PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 [406] 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Odpis NEHMOTNÉHO majetku na lízing
 2. Ako zaučtovať zasoby?
 3. Kurz NBS
 4. Hodnoverný doklad
 5. šek ako doklad
 6. vlastné valuty
 7. DPH a školenia v zahraničí
 8. Športová akcia a sociálny fond
 9. PREDDAVKY DZP PO - 1,2,3/2006 platiť ???
 10. platba PO=>FO
 11. Poplatok za komunálne odpady
 12. podielove listy
 13. mobil zamestnanca v s.r.o.
 14. Vyradenie výpočtovej techniky
 15. Zamestnanec + živnost
 16. Slovenská sro a organizačná zložka v ČR
 17. Prerušenie živnosti a daň.priznanie
 18. zamestnany v Norsku
 19. Poštové pukážky a poštovné
 20. Lízing v roku 2005 v Eurách
 21. slovensku alebo česku živnosť ?
 22. Zostatok hotovosti v pokladnici
 23. poštovné za dobierku bez DPH - dodatocne priznanie ?
 24. náhrada
 25. Aký správny účet použiť na zaúčtovanie
 26. FO-SZČO a tvorb Soc.fondu zo zisku
 27. Ako zapísať paušalné km za auto
 28. Konateľ-SZČO a preddavky ZP
 29. Ako zdanit prijem z predaja pozemku
 30. Dotácia z úradu práce
 31. Paušálne cestovné náhrady
 32. Možnosť uplatniť si preplatok na dani
 33. Služby a uplatnenie DPH
 34. rocne zuctovanie 7 mesiacov CR
 35. úhrada dane z príjmov FO
 36. Ako zaúčtovať?
 37. Zrážková daň
 38. Sociálny fond
 39. Rozdelenie príjmu z výher. automatov na manželov
 40. Nákup pzemku na splátky s úrokom
 41. DPH vo Švajčiarsku
 42. Prenájom vozidla a výdavky
 43. Daňové a účtovné odpisy a ich rozdiel
 44. Dan z prijmu - praca vo Velkej Britanii
 45. Fakturace dopředu
 46. Daň.priznanie FO - DDP
 47. Odpisy HIM
 48. Zmluvná pokuta
 49. Preprava z EU
 50. Preddavky na daň FO-nezdanit.časť § 11
 51. zaplatit alebo nezaplatit?
 52. danova kontrola a triedny nepriatel
 53. Opäť evidencia záväzkov
 54. kedy čakať daňovú kontrolu?
 55. Ostatné príjmy
 56. Odpočítateľná položka
 57. zostatok v pokladni
 58. Zmluva - prenájom vozidla
 59. Cena PHL
 60. bonifikácia - dobropis
 61. prenájom vozidla
 62. Uplatnenie DPH
 63. 1.Odpočet na manžela 2.Prijem zo sprostredkovania
 64. Prenájom časti rodinného domu pre živnostníka
 65. Uznatelné výdavky
 66. Účtovanie u druhého nájomcu v lízingu.
 67. Uhrada v banke ako zuctovat
 68. Stravné pre živnostníka v zahraničí
 69. Ako začať účtovať
 70. Chyba v starom roku
 71. SZČO-zahranična osoba
 72. danoňový bonus-nie je otec ani manžel
 73. Druh prijmov
 74. Čo s tým???
 75. daň z predaja domu
 76. odpočet na dieťa a prídavky
 77. odpočet nadeti
 78. doklad z minulého roka
 79. Účtujem to vôbec správne?
 80. Dobrovoľný platca DPH?
 81. neplatenie daní
 82. Zákonné rezervy od 01.01.2006
 83. záložné právo
 84. 315-ost.pohľ.cestovné sprostredkovateľa
 85. JÚ a závierka
 86. odvody a DDP
 87. danovy bonus
 88. Dan z prijmov a socialny fond
 89. Dodatočné daň. priznanie
 90. SZČO - poberateľ inavalidného dôchodku
 91. Vyrovnací podiel
 92. hlasenie o vyuctovanie dane
 93. zrážková daň pri príjmoch do 5000 Sk
 94. osobný list
 95. Auto živnostníka a cestovné náhrady
 96. leasing na konci roka
 97. Jednostranné zápočty
 98. Organizačná zložka.
 99. Stravné lístky vs účet z reštaurácie
 100. Preddavky na daň z príjmu
 101. náhrada škody
 102. účtovanie
 103. Účtovanie benzínu - jednod. účt.
 104. odvody z DDP
 105. opravné položky
 106. Zaokrúhľovanie pri cestovnom príkaze SZČO
 107. Nealkoholicke napoje a socialny fond
 108. prenájom vozidiel
 109. Dane a dedicke konanie
 110. Príspevok zo soc.fondu na stravovanie a zdanenie
 111. Zníženie základu dane na družku.
 112. SZČO a zahraničná služobná cesta
 113. Podvojné účtovníctvo na čerpacej stanici
 114. Dodatočné daňové priznanie za rok 2004
 115. Prenájom nehnuteľnosti
 116. podiel z dane
 117. RL FO-brigádnik
 118. Účtovníctvo advokáta
 119. Dodávateľ. a odberateľ. faktúrky
 120. opakované zdaniteľné plnenie?
 121. Intrastat a trojstranny obchod
 122. Kalkulacia pre urcenie minimalneho odberu tovaru
 123. Odpisy min.roka
 124. podpísané vyhlásenie o uplatnení nezd.ČZD
 125. ODPOČET NA MAŽELA SZČO JE v strate
 126. formát interného dokladu
 127. Ake sluzby su oslobodene od DPH?
 128. Požičovňa DVD
 129. príležitostný príjem zo zahraničia - daň
 130. živnosť v Rakúsku
 131. Nesprávny zostatok na bežnom účt
 132. Zápis do OR 31.12.2005
 133. daňový bonus - pochybnosti
 134. dvojite zdanenie prace na dohodu?
 135. Faktura z USA / CAN do vydavkov ?
 136. nezakúpené zásoby na sklade
 137. Vysluhovy dochodca
 138. investicny majetok nad 30 000sk
 139. Dôchodca
 140. rezerva na dotáciu
 141. Európska únia
 142. Uctovanie DPH zo zaplatenej zalohy
 143. Uctovanie DPH zo zaplatenej zalohy
 144. DVD prehrávač ako daňový náklad???
 145. Predaj bytu a daňové priznanie
 146. Daňové priznanie-mandátna zmluva
 147. Kedy uplatniť právo na odpočítanie dane?
 148. Odpis pri postúpení lízingu
 149. iventúra úč.474-fin.leasing
 150. Daňové priznanie B - rozdielné tlačivá?
 151. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z EU
 152. Ročne zučtovanie dane
 153. Daň. priznanie typ A - ktorý riadok v priznaní???
 154. DP-2005typ A a nezamestnaný+dohoda
 155. Praca v Anglicku
 156. Nárok na odpočet DPH
 157. Chýba faktúra
 158. Leasing
 159. odpisy
 160. kedy podať daňové priznanie
 161. nakup kancelarskeho nabytku
 162. nárok na nezdan.základ
 163. Ukončenie živnosti
 164. RZP-zamestnanec a zároveň spoločník SRO
 165. Dvojite zdanenie prijmov zo zahranicia
 166. Spolupráca s nepodnikateľom
 167. JU a taxikar
 168. brigáda v ČR - študent
 169. 513 - naklady na reprezentaciu
 170. predaj majetku
 171. Zmena účelu-prenájom časti domu
 172. STRATA 2004 PRIZNANIE SRO ZA 2005
 173. Premiestnenie tovaru
 174. Kurz pri vývoze
 175. Inventúra
 176. Danovy bonus
 177. Daňové priznanie a český občan
 178. opatrovaleľský príspevok
 179. Zahraničný odberateľ
 180. faktura z internetu bez podpisu a peciatky
 181. DP živnostníka viacero závislých činností
 182. doklady v JÚ
 183. Inventarizácia účtu 491
 184. DPH z finančnej prirážky lízingu
 185. Dodatocne priznanie DPH
 186. bežný účet
 187. exekutor v JU
 188. KUPNA ZMLUVA
 189. Zaklad dane pre Hypouver
 190. Ako na DP- príjem z rôznych §
 191. platba platobnou kartou
 192. Praca v CR a manzelka doma
 193. Zmeny v DPH
 194. náklady bud.období
 195. Nájomné
 196. vyhradny dovozca
 197. odpočet daňovej straty
 198. Sklad
 199. Doplnkove dochodkove poistenie
 200. Prepočet
 201. dotácia z ÚP
 202. ročné zúčtovanie pre zamestnancov
 203. Komu venovať 2% zo zaplatenej dane?
 204. DPH za programatorske sluzby do Rakuska
 205. dotácia stravných l.. zo soc.fondu
 206. Prenájom priestorov
 207. Prerušenie živnosti a platby do Soc. poisť.
 208. leasing vo výkaze majetku a záväzkov
 209. SZČO a auto z požičovne
 210. Študenti - daňové priznanie
 211. Musím si založiť živnosť?
 212. Založiť si živnosť ak chcem uplatňovať náklady vo preukázateľnej výške
 213. Nehnuteľnosť a výdavky
 214. SZČO - zvýšenie nákladov
 215. Vloženie auta do podnikania
 216. Daňové náklady po úmrtí živnostníka
 217. Nenávratný finančný príspevok z úradu práce
 218. Skončenie podnikania
 219. Výmena okien ako výdavok pri príjmoch z prenájmu?
 220. dovoz tovaru -daňový zástupca
 221. úhrada FA za iného daňovníka
 222. daňový alebo nedaňový náklad
 223. Rocne zuctovania ZP-naklad r.2005?
 224. Nevysporiadané kurzové rozdiely r.2003
 225. SZČO JU
 226. sklad v predajni...
 227. Tantiémy
 228. Predaj majetku na splatky
 229. koniec roka a faktura za mobil+elekt.
 230. Koľkokrát tlačivá tento rok?
 231. bankomatová karta
 232. dan z prijmu
 233. odhad tržieb
 234. SZČO a cestovné
 235. dôležité
 236. PHM a DPH
 237. stravné lístky ako zaúčtovať
 238. Môže sa vystavovať FA medzi manželmi?
 239. Brigádnická činnosť študenta-zrážky
 240. Dohoda o postúpení práva k reštit. nároku
 241. pridavky na deti
 242. Jednoduche uctovnictvo v NITRE
 243. majetok a jeho zaradenie
 244. Zlý počiatočný stav
 245. Oprava poistného
 246. odpisovanie
 247. materiál alebo réžia
 248. Dôchodca - brutto príjem 15.000 SK - DP?
 249. Auto na leasing - PHM
 250. Dodatočné daňové priznanie