PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 [397] 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. úver na konci roka
 2. Odpisy v DP
 3. oprávky do N - a čo odpis pohľadávky ?
 4. Daňovník
 5. ako zauctovat pobyt v cesku
 6. DPH pri finančnom lízingu
 7. tlacivo DP
 8. Náhrada za škodu
 9. nezaradené auto a spotreba
 10. Samozdanenie ?
 11. 10% zrážková daň
 12. prenájom reklamnej plochy
 13. poistovak
 14. Chyba v účtovaní SF
 15. Oznámenie o postúpení finančnej výpomoci
 16. Daňové priznanie konateľa
 17. Nákup OA neplatcom DPH
 18. dôchodca!!!
 19. Osobná spotreba
 20. Vyrovnanie debetu
 21. odpisy
 22. Dobrovoľne nezamestnaný - len čestné prehlásenie?
 23. nevystavená faktúra
 24. Trovy konania u advokata
 25. Neprerušená, no nevykonávaná činnosť/živnosť
 26. Zaplatená DZP je daňový náklad?
 27. Zavazok voci SP,ZP vznika 31.12, alebo 1.1?
 28. Preinvestovanie odpočít. straty - nákup automob.
 29. Dodanie tovaru do EÚ neplatcovi DPH
 30. Zivnostensky zakon a poistovak
 31. Predaj auta a DPH
 32. Príjem v USA
 33. zrušenie živnosti a odpisy
 34. Nájomné
 35. dan z prijmu
 36. prenájom domu bez výdavkov
 37. súvaha a výkaz ziskov a strát
 38. nulové DP PO
 39. stravné listky
 40. DP-ktorá kolonka?
 41. Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti
 42. zakon o zamedzeni dvojiteho zdanenia
 43. FA alebo prijmový doklad
 44. zase leasing
 45. Pôžička zamestnancovi
 46. Musim podat DP?
 47. pomoc
 48. danovy bonus- DP za rok 2005
 49. nakup PC z ceskeho internet. obchodu a DPH
 50. použitie leasing.auta manželmi SZČO
 51. Ako zaúčtovať sprostredkovanie predaja
 52. Navýšenie základného imania
 53. učeň
 54. Vlastný vklad
 55. Odloženie ospisov, prerušenie odpisovania?
 56. Polovicne preddavky
 57. oneskorená registrácia na mesačného platiteľa
 58. Odpis pohľadávky do dan. nákladov
 59. použité výdavky pri sprostredkovaní poistenia
 60. Nárok na daňový bonus - súrne
 61. musim podat DP ?
 62. dochodca-danovy bonus-vratenie dane
 63. Cestná daň pri lízingu
 64. ako vypisat???
 65. szco , co vsetko
 66. Sú príjmy zo sprostredkovateľskej činnosti do určitej výšky oslobodené?
 67. povinne zmluv.poist
 68. príjazdová komunikácia
 69. poistná udalosť
 70. Paušálne výdavky a predčasne ukončený lízing
 71. Kúpno-pred.zmluva
 72. Vrátenie preddavkov
 73. skúsený podnikateľ
 74. auto v podnikaní
 75. Doplnkove dochodkove poistenie
 76. akcie, podiely - dedičstvo
 77. Neviem čo s tým!
 78. Sadzby stravného v Rumunsku a Chorvátsku
 79. Bezplatné výtlačky ako reklama
 80. Predaj zdedeného bytu
 81. Začínam PÚ
 82. Dodatočná fakturácia z Lichtenštajska.
 83. Prispevok EU
 84. Danove priznanie FO-B
 85. zučtovanie poskytnutej zálohy
 86. Živnosť a zaradenie majetku
 87. Zúčtovanie preddavkov na daň
 88. výkaz o majetku a záväzkoch
 89. Zodpovednosť - auditor? - účtovník?
 90. Paušálne výdavky
 91. Cestovné náhrady
 92. Sociálny fond
 93. pausalne vydavky - zakladne informacie
 94. Odpisová skupina?
 95. Dane z primu
 96. Daňové priznanie v prípade prerušenia činnosti
 97. Doplnkové dôchodkové poistenie a daňové priznanie
 98. daňové priznanie v prípade prerušenia činnosti
 99. polovičný inv.dôchodok a DP
 100. Sprostredkovateľská provízia
 101. Oprava leasingu
 102. Vykazy k danovemu priznaniu
 103. Zivnost+manzel
 104. Variabilny symbol - dan z motorovych vozidiel
 105. Aky kurz pouzit
 106. odpočitateľná položka na manželku
 107. štátna prémia zo stavebného sporenia
 108. Príjem z Nemecka
 109. daň. výdavok r. 2005
 110. služba z EÚ
 111. Stravné lístky pre SZČO - pomoc
 112. ZS v JU
 113. Kniha záväzkov
 114. Dátum zdaniteľného plnenia ak tovar meškal
 115. technológia na lízing
 116. Prosííím radu
 117. Jednorázový príjem
 118. Súvaha, VZaS a podpisy
 119. Darovenie akcii, nasledny predaj a DP 2005
 120. organizačná zložka V ČR
 121. Organizačná zložka
 122. Leasing - odpisy
 123. odpísanie pohľadávky
 124. Publikacia Who is Who
 125. prenájom auta
 126. NÚP - paušálny príspevok
 127. Zánik poistnej zmluvy
 128. Dodatočné daňové priznanie
 129. Leasing 2005 a technické zhodnotenie
 130. paušalny vydavok
 131. nesprávny zostatok na na 331
 132. obchodovanie s akciami
 133. súrne prosím
 134. Ročné zúčtovanie dane
 135. licenčná zmluva
 136. Uplatnennie nezdaniteľnej časti
 137. Opravné priznanie DPH za nesprávný kurz
 138. príjem zo závislej činnosti, z podnikania a inej SZČ v jednom roku
 139. SZCO - musim podat DP ak mam prijmy mensie ako 43 968 Sk?
 140. Daňové priznanie typu A (FO) cez internet a problém s daňovým bonusom
 141. Prvy rok a mam podat danove priznanie
 142. zmena odpisovej sadzby
 143. Predčasne ukončená LZ+následný predaj
 144. odpocet straty
 145. Zivnost v CR, platenie dani v SR
 146. neuhradená faktúra
 147. Danove priznanie
 148. Cenné papiere a daňové priznanie
 149. rozdiel
 150. Súrne - Daň z príjmu /zase/
 151. Vyradenie neodpisaneho DM
 152. ostatok na 331
 153. ÚMRTIE KLIENTA!!!
 154. Dodatočné oznamenie na DÚ aj po roku ?
 155. Spotreba energie a iné v hoteli
 156. Učtovanie prac. oblečenie
 157. Predaj pôdy a daň z príjmu
 158. daňové priznanie
 159. Odpočet DPH - os. spotreba
 160. Devízový účet a prepočet.
 161. opat auto
 162. odpisy a JU
 163. DP (invalidný dôchodca - živnostník)
 164. Nedoplatok dane
 165. autopoťahy
 166. šeky Dejeuner
 167. Prvá zvýšená splátka (akontácia)
 168. Odpis auta
 169. Čestné prehlásenie
 170. Faktura z EU
 171. dôchodca a vrátenie dane z úrokov
 172. tovar alebo výrobok
 173. Leasing
 174. paušálne výdavky
 175. zalozenie s.r.o. v r. 2004
 176. reklama - taxi
 177. výkaz o majetku
 178. DDP v roku 2005 a daňové priznanie
 179. prijem z USA
 180. Zmluva a prevode hnuteľného majetku
 181. Prijem CR
 182. Prechod z JU na PU
 183. SúVAHA OD SWAY-a
 184. DDP pred 1.1.2005
 185. Spracovanie PU v Money S3
 186. stravné u živnostníka
 187. výmena plynového kotla
 188. dobrovoľne nezmestnaný
 189. Precenenie podľa znalca
 190. zálohova faktura
 191. Prosím o kontrolu -koniec roka po prvy krát v JU
 192. Daňové priznanie typu A alebo B ?
 193. Prevzatie pohľadávok
 194. DP a opdpočet straty
 195. Zníženie výdavkov
 196. sprostredkovatenie poistenia
 197. Služby zahraničného architekta v SR pre občana
 198. FO- oslobodena od dane???
 199. Tlačivo súvaha výsledovka
 200. akontácia pri finančnom prenájme
 201. Aký rozdiel
 202. DP "A" - Príjem česká republika
 203. DP- Občianske združenie
 204. Príjem poslanca - obecné zastup.
 205. § 6 alebo § 8
 206. Ignorant jázd
 207. Daňové priznanie študenta
 208. Rezerva na recykláciu PÚ - tvorba
 209. čo s nedaňovými nákladmi?
 210. pomoc začiatočníkovi
 211. DP - ZČ u SZČO
 212. faktúra a PPD
 213. Ako zaúčtovať obstaranie materiálu
 214. Nájomné
 215. Vypĺňanie tlačív cez www.drsr.sk
 216. daňové priznanie z príjmov aj z ČR- športovec
 217. Spoločník a dlhodobá pôžička 365 ?
 218. FO SZČo ukončenie živnosti a zásoby
 219. Preúčtovanie záväzkov
 220. Ú v e r
 221. Prenájom nebyt.priestoru v Čechách
 222. tlačivo Daň z príjmov PO
 223. Umelec daňové priznanie
 224. ukončenie podnikania FO v PU - výkazy
 225. Súrna pomoc - odpis auta
 226. Zaplatená práca
 227. poistné SZČO za rok2003,2004
 228. Vrátenie dane u dôchodcu
 229. Stravné-živnostník v Čechách
 230. Obstaranie auta kupou na uver
 231. stavebné práce v zahran.a dph
 232. Dôchodca nemusí platiť daň?
 233. Nezdaniteľná časť a bonus
 234. Výnos z predaja nehnuteľnosti.
 235. 60% paušálne výdavky a znenie faktúry
 236. Príjem z prenájmu bytu
 237. Registrácia prenajímania nehnuteľnosti
 238. Faktury vystavene v roku 2005 a zaplatene v roku 2006
 239. Uplatnenie stravného vo výdavkoch
 240. Zabudnutý doklad o úhrade
 241. Dôchodca a práca na dohodu
 242. FO SZČO a príjem z prenájmu nehnuteľnosti
 243. strazny pes a danova uznatelnost vysokych vydavkov
 244. náhrada za stratu na zárobku
 245. Neuplatnenie DPH z leasingu
 246. Kúpa avie za 30.000,-Sk
 247. Prázdniny a daňový bonus
 248. zápočtový list
 249. Prosím o radu-súrne
 250. Komisionárna zmluva