PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 [401] 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. hospodársy výsledok
 2. kúpa auta od FO
 3. Daň z príjmov PO a jej zaúčtovanie
 4. Daňový bonus a nezadaniteľná čiastka na daňovníka za rok 2005
 5. Kúpa nehnuteľnosti
 6. je dotacia z EU zdanitelny prijem
 7. Odvody- dalsie otazky -pan Mihal ste tu?
 8. záporné úroky
 9. Daň z prenájmu
 10. Príjem tovaru na sklad
 11. Riadok 23 DDP
 12. Poskytnutie stravovania návštevníkom z USA cez CK
 13. daňové výdavky
 14. Dar a DPH
 15. paušálne výdavky/pohľadávky
 16. Preplatok dane
 17. záporné úroky na bežnom účte
 18. Odvod DPH
 19. Reklama ako 100% daňový výdavok
 20. príjem zo závislej činnosti-Česko
 21. Aky VPD, PPD (tlacivo pouzit)?
 22. Ako zauctovat Bus, MHD do PD - spolu, samostatne...?
 23. Zmluva o obchodnom zastúpení
 24. Príjem z CR a SR
 25. Mandátna zmluva - vyjadrenie DR SR
 26. Dobropis a dph
 27. faktoring-clearing. prostriedky
 28. daňová povinnosť v PU
 29. Poskytnutie služby
 30. Odkúpenie pohľadávky a DPH
 31. Daň do 500 Sk
 32. fakturacia
 33. Postúpenie leasingu
 34. Postúpenie pohľadávky a DPH
 35. nakup na splatky
 36. cestovné
 37. Daňové priznanie
 38. Preplatok z minuleho roku
 39. daňove priznanie
 40. Neorazené bločky
 41. prilohy k DP FO B
 42. Neuhradené pohľadávky
 43. Rôzne
 44. Kúpa podniku
 45. Zásoby a dobropisy k tovaru
 46. výkaz o majetku a záväzkoch
 47. vratné fľaše
 48. DP - bez príjmu
 49. up grade
 50. Refakturácia služby z EU
 51. Ako dlho môže byť FO v strate?
 52. Ukončenie zivnosti k 31.3.2005
 53. Byť platiteľom DPH alebo nie
 54. daňová strata - preplatok PO
 55. Dohoda
 56. Daňový bonus a SZČO
 57. nulové daňové priznanie
 58. Preúčtovanie medzi stĺpcami peň.denníka ako uzávier.oper.
 59. typ DP A
 60. rezerva na nevyčerpanú dovolenku
 61. Peňažný denník a pokladničná kniha
 62. faktoring
 63. príjem za prenájom pôdy
 64. akontácia pri leasingu
 65. potvrdenie o materskej dovolenke
 66. Zmena spôsobu uplatňvania výdavkov
 67. VW Transporter - spotreba
 68. minimum učtovníctva
 69. Predčasné ukončenie leasingu
 70. daňové priznanie
 71. Splátka pôžičky a daň z príjmu
 72. prerušenie živnosti
 73. NAVIAC Platba do zdravotnej poisťovne.
 74. SZČO:2 mobily od jedného operátora
 75. Daňové priznanie a príjmy zo zahraničia v EU
 76. majetok do spotreby
 77. Zaokrúhľovanie OC DM
 78. Zistenie DIČ
 79. Vreckové pri zahr.služ. ceste
 80. danový bonus
 81. preventivna prehliadka
 82. záruka
 83. Fakturovanie medzi manželmi SZČO
 84. Výdavky na leasing
 85. Pracovná cesta
 86. Vyradenie budovy z obchodného majetku v dôsl.ukončenia podnikania
 87. výpočet cest.náhrad v exceli?
 88. Povinosť slovenského SZČO
 89. Overujem kurz EUR
 90. 60% výdavky
 91. Prenájom byt.priestorov a FO nepodnilkateľ
 92. zaradenie IM do podnikania
 93. poplatok za zverejnenie účtovnej závierky
 94. Prerušenie živnosti na 25 rokov
 95. výkaz majetku a záväzkkov
 96. cestaky a uctovanie
 97. HPH pri lízingu
 98. mzda-hrubá alebo čistá?
 99. Sú odpisy správne ?
 100. Súrne!!! - Podnikanie na základe osobit. predpisov a ŽL
 101. Sociálny fond
 102. Zaokrouhleni
 103. Auto na leasing a spotreba
 104. ako účtujete cesťáky?
 105. Príkazná zmluva
 106. DPH a sprostredkovateľ stavebného sporenia
 107. výkaz o majetku a záväzkoch
 108. Opravna položka a daňový náklad
 109. ukradnutý automobil
 110. Umorenie straty
 111. spotreba nafty-praca v lese
 112. Diéty pri zahr.ceste do Bulharska.
 113. rozdiel
 114. uroky z pozicky - ako sucast OC
 115. Daňové priznanie FO - výkaz o príjmoch a výdajoch
 116. Daňové priznanie FO - výkaz o príjmoch a výdajoch
 117. DP FO-B versus pohľadávky a záväzky
 118. výdavkový doklad pre platcu DPH
 119. prispevok v nezamestanosti- prijem manzelky?
 120. Otazky ohladne DP + ZP
 121. Skončenie FO a drobný hmotný majetok
 122. Danove priznanie
 123. Vratena DPH / pokuta
 124. Zamestnanie v Česku
 125. lehota na podanie daňového priznania
 126. Daňový bonus
 127. daňové bonusy
 128. Účtovné odpisy
 129. cestovné-ubytovanie obch.partnera
 130. stačí raz týždenne ?
 131. Dańový bonus a výše pojistného
 132. Práca v zahraničí
 133. leasing auta-konces.poplatky za autorádio
 134. koľko?
 135. Odvody dane a preddavkov - kde ?
 136. nájomné
 137. Príjem FO!
 138. Čo s preddavkom zaplateným v Nemecku
 139. Položka vo výpise z účtu
 140. daň z príjmu za opatrovanie
 141. SZČO a pracovná cesta
 142. vratene preddavky na dan
 143. účtovanie vratných obalov
 144. platobna karta
 145. Výkup a predaj železného šrotu
 146. JU - začiatočník - faktury
 147. začiatočníčka-pohľ. a záv. v rám. konsol. celku
 148. Daň.poradenstvo - uznateľné ?
 149. bankové poplatky- special
 150. DOBRÝ TYP na informáciu
 151. Preplacanie nakladov za chod kancelarie
 152. Odpočet daň. straty
 153. Preplatok zdravotného poistenia
 154. Kam na daňový úrad s vyplneným tlačivom?
 155. opravné položky k pohľadávkam
 156. Organizačná zložka
 157. zuctovanie zp - dan
 158. vratený daňový bonus z DÚ
 159. Starobný dôchodok a príjem z prenájmu
 160. Záporná daňová povinnosť
 161. Faktúry!!!!!
 162. Príslušenstvo k osobnému autu
 163. Štvrťročný prehľad a viac odvedené ako odvodová povinnosť
 164. zaciatocník-fakturácia a reg. pokladna
 165. skladové hospod.v JU
 166. Živnostník - stravné lístky / stravné ???
 167. daňový bonus vrátený z DÚ
 168. Zaúčtovanie splatnej dane
 169. ZŤP a nezdeniteľná čiastka
 170. Účtovanie na účte 681
 171. Zmluva o poradenstve v doprave
 172. Doplnkový dôchodok
 173. zaradenie do odpisových skupín
 174. Tlač zo stránky DRSR
 175. Nákup pohľadávok a DPH
 176. Poistné
 177. Faktúra z ČR
 178. valuty a kurz
 179. este zopar otazok
 180. materske centrum a dan z prijmu
 181. Ročné zúčtovanie
 182. Ešte raz PHM
 183. Zúčtovanie rezerv, ktoré neboli vytvorené
 184. veriteľ
 185. Cestovné a stravné
 186. Uzavierka
 187. Lízing Trochu inak - ???
 188. DPH zahraničie jednoduché účtovníctvo
 189. Strata
 190. § 11 zákona alebo §69 ods.2 až 4 a 9 DPH ?
 191. preplatok zamestnancovi
 192. Predčasný dôchodok
 193. Kam zaradiť preklad zmluvy?
 194. Zaokrúhlenie výdavkov v daňovom priznaní
 195. T.Com - DPH obdobie
 196. Honorár a dane
 197. Inerné doklady = nepeňažné operácie?
 198. Potvrdenie zo ZČ v cudzej reči
 199. došla fa aky datum
 200. Chyba minulého roka
 201. Daňové výdavky??
 202. zmestnanes+práceneschopný
 203. Sprostredkovatel popri hl. zamestnani
 204. daň z príjmu
 205. Karion-splátkový systém
 206. SZČO a cestovné
 207. prenájom OA a DPH
 208. Odpočítateľná položka
 209. Príde nám daňová kontrola???
 210. SZČO a zahraničná pracovná cesta
 211. Nezdanitelna ciastka na manzelku
 212. Faktúra za prijatú platbu a ďaľšia za tovar
 213. Jednoduché účtovníctvo-účtovanie v zahr.mene
 214. Predaj podniku
 215. Poľovnícke združenie a daňové priznanie
 216. FA za služby spojené s nájmom.
 217. Platby zo sociálnej poisťovne
 218. šek
 219. Sweiz a dane na SK
 220. Danové priznanie a príjem na základe dohody o vykonaní práce
 221. odpisy
 222. zaúčtovanie HV
 223. zauctovanie nahrady PN
 224. prenajom nehnutelnosti a inv.dôchodca
 225. Odvody 2004
 226. Sprostredkovateľská činnosť
 227. Účtovanie registračnej pokladne
 228. kupa tovaru od neplatcu DPH v EU
 229. Výhody - študent
 230. Paušálne náhrady za os. automobil
 231. DPH a samozdanenie
 232. Auto v súkromno vlastníctve na spotreba PHM
 233. Pohľadávky a záväzky v JÚ
 234. dlžné poistné ako daňovo uznateľný výdavok
 235. Poistenie zodpovednosti za škodu
 236. Poradte ako zaúčtovať
 237. Faktúra od Centrálneho depozitára cenných papierov
 238. pokladňa a STK
 239. zahranicny slovak pracujuci v SR
 240. danova strata - umorenie v roku 2005
 241. Stolár- príjmy
 242. Podniíkanie s vozidlom
 243. Koľko vyhotovení
 244. Fakturovat s alebo bez DPH (§ 15/8 ZoDPH)
 245. Oprávnená osoba v DP
 246. Odpis
 247. vrátenie preplatku
 248. Čo z toho nepatrí do dlhodobého majetku?
 249. Dátum dodania služby
 250. Prílohy k daňovému priznaniu