PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 [362] 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. DP Poľovnícke združenie
 2. Slovensko verzus Česko
 3. Obchodný register a Občianské združenie
 4. §38, odst. 7 zákona o dan z príjmu
 5. pozastavenie odpisu auta
 6. Dlhodobý hmotný majetok-výkaz
 7. Preplatok dane
 8. Daňové priznanie na internete
 9. Faktúra
 10. DP typ A Írsko
 11. Pausalne vydavky (4 otazky)
 12. Platba na zivotné poistenie
 13. Zauctovanie poplatkov
 14. Nájom,služby a DPH
 15. Daňové priznanie z dohody
 16. Do akej sumy sa nemusia platiť dane?
 17. Ako zaučtovať faktúru
 18. Preklad faktúry pri dovoze z EU a zaúčtovanie
 19. dotácia + pauš. výdavky
 20. Odpočítateľná položka
 21. Vratné obaly
 22. tovar,material-kvetinárstvo
 23. kupa materialu v zahranici, co s DPH?
 24. Zaúčtovanie DHM
 25. Prenajate auto a ake vydavky?
 26. Uzávierka v Alfe
 27. precenenie uzatvorených menových obchodov-forwardy
 28. JU - časové rozlíšenie?
 29. prihlásenie zamestnanca
 30. Postupy účtovania od 1.1.2007
 31. Inventarizačná zápisnica
 32. Daň z nehnuteľnosti
 33. FAKTÚRA ZA TEL.
 34. kolko učtovať nájomné???
 35. Uroky z hyptekarneho uveru v SR - moznost odpoctu v CR
 36. odpisy
 37. DPH pri totálnej škode DHM
 38. menový obchod swap, zápočet spot-forward
 39. materská, živnosť bez príjmu, ZČ v Čechách - aké DP?
 40. DPH a služobné telefóny
 41. POZOR - Práca v Írsku-podanie DP
 42. zostatková cena
 43. Firmu zrušil súd, ako zúčtovať zostatky na účtoch?
 44. Príjmy osobodené od dane (prenájom)
 45. Automobil a manželia
 46. DP SZCO r.7 znalcov a tlmočníkov
 47. materiál účtovaný priamo do spotreby
 48. dodatočné DP - koeficient
 49. konateľ (nezamestnany) - stravne na SC?
 50. Platba zahraničnej FA dobierkou
 51. jednoduché účtovníctvo
 52. Vyradenie DHM
 53. Pausalne vydavky 40% alebo 60%
 54. kúpa ojazdeného vozidla na živnosť
 55. Platcom DPH od 15.2.2007
 56. 183 dni?
 57. Aký je správny účet na vyrovnanie nedoplatku?
 58. vklad podnikatela
 59. Daňový doklad
 60. danove priznanie - tlacivo, zivnost
 61. Prijatá faktúra v hotovosti bez prijatého pokladničného dokladu
 62. daňovo uznateľný náklad???
 63. Cestovné náhrady
 64. DOPRAVA (NÁKLADNÁ) DO ZAHRANIČIA A DPH
 65. DOPRAVA (NÁKLADNÁ) DO ZAHRANIČIA A DPH
 66. Daňové priznanie PO - ostatné pokuty a penále
 67. Platca DPH
 68. Cestovne v CM vyplatene v SKK?
 69. zaradenie HIM
 70. vratena dan z MV
 71. prispevok na dopl.doch.poist.
 72. Odpisy HIM v JÚ MRP
 73. ubytovanie zakaznika alebo dodavatela
 74. poistné na ZP za spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti
 75. Nepoužiteľný obalový materiál
 76. Daňová strata
 77. kontokor.úver
 78. Účtovníctvo za r. 2006
 79. Daňové priznanie - odpočítateľná položka na manželku
 80. Daň.bonus-dôchodca
 81. odpočet daňových strát
 82. Nákup tovaru v EU a zápis v JU
 83. dovolenkový tiket
 84. zúčtovanie dotácií pre poľnohospodárov
 85. Súvaha a výkaz ziskov a strát
 86. čiastočne uhradená faktúra
 87. je to zvýšenie vstupnej ceny?
 88. daňová strata
 89. Finančný leasing
 90. Nájomné
 91. Zle zúčtované DPH
 92. Pouzivanie sukr. auta v s.r.o. konatelom
 93. Výnosy zo spoluvlastníckeho podielu-zdaňovanie
 94. ukončenie zivnosti - leasing poradte prosim
 95. Lehota na podanie DP
 96. Ubytovanie hradene za zamestnanca
 97. + položka?
 98. paušalne výdavky
 99. vrátenie faktúr
 100. Malá otázočka.
 101. Dary na podnikatelsku cinnost
 102. Tri otazky k dani z prijmu...
 103. Poznámky k DP tlacivo
 104. Hrobný veniec - ako o ňom účtovať?
 105. Pomôcka pri písaní KJ Tabuľka
 106. Platobný rozkaz !!!
 107. zaúčtovani DPH a cla pri dovoze z tretích krajín
 108. Účtovanie PN do nákladov
 109. zaučtovanie dokladu
 110. Danove priznania
 111. DPH pri predaji vozidla
 112. Suvaha-obrat.predvaha...
 113. Predaj nehnuteľností a zmeny v LV
 114. Číslovanie pokladne SK a CZ
 115. Združenie - od 1.9.2006 - 28.2.2007
 116. náklady v správnom kal.mesiaci
 117. Odpustenie pokuty - povinnosť oznámiť MF § 22 ods. 2 zákona 231/1999
 118. Pôžička zamestnancovi (úročená)
 119. záuctovanie zaplatenej zálohy za elk.
 120. výnos minulého roka
 121. čo robiť ?
 122. EURO LEASING
 123. Registračná pokladňa - storná
 124. Daňové priznanie typ A - študent
 125. Nezdaniteľná časť na daňovníka
 126. Prechod na paušálne výdavky, žiadne zásoby
 127. účtovanie koncoročných faktúr a úhrada odoslanej zahraničnej faktúry
 128. provízia predaj zepter
 129. Kam zaučtovať
 130. ukončenie s.r.o.
 131. TP Favorit 135 L
 132. správca konkurznej podstaty-odmena
 133. nepodané daňové priznanie z nehnuteľnosti
 134. Odcudzenie autr
 135. DPH a zmluvná pokuta
 136. nespravna vyška odpisov
 137. Príjmy zo zahraničia - aký kurz?
 138. Nezamestnaný a zrážková daň
 139. SZCO-sportova a metodicko trenerska cinnost
 140. opäť ten leasing
 141. Zauctovanie preplatku z RZD
 142. daňové výdavky-§19 ods.3 písm.k
 143. Telefon
 144. Provizia za sprostredkovanie
 145. danové priznanie - madarsko
 146. odpočet poistneho od zakladu dane?
 147. Strava pre zamestnancov vyfakturovaná jeden krát ročne
 148. Ako účtovať.
 149. Hlavná kniha
 150. Nezdaniteľná časť ZD
 151. dobry link na tlaciva
 152. SZČO,zmluva o obch. zastúpení,phm
 153. Hlásenie
 154. Vyradenie auta z majetku firmy
 155. Odkúpený lízing a danové odpisy
 156. výnosy zo zmeniek
 157. cestovne a diety v zahraničí-Nemecko
 158. Nájomné a oprava podnikateľských priestorov.
 159. Čepanie sociálneho fondu
 160. Vklad spoločníka - odpočítateľná položka?
 161. Zostatok na uctoch na konci roka..
 162. Kompenzacia nákladov a DPH
 163. inventarizácia DPH zo zálohových platieb
 164. Odkúpený lízing a danové odpisy
 165. DP typ A+práca v ČR
 166. faktoring - účtovanie, DPH
 167. Predaj nehnuteľnosti
 168. Opatrovateľské služby
 169. DP študenta, zrážková aj preddavková daň
 170. cestovné príkazy
 171. Podať či nepodať
 172. Kurzové rozdiely v MRP
 173. Dátum poskytnutia
 174. Výkaz MaZ - nedostavaná budova
 175. Nedokončená výroba a 501
 176. DP B- aký riadok?
 177. živnosť + inval.dôchodca
 178. Vedľajší prijem popri HPP
 179. dodanie služby do 3krajiny
 180. SZČO+MD+ZP
 181. súhrnná evidencia tržieb
 182. Neuhradená pohľ. - daňové priznanie
 183. paušál
 184. priebežné položky
 185. Vkladový účet a DP
 186. Nezd. časť základu dane, základ dane vyšší ako 498.000.- Sk.
 187. Odpisy po pozastavení živnosti
 188. Technické zhodnotenie osob.vozidla
 189. Trovy konania zdravot. poisťovni
 190. Tlačivo DP pre FO typu B
 191. Predbežný koeficient
 192. premiestnenie tovaru
 193. Odpis?
 194. preprava Polsko-Švajčiarsko
 195. Odpisy závora
 196. vrátenie dane z Nemecka
 197. Zhrnutie
 198. Blok v zahraničnej mene
 199. Dotácia zo ŠR na opravu kostola
 200. Daňový bonus - preukazovanie
 201. Kontrola potvrdenia
 202. Výpočet pokuty
 203. DPH- registrácia za platiteľa DPH
 204. DP B - pomoc pri vyplnení
 205. Občianske združenie - aké účtovanie?
 206. samozdanenie či nie?
 207. jednoduche uctovnictvo
 208. zvlastne potvrdenie o prijmoch
 209. § 6 Daň z príjmov
 210. Uznané výdavky do nákladov r.2006 po zaplatení
 211. Fa za december 2006.
 212. 548 alebo 568?
 213. dp-príjem z dohody
 214. FO občan a predaj hnuteľ. vecí.
 215. nezdanitelna cast - dôchodca
 216. PRíDAVKY NA DETI
 217. faktura vystavena v eur
 218. Pracovné ošatenie
 219. kombinované výdavky
 220. Vyplnanie DP 2006
 221. Zaúčtovanie zahr.fa v účtovníctve
 222. Prechod z paušálu a leasing
 223. jednoduché účtovníctvo
 224. zahr.fa - prepocet kurzu na konci roka
 225. Cestovné náhrady, diéty
 226. Prijaté preddavky a DPH
 227. Sú to VOZD?
 228. preddavky na dan PO 2007
 229. Zmluva o dielo
 230. Materiál od neplatcu
 231. DF- nedanovy vydavok?
 232. registacna pokladna
 233. Prefakt. služieb z DE na SK
 234. DPH - 2007
 235. auto - do obchodneho majetku
 236. auto - do obchodneho majetku
 237. strata z roku 2005
 238. FA vydaná v českých - na účet v slovenských
 239. Daňový bonus 2007
 240. odoslanie tovaru do EU alebo mimo EU
 241. Ako účtovať „úroky - banka“
 242. vrátenie tovaru dodaného v roku 2002
 243. prac. topánky povinne vo výbave vozidla
 244. Praca v Irsku bez potvrdenia
 245. Náhrady za PHM a km
 246. Zmena s.r.o. na a.s.
 247. kupóny na zľavu
 248. Daň z príjmu - odpisovanie majetku
 249. Nezd.čiastka