PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 [401] 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. Poradte ako zo zásobami...
 2. 1. vlna privatizacie
 3. Daňové priznanie podané dôchodcom, ktorý nemá nárok na nezdaniteľnú čiastku
 4. podnikanie v ČR - ako účtovať?
 5. Dôchodca - daň. priznanie
 6. Daňové priznanie a paušalne výdavky
 7. FO podnikatel a kupa nehnutelnosti
 8. Daňové priznanie
 9. Dialničná známka ako faktúra od 1.1.2006
 10. Prerušenie živnosti a možnosť zúčtovať stratu v budúcnosti
 11. prihlásenie do poisťovní
 12. Osobná spotreba
 13. Nová registrácia DPH a zásoby tovaru
 14. služobné cesty
 15. Ďaň. priznanie-úplný nováčik
 16. Pokladničné bločky
 17. Dovoz v EU - neplatca DPH
 18. Nezaplatená faktúru
 19. BU - uroky a dan z urokov
 20. Odberateľ platca DPH-dodávateľ neplatca
 21. Odpisy HIM
 22. Mínusové vyšlé faktúry, nie dobropisy
 23. Auto leasing - zaplatenie dane z MV
 24. Nedoplatok na dani, zmena vozidla
 25. Cash Flow
 26. Upomienka
 27. kurz -spotova transakcia
 28. Nezdanené príjmy
 29. Sociálny fond v jednoduchom účtovníctve
 30. DP a výpis zo stavebného sporenia
 31. SZČO
 32. riadok 23,24 DPH priznania
 33. SZČO a "stravné" rok 2005
 34. Predaj auta
 35. DP A
 36. Dan z prijmu
 37. SZČO, stravné a cestovné náhrady
 38. dôchodok a prenájom auta
 39. Peňažný denník - jednoduché účt.
 40. Vstupenky cez terminal
 41. Navýšenie ZD po ukončení živnosti
 42. Materiál alebo réžia
 43. Drobný majetok do zásob ?
 44. nezdaniteľná časť
 45. Platby z účtu 31.12.2005
 46. Dohodári-roč.zúčtovanie
 47. devízový účet
 48. Daň z príjmov FO "A"-príjmy z ČR
 49. skladové hospodárstvo
 50. Môžem si uplatniť stravné do nákladov
 51. cenina - poštové známky
 52. Predaj odpisovaného majetku
 53. Ubytovanie konatela
 54. Vysporiadanie rozdielov z ročného zúčtovania
 55. nevysporiadané pohľadávky
 56. Ubytovanie v CZ
 57. Nedoplatok-hlásenie, prehľad
 58. Výroba kalendárov.
 59. Prestavba rodinného domu
 60. lekaren
 61. Ukončenie živnosti- čo s majetkom?
 62. krádež tovaru
 63. krádež tovaru
 64. nadspotreba PHL podľa TP
 65. chýbajúce dodávateľské doklady
 66. Problém s tlačou na str.DRSR
 67. DHIM napísaný na manželku
 68. Reprodukčná obstarávacia cena a odpisy
 69. časové rozlíšenie reklamy
 70. Vydaná zálohová Fa
 71. nejasne platby
 72. poistna udalosť
 73. Vyradenie nedoodpisovaného majetku z evidencie
 74. Skončenie podnikania
 75. Lízing v roku 2005
 76. DPFO-závis.činnosť,prenájom a úver
 77. stačí kniha došlých a vyšlých fa?
 78. Povinnosti SZČO
 79. Živnostník a pracovná zmluva v Rakúsku
 80. čo s tým?
 81. Cestovné náhrady-druh dokladu
 82. doprava pre zamestnancov
 83. Stolárstvo+príjmy z prenájmu nehnuteľností
 84. DP FO
 85. Cesták FO-SZCO a správne účtovanie
 86. Trovy právneho zastupovania
 87. Cestovné náhrady
 88. metóda???
 89. DPH na zálohovej faktúre z IČŠ EÚ
 90. danové priznanie DzPFO
 91. Daňové priznanie, nezávislá činosť
 92. nevyplatená mzda
 93. zdokladovanie dotacie
 94. Pausalne vydavky
 95. dochodkove doplnkove poistenie
 96. socialny fond
 97. dôležité
 98. Firemné auto + konateľ zamestnanec + cesta z bydliska do práce
 99. Náklady zahr. osoba
 100. trojstranny obchod
 101. opravna polozka
 102. spôsobená škoda zamestnancom
 103. pohľadávky-premlčanie
 104. dodaniť, či nie?
 105. Ešte raz cestovné náhrady
 106. Zálohové platby
 107. Dôchodkové pripoistenie
 108. Daňová strata za rok 2004
 109. cestovné SZČO
 110. Daň z príjmov za rok 2005 u osob, ktore sprostredkovali klientov DSS
 111. účtovanie odvodu ZP - neplatené voľno
 112. preprava mimo územia SR
 113. odvod ZP neplatené voľno
 114. daňový bonus
 115. Sociálny fond v JÚ
 116. cestovné lístky
 117. Drobný majetok
 118. Faktúra+dobropis naraz
 119. Kniha pohladavok a zavazkov a zalohove FA
 120. Sadzby stravného pri zahran.služ.ceste za rok 2005
 121. vreckové k služ.cestám
 122. Daňové priznanie a nezdaniteľná mzda
 123. Technické zhodnotenie DHM
 124. Účtovanie u spoločnosti podliehajúcej auditu
 125. odpisy HIM
 126. zamestnanec v ČR
 127. daňová povinnosť
 128. prijem v CR + spolocne zdanenie manzelov
 129. daňový bonus u inv.dochodcu
 130. Škoda
 131. DPH pri kúpe diaľničnej známky
 132. Dokladovanie nákupu PHM
 133. Ako vyplniť DP??
 134. Technické zhodnotenie budovy a náklady
 135. Mínus pokladni
 136. Občianské združenie
 137. VOZD alebo VNZD
 138. Nehnuteľnosť a DPH
 139. aká adresa na dokladoch
 140. rezerva na audit
 141. ročné zúčtovanie dane
 142. Bankové poplatky
 143. platby zdravotnej poisťovni v JÚ
 144. Účtovanie inventarizačného rozdielu
 145. účtovanie dobropisu k poskytnutej službe v roku 2004
 146. DPFO - daň na úhradu
 147. Odvody do socialnej poistovne
 148. Príjmy z činností ktoré nie sú živnosťou / Položky znižujúce základ dane
 149. Podiely na zisku
 150. Mandatna zmluva <-> Ekonomicky zamestnanec
 151. zostatok v pokladni po zruseni zivnosti
 152. Daň.priznanie a ročné zúčt.poistného
 153. zrusenie zivnosti a dan. priznanie
 154. Interný doklad - nesedí v peňažnom denníku
 155. Auto na leasing a manželia
 156. a znova daňový bonus
 157. stara DPH
 158. Podnikanie a záv. činnosť.
 159. starobný dôchodca a odpočítateľná položka
 160. Mimoriadna účtovná - označenie na výkazoch
 161. kolaudácia
 162. Daň z príjmu
 163. Daňové priznanie a preukazateľné výdavky
 164. auto preradené do osobné užívania
 165. Konatel a jeho sukromne auto.
 166. Výpočet dane u inv.dôchodcu
 167. kilometre
 168. Výpis z DP pre SP.
 169. Účtovný zisk, daňová strata
 170. zakon a nelegalnej praci
 171. Daňové výdavky??? a iné
 172. Prechod z preukaz.účtovníctva na paušál.výdaje
 173. Nákup mimo EÚ,Clo, DPH
 174. ostatný krátkod.fin.majetok
 175. Príjmy roku 2005
 176. lekáreň - účt.fa
 177. Práca v Nemecku pre Slovenskú firmu
 178. fa na prelome rokov
 179. vklad podnikateľa na účet
 180. Oprava chýb minulých účtovných období.
 181. Pokuta z Colného úradu - náklad roku 2005?
 182. DPH a koeficient.
 183. Vyplnanie DP-
 184. FA a preddavok v JU
 185. Vyradenie auta z podnikania do osobného vlastníctva
 186. ´ˇStudenti
 187. Dvere na prenajatej prevádzke -ODPIS ?
 188. Odpis budovy nezapisanej na liste vlastnictva
 189. Uznanie daňových nákladov?
 190. Platím či nie?
 191. Dôchodca - vrátenie zrazenej dane z príjmu
 192. trojstranny obchod to zrejme nie je...
 193. dobropis od elektrarni
 194. mineralna voda ako danovy vydavok
 195. Oprava účtovníctva
 196. Preddavok na daň štvrťročný do 31.03.2006
 197. uznateľný výdavok
 198. živnostník bez príjmu
 199. Daň z motorových vozdiel a manželia
 200. kniha došlých a vydaných faktúr
 201. výdavky k automobilu
 202. daž z úroku
 203. DP podnikateľa so živnosťou v ČR
 204. faktúry, pokladňa, interné doklady
 205. bloková pokuta
 206. PC odpis v roku 2005
 207. Tech.zhodnotenie
 208. Odvedená DPH za IV.Q.2005
 209. danové priznanie FO
 210. daňové priznanie B
 211. dobropis a casobe obmedzenie
 212. Parkovne
 213. Účtovanie stravných kuponov
 214. Odpsi motoroveho vozidla
 215. Prevádzka nákladného auta
 216. Nezdanený priíem a paušálne výdavky 25%
 217. naklady na kancelariu
 218. Tlačivo "Hlásenie"
 219. Bankový výpis
 220. Poplatok za uloženie do zbierky listín
 221. DP "A" a príjmy aj zo zahraničia
 222. Opravy nevýznamných nákladov min.období
 223. DPH - čerpanie PL v ČR
 224. Student prenajimatel a DP
 225. dátum zdaniteľného plnenia
 226. Dobropis na vráteny tovar vystavený 30.12.2005
 227. Počiatočné stavy súvah. účtov
 228. príspevok na DDP...
 229. Nákupné poukážky
 230. odvody za SZČO
 231. Daňové priznanie
 232. totálna škoda - leasing
 233. Súvaha k DPPO
 234. spoločník a použitie súkromného auta
 235. Účtovanie PHM a jázd
 236. DP s príjmom v zahraničí
 237. Rocne vyuctovanie sluzieb spojenych s najmom
 238. Pohonné hmoty
 239. predaj z 1.vlny kuponovej privatizácie
 240. vypis z DP
 241. Prepočet dane u spoločnosti vzniknutej v priebehu r.2005
 242. Daňové priznanie-združenie
 243. dan zo ziv.poist.
 244. DP FO typ B - nedoplatok 6,- Sk
 245. FO-umorovanie straty
 246. Daňový bonus-preplatok
 247. registračné pokladnice
 248. Poníženie nákladov na zaklade inventarizácie
 249. Tlačivo na vrátenie dane
 250. Strata 2004 - PO