PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 [412] 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. obrat
 2. Používateľ motorového vozidla - daňovník
 3. pokuta DU
 4. Zahrňovaný alebo nezahrňovaný do základu dane?
 5. Aktualizácia zákona o DPH
 6. 383 alebo 326
 7. umelecka zmluva
 8. zrážková daň
 9. zaúčtovanie
 10. Rekonštrukcia, či zhodnotenie stavby?
 11. Účtovanie PHM
 12. účtovný odpis - mesačne ???
 13. daň z príjmu - predaj akcií
 14. Otazka - zahranicne vozidlo
 15. RZ dane a materská
 16. úhrada odstupného
 17. Nezdaniteľné časti základu dane (odpočet na manžeku)
 18. preddavky na daň FO
 19. preddavky na daň FO
 20. účtovná opravná položka
 21. Kupa osobného motorového vozidla
 22. Kurzové rozdiely
 23. príjmový pokl.doklad a DPH
 24. auto zaradene do obchodneho majetku
 25. Nepenazny vklad casti podnik
 26. kurzové rozdiely k 31.12.2005
 27. koeficient...
 28. Daňová kontrola a následky
 29. Fa od Slovak Telecom...
 30. Faktúra s nesprávnym číslom
 31. VPD alebo ID?
 32. Stavebné práce v Rakúsku
 33. Daň z nehnuteľnosti
 34. Den zdanitelneho plnenia
 35. Nájomné
 36. Výnosy budúcich období
 37. finančný bonus za rok 2005
 38. TZV zneužívanie ekonomickej sily
 39. Finančný prenájom a poistenie
 40. Príloha k účtovnej závierke
 41. preddavky na nájomné a energie
 42. Účtovanie bankového výpisu.
 43. Intrastat a dobropisy
 44. Prenájom auta
 45. Danove priznanie DzP
 46. Koniec roka
 47. zdaniť/nahlásiť kúpu bytu?
 48. DPH a vyvoz sluzieb do tretich krajin
 49. Prenajom nehnutelnosti.
 50. Živnostníci už majú závodné stravovanie.
 51. Platba 100 000,- Sk FO.
 52. Pausalne vydavky - ako sa zahrnie zdravotne poistenie po rocnom zuctovani?
 53. Odpisova skupina
 54. Privesny vozik.
 55. Archivacia a registraturny poriadok.
 56. Duplikat faktury.
 57. Živnosť a dohoda o vykonaní práce
 58. presun vecného bremena
 59. Súhrnný výkaz dph
 60. oznámenie: daň z motor. vozidiel
 61. jednoduché účtovníctvo a paušálne výdavky
 62. Nájom od nepodnikajúcej osoby
 63. jednoduché účtovníctvo a paušálne výdavky
 64. Záloha
 65. Peňaźný denník-účtovanie.
 66. DPH z prirážky cestovnej kancelárie!!!
 67. účtovanie odvodov
 68. Ako refakturovať letenku ?
 69. Účtovné prípady v januári
 70. Preplatenie medzin. zdrav. preukazu
 71. Oznamovacia povinnosť
 72. Rodičovský príspevok a dohoda
 73. Tvorba zák. rezerv- nevyfakt. dodávky
 74. štipendiá - zdaniť či nie?
 75. cestovné náhrady za vozidlo prihlásené v ČR
 76. Odpisová skupina
 77. sankčný úrok Daň.úr.
 78. Daňová strata
 79. Novela zákona o DP
 80. Taxikár so súkromným autom
 81. SANKČNÝ ÚROK A ÚČET 545
 82. auto
 83. BYTOVY DOM - VYTAH
 84. Ako viesť soc.fond
 85. Zápočtový list a ochranná lehota
 86. uctovanie DPH pri ojazdenych autach na leasing
 87. Nákup stroja a odpočet DPH
 88. Faktúra
 89. Základné imanie formou pôžičky
 90. Ročné hlásenie na DU
 91. Vnútropodnikové smernice - s.r.o.
 92. Vianočný pozdrav
 93. PREDAJ MAJETKU - zostatková hodnota
 94. prechod z PÚ na JÚ
 95. Zmeny v zdanovani prijmu ze zavisle cinnosti
 96. účtovanie cestnej dane
 97. SZČO v ČR
 98. Účtovanie spotrebnej dane z alkoholu-oprávnený príjemca
 99. Daňové priznanie za rok 2005, odp. položka , Presun pohľadávok a záväzkov ..
 100. Príjem podľa § 8 a rodičovský príspevok
 101. úhrada faktúry cashom
 102. DPH služba podľa §15 odst.7,8
 103. Rezervana hmotny majetok.
 104. ISTINA
 105. Stravne.
 106. Leasing
 107. Budova a pozemok
 108. Nájomné platené vopred
 109. ako zaúčtovat faktúry
 110. Akutalizácia zákona o dani z prímov
 111. Mesačný platiteľ DPH
 112. Zaúčtovanie faktúry v JU
 113. SZCO a zamestanec sucastne
 114. odsúhlasenie účtovania v PÚ
 115. Náklady za POS
 116. zahraničné cestové
 117. Daňové priznanie študenta
 118. zálohová faktúra
 119. Predaj bytu v roku 2006
 120. dodatočné vyrubenie dane
 121. Faktúry z roku 2002
 122. pôžička alebo vklad
 123. dan z motor.v.a prevadzka
 124. Nákup a predaj tovaru v ČR
 125. prenájom nebytových priestorov
 126. PHM k 31.12.2005
 127. novela zákona o účtovníctve
 128. novela zákona o účtovníctve
 129. novela zákona o účtovníctve
 130. Colne poplatky
 131. obstaranie nehnutelnosti
 132. Prvá zvýšená splátka leasingu a koniec roka
 133. fa.za rok 2005
 134. Záloha v JU na tovar v 2006
 135. Daňové priznanie
 136. Dohoda o vykonaní prace 2
 137. Prechod z 25% na 60%
 138. Daň z prijmu FO z prenajmu budovy
 139. Daň z predaja domu
 140. 1,- Sk navyše
 141. JEDNORAZOVY PRIJEM
 142. Nemecký partner
 143. hľásenie platieb FO do 100 000,-Sk
 144. Fakturacia pouzivania OA
 145. Daň z motorových vozidiel
 146. DPH a nákup budovy, pozemku
 147. zálohová faktúra...
 148. Cestovné náhrady
 149. DPH k službách colnej deklarácie?
 150. Dialničná nálepka
 151. Daň z motorových vozidiel a prenajom
 152. finančný prenájom
 153. DPH
 154. Predaj nového dopr.prostr. diplomatovi
 155. odpis vyhrievacích žľabov
 156. Rekonštrukcia rekonštrukcie
 157. Diplomovka-súvaha
 158. Daňové priznanie-2005 za sprostredkovanie
 159. ešte raz rezerva na dovolenku
 160. Tvorba socialneho fondu
 161. ceny pohonnych hmot
 162. som lenivá, alebo špekulantka???
 163. prosím poradte
 164. odpisy
 165. Nahlasovacia povinnosť
 166. Dobrovolné poistenie SZČO a daňový náklad
 167. Jednorázový príjem
 168. Účtovanie odvodov ZP
 169. paušál 6,20Sk
 170. Úhrada zahraničnej DF v PÚ
 171. Lesing na nákladný automobil
 172. Dátum uzávierky-registrač.pokl.
 173. Účtovná závierka za r.2005
 174. Dlhodobý hmotný majetok-kolaudácia
 175. Oblek ako danovy vydavok??
 176. Vyuctovacia faktura a faktura na zalohu
 177. opravná položka k pohľadávkam
 178. Daň z motorových vozidiel
 179. Nevyfakturované dodávky v cudzej mene
 180. investície
 181. DDP
 182. Fa za energiu
 183. Registračná pokladňa+bankový terminál
 184. Zaplatené poistné a náklady
 185. Prijatý preddavok
 186. predaj os auta a DPH
 187. Čislovanie dokladov
 188. Nahlasovacia povinnosť
 189. Spotrebná daň z minerálnych olejov a DPH
 190. Mobilný telefón do podnikania
 191. Overenie účtovania
 192. manželka (nezdaniteľná časť)
 193. spotrebne úvery
 194. Majetok na splatky a odpisy
 195. Odpisy - ukončenie živnosti
 196. TPP na Slovensku aj v Rakusku sucasne
 197. Lízované MV - prevedenie do osobného užívania - združenie
 198. Blahoprajné karty
 199. Prívesný vozík
 200. nezaplatené úroky
 201. Odpočet na daňovníka
 202. Registrácia za platiteľa v ČR
 203. účtovanie v autoservise
 204. Komisionárna zmluva - DPH
 205. daňove priznanie pri výhre
 206. Účtovanie spotrebnej dane z alkoholu
 207. Čo je daň. strata?
 208. daň z nehnutelnosti pri predaji v roku 2005
 209. Vlastný príjem
 210. Uctovanie v Ju pri predaji hmotného majetku
 211. Záloha na mzdu- daňový výdavok
 212. Majetok - daňové výdavky
 213. správna fakturácia ??
 214. pomoc
 215. Auto na lízing
 216. Náhrady pri súkr. aute
 217. Spotrebná daň z minerálnych olejov a DPH
 218. nove odvody do zdrav.poistovni
 219. Ucastnicky poplatok
 220. záložňa a DPH
 221. Kurz AJ
 222. cestovná agentúra
 223. DPH pri ušlom zisku?
 224. Úhrada mzdy do 31.1.06???
 225. Dobropis k FA z r.2003 - ako zaúčtovať ?
 226. veterinárne ošetrenie v ČR
 227. stav zásob - vplyv na výdavky
 228. zaokruhľovanie koeficienta
 229. Fa za sáčky s logom firmy...
 230. Predaj s.r.o. a účt.závierka
 231. Miesto dodania služby
 232. Vyúčtovanie SC
 233. Účtovníctvo pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 234. Zákonný rezervný fond
 235. Dobropis v CM
 236. Dary, sponzoring
 237. Doplnkové dôchodkové sporenie
 238. Leasing osob.MV a DPH z 1.zvýš.splátky
 239. Odpis - prosim pomoc
 240. dovoz do Eu
 241. Vzajomny zapocet zavazkov a pohladavok v penaznom denniku
 242. Prevzatie dlhu
 243. Odpis v JU
 244. Stara faktura
 245. Znizenie danoveho zakladu.
 246. odpočet daňovej straty
 247. 2% z Dani z príjmov
 248. Odpočet 12 000,- Sk
 249. Daňové priznanie a hypoúver
 250. Príspevok za opatrovanie