PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 [428] 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Pomoc - Ukoncenie leasingu
 2. Krádež auta na leasing
 3. Exekúcia zamestnanca
 4. Doklad ????
 5. postúpenie kúpenej pohľadávky
 6. kurz.rozdiel-účtovanie v ČR
 7. premiestnenie tovaru do ČR
 8. SR poskytuje zváračské práce v PL pre CZ
 9. DPH a stravné listky
 10. DIČ na dodacích
 11. nový platiteľ DPH a zál.platby za plyn
 12. Opravy a leasing
 13. Fakturacia sluzby - zahranicie
 14. Nespotrebované poistné
 15. este raz koeficient
 16. Pokladňa, haliere, zaokrúhľovanie
 17. NAKUP NOŽIKA DO OBR.STROJA
 18. meškanie faktúry a DPH
 19. DHIM
 20. stavebny pozemok a DPH
 21. pomoc s majetkom
 22. Bonus a skonto od 1.1.2005
 23. tech.zhodnotenie r.2002
 24. Kedy použiť koeficient?
 25. Odpisy pri zruseni zivnosti
 26. Obrat v cest. agenture
 27. prevzatie záväzku
 28. Čistiace prostriedky
 29. Zaradenie os. auto do majetku po skončení leasingu
 30. Sponzorský dar
 31. Jedna služobná cesta pre dve firmy...??
 32. DPH - os. automobil, IM
 33. Vzorka zaplatená z krajín EU
 34. Fakturácia nájomného
 35. Platca DPH
 36. Nákup tovaru - Maďarsko
 37. DPH po registracii
 38. IC DPH
 39. pitný režim zamestnancov
 40. kolko-refakturácia
 41. Ubytovanie zamestnancov a odpocet DPH?
 42. Krycí list od poisťovne
 43. likvidácia tovaru vs DPH
 44. DPH a prerušenie živnosti
 45. osobná ochrana - nedaňový náklad???
 46. Cislovanie faktur
 47. Zrazená daň z dividend z podielových listov
 48. Musim byt platcom DPH ?
 49. VPD
 50. DPH a kombinácia obchodu a cestovky
 51. Koeficient
 52. Súkromné položky na firemnom doklade
 53. Súhrný výkaz
 54. Črepníkové kvety
 55. Zaúčtovanie - zodpoved.za škodu r.2002
 56. Faktura a kurz
 57. Záloha za prenájom a DPH
 58. Ako zaúčtovať?
 59. Zmluva o sprostredkovaní služieb
 60. dovoz tovaru do 30.4.2004
 61. Pneumatiky a prívesok do auta
 62. Zmena dobropis na fakturu
 63. den zdanitelneho plnenia
 64. Tvorba SF
 65. SRO:sídlo a prevádzka
 66. Čo s ňou?!
 67. DPH a mandántna zmluva
 68. dan z prijmu z USA
 69. 1. Daňové priznanie k DPH
 70. Účtovanie nákladov na lesný traktor.
 71. 221 účtovanie devíz.účtu
 72. Členský poplatok - PÚ
 73. Zdravotné poistenie
 74. Nákup tovaru
 75. DPH - nadmerný odpočet
 76. TESCO-hurá už majú základ dane
 77. ešte raz valutová pokladňa
 78. Chyba Registračnej pokloadne
 79. Preradenie z osob. vlast. do podnikania
 80. Výdavkový pokladničný doklad
 81. reklamni tovar
 82. Nájomná zmluva
 83. pomoc
 84. Účtovanie tržby v JU
 85. Podvojné účtovníctvo - ukončenie podnikani
 86. HONORAR
 87. Vzor upomienky
 88. Účtovné doklady.
 89. Poistná udalosť a DPH
 90. paušálne výdavky
 91. Zivnostnik-Maximalna doba na sluzobnej ceste.
 92. spotreba PH- účtovanie
 93. Predaj auta
 94. Čo po priznaní DPH?
 95. Poradte o účtovaní prac.ciest a súkr.auta
 96. faktúra oprava + materiál
 97. Pracovný úraz
 98. Certifikácia-Manažérske účtovníctvo
 99. dan z mot. vozidiel
 100. predaj auta do výkupu a cestná daň
 101. Opäť zálohové platby.
 102. DPH a autombil
 103. Faktúra???
 104. Pristroj dodany na vystavu a DPH
 105. vyplatenie podielu zo zisku
 106. Finančná analýza
 107. Zaúčtovanie škody.
 108. Aký dátum dodania na dobropis?
 109. Bonus na deti
 110. preprava do švajčiarska a dph
 111. prebytok materiálu na sklade
 112. DPH pri školení
 113. nadmerný odpočet DPH
 114. nadmerný odpočet DPH
 115. inštalácia v EU
 116. DPH z 3/04 čo s tým?
 117. Daňová kontrola
 118. DPH do nákladov?
 119. Vratné flaše a iné obaly
 120. zalohova faktura
 121. strana 22
 122. Odúčtovanie zálohy
 123. Aký kurz pri predaji?
 124. DPH-tretie krajiny
 125. Prvýkrát
 126. samozdanenie
 127. obrat DPH
 128. vratena dan z prijmov PO
 129. Obstarávacie náklady - SURNE
 130. exekúcia
 131. Účtovná uzávierka a zbierka listín
 132. fakturovanie do Nemecka &platca/neplatca DPH
 133. Faktúrovanie do EU - služby
 134. Zahraničná osoba - platiteľ DPH ?
 135. Nevyplatená faktúra
 136. Registratúrny poriadok a plán pre SZČO
 137. Rekonštrukcia účtovníctva
 138. dobierka
 139. Príkazná zmluva
 140. Dovoz tovaru z tretej krajiny
 141. Zrušenie živnosti
 142. paušálne výdavky-JU pokladňa ZS
 143. Štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch...
 144. Účtovanie úveru v JU
 145. Smernica na spotrebu PHM
 146. povinnosť vypracovania registratúrnych poriadkov
 147. valutová pokladňa
 148. JÚ - obchod
 149. Ako znížiť daŃový základ
 150. Prepočet CM
 151. dan z mot. vozidiel
 152. podnikateľský plán
 153. Predaj bytu
 154. Samozdanenie pri bonuse
 155. OPERATIVNY LIZING:PHL,opravy,udržba-DPH
 156. kombinácia paušálnych výdavkov
 157. stravne podnikatela
 158. Telovychovne jednoty
 159. 343-DPH pri ukončení registrácie plastiteľa
 160. DPH?.... promtne... ďakujem..
 161. Spisový obal
 162. Zaúčtovanie zrážkovej dane
 163. Nakup a predaj auta
 164. Školenie BOZP
 165. Postúpenie pohľadávky v cudzej mene
 166. Objednané auto a nákup diskov
 167. Dohoda alebo len VPD?
 168. hotovostná fa
 169. bendzín a LPG
 170. DIČ
 171. Benzín a LPG
 172. Učt. rozvrh
 173. faktúra za tovar do ČR
 174. Pitný režim
 175. Predaj na splátky bez úroku
 176. použitie minerálneho oleja osl. od dane
 177. Služby s miestom plnenia v ČR a samozdanenie
 178. Fakturácia služby s miestom plnenia v EÚ
 179. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI???
 180. Angličtina SZČO
 181. Navysena dan za pozemky
 182. Platca DPH
 183. DPH pri ukončení podnikania
 184. Daňová strata rok 2004 a dod.daň.priznanie
 185. náhrady za súkromné auto 2003
 186. SZCO -sluzobna cesta
 187. Keksíky s logom firmy na obale
 188. DPH na výstupe z tržieb cez ERP
 189. Zaúčtovanie odpočtu DPH pri registrácii
 190. Úroky z exekúcie
 191. Sk zál. faktúra uhradená zo zahraničia
 192. Miestny poplatok za odpad 518 alebo 538?
 193. ako vypisat tlacivo vykaz o prjmoch a vydavkoch?
 194. Účtovanie zdrav.poistenia konateľa-spoločníka
 195. DODATOČNÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE
 196. dara
 197. CO SU UCTOVNE VYKAZY??
 198. nakup tovaru z EU
 199. Pomoc poraďáci
 200. Kurz NBS pre evidenciu DPH pri Fa z CZ
 201. Výročná správa - vzor
 202. Aký je Váš názor..
 203. Starý leasing-predčasné ukončenie
 204. Toto mi prišlo.:
 205. DDP - odstupné
 206. Spolupráca SZČO
 207. Prechod z JÚ na PÚ
 208. Cena predávaného -zdedeného bytu a daň z príjmu
 209. oslobedený od dane
 210. viac áut na jedného podnikateľa
 211. zrážková ešte raz
 212. účtovanie zásob
 213. Limity
 214. náklady a výdavky
 215. Diety
 216. Zamestnanec slovenskej s.r.o. dlhodobo pracujuci v Nemecku
 217. registratúrny poriadok zdrav. zariadenia
 218. účtovníctvo exekútorov
 219. Nákup PHM v Čechách
 220. dodanie tovaru do ČR
 221. DPH pri prenájme nehnuteľností §38
 222. Umorenie straty pri fúzii
 223. DPH pred registráciou
 224. Registrácia na MV-archivácia -do30.6.2005
 225. Správca bytov
 226. Preprava
 227. DPH - plnenie v tuzemsku
 228. Fa a PPd - rozdiel 1 Sk
 229. Učt. rozvrh
 230. precenenie tovaru pri B spôsobe.
 231. Konatelia ako zamestnanci /521 vs 522/
 232. trojstranný obchod
 233. Nedoručené potvrdenei o zdaniteľnej mzde
 234. DPH pri registráci
 235. Preddavky na zdravotné poistenie!
 236. Chybná platba
 237. Sociálny fond
 238. Zahraničné pracovné cesty
 239. potrebujem prax!
 240. DPH a konkurz
 241. Interné účtovné smernice
 242. Odmena zo zisku.
 243. Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie na štatistický úrad
 244. dph - výstava na Slovensku
 245. Registratúrny poriadok Z.z. 395/2002
 246. Ochrana osobných údajov Z.z.428/2002
 247. Vypis z danoveho priznania
 248. vykazy a OR
 249. Bloky z registr.pokladne
 250. Paušálne výdavky - remeslo a prenájom