PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 [311] 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. Práca SZČO v Nemecku, príjem zo slovenskej firmy
 2. Najomna zmluva
 3. Je potrebné podať opravné DP - DPH?
 4. reklama
 5. Dodanenie tovaru na výstupu
 6. daň za komunálny odpad a nový dom
 7. Traktor a PHM
 8. dôchodca
 9. Daň za zamestnancov
 10. vklad tichého spoločníka
 11. predplatne casopisu - dph
 12. vyúčtovacia faktúra SPP
 13. zmena bankového účtu v priebehu roka
 14. účtovné odpisy
 15. Darovanie prijateho daru
 16. Mesačná uzávierka
 17. Umorenie daňovej straty
 18. diety pracovníka v zahraničí
 19. Daň z predaja nehnuteľnosti čo možno odpočítať
 20. daňový - nedaňový náklad
 21. inventarizačné rozdiely - čo s nimi?
 22. účtovníctvo farnosti
 23. Preplatok zdravotného poistenia
 24. Učtovanie dražby majetku
 25. OZ platca či neplatca
 26. Daňove Priznanie - dlhodobe pôsobenie v zahraničí
 27. zrušenie DPH
 28. DHM a skončenie živnosti
 29. daňové priznanie a paušálne výdavky
 30. stravné kúpené zamestnancom
 31. poradte prosim- prijmy v zahranici
 32. Úhyn zvieraťa
 33. Paušál a pohľadávka
 34. samozdanenie...
 35. Vedenie JU + paušálne výdavky
 36. Úžitkový automobil
 37. tovar na sklade k 31.12.2007
 38. SZČO+starobný dôchodok
 39. prvé kroky pri účtovaní v PU
 40. DPH pri preprave
 41. Počítač na splátky
 42. Sprostredkovanie medzi dvomi krajinami
 43. Daň z prenájmu bytu
 44. Preddavková faktúra do EÚ a zdanenie
 45. Výkaz DPH
 46. odpočítateľná položka na manžela
 47. prerušenie odpisov
 48. obchodný podiel
 49. základ DPH
 50. Je to zrážková daň - TV Markíza?
 51. nulovy leasing
 52. Predaj auta
 53. kurzové rozdiely
 54. Cestovné náhrady mimo Zák. práce.
 55. Dodatočné daňové priznanie z PPO
 56. cateringová akcia
 57. Dohoda o pracovnej činnosti a cestovné náhrady
 58. Oznamovacia povinnosť pri použití motor.voz.
 59. ako dostať úroky z úveru do nákladov?
 60. Potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí
 61. pomerné odpočítanie dane pri predaji kolkov
 62. PREDAJ BYTU a nasledna KUPA NOVEHO BYTU
 63. Pripočitateľné a odpočiteľné položky
 64. zaradenie majetku pri povolení na dočasné užívanie
 65. Chybné účtovanie
 66. Refundácia DPH zo zahraničia
 67. Znalci a výdavky
 68. Daňová strata = DP
 69. Zaúčtovanie faktúry za zloženú zálohu
 70. účtovanie školenia
 71. ročné zúčtovanie alebo DP
 72. Tlačové zostavy
 73. Daň motorové vozidlo
 74. Vykonanie práce SZČO pre SZČO
 75. Inventarizácia - zálohované obaly
 76. Tabuľka na zaokrúhľovanie
 77. Kurzové rozdiely po 1.1.2008
 78. dph pri pozastavenej živnosti
 79. Potisk alebo grafická priprava na odevy
 80. Danové priznanie a prijmy aj zo Švajčiarska
 81. Za akú cenu dávať do podnikania.....
 82. Daňový bonus.
 83. Účtovanie PH v RO v roku 2008
 84. Úhrada DzP FO-výdavok?
 85. daňové priznanie
 86. Nájom pôdy neplatcovi DPH
 87. rezerva v Czk
 88. Danim v Polsku i na Slovensku ..?
 89. Colnica DPH
 90. Prefakturácie stav.prác a pauš.výdavky
 91. Odpočet DPH a "vyhlásienie..."
 92. Fakturácia prác vykonaných v r.2006
 93. Prerušenie živnosti a odvody
 94. mesačný platca DPH
 95. rozdelenie zisku v sro
 96. rezervný fond v sro
 97. strata v sro a DP typú B ako FO
 98. samozdanenie DPH a tretie krajiny...
 99. ZI v eurách a rozdiel v Sk
 100. stravne listky
 101. ceny pohonných hmôt
 102. Krátkodobý majetok
 103. danove priznanie - DPH
 104. prelom rokov a uctovanie vynosov u lekara
 105. DP 2007
 106. ako zaúčtovať vrátenie peňazí pri reklamácii?
 107. závislá činnosť + podnikanie
 108. nedoplatky/VOZD
 109. Zaútovanie preddavku na DM
 110. Prijem z prenajmu (priklad)
 111. odvody do ZP a SP ako záväzok?
 112. Potvrdenie o prijmoch zo závisl. činnosti FO
 113. Daň z prenájmu - byt DOLEZITE
 114. Povinnosť vystaviť fa do 15 dní od dodania
 115. DPH - s či bez
 116. Neuplatnený nadmerný odpočet
 117. vydaje
 118. DPH pri spracovaní materiálu z krajiny EU na Slovensku
 119. podiel s.r.o. v českej spoločnosti
 120. Neuplatnený odpis
 121. Preplatok na dani - pohľadávka?
 122. Výkaz ziskov a strát za rok 2007 - rezervy za rok 2006
 123. Neexistuje zoznam záväzkov
 124. prerušenie odpisov DM--Jedn.učto
 125. updade - účtovanie
 126. danove priznanie
 127. Predaj nehnuteľnosti
 128. Zdanenie prijmu zo zahranicia
 129. § 10 zákona o DPH
 130. Daň z prenájmu bytu
 131. Predčasný starobný dôchodca a práca na dohodu
 132. daňový výdavok-praca v zahraničí
 133. Odpočítateľná položka
 134. Valutová pokladňa
 135. Lieh
 136. zrážková daň
 137. Prenájom pôdy platený pozadu
 138. faktura od neplatcu DPH
 139. dlhodobý úver
 140. REZIDENT_určenie podľa kritérii
 141. preplatok a nedoplatok rz zdravotneho poistenia
 142. Švajčiarsko
 143. Kurzové rozdiely v jednoduchom účtovníctve účtovanie
 144. Pracujúci dôchodca a odpočet na manželku
 145. Sprostredkovanie a DPH
 146. Prívesný vozík a daň z motorových vozidiel
 147. prevod pohladavky a pokracovanie v exekucii
 148. Dotácia ÚP
 149. Odpisy?
 150. Ako vysporiadať - ukončenie živnosti?
 151. stravné
 152. PHM v nádrži
 153. Lesing- neplatca DPH
 154. Ďaň z úrokov na účte SZČO v ČR
 155. odpis - polomotor
 156. Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi
 157. DP - Anglicko
 158. cestovné náhrady
 159. uplatnenie odpoc.polzky na manzelku
 160. DP a práca v Anglicku
 161. Použitie 2% z daní
 162. Spotové obch. - deriváty
 163. Zrazkov dan z banky
 164. Kedy dodatočné daň.priznanie
 165. GPS - ako zaúčtovať ?
 166. je opravná položka k pohľadávke daňovo uznaná?
 167. materská a SZČO
 168. Príjem na ruku
 169. Daň za psíka
 170. výdavky na cestovanie
 171. Obmedzený predaj cez registračku
 172. Potvrdenia o prijme k DP
 173. Preúčtovanie v JÚ a výmena tovaru u dodávateľa
 174. Danove priznanie prijem SR,CR
 175. Zdaňovať podporu v nezamestnanosti ?
 176. podpisy na daň. priznaní??
 177. Účtovanie spotrebných daní
 178. Vstupná cena
 179. Zdanenie postúpenej pohľadávky z FO na PO (u FO)
 180. Oprava strechy
 181. daňový bonus - sankcie
 182. zdanenie príspevku na podnikanie
 183. faktúry pri vývoze od 1.1.12008
 184. dan z prevodu a prechodu nehnutelnosti
 185. zmeny v zákone 222/2004 od 1.1.12008
 186. odpočet DPH z dokladov z obdobia r.2007
 187. Musim podat danove priznanie za prenajom bytu?
 188. Ubytovacie služby - aké výdavky?
 189. dan z prijmu
 190. zdanenie podielu.
 191. Študentka a NČ
 192. Skončenie živnosti
 193. daňové priznanie-vypísanie rukou
 194. d´ňové priznanie invalidného dôchodcu
 195. Daňový rezident a daňový nerezident
 196. Daňové priznanie za rok 2007 a určenie typu príjmu podľa §
 197. Sociálka a povinosti
 198. Paušalne vydavky
 199. penale
 200. Daň z príjmu FO
 201. SZČO kúpna zmluva od FO
 202. sankčný úrok
 203. nákup do nákladov
 204. Paušalné výdavky v r.2007, preukazateľné v r. 2008
 205. ODPISY-Vyradenie
 206. Ročné zúčtovanie,študent, DOVP,HPP
 207. Vystavena FA v Euro
 208. Danove priznanie
 209. úhyn rastlinného materiálu
 210. počiatočné stavy
 211. počiatočné stavy
 212. Prosim o radu....
 213. Prenájom majetku
 214. Počítačové rozvody v prenajatej budove
 215. uplatnenie odpoctu DPH
 216. pokuta
 217. Odpis automobilu kupeneho na lizing
 218. odpis - ako postupovať v programe
 219. stravne u zamestnanca a szco zaroven
 220. Dodatočné DP - r. 35 a 36
 221. SZČO a DzP
 222. Mzda pre ľudí na dohodu
 223. danové priznanie
 224. Daňové priznanie - elektronicky pomocou ZEP
 225. opravená faktúra a sklad
 226. úroky z úverov od nebankových subjektov
 227. Faktúra a dodací list
 228. Daň z príjmu
 229. Výpis z účtu VUB
 230. odpočet straty
 231. Reklamný panel
 232. Priemerný kurz EURO za rok 2007
 233. úhrada z karty nesúhlasí s faktúrou
 234. aky typ DPH?
 235. Živnostník v ČR
 236. Dôchodok a DP
 237. ako začať - jú
 238. Zákonný zástupca pri podaní DP
 239. ročné zúčtovanie alebo DP
 240. Príjem zo závislej činnosti
 241. S.R.O.-dokumenty
 242. SZČO a kniha jázd
 243. Zdaňovanie aktivačného príspevku
 244. nezdaniteľná položka
 245. Príjem z Rakúska
 246. Forma dobropisu
 247. Premiestnenie tovaru a priznanie DPH
 248. Predaj tovaru, komisia, EU
 249. Preddavky na daň z príjmu FO
 250. leasing v PU a eur