PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 [406] 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. Prerušenie odpisov
 2. Tržby z RP a zaokruhlovanie v JU
 3. Príjmy plynúce z BSM s rovnakou živnosťou
 4. Poplatok za kontokorent ?
 5. Služba v krajine mimo EU
 6. Príjem plynúci len zo zahraničia
 7. lízing na FO
 8. DP FO
 9. hlasenie o vyuctovani dane....r.2005
 10. Exekúcia a jej účtovanie
 11. pohľadávka z roku 1998
 12. Zamestnanec PN,výplata poist.udalosti a DP sám?
 13. Dph pri dovoze tovaru-neplatca
 14. Prerušená živnosť
 15. pomoc
 16. Predaj auta
 17. rozdíl v DPH v CZ a SK
 18. Klady a zápory zvýšenia základného imania
 19. Vyhlásenie o pôvode tovaru
 20. Peňažná zábezpeka na audit exekútora
 21. Poplatky a ich vymoženie v nasled.roku
 22. Záväzky v JÚ
 23. zlé účtovanie
 24. dobré šírenie mena- ? Zmluva
 25. daňové priznanie za rok 2005
 26. zaradenie do odpisovej skupiny
 27. daň z príjmu za rok 2005
 28. Faktúra z ČR - s DPH či bez DPH?
 29. Daň z predaja pozemkov
 30. DIČ CZ verzus DIČ SK
 31. daňové priznanie za 2005
 32. Opravne DP (2005)
 33. Iný zdaniteľný príjem
 34. Slovak telecom a casové rozlíšenie
 35. Celoročná práca v zahraniční a DP-A
 36. Cestovné náhrady a daň
 37. Celoročná práca v zahraniční a DP-A
 38. FA z tretej strany a tovar dodaný z EU
 39. Obedy dod. spôsobom
 40. Pokladničná kniha
 41. Zmena základného imania
 42. účtovanie vrátenej platby
 43. SUNSOWT-OASIS
 44. nájomná zmluva - výpoveď
 45. lízing a dotácia
 46. Programatorske sluzby do EU. limit 1.5 mil. plati?
 47. Zivnostnik Platca DPH -po zruseni a novozalozeni zivnosti musi byt zase Platcom DPH?
 48. dan z prijmu
 49. neprijatá dotácie na poľnohospod.činnosť
 50. predčasné ukočnenie leasingu
 51. Nezdaniteľná časť základu dane
 52. Tvorba zakonnej rezervy v r.2004
 53. Poistenie majetku v JÚ
 54. Zníženie základu dane
 55. ešte raz služba v zahraničí
 56. Priajtá faktúra
 57. Opravná položka k pohľadávke
 58. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch
 59. dodatočné DP
 60. Cestovní příkaz
 61. Zníženie základu a dane za r.2005
 62. Zrážková daň
 63. JU-uplny zaciatok
 64. Pomôžte začínajúcej
 65. Sklad: spôsob B
 66. Škoda?
 67. Prepočet devízového účtu
 68. evidencia jazd
 69. diéty do príjmu
 70. predaj nehnutelnosti a DPH
 71. Uctovnictvo umelca
 72. práca na dohodu počas nezamestnanosti
 73. faktúra medzi tuzemcami v cudzej mene
 74. stravné lístky a dph
 75. účtovanie dotácie pri uplatňovaní paušálnych výdavkov
 76. inventúra súvahových účtov
 77. Seminár - daň z príjmu FO
 78. Nezdaniteľná časť na manžela(manželku)
 79. dobropis
 80. Oprava minulého účt. obdobia
 81. Fa z ST v januari
 82. Faktura nadobudnutá z iného členského štátu EU
 83. Zivnostnik Platca DPH -pausalne vydavky
 84. DPH z ERP
 85. ako účtovať?
 86. Kradez tovaru v JU
 87. DPFOB - termin a sposob zaplatenia nedoplatku
 88. Služba dodaná v zahraničí
 89. Príjmový poklad.doklad
 90. Platiteľ DPH v priebehu roka a daň z príjmu
 91. diety
 92. Sprostredkovateľ SDS - aké daňové priznanie podať?
 93. Predbezny vypocet ZD
 94. Práca v ČR
 95. Učtovné a daňové odpisy
 96. DPH ako daňový výdavok
 97. Školenie-DPH
 98. osobný asistent
 99. Státní výkazy
 100. DPH z prepraviek
 101. Nesprávna príslušnosť DU
 102. odvod dph & vystavená faktúra
 103. Podpis na fakture
 104. Zúčtovanie tržieb za mandátne činnosti-terminál TIPOS.
 105. odpočítateľná položka
 106. Prerušenie živnosti a výkazy
 107. zálohová FA a dph
 108. Mínusová pokladňa
 109. SPOTREBA PHM
 110. SPOTREBA PHM
 111. Podací lístok
 112. Úroky na BÚ
 113. Paušálne výdavky
 114. Zmeny v účtovaní finančného prenájme v JÚ od 1.1.2006
 115. Material alebo tovar?
 116. Zostatok na účte 042 a jej zlikvidovanie
 117. strata
 118. Kurz pri českých faktúrach
 119. penále pri dani z mot. vozidla
 120. Vyradenie predaj kratkodobeho majetku
 121. formulář
 122. zníženie mínusovej faktúry
 123. Životná poistka
 124. Nezdanit.časti ZD
 125. Saldokonto v cudzej mene
 126. preddavok na pracovnú cestu
 127. Predčasné ukončenie LZ - správne vyčíslenie daňových nákladov
 128. koniec roka???
 129. Daň.výdavky-auto finančný leasing
 130. Vzájomné započítavanie Z a P
 131. automobil a cestovné náhady
 132. Príjem ČR- umelecký výkon
 133. Čo s preddavkami?
 134. Termín splatnosti
 135. Daňové priznanie po smrti manžela
 136. Kurzové rozdiely v JU
 137. Príjem zo zahraničia
 138. ALFA JÚ -začiatočnik
 139. prijem študenta zo zahraničia
 140. preplatenie plavárne- soc. fond
 141. NC na manzelku.
 142. stravné a 55%
 143. Kupa bytu v JU
 144. umelci
 145. prenajom nehnutelnosti -pausalne vydavky
 146. Vyplatenie lízingových splátok
 147. Príves a daň z mot. vozidiel
 148. ako faktúrovať?
 149. Mínus na BU ?
 150. Zaslanie dotazu e-mailom na ÚDR
 151. DDP zamestnávateľ
 152. Dan z mot. vozidiel podľa miesta evidencie
 153. Nákup cez kredit. kartu
 154. predaj darovaného tovaru
 155. Odpisová skupina šijací stroj
 156. Príjem z mandátnej zmluvy
 157. Sociálny fond
 158. školenie - daň z príjmu
 159. Uctovanie sukromnej spotreby PHM
 160. RZD a praca v CR
 161. Dodatočne poskytnuté stravné lístky
 162. Porada v Čechách
 163. Prevod lízing. zmluvy
 164. Služby do ČR
 165. Naklady buducich obdobi v JU
 166. Pitný režím
 167. Kontrola DPH
 168. Dobropis - faktúra z roku 2005
 169. Cestna dan
 170. ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU
 171. účtovanie leasingu
 172. Lodný denník a obraty pokladne
 173. Dodatočné zľavy z odobratého tovaru
 174. Sprostredkovatel DDP - vydavky
 175. Došlá preddavková faktúra a faktúra
 176. Očíslovanie PPD
 177. Trojstranny obchod?
 178. SF
 179. Opatrovateľský príspevok
 180. Príjem z nájmu
 181. Dôchodca - včelár a daň z príjmu
 182. Stav zásob v EUR
 183. haliere v pokladni
 184. znizenie danoveho zakladu
 185. vlastné prijmy manzelky
 186. Platenie dane z nehnutelnosti.
 187. Daňové priznanie FO typ B
 188. Plastové okná a DPH
 189. náhrada za PHL
 190. inventarizácia knih
 191. Prihláška k registrácii daňovníka PO
 192. SZČO aj zamestnanec - stravné
 193. Vystavenie faktúry s DPH dokedy?
 194. preradenie auta do osobného vlastníctva
 195. Stravné
 196. Nezdaniteľná čiastka-dopl.dôchod. poistenie
 197. inventarizácia peň.prostriedkov
 198. Škoda a ušlý zisk v tuzemsku
 199. mam zaplatit dan?
 200. Fakturácia škody do zahraničia
 201. Osobné auto a PHM
 202. Nehnutelnost-dan?
 203. Strata r.2004
 204. Patria sluzby dodane do EU do DP DPH?
 205. Predaj bytu, co ma caka??
 206. Spoločenstvo vlastníkov bytov
 207. DP typu A a príjmy z Čiech
 208. Dodatočné DPH
 209. Zrážková daň
 210. priebežná inventarizácia
 211. príkazný list
 212. Nepredajné zásoby
 213. Niektoré prípady v JÚ
 214. daňové priznanie
 215. Príjemka a dobropis
 216. Finančný leasing pred 31.12.2003 len na 24 mesiacov
 217. vzajomne zapocty v ALFE
 218. Platca DPH - začiatočník
 219. sluzobna cesta a nahrady
 220. Ako zaradit majetok ?
 221. Auto v majetku firmy
 222. Čo a ako analyzovať...
 223. 2x vystavená faktúra?
 224. Registrácia platiteľa § 55 - leasing
 225. Podpora v nezamestnanosti - oslobodené?
 226. Lesný robotník -60% paušálny výdavok
 227. Odpis
 228. overovanie DIC
 229. Poistenie účtovníčky
 230. vyúčtovanie zálohy - text vo faktúre
 231. Uzávierkové operácie ešte raz
 232. Učtovanie položiek z bankového výpisu
 233. rodičovský príspevok+nezamestnaná
 234. Aký je rozdiel medzi JU a PU?
 235. Odpočet DPH - dialničné známky Sk
 236. daňové priznanie
 237. zníženie ceny - odpisy
 238. Urok z odlozenej platby
 239. intrastat
 240. Leasing - zrušenie živnosti, vyplatenie
 241. Znizenie dane z najomneho
 242. sankčný úrok - aké obdobie
 243. Nezdan.časč
 244. Ako zaúčtovať poukážky nad 500
 245. Daň z nehnuteľnosti
 246. nezaúčtované faktúry v roku 2004
 247. ceny pohonných hmôt v rokoch 1998,1999,2000, 2001
 248. je nárok na odpočet DPH?
 249. nákup strojov
 250. Dôchodca a dividendy