PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 [369] 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. Stravne SZČO, zamestanci
 2. Súhrnný výkaz - opäť
 3. DPH a tovar z EU
 4. Predaj auta po ukončení živnosti
 5. DPH pri predaji cennych papierov
 6. Zdanovanie dividend
 7. Spoločník a pracovná cesta
 8. poplatky banke
 9. oznámenie o počítaní koeficientu
 10. Záložné právo na budovu.
 11. kurzové rozdiely
 12. tlačivá na DP
 13. Daňové priznanie-DPH
 14. komisionálny predaj
 15. nakúpený materiál na preddavok
 16. Výkaz SÚVAHA
 17. DPH Dánsko
 18. Ako účtovať ???
 19. Uroky z uveru
 20. TZ pri formách
 21. Stravne listky zuctovanie v JU
 22. DPH Analytika
 23. prechod z jednod. na podvojne uct
 24. Zmenila sa sadzba stravného pri tuzemských prac. cestách?
 25. DP na dan z nehnutelnosti - bytu (pomoc)
 26. kurzove straty
 27. Dátumy na faktúre z EÚ
 28. Nepriaznivy kurz EUR
 29. JU-zaciname
 30. odpisy
 31. nahrada skody (FA s DPH alebo bez?)
 32. Miš-maš
 33. Ročné zúčtovanie poistného- neopravneny nedoplatok
 34. stravne od 1.1.2007
 35. Dodanie prác do Eu -oslobodenie od DPH
 36. zavazky
 37. Vynos z podielovych fondov a zdanenie
 38. periodika
 39. Refakturácia služby
 40. oslobodenie od dane - škola
 41. 326 verzus 383
 42. exekucia-DPH odpocet
 43. Leasing-prosím
 44. Datum samozdanenia
 45. Leasing a koniec roka.
 46. Koncesionárske poplatky - rádia v mobiloch
 47. Odpočet DPH
 48. Daň z pozemkov
 49. dodávka tepla
 50. koeficient
 51. Dátumy na fa do EÚ.
 52. Odpis pri leasingu
 53. základné info - ako vyplniť cesťák, čo si uplatniť
 54. náklady2006 faktura prijata2007
 55. vykazy
 56. Čo so zásobami pri ukončení živnosti?
 57. Predaj použitého úžitkového vozidla do Čiech a DPH
 58. deň zaúčtovania
 59. Predaj auta v sro.
 60. DPH z Belgicka
 61. opäť tovar s montážou?
 62. súkromné vozidlo paušál
 63. Org.zložka zahr.fi a dph, intrastat, štvrť.výkaz
 64. oznamenie o platbach FO nad 100000,-
 65. Dialničná známka-zľava
 66. Zdanenie poskytnutého úveru do zahraničia
 67. cestovné lístky
 68. Rabat poskytnutý na konci roka a DPH
 69. SZČO - používanie súkromného vozidla
 70. daň z príjmu a podnikanie popri zamestnaní
 71. Menežérske služby a opakované dodávky služieb
 72. Náklady na cestovné
 73. Dodavatelia alebo velkosklady
 74. zdan.pl.12/06, vystav.01/07
 75. RZ ZP preplatok-vrátený
 76. DPH-nadmerný 30SK
 77. PHM na prelome roka
 78. keficient DPH
 79. ukončenie živnosti
 80. prosím o radu
 81. Prijaté dary
 82. cestovné náhrady
 83. sadzba základnej náhrady pre osobný automobil
 84. Uznať spotrebu materiálu?
 85. Preddavky, zdr. poistenie
 86. Príjmy pri paušálnych výdavkoch
 87. Predvádzací model
 88. DPH - kontrola
 89. SZCO a zamestnanie rodinného prislušníka + stravne+ cestovné náhrady
 90. Oznamovacia povinnosť nad 100 tisíc
 91. Registratúra-lehoty archivovania
 92. Treba platiť daň?
 93. refakturácia služieb
 94. Príjem zo zmeny zdravotnej poisťovne
 95. Časové rozlíšenie softwéru.
 96. Predaj tovaru fyzickym osobam
 97. kupa a predaj a odpisy
 98. datum zdanitelneho plnenia
 99. Č. rozhod. pre pod. čin.
 100. Zálohová platba,DPH a následná FA
 101. Koeficient DPH a dobropisy
 102. školenie
 103. znovupripojovací poplatok - Orange
 104. nakup z eu - zvlastny pripad
 105. hmotnosť vozidla
 106. zmena spôsobu uplatňovania výdavkov
 107. mini veža
 108. Odpočet DPH
 109. Neregistrovaný poisťovák-čo s ním?
 110. odpočítateľná položka - materská?
 111. Pôžička s.r.o. inej s.r.o.
 112. zaokruhlovanie evid.počet zamestnancov
 113. Odpočet NČ na manžela
 114. Nájomné
 115. Služby a DPH.
 116. Vysluhovy prispevok
 117. odpis bytu
 118. koeficient - zaokrúhlenie
 119. sadzba základnej náhrady pre osobný automobil
 120. Platca fakturuje neplatcovi dph
 121. Re: Príjem v zahraničí - akým kurzom
 122. Daň z nehnuteľností - hodnota lesného pozemku
 123. Zrušenie SF
 124. Úroky z pôžičiek a koeficient
 125. Daň z motorových vozidiel
 126. leasingovane auto na podnikanie
 127. Vedľajšie obst. náklady
 128. súhrnný výkaz -vrátenie tovaru
 129. DPh a auto
 130. nákup z nečlenských krajín
 131. Zálohy
 132. zdanenie pohľadávok
 133. Vratena dan z motorovych vozidiel
 134. Počítačová zostava
 135. Konsolidovaná účt. závierka
 136. spotreba PHM
 137. Tlačivo Cestovný príkaz
 138. Obrat pre registráciu za plátcu DPH
 139. mýtne v Čechách
 140. ICQ - PU
 141. fa z orangu
 142. Kedy sa stávam platcom DPH
 143. dodanenie odpočítateľnej položky - životná poistka
 144. Dodanie tovaru do EÚ
 145. V ktorom učt.období -Faktura z EU
 146. Manželka ako zodpovedný zástupca
 147. Daň z príjmov fyzických osôb.
 148. používanie vlastného auta pri pracovnej ceste - zamestnanec
 149. Prevod PC z osob.vlastníctva do podnikania
 150. daň.priznanie DPH v JU
 151. Odpis automobilu
 152. rozčlenenie výdavkov na telefon
 153. Transformácia živnosti na s.r.o.
 154. Dobropis do EU a ktorý riadok?
 155. stravné lístky nad 11 hod
 156. pojde tento vynos do zakladu dane?
 157. ukončenie živnosti a DPH
 158. predpisy o evidencii majetku v rozp.organiz.
 159. Ako zaúčtovať nákup na splátky
 160. vyradenie auta na leasing do osobného vlastníctva
 161. Platba kartou
 162. oznamovacia povinnosť
 163. obec - podvojné účtovníctvo
 164. Hlásenie 2006
 165. Faktura za prepravu a DPH
 166. Daňové priznanie FO "A"
 167. Odpis pohľadávky do 1000,- Sk
 168. Aké doklady treba priložiť k DP
 169. kúpa-predaj ojazdených automobilov
 170. Nehnuteľnosť
 171. daňový alebo nedaňový výdaj,ako ho vydokladovať
 172. daňový alebo nedaňový výdaj,ako ho ydokladovať
 173. Preddavok do ZP poberateľa výsluhového dôchodku
 174. poistná udalosť
 175. DPH Francúzsko
 176. podnikateľský účet
 177. Postúpenie tovaru a DPH
 178. DF-prelom rokov 06/07 ešte raz
 179. úhrada fa
 180. REFAKTURACIA A PREPLATOK OD ZE
 181. dilaničná známka za rok 2007
 182. Koeficient a prenájom
 183. Fa za el.energiu - vyúčtovanie
 184. ubytovanie, vila, penzion......
 185. vystavenie fa a limit v sk
 186. Stravné lístky - dovolenka
 187. Faktúra do zahraničia za tovar
 188. Leasing-ukončenie-DPH
 189. Vývoz tovaru?
 190. dobrovoľná registrácia
 191. Môžem si upaltňovať cestné náhrady na aute, ktoré nie je moje?
 192. Služby do EU
 193. nákup na splátky
 194. Inventura a vykaz o liehu
 195. Samozdanenie+zabezpečenie dane?
 196. Dôchodok počas roka a nezdaniteľná čiastka
 197. Odpisovanie darovanej nehnutelnosti
 198. Zmluva pri dofakturácii
 199. Zaradenie majetku, problem s 08..
 200. Odpočet DPH
 201. home work
 202. Poraďte, problem so 411-ZI
 203. DPH pri predaji pozemku
 204. lizing od stroja od CAC v EUR
 205. zabudnuté fa
 206. Poradenstvo a DPH
 207. Odmeny členov dozornej rady
 208. Inventarizácia účtov
 209. kurzové rozdiely
 210. danove priznanie po legalnom stahovani do zahranicia
 211. Faktury bez potrebnych nalezitosti
 212. Náklady budúcich období
 213. Účtujem správne ?
 214. platba - fyzicka osoba - aky doklad vystavit.
 215. Daň z pozemkov
 216. odpisy budova
 217. bonus dobropis
 218. Dialnicna znamka pri pracovnej ceste
 219. Prikazna zmluva a cudzinci
 220. združenie
 221. Danové priznanie
 222. Faktúry
 223. Milionárska daň - odpočítateľná položka na daňovníka
 224. Zostatok dotácie z ÚP a prechod na paušálne výdavky
 225. Nákup vo veľkosklade na osobnú spotrebu
 226. Fakturácia služby v zahraničí firmou A pre firmu Bpre
 227. Exekúcia
 228. Príjem podľa autorského zákona
 229. upozornenie pre sprostredkovateľov SDS
 230. Strata pri kategorizácii liekov
 231. Čo s halierovým vyrovnaním v JU?
 232. Vyuctovacie faktury a DPH
 233. Ukončenie leasingu - reprodukčná obstarávacia cena
 234. Casch pooling
 235. Prechod na podvojné účtovníctvo
 236. Dan z Dohody o vykonani prace a Cestovnych nahrad
 237. objednavka z USA
 238. kam zaúčtovať?
 239. Nákup PHM do kanistier
 240. Daňový bonus za rok 2006
 241. DPH-odpočítanie
 242. Hlásenie
 243. paušalne výdavky
 244. prevod Obch.podielu-účtovanie
 245. preddavok a ukončenie podnikania
 246. Umelec-moderátor
 247. Živnostník stravné lístky s DPH sám sebe
 248. ide o tovar s montážou?
 249. software
 250. Zaradenie kratkodobeho majetku do evidencie