PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 [417] 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. KR pri zálohách 2
 2. Umelec - IČO?
 3. DPH a reg.platca z ČŠ EU na území SR
 4. Inventúrne rozdiely
 5. Dovoz - fakt. a JCD na tovar vystavené na dve rozl. osoby
 6. účtovanie druhotných surovín
 7. Musím byť DPH,lenže môžem byť?
 8. Tržby z registračky.
 9. vratenie preplatku
 10. reklamácia a DPH
 11. Organizačná zložka
 12. DPH z pohľadu zriaďovateľa a organizačnej zložky
 13. zriadovacie vydavky zaplatene za inu firmu
 14. TZ nájomcu
 15. DARY
 16. neuznanie faktúr o nákupe nafty colníkmi
 17. Odpočet DPH z bločku ERP
 18. neuznanie faktúr colníkmi
 19. Autorská zmluva
 20. faktúra za súkromné telef.hovory
 21. pomóóóc - kontrola DPH
 22. dobropis v JU
 23. refundácia bank.poplatkov 668 ?
 24. Aktivácia SIM
 25. faktúra za 09/05
 26. Hotelový účet-faktúra
 27. Danove a uctovne odpisy
 28. sankčný úrok z DÚ
 29. Čo s odpismi pri strate?
 30. Dodatočné DP za minulý rok a výkazy
 31. preddavok dane v r. 03
 32. DPH ako neziaduci privesok
 33. Dar
 34. prehľad nákladov
 35. PHM v PU
 36. DPH a záloha splátkový predaj?
 37. DAŇ z príjmu pri predaji nehuteľnosti
 38. nárok na odpočet
 39. prenájom priestorov
 40. Ako účtovať DPH pri darovaní firmy?
 41. PROSÍM O RADU
 42. Prenájom nehnuteľnosti
 43. chyba se vloudila
 44. DPH a dialnicne nalepky
 45. výhody Slovenska oproti Nemecku
 46. stravovanie
 47. Motorovy olej
 48. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti
 49. dodaročné DP
 50. cestovny listok a DPH
 51. skoda a DPH
 52. Pohonné hmoty
 53. Neplátca DPH - nadobudnutie tovaru v iných státoch EU
 54. Ubytovanie-DPH
 55. Fasovanie pracovných odevov
 56. Kúpa na splátky
 57. Stojne
 58. ŽIADANKA O PREVÁDZKU VOZIDLA OD?
 59. Vedenie skladu
 60. DPH?- fakturácia SK firme - vývoz
 61. vstupenky ako propagačný materiál
 62. zmluva
 63. factoring a forfaiting
 64. Nákup tovaru z Holandska s DPH od platiteľa DPH
 65. Kúpa a predaj vozidla - daň z príjmu aj DPH
 66. Poplatky pri devízovom účte
 67. Pôžičky poskytnuté členom družstva
 68. elektrický rozvádzač s 80A istením - stanovenie odpisovej skupiny
 69. pohonne hmoty
 70. postupenie leasingu podv. ucto
 71. postupenie leasingu podv. ucto
 72. Dobropis v EUR
 73. Prenájom bytu pre zamestnancov
 74. Nákup tovaru z EÚ+následné darovanie
 75. Faktúra S DPH ?
 76. ako zaúčtovať - makety domov
 77. Protihodnota
 78. Trovy právneho zastupovania
 79. výhry z reklamnej súťaže
 80. Kniha jazd v taxi sluzbe???
 81. Nadobudnutie tovaru z EÚ
 82. Členské do členských štátov
 83. dan z motoroveho vozidla
 84. Poplatok do recyklačného fondu za kúpenú chladničku
 85. DDP FO TYP B
 86. prototypy+vývoj
 87. Nadpotreba
 88. poskytnutý preddavok a DPH
 89. Zánik DP z dane z MV_
 90. Vyradenie krátkodob.majetku
 91. Uhrady došlých faktúr v ALFE
 92. Účtovanie odmeny správcu konkurznej podstaty
 93. DPH a tretie krajiny
 94. Koncesionárske poplatky este raz
 95. Školenie DPH - máte otázky? - friško, fčul!!!
 96. Koncesionálny príspevok
 97. Žalobaba!!!
 98. umrtie a pohladavky
 99. opravne danove
 100. Zálohy na el. energiu
 101. predaj software občanom a daň z príjmu
 102. Predaj motorového vozidla
 103. vrátenie preplatku?
 104. Dodávka a montáž
 105. pocitac v podnikani
 106. Konateľ - zamestnanec a cestovné príkazy
 107. Vzájomný zápočet a DPH
 108. auto v podnikani
 109. Platba preddavkom
 110. jedno auto pouzivane 2 zivnostnikmi
 111. Softvare alebo licencia
 112. DPH Nemecko
 113. Úmrtie daňovníka
 114. zápočet v JU
 115. zamestnana v rakusku
 116. Učtovanie dotácii v JU
 117. Danová kontrola
 118. Nezaplatená cestná daň
 119. Nezdan. čiastka a daňový bonus
 120. fa z roku 2002
 121. DPH elek.ener. 1 a 2/2005
 122. Refakturácia prepravného
 123. pes v účtovníctve
 124. súhrnná faktúra
 125. Ročný poplatok - výnosy budúcich období?
 126. Predaj nehnuteľnosti medzi prepojenými osobami
 127. auto v majetku-nerobené odpisy
 128. autorská daň
 129. cestovný prikaz
 130. Vrátená cestná daň
 131. úver na motorové vozidlo
 132. vyradenie maj-daňový výdavok
 133. Vstupenky - ceniny
 134. DPH a príspevková organizácia
 135. postup. pohľadavky z FO na PO
 136. Daň z pridanej hodnoty
 137. Oprava DP a odvody
 138. Predaj-kúpa cez lízing BOF-výr.zariadenie
 139. Daň z príjmov-do 10.000?
 140. predaj trafostanice
 141. Jednorázový príjem od zamestnávateľa
 142. výroba v JÚ
 143. Autá
 144. Leasing - prevod na spoločníka
 145. Dohoda o VP a DPH
 146. Sobota, kurz NBS z pondelka?
 147. EU a DPH
 148. doklad o cene PHM
 149. Fifo metóda
 150. OZ - predaj - treba zivnost??
 151. príloha k fa - odkladáte to?
 152. Použitie súkromného PC na firemné účely
 153. hlásenie o liehu
 154. Dodatočné na DPH
 155. Dodatočné na DPH
 156. Pracovný odev
 157. Zálohové platby vs. obrat
 158. Kolónka zaúčtoval
 159. Cudzinec a odpočítateľná položka
 160. dohadné účty pasívne
 161. PÚ a sklad-drobný majetok
 162. Faktúra do Čiech - projektové.práce
 163. Majetok z ČR s DPH
 164. zuctovanie stravy na prijmovom listku?
 165. súbeh cestovného a odpisy
 166. Odpis cestovného TTP a zároveň podnikateľa
 167. Osobný automobil a živnosť
 168. krádež osob.auta na leasing
 169. Osobná spotreba a PÚ
 170. Faktúra z ČR
 171. sociálny fond - účtovanie
 172. Zaúčtovanie počítača
 173. sprchovací kút do nákladov??
 174. Prepočet fa za dopravu
 175. PLATBA INOU PLATOBNOU KARTOU !!!
 176. Krádež HIM
 177. Súkromná platobná karta na firemné účely
 178. SZČO v SR aj ČR
 179. oslobodené plnenia u paltcu
 180. ? osobné auto u platcu DPH
 181. DPH
 182. oplati sa mi zivnost?
 183. Poistenie - náklady
 184. predaj drobného majetku
 185. Elektronická služba z Čiech
 186. Vyvoz tovaru EU - trojstranny obchod ?
 187. záver verejného obstarávania
 188. Zabezpecovaci prevod vlastnictva a DPH
 189. DPH
 190. Účtovanie podľa hospodárskych stredísk v MRP
 191. Faktúra a príjm. doklad
 192. Dovoz ojazdeného auta z EÚ - DPH
 193. príjem za prenájom
 194. Účtovanie platby kartov (pre začiatočníka)
 195. Daň z podielov na zisku z obrobia pred rokom 2004
 196. Sluzba z CR
 197. Zmena užívania nehnuteľnosti
 198. zdanenie "online" zarobku
 199. Nezdanitelna cast
 200. Treba podpis na fakture?
 201. Odpredaj automobilu leas.spol.
 202. cestovné
 203. Zmluva o šírení reklamy - príjem na základe tejto zmluvy/JÚ
 204. Dodávateľ tovaru z EÚ vystavil DOBROPIS
 205. Daň z príjmu
 206. pridavky
 207. športovci-daňové výdavky
 208. Mesačná uzávierka z RP
 209. Fasáda budovy
 210. Odpočet DPH
 211. Predaj PC
 212. Odpis pohľadávky podľa par.19h)5.
 213. úrok z pôžičky od príbuzného /JÚ
 214. úroky z pôžičky od obyvateľa
 215. predaj chaty
 216. Vzor Zahranič.cesťáku ?
 217. A stale odpisy...
 218. Chybná tržba v ERP
 219. DPH - vývoz do Rakúska
 220. Odpis PC
 221. Vedenie účtovníctva lekárovi
 222. paušálne výdaky
 223. Nákup automobilu - tranzit
 224. Dohoda o poskytnutí jednorázovej služby
 225. uniformy
 226. Zmluva o sprostredkovaní a FO
 227. Prvá otázka
 228. zaúčtovanie špecifického bonus -zľavy
 229. Akým kurzom prepočítať zrážkovú daň v ČR_
 230. aky doklad potrebujem
 231. Nákup platobnou kartou VISA
 232. Ako dokladovať príjem šeku zo zahraničia
 233. Fakturácia založenia s.r.o.
 234. OC DHM v súvislosti s koef.DPH
 235. odpocet straty
 236. zaúčtovanie povinného zml.poistenia-zmluva
 237. Dodatočné daňové priznanie po audite
 238. Organizačná zložka, DPH a medzinárodný obchod
 239. dobropis a súhrnný výkaz
 240. NRSR schválila novelu zákona o dani z príjmov k 1.1.2006
 241. rezerva na dovolenku
 242. stravné
 243. Komis
 244. Účtovný prípad
 245. Elektronický zabezpečovací systém
 246. Nárok na stravné pri pracovnej ceste
 247. Prosím - účtovanie predĺženia domény
 248. Ste príjemcom služby zo Švajčiarska?
 249. Dohoda o prevedení práce
 250. Nadstavba budovy