
 69. člentsvo v medzinárodnej organizácii
 70. ako nahodiť hlavnú knihu?
 71. Faktura
 72. Príjem znalca + príjem zo živnosti
 73. Vrátené nájomné
 74. pohĺadávky voči zamestnancom - stravné lístky
 75. Tabulka odpisov
 76. COLNÁ KONTROLA-DOVOZ
 77. potreba euromincí - 1.1.-16.1.2009
 78. odpis HIM
 79. Dôchodza - vyplnenie daň. priznania
 80. Kladné úroky a DP typ B FO
 81. dražba účtovanie
 82. prerušenie živnosti
 83. výkaz o majetku a záväzkoch
 84. kurzove rozdiely k 31.12.2006 a 2007
 85. odpočet dph - stále dokolečka
 86. Oneskorené zistenie
 87. Medzinarodne DIC
 88. odstupné a daň
 89. Mlynská technológia
 90. Zahŕňa sa príjem z urbáru do paušálnych výdavkov
 91. je to príjem za rok 2007 z prenájmu bytu ?
 92. poistná udalost
 93. nárok na daňový bonus
 94. Neuhradená faktúra.
 95. rezerva na náklady zo služieb nájmu
 96. Poskytnutá záloha a vyúčtovanie
 97. Krátkodobý majetok
 98. Auto na leasing
 99. Kurzový rozdiel ku dnu uzavierky
 100. Dan z prijmu
 101. zasoby - Vykaz o MaZ v jednoduchom učt.
 102. Do akej odpisovej sk. zaradit fitness zariadenia ?
 103. premlčaná pohľadávka
 104. Úhrada faktúry
 105. Oriflame a zdaňovanie
 106. Stravné lístky
 107. Účtovať ako službu alebo materiál?
 108. DPH pri výstavníckych službách
 109. stavebny pozemok v zahranici a DPH
 110. sklad - kovošrot
 111. JÚ-prerušená živnosť
 112. Lesing tlačiarne od 1.1.2008
 113. Leasing v EUR v JU
 114. Daň z príjmu dôchodca
 115. dôchodkové sporenie
 116. obedy-FA
 117. Paušálne výdavky a poistné
 118. Daňové priznanie typ B
 119. Zmluva o vypozicke vs danove priznanie
 120. Predaj auta
 121. úhrada faktúry
 122. Uznaný náklad
 123. Nehnuteľnosť
 124. doklad o prijimoch v inom jazyku
 125. Paušalne príspevky
 126. Ukončenie živnosti v PU
 127. rozdelenie zisku
 128. Spostredkovateľ
 129. DP typ A - príjem z ČR.
 130. FO podnikajuca v zahraničí na živnosť
 131. nedoriešený účt.prípad z roku 2004 !!!
 132. Dan z prijmu SZCO
 133. uctovanie dodavky novin
 134. faktúra cez internetový obchod
 135. Jazykový pobyt
 136. Inventár
 137. internet
 138. Praktická stránka účtovania
 139. prenájom
 140. Doba odpisovanie pri tech. zhodnotení HIM
 141. lehoty
 142. Odpočet Dph
 143. Dotácia
 144. Príjmy podľa § 6 a 8
 145. Zákonný rezervný fond
 146. zálohy
 147. pomoc pri DP ako dalej ?
 148. réžia, alebo materiál
 149. Danove priznanie
 150. Dan z prijmu - predaj bytu
 151. Náklady s presťahovaním zamestnanca
 152. Odpocet DPH pri leasingu automobilu N1
 153. Uctovanie prevodu penazi na osobny ucet
 154. zmluva - košikarsky kurz
 155. Účtovanie nákladov správcu konkurznej podstaty
 156. Chybne vystavný bonus oberateľovi
 157. Dobrobis alebo minusova FA
 158. kolky-ceniny
 159. Daňový bonus 2007
 160. Inventarizácia účtu 249
 161. Služba do zahraničia, odkaz na paragraf
 162. DPH
 163. Prijmy z Írska
 164. ako opravit dan. priznanie DPH
 165. nova priecka -TZ budovy?
 166. množstevný bonus
 167. Daň z úrokov
 168. Daňové priznanie (práca v zahraničí)
 169. Cestovné účty pri SZČO v zahraničí
 170. Daňové priznanie - príjmy z Veľkej Británie
 171. PHM
 172. uplatnenie výdavkov mob. telefón
 173. Podat alebo nepodat danove priznanie?
 174. Kurzové rozdiely v JÚ
 175. Témy ohľadne dane z predaja a prenájmu nehnuteľnosti
 176. Súhrn tém na otázky dotácie z ÚP, ESF a ich účtovanie
 177. Prenájom bytu a náklady na energie
 178. príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti
 179. Nájomné, úprava priestorov a DPH
 180. 1.FO Materská dovolenka+záv. činnosť 2.FO strata podnikanie+záv. činnosť
 181. Komplikovaná otázka
 182. N1 - odstránenie mriežky
 183. nezdanitelna polozka - prijmi v CR
 184. Príspevok na SZČ
 185. remeselna zivnost?
 186. Príjem v zahr.a daň.bonus
 187. ako zauctovat?
 188. PAYPAL -bankovy ucet, uctovanie
 189. zahraničie - DP
 190. cestovne naklady
 191. motorové vozidlo
 192. Zmluva o spolupráci... provízia
 193. riadky 46 až 48 v DP FO A
 194. Prepočítací kurz - § 31
 195. stravne
 196. Daňové priznanie FO - Anglicko
 197. S DPH alebo bez DPH?
 198. DP typ A - příjmy z ČR a bonus na dítě SR
 199. Podanie danoveho pri pozastaveni zivnosti
 200. Auto v JÚ
 201. Daňové priz.A r.64
 202. Paušálne výdavky a PN
 203. ktorý paragraf
 204. podvojne ucto a zivnostnik
 205. Daňový bonus na dieťa
 206. jednoduché účtovníctvo-pomoc
 207. hlásenie o vyúčt.dane zo závislej činnosti
 208. účtovanie miezd
 209. ako je to vyplnenim danoveho priznania-?
 210. Zmluva o dielo
 211. Hladam pracu
 212. ex-študent a práca v ČR- vrátenie daní
 213. fa v AUD a úhrady v SKK
 214. dodatočné daňové priznanie
 215. automobil - odpisy
 216. SZČO + dôchodca
 217. kam preúčtovať zostatok účtu 324
 218. Ubytovanie dozornej rady s. r. o. - daňový náklad ?
 219. Danove priznanie - otazocka
 220. Nevyčerpaná rezerva
 221. Ako postupovať pri prerušení szčo a vytvorení s.r.o?
 222. úrok z úveru a prenájom
 223. mrp
 224. Preddavok platený v roku 2007 a vyúčtovanie v roku 2008
 225. odpisy zapožičanie majetku
 226. Príjem z ČR a vedenie JU
 227. práca SZČO v dánsku
 228. SZČO + ZAMESTNANEC
 229. Daň v zahraničí
 230. Daň z príjmov - predaj RD
 231. uctovnictvo bez zivnosti
 232. Vyúčtovanie prac. cesty
 233. Daň z príjmu - SZČO
 234. Trovy a platobný rozkaz
 235. Dodatočné daňové priznanie
 236. vreckové - zahraničná prac. cesta
 237. FA
 238. Faktúra za r. 2007
 239. aktivácia-vlastné výrobky
 240. valutova pokladna
 241. Dôchodcovia a daňové priznanie
 242. Manko na zásobách.
 243. Ročné zúčtovanie dane 2007 dôchodca
 244. dph pri dobropisoch na dialnicné známky
 245. odmeny zamestnancom
 246. bankový účet a platobné karty
 247. Účtovanie odstupného a odchodného
 248. Prerušené odpisy HIM
 249. premenlivy plat
 250. Pozemkové spoločenstvá