PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 [350] 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. registračná povinnosť §4
 2. O PÚ aj keď trochu inak
 3. DPFO B
 4. Služby a DPH
 5. Možno v DP stratu z r.2003 uplatniť až tera?
 6. Neznáme zostatky účtov
 7. Kuchynské linky - odpisy
 8. Obcianske zdruzenie
 9. vaše želania na vypracovanie otázok
 10. Kde zaradit fakturu?
 11. prepl. z RZ a hlásenie príp.prehľad
 12. Preplatok za zdravotné poistenie
 13. odpocitatelna polozka na manzelku
 14. krádež tovaru-daňový náklad
 15. SZČO - ČR
 16. Peniaze - aká forma majetku?
 17. Fakturácia pre nesúkromnú osobu
 18. Tlačivo na SP
 19. Účtovanie na účet 588,688
 20. Daňové priznanie a materská
 21. Daňová strata - preinvestovanie
 22. úrok z omeškania platby
 23. Daňové priznanie FO
 24. Termín podanie DP 2006
 25. Recyklačný poplatok - ktorý nákladový účet použiť?
 26. Predaj DHIM
 27. SZČO a príjem z predaja kozmetiky
 28. Oslobodenie od dane podla §13 ods. 1 pism. e)
 29. obedy
 30. Danove priznanie a zmluva o dielo.
 31. Odpisy budovy
 32. Číslovanie účtov účtovnej osnovy...
 33. DPH z registrácie a daň z príjmu
 34. opravne DP
 35. zaradenie do odpis.skupin
 36. OPRAVY A ÚDRŽBA
 37. tabuľka D2 k tlačivu DPPO
 38. Predaj CP z 1.vlny kuponovej privatizácie
 39. ĎAKUJEM
 40. Prefaktúrovanie prepravy do EU
 41. Výkat Cash-flow
 42. žiadny príjem - DP?
 43. Výkaz cash-flow
 44. Pravne služby poskytnuté v zahraniči
 45. nové účty
 46. výpis z daňového prizania
 47. archivácia dokladov
 48. Nezd. časť - manželka - strata
 49. daň z elektriny
 50. Danový bonus - narodenie
 51. prerušená živnosť, predaj podniku
 52. Dan z prijmu pri predaji majetku
 53. príjem z odstupného za byt a iné príjmy
 54. predaj auta- zdanenie prijmu v roku 2006
 55. Prepočítanie PHM
 56. Paušálne výdavky
 57. nákup v zahraničí
 58. kam zaúčtovať pozvánky
 59. Stravné v cudzej mene
 60. stravne listky
 61. odpisy
 62. Riadok 67 v DP typu B
 63. prístup k súvahám
 64. Dohoda o hospodárení so spoločnou vecou.
 65. Korekcia v Súvahe
 66. preplatok na dani z prijmov PO
 67. Ako zadotovať pokladňu v s.r.o.???
 68. postúpenie záväzku - účet 249xx
 69. úhrada dane
 70. Začínajúci SZČO a auto
 71. DPH pri predaji vozíka do ČR
 72. DP FO typ A alebo B?
 73. Daň z úrokov
 74. Ťažný kôň a ZC
 75. DP B - kontrola vyplnenia súrne.
 76. Súkromné auto vložené do podnikania
 77. zloženky
 78. vysporiadanie podielu v s.r.o
 79. Daňové přiznání-evidence a odpočet ztráty
 80. Srážková daň za rok 2005
 81. Zaplatené preddavky na DzP PO
 82. Je úrok z úveru daňový výdaj?
 83. Pasienkové spoločenstvo
 84. nezdaniteľná časť - dôchodca
 85. Ako na to?!
 86. rok nadobodnutia nehnutelnosti
 87. transformacia na s.r.o.
 88. vyrovnanie veriteľov
 89. Dobrovolne nezamestnany a prilezitostny prijem
 90. podielové cenné papiere
 91. Dobrovolne nezamestnany a prilezitostny prijem
 92. zaúčtovanie doprav. nehody
 93. podielové cenné papiere
 94. Parkovacie miesto
 95. Danove priznanie - co uviest namiesto ICO ?
 96. Nedokončená výroba - vzor
 97. kontokorentný úver v PÚ
 98. príležitostná práca
 99. nezrovnalost v knihe zavazkov
 100. Oprava DP za rok 2005, z dôvodu limitu na registráciu DPH
 101. Dodatočné DP PO
 102. min prijem na platbu do SP
 103. Dva typy príjmov a suma 23 650,-
 104. Zle účtované záväzky
 105. preddavky - kde?
 106. daňové priznanie dôchodca
 107. Čo treba k daňovému priznaniu
 108. Kurz.rozdiel aj pri zostatku leasingu v EUR?
 109. Danove priznanie - prijem z ciech
 110. Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného
 111. lízing
 112. dan. uznané výdavky
 113. Nezdanitelna cas zakladu dane na danovnika
 114. Dochodca a vratenie dane
 115. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 116. Dohoda o vykonaní práce
 117. Nákup PHM
 118. refakturácia
 119. Učtovanie lízingu v JU
 120. Bytový dom
 121. Darovanie krvi a príjem
 122. strata
 123. Danovy bonus
 124. Ako postupovať?
 125. potvrdenie o podani DP
 126. Na zváženie.
 127. dotácia z úradu práce, zálohové faktúry
 128. koncoročné faktúry
 129. Honoráre a zamestnanec
 130. 381 alebo 518?
 131. Daňový bonus
 132. Prijmy u SZCO do 50tis.
 133. DPFO a príjmy zo ZČ zo záhraničia
 134. Osobný automobil a DPH
 135. Cestovné náklady a požičané auto
 136. DPH
 137. Predaj obchodného podielu
 138. Paušálne výdavky a neuhradené fa
 139. Nezoberiete niekto JÚ v Bratislave
 140. majetok a záväzky
 141. Odpis závazkov
 142. sprostredkovateľka
 143. chybajuce mesiace
 144. Zmena zo živnosti na s.r.o.
 145. Odpisy u pozastavenej živnosti
 146. Zaradenie motorového vozidla
 147. Daňové priznanie
 148. VI.ODDIEL - DPFO B - riadok 5
 149. Starobný dôchodca a DP
 150. príjem z autorských práv
 151. Správne účtovanie?
 152. Príležitostný príjem
 153. prijem z podielu predaja nehnutelnosti
 154. Uplatnenie danovej straty za rok 2005
 155. Preplatok na dani
 156. BU operacie
 157. prenájom auta
 158. tvorba rezervy na pokutu
 159. Nesprávne uplat. nezd.časť na manželku
 160. Počítač a odpisy v JU
 161. Odvody SP a VSZP
 162. konkrétny lízing,niekde mám chybu
 163. Multifunkčné zariadenie
 164. DzP FO - zavisla cinnost
 165. Môže si uplatniť daňový bonus?...
 166. Činnosť,ktrorá nie je živnosť ani podnikaním
 167. ako zaúčtovať
 168. DDP 2005, paušálne výdavky 2006 a neuhradená pohľadávka
 169. Prenajom a zaroven podielove fondy
 170. prenajom
 171. Faktura, platba - prijem?
 172. cestak - jedna cesta
 173. Treba doložiť potvrdenie so SP o PN?
 174. prechod do noveho roka v OMEGE
 175. ako sa učtuje
 176. Zasoby-spôsob A
 177. strateny doklad
 178. skladova evidencia
 179. uctovanie urokov z OF
 180. DP + príjem z prenájmu poľnohosp.pôdy
 181. PN ako zdanitelny prijem
 182. náklady na PHM
 183. Preddavky na daň z príjmu PO
 184. dôchodca + DoVP
 185. dotácia pokladne
 186. dodatočná daň z príjmu
 187. Diéty SZČO na Slovensku
 188. kúpa notebooku
 189. Náhrada škody
 190. Hlavná kniha
 191. predaj cenných papierov
 192. Odpisovanie auta bez ICO a jeho kradez
 193. zvýšenie ceny
 194. SZCO a náklady na auto
 195. Závazok z roku 2004
 196. JU-MV v podnikaní
 197. kurz.rozdiel
 198. Preddavky DPFO Typ B r.101
 199. 355
 200. Kniha pokladne
 201. daň z príjmu PO
 202. PHM a účtovanie
 203. Peňažný denník a DPH
 204. pohľadávka
 205. osobná asistencia
 206. Peňažný denník a DP
 207. Sponzorsky dar pri akcii meste
 208. nerozdeleny zisk
 209. vykazy - tlaciva
 210. douctovanie vydavkov zo strateneho dokladu do nakladov
 211. ukončenie činnosti
 212. Fakturovat skor?
 213. Paušálne výdavky - odvody
 214. nerozd.zisk z min.rokov
 215. zaciatocnik
 216. Sprostredkovateľ poistenia bez živnosti a výkazy
 217. Jednoduché účtovníctvo
 218. odpis auta
 219. Rozdelenie zisku dcerskej spoločnosti
 220. daňovník dieťa
 221. Zálohová faktúra
 222. Google
 223. Chyba v DP FO A
 224. Platba za DECEMBER do zdravotnej poistovne a danove priznanie.
 225. tlačiov FOB a PO
 226. Povinnosť podať daňové priznanie
 227. Daňové priznanie - dôchodca a SZČO
 228. vrátenie DPH z ČR
 229. daňové priznanie
 230. Leasing 2006 bez vyčíslenia úroku
 231. príspevok zo ŠR
 232. platiteľ DPH ako sprostredkovateľ pre neplatiteľa
 233. daňová strata
 234. OMEGA a úhrada zahraničnej odoslanej faktúry
 235. daňové priznanie a odpsiy
 236. Daň z príjmu FO
 237. kurzove rozdiely
 238. Príjem z Nemecka
 239. Daňové priznanie a priemerný kurz Eur
 240. Zaplatené poistné DAS.
 241. Úver pri s.r.o. na vyplatenie spoločníka
 242. DPFO a VI. oddiel
 243. Platba kartou z osobneho uctu
 244. registračna pokladňa
 245. účtovanie DPH pri obstaraní DLHM
 246. Prenájom auta
 247. DP a dôchodca
 248. Oslobodené príjmy
 249. Odpisy
 250. pokuta