PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 [412] 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. Odpis-finančný leasing-daň.výdavok
 2. Faktúra vydaná- na prelome roka
 3. Faktúra v cudzej mene z členského štátu
 4. DPH za programatorske sluzby do zahranicia(EU)
 5. Výpočet stravného
 6. Daň z príjmu v Nemecku
 7. PHM cez CCS karty
 8. Dan pre zástupcu vlastníkov
 9. prerušenie odpisov -doplň. otázka
 10. faktúra- trovy konania
 11. Bankový účet v zahraničí
 12. Faktúry na prelome rokov
 13. Zmena cestovných náhrad od 01.01.2006
 14. hľadám www stránku - daň z mot. vozidiel
 15. dar prijatý s.r.o.
 16. Odvolanie voči sankčnému úroku
 17. Obstaranie motor. vozidla
 18. Faktura za vedenie účtovníctva za december
 19. interny doklad
 20. DP MV
 21. Auto nezaradené do majetku firmy s.r.o.
 22. Zmeny v JCD od 1.1.?
 23. Daň z príjmu do 5 000Sk od 1.1.2006
 24. Učtovanie Recyklačný fond
 25. Vzájomný zápočet pohľ.a záv. v angličtine
 26. Daňová povinnosť
 27. SZČO, stravné a cestovné
 28. Ako zaúčtovať ubytovanie?
 29. prerušenie odpisov
 30. Zostatok k 31.12.2005 na aú 323x
 31. Nové tlačívá k DzP????
 32. vypísanie DDP na daň z príjmov
 33. Smrť zamestnanca
 34. Zrážková daň
 35. Pokladničné doklady s predtlačeným číslovaním
 36. registračná pokladna
 37. Uhradené platby SZČO a neodhlásenie zo SP
 38. Nahradne blocky-Danovo uznatelne vydavky
 39. dovoz zo zahranicia
 40. cestovné náhrady
 41. problem s podanim danoveho priznania FO
 42. Postup účtovania
 43. Odmena za spracovanie JÚ
 44. Nezdaniteľná časť základu dane
 45. Dan z nehnutelnosti
 46. hladam pompc
 47. Študent - brigádnik
 48. Prenájom strojov do čiech a DPH
 49. účtovanie v JÚ cez prechod roka
 50. Zivnostník - rada k priznaniu dane z príjmov
 51. Vysoká škola
 52. Povinné zmluvné poistenie
 53. Stravné SZČO - autožeriav
 54. Postupy účtovania v angličtine.
 55. strata bločkov
 56. príjmy z remeselnej činnosti
 57. bicykel - reklama ?
 58. Dodatočné priznanie - zníženie odpočtu - pokuta
 59. Zivotné poistenie živnostníka
 60. Úhrada zálohovej fa v roku 2005
 61. Vydavok na konci roka
 62. Účet 381-náklady buducich obdobi
 63. Automobil a daň
 64. Preddavky v cudzej mene
 65. dialničné poplatky
 66. dilničné poplatky
 67. Odpísaný majetok - ako vyradiť?
 68. predaj nevykázaného majetku
 69. zdravotne poistenie
 70. zdravotne poistenie
 71. zdravotne poistenie
 72. Poplatky z omeškania od zdravotnej poistovne
 73. odpoč.položka
 74. Dohoda o vzájomnom započte s Rakuskom
 75. Nákup tovaru z ČR - dodanie mailom
 76. Prechod FO na PO
 77. aú 261
 78. Skúška
 79. aký je rozdiel
 80. aký je rozdiel
 81. dlžné poistné
 82. Novela - závislé osoby
 83. Náklady pri používaní súkromného vozidla
 84. Výkazy ??
 85. Zakazkova vyroba - smernica
 86. Pokladňa HUF
 87. odpis auto zakupeneho v decembri 2005
 88. zaučtovanie straty
 89. Vyučtovanie zahr. pracovnej cesty
 90. Ako účtovať úver ?
 91. Príjem od súdu
 92. Opravne polozky
 93. Stravovacie poukážky - aké?
 94. Príjmy oslobodené od dane
 95. Služby mimo EU
 96. Sociálny fond - tvorba a čerpanie
 97. osobná asistencia
 98. Zrusenie platcu DPH
 99. odpočet poistného
 100. predaj bytu - daň z príjmov
 101. účtovanie prelomu rokov
 102. oprava ZD pri dodaní do EU
 103. Prepočet k 01.01. vo valut.pokl.
 104. Pokuta
 105. čerpanie úveru
 106. Vypočítanie PHM pre cudzinca
 107. záloha na detektívne služby
 108. Cestovný príkaz
 109. Športové zariadenie pre zamestnancov
 110. devízový účet - použitie kurzu - spotová menová konverzia
 111. Rezervy na riziká z podnikania
 112. Prezenty ku koncu roku
 113. Pečiatka na faktúre
 114. lízing rok 2003
 115. dodatočné daňové priznanie?
 116. Zníženie straty
 117. Stravné lístky-nákup
 118. Zákazková výroba
 119. Tlačivá DP A a B za r. 2005
 120. Odkúpená sro-čka
 121. Daň zvedlajšej činnosti
 122. prelom rokov
 123. Daňové priznanie a materská
 124. Telefon- kancelaria a sidlo.
 125. Tech. zhodnotenie
 126. účet 381...
 127. faktúra05/06?
 128. Domoví dôverníci - odmena z FO
 129. Zle vypocitane preddavky na D z P PO
 130. dh na nájomnom
 131. Ako na to pri paušálnych výdavkoch
 132. stravne listky od 1.1.2006
 133. Predaj rod. domu
 134. Prijem za reklamu z USA
 135. položky upravujuce DP
 136. Ako zaúčtovať?
 137. Ide o technické zhodnotenie alebo len oprava nebyt.priestoru
 138. Nadobudnutie tovaru z EU + vlastná preprava
 139. Skúšobna verzia- cestovné náhrady
 140. spotreba tovaru
 141. Súkromné auto aliaz auto zaradené do podnikania
 142. Nedoručený list
 143. cash flow
 144. neidentifikovateľné pohľadávky
 145. Vratné obaly - účtovanie
 146. reklama na aute
 147. Parkovací systém
 148. smernica pre zásoby, majetok
 149. Osobný automobil-výhra v žrebovaní
 150. Neplatca DPH a dovoz z EU
 151. Stravné v cudzej mene od 1. 1. 2006
 152. 1.zvýšená splátka
 153. Príspevok na samozamestnanie-problém
 154. účtovanie v JÚ
 155. Účtovanie majetku nadobudnutého na splátky
 156. registračné pokladnice-interntové služby
 157. Stravné
 158. Zmena čísla účtu pre úhradu dane z motorových vozidiel
 159. tvorba OP k pohľadávkam
 160. diety u vodičov medzinárodnej prepravy
 161. zmluva o reklame a úhrada...
 162. Nárok na odpočítanie DPH v zahraničí
 163. platba v CZK -zauctovanie
 164. Tesco poukážky
 165. hromadne pokladnicne doklady
 166. výpočet dane z prijmu FO.
 167. Reklama
 168. "Nový" leasing a ukončenie živnosti
 169. Kurzové rozdiely ku koncu roka
 170. Leasing a DPH z havaríjneho poistného
 171. Kúpa vraku auta,opr. a zaradenie do majet.
 172. zostatok pokladne
 173. daňový doklad
 174. Faktúry z Polska bez PPD
 175. Zmeny vo finančnom prenájme po novele ZDP
 176. Správne účtovanie dobropisu na konci roka
 177. Odpisy darovaného hmotného majetku
 178. Auto do nakladov
 179. DPH pr poskytnutí služby v CR
 180. Predfaktura vs. ostra faktura
 181. Rezervy-daňový výdavok
 182. Faktúra v SK alebo v EUR??
 183. Dotácia z ÚP
 184. Správne konanie
 185. Uplatnenie výdavkov v poslednom 1/4 roku.
 186. LIEH - software
 187. Výdavok na MV na 3 krát
 188. Paušálny výdavok na MV
 189. Nové sadzby stravného
 190. Zdravotne poistenie sa nezahrna do vydavkov?
 191. Kúpa softvéru a jeho zúčtovanie
 192. Prerušené odpisy.
 193. požička do firmy
 194. Provízia z ORIFLAME
 195. SZCO,JU,nieDPH,naklady,help
 196. Dodanie tovaru do EU neplatiteľom DPH.
 197. Kúpa HIM na home kredit
 198. PRECHOD NA PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 199. Príspevok na chránenú dielňu
 200. Upustenie od vymáhania pohľadávky
 201. preddavková daň za 12/05
 202. Prijmy a vydavky na konci kalend. roku v JU
 203. Aku dan zaplatit?
 204. Parkovné konateľa a DPH
 205. Havaria-preplatenie opravy bez DPH
 206. sprostredkovaníe predaja
 207. Pred začatim živnosti
 208. Zápočet v AJ
 209. Totálna škoda - oprava
 210. Stoly + lavice bez faktúry
 211. DPH - zmluva o dielo a tovar
 212. leasing x-krát
 213. Softwarové licencie služba ci tovar?
 214. Zmluva o dielo/Dohoda o VP?
 215. zaradenie auta
 216. Komisionálny predaj-registračná pokladnica
 217. Poštovné z Čiech
 218. PC - odpis
 219. Faktúra od Mediatelu
 220. auto na súkromné účely
 221. Výmena tovaru z krajiny EU.
 222. časopisy z ČR
 223. Kurzový rozdiel
 224. SZČO a soc. poistenie
 225. guláš v pohľadávkach
 226. významná chyba min. obdobia
 227. Leasing
 228. Fotoaparát a príslušenstvo grátis
 229. DDP- daňový výdavok zamestnavatela
 230. Správny dátum pri obrate
 231. Refakturacia opravy
 232. Poukážky BILLA
 233. potvrdenie zo školy- daňový bonus
 234. "zbytocna" preprava
 235. Daň z motorových vozidiel r. 2006
 236. Kurzové rozdiely a koniec roku
 237. Postupy účtovania v JU
 238. Nezdaniteľný základ
 239. zmluva o prenájme
 240. cestovne nahrady za zahr.prac.cestu
 241. vratenie DPH v CZ
 242. Cestná daň
 243. Dovoz tovaru z ÉÚ a jeho predaj v SR
 244. prijímanie platby cez terminál
 245. Daňové priznanie k dani z MV
 246. Odsúhlasovať aj záväzky?
 247. Daňová kontrola - vrátenie dokladov
 248. Sociálny fond
 249. Kniha jázd
 250. Ako urobiť opravnú faktúru?