PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 [409] 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Fa v cudzej mene
 2. Predaj predmetu firme
 3. Rozdiel na priebežných položkách
 4. Zníženie daňového základu o životné poistenie
 5. Odpočítanie dane § 51 - oneskorená faktúra
 6. Priznanie - pausalne vydavky a poistne
 7. Co mam este spravit na konci roka?
 8. koncesinírske poplatky a mobil
 9. Ešte raz o zahraničných cesťákoch
 10. faktúry r. 2005 služby
 11. Prenájom priestorov
 12. Chybný kurz DUZP
 13. Paušálne výdaje - detail
 14. Cesta za pracou - sukromne ucely ???
 15. Halierove polozky v pokladni
 16. 2% dane
 17. Faktúra za stravovanie dod. spôsobom
 18. mimoriadna inventarizácia
 19. nezdaniteľná časť základu dane
 20. predaj auta- leasing
 21. Odpočítanie dane § 51 - oneskorený doklad z ERP
 22. Cestovny listok v nákladoch
 23. tip na znizenie dane
 24. Úroky na nepodnik.účte
 25. JU a zaučtovanie odvodov do SP,ZP
 26. predaj tovaru
 27. § 9, odst. 1, pism. h) ZDP
 28. príjem v Anglicku
 29. ČZD
 30. Platby za ubytovanie
 31. Účtovanie
 32. Ako to zdokladovať
 33. Re: Reprezentacne naklady
 34. Terminovaný vklad
 35. SVB a nájom
 36. Re: dobropis...
 37. Roční závěrka
 38. Danove priznanie
 39. Spracovateľský poplatok
 40. Opravné DP
 41. Bezodplatné využívanie nehnuteľnosti
 42. Ako zauctovat dotaciu a naklady ?
 43. Tankovanie v zahraničí a bloky
 44. JU Leasing MV - uctovanie nakladov - Pneumatiky, Alarm, Pelovy filter.
 45. Pokladničný doklad- aj súkromné výdavky
 46. účtovanie vystaveného dobropisu
 47. Plátca a §37
 48. szčo, stravné a prac.cessty
 49. szčo, stravné a prac.cessty
 50. Účtovanie pohľadávky na DPH voči ČR?
 51. Sprostredkovateľská činnosť
 52. DPH
 53. Odpis pohľadávky do 1000,- čiastočne uhradenej
 54. Ako vybaviť reklamáciu?
 55. Pomôžte - cestovné náhrady
 56. Predaj tovaru za nižšiu ako nákupnú cenu
 57. Obstaranie majetku - účtovanie, odpisovanie
 58. Odpis prenajatého majetku
 59. registr.za plát.DPH
 60. Obchodné meno
 61. Návrh vyhlášky MZ SR k ročnému zúčt.poistného
 62. Príklad z cvičebnice
 63. zauctovanie manipul.poplatkov
 64. DPH pri platbe nehnuteľnosťou
 65. Vyplnenie tlačivá . Hlásenie o vyučtovaní dane.. na internete.
 66. dohoda o vykonaní práce
 67. účtovanie občianskeho združenia
 68. Dan z motor.vozidla - zahr.auto
 69. Sadzba za spracovanie
 70. Plátca DPH - JÚ alebo PÚ?
 71. Dodatočné daňové priznanie
 72. Nájom a dôchodca
 73. Záloha na služby
 74. Notebook + mys + multifunkcne zariadenie
 75. Sociálny fond
 76. Leasing
 77. odvody poistného SZČO
 78. jednoduche uctovnictvo
 79. zivotne poistenie
 80. Zdanenie podielov na zisku.
 81. študent a DP (brigáda v SR a Anglicku)
 82. DP r.2005 r.910
 83. trzby z predaja vlastnych vyrobkov a sluzieb
 84. Odpisy a BSM
 85. ako správne DPH pri prenajme
 86. výročná správa
 87. vstupenky, DPH a daň. doklad
 88. Oneskorená faktúra
 89. ukončenie živnosti
 90. Čo s odpismy?
 91. ročné zúčtovanie ???
 92. DPH z 1. leasingovej splátky
 93. Spôsob účtovania
 94. Odpočitalená položka na manželku.
 95. úplná a neúplná účtovná závierka
 96. odpočitalné položky 2005
 97. Prepočet cudzej meny pri ZPC
 98. Prevod akcií
 99. Zápisnice
 100. Daň. priznaie B FO
 101. preúčtovanie dane
 102. 2 %
 103. došlá fa do r. 2005
 104. Darovanie pozemku
 105. Výška pokuty od DÚ
 106. dovoz tovaru z EU
 107. umorenie daňovej straty
 108. Spotreba PHM
 109. Uzatvorenie pokladničnej knihy
 110. Výdaj roka 2006 v JU
 111. Dohoda o vykonaní prace
 112. Kedy zaradiť do majetku
 113. Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch FO zo závislej činnosti
 114. ukradnute leasingove auto
 115. Leasing a dan z motorovych vozidiel
 116. Inventarizácia zmlúv
 117. Daň.priznanie PO
 118. Prenájom auta a DPH
 119. brigádnik
 120. Výber do pokladne cez manželkin účet
 121. registrácia domény
 122. Náhrady za PHM- daňové výdavky
 123. počítačova herňa
 124. Rozdiel v leasingu osobného a úžitkového auta?
 125. Finančný leasing
 126. dátumy na faktúre
 127. faktury za telefón do knihy pohľadávok
 128. Postúpenie pohľadávky.
 129. Krádež tovaru v pohostinstve
 130. Odpočet straty
 131. DzP - pracuje v ČR
 132. Stravovanie dod. spôsobom-PÚ
 133. stravné a SZČO popri zamestnaní
 134. Ubytovacie náklady a DPH
 135. SZČO a podvojné účtovníctvo
 136. Faktúry r.2005
 137. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie
 138. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie
 139. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie
 140. Predaj čerstvo zakúpeného HIM
 141. auto, odpisy, cestná daň
 142. predaj bytu
 143. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch FO...
 144. Finančná časť u leasingu na prelome rokov
 145. Investície do podielových fondov
 146. Účelové sporenie
 147. nájom ako príjem neziskových org.
 148. Predpis nákladov - odvody SZČO v PÚ
 149. Kurzový rozdiel 31.12.2005
 150. Vývoz cez poštu - clo
 151. Dostatočne preukázané náklady
 152. stravné a vreckové - SZČO
 153. Denná uzávierka
 154. Stravné lístky
 155. odpisy a cestná daň
 156. Exekúcia
 157. Inventarizácia-stravné lístky
 158. DPH zo zálohovej fa z 12/2005
 159. koeficient v peň.denníku
 160. Náhrada za spôsobenú škodu.
 161. Náhrada za spôsobenú škodu.
 162. Auto od podnikateľa
 163. Podnikanie a práca na dohodu
 164. Goodwill a jeho odpisy
 165. Kontrola DP k dani z príjmov
 166. Daň z prenájmu nehnuteľnosti
 167. nezdaniteľná suma na daňovníka
 168. Obstarácvacia cena automobili kategorie N1
 169. Podvojné účtovníctvo - povinnosť účtovania od 1. 1. 2006?
 170. Bager?
 171. fa - ako spravne zauctovat
 172. kúpno-predajná zmluva
 173. Predaj rekonštrukcie
 174. úhrady faktúr
 175. §9 ods.1 písm h) Zák.595/2003_všimli ste si?
 176. Daň z MV r.2005 vs r.2006
 177. prepravné služby
 178. Poplatky banke za vybavenie úveru na HIM-budova
 179. Odmena konateľa je daňovo uznateľná?
 180. Ako postaviť budovu?
 181. Faktúra z novembra 2004
 182. Osobná spotreba
 183. podnikanie s nehnuteľnosťou a DPH
 184. stravné-má nárok???
 185. SZČO doma - náklady na energie?
 186. Dobropis???
 187. kúpno-predajné zmluvy do nákladov?
 188. Danove priznanie...
 189. recyklačný poplatok
 190. Nezaúčtovaný úrok za rok 2003
 191. DPH a dotácia
 192. bezurocna financna vypomoc
 193. rocne zuctovanie DPH
 194. služobná cesta?????
 195. Dani sa DDP prispevok od zamestnavatela?
 196. daňová kontrola
 197. Zdanenie u dôchodcu.
 198. Leasing-odpisy pri Osob. mot. voz. a DPH ???
 199. paušálne výdavky
 200. II. pilier a vešiaková skriňa
 201. A znova DAŇ Z MOTOR.VOZIDIEL
 202. Zlé zostatky v JU z roku 2004 ?
 203. Majetok vyradený škodou
 204. mandátna zmluva
 205. Právo na odpisovanie vlastnej nehnuteľnosti
 206. daňové náklady
 207. cestovné výdavky pracovníkov
 208. dobropis...
 209. DPH v ČR
 210. DPH v ČR
 211. výdavky na auto
 212. pohladavky a dan z prijmu
 213. Starvné lístky v JU
 214. SZČO a doplnkové dôchodkové sporenie
 215. Súčasť OC - náklady s príravou základov pre stroj
 216. výkaz o majetku a záväzkoch
 217. kult.pamiatka
 218. Zákonný rezervný fond
 219. Kontrola DPH rok 2002
 220. Stratená ZDF
 221. Overenie učt.závierky auditorom
 222. Exekúcia a daňový náklad
 223. Zaradenie po kolaudácii
 224. Tvorba rezervy na odmeny
 225. SZČO - automobil
 226. Nevystavené faktúry DPH spätná oprava?
 227. súkromná osoba predáva PC
 228. Odpočítanie DPH pri registrácii - Jednoduché účtovníctvo
 229. Príjem z prenájmu vozidla
 230. príjem v Rakúsku
 231. Daňové priznanie PO a výkazy
 232. stavba vo vlastnej réžii
 233. daň z nehnuteľnosti - stavebný pozemok
 234. Číslovanie dokladov PD!
 235. BRIGADNIK A DAN
 236. Predaj auta a DP.
 237. Leasing, odpisy versus CESTNA DAN.
 238. doplnkové dôchodkové sporenie
 239. Kontrola nadmeraku
 240. odpisová skupina
 241. Odpočet na manželku
 242. leasing
 243. Aká odpisová skupina?
 244. zahran.úver - kurz.rozdiel
 245. kurzový rozdiel - valutova pokladna
 246. Kúpa budovy s pozemkom
 247. Správne určenie odpis.skupiny
 248. liesing
 249. Odpis IM!
 250. Prenájom nehnuteľnosti