PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Virtuálna pokladňa čo stojí a kde sa treba prihlásiť?
 2. preprava tovaru z EU a DPH
 3. doplatok do mzdy
 4. Občianske združenie a jeho výdavky
 5. Čo s nesprávne zaradenými lízingovými splátkami v KV rok 2016?
 6. kovový odpad a zálohová faktúra
 7. Prijatá platba v inej mene ako bola vystavená faktúra
 8. Fakturácia - prijatá platba + prevedené práce
 9. úver
 10. VAT- čo to je?
 11. Prepis firmy živnostníka
 12. Účtovanie - Zbierka Dobrý anjel vo fa Orange
 13. Predaj výrobkov so stratou - je daňovo uznaná strata? Alebo to bude pripočitateľná položka?
 14. Budem dvakrát platiť dph?
 15. Preplatok z rocneho zuctovania zdravotneho poistenia v jednoduchom ucte
 16. Konateľ vo vlastnej s.r.o. a zároveň zamestnanec vo Švajčiarsku - Ako podať daňové priznanie?
 17. nákup staršieho auta zo zahraničia od nepodnikateľa
 18. Čo s nepriradenou úhradou?
 19. Musí byť na vystavenej faktúre v texte uvedené obdobie?
 20. Prevod peňazí EUR/CZK
 21. Info FS SR likvidacia spoločnosti
 22. Ťarchopis v DP a KV
 23. Informácia k prihlasovaniu sa do mobilnej (virtuálnej) registračnej pokladnice pomocou PIN kódu alebo odtlačkom prsta
 24. Účtovanie -pražiareň kávy
 25. Trojstranný obchod ?
 26. Elektronicke oznámenie zmeny sídla spoločnosti na živnostenský úrad
 27. Ako mám zaúčtovať omylom zaplatenú vyššiu sumu za faktúru?
 28. relax pre zamestnancov
 29. Bločky mýta z RAKÚSKA
 30. Zahraničná diaľničná známka - zahraničný cestovný príkaz?!
 31. Zamestnanci do MŠ cez ÚPSVaR § 54 - účtovanie
 32. predaj firemného vozidla
 33. Slovak s českou firmou a stavebne prace
 34. Sukromne auto v podnikani, PHM, platca DPH
 35. postupy účtovania stavby rodinného domu a jeho následný predaj s.r.o.
 36. Faktúra na meno a adresu zamestnanca - môžem ju považovať za "bločok" a bude to daňový náklad??
 37. Faktúra za služby z US - vysporiadanie DPH
 38. Dobropis - samozdanenie
 39. Ako zaúčtujem faktúru - nákup antivirusového programu s aktualizáciou na 2 roky v KL a PP?
 40. Prepravné náklady - súčasť tovaru?
 41. Príspevková organizácia a práca SZČO
 42. stavebné a montážne práce z Českej republiky
 43. Ako fakturovať stav.práce vykonané v ČR na slovenskú firmu ?
 44. Dovoz piva
 45. Výška halierového vyrovnania
 46. Stravné lístky - spätne za august?
 47. Som povinná podať daňové priznanie?
 48. zaradenie ovocného sadu do majetku spoločnosti
 49. Pôžička od spoločníka
 50. Poistné plnenie zo škodovej udalosti poukázané na súkromný účet konateľa
 51. IČO a aj IČ DPH na rovnaké na jednu firmu, ale rozdielne adresy.
 52. Platba kartou ale NIE z podnikat.účtu
 53. Sukromny telefon vyuzivany na pracovne ucely
 54. Autoservis vo vlastných priestoroch - Je daň z nehnuteľnosti VOZD?
 55. Prerusenie zivnosti, ale odvody? pozabudnutie ukoncenia....
 56. odvoz stavebneho odpadu aj poplatok uctovat na 518 ?
 57. vzor skrátenej transférovej dokumentácie na stiahnutie ?
 58. zahraničné príjmy
 59. Výnosy z cenných papierov - §7 odst.1 a) vs. §8 odst.1 e)
 60. Provízia za sprostredkovanie bez zmluvy
 61. Dodanie tovaru s montážou vs. dodanie služby
 62. Dodávateľská faktúra z minulého roku
 63. nákup materiálu z dotácie na živnosť
 64. Je povinnosť oceňovať podiely v dcérskej spoločnosti k 31.12.?
 65. DZMV zánik - zmena držiteľa vozidla
 66. Info FS - registrácia za platiteľa DPH - dobrovoľná registrácia
 67. Nákup tovaru zo zahraničia, neplatiteľ DPH, nesprávne faktúry, poradí mi niekto?
 68. Fakturácia služby poskytnutej cez Upwork.com
 69. Odkupenie podielu v sro (Spolocnik od spolocnika) a uctovanie
 70. Dovoz AZIA a samozdanenie služieb od českého prepravcu
 71. Znovu registrácia za platcu DPH
 72. Prevod fotoateliéru na dcéru - Čo všetko to obnáša?
 73. JU-zmena z mesacneho na stvrtrocneho platitela DPH
 74. organizácia odbornej konferencie v inej krajine
 75. Ako fakturovať zákazku, miesto dodania,montáže PL a výroba na SR,
 76. Proces likvidácie a priebežné účtovné závierky
 77. povinnosť zaplatiť DPH - zaúčtovanie v JÚ
 78. Sukromne auto na Ičo
 79. Nalezitosti faktury do zahranicia - ciastocny platitel DPH podla §7a
 80. Ak mám dohodu o platbách §75, ako každý mesiac účtujem?
 81. Callio elektro. karta
 82. účtovanie preddavkov
 83. chýbajuci blok z nákupu JU
 84. Prenesenie daňovej povinnosti a záloha
 85. Zľava na faktúre
 86. teambulding a dane?
 87. Transferové oceňovanie - zdroj porovnateľných dát
 88. Kde účtujete doklad z ERP v CZK, ale uhradený kartou v eur?
 89. dodatočně vyrubená daň - účtovanie
 90. Zdanenie preplatku
 91. Faktúra z Alzy, sú nejaké zmeny?
 92. konateľ a zahraničná pracovná cesta
 93. Prenájom hnuteľných vecí - ako dodanie služby _ PÚ_sklad
 94. strata faktury
 95. Materské zo zamestnania alebo nové zamestnanie
 96. IČ DPH
 97. Povinnost registracie na danovom urade pri poskytnuti bytu vlastnej rodine
 98. Platba vopred a platobná brána
 99. vystavenie faktúry
 100. Ak živnostník FO používa svoje auto na podnikanie a píše si cesťáky, musí ho prihlásiť na DU?
 101. Neplatca DPH a povinná registratúra + daňové priznania
 102. Windows a faktura
 103. (Európska databáza) Amadeus a transferová dokumentácia
 104. Ako správne uviesť adresy na faktúre?
 105. Daňová licencia a živnostník
 106. Štatistika pre nejakú firmu TREXIMA??? Je to potrebné vypĺňať?
 107. zmena zo stvrtrocneho platitela DPH na mesacneho
 108. Môžem ponúkať služby aj keď nie som živnostník/slobodné povolanie/firma?
 109. Potrebujem poradiť ako sa odúčtuje zo zostatku spotreba potravin aby zostatok bol na nule? vďaka za radu
 110. Dodávka a montáž v CZ pre SK firmu
 111. vrátenie tovaru
 112. Preplatok z RZZP 2015 - účtovanie v PÚ
 113. môže konateľ vrátiť pôžičku v hotovosti po 1.1.2016? ak to bolo dohodnuté v zmluve o pôžičke, že ju vráti v hotovosti?
 114. Prenajatý priestor a rekonštrukcia
 115. Koľko rokov to treba rozlišovať?
 116. Zmena priezviska zamestnankyne v SP - kedy?
 117. Oprava nesprávne vystavenej faktúry s DPH na faktúru s prenosom daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12
 118. Je potrebné podať DDP DPPO, ak za roky 2014 a 2015 nebol základ dane upravený o neuhradené záväzky ani pohľadávky?
 119. zapocitanie rokov do pedagogickej praxe
 120. ako správne zaúčtovať v podvojnom účtovníctve
 121. Registrácia podľa §7 DPH
 122. Predaj zlavovej poukazky
 123. Dobrovoľne registrovaný na DPH a nakup tovaru z ČR bez DPH
 124. Dane, dobrovolne poistenie, daňové priznanie
 125. Oprava nesprávne vystavených faktúr - prenos daňovej povinnosti §69 ods.12
 126. Projektova dokumentácia - zaradenie do majetku.
 127. Ako zaúčtovať internú výdajku a internú príjemku?
 128. Faktúra za predaj tovaru ktorý neprejde tuzemskom je s DPH?
 129. Zhrnutie postupov účtovania v autobazáre neplatca DPH
 130. Povinnosť evidencie cez registračnú pokladnicu
 131. Potreboval by som aktuálne formuláre na likvidačné listy ku prijatým a vystaveným faktúram. Viete mi niekto poradiť?
 132. Dostihy v zahraničí. Dane za výhru.
 133. Účtovné výkazy v exceli.
 134. platby za ekon.práce
 135. Faktúry novej sro kým nie je pridelené DIČ
 136. neplatca dph a faktúra
 137. Dátum danovej povinnosti=dátum vyhotovenia FA, dátum dodania na FA iný. Uznateľnosť takejto FA?
 138. Kedy som oslobodená od dane z príjmov pri predaji bytu?
 139. Ako vypočítať priemernú spotrebu ak vodič tankuje benzín aj LPG?
 140. Vykonávanie zrážok zo mzdy
 141. Vyplácanie fyzickej osoby bez živnosti na faktúru
 142. Ako účtuje SRO neplatca DPH v PU obstaranie auta na leasing a následne keď sa v priebehu roka stane platcom DPH?
 143. Zaúčanie zamestnanec - bez nároku na mzdu
 144. Transferové oceňovanie
 145. Zahraničná proforma faktúra - účtovanie
 146. Nakup softweru od zahranicneho dodavatela
 147. Kúpa nehnuteľnosti bez DPH, predaj s DPH ? (PO-s.r.o.)
 148. faktúra cez registračnú pokladnicu
 149. Účtovná závierka podaná k dodatočnému daňovému priznaniu
 150. Nákup materiálu na opravu -kam to dať na sú 511 alebo 501?
 151. Kúpa stolového počítača SZČO
 152. Úhrada faktúry na osobný účet
 153. Zamestnanec- občan Madarska a sluchovo postihnutý
 154. Je potrebné notárom overovať podpisy na návrhu na zápis zmien do OR, ak návrh bude podaný elektronicky?
 155. Refakturácia ubytovania
 156. Povinnosť registrácie v inom členskom štáte
 157. cestovné náhrady
 158. je možné do nákladov dať autoškolu?
 159. Výpočet hodinového priemeru?
 160. s.r.o. platca DPH, kúpi od slovenského predajcu, platcu DPH, auto, aké bude jeho účtovanie ?
 161. Prevádzkovanie eshopu - ako na to?
 162. Rekondičný pobyt v JU SZČO - práca v 3.kategórii rizikových prác - je daňový výdavok?
 163. Akým spôsobom účtujete prijaté dobropisy po skončení podnikania ? Cez uzavierkové operácie a VOZD s minusom alebo ako ostatné príjmy plusom ?
 164. Dodanie dochádzkového systému z Čiech
 165. Ako odúčtovať faktúru z hľadiska DPH?
 166. Miesto dodania tovaru
 167. Stôl na stolný tenis
 168. Nákup a predaj ojazdených automobilov
 169. Faktúra za nákup OA
 170. Dotácia pokladne - limit 5000,-€
 171. Členenie DPH a KvDPH prehľadne
 172. Je to trojstranný obchod?
 173. faktúra alebo zálohová faktúra?
 174. Pri súkromných platbách konateľa z podnikateľskej karty je potrebné na konci roka účtovať úroky?
 175. Ako zaúčtujem nákup a potlač firemných tričiek uhradený zamestnancom firmy?
 176. Transferová dokumentácia
 177. Prenos daňovej povinnosti - údržba zdvíhacej brány, výmena oleja
 178. Premlčacia doba
 179. Je faktura spravne vystavena??
 180. ako zaúčtovať preplatok ktorý omylom zašle odberateľ?
 181. MRP: Nezhoda výkazu ZP Union a programu MRP WIN
 182. Nákup a predaj ojazdených automobilov - povinnosti
 183. Nárok na podporu a tehotenstvo
 184. Prezeranie historických zápisov v Omege
 185. Aký je postup pri vyčíslení manka voči hmotne zodpovednej osobe?
 186. Vzájomný zápočet - jednoduché účtovníctvo
 187. Faktúra z ČIech - aký kurz?
 188. PN keď je žena na rodičovskej dovolenke ale je zamestnaná
 189. Predkontačné lístky /tzv. košieľky :)/. Vystrihujete, spinkujete?
 190. podivne vyuctovani ZP Dôvera pri nástupu na dochodek
 191. Odvody SZČO
 192. dátum vystavenia faktúry skor jako dátum dodania?
 193. Treba podať ELDP za dôchodcov na dohodu, ak majú znovu novú dohodu?
 194. Má nárok matka na DB za celý rok 2015 ak 4 mesiace pracovala vo Švajčiarsku a dostávala tam rodinné prídavky?
 195. OLYMP- ako zadat funckciu zamestnanca konatela a spolocnik?
 196. Žiadosť o zapis do registra konečných užívateľov výhod PO
 197. DPH pri platbe vopred
 198. Vrátenie dani z Holandska
 199. Vystavená faktúra za nájom bez DPH - je potrebné vo faktúre uviesť poznámku ?
 200. Ako je to s amoritzáciou - súkrom.auto na SC,pôvodne v obchodnom majetku
 201. Graf zadlzenosti
 202. môže sa subjekt vzdať úroku z omeškania z dôvodu zachovania dobrých obchodných vzťahov
 203. ELDP - od kedy sa nemusia posielať ročne?
 204. Skončenie pracovného pomeru dohodou
 205. dobropis - samozdanenie z EU a kontrolný výkaz DPH
 206. Daňová licencia pre sro v likvidácii od 2013
 207. dobropis ORANGE, bez uvedenia faktúry ktorej sa týka
 208. Prechod zo zivnosti na s.r.o. - kedy zrusit zivnost?
 209. Nárok na dovolenku
 210. Mám nárok na dávku v hmotnej núdzi?
 211. Člen inventarizačnej komisie - účtovník
 212. Môže sro na Slovensku prijať pôžičku od súkromnej osoby z Monaka?
 213. Nákup zo zahraničia cez Paypal a účtovníctvo.
 214. PRIEPUSTKA od lekára
 215. Je mozne nejakym sposobom zahrnut do nakladov FO zivnostnika mesacny vydavok na sukromnu skolku jeho dietata?
 216. Vyplatenie spoluvlastníka - daň z príjmov
 217. Vydokladovanie telefónnych hovorov
 218. Študent a prídavky na deti
 219. Fakturovaná vzorka do Nemecka ktorá ostáva na SK neuvedená na dodacom liste a na CMR.
 220. Zoznam daňových dlžníkov - to ako naozaj?!
 221. Zaradenie Nehnuteľnosti do majetku
 222. 1. Zvýšená splátka operatívny leasing a DPH
 223. madrace
 224. Predaj lode
 225. zádržné
 226. pn počas vypovednej doby
 227. Firemne auto zapozicane sukromnej osobe a pouzivane na firemne ucely v druhej firme
 228. Zmena sadzby DPH a dobropis vystaveny "medzirocne"
 229. ako účtovať nákup pozemku ?
 230. Nákup a predaj notebooku
 231. uctovanie igelitovej tasky
 232. stavebné práca §69 - dosla nám faktúra kam v DP k DPH a v KV?
 233. Treba platiť koncesionárske poplatky ak ide o druh stavby: '19 - Budova pre šport a rekreačné účely' ?
 234. Stravné lístky
 235. Úhrada dobropisu
 236. Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom - účtovanie
 237. pokl. bloček za 6/16 - možem dat do DPH 7/16
 238. uctovanie tržieb z pokladnice pri JU
 239. Dan z prijmu z predaja zdedenej pody
 240. Nepodnikám, nemám ICO ani DIC ale idem poskytnúť službu, aký doklad mám vystaviť? A čo má obsahovať doklad?
 241. Splátka mobil.telefónu a paušál na jednej FA v JU
 242. byt kúpený na firmu
 243. Nadmerný odpočet a vrátenie DPH
 244. Doplnkový tovar a DPH
 245. Dátum dodania na odoslanej fa do EU
 246. sociálny fond
 247. Môžem fakturovať prepravu tovaru, keď ju nemám v obchodnom registri?
 248. riadky v DP DPH - oprava
 249. Dič maďarsko
 250. Odpis pohľadávky