PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 [428] 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. likvidácia tovaru
 2. Dopísanie údajov v zaslanej faktúre???
 3. POMOC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 4. účet 441 rok 2003
 5. Výkazy DPH v mŕtvej firme
 6. Evidencia jázd ma zničí
 7. výkazy neziskovky
 8. dodanie tovaru EU
 9. Odpocitatelna polozka na invalidnu manzelku
 10. Do nákladov len 20% ?
 11. odpisove skupiny
 12. identifikačné číslo
 13. Poradťe, ako zaúčtovať softwér
 14. Združenie a výkazy k DP FO
 15. dali sme sponzorské
 16. Vratné obaly a fakturácia
 17. dražba a základ dane
 18. Manželia a cestovné náhrady
 19. OZ - musi podat priznanie?
 20. Uroky
 21. PAUSALNE VYDAVKY
 22. Ako zaučtovať dotáciu 2004/2005
 23. SURNE - Výkaz o majetku a záväzkoch
 24. predaj pohľadávky a výkaz o majetku a záv.
 25. Potvrdenie o podaní DP typu "A"
 26. Účet DÚ BA III
 27. Cestovné výdavky
 28. Preddavky na daň
 29. Daňové priznanie FO
 30. Výdavok za materiál alebo réžia?
 31. 2% a preplatky na dani???
 32. kupa pohladavky
 33. HBO v nákladoch
 34. kto mi pomoze cez chat dokoncit priznanie?
 35. Kurzové rozdiely?
 36. kto mi pomoze cez chat dokoncit priznanie?
 37. Audítorské skúšky
 38. DP - pauš. výdavky, čas. rozlíšenie, základ dane
 39. prevzatie zavazkov
 40. Danový bonus a strata pri prenájme
 41. Riadok 90
 42. sklad
 43. Daň z príjmu FO
 44. Daňové hľadisko a účtovne
 45. ako podat danove priznanie pre PO?
 46. Súrne daň.priznanie PO
 47. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 48. dan
 49. Šport.organizácia
 50. banka v minuse
 51. penále
 52. POMOC!!!!
 53. FO a príjmy z prenájmu
 54. Leasing N1 a JU
 55. DPH
 56. SZČ dôchodkyňa
 57. Odvody do poisťovní - peňažný denník.
 58. Odpočítateľná položka?
 59. Zdaňujú sa provízie?
 60. Musim podavat danove priznanie?
 61. odpisy manželia
 62. Evidovat ako majetok?
 63. Dôchodca
 64. Kurzový rozdiel a daň z príjmu
 65. daňový náklad -stravné dohody
 66. Evidencia jázd
 67. Už mi nepáli
 68. Strata daňová aj účtovná
 69. Tlač daňového priznania B v Alfe
 70. dodatočné odvody dane a DP
 71. Daňové priznanie PO
 72. Auto
 73. faktura z roku 2003
 74. SPATNY LEASING
 75. DDP v DP
 76. použitie auta zapisaneho v registri ČR
 77. preddavky
 78. Nájom a odpočet DPH
 79. Reklama ako výdavok
 80. Danovy urad a SZP
 81. Kurzové rozdiely v JÚ
 82. prenájom - pomôžte,pls!!!
 83. bezpodielove spoluvlastnictvo manzelov
 84. Odpočet daňovej straty
 85. oDPIS STARýCH POHľ.-R.94,95,96
 86. Príjem z Ceska + zivnost na slovensku -> ako postupovať
 87. Výkazy v anglickom jazyku
 88. živnosť v SR, prac.pomer v ČR
 89. pracovné cesty v JU
 90. PHL - kam s nimi?
 91. náhrada za pouz. vlast. motoroveho vozidla
 92. Starobny dochodca+prenajom
 93. Termin na zaplatenie dane
 94. odpis
 95. strata v dan.priznaní
 96. vedeni registracni pokladny
 97. JU a osobný majetok podnikateľa
 98. Ešte raz paušál - POMOC!!!
 99. poznámky
 100. Prosím o par info v JU
 101. účet 381 leasing
 102. Ešte raz príjem zo zahraničia
 103. Daňové priznanie A alebo B ?
 104. oslobodenie od dane z príjmu
 105. Odpis pohľadávky z bežného účtu
 106. Stravné, nižšia spotreba PH a koncesionársky poplatok
 107. kam s tym v suvahe?
 108. jednoduche učtovníctvo
 109. Poznámky v PÚ
 110. RF AKO ODÚČTOVAŤ ???
 111. Daňové priznanie "A"
 112. Prenajom auta od manžela/SZČO/
 113. SÚRNE - HV po zdanení
 114. PAUŠAL A ELEKTROINSTALACIE
 115. Pozicka firme...
 116. Daňový bonus
 117. Čo je daňová strata ?
 118. Ešte raz príjem z Írska-súrne!
 119. Zostatkova cena pri predaji IM
 120. HV po zdanení
 121. Výkazy k dan. priznaniu PO
 122. Prepočet stravných lístkov
 123. pausalnik skoncil zivnost 31.12.2003 - uhrada faktury januar 2004
 124. 591 - splatná daň
 125. Dańové priznanie za rok 2004
 126. Uctovanie zahranicnej PC a prepocet kurzu
 127. potvrdenie na zuctovanie dani
 128. S.R.O bez príjmu
 129. Pohľadávky - odpis-neodpis ?
 130. Nezdanitelne polozky na Slovensku a v zahranici
 131. daň z príjmu FO
 132. registracia platitela DPH podla noveho zakona
 133. precenenie cen.papierov - zmena realnej hodnoty
 134. daňové priznanie - odpočítanie straty
 135. Auto po skonceni fin. leasingu
 136. Predaj odpísaného automobilu
 137. Umorenie straty
 138. Čo s príjmami za rok 2004 ?
 139. JÚ Výdavky
 140. Daň z motorových vozidiel.
 141. Daňové priznanie-A
 142. Jednorázové odpisovanie
 143. Prijem z prenájmu nehnutelnosti manželov
 144. Diety
 145. MRP
 146. Sociálny fond
 147. úver
 148. úver
 149. maloletá osoba-prenajímateľ
 150. Poznamky k UZ .....
 151. DPH + dodanie služby
 152. strata minulých období
 153. Daňový bónus ešte raz
 154. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch
 155. Vznikla škoda, čo s tým?
 156. Poškodený tovar
 157. združenie FO a PO
 158. študent- daň z príjmu za rok 2004
 159. zahranicna zavisla osoba
 160. kde ste?????
 161. jednoduché účtovníctvo a leasing
 162. Valutová pokladňa, devízový účet
 163. odpis premlčanej pohladavky
 164. HELP
 165. Paušál
 166. Pripočitateľná položka
 167. Dnes je posledný deň na DPH???
 168. nárok na cestovné v SK a v EUR
 169. Odvod do zdravotnej poisťovne
 170. Odpočet DPH
 171. Odpis v JÚ
 172. Sprostredkovanie život.poistenia
 173. Dočasne vyradené auto z evidencie
 174. Odpisy HIM
 175. Trovy exekúcie
 176. odpočet daňovej straty
 177. daň.prizn. a študent
 178. Kurzové rozdiely
 179. daňové priznanie - prílohy?
 180. Daňové prinanie 2004
 181. Prerušenie živnosti
 182. Združenie
 183. Kontokorentný účet podnikateľa
 184. CESTNÁ DAŇ A LEASINGOVÉ SPLÁTKY.
 185. Daňové priznanie B-čo kam?
 186. Je FA-Upomienka výdavok (PR)
 187. Výška odpisov?
 188. ziadost o odloženie podania danoveho priznania
 189. Zdaňovanie príjmu funkcionárov odborových organizácií
 190. Mobilný telefón v nákladoch
 191. daň z mot.vozidla nezaradeného do podnikania
 192. DPH pri dovoze z mimo EU
 193. debet na ucte=uver?
 194. Daň z príjmu
 195. daňové priznanie
 196. Vykaz o majetku a zavazkoch
 197. Príspevok na podnikanie z UP
 198. Hmotná núdza
 199. Dve IČA v roku 2004 a DP
 200. Danove priznanie - Zamestnanec s vedlajsim prijmom - Otazka
 201. Je to sucast OC?
 202. úroky z banky
 203. ako zaúčtovať v JÚ vrátenie peňžnej čiastky?
 204. cestná daň r 2004
 205. Výpisy a príjmy mimo podnikania
 206. Dodatočné daňové priznanie 2003
 207. Vydavky na rekonštrukciu
 208. Daň PO v CZ
 209. Pausal v roku 2003 a odvody
 210. Letáky
 211. Nezdanitelne casti na Slovensku a v Cesku
 212. DPH - vykazovaný zostatok
 213. Neuplatnena DPH
 214. Tovar či materiál?
 215. vyučtovanie cest.náhrad v penaznom denniku
 216. začiatok zdaňovacieho obdobia
 217. Sprostredkovanie opravy
 218. poistná udalosť - havarijné poistenie
 219. TIE NEŠŤASTNÉ REZERVY
 220. Vinkulácia v banke
 221. Odložená daň z kurz. rozdielov?
 222. prerušená živnosť a výpis do SP
 223. HELP!!!!
 224. Čestné prehlásenie
 225. Výdaj materiálu do spotreby
 226. Príspevky na DDP-neuplatnené
 227. Daň z príjmu
 228. Živnostník + umelec súčasne, skutoč.V, výkazy
 229. SZČO + dôchodca
 230. Automatatická prevodovka
 231. DPH-FA do ČR
 232. Zaradenie a obstaranie automobilu v PU
 233. odpisy
 234. DPH pri nákupe osobného auta
 235. Odložená daň z príjmov 592
 236. Čajovňa - prosím poraďte!!!
 237. Nieco EXTRA k DP - pre odbornikov
 238. Povinná tvorba zákonných rezerv- iné riziká
 239. JU a zavazky
 240. Opakovane plnenie
 241. Pausalne vydavky a platca DPH v EU
 242. technické zhodnotenie prenaj. majtetku
 243. Vykazy JU a leasing
 244. dobrovoľne nezamestnaná a dohoda
 245. Ukončenie živnosti
 246. zaplatena zaloha v JU
 247. Vypísanie danového priznania
 248. strata
 249. Opravné položky - daňovo uznateľné
 250. Odvody na zdravotné poistenie