PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. Predaj stroja
 2. SHR - zákon o obmedzení platieb v hotovosti
 3. dôchodca a zmluva o dielo
 4. ekonomické prepojenie §2 písm. n) a riadky daň. priznania FO B a PO
 5. Vrátenie pohľadávky od bývalého zamestnanca-spoločníka
 6. Ak má sro a obchodný podiel v inej sro 80%, musí zisťovať hodnotu podielu ku dňu zostavenia účtovnej závierky?
 7. Mimoriadana účtovná uzávierka - ukončenie živnosti
 8. Fakturácia použitého materiálu a náradia.
 9. Zápočet
 10. daňové priznanie SZČO
 11. Uplatnenie daňovej straty z roku 2010
 12. Odpočet straty za rok 2010
 13. Elektromontážne a elektroúdržbárske práce
 14. Ak spoločnosť vznikla v 2015, ale dosiahla zisk, samozrejme vyšla daňová povinnosť, tak tú musí zaplatiť ??
 15. môže byť na faktúre aj uvedené vecné plnenie, tovar za tovar
 16. Ak mam nezaplatenú časť faktúry, tz 340 Eur, čo ide do daňového priznania ako príjem?
 17. Bezúročná pôžička spoločníkovi a jej zdanenie
 18. SZČO ukončil živnosť 1.6.2015 a príjem dosiahol 1500 EUR, nemusí podávať daňové priznanie?
 19. Prijmy osobneho asistenta
 20. Dane z online investovania
 21. A kde sa uvedie potom odvedená dph u neplátcu v DP ako výdavok neovplyvňujúci základ adane, či ešte raz dodaniť?
 22. zatriedenie účtovnej jednotky
 23. Uplatenie DB na dieta
 24. Faktúra pri prenesení daňovej povinnosti - sadzba DPH 0 alebo Neobsahuje DPH
 25. Bločky z 12/2015
 26. Faktúra za sprostredkovanie predaja bytu a DP FO
 27. DL namiesto FA za tovar nakúpený v HU
 28. INTRASTAT - hmotnosť, kód tovaru
 29. Daňové priznanie FO typ B XIII. oddiel - je potrebné priložiť aj potvrdenie o príjme zo zahraničia?
 30. Musím podať daňové priznanie zo živnosti?
 31. mám podať daňove priznanie?
 32. ako mám zaúčtovať vlastný vklad na účet s.r.o. v podvojnom účtovníctve,221/365? nejaké iné typy? vďaka
 33. Vyradenie majetku a jeho opätovné zaradenie
 34. vyplatenie dividend pocas roka pred riadnou uctovnou zavierkou
 35. FO/tanecna skola a vykon rozhodcu a porotcu v CZ
 36. Neodpočítaná DPH finančný lízing
 37. upravovanie základu dane o neuhradené záväzky
 38. do ktorej skupiny zaradim obchodny priestor v bytovom komplexe?
 39. Technické zhodnotenie k 31.12. - neuhradena fa - JÚ
 40. prenesená daňová povinnosť par. 69 ods. 2 zákona o DPH
 41. Dôchodca a dotácia z PPA
 42. Ako účtovať príjem z mandátnej zmluvy?
 43. Obratovy bonus
 44. tankovacia karta - bločky PHM
 45. Ako vyriešiť dotáciu do pokladne od konateľa?
 46. Ako účtovať nákup tovaru z tretích krajín - spôsob B
 47. Pôžičká medzi závislými osobami - aký úrok použiť pri dodanení v DP PO 2015
 48. Aký úrok použiť pri pôžičke uzatvorenej v roku 2013 splatnej v roku 2016 v DP PO 2015 - riadok 110.
 49. trojzápočet
 50. Zamestnankyňa v Rakúsku D z príjmov
 51. Výdavky 80:20
 52. zaúčtovanie výsledku hospodárenia
 53. Príloha k daňovému priznaniu na odpočet nákladov na výskum a vývoj - povinná príloha?
 54. Sponzorský dar
 55. SZČO zahraničná cesta - služobné auto
 56. Výpočet odvodov do ZP
 57. Neuhradené nájomné-daňovo neuznané
 58. SZČO, zahraničná prac. cesta - Je nutné robiť "cesťáky"? Ako účtovať so stravnými lístkami?
 59. Ako rozdeliť faktúru na časť pre svoju spotrebu a časť na náklady a ako preniesť náklady do ďalšieho roku?
 60. Daňový bonus a príjem
 61. vyradenie majetku v JÚ v jednom roku a príjem z predaja v druhom roku
 62. Prenos daňovej povinnosti pri doprave materiálu na stavbu
 63. Fakturácia provízie českej firme za sprostredkovanie navrhovania, umiestňovania a projektovania jej výrobkov na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na Slovensku s DPH alebo bez?
 64. Ako zaúčtovať kúpu a predaj neodpisovaného auta?
 65. Poukázanie 2% dane od PO
 66. Zaokrúhlovanie v daňovom priznaní
 67. 321, 311 zostatky ku koncu roka
 68. Má niekto k dispozícii vzor DPH priznania v angličtine?
 69. zálohy na formu
 70. Hlásenie pre DÚ
 71. Prepracovanie výrobkov na sklad
 72. účtovná závierka 2015
 73. Dodatocne DP typu B a opravena uctovna zavierka
 74. Neplatca DPH vystavil doklad z registračnej pokladne s DPH
 75. Údržba klimatizácie v počítačovom centre použitý materiál a preprava na miesto údržby podliehajú preneseniu daňovej povinnosti?
 76. Alfa - uzatvarenie účtovných kníh
 77. Zahraničná faktúra so zápornou sumou
 78. ako podať daňové priznanie, ked nemám všetky doklady o príjme?
 79. Musí podať FO daňové priznanie ak bol príjem len zo zahraničia, kde sa zdržuje celý rok (okrem vianočných a veľkonočných sviatkov)?
 80. Starobný dôchodca k 1.1. a DP
 81. Prenájom chaty podielnikovi s DPH alebo bez DPH ?
 82. Prenajom priestoru na tyzden 3x pocas 3 mesiacov - 1 objednavka a 1 platba po poslednom prenajme.
 83. Je možný predaj nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku so stratou?
 84. danova evidencia a auto
 85. Odvody do ČR ako náklad do živnosti na SR
 86. Daňové priznanie ak som vrátil plat?
 87. zrušenie živnosti v priebehu mesiaca
 88. Ciastocny platca DPH a nakup tovaru z CZ
 89. S akým dátumom účtujem u spoločníka úhradu vkladu do inej spoločnosti?
 90. daň zo životnej poistky
 91. Ako učtovať v JU - DF od O2 paušál + mobil časť zaplatený v hotovosti, ostatné na pôžičku ?
 92. DP paušalista a odvody
 93. Daňová licencia a obratová predvaha
 94. Odpočet DPH pri kúpe auta
 95. nezdaniteľná časť na manželku - živnostník
 96. nezd,časť na manželku
 97. Prenos daňovej povinnosti
 98. ako sa účtuje splátka kreditnej karty a istina....treba to účtovať aj cez interné doklady?
 99. predaj osobného auta-súkromné
 100. vstupná cena osobného auta
 101. takže takto?
 102. Faktúra od Alza.sk s DPH?
 103. Uvádzať Drobný HM v Uzávierke?
 104. má nárok na nezdan. časť na manželku, ktorá je na ÚP ?
 105. Daňové priznanie FO "B" - uvádzajú sa transakcie závislých osôb?
 106. Zdaňuje sa úrazová renta?
 107. Robil niekto DP aj z príjmov z Holandska???? (Jaaropgaaf)
 108. Odvody do SP a zdaniteľný príjem
 109. Poukazanie 2% dane z prijmov
 110. Daňové priznanie - príjmy zo zahraničia - Írsko
 111. Prepočítavam majetok obstaraný v cudzej mene na eur k 31.12.2015 aj v mikro účtovnej jednotke?
 112. Do ktorej uctovnej tr. zaradim zvaracku 2.141 € bez DPH a ako dlho ju budem odpisovat? Odpis bude rovnomerny alebo moze byt aj zrachleny?
 113. Podanie daňového priznania dôchodcu, ktorým sa stal v priebehu roka 2015
 114. Daňová licencia - sro vznikla r. 2015
 115. SZCO - zapisana v OR, uctujuca v PU - prijmy z prenajmu
 116. Ako zostaviť účtovnú uzávierku v JU?
 117. výdavky pri príjme z prenájmu
 118. Neodpísaný automobil - predaj 2015
 119. Správny poplatok za prihlásenie MV ?
 120. Zabudla som do DPFO str.3 napísať odvody
 121. Dan z prenajmu bytu a z prijmu predaja nehnutelnosti.
 122. Zle zaradený majetok do odpisovej skupiny - čo robiť?
 123. Treba zvysit zaklad dane?
 124. Preplatok RZ 2014 pri paušálnych výdavkoch
 125. Preddavok na pracovnú cestu do ČR - ako účtovať ?
 126. predaj bytu do 5 rokov a daňové priznanie, dokladanie dokladov
 127. Nizsia uhrada od poistovne ako je faktura
 128. Nulové daňové priznanie alebo čestné prehlásenie?
 129. Zamestnaný v Holandsku cez slovensku agentúru.
 130. Aktivácia dopravy
 131. Pranie pracovných odevov - daňovo uznané náklady?
 132. Notebook obstaraný z dotácie ÚPSVaR môže ísť v JÚ do daňových výdavkov v 100 % výške?
 133. Základ dane 2400,-€ /4mesiace/ - zvýšené odvody?
 134. Mám ignorovať chybu pri vypĺňaní daňového priznania B, z edane?
 135. PRíJEM Z PRENáJMU
 136. Kurz.rozdiel pri uzatváraní valutovej pokladne- čo s rozdielom?
 137. Nákupili sme tovar DPH sme si odpočitali, tento sme bezplatné darovali,mame odvieť DPH.
 138. Označenie možnosti v odd VI DPFO - preukázateľné výdavky
 139. odpis pohladávky - rozhodnutí spoločníka
 140. účtovná závierka JÚ
 141. UPSVAR projekt .- účtovanie
 142. Riadky dodatočného DPFO
 143. Aký VH uvediem v poznámkach na konci účt. obdobia v prípade nulového DP?
 144. vyradenie auta z majetku firmy
 145. Daňová licencia - bolo potrebné platiť?
 146. učet 343 na konci roka
 147. Ročné zúčtovanie preddavkov dane
 148. §7 úroky a ostatné výnosy z cenných papierov ods.1 písm. a , DP
 149. Nezdanitelna cast zakladu dane dochodcu pracujuceho na dohodu...
 150. Registrácia pri príjmoch z prenájmu-manželia
 151. Ako podat elektronicky odklad dan.priznania?
 152. Účtovanie povrchový úprav
 153. celosklenené dvere a steny zaradenie
 154. ide o spriaznené osoby?
 155. Neplatenie poistného z dôvodu preplatku a DPFO
 156. Prenos danovej povinnosti pri elektroinstalaciach
 157. Formát poznámok k účtovnej závierke
 158. SZČO má prenajatú budovu a technicky ju zhodnocuje. V roku 2014 zaradila TZ do majetku. TZ za rok 2015 zaradí samostatne, alebo ho môže priradiť k tomu z roku 2014?
 159. zaúčtovanie vystavenej faktúry
 160. účet 701 v programe Pohoda
 161. Strata v daňovom priznaní
 162. Tvorba rezervného fondu
 163. účet 331 na konci roka
 164. Aplikácia eDane
 165. Máte niekto tlačivo na vyplnenie: poznámky k MÚJ? Ďakujem.
 166. Náhrada škody pre soc. poisťovňu
 167. nezdaniteľná časť
 168. Účtovanie založenia sro v programe MRP
 169. Danove priznanie 2015
 170. Prenajatý byt v roku 2015 len v niektorých mesiacoch
 171. vyúčtovacia faktúra nižšia ako zálohová-zúčtovanie preplatku
 172. Transferova dokumentacia.
 173. Kontrola výpočtu nadspotreby PHM
 174. Pôžička
 175. Prenos daňovej povinnosti - stavebné práce
 176. Zamestnanec zaplatil zahraničnú faktúru kreditnou kartou
 177. vrátené zdravotné poistenie
 178. § 7 príjmy z kapitálového majetku
 179. Montáž garážových brán - prenos daňovej povinnosti?
 180. práca vo sviatok v nepretržitom režime
 181. Neuplatnená DPH pri samozdanení
 182. Leasing a ukradnuté vozidlo
 183. paušálne výdavky a DP
 184. dobropis v lekárni, PU
 185. Zdanený príjem zo zmluvy o dielo podľa občianskeho zákonníka z Poľska - uvádza sa v daňovom priznaní?
 186. Zaplatené JCD a stĺpec peňažného denníka.
 187. Darovanie nerozdeleneho zisku z minulych obdobi Obcianskemu zdruzeniu - je pravne podlozitelne?
 188. Poznámky pre malé UJ
 189. Tuzemske samozdanenie - preddavok v roku 2015
 190. akciovka
 191. Rezervný fond
 192. vrátené peniaze na účet-nevyzdvihnuté za predané akcie firmy-konateľ peniaze previedol najskôr do pokladne, potom do depozitu
 193. Nadštandardná lek. prehliadka FO a daň z príjmu
 194. daňová evidencia
 195. účtovná ZC a daňová ZC
 196. Účtovanie procesu reštrukturalizácie
 197. Zdaňovacie obdobie
 198. Môžem s Nemcom uzatvoriť príkaznú zmluvu ? Aké sú povinnosti ?
 199. Poskytnutý bonus ( celoročný)od dodávateľa za odber tovaru.
 200. Čiastočný odpočet DPH v účtovnom denníku MRP
 201. Daňová licencia z r. 2014 -nezaúčtovaná
 202. daňová evidencia a DP
 203. nadobudnutie tovaru od zahr.osoby
 204. odpočítateľna položka 3800 eur
 205. faktúra z orange na prelome rokov
 206. Prilezitostny prijem, SZCO a RZZP
 207. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva
 208. vydavky DP
 209. Narok na DB a odpocet na manzelku zijucu s detmi na Ukrajine
 210. Odvody do SP
 211. Daňové priznanie - závislá činnosť plus hráčska zmluva
 212. dodanie tovaru v rámci tuzemska
 213. Ako zaúčtovať v PU zrazenú daň z príjmu
 214. Účtovanie nájomného na základe zmluvy a ukončenie nájmu
 215. znizenie zakladu dane FO o prispevky na DDP
 216. Platby cez terminál
 217. Pokladňa v mínuse
 218. Zaradenie budovy do odpisovej skupiny
 219. Mam dedit byt po mame spolu zo sestrou. Ak sa rozhodneme byt predat, budeme platit dan z príjmu plynúceho z predaja nehnuteľnosti?
 220. ZoD s mamou a transferova dokumentacia
 221. Predaj osobného auta, daňové a účt.odpisy, prerušenie
 222. zrýchlený odpis z 12 na 8 rokov výpočet
 223. Patrí nezaplatený úrok z poskytnutého úveru medzi položky znižujúce výsledok hospodárenia v daňovom priznaní za rok 2015?
 224. Danove priznanie typ A alebo B?
 225. Do ktorého obdobia zaúčtovať nákup v poľskom Makre?
 226. zápočet danovej licencie z roku 2014
 227. Danove priznanie- Dohoda o praci studenta + zivnost
 228. vystavovanie pokladničných dokladov v rozpočtovej organizácii
 229. Má nárok rodič na daňový bonus 23-ročného vysokoškoláka na dennom štúdiu?
 230. preco exekutor blokuje ucet ked je dlh zaplateny?
 231. Môže PO darovať % dane konkrétnej fyzickej osobe prostredníctvom nadácie?
 232. Účtovná závierka k 31.12.2015 JU neplatca DPH
 233. Osobná spotreba podnikateľa
 234. Skontrolovanie danovej a odvodovej kalkulacky pre SZCO
 235. Ako dopísať knihu jázd v MRP?
 236. Daňové priznanie a bonus - pri príjme zo zahraničia?
 237. Ako zaúčtovať čerpanie dotácie z ÚPSVaR pri majetku charakteru osobnej potreby, účtovanom v pomere 80:20?
 238. Ako zaúčtovať zahraničnú došlú faktúru za materiál v CZK.
 239. paušalne výdavky
 240. Predaj traktora a daň
 241. kedy vynat zo zakladu dane fakturu podliehajucu zrazkovej dani
 242. Vzájomný zápočet v OMEGE
 243. Prenesenie daňovej povinnosti
 244. účtovanie kúpenej s.r.o.
 245. Mylne zaúčtovana daňová licencia v roku 2014 ako to opraviť?
 246. započítanie krátkodobej pôžičky s ostatnými pohľadávkami
 247. Danove priznanie - zamestnanec, ktory bol predtym dlhodobo nezamestnany
 248. Nákup PHM cez platobnú kartu
 249. preplatenie operácie očí zamestnávateľom
 250. Prerusenie podnikania, neodpisany OA a nasledny predaj pocas prerusenia