PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 [373] 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Splatenie pozicky od materskej spolocnosti
 2. Kalkulačný vzorec, výroba
 3. Nesprávny zostatok na BU na výpise z banky
 4. Sklad!!!
 5. Cestovne nahrady
 6. Príkazná zmluva a dohoda o vykonaní práce - ROZDIEL?!
 7. praca na dohodu
 8. predaj nehnuteľnosti
 9. uzavretie uctovneho roka v malej s.r.o.
 10. Krížový výmenný kurz
 11. Fa a neplatca DPH
 12. Faktúra neplatiteľa platiteľovi DPH
 13. zabezpečenie dane
 14. Trovy za trestné zastupovanie
 15. Hospodársky rok/daňové priznanie DzP
 16. výpoveď
 17. brigáda
 18. Stav PHM na konci roka
 19. Ako zaúčtovať?
 20. Aký dátum daňovej povinnosti?
 21. Čo s faktúrou?
 22. platiteľ DPH a paušálne výdavky
 23. Fyzická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve!
 24. daň z nehnuteľnosti- prenájom
 25. Mzdy 12/2006 - nezdaniteľná časť základu dane
 26. Sk fa do ČR bez DPH
 27. Paušálne náklady - živnostníci
 28. Čiastočná úhrada OF na prelome roka
 29. Čiastočná úhrada OF na prelome roka
 30. preddavky na dan pri zrušení živnosti
 31. Poradte DU?
 32. spotreba nafty na kompresor
 33. Aká cena PHM?
 34. s.r.o. a súčastne živnosť
 35. Stravné lístky a čas.rozlíšenie
 36. Stála prevádzkáreň v ČR a daňové priznanie
 37. osobný automobil-DPH-koeficient
 38. mozem robit učtovnictvo
 39. Ktoré účtovné obdobie?
 40. sociálny fond
 41. darovania služobného vozidla sukromnej osobe
 42. Daňové priznania 2006
 43. Dátum dodania alebo dátum vystavenia?
 44. Životná poistka a DPFO
 45. Spotreba PHM - služobné vozidlá
 46. Účtovanie stravného SZČO.
 47. pausalne vydavky
 48. Zmluva o predaji podniku
 49. ubytovanie živnostníkov
 50. Krádež tovaru
 51. Auto-splácané úverom
 52. Nákup EUR A PLN
 53. Vystavená fa za web - časové rozlíšenie
 54. Zlá platba
 55. starsi doklad
 56. Osobná spotreba a výpisy z účtu
 57. záloha na účte
 58. faktúra a predfaktúra
 59. cestovné náhrady
 60. Prepocet cudzej meny
 61. DPH a vystavenie fa.
 62. odmena pre szčo?
 63. Treba daňové priznanie?
 64. Krádež drobného majetku
 65. poplatok za obnovenie leasing.zmluvy
 66. Povinné zmluvné poistenie auta
 67. zmena v uctovani dph
 68. Dan z pozemkov
 69. Dan z pozemkov
 70. Koniec roka a fa od ST a Orange
 71. Upgrate a Update - software
 72. zle uctovane rezervy
 73. neuplatnený daňový bonus za r. 2005
 74. Ročné zúčtovanie poistné na verejné zdrav.
 75. kúpa pneumatík
 76. Čo k daňovému priznaniu
 77. Opravné položky k tovaru
 78. Nájomné na prelome roka
 79. zaradenie DFA
 80. podávanie DP cestná daň r.2007
 81. Vecné bremeno
 82. účtovanie nedobytných pohľadávok
 83. lístok na MHD
 84. zasa leasing
 85. Nadácia - účtovná osnova
 86. Zdan.príjmu z predaja pozemku
 87. Zaradenie faktúr do účtovníctva.
 88. quatro - účtovanie
 89. zaúčtovanie roč. zúčtovania
 90. dedičstvo
 91. antivírusový program-účtovanie
 92. Správne číslovanie faktúr
 93. Zákon o DPH platný pre ČR
 94. Zrážková daň z úrokov na účte v ČR
 95. Tovar s montážou a inštaláciou
 96. cestovné
 97. Faktúra alebo predfaktúra!!!
 98. HIM
 99. Účtovanie spôsobom A alebo B?
 100. Odcudzená pokladnica s peniazmi - zaúčtovanie
 101. prepis dokladov
 102. účtovníctvo spoločenstva vlastníkov bytov
 103. Pozastavená živnosť + zahraničie
 104. Interná faktúra
 105. Daň z mot. vozidiel - úhrada
 106. Práca v ČR - aké daňové priznanie?
 107. §43 dodanie tovaru z SR do AT
 108. Faktúra v jednoduchom účtovníctve
 109. Príkazná zmluva
 110. Odpis - úžitkové MV
 111. Obstarávacia cena auta
 112. Účet 538
 113. s.r.o
 114. zápočet DPH
 115. dofakturácia a DPH
 116. Vzor tlačia - vyúčt. cest. výdavkov
 117. JU - učtovanie
 118. zahrna sa MATERSKE do vymeriavacieho zakladu pri podani DP?
 119. poplatok MYTO CZ
 120. zaplatiť alebo nie??
 121. Poistenie budovy
 122. PU-odpisy-trivialna otazočka
 123. účtovanie v JÚ
 124. študent - zamestnanec
 125. Zaokrúhlenie z dennej uzávierky z ERP
 126. Odpočet DPH pri registrácii za platiteľa DPH
 127. Daň za prenajaté pozemky
 128. účtovný zostatok na sklade k 31.12.2006
 129. žiadosť o pridelenie IČ DPH
 130. DPH za energie vystavované obecným úradom
 131. Platba zo zahraničia na prelome roka
 132. V akom kurze cestovné náhrady
 133. Daňový bonus a inv. dôchodok dieťaťa.
 134. Združenie FO
 135. zmluva o úvere
 136. Odpis staršieho auta
 137. odkúpenie firmy a jej účtovanie
 138. Škoda v sklade
 139. Úhrada do 3 piliera
 140. devízový účet
 141. Odvod DPH z DHM pri zrušení registrácie
 142. reklamácia
 143. STRAVNE LISTKY
 144. Co znamena prenajom nehnutelnosti mimo zivnosti?
 145. CESTOVNE
 146. náležitosti daň.priznania
 147. neviem ako to nazvat
 148. odpisovanie auta -ešte raz
 149. Dotácie na poľnohospodársku pôdu
 150. EUR účet hotová pohroma
 151. Povinnosť platiť preddavky
 152. DF - prelom rokov 06/07 JU
 153. Cesta do prevádzky
 154. Evidencia výdavku
 155. Účtovanie skladu v mäsiarni
 156. Odpis auta
 157. Príslušenstvo auta a zimné pneumatiky
 158. Rôzne účtovné problémy - prosím poraďte...
 159. Mam dotaz
 160. Registrácia DPH - obrat a účet 384
 161. uhrada nocľahu.
 162. Voľné živnosti
 163. DPH a záložné právo
 164. Problém so skladovou evidenciou
 165. Preddavky v JÚ
 166. Aka je vyhoda byt platca Dph?
 167. Oznamovacia povinnosť
 168. Stravné lístky
 169. nepeňažná výhra
 170. chybajuce prijmove doklady
 171. Povolenia - LIEH
 172. uhrada Fa z ineho účtu
 173. Cestná daň a súkromné vozidlo
 174. Vzor na zmluvu
 175. Predaj úžitkov. auta a DPH.
 176. mzdy a ich účtovanie, bankové výpisy
 177. Iné zdaňovacie obdobie
 178. Odpočet DPH
 179. uzitkovy automobil
 180. Združenie FO a uplatňovanie výdavkov.
 181. vyhlasenie o uplatnení odpoč.položky - študent
 182. paušál
 183. gastro lístky zamestnanec-SZČO
 184. POVINNOST VOCI DANOVEMU URADU
 185. Opravné DP
 186. Výnosy budúcich období-účtovanie
 187. stravné lístky
 188. kúpa a následný predaj budovy
 189. kúpa bytu
 190. Náhrada škody
 191. Nárok na odpočet?
 192. Nové tlačivo?
 193. Colný sklad - predaj.
 194. Výdavky živnostníka po pozastavení živnosti
 195. Predaj zdedeného auta
 196. Dobropis v novom roku.
 197. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
 198. Tlačivá Prehľad a Hlásenie za 4.Q a r.2006 - budú nové
 199. Faktúra od Orange za notebook
 200. Nájomné za rok 2007 ako výdavok v roku 2006
 201. Zahranicna faktura aka DPH
 202. SZČO DIety
 203. Nárok na odpočet DPH - právne úkony a podporné činnosti komisionára
 204. Vzor na spotrebu PHM
 205. mzda
 206. poplatky na nepodnikatelskom ucte
 207. Časové rozlíšenie
 208. limitovana vstupna cena
 209. Faktúra v cudzej mene
 210. odvody do fondov- minimálne platby
 211. Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2006
 212. Vratenie dane pre studenta
 213. platca dph ano,alebo...
 214. úhrada od poisťovne a DPH
 215. Kedy vystaviť faktúru ????
 216. auto
 217. Diaľničná známka - platnosť
 218. zmluva o autokredite v JU
 219. Oslobodenie od DMV-preukazovanie
 220. Nové auto
 221. tlačivá
 222. Predaj materiálových zásob
 223. Paušálne výdavky - zahrnuté odvody
 224. Evidencia zakaziek - odovzdavanie
 225. Predaj bytu v osobnom vlastníctve
 226. Faktúry na prelome rokov
 227. nemoc
 228. BYT - súkromne alebo vložiť do podnikania???
 229. Dotácia na zamestnanca
 230. Prevod FO-s.r.o.
 231. Zaúčtovanie prímov
 232. Stravovné lístky pre zamestnancov v r 2007
 233. DPH za sluzby vykonane na technologiach v SR pre CESKEHO ODBERATELA platcu DPH
 234. rozdelenie zisku v PU
 235. zakúpenie rádia
 236. Nakup cez Ebay - Dan
 237. kde sa všade zastaviť po vybavení živnosti
 238. Fakturácia pokuty do ČR
 239. DPH pri nakupe zo zahranicia
 240. Kurzový rozdiel z úrokov z úveru na konci roku
 241. zasa predaj osobneho MV
 242. autokredit
 243. Ako zaúčtovať preddavkovú fa
 244. Ako zaúčtovať preddavkovú fa
 245. BUDOVA bez dokladov
 246. prenájom automobilu - daň z motorových vozidiel
 247. Dôchodca a DP
 248. využitie firemného automobilu na súkromné účely
 249. Spĺňam remeselnú živnosť podľa živn.zákona?
 250. Dotácia a zmena spôsobu uplatňovania výdavkov