PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 [386] 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. Účtovný program pre JÚ
 2. Hotovosť z registračnej pokladne
 3. DPH-oprava osobného auta
 4. ako zauctovat JCD?
 5. dovoz brazilia
 6. daň z predaja domu
 7. DP - príjmy zo zahraničia
 8. prevádzka v zahraničí
 9. Zdaniteľné obchody bez možnosti odpočítania dane
 10. DPH pri predaji nehnuteľnosti
 11. Náklady pred založením firmy - s.r.o.
 12. ventilátor
 13. Reklamačná doba
 14. Odpis
 15. Účtovanie exekúcie v rozpočtovej organizácii
 16. Od kedy použitie auta?
 17. cesi a fakturacia
 18. Zamestnávanie rodinného príslušníka
 19. Klimatizacna jednotka ???
 20. Technický preukaz - spotreba
 21. zrušnie živnosti a auto
 22. Otvárame bufet;
 23. Preddavky na daň z príjmov FO.
 24. Fa za reklamu
 25. úroky
 26. úroky
 27. Tovar - obaly- rozúčtovanie
 28. Účet z reštaurácie
 29. PHM preplatené zamestnancovi na základe rozhodnutia konateľov
 30. DPH-súrne
 31. hospodársky rok
 32. rozdelenie zisku
 33. Podielový list
 34. Zmluva a DPH
 35. DPH- SZCO a aj umelec ale ako sukromna osoba
 36. Ako vystaviť faktúru za viac zdaňovacích období?
 37. Výročie firmy-výroba medailí
 38. Návšteva prezentácie v Nemecku
 39. Dialničná známka ako faktúra od 1.1.2006
 40. Súvaha a výkaz ziskov a strát
 41. JU Automobil DPH
 42. Meškanie s úhradou FA
 43. odvod dan
 44. Fa za www priestor
 45. DP a fa. z Čiech
 46. Prenájom leasingovanej kuchyne
 47. Náhrada poistného
 48. Telefón v majetku?
 49. Ako zdaniť v s.r.o.?
 50. Odpisy po lopate
 51. Kúpa osobného auta-odpočet DPH?
 52. Faktúra za telefón na konateľa nie na s.r.o.
 53. odpočet DPH
 54. platba gastro lístkami
 55. Terénny motocykel vo firme
 56. el.energia
 57. Zmenárenská činnosť
 58. Čiastočná úhrada predfaktúry
 59. Uplatnenie paušálnych nákladov na os.auto v s.r.o.
 60. Daňové priznanie DPH
 61. Odložený daňový záväzok
 62. nákup motorky z EU
 63. Použitie kurzu
 64. Dovoz elektroniky z USA a clo
 65. Osobný automobil a DPH
 66. Dobitie telefónnej karty
 67. Nákladné auto v JU
 68. naturálne plnenie zo sociálneho fondu
 69. preddavkova faktúra
 70. Cestvný lístok ŽSR a DPH
 71. Treba účtovať zdrav. odvody
 72. DPH a lizing
 73. Ubytovanie dilerov
 74. Tlačivo na DPFO-dodatočné za rok 2001
 75. združenie FO
 76. predaj majetku po predčasnom ukončení lízingu
 77. PHM
 78. DPH-nákup tovaru na dražbe
 79. Služby realizovaná pomocou subdodávateľskej firmy
 80. co vsetko ide do danoveho priznania
 81. PHM v zahranici
 82. Vydavkove doklady z CR
 83. Chybný doklad z RP
 84. DPH a oprava auta + spoluúčasť
 85. Dotácia na zamestnancov
 86. stravné lístky konateľ
 87. Poplatok za bankovú informáciu
 88. platby kartou- chybajuce bloky
 89. Dovoz auta
 90. DPH - predaj bytu
 91. Duplicitná platba cez ERP
 92. Grant občianskeho združenia pre SZČO
 93. Ochranná známka
 94. Prijata zálohová faktúra
 95. Rozpor medzi § 42odst.4 zákona o DP a §31odst.6 zákona o správe daní a poplatkov
 96. Výplata dividend do zahraničia
 97. cestna dan
 98. výnosy v reštaurácii
 99. Prenájom priestorov
 100. obstarávacia cena pri postúpení LZ
 101. Zmluvná pokuta
 102. zmluva o spolupráci
 103. dva účty?
 104. daňový bonus
 105. Materiál
 106. Faktúra za tovar do ČR
 107. SZČO v SR služby pre ČR
 108. Náležitosti k vybaveniu starobného dôchodku
 109. faktúra do zahraničia
 110. osobný vklad
 111. 2x v DPH
 112. poplatok za súťažné podklady
 113. ukončenie činnosti obč. združenia
 114. predajca motorových áut a dph
 115. stravné - zahran.prac. cesta
 116. Nákup nábytku kartou
 117. INTRASTAT
 118. Zahraničný dobropis - kurz
 119. Nadobudnutie tovaru- DP- Stanovisko DR
 120. leasing a dph u os.mot.vozidla M1
 121. HM alebo prevádzková réžia
 122. Leasing zubnej súpravy
 123. náklad na ubytovanie
 124. učtovanie faktúr zo Slovnaftu
 125. Ako urcit koeficient DPH podľa % ?
 126. Nárok na odpočítanie a daňová povinnosť - DPH
 127. Reklamné tabule
 128. pozicka zo ZI pred zapisom do OR
 129. Notebook + softvér a ich odpisy
 130. Zvýšenie lízingových splátok
 131. Vyúčtovacia faktúra
 132. preddavok
 133. Kedy a za koľko na dôchodok
 134. Sociálka a odvody
 135. koeficient dph
 136. Opravné alebo dodatočné?
 137. mesačný platca DPH
 138. Dan z prijmu pri prenajme bytu SZCO
 139. Daň z príjmu z predaja bytu
 140. Účet 964 a 965
 141. havarijné poistenie prenajatého auta a DPH
 142. preplatok na dani z príjmov
 143. postúpenie
 144. odpis tovaru lekáreň
 145. Osobná spotreba
 146. Zahraničná fa
 147. Splátkový kalendár - úhrada pred dňom dodania služby - ako na to ?
 148. Vyučtovanie vody v uctonictve
 149. Účtovanie odbornej literatúry
 150. ES
 151. cena do súťaže
 152. ČR-dodanie služby
 153. Registrácia DPH z provízie
 154. priznanie k DPH
 155. Prenájom auta a PHM a parkovne refakturacia
 156. zásoby
 157. celková hmotnosť, zapožičanie MV
 158. DPH pri zahranicnej fakture
 159. dodávky sprostredkované firmou
 160. Predaj HIM - účtovanie
 161. Obraty - súvis
 162. Manželia-spolupracujúca osoba
 163. dátum zdanitelného plnenia pri nadobudnutí tovaru z členského štátu
 164. podnájom a faktúra?
 165. Mobilné teletóny - počet
 166. registračná pokladňa
 167. Oprava sluzobneho auta
 168. internetovy obchod
 169. technické zhodnotenie leasingu ?
 170. Leasing kuchyne
 171. Poraďte prosím
 172. Havarijné poistenie
 173. Zmenárenská činnosť
 174. FO - nákup oblečenia z ČR za účelom prenájmu
 175. fa
 176. DPH platca od 1.7.
 177. Základné imanie
 178. reprezentačné
 179. fakturacia nezmluvnej pokuty a dph
 180. Trovy z roku 1999
 181. Verejné obstarávanie, finančné služby a DPH
 182. účtovanie s dańovým úradom
 183. Predaj tovaru do ČR s dopravou
 184. Druhé dodatočné priznanie k DPH.
 185. kniha jázd
 186. Faktúra eTel Slovensko s.r.o.
 187. certifikovaný účtovník
 188. parkovacia karta ročná
 189. Maloobchod - ako postupovať?
 190. zivotne poistenie
 191. Navigačný systém do auta
 192. DPH a súkromná osoba alebo neplatieľ DPH
 193. Dodávka náhr.dielov z ČR
 194. doklad o vybrati peňazí z banky
 195. DPH daňová kontrola
 196. Postúpenie pohľadávky
 197. cestovné náhrady
 198. nákup v Maďarsku
 199. secondhand a odpočet DPH?
 200. teleworking a dane
 201. Dovoz z tretej krajiny a navrat DPH?
 202. Používanie súkromného mobilu
 203. Pokuty - auto
 204. náklady na ubytovanie - zamestnanci obchod.partnera
 205. Parkovné
 206. naklady za zamestnanca
 207. inventarizácia - daňová kontrola
 208. Devízový účet
 209. vyplnenie tlaciva
 210. termín zúčtovania cestovných náhrad
 211. Evidencia tržieb na elektr. registr. pokladni
 212. odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov
 213. dobropis paliet
 214. dátumy na faktúrach
 215. Preplatok na DzP
 216. DPH tlacivo ?????
 217. Reklama
 218. 428 - aký zákon???
 219. nerozdelený zisk minulých období
 220. DPH a 3 štáty
 221. DPH
 222. Precenenie majetku
 223. Dovoz z tretej krajiny a clo
 224. Obedy-opakované dodávky?
 225. nespravne zauctovana faktura
 226. Refundácia príspevku a DPH
 227. Prerušená živnosť
 228. Pojmy v zákone
 229. Zahraničná firma registrovaná na Slovensku
 230. odstupné a DPH
 231. cestovné pre splnomocnenca firmy
 232. Opravne hlasenie
 233. Nákup tovaru v Poľsku - čo s tým?
 234. Zverejnenie
 235. Dlžník v konkurze
 236. JU a dohoda o kompenzácii pohľadávok
 237. Paušálen výdavky a odvody
 238. Vydaná faktúra v EUR
 239. Predaj osobného auta
 240. Školenie o DPH
 241. vrátená dph
 242. odpisy pri likvidácii podniku
 243. prijem na sklad v cudzej mene
 244. Totem pri budove.
 245. Kúpa chladničky
 246. kancelarsky nabytok
 247. Autobazár
 248. IČO a IČ DPH - hľadanie na internete
 249. Živnostník a dva mobilné telefóny
 250. Zmluva o odkupeni v JU